Page 1

Ročník 6 • březen/duben 2014

ZDARMA, vydává Prostor Media s.r.o.

Dvouměsíčník o životě v mikroregionu Střední Polabí

Znáte krásnější oslavy příchodu jara?

STĚHOVAVÉ SVÁTKY KLEPOU NA DVEŘE

VÍCE O VELIKONOČNÍCH AKCÍCH V POLABÍ UVNITŘ ČÍSLA

Jednou připadnou na březen, jindy se slaví v měsíci následujícím. Letos Velikonoce vyvrcholí v pondělí 21. dubna. Smířeni s tím, že nejdůležitější křesťanský svátek roku se každoročně stěhuje do jiného data, dáváme se pomalu do malování vajíček, pleteme pomlázky a oprašujeme pečicí formu na beránka. Pojďme se podívat, jaké velikonoční akce se chystají v našem regionu. Za velikonoční výzdobou

Nejen pro nejmenší je určena velikonoční dílna, kterou pořádá brandýský dům dětí a mládeže. Koná se 18. dubna, a přinesete-li si s sebou nádobu a květináč na aranžování, odejdete s velikonoční vazbou na stůl či okno.

Podobnou kratochvíli nabízí o pár dní dříve (12. 4.) i Toušeňský Myšák – chlapci a děvčata se tu naučí plést pomlázku a zdobit velikonoční vajíčka. V RC Milovice se mohou děti tentýž den dopoledne v rámci velikonoční dílny zabavit i zdobením velikonočních perníků či prací s keramickou hlínou; večer tu pak na dospělé čeká ochutnávka vín a velikonočních pokrmů, to vše za doprovodu cimbálovky. Na návštěvu za tradicemi

Ve Skále v Čelákovicích připravují na 12. duben jarní jarmark s hudbou

a výtvarnými dílnami, které vás jistě inspirují v tom, jak si velikonočně zkrášlit příbytek. Evangelický kostel v Lysé nad Labem se na Velikonoční pondělí rozezní tradičním velikonočním koncertem v podání dámského dechového kvintetu, který úspěšně vystupuje nejen po Česku. A tip na závěr: Za návštěvu rozhodně stojí skanzen v Přerově nad Labem. Tamní výstava Jaro na vsi láká do konce dubna na ukázku zvyků a obyčejů, které provázely život venkovského lidu ve středním Polabí. MiD, foto archiv


2 • březen/duben • 2014 • PROSTOR •

Tento příběh je smyšlený a jakákoliv podobnost s reálnou postavou či událostí je ryze náhodná.


OBSAH DĚJE SE

4

VZNIKNE U JATEK JEZERO, NEBO LES?

Reakce města, těžaře a obyvatel žijících v blízkém okolí. UMĚLCI POMÁHAJÍ

Milé čtenářky, milí čtenáři, prosím přiznejte se: Najde se mezi vámi někdo, kdo nemá rád jaro? Po zimních měsících, třebaže letos nebyly nijak krutě chladné, se probouzí příroda a s ní i my, člověčí tvorové, abychom opět rozkvetli. Stejně tak jako květiny, které nás začínají oblažovat svojí krásou. Zamysleli jste se někdy kupříkladu nad nenápadnou fialkou? Dočetla jsem se, že v její povaze je něha, skromnost a laskavost. Ztišený pohled na ni může přinést mimo jiné moudrou ústupnost. „Obyčejná“ sedmikráska je naplněna silou sedmera léčivých ctností nebo také krás; tou nejzákladnější je pokora. Z toho důvodu ji lidé nazývali chudobkou, prostým kvítkem, který pokorně vyrůstá u každé cesty. A jak se to má s tulipánem? Ten v sobě rovněž skrývá vnitřní moudrost a dává sílu k vytrvalosti a píli. Hluboké magické účinky má vřes – vyjadřuje věrnost lásky. Lilie, tedy ty „pravé“, rostoucí v zahrádkách, nesou poselství nevinnosti a prostoty. A tak dále. Hned vysvětlím, proč toto rozjímání nad květinami. Protože právě v tomto období se můžeme naučit, jak se jimi nechat prostoupit a inspirovat. Otevřít se a přiblížit se svým ctnostem a ideálům. Přeji veselé nejen Velikonoce, ale i celé jaro!

vydavatelka

Veřejná aukce výtvarných děl pro dobrou věc. OSOBNOST

6

VLASTIMIL PICEK

Náčelník generálního štábu a ministr. MĚSTO A LIDÉ

10

PTÁTE SE

25

DOTAZY PRO ODBORNÍKY

Chlamydie podruhé a právo stavby. KULTURA

26

CÍSAŘSKÁ AUDIENCE

Vojenská paráda na brandýském zámku. POLABSKÁ VRBA

Literární soutěž pro seniory. KULTURNÍ TIPY

Výběr kulturních akcí v Polabí. SPORT

30

INVESTICE DO KULTURY

V BOLESLAVI SE STŘÍLELO

JE, NEBO NENÍ KRIZE?

MILOVICE V KLECI

Bude mít souměstí nové kulturní středisko? Beseda na brandýském zámku o současné ekonomické situaci. ZAČAL SVOZ BIOODPADU PROFIL DAVIDA ŠENKA

Rocker, spisovatel, producent a optimista.

16

PTALI JSME SE STAROSTŮ

Veřejné záznamy ze zasedání zastupitelstva ano, či ne? VODA V PŘEROVĚ

Poteče v Přerově nad Labem voda ze skupinového vodovodu? VÍCE VLAKŮ V POLABÍ

Čelákovice bojují za posílení vlakových spojů. RODINA A SENIOŘI

22

DEN ZEMĚ

Pestrá nabídka akcí k oslavám Země. POZOR, ČARODĚJNICE!

Milovický válečník zabojoval v kleci. ARCHITEKTURA

Kdy, kde a co patří do bioodpadu?

POLABÍ

V Brandýse proběhl Memoriál Josefa Laciny.

Přijďte se pobavit a užít si pálení čarodějnic v rámci Polabí.

32

DETAILY V ARCHITEKTUŘE PODRUHÉ

Z pohledu Ing. arch. Jana Límana včetně soutěže o ceny. LABUŽNÍK

33

NEJLEPŠÍ BRANDÝSKÉ PIVO

Restaurace Záložna rozhodně stojí za návštěvu. KŘÍŽOVKA

34

PROSTOR PRO PROCVIČENÍ MOZKOVÝCH ZÁVITŮ

PROSTOR A VY

Potěší nás, když budete sledovat náš internetový deník a posílat své náměty na reportáže a pozvánky na akce. E-mail: redakce@novinyprostor.cz Web: www.novinyprostor.cz Facebook: Prostor: Novinky z Brandýsa a Boleslavi

Prostor – dvouměsíčník o životě v mikroregionu Střední Polabí vydává Prostor Media, s. r. o. | Šéfredaktorka: Milena Doksanská | Grafická úprava: Stanislava Rohan | Adresa redakce: Prostor Media, s. r. o., Wolkerova 603, 250 01 Brandýs nad Labem, e-mail: redakce@novinyprostor.cz, tel: 222 742 655 | Inzerce: inzerce@novinyprostor.cz, www.novinyprostor.cz/reklama-a-inzerce/ | Distribuce: zdarma do schránek v Brandýse nad Labem-Staré Boleslavi, Dřevčicích, Lázních Toušeň, Zápech a prostřednictvím partnerských míst: Brandýs – Infocentrum, Stará Boleslav – Lékárna U Sv. Ludmily, Čelákovice – MÚ, Lékárna Erika, Káraný – OÚ, Kostelec nad Labem – Knihovna, Tabák HAS, Lysá nad Labem – Knihovna, Milovice – MÚ, Přerov nad Labem – OÚ, zdravotní středisko, Toušeň – Úřad městyse | Náklad: 12 400 výtisků. Nevyžádané rukopisy, fotografie ap. se nevracejí | Redakce nezodpovídá za obsah zveřejněné inzerce a reklamy | Toto číslo vychází: 4. 4. 2014 | Uzávěrka příštího čísla: 7. 5. 2014 | Příští číslo vychází: 26. 5. 2014.

• PROSTOR • 2014 • březen/duben •

3


DĚJE SE

BUDE U JATEK JEZERO, NEBO LES? Získá Tapas Borek, s. r. o., povolení k těžbě písku ve staroboleslavské lokalitě U Jatek? Jak k nastalé situaci přistupuje město, těžaři a samotní obyvatelé žijící v blízkém okolí?

vyloučeno z důvodu ochrany státního majetku – ložiska štěrkopísků.“ „V této věci není snadné hledat pozitiva či negativa, lokalita je v územním plánu vedena jako ložisko štěrkopísku již od minulého století,“ říká starosta města Ing. Ondřej Přenosil. „Negativa jsou jistě spojena s vlastním procesem těžby, naopak pozitivně vnímám, že po vytěžení se místo přemění do konečné podoby dané plánem rekultivace – to je na vysokou (les) a nízkou zeleň.“ Byla veřejnost o těžbě dostatečně informována?

Kauza těžby písku vyvolává vlnu emocí na různých stranách

V lokalitě kolem Proboštských jezer se těží písek od 60. let minulého století, a nikoho by tedy nemělo překvapit, že se v této lokalitě bude těžit písek i nadále. Dokonce i územní plán města, jenž je platný více než 20 let, s rozšířením těžby do lokality U Jatek od prvopočátku počítal. Od roku 2001 proběhlo s těžařem několik správních řízení a projednávání vlivů těžby na životní prostředí. Ve všech případech bylo účastníkem město a vlastníci pozemků. Od roku 2006 se těžba otevřeně řeší s obyvateli souměstí. V letech 2013 a 2014 se v rámci přípravy těžby otevírá médii podpořená kauza, ve které padají trestní oznámení. Jaká jsou pozitiva/negativa těžby v lokalitě U Jatek?

Podle lidí, kteří bydlí v lokalitě U Jatek, občanům těžba nepřinese nic a městu pouze zanedbatelný finanční výnos. „Máme velké obavy, že zavážka se nakonec změní ve skládku, která bude jen velmi obtížně kontrolovatelná. I proto

4 • březen/duben • 2014 • PROSTOR •

se snažíme diskutovat o variantě rekultivace těžebního prostoru vodní plochou namísto zavážkou,“ shodují se občané. „Přijmeme-li těžbu U Jatek jako fakt splňující všechny zákonné požadavky a podmínky, pak mezi pozitiva řadím termín realizace, protože na druhé straně silnice ještě zdaleka není výstavba u konce.

S TĚŽBOU U JATEK POČÍTÁ ÚZEMNÍ PLÁN 20 LET. Normálně uvažující stavebník dá jistě přednost těžbě v době výstavby domu před těžbou v době, kdy již bude dům dlouhodobě zabydlen,“ vnímá situaci těžař Vladimír Bouček, jednatel firmy Tapas Borek, s. r. o. „Dalším pozitivem je směr postupu těžby vzdalující se od zástavby oproti variantě přibližování se k zástavbě. Výhodou je i budoucí uvolnění pozemků na ložisku a v jeho okolí po vytěžení pro jiné využití, které je nyní

Podle starosty Přenosila byla veřejnost informována v rámci veřejného projednávání dokumentů Posuzování vlivu na životní prostředí (EIA), v rámci veřejných projednávání územních plánů a jejich změn, a v rámci povinně zveřejňovaných informací o řízeních spojených s povolováním těžby. „V době, kdy jsme sepisovali petici proti těžbě U Jatek, jsme oslovili mnoho lidí. Nikdo z nich nevěděl, že se vůbec nějaká těžba chystá, a nikoho z nich ani nenapadlo, že by v současnosti bylo vůbec možné povolit novou těžbu v bezprostřední blízkosti obytné zástavby,“ zaznělo z úst dotčených občanů. „Kdyby těžební společnost nepostavila U Jatek bagr na těžení písku, nikdo by se o těžbě do doby jejího zahájení nedozvěděl.“ „Výraz ‚dostatečně‘ může každý vnímat jinak,“ nahlíží na situaci těžař Bouček. „Za rozhodující považuji územní plán města. Ten je platný již od r. 1996 a těžba v lokalitě U Jatek je v něm zakotvena od prvopočátku. Územní plán je veřejně dostupnou dokumentací a i v době mimo proces veřejného projednávání a schvalování je na městském úřadě, ale i na webových stránkách města kdykoliv každému dostupný.“ Jak je těžba vnímána z pohledu dopravní vytíženosti a z hlediska hygienických norem?

„Hlukové limity jsou již nyní překračovány a s těžbou nemáme žádný výhled na zlepšení této situace, spí-


DĚJE SE še naopak,“ míní občané s tím, že vysoká prašnost a polétavý prach jsou pro lidské zdraví vysloveně nebezpečné. Zcela opačný názor spolu s fakty předložil pan Bouček: „Samotná těžba již ze zákona podléhá procesu posouzení vlivů záměru na životní prostředí. Vliv hluku z nového místa těžby je spočítán v akustické studii. Výsledkem studie je zjištění, že změna hlukového zatížení na okraji zástavby na Mělnické ulici vlivem těžby je tak malá, že je prakticky neměřitelná a není schopna ovlivnit současné hlukové zatížení z vlastního provozu silnice. Dále se často mluví o prašnosti. Těžba bude prováděna z vody a těžen bude mokrý štěrkopísek, který samozřejmě nepráší. A tu sekundární prašnost způsobenou provozem po technologické komunikaci uvnitř pískovny jsme zvyklí již desetiletí eliminovat skrápěním.“ To potvrzuje i starosta Přenosil a

doplňuje: „Těžba se přesouvá jen do jiné lokality, množství vytěženého písku zůstává stejné. Dle stanovisek Krajské hygienické stanice nebude mít těžba zásadní negativní vliv.“

PODLE AKUSTICKÉ STUDIE TĚŽBA NEMŮŽE OVLIVNIT SOUČASNÉ HLUKOVÉ ZATÍŽENÍ NA MĚLNICKÉ. Zakopaný pes

Jak je tedy možné, že v této kauze létají trestní oznámení, odvolávají se radní, a těžba, se kterou se v rámci územního plánu počítá přes dvacet let, je najednou ohrožená? V současné době se v blízkosti lokality těžby staví, a to prodejům pozemků úplně nenahrává. Občané žijící v lokalitě se po právu nemají

z čeho radovat, ale faktem je, že bydlí u ložiska štěrkopísku, které je naprosto korektně a navíc řadu let zaneseno v územním plánu. Podle mnohých však za „celý poprask“ mohou blížící se komunální volby. Kauza je totiž magnetem pro opozici města, která se na ní notně přiživuje. Proč řeší celou věc až ve volebním roce, čtenářům Prostoru nemusíme vysvětlovat. Popravdě, racionálnější je nyní řešit, zda v místě těžby vznikne vodní hladina nebo les, popř. jak bychom si přáli, aby těžař a město lokalitu po vytěžení rekultivovali. V době naší uzávěrky Český báňský úřad zamítl všechna aktuálně podaná odvolání, kromě odvolání jednoho vlastníka pozemku. Těžař tedy nemá ještě vyhráno, stejně tak ani obyvatelé žijící U Jatek. O případ se budeme nadále zajímat, sledujte stránky www.novinyprostor.cz. Milena Doksanská, foto archiv

NA POMOC RODINÁM V TÍSNI Ateliér Za 5 minut pět s podporou města Brandýs nad Labem-Stará Boleslav zve umělce k účasti na veřejné aukci výtvarných děl. „V minulém ročníku Memoriálu Svatopluka Machara jsme vydražili díla za 45.000 Kč ve prospěch Dětské onkologické kliniky v Motole. Letos se naše výtvarné sdružení stalo Dobrým andělem, a proto aukcí podpoříme rodiny s dětmi, které se vlivem vážného onemocnění dostaly do tíživé finanční situace. Po dohodě se zástupci nadace Dobrý anděl bude podpora rozdělována i mezi potřebné rodiny z našeho regionu,“ upřesnil malíř Jan Severa, člen výboru.

dle dohody s pořadateli. Připojte pár slov o sobě a své tvorbě, a uveďte hypotetickou cenu díla.

DÍLA ODEVZDÁVEJTE DO KONCE KVĚTNA

Na viděnou v červnu

Aukce proběhne 14. června v krásném prostředí dvora domu U Voctářů. Více informací sdělí Jan Severa, e-mail jan.severa@seznam.cz, tel. 737 015 455, Irena Kratochvílová, e-mail irenakratochvilova@seznam. cz, tel. 604 114 010, a Klára Voctářová, tel. 603 483 245. red, foto ZMST

Múzy ve službách dobré věci

K účasti jsou zváni malíři, fotografové, sochaři, zkrátka lidé políbení múzou. Dražit se budou obrazy, fotografie, plastiky, keramika či grafiky dle vlastního výběru umělců. Pokud chcete věnovat do dražby své dílo, můžete tak učinit do konce května jeho předáním do Ateliéru a rámařství Kláry Voctářové, nebo

Také letos podpoří výtvarníci dobrou věc

• PROSTOR • 2014 • březen/duben •

5


OSOBNOST

JEDNOU GENERÁL, NAVŽDY GENERÁL Bylo mi ctí setkat se po pěti letech s Vlastimilem Pickem. Oděný je již v civilu a čerstvě je (opět) zaměstnán na Hradě. Do jeho kanceláře jsem vstupovala v okamžiku, kdy si po telefonu domlouval opravu zahradního traktůrku. „Promiňte ten hovor, to víte, teď už si vyřizuju takovéhle praktické věci sám,“ přivítal mě s omluvným úsměvem pan generál. (Pokud nevíte, titul generála zůstává bývalému náčelníkovi Generálního štábu Armády České republiky jednou provždy.) Neomlouvejte se, pane generále, jen povídejte, jaké další praktické věci to jsou?

Ale ne, to se nehodí, nebo ano?

Není to tak dlouho, co jste svlékl uniformu, tak by bylo zajímavé slyšet, s čím se teď jako „řadový“ občan potýkáte. (smích)

Uniformu jsem svlékl už před dvěma lety, v roce 2012. A vzpomínáte na vojenskou kariéru s nostalgií?

Ano, vzpomínám. Přeci jen jsem byl celý život voják. V patnácti letech jsem nastoupil na střední vojenskou školu a od té doby jsem celý život pracoval pro jednu firmu – dá-li se to tak říci –, pro ministerstvo obrany.

Jaké to je, dva roky bez uniformy?

Dá se to vydržet. (smích) Svoje jsem si odsloužil, dosáhl vrcholu. Odešel jsem do zálohy, protože jsem naplnil fyzická léta. Odešel jsem ze zákona, do zálohy i do důchodu. Teď jsem pracující důchodce. Říkal jsem si, že v padesáti sedmi letech přeci nebudu koukat z okna, když si myslím, že bych pro tento stát mohl ještě něco udělat. Teď jste zpátky na Hradě. Působil jste tu už v letech 2003 až 2007 jako náčelník Vojenské kanceláře prezidenta republiky. Co se u vás za tu dobu změnilo?

Zkusil jsem vykonávat funkci náčelníka Generálního štábu. (Pan generál si to „zkusil“ pět let – pozn. red.) Potom jsem pár měsíců působil jako náměstek ministra obrany a pak jako ministr obrany. Bez podpory rodiny, hlavně manželky, by to bylo těžké. Jedna významnější pozice než druhá. Co vám osobně daly, například notnou dávku nadhledu?

Léta strávená zde na Hradě s prezidentem Klausem mi určitě přinesla velký nadhled. Řadu věcí, které jsem si z tohoto období odnesl, jsem se snažil přenést i na práci v Armádě České republiky. Bohaté zkušenosti jsem získal ve funkci náčelníka Generálního štábu, protože to už není striktně vojenská záležitost, přimíchává se do toho i politika. Měl jsem možnost potkat se s různými lidmi různých názorů. A velmi mě obohatilo i osm měsíců, kdy jsem dělal ministra obrany. Byl jsem jediný z ministrů, který pracoval ve dvou po sobě jdoucích vládách. Musím ale říct, že bych se spíš vracel k záležitostem vojenským než politickým. Přeci jen politika pro bývalého vojáka není to pravé ořechové a já jsem se zřejmě jako profesionální politik nenarodil. Ani na regionální úrovni by vás politika nezajímala?

Funkci ministra obrany zastával osm měsíců

6 • březen/duben • 2014 • PROSTOR •

Uvažuji o tom; budoucnost ukáže, jak se rozhodnu. Ani do regionální politiky nemůže jít člověk sám,


OSOBNOST musí mít určité zázemí lidí, se kterými spolupracuje. Proč jste se vlastně – už jako malý chlapec – rozhodl pro vojenskou kariéru? Mohou za to hrdinské činy vašich vzorů?

Pokud mě paměť neklame, nikdo z rodiny v ozbrojených složkách nepůsobil. A žádné filmové ani literární vzory jsem neměl. Převážila u mě odbornost. Už na základní škole jsem se věnoval sdělovací technice, a ta se studovala na vojenské škole. V sedmdesátých a osmdesátých letech bylo vojenské školství docela daleko, ve výuce nabízelo nové trendy. Šel jsem tedy na Slovensko, do Nového Mesta nad Váhom, a úspěšně jsem absolvoval vojenskou odbornou střední školu se zaměřením na spojovací techniku. Následně jsem čtyři roky sloužil u útvaru, pak jsem absolvoval OSLNIVÁ KARIÉRA brněnskou vojenskou akademii, VLASTIMILA PICKA kde jsem pokračoval v tematice (57 LET): spojovacích a komunikačních NÁČELNÍK GŠ systémů.

A MINISTR Že mu to ale jako náčelníkovi Vojenské kanceláře prezidenta republiky slušelo...

Jaké vlastnosti musí mít voják?

Vlastnosti jsou přesně stanovené. Především musí voják v současné době splňovat náležitá kritéria: Být řádně fyzicky připraven, z čehož plynou jisté zdravotní předpoklady. Dále musí projít základními psychotesty. A poslední věc – chtít vykonávat toto povolání, to je velmi důležité. Samozřejmě se najdou tací, kteří jdou do armády za dobrodružstvím. Ale řada lidí vstupuje do armády proto, že v ní chce vykonávat svoji profesi, počínaje základními funkcemi u mechanizovaných jednotek až po lékaře nebo například piloty. Řada vojáků si přichází do armády splnit své sny. Je podle vás škoda, že byla zrušena povinnost základní vojenské služby?

Na tuto otázku jsem odpovídal opravdu mnohokrát. Musím ji roz-

dělit na dva pohledy. Z pohledu lidského, ve smyslu dospívání mladých mužů, říkám, že by něco takového absolvovat měli. Z pragmatického pohledu je profesionální armáda pro stát výhodnější. Je menší a vyjde levněji, protože se v ní nestřídají stále nové ročníky. Ale hlavně, zbraně a zbraňové systémy používané v současné době se nedají naučit za pár měsíců, jako tomu bylo dříve. Voják z povolání se na svoji profesi důkladně připravuje a pak musí odvést nějakou práci. Ovšem jak jsem řekl, z hlediska zrání by základní vojenská služba řadě mužů prospěla. Mám dva syny, jeden ji absolvoval, druhý ne, a je to znát. (smích)

„ŽÁDNÉ HRDINNÉ VZORY JSEM JAKO KLUK NEMĚL. PŘEVÁŽILA U MĚ ODBORNOST.“

V čem?

Myslím, že v odpovědnosti a pořádku. Copak, ten druhorozený nemá trička srovnaná do komínků?

To zas ne, takový nejsem. Jen mi starší syn připadá samostatnější, zatímco mladší by býval v některých ohledech vojnu potřeboval. Ale ani na jednoho si nestěžuju, oba jsou v pohodě. (smích) Ví se o vás, že v dobré kondici se udržujete mj. tenisem a na lyžích. Máte dnes na sport víc času?

Mám, a byl bych rád, kdyby se četnost sportování zvýšila, věk přibývá. Pouhé sezení za pracovním stolem není v pořádku. Člověk si pohybem vylepší také duševní zdraví. I v náročných funkcích jsem byl rád, když jsem si našel chvilku, abych se proběhl po hřišti a zapomněl na pracovní starosti. • PROSTOR • 2014 • březen/duben •

7


OSOBNOST Na lyžích jste letos byl?

Poprvé teď o víkendu, sněhová pokrývka už nic moc, zalyžovat jsme si byli v sobotu dopoledne. Loni se mi to nepoštěstilo vůbec. Doufám, že příští sezona bude lepší. Bydlení v Brandýse byste za nic neměnil?

Přistěhoval jsem se do Brandýsa na přelomu roku 1988/89 a jsem spokojený, nevelké město má něco do sebe, lidi se navzájem znají, i když s novými sídlišti už je to asi jinak. Měl jsem možnost přesunout se do Prahy, když jsem tu před dvaceti lety začal pracovat, ale nakonec jsme se v rámci rodiny rozhodli nikam nestěhovat, takže dojíždíme. Desátého března jste nastoupil k prezidentu Zemanovi jako odborný poradce pro armádu a bezpečnostní otázky. Co tato práce obnáší?

Kancelář prezidenta republiky tu buduje nový analytický úsek, jehož jsem součástí a který připravuje a zpracovává podkladové materiály. Pan prezident potřebuje mít své informace, a to nejen z „mé“ oblasti, ale např. i ze zahraničního odboru atd. Práce je tu dost, ale vzhledem k mým zkušenostem v armádě pro mě není až tak nová. Armádní a bezpečnostní komunitu znám, ona zas není tak veliká, rekrutuje se z řad významných politologů, z lidí kolem armády nebo z těch, kdo pracovali na ministerstvu. Je to dobrá spolupráce.

S Ondrou Synkem zavzpomínal na dorostenecká léta, kdy také vesloval

Umíte si vůbec představit starobní důchod s nicneděláním?

Teď mám ještě dost sil na to, abych mohl pracovat. Jinak, na chalupě vlastníme poměrně velkou zahradu, kterou léta úspěšně zanedbávám. Věřím, že do budoucna se jí budu věnovat víc. Nejsem typ, co leze po kolenou a sází kytičky, ale trávník a ovocné stromy, kterých máme dost, bych ošetřovat chtěl. Jaké knihy vám leží na nočním stolku?

Dosud jsem jich tam mnoho neměl, protože jsem byl věčně ponořený v odborných dokumentech. Mám ale spoustu knih, které jsem dostal a založil do knihovny. Konečně budu mít čas se na ně podívat. Dávám přednost literatuře odpočinkové, humorné, žádné vážné a tlusté knihy, spíš aby člověk přišel na jiné myšlenky.

A co další způsoby relaxace?

Mám šanci pohrát si se svým vnoučkem, je naše zlatíčko. Navíc je to pro mě něco nového a jiného, protože na vlastní kluky jsem moc času neměl. Takže si užívám vnoučka, v červenci mu budou tři, hezká léta.

„UŽÍVÁM SI VNOUČKA, V ČERVENCI MU BUDOU TŘI, TO JSOU HEZKÁ LÉTA.“ Co s ním podnikáte?

Byli jsme s ním teď na horách, poprvé stál na lyžičkách a celkem ho to oslovilo a bavilo. Jinak, s manželkou jsme si říkali, že bychom mohli trochu pocestovat. V rámci plnění funkčních povinností jsem sice měl to štěstí, že jsem projel celý svět, ale pracovní cestování je podle minutovníku vyplněné mnoha povinnostmi. Teď bych chtěl něco víc také vidět, ochutnat a zažít. Co byste si přál, abych vám na závěr popřála?

Vyznamenání pro vojáky po návratu ze zahraniční mise

8 • březen/duben • 2014 • PROSTOR •

Na prvním místě zdraví, aby byl člověk v relativně dobré kondici. A aby nám to tady na Hradě šlapalo. Je to nová etapa mého života. Vždycky, když jsem začínal s novou prací, snažil jsem se ji dělat poctivě. Nejsem konfrontační typ a budu rád, pokud mě zdejší kolektiv vezme mezi sebe. Milena Doksanská, foto archiv V. P.


PREZENTACE SPOLEČNOSTI UNISTAV, A. S.

Šance pro váš domov Ve Staré Boleslavi mezi ulicemi Třebízského a Josefa Truhláře vzniká projekt dceřiné společnosti brněnské stavební společnosti Unistav, a. s., „Park Stará Boleslav“. Ondřej Blaho

Projekt spočívá ve vybudování kompletní technické infrastruktury a komunikací v uvedené lokalitě a tím vytvoření zainvestovaných pozemků pro individuální výstavbu rodinných domů. V současnosti již probíhá realizace druhé etapy projektu. Na první etapu projektu jste navázali etapou druhou, jaká je aktuální situace?

Co následující etapy, v lokalitě držíte velký objem pozemků, jaký je časový plán dalších realizací?

Původně jsme chtěli zahájit práce na třetí etapě v okamžiku, kdy bude prodáno 80 % druhé etapy, abychom tzv. nekonkurovali sami sobě. Od 1. 1. 2014 jsou dle novely zákona o DPH pozemky s inženýrskými sítěmi nově zatíženy 21% daní. Tuto informaci máme od poloviny listopadu. V současnosti se nám stále daří

prodávat pozemky z druhé etapy bez tohoto navýšení, nicméně z hlediska následující etapy v tuto chvíli ještě bohužel nejsme rozhodnuti. Ondřej Blaho, MBA Obchodní ředitel & DVLP

REALITY@UNISTAV.CZ +420 604 222 022 WWW.POZEMKYBOLESLAV.CZ

Ze stavebního hlediska nám přála velmi mírná zima. Práce jsme zahajovali v říjnu 2013 a v současnosti se již blížíme k závěru, byl zde odveden skutečně velmi pěkný kus práce. Legislativní procesy ve smyslu kolaudačních řízení zahájíme, předpokládám, v první polovině května. Z hlediska zájmu si také stěžovat nemůžeme, prodejům se daří velmi dobře. Často slyšíme o špatném stavu v českém stavebnictví, je o stavební pozemky i přes stále trvající ekonomickou krizi opravdu zájem?

Přiznám se, že jsme současným stavem příjemně překvapení. V tuto chvíli jsou prodány přibližně dvě třetiny pozemků, a to jsme ještě nekolaudovali. Pro nás jsou zásadní především kladné reference od našich stávajících klientů, to je to nejdůležitější vysvědčení. V druhé etapě již ani nevyužíváme služby realitní kanceláře.

Situaci sledujeme zpovzdálí, nás se naštěstí přímo netýká. Víme, že obnovením těžby by byly zřejmě poškozeny zájmy dvou jiných developerů v lokalitě, ale nechci předjímat.

Inzerce

V souvislosti se Starou Boleslaví se nyní často hovoří o obnovení těžby písku.

1 – první etapa, 2 – druhá etapa, 3 – ostatní bydlení, 4 – sportoviště, 5 – obchodní centrum, 6 – občanská vybavenost

• PROSTOR • 2014 • březen/duben •

9


MĚSTO A LIDÉ

INVESTICE DO KULTURY POKRAČUJÍ Jak to vypadá s budoucím kulturním střediskem v našem souměstí?

dům v Houštce podpoří i letní kino, které postrádá mokrou variantu provozu,“ dodal Marek Huber. „Postupnou rekonstrukcí zvládne objekt nabízet fitness a wellness, solárium, gastronomické a další služby.“ Velké plány

„Houštka je území s úžasným potenciálem. Je významná pro celý kraj. Stavba Jana Kotěry, ve 30. letech upravená stavitelem Zdeňkem Hofmannem, je nesmírně zajímavá. Díky tomu, že město

PROJDE PŘESTAVBA SLUNEČNÍCH LÁZNÍ V HOUŠTCE? Při březnovém setkání na radnici se živě diskutovalo

Dne 6. března se starosta města Ondřej Přenosil, místostarosta Jiří Nekvasil, předseda kulturní komise Marek Huber, architekt Jan Líman a Milan Mareš z odboru územního rozvoje setkali na brandýské radnici s představiteli kulturního života a zastupiteli. Koupě lázní se řeší

Dořešila se funkčnost budoucího spolkového domu na brandýském náměstí, jenž vznikne po opravě domu č. 98. Město v březnu na tuto rekonstrukci zažádalo o dotaci z ROP Střední Čechy. Představitelé

města poté přítomné seznámili s plánovanou přestavbou bývalých slunečních lázní Jana Kotěry v Houštce na společenský dům, aby se příště mohl řešit rozvoj lokality Houštka. Letošní rozpočet na koupi lázní počítá s 5 miliony korun. K doplacení dojde příští rok, aby se mohly již letos začít dělat první přípravné práce. O koupi zastupitelstvo rozhodne zhruba do půlky tohoto roku. „Důvodem zakoupení je potřeba společenského domu, hodnota vlastní budovy i celého areálu Houštky,“ vysvětlil Ondřej Přenosil. „Společenský

SRAZ ZAHRÁDKÁŘŮ Zahrádkáře, kteří v našem souměstí působí 78 let, čeká výroční členská schůze. V současné době se projevuje zvýšený zájem o získání osadní zahrádky. A není divu, vždyť k možnosti rekreace na čerstvém vzduchu se přidává i skvělý bonus v podobě vypěstované zdravé zeleniny a ovoce.

10 • březen/duben • 2014 • PROSTOR •

Nejen práce, ale i místo odpočinku

zakoupilo přilehlé lesní plochy, bude možné revitalizovat celé území včetně pěších tras, dopravního napojení, parkovacích ploch a příslušných sadových úprav. Výzkumný ústav balneologický také potvrdil možnost obnovení minerálního pramenu Václavka,“ řekl architekt Jan Líman. red, foto Václav Kváča

Počítá se s rozsáhlou revitalizací Houštky

Úspěchy a nové plány

Základní organizace ČZS v Brandýse nad Labem sdružuje 195 členů, má sedm zahrádkářských osad a eviduje cca 70 přídomních zahrádek. Výroční schůze, na níž zahrádkáři zhodnotí svou činnost a představí nové úkoly, se uskuteční v sobotu 12. dubna od 9.00 hodin v jídelně ZŠ Palachova v Brandýse nad Labem. red, foto archiv Jiří Šťastný, ZO ČZS Brandýs nad Labem


MĚSTO A LIDÉ

A OPĚT JE ZDE DOTACE Ministerstvo pro místní rozvoj vypsalo výzvu č. 22 IOP na „Konsolidace IT a nové služby TC obcí“.

Ing. Libor Šrám

Tento sofistikovaný název v sobě zahrnuje možnost rozšíření aplikací, funkcí a služeb již dříve vybudovaného technologického centra v Brandýse nad Labem. Je to pro město, a přeneseně i pro občany, asi jedna z posledních možností v tomto programovém období, jak z peněz částečně mimo rozpočet města něco pořídit pro zkvalitnění služeb. A tak nastává úporné období definování potřeb a příprava žádosti. Zaměření projektu

Je možné připravit a realizovat projekt, který bude naplňovat všechny nebo jen některé z takto definovaných aktivit: Konsolidace HW a SW úřadu – lze posílit stávající infrastrukturu, pořídit záložní servery, a tím omezit hrozby výpadků apod.

ekonomické systémy pro zřizované organizace obce, jako jsou školy, školky apod., a tím zjednodušit provoz těchto systémů a zlevnit jejich administraci a údržbu.

zrealizovat největší část projektů, které by mohly mít dopad na efektivní práci úředníků a tím i obslužnost občanů.

Zvýšení bezpečnosti a bezpečnostní infrastruktura TC obce – pořízení

Není moc času

různých bezpečnostních prvků. Elektronizace procesů, digitalizace dat a propojení lokálních informačních systémů obce na registry veřejné správy – v této oblasti se může

Město má v tomto projektu možnost pořídit si technologie a softwarové vybavení až do výše 6 milionů Kč, z čehož 85 % dostane při dodržení podmínek dotace zpět. Musí si ale pospíšit, neboť příjem žádostí končí v červnu, a do listopadu příštího roku musí být vše hotové. Ing. Libor Šrám, foto archiv Greendata

JAK FUNGUJÍ DOTACE? O TOM PŘÍŠTĚ

Rozvoj služeb technologického centra obce v návaznosti na TC kraje

– vybudovat a provozovat jednotné

Datový sál Greenhousing jako stvořený pro HW zálohu

Poskytuje svým klientům komplexní nabídku v rámci osvětlení ► Kalkulaci úspor v porovnání s jinými světelnými zdroji. ► Změření prostoru na místě a následné zpracování výkresu a kalkulace. ► Návrh vhodného osvětlení dle požadované intenzity světla. ► 3D simulace osvětlení v již konkrétním prostoru.

► Zakázkovou výrobu svítidel na míru dle požadavků. ► Řízení svítidel pomocí dálkových ovládačů, pohybových čidel apod. ► Zakomponování svítidel do inteligentních řídících systémů – např. DMX, DALI, KNX. ► Odbornou instalaci a případný bezplatný servis.

Mezi spokojené zákazníky patří bytoví architekti, interiérová studia, reklamní společnosti, taneční kluby, spediční firmy, obchodní domy, ale i soukromé osoby. Inzerce

tel.: +420 608 702 278

info@ledaplikace.cz

• PROSTOR • 2014 • březen/duben •

11


MĚSTO A LIDÉ

TAK JE KRIZE, NEBO NE?

CO JE NOVÉHO V ÚZEMNÍM PLÁNU?

Přijďte na brandýský Od letošního léta by mohl začít platit nový územzámek popovídat si ní plán města Brandýs nad Labem-Stará Boleslav. s významnými ekonomy jsme se proto Ing. arch. Kostelcem nad Labem a dalšími o současné ekonomické Zeptali Pavla Bímy, původně pověřeného obcemi, ve které by se lépe situaci. zastupitele za územní plán (ÚP), promítly společné regionální zájmy. Město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav pořádá v úterý 22. dubna od 18.30 hodin na zámku v Brandýse nad Labem debatu nazvanou Skončila ekonomická krize, nebo si jen vybírá oddechový čas? Diskutovat s vámi přijedou Ing. Jan Skopeček, člen výkonné rady ODS a předseda regionálního sdružení středočeské ODS, Ing. Eva Zamrazilová, CSc., kandidátka ODS do Evropského parlamentu, prof. Ing. Josef Šíma, Ph.D., rektor vysoké školy CEVRO Institut, a PhDr. Ing. Jiří Weigl, CSc., výkonný ředitel Institutu Václava Klause. Moderátorem debaty bude ředitel odboru ekonomických analýz Ministerstva průmyslu a obchodu Ing. Jaroslav Vomastek, MBA.

na jeho odborné stanovisko. „Ne„Z takového společného matedomnívám se, že by nový ÚP riálu by zcela jistě byla přinesl mnoho nového příkladně v otázce oproti platnému. Nedopravního systému přináší zásadní nová akcentována NOVÝ ÚP BOHUŽEL témata, mění pouze otázka trasy II/245 NAVAZUJE dílčí podmínky a paBrandýs–ČelákoI NA PÁR STARÝCH rametry zastavitelvice, jejíž odklon NEDUHŮ nosti, dle mého soudu není fakticky v ÚP v některých případech řešen, rovněž mohl ke ztížení výchozí situavzniknout názor na ce. Funkce dopravy a její sysrehabilitaci původní tém, občanská vybavenost, veřejpolabské krajiny v celém prostoru, né plochy a plochy veřejné zeleně, apod. V každém případě chci poděplochy pro průmysl a podnikání kovat panu architektu Kindlovi, že jaksi zaostávají za funkcí bydlení. se v dokumentu promítá vzájemná Bohužel, nový ÚP de facto musí proporcionalita a vzájemná podmípřevzít neduhy současného.“ něnost funkcí ve vazbě k časovým horizontům. Rovněž vytvoření Je to věc nás všech prostoru pro regulační plány centIng. arch. Bíma míní, že měla rálních a významných zón vnímám předcházet studie celého prostoru pozitivně.“ red vymezeného kupř. Čelákovicemi,

MĚSTO BEZ POSKVRNKY Provětrali jste už všechny skříně a kouty, uklidili celý byt, a teď nevíte, kam nasměrovat svou jarně uklízecí náladu? Máme pro vás tip. Ing. Eva Zamrazilová, CSc.

Příležitost pro vás

Půjde o zcela jedinečnou možnost setkat se a popovídat si s elitními ekonomy naší země, kteří jsou navíc nějakým způsobem spjati s naším souměstím. Záštitu nad touto velmi výjimečnou akcí přijal starosta města Brandýs nad Labem-Stará Boleslav Ing. Ondřej Přenosil. red, foto archiv ODS

12 • březen/duben • 2014 • PROSTOR •

Město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav zve na jarní úklid města, který bude probíhat v v týdnu od 7. do 13. dubna. Zapojit se mohou občané i organizace a spolky, školy, skautské oddíly, zkrátka každý, komu vzhled našeho souměstí není lhostejný. Praktické drobnosti

Pytle na sběr odpadu si můžete vyzvednout v brandýském Infocentru nebo na pracovišti CzechPoint na radnici ve Staré

Boleslavi. Pytle s odpadem pak můžete odložit v den svozu komunálního odpadu k vlastní popelnici (pouze v týdnu od 14. do 18. dubna), nebo, při úklidu mimo zástavbu, nahlásit místo uložení pytlů již při jejich vyzvedávání či později na MÚ panu Antončíkovi. Více informací poskytne p. Ladislav Antončík z odboru územního rozvoje a památkové péče na tel. 326 909 169 nebo e-mailu ladislav.antoncik@brandysko.cz. red


MĚSTO A LIDÉ

ZAČAL SVOZ BIOODPADU V našem souměstí opět probíhá celoplošný svoz bioodpadu.

Bioodpad 2014

Letos svoz bioodpadu probíhá od 31. března do listopadu ve stejném sledu i lokalitách jako loni, tedy ve 14denních intervalech vždy v sudém týdnu. Dny svozu bioodpadu odpovídají svozu směsného komunálního odpadu (vyjma ulic Ondříčkova, Erbenova, Dvořákova, Plk. Sochora, U Prachárny, J. Truhláře, Třebízského a sídliště Na Kloboučku ve Staré Boleslavi, kde dnem svozu je čtvrtek). Kam s ním?

Do biologického odpadu nepatří maso, mastné potraviny ani zbytky jídel

Cílem je vytřídit biologicky rozložitelné odpady ze směsného odpadu, a tím snížit náklady na jeho odstranění a svoz. Do sběru bioodpadu se mohou zapojit všichni občané, zapůjčení nádob i vlastní svoz jsou zdarma. „V roce 2013 bylo na celém území města rozdáno cca 2200 ks 240l a 40 ks 770l nádob a z nich sebráno přes 900 tun bioodpadu. Svezené bioodpady byly

kompostovány na ploše pro biologickou úpravu odpadu v Benátkách nad Jizerou,“ rekapituluje Markéta Zahradníková ze společnosti AVE CZ a dodává: „Děkujeme vám všem, kdo třídíte a využíváte svozu bioodpadu, a věříme, že jej budete využívat i nadále a podaří se nám tak společně snížit množství komunálního odpadu odváženého z našeho města.“

Připomeňme si, co do bioodpadu patří: Listí a drcené větve, tráva, plevel, podestýlka z chovu drobných zvířat, košťály i celé rostliny, zemina z květin, hobliny, piliny, čajové sáčky, vaječné skořápky. Nepatří sem např. maso, kosti, oleje, tuky, tekuté a silně mastné potraviny, pleny, uhynulá zvířata, kočkolit, zbytky jídel. Kontakty – AVE CZ

Informace ke svozu bioodpadu vám poskytne středisko AVE CZ, Strojírenská 2345 (bývalý areál BSS), Brandýs nad Labem, tel. 326 902 639, 326 902 626, e-mail brandys@avecz.cz. red, foto archiv

PŘEZLETICE RODINNÉ DOMY

N DR OVINK UŽ A RO STEV : D N DO INNÉ Í MY ! Průkaz energetické náročnosti domu – Třída C Hodnoty 109–113 kW/(m2.rok)

Bydlení v bezprostřední blízkosti hlavního města Možnost koupě zařízeného domu Záloha pouze 10% Dokončení 5/2014

Prodejce: Moravská stavební – INVEST, a.s.

725 928 629 www.rd-prezletice.cz

• PROSTOR • 2014 • březen/duben •

13

Inzerce

Zákaznická linka:


MĚSTO A LIDÉ

VÝLETY DO HISTORIE

STŘEDNÍ POLABÍ V PRVNÍ POLOVINĚ 19. STOLETÍ Po napoleonských válkách, které zasáhly i české a moravské území, přitvrdil rakouský absolutismus dohled nad pokusy o národní emancipaci a účinně je brzdil.

PŘÍŠTĚ: ŽIVOT VE STŘEDNÍM POLABÍ V 2. POL. 19. STOL.

přesouvalo ruské vojsko a r. 1819 získala obec pozemek pro rybník a obecní dům. Na místě zvoničky byla roku 1823 vystavěna kaplička sv. Floriána. Roku 1849 žilo v Toušeni v 89 domech 644 obyvatel. Vedle dříve pěstovaných plodin se nově sela čočka,vikev a řepka a sázely brambory. Bitva národů stvrzena v Brandýse nad Labem

Národní obrození se dostává do ofenzivní fáze (1805–1830). Jednalo se o období vlastenecké agitace (tzv. generace Jungmannova). V těchto časech byla jazyková svébytnost národa stavěna na češství velikánů našich dějin, počínaje sv. Václavem.

faře v těsném sousedství kostela, přežila proto i požár. Stará Boleslav

Při úpravách okolí města byl objeven pramen s minerální vodou, který se v roce 1820 stal základem nedalekých lázní Houštka.

Brandýs nad Labem

Roku 1813 proběhlo na brandýském zámku setkání tří evropských mocnářů: rakouského císaře, českého a uherského krále Františka I., cara vší Rusi Alexandra I. a pruského krále Fridricha Viléma III. Setkáním panovníků vedoucích zemí protinapolenské koalice v srpnu 1813 na císařském a královském zámku Brandýs nad Labem vyvrcholily aktivity evropské diplomacie a byly stvrzeny dohody, které pak přivedly spojenecká vojska do Bitvy národů u Lipska. Po dvou dnech bojů u Chlumce 29. 8. a 30. 8. 1813 se protinapoleonské koalici podařilo Francouze porazit a předznamenat tak definitivní pád dobyvačného Napoleona. Obec Dřevčice

Slibný vývoj Dřevčic byl přerušen v roce 1809, kdy 20. září ves vyhořela – celá, kromě chrámu, fary a zvonice. Původní škola byla umístěna při staré

14 • březen/duben • 2014 • PROSTOR •

PŘITVRZUJE VLASTENECTVÍ VČETNĚ JAZYKOVÉ SVÉBYTNOSTI. Lysá nad Labem

Období první poloviny 19. století přineslo Lysé nad Labem výraznou proměnu zástavby města, při níž došlo k velkému nárůstu počtu domů, celkovému zahušťování zástavby a vzniku nových ulic a náměstí (např. Na Františku). Šporkové, respektive později Sweerts-Šporkové, drželi panství Lysá nad Labem až do roku 1851, kdy jej prodali za 820 000 zl. kněžně Štěpánce Rohanové. Lázně Toušeň

Nové století přineslo domy ve slohu empíru. Roku 1813 se přes Toušeň

Přerov nad Labem

Na vršku U Čtyř lip se nachází Boží muka z 1. poloviny 19. století. Nedaleko nich stála drobná pískovcová studánka. Do zadní stěny stavby je vytesán letopočet 1856, patrně rok jejího vzniku. Kostelec nad Labem

Napoleonské války se Kostelce zvlášť nedotkly. Rok 1848 zde proběhl klidně. Po revolučním roce 1848 začal Kostelec žít plným životem. 17. 3. 1849 byly vypsány první obecní volby. Purkmistrem se na celých deset let stal Josef Meninger, který připravil podmínky pro všestranný rozvoj města. Milovice

Větší růst obce začal v první polovině 19. století, vesměs se jednalo o chalupnickou a domkařskou zástavbu. Zápy

Do poloviny 19. století mají Zápy pastoušku, obecní dům, lom a obecního pasáka ovcí. V roce 1826 proběhlo v Zápech očkování proti neštovicím. red, RNDr. Jan Králík, CSc., zdroj: brandysko.cz, prerovnadlabem.cz, mestolysa.cz, drevcice.cz, zapy.cz, wikipedia.org, foto archiv

Pozn. redakce: Omlouváme se čtenářům za chybně uvedené informace o Lázních Toušeň v minulém vydání.


PROFIL OSOBNOSTI

MĚSTO A LIDÉ

VĚČNÝ TECHNOOPTIMISTA David Šenk je rocker, spisovatel, producent a člověk, který lidem nepřipouští špatnou budoucnost. Narodil se v Mělníku, bydlel v Byšicích a díky profesi svého otce se v pěti letech ocitnul ve Staré Boleslavi, která je i zásluhou Brandýsa pro život „umělce“ jako dělaná. Rock v srdci

Od dětství David poslouchal rockovou hudbu, slavné kapely Olympic, Vitacit, Deep Purple, Metallica. Davidův muzikantský start přišel v roce 1994, v době studií na brandýském gymnáziu J. S. Machara. „Chtěli jsme tehdy být součástí rozkvětu rockové hudby u nás i ve světě, a tak jsme založili kapelu Divnej Pocit. S ní jsme pořádali rockové zábavy, hudební maratony, tu a tam vystupovali v rockových klubech v okolí a na malých festivalech,“ vzpomíná David Šenk. Krutej Vombat

Divnej Pocit se později rozpadl, ale v podobném složení vznikla po pár letech kapela Clawbus. „To jsme již byli hudebně daleko vyzrálejší a hravější, hráli jsme si s melodickými linkami. Za nějaký čas jsme se zase rozpadli, rozletěli se do světa,

říká David Šenk. Přišel „rock“ 2011 a David Šenk se rozhodl založit rockový festival Rock nad Labem. „Sledoval jsem, kolik skvělých kapel jako hudebník potkávám, a jak malou publicitu a podporu mají. Festivalem se snažím neznámé regionální OPTIMISTICKÝ kapely postrčit, SNÍLEK představit je A ROCKER KAŽDÝM publiku a ukázat, COULEM že nejen to, co se hraje v rádiu a je podporováno reklamou, je dobré,” vysvětluje David Šenk. Je to sci-fi?

Zakladatel festivalu Rock nad Labem

„NAPSAL JSEM MNOHO PTÁKOVIN.“ ale po několika málo letech jsme se všichni kromě bubeníka opět setkali a v roce 2008 založili Vombat Kruton. Už jsou z nás staří páskové a hrajeme hlavně pro radost, ale ta hravost nás doufám neopustila,”

Znáte knihy Proudové šílenství nebo Smrtelní bohové? Jejich autorem je David Šenk, který psal již na základní škole, zdokonaloval se na gymnáziu, a jak říká, sepsal hromady neuvěřitelných ptákovin. Publikovat začal v roce 2000 a od té doby napíše ročně 1 až 3 povídky, pravidelně publikuje v časopisech a občas v antologiích. Na sci-fi má rád to co na rocku: humor, nadsázku, možnost vidět realitu z jiného úhlu. „Proto i naše město vidím za deset let bez výmolů, s druhým mostem přes Labe, s kulturním domem a obtočené obchvatem. A samozřejmě my lidé se budeme spokojeně procházet v nově zrestaurovaných parcích,“ sní s úsměvem David Šenk. Marek Huber, foto archiv D. Š.

Pavla Prosová

Hravost jeho kapelu rozhodně neopustila

tel.: 725 293 526 e-mail: pavla.prosova@century21.cz • PROSTOR • 2014 • březen/duben •

15

Inzerce

Pro našeho klienta hledáme urychleně RD do 4 500 000 Kč v této lokalitě.


POLABÍ

V KOSTCE ZASTUPITELSTVO Přes 30 tisíc osob! Před více než rokem se uzavřela zdymadla přes Labe a dne 16. března 2013 zahájil provoz čelákovický přívoz, který bude sloužit k překonání řeky do doby, než se otevře nová lávka pro pěší. Za rok čelákovický přívoz přepravil přes 30 tisíc osob.

Více bezpečnosti Město Milovice se rozhodlo ještě letos rozšířit stávající kamerový systém (8 kamer) o dalších deset kamer, což by mělo přijít na více než jeden milion korun. Nově instalované kamery budou střežit kritická místa častého výskytu kriminální činnosti.

Léčba neklidem Na námět povídek Sakiho a S. Leacocka sehraje ochotnický soubor Náplavka Lysá nad Labem autorské představení plné motivů detektivních, hororových, výtvarných i salonně dramatických. Představení proběhnou 11. a 16. dubna v 19.30 hodin v kině Lysá nad Labem.

Velikonoční jarmark Dne 12. dubna od 10.00 do 18.00 hodin proběhne ve Skále v Čelákovicích jarní jarmark s hudbou, tanečním souborem Moták, výtvarnými dílnami a dalším překvapením. Přijďte se inspirovat velikonočními nápady na zkrášlení interiéru a úpravu exteriéru.

Floriánská pouť Dne 4. května se koná v městysu Lázně Toušeň tradiční Floriánská pouť, letos již 164. Tato pouť má dlouhou tradici, založena byla roku 1852 a dodnes je nedílnou součástí života nejen obyvatel Toušeně, ale i mnoha lidí z okolních obcí.

16 • březen/duben • 2014 • PROSTOR •

NA INTERNETU? V diskusích se často objevuje téma veřejných záznamů (příp. online vysílání) ze zasedání zastupitelstva. A jak už to bývá, jsou tu dva tábory, kdy jeden je pro a druhý proti. Na názor v této věci jsme se tedy zeptali polabských starostů. Brandýs n. L.-St. Boleslav a Káraný

s občany: „Máme principiální zájem na veřejném charakteru jednání zastupitelstev! Ale chceme jej naplnit osobní účastí občanů na jednáních zastupitelstva, nikoliv online přenosem do restaurací. Důležitá je osobní participace voličů včetně jejich reakcí v daném čase a na daném místě. Na to se soustředíme spíše než na instalaci kamer.“

„Myslím si, že ten, kdo má skutečný zájem o dění ve městě, na zasedání přijde,“ řekl starosta našeho souměstí Ing. Ondřej Přenosil (ODS). „Dalším aspektem jsou neujasněná Přerov nad Labem a Toušeň právní stanoviska na vysílání přenoStarostka Přerova n. L. RNDr. Darina sů a záznamů. Obzvlášť kategorický Kocsisová, Ph.D., (BEZPP) vidí pro názor zastává Úřad na ochranu i proti: „Ve větších městech osobních údajů. A v době, kdy stále mi to připadá jako užiněkdo podává různé podněty tečný posun v inforna přešetřování chování movanosti občanů. zastupitelů a úředníků, Zároveň se tím jsem proti,“ dodal. ČELÁKOVICE ovšem ztrácí Starosta Káraného Petr JSOU ONLINE výhoda osobního Zatloukal (nez.) vidí UŽ 2 ROKY, ČTĚTE kontaktu, možuplatnění spíše pro NA STR. 19 nosti zpětné vazby. větší města. „Myslím si, V Přerově se nám že v malých obcích, kde podařilo veřejnou dismají lidé ke svým zastupitekusí mnoha témat a zalům blízko (denně je potkávají síláním pozvánek pomocí SMS na ulici), se jedná o zbytečnost.“ široké veřejnosti zvýšit účast občanů Lysá nad Labem a Milovice na zasedáních zastupitelstva, bylo by „Pokud mám aktuální informace, tak škoda přenosem o toto přijít.“ je zde výrazný nesouhlas Úřadu pro Na závěr pozitivní náhled starosty ochranu osobních údajů,“ upozorToušeně Ing. Luboše Valehracha: ňuje starosta Lysé Mgr. Jiří Havelka „Členové zastupitelstva jsou veřejní (ODS). „Dle mého odhadu investiční funkcionáři, volení občany, a zasenáklady budou do 50 tis. Kč (kamera, dání zastupitelstva jsou veřejná. ozvučení), k tomu nějaké provozní Ne každý občan má možnost se náklady. Situace se však rapidně zasedání zúčastnit. Přesto má právo zhorší v případě uveřejňování na informace o tom, co jím zvolení záznamu. Takový záznam by měl zastupitelé projednávají a jak se být anonymizován, což je v případě k dané problematice staví. Proto bez až 7hodinového jednání poměrně jakékoli pochybnosti veřejné produkčasově náročné. Finanční náročnost ci zasedání zastupitelstva říkám ano. nedokážu odhadnout. Osobně jsem Koneckonců, zastupitel by se neměl pro variantu se záznamy, pouhý stydět za svoje názory.“ Podrobněji k tématu na našich weboonline přenos nic neřeší.“ vých stránkách. Starosta Milovic Lukáš Pilc (ODS) red upřednostňuje osobní kontakt


POLABÍ

ČERSTVÉ, ČESKÉ, PŘÍMO OD ZDROJE Farmářské trhy. Už jen tato dvě slova vykouzlí představu čerstvých a kvalitních produktů a potravin. Každou sobotu v Čelákovicích

Zelenina, ovoce, maso, uzeniny, ryby, mléčné výrobky, pečivo, cukrovinky, med, víno, stromky, květiny, sadba... to je malá ochutnávka nabídky sortimentu farmářských trhů, které budou od 12. dubna probíhat každou sobotu od 7.30 do 12.00 hodin v Čelákovicích na náměstí 5. května. Trhy jsou organizovány pod záštitou města Čelákovice. Pokud máte zájem prodávat své vlastní výpěstky a výrobky, kontaktujte organizátory na tel. 602 100 470 nebo 775 203 705. Milovické farmářské trhy

Také v Milovicích se od dubna konají každou sobotu farmářské trhy

v plném rozsahu, a to od 7.30 do 12.00 hodin na náměstí 30. června. Zelenina a ovoce, český česnek, mléko, kvalitní kuřecí maso, med, vejce, uzeniny vyrobené podle staročeských receptur, rybí speciality, cukrářské výrobky, koření a vína, zkrátka, nabídka je vskutku pestrá. Na webu www.farmarsketrhymilovice.cz najdete aktuální informace, a navíc příjemný bonus v podobě zajímavých kuchařských receptů. Od holubů k ještěrům

Počínaje 29. březnem můžete každou lichou sobotu od 7.00 do 12.00 hodin navštívit hospodářské trhy v areálu dostihového závodiště v Lysé nad Labem. K mání tu jsou

Není nad lokální výpěstky

například holubi, exotické ptactvo, drůbež, králíci, ryby a exotická fauna. Zároveň zde probíhá burza spotřebního a užitkového zboží. Více informací na tel. 736 465 390. red, foto archiv

OPEŘENÁ STOVKA V rytmu Divokého západu

TOUŠEŇSKÝ KARNEVAL Divadelní soubor při TJ Sokol Lázně Toušeň a Sokol Lázně Toušeň pozvaly dospělé a děti o 3. únorovém víkendu na Divoký západ. Zahrála kapela Klasickej postup. Dopoledne bylo vyhrazeno dětem do tří let, odpoledne pak přišly děti starší. Sokolovna byla zcela zaplněná. Soutěžilo se, tancovalo, zpívalo, malovalo, volila se nejlepší maska. Spokojení byli všichni, neboť členové DS se o bezvadný průběh celého víkendu vzorně postarali. Hana Němečková, foto autorka

TJ Sokol Milovice letos slaví krásných sto let své existence. Jedním z gratulantů bude i sokolský benjamínek, nový oddíl TJ Badminton Milovice, jenž při této příležitosti pořádá velký badmintonový turnaj ve čtyřhrách v kategoriích muži a smíšená čtyřhra (mix). Turnaj se koná v sobotu 19. dubna od 10.00 hodin v tělocvičně TJ Sokol Milovice. Startovné činí 200 Kč/ os., nehráči mají vstup zdarma. Na turnaji proběhne mj. i vyhlášení nejlepšího hráče a hráčky amatérské ligy mixu, která se odehrává v Milovicích v době od 2. února do 13. dubna. Pro vítěze aprílového turnaje i ligy mixu jsou připraveny medaile, pohár a sponzorské dary. red

Cítíte tu vůni?

UPEČ TŘEBA CHLEBA Milujete vůni čerstvě upečeného chleba? Nebo byste si chtěli zkusit domácí chléb upéct, ale nevíte, jak na to? Ve čtvrtek 10. dubna od 18.00 hodin se v lyské knihovně v rámci akce „Chlebiáda aneb setkání všech, kdo rádi pečou chleba z žitného kvásku“ můžete setkat s dalšími fanoušky této voňavé pochoutky, vyměnit si s nimi recepty a zkušenosti, a dokonce si ze setkání odnést domů i kvásek. Pokud již chléb pečete, můžete do knihovny přinést kousek na ochutnání. red, foto archiv

• PROSTOR • 2014 • březen/duben •

17


POLABÍ

MĚSTEČKO BEZ BARIÉR Čtvrtý ročník folklorního festivalu Městečko Open Air bude bořit bariéry. Hlavní host 4. ročníku kapela The Tap Tap je hudební seskupení tělesně postižených studentů a absolventů škol pražského Jedličkova ústavu. A vzhledem k zaměření této kapely budou bořeny i bariéry mezi hudebními žánry. Od nejmenších...

Dětská muzika Kolíček z Prahy má repertoár sestaven z moravských, slovenských, maďarských, rumunských i cikánských lidových melodií

a popěvků. Dětský soubor Šáteček ze Semic se zaměřuje na folklor středního Polabí.

V Přerově nad Labem spojí tradici se současností

... k nejzkušenějším

Pražský soubor lidových písní a tanců Gaudeamus se ve svých představeních snaží propojovat tradice se současností a oslovit dnešního diváka po celé Evropě. A chybět nemůže ani domácí soubor a pořadatel festivalu: Dykyta Přerov nad Labem.

Užijí si všichni

Festival se uskuteční 15. června od 14.00 hodin v Přerově nad Labem. Připraveny budou workshopy s chráněnými dílnami z našeho regionu, pro děti dílnička a nafukovací hrad. red, foto archiv souboru Dykyta

STAVBA ZŠ JUVENTA POKRAČUJE Město Milovice může v letošním roce čerpat dotaci na další etapu výstavby školy.

Škola pojme téměř osm stovek žáků

Do července bude dokončena a vybavena budova C (pravá strana vedle hlavního vchodu – objekt A), která poskytne dalších 10 tříd (keramická dílna, jazykové učebny), tělocvična

s vnitřní horozeleckou stěnou, šatny a pravá část venkovního sportovního stadionu s šatnami. Na stadionu v této etapě vznikne část běžecké dráhy, skok do dálky a plocha pro hřiště na tenis, volejbal a basketbal. Vybavení tělocvičny a stadionu je navrženo tak, aby sloužilo škole i volnočasovým aktivitám. Děti už se těší

Součástí přiznání dotace na tento rok je i částka na III. etapu, která za-

čne již koncem měsíce června, a to v objektu B (za hlavním vchodem), jenž bude sloužit pro výuku druhého stupně. Hrubé stavební práce budou ukončeny tak, aby v měsíci září již nenarušovaly výuku. Po dokončení II. etapy pojme škola kapacitně 780 žáků. V letošním školním roce přijde 1. září do obou milovických základních škol 232 prvňáčků. Marcela Říhová, místostarostka Milovic, foto archiv autorka

OSTŘE HLÍDANÁ ELEKTRÁRNA Komise bojující proti výstavbě paroplynové elektrárny mezi Mochovem a Čelákovicemi neustále monitoruje situaci kolem projektu elektrárny. Ve čtvrtek 13. března se členové komise sešli za účelem projednání návrhu nového územního plánu obce Mochov. Návrh představil starosta Mochova František Bouček, který zdůraznil, že ve vztahu k paroplynové elektrárně se z pohledu územního plánu nic nemění a nejsou činěny žádné kroky vedoucí k znovuoživení záměru stavby elektrárny.

18 • březen/duben • 2014 • PROSTOR •

Stále ve střehu

Jak vidno, úsilí věnované boji proti realizaci projektu elektrárny nepřichází vniveč. „Celý záměr zůstává v současné době stále u ledu a s největší pravděpodobností o něm v dohledné době ani neuslyšíme. Komise celou situaci nadále monitoruje,“ prohlásili předseda komise Josef Pátek a místopředseda

komise Luboš Netušil. Paroplynová elektrárna by měla nepříznivý vliv na životní prostředí a přinesla by negativa v podobě exhalací a hlukového a tepelného znečištění nejen obyvatelům Čelákovic a Mochova, nýbrž i okolním obcím, jako jsou např. Nehvizdy, Přerov nad Labem, Lázně Toušeň a další. red


POLABÍ

JARNÍ PŘEROV NAD LABEM ZASTUPITELÉ Polabské národopisné muzeum v Přerově nad Labem zve na tradiční výstavu Jaro na vsi. Až do konce dubna budou v přerovském skanzenu znázorněny zvyky a obyčeje, které na jaře provázely život venkovského lidu ve středním Polabí. Výstava je přístupná vždy od úterý do neděle v 9.00 až 17.00 hodin.

Již dva roky můžeme sledovat zasedání čelákovického zastupitelstva online.

Od masopustu k pomlázce

Výprava za lidovými tradicemi začíná masopustem a míří k Velikonocům. Dozvíme se, co je na Nymbursku krajová zábava „šplochan“, a připomeneme si vynášení smrtky o Smrtné neděli a velikonoční zvyky s pletením pomlázek a pečením jidášů a mazanců.

Do konce dubna za lidovými zvyklostmi

Doprovodný program Čarodějnice a léčivé bylinky

Výstava pokračuje v dolní části skanzenu, kde se přeneseme do časů tradiční svatovojtěšské poutě, o filipojakubské noci se ochráníme před zlou mocí čarodějnic a prožijeme květnové kácení máje a mariánské svátky. Jaro zakončí tajuplná noc před svátkem sv. Jana Křtitele, kdy je čas sbírat léčivé bylinky.

O víkendech navíc probíhá bohatý program: k vidění budou ukázky košíkářského, kovářského či drátenického řemesla, paličkování, zdobení kraslic, pečení a zdobení perníčků, tkaní, zpracování ovčího rouna, výroba pometel a další zajímavé tradiční činnosti. Program je pestrý, nenechte si jej ujít. red, foto archiv

RC MILOVICE SLAVÍ Momentky, které nezestárnou

JARNÍ FOCENÍ Toušeňský Myšák pořádá, ve spolupráci s profesionální fotografkou Janou Abelson specializující se na focení těhulek, novorozenců a dětí, jarní focení. Cena balíčku s 10 upravenými a vyretušovanými snímky je 380 Kč, 20 snímků stojí 680 Kč. Focení proběhne 13. dubna od 10.00 v herně centra a 25. května od 10.00 v Parku prof. Procházky. Přihlášky zasílejte na e-mail bacovci@tiscali.cz. red, foto www.abelsonstudio.com

ČELÁKOVIC ONLINE

Rodinné centrum Milovice letos oslaví své desáté narozeniny. Při té příležitosti pořádá den otevřených dveří. Centrum vzniklo z iniciativy občanského sdružení Maminky dětem. Sdružení založené maminkami na mateřské dovolené reagovalo na potřebu zázemí pro aktivity rodičů s dětmi. Dnes RC Milovice nabízí volnočasové aktivity pro rodiče s dětmi od narození do školního věku. Ve čtvrtek 24. dubna od 13.00 do 18.00 hodin můžete se svými ratolestmi přijít prohlédnout si centrum a pohrát si v herně. Vstup na den otevřených dveří je zdarma. red

Starostka Čelákovic PhDr. Zdeňka Tichá zdůrazňuje: „Zasedání zastupitelstva je zasedáním veřejným, tedy ten, kdo má o projednávané záležitosti zájem, může přijít na toto jednání a účastnit se jej. Je rozdíl být osobně přítomen jednání, nebo jej sledovat na obrazovce.“ Reakce jsou různé

Ze zasedání zastupitelstva je pro potřeby vyhotovení zápisu pořizován zvukový záznam. A nejen to. „Veřejné záznamy z jednání zastupitelstva město Čelákovice nepořizuje; online přenos není záznamem. Město však zajišťuje veřejný online přenos ze zasedání zastupitelstva; ten první proběhl v dubnu 2012. Reakce jsou různé a závisejí na tom, jaký byl průběh zasedání. Pro představu: Zasedání zastupitelstva dne 27. 2. 2014 mělo v průběhu jednání 68 přístupů, v průměru je zaznamenáno asi 130 unikátních přístupů během online přenosu,“ přidává paní starostka trochu statistiky. Nic není zadarmo

„Prvotní investicí pro online přenos bylo vytvoření datového spoje mezi Městským úřadem v Čelákovicích a kulturním domem, kde probíhá zasedání zastupitelstva – náklady byly ve výši 30 000 Kč. Finanční náklady za rok 2013 činily 115 661 Kč, a to za online přenos a techniku, která je zajišťována externí firmou,“ uzavírá. red

• PROSTOR • 2014 • březen/duben •

19


POLABÍ

VODOVOD ZATÍM NEBUDE

VÍCE VLAKŮ MEZI ČELÁKOVICEMI A PRAHOU

Obec Přerov nad Labem je zklamaná ztrátou dotace na výstavbu skupinového vodovodu.

Čelákovice bojují za posílení četnosti vlakových spojů na přetížených tratích.

Voda z vodovodu mohla do domácností i jinam proudit od r. 2016, ale nepoteče. Projekt byl v rukou svazku obcí Mikroregion Polabí. A ten během minulého roku vyvinul nedostatečnou aktivitu, aby se vše potřebné k přiznání dotace stihlo. Promarněná šance

Obec loni udělala maximum, ovšem marně. Roční lhůta uběhla, aniž by byl vyřízen úvěr na financování stavby, aniž by byl vybrán stavitel. To, že předseda svazku podal žádost o prodloužení roční lhůty až v lednu 2014, tedy pár dnů před jejím vypršením, byla už jen poslední kapka v netransparentním pomalém postupu. Ministerstvo životního prostředí v únoru 2014 vydalo k žádosti zamítavé stanovisko s obavou o nedodržení lhůty pro realizaci stavby. Obecní zastupitelstvo na základě tohoto výsledku projektu a špatných zkušeností s fungováním svazku rozhodlo v březnu 2014 o vystoupení ze svazku obcí Mikroregion Polabí.

Středočeským krajem i Českými drahami,“ oznámili zastupitelé města Čelákovice Josef Pátek a Petr Studnička. Požadavky jsou jasné

Občané, máte možnost se vyjádřit!

Zejména ranní a odpolední vlaky na trati 231 jsou kapacitně silně přetížené. A není divu, vždyť jen v Čelákovicích projde vlakovým nádražím a železničními zastávkami každý všední den více než 2500 cestujících. „Města v okolí by si již také zasloužila vyšší intenzitu vlakových spojů, a proto koordinujeme s městy Lysá nad Labem a Milovice společný postup při vyjednávání s ROPIDem,

Darina Kocsisová, starostka Přerova n. L.

20 • březen/duben • 2014 • PROSTOR •

red, foto archiv ČD

DUATLON SE BLÍŽÍ Připravte si boty a kola, čtvrtý ročník Kosteleckého duatlonu dětí a mládeže vypukne 31. května. Labem. Okruh pro běh je veden po asfaltu, okruhy pro kolo jsou vedeny převážně po asfaltu a částečně po šotolinových cestách.

Zmar a chaos

Spolupráce s obcemi se tím Přerov nad Labem nezříká, a určitě bude dále různé formy spolupráce podporovat, ovšem na základě jasných pravidel. Projekt vodovodu tedy v tuto chvíli nepokračuje, část z cca 6 mil. Kč vynaložených veřejných financí je zřejmě zmařenou investicí, veřejnost se z reportáží na ČT 24 dozvídá o projektu a obci Přerov nad Labem zkreslené, někdy dokonce i nepravdivé informace. Jaké závěry z toho má obecní zastupitelstvo vyvodit?

Porovnáním potřeby veřejné železniční dopravy na srovnatelných železničních tratích v rámci PID byly stanoveny požadavky pro trať 231 od prosince 2014, a tyto pak byly předneseny na jednání zástupců obcí a měst v Poděbradech, které se konalo ve čtvrtek 6. března. K těmto návrhům nových jízdních řádů, jež by měly začít platit v prosinci letošního roku, budou mít možnost vyjádřit se i občané. Změny se budou týkat úseků Praha Horní Počernice – Čelákovice, Praha Masarykovo nádraží – Čelákovice – Lysá nad Labem a Praha Masarykovo nádraží – Čelákovice – Milovice.

Startovné a odměny Chlapci a děvčata změří své síly v Kostelci n. L.

Soutěž je pro děti do 15 let v 6 věkových kategoriích, do 11 let v kombinaci běh–kolo, starší děti v kombinaci běh–kolo–běh. Kudy kam

Start a cíl jsou u správní budovy fotbalového hřiště v Kostelci nad

Startovné je zdarma. Prezence účastníků je možná na místě startu, online registrace již byla ukončena. Podmínkou účasti je cyklistická přilba pro cyklistickou část závodu. První tři dívky a první tři chlapci v každé kategorii budou odměněni. Více informací o závodu naleznete na www.duatlon.ic.cz. red, foto archiv pořadatele


INFORMAČNÍ LYSÁ Veletrh Řemesla 2014 obnovil tradici prezentací středních škol ve Středočeském kraji.

Předvedly, co umí

Veletrh se konal 20. až 23. února na výstavišti v Lysé nad Labem a zajišťovala jej Krajská hospodářská komora Střední Čechy. Nejlepší prezentace školy

Prezentovalo se 17 středních škol, převážně z okresů Praha-východ, Nymburk, Mladá Boleslav, Kolín a Kutná Hora. Školy se zúčastnily také soutěže o nejlepší prezentaci. První místo obsadila SŠ oděvního a grafického designu Lysá n. L., druhé místo SOŠ Čelákovice a třetí Obchodní akademie Lysá n. L. Cenu veřejnosti získala SOŠ Čelákovice. Přehlídka výrobků a služeb

Školy se předvedly v plné parádě. Některé nabídly návštěvníkům občerstvení ze své kuchyně, další poskytly kosmetické a kadeřnické služby. Na pódium vystoupil zástupce Cechu klempířů, pokrývačů a tesařů, nebo personalistka z firmy Crystal Bohemia, a. s., Poděbrady, aby představili své studijní obory. Spokojenost na všech stranách

Inzerce

Akce se zúčastnilo 680 žáků základních a středních škol. Veletrh ukázal žákům ZŠ studijní možnosti a nabídl pomoc při výběru školy, jež je připraví na budoucí povolání. Vladislava Šizlingová, foto archiv KHK Střední Čechy

• PROSTOR • 2014 • březen/duben •

21


RODINA A SENIOŘI

NA BRANDÝSKÉM ZÁMKU SE VRÁTIL ČAS Fantastický návrat do středověku se podařil organizátorům celodenní podívané Tajemství zaniklých řemesel.

březnovou sobotu k vidění např. kuchař v jedinečné zámecké černé kuchyni, medovinkář, středověké přadleny, krejčové, kožešnice, písař, svíčkař, kovář, nožíř, mečíř, výrobce hudebních nástrojů, výteční hudebníci a mnoho dalších originálních řemeslníků. Mistři svého řemesla

Návrat ke kořenům aneb Bylo na co koukat

„Akce Tajemství zaniklých řemesel vznikla z myšlenky předvést veřejnosti historii nejen jako válčení a sváry, ale také jako poctu obyčejným lidem, kteří tehdy žili,

a hlavně poctu jejich šikovnosti a znalostem, na které my často zapomínáme,“ říká jeden z pořadatelů Miroslav Bobr Krédl. Na brandýském zámku tak byl v první

ZEMĚ SLAVÍ, A MY S NÍ Dne 22. dubna slaví Země svůj svátek. Naše souměstí si při té příležitosti připravilo zajímavé akce.

„Každý řemeslník musel ve středověku své řemeslo dokonale ovládat a některá řemesla byla dokonce svázána cechovními pravidly, která byla velmi přísná, ale zaručovala členu cechu také pomoc, podporu a dávala mu jisté výhody,“ vysvětluje pan Krédl. Nutno dodat, že stejné borce řemeslníky bylo možno vidět právě na brandýském zámku. Pořadatelům hrálo do karet také krásné počasí a tuto jedinečnou akci navštívilo zhruba 700 diváků. „Brandýský zámek by se pro budoucnost mohl stát stejnou atrakcí, kde je možno vidět renesančního i středověkého řemeslníka při jeho práci, tak jako obdobné příležitosti naplno využil před lety hrad Helfštýn pro mezinárodní

ný Petr, výstavy, environmentální programy, dílny a soutěže pro děti, infostánky aj. Koná se 26. dubna od 16.00 hodin. Cesta do pravěku

Tajemná alchymie

Kdy a kde se alchymie objevila? Je možná transmutace kovů? U nás alchymie zaznamenala vrchol v době vlády císaře Rudolfa II. S výzvou a přednáškou Nahlédněte do tajů alchymie za námi 23. dubna od 18.00 hodin na brandýský zámek přijde prof. RNDr. Vladimír Karpenko, CSc.

na oslavy Dne Země v Rezidenci St. Boleslav. Těšit se můžeme na kapelu Klasickej postup, divadlo DS Čer-

Oslava Dne Země

Město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, ve spolupráci s klubem Klíček, Ateliérem 6tej smysl, Gymnáziem J. S. Machara, Polabským sdružením ochránců přírody a dalšími sdruženími a spolky, zve

22 • březen/duben • 2014 • PROSTOR •

Kdepak ty, ptáčku, hnízdo máš?

Do třetice všeho dobrého se vydáme na exkurzi. Staroboleslavský Klíček pořádá 27. dubna od 14.00


RODINA A SENIOŘI TAJEMSTVÍ ZANIKLÝCH ŘEMESEL ODTAJNĚNO A UCTĚNO

NEJEN PRO NEJMLADŠÍ Výlet, Vazba, Fimo, Korálky Výlet – Výlet do mýdlárny a knoflíkárny v Šestajovicích. V ceně je dílna a doprava. Návrat po obědě a přesun do OK Papouch. Kdy: 17. 4. v 8.00 odjezd, Cena: 200 Kč/dítě

setkání kovářů. Blízkost hlavního města a dostupnost by mu zaručila mnohem větší atraktivitu, a pro tu udělám vše,“ říká spolupořadatel akce Petr Enc. Partnerem Tajemství zaniklých řemesel je město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav. Marek Huber, foto Václav Kváča

Velikonoční vazba – Vazba na stůl či okno s Petrem Günzelem. S sebou nádobu, květináč na aranžování. Po obědě přesun do OK Papouch. Kdy: 18. 4. od 8.00, Cena: 120 Kč/dítě Fimo – Výtvarná dílna s Vlastou a technikou Fimo a ještěrkovým motivem. Materiál je v ceně. Kdy: 19. 4. od 9.30, Cena: 250 Kč, děti 60 Kč Korálky – Korálkové vlnkové náramky s Renatou. Kdy: 19. 4. od 9.30, Cena: 200 Kč, děti 60 Kč Přihlášky co nejdříve – klara.jurcikova@brandysko.cz, tel.: 732 410 323

Lateralita, Kytky, Miminka, Zápis Lateralita – Leváctví nebo praváctví pohledem psycholožky Jarmily Klégrové. Rezervace na tel. 773 842 464 nebo na info@brandyskymatysek.cz. Kdy: 15. 4. od 18.30, Cena: 50 Kč, Kde: ul. Zahradnická Tvoření pro maminky – Kytky a kytičky plstěné jehlou, šité z plsti a háčkované. Kdy: 28. 4. od 20.00, Cena: 120 Kč, Kde: ul. Zahradnická Hmoždíř v roli atrakce

do 18.00 hodin výpravu za trilobity do lomu Kosov u Berouna. Přihlášky a podrobnosti na webu www.boleslavskyklicek.cz. Dvakrát soutěž

Jak si ptáci povídají je soutěž pro děti ve věku tři až šest let (I. kategorie) a sedm až 12 let (II. kat.). Libovolnou výtvarnou technikou znázorněte na formátu A3 ptačí povídání a dílo odevzdejte do 18. dubna v klubu Klíček, M. Švabinského 371, Stará Boleslav. Rovněž do 18. dubna se týmy šesti dětí od 12 do 15 let mohou přihlásit do soutěže Ptačí muzikanti. Pak už jen připravit si krátkou scénku na ptačí téma, pořídit týmu trička ve stejné barvě a přijít do Klíčku v sobotu 26. dubna. Přihlášky na pedagogklicek@gmail.com nebo na tel. 723 512 756.

Manipulace s miminky – O správném nošení a vlivu na psychomotorický vývoj miminka povypráví dětská zdravotní sestra Jana Motlová. Kdy: 17. 4. od 15.30, Cena: 20 Kč, Kde: ul. Zahradnická Zápis do MŠ Brandýský Matýsek – Školka je určena pro rodiče dětí od 3 let, kteří pracují nebo aktivně hledají práci. Kdy: 23. 4. do 18.00, Kde: ul. Riegrova Zápis do Matýskova dopoledního klubu – Klub je určen pro děti od 2 let. Kdy: 24. 4. do 17.00, Kde: ul. Zahradnická

Dílna, Cimbálovka Velikonoční dílna – Pletení pomlázky, výroba velikonoční výzdoby, zdobení velikonočních perníků, plstění, zdobení vajíček, práce s keramickou hlínou. Kdy: 12. 4. od 9.00 do 12.00, Kde: RC Milovice Velikonoční cimbálovka – Ochutnávka vín a velikonočních pokrmů s doprovodem Cimbálové muziky A. Vrábela. V ceně košt tří vzorků. Kdy: 12. 4. od 18.00 do 21.00, Cena: 150 Kč, Kde: RC Milovice

Velikonoční dílna Velikonoční dílna pro kluky i holky – Kluci (nebo i holky) si zkusí uplést pomlázku, budou se zdobit vajíčka a vyrábět velikonoční dekorace. Kdy: 12. 4. od 14.00 Kde: RC Toušeňský Myšák

red, foto archiv

• PROSTOR • 2014 • březen/duben •

23


RODINA A SENIOŘI

POLABÍM PROSVIŠTÍ ČARODĚJNICE Sekejte dříví, chystejte vatry, blíží se Filipojakubská noc a s ní čarodějnice! Skauti nás nedají

Čarodějnice začnou svůj rej ve středu 30. dubna od 10.00 hodin v areálu skautů v Brandýse nad Labem (ul. Kralupská). Brandýský Matýsek zve děti k ohýnku a kromě

zpívání se budou pálit čarodějnice a opékat buřty. Vstupné 20 Kč. Kouzelná cesta

30. dubna od 16.00 hodin to v Brandýse na sokolském hřišti (ul. Tyršova) vypukne naplno. Pro děti bude připraven skákací hrad a Pohádková cesta, v 19.00 hodin podpálení vatry a ohňová show. Dorazí i dobrovolní hasiči, Azylový dům sv. Gerarda, dobrovolníci z programu Pět P a Ateliér 6tej smysl s workshopem Plstění. Hudbu obstará skupina HeLP. Čarodějnice 2014 pořádá, pod záštitou města Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, MDDM a TJ Sokol Brandýs nad Labem. Pochod čarodějnic

Taky se těšíte na poslední dubnový večer?

V městysu Lázně Toušeň začne pochod čarodějnic v 17.00 hodin

PRAŽIT, NEBO PAŘIT? Vyšší Hrádek, p. s. s., se stal partnerem v projektu „Pražírna“ obchodního družstva Fair & Bio. Jednoho dne se potkají dvě slečny. „Dlouho jsem tě neviděla. Co pořád děláš?“ „To ti povím, včera jsem byla konečně pražit; fakt hustý.“ „Tý jó, tys byla pařit? Kde?“ „No, v Kostelci přeci.“ „V tom nad Labem? Tam se dá zapařit?“ „Co blázníš? Já byla v práci. Byla jsem pražit.“ „Aha...“ „Byla jsem v mojí nový práci. V tý pražírně kávy.“ „V práci? To zírám, jaký to je?“ Tyto kamarádky se bavily o práci, o tom, co je pro nás běžné, ale pro jednu z nich to byla zcela nová zkušenost. Z tištěného rozhovoru není patrné, že se jedná o člověka s mentálním postižením, a mělo by to být důležité? Vždyť jejich sny, přání, problémy se neliší od těch našich. Také lidé se zdravotním znevýhodněním mají problém sehnat si práci.

24 • březen/duben • 2014 • PROSTOR •

Bez obav

Díky osvícenosti pražského družstva Fair & Bio získalo pět lidí s mentálním postižením práci v sociálním podniku: pražírně kávy v Kostelci nad Labem, otevřené od letošního ledna. Zeptala jsem se vedoucího provozu Martina

Férově pro postižené

na Floriánském nám. a půjde Káranskou ulicí na hřiště k ohni, jehož zapálení se plánuje v 18.00 hodin. Mezitím proběhnou na příjezdové cestě a v přilehlém lesíku závody na odrážedlech a kolech pořádané RC U Myšáka. Ještě nekončíme!

Čarodějný 30. duben pokračuje v Čelákovicích, kde se od 18.30 hodin uskuteční průvod městem s maskami a opékání uzenin a soutěže na zahradě MDDM Čelákovice. Pozadu nezůstanou ani dobrovolní hasiči v Káraném, kteří připravují pálení čarodějnic u Jizery ve 20.00 hodin, kdy bude zároveň zahájena sportovní sezona v areálu TJ Jizera Káraný, s grilováním, opékáním buřtů a občerstvením na terase. red, foto Václav Kváča

Třešňáka: „Martine, myslíte, že je na místě obava zaměstnat lidi s postižením?“ „Myslím, že není. Spíše jde o to umět vytipovat vhodná místa a využívat různé výhody. Třeba zaměstnat člověka a uplatnit slevu na dani. Nebrat si divné výrobky náhradního plnění, a raději poskytnout šanci člověku.“ Co myslíte vy? Tereza Landsmanová, koordinátor zaměstnávání Vyššího Hrádku, p. s. s., foto archiv Vyšší Hrádek


PTÁTE SE

CHLAMYDIE PODRUHÉ Chlamydia pneumoniae je jednou z nejčastějších a nejnebezpečnějších infekcí. Na rozdíl od chlamydií trachomatis jde o onemocnění napadající dýchací cesty. Přenáší se kapénkami (kýcháním, kašláním). Většinou zůstává v těle v latentní formě do doby, kdy se projeví, např. při snížení imunity člověka. Poté může nemocnému způsobit značné zdravotní problémy. „Nevinné“ příznaky

Příznaky jsou podobné jako u obyčejného nachlazení, chřipky, angíny či zánětu průdušek. Postiženého škrábe v krku, kýchá, kašle, trpí zimnicí a pocením, bolestmi hlavy, únavou a může pociťovat tlak v oblasti průdušek a plic. Vyšetření

na chlamydie je finančně nákladné a zdlouhavé, proto se mnohdy odkládá do doby, kdy standardní léčba nezabírá. Z hlediska přenosu infekce je nakažený člověk neustálou hrozbou pro ostatní. Plíživé nebezpečí

Není-li léčba včasná, radikální nebo správná, mohou se příznaky zhoršovat až po úporné bolesti a celkovou vyčerpanost. Chlamydie napadají buňky zevnitř, často i imunitní buňky. Člověk je oslabený a nemá prakticky šanci odolávat šíření infekce. Infekce postupně ničí vnitřní orgány, svaly a jiné části těla.

ZAÚTOČÍ PŘI SNÍŽENÉ IMUNITĚ.

PharmDr. Jan Ponec

Krev vše prozradí

Jak toto onemocnění poznat a léčit? Pokud příznaky přetrvávají, nařídí lékař vyšetření krve. Při rozpoznání většího počtu chlamydií v krvi se zahájí léčba antibiotiky. Ta se musí užívat nejméně tři týdny v dávkách, které určí lékař. Léčbu je vhodné doplnit podpůrnými prostředky k posílení imunity a energie. Vyšetření krve i léčba antibiotiky by měly být opakované, aby se zabránilo dalšímu šíření infekce. PharmDr. Jan Ponec

PRÁVO STAVBY Dne 1. ledna 2014 nabyl účinnosti zákon č. 89/2012, občanský zákoník (dále jen NOZ). Jednou z novinek, které přinesl, je právo stavby. Mgr. Marek Nemeth

Právo stavby se nachází v § 1240 a následujících. Vzhledem k tomu, že NOZ zavedl pravidlo, že stavba již není součástí pozemku, a tudíž pozemek a stavba musí mít stejného vlastníka, je právo stavby řešením, které pomáhá tento stav do jisté míry „překlenout“. Smysl práva stavby

Právo stavby bylo součástí našeho právního řádu až do roku 1964. Smysl práva stavby spočívá v tom, že se jako věcné právo zatěžuje cizí pozemek tak, že jiná osoba (stavebník) je oprávněna na tomto pozemku (příp. pod pozemkem)

mít stavbu. Právo stavby zahrnuje možnost vybudovat stavbu novou, ale může spočívat i v oprávnění převzít již existující stavbu a opravit ji. Vznik práva stavby

Právo stavby je věc nemovitá, nabývá se smlouvou, vydržením nebo rozhodnutím orgánu veřejné moci. Právo stavby vzniká zápisem do veřejného seznamu a může být zřízeno jen jako dočasné, nesmí být zřízeno na více než 99 let. Nabyl-li stavebník právo stavby vydržením, nabývá je na dobu 40 let. Právo stavby lze převést a zatížit, pokud to strany smluvně

nevyloučí, přechází na dědice i jiné právní nástupce. Z NOZ vyplývá, že staveník má předkupní právo k pozemku a vlastník pozemku má předkupní právo k právu stavby. Toto však smluvní strany mohou smluvně vyloučit. Zánik a náhrada

Při zániku práva stavby uplynutím doby, na kterou bylo zřízeno, dá vlastník stavebního pozemku stavebníkovi za stavbu náhradu. Strany si mohou dohodnout její výši, není-li však stanovena, činí náhrada polovinu hodnoty stavby v době zániku práva stavby. Mgr. Marek Nemeth

UŽITEČNÉ I PŘI OPRAVĚ STAVBY. • PROSTOR • 2014 • březen/duben •

25


KULTURA

ČEKÁ NÁS VOJENSKÁ PARÁDA

NÁSTUP HISTORICKÝCH JEDNOTEK, MŠE ZA MÍR A KONCERT

V sobotu 3. května se na brandýském zámku koná tradiční Audience u císaře Karla I.

v 16 hodin bude také odsloužena mše v kostele Obrácení sv. Pavla v Brandýse n. L. a v 18 hodin nás čeká v chrámu Nanebevzetí Panny Marie ve St. Boleslavi slavnostní koncert, na němž vystoupí orchestr Far Musica. Od 12 hodin začne dětský program v Alchymistické kuchyni. Nedělní mše Brandýský zámek bude opět hrdou historickou kulisou

Letos je to deset let od Karlova blahoslavení, a také od otevření zámku veřejnosti. Poděkovat se sluší porevolučním starostům Josefu Jakoubkovi, Danielu Procházkovi a Ondřeji Přenosilovi, zastupitelům a doktoru Milanu Novákovi. Brandýský zámek, jenž byl po r. 1989 ve smutném stavu, dnes patří k nejhezčím v Čechách.

trůnu Františka Ferdinanda d’Este. V 11 hodin si v zámecké zahradě užijeme slavnostní nástup vojenských historických jednotek s přeletem historických letadel a za doprovodu Ústřední hudby Armády ČR. Ve 12 hodin vyrazí průvod do Staré Boleslavi a ve 13 hodin proběhne v chrámu Nanebevzetí Panny Marie Mše za mír za doprovodu sboru Václav.

Efektní program

V 9.30 hodin se na brandýském nádraží objeví historický vlak Karel I. se salónním vozem následníka

Doprovodné akce

Od 16 hodin bude v zámecké zahradě probíhat vojensko-historický program,

V neděli 4. května v 8.30 hodin odslouží farář Jan Houkal mši v kostele Obrácení sv. Pavla, za doprovodu souboru KrisKrosKvintet. „1. světová válka je tragickou zkušeností lidstva, která neměla a dodnes nemá obdoby. Změnila tvář světa a otevřela nové století plné dalších tragédií. Připomínka 100. výročí jejího vzniku by měla být především příležitostí k zamyšlení,“ říká organizátor PhDr. Milan Novák. Pořadatelem akce je město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, Matice staroboleslavská a další významné organizace. Marek Huber, foto Václav Kváča

LITERÁRNÍ POLABSKÁ VRBA Knihovna Eduarda Petišky a město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav vyhlašují literární soutěž pro seniory. Polabská vrba je určena seniorům a je součástí projektu Napiš svůj příběh, zachyť svou vzpomínku. Téma letošního ročníku je Kniha mého života, autoři však mohou tvořit na libovolné téma. Texty by měly vycházet z autorových vzpomínek na město nebo obec jeho mládí, měly by mít vztah k regionu, kde senior žil či žije. Vedle soutěžních prací lze posílat i nesoutěžní vzpomínkové texty. Příspěvky budou zveřejněny ve sborníku Napiš svůj příběh, zachyť

26 • březen/duben • 2014 • PROSTOR •

svou vzpomínku!, nesoutěžní práce budou (se souhlasem autora) odeslány do Národní kroniky. Propozice soutěže

Žánr je libovolný: próza, poezie, drama či publicistika. Rozsah příspěvků strojopisných a v elektronické formě (doc, docx, odt, rtf) je nejvýše 15 normostran, rukopisné práce mohou mít až 20 stran. Přijímána budou původní díla dosud nepublikovaná.

Kontakty a termíny

Svá díla označená jménem, rokem narození a vaší adresou doručte nejpozději do 14. května na adresu Knihovna Eduarda Petišky, I. Olbrachta 36, Brandýs n. L., nebo v elektronické verzi na info@ knihovna.brandysnl.cz. Práce můžete odevzdávat také v DPS Stará Boleslav paní Jarmile Viplakové. Vyhlášení vítězů a setkání autorů proběhne v měsíci červnu. red


KULTURA

KAM VYRAZIT Chystané kulturní akce v Polabí 21. 4. Velikonoční koncert

Dámy válejí (nejen) o Velikonocích

Tradiční velikonoční koncert s dámským dechovým kvintetem Za pultem. Toto mladé umělecké těleso je složeno ze studentek AMU a úspěšně koncertuje nejen po Čechách. Vstupné: 50 Kč Čas: 16.00 Místo: Evangelický kostel Lysá n. L.

24. 4. Jazz Q Martina Kratochvíla

Jede si ten svůj džezíček

Jazz Q má v dějinách českého jazzu i rocku mimořádné postavení: v letech 1970–1983 mu vyšlo 7 desek a až 21. května loňského roku vyšlo nové album ZNOVU. Předprodej vstupenek v brandýském Infocentru. Vstupné: 100 Kč předprodej, 120 Kč na místě, Čas: 20.00 Místo: Kino Brandýs nad Labem

Mužsko-ženské jiskření

Snad každý zná divoký příběh dvou rybářských rodin, ženských plných jižního temperamentu a mužů, kteří nemají daleko k vytažení nože. V podání DS při TJ Sokol Lázně Toušeň zaručeně zážitek. Předprodej vstupenek v brandýském Infocentru. Vstupné: 80 Kč předprodej, 100 Kč na místě Čas: 20.00, Místo: Kino Brandýs nad Labem

Nestárnoucí Radim Hladík

Hudební festival k zahájení čelákovického kulturního léta s doprovodným programem a trhem. Vystoupí např. Radim Hladík a Blue Effect, Adam Mišík, VaŤák (Kabát Revival), ZUŠ Jana Zacha, MDDM Čelákovice a další. Čas: 12.00 Místo: Nám. 5. května Čelákovice

Lovím, lovíš, lovíme

Již IX. ročník Dne tradic lovu a myslivosti na brandýském panství. Součástí je výstava a hodnocení trofejí za rok 2013, přehlídka loveckých psů, ukázky loveckých technik, mláďat exotické zvěře a práce sokolníků. Čas: 10.00 Místo: Zámek Brandýs nad Labem

25. 4. Poprask na laguně

17. 5. Setkání na náměstí

17. 5. Brandýské lovy

Tři krimikomedie v jednom

TURECKÁ KAVÁRNA S VÁCLAVEM VYDROU Kino v Lysé nad Labem se v květnu promění v tureckou kavárnu. Václava Vydru, Janu Bouškovou, Naďu Konvalinkovou a Matěje Hádka si budeme moct užít v Městském kině, kde se nám představí v trojici krimikomedií Ustrašený svědek, Pes a kočka, Zlatý pan ministr francouzského dramatika Roberta Thomase. Napětí i humor

Tyto tři komické „skoro detektivky“ z prostředí Paříže v překladu Jana Cimického a úpravě Oty Ornesta mají jasný záměr: pobavit diváka a zapůsobit překvapivou pointou. Zdánlivě všední situace ze zdánlivě všedního dne se odehrávají v útulné pařížské kavárničce. Postavy jsou skvostně napsané, a ať už patří na stranu dobra či zločinu, jsou plné humoru a člověčenství. Divák má možnost obdivovat brilantní Thomasovy dialogy, stejně jako autorovu skvělou fabulační kombinační schopnost. Předprodej vstupenek

Představení se uskuteční v pátek 30. května od 19.00 hodin v lyském kině. Předprodej vstupenek bude zahájen 15. dubna v Městské knihovně Lysá n. L., cena vstupenek činí v předprodeji 250 Kč, na místě před představením 300 Kč. red, foto archiv

• PROSTOR • 2014 • březen/duben •

27


KULTURA

VÝSTAVY A PŘEDNÁŠKY Modelové kolejiště

ZASLOUŽENÁ OSLAVA V sobotu 22. března oslavil v brandýském kině divadelní spolek Černý Petr deset let toho nejčernějšího působení v našem souměstí.

Výstava funkčního železničního kolejiště pro milovníky lokomotiv a vláčků. Kdy: 10.–13. 4., čt–ne 9.00–17.00 Kde: Nádraží ČD Lysá nad Labem

Po třech měsících jsme měli nazkoušeno, plakáty rozvěšeny, pozvánky poslány. Ale stálo to za to a přišli snad všichni fanoušci, za což jim tímto velice děkujeme,” dodává Radek Hrdlička.

10 let výročí Výstava uspořádaná k 10 letům trvání Spolku přátel čelákovického muzea. Kdy: 15. 4.–3. 6., út–ne 9.00–12.00 a 13.30–17.00 Kde: Muzeum Čelákovice

VÝ TĚŽEK VĚNOVÁN KLINICE POPÁLENINOVÉ MEDICÍNY.

90 let výročí Výstava k 90. výročí narození spisovatele Eduarda Petišky. Vernisáž 14. 5. od 10.00 za účasti PhDr. Martina Petišky, syna spisovatele Eduarda Petišky. Kdy: 14. 5.–6. 6., po 8.30–11.30,13.00– 17.00, út 14.00–18.00, čt 8.30–11.30, 13.00–16.00, pá 8.30–11.30 Kde: Městská knihovna Čelákovice

100 let výročí Univerzita volného času pořádá přednášku Sto let od narození Bohumila Hrabala. Přednáší Jan Řehounek. Kdy: 15. 4. od 17.00 Kde: Knihovna Lysá nad Labem

Ztracený ráj Výstava mystických obrazů Dany Gregorové. Pořádá Úřad městyse Lázně Toušeň, kulturní komise a Obec baráčníků. Kdy: do 21. 4., pá–ne 14.00–17.00 Kde: Skleněná vila Lázně Toušeň

Alena Srstková Výstava obrazů malířky Aleny Srstkové. Obrazy je možné i zakoupit. Kdy: 11. 5.–8. 6., po–so 8.00–20.00, ne 10.00–20.00 Kde: Caffetteria La Badia Brandýs nad Labem

28 • březen/duben • 2014 • PROSTOR •

Černý Petr pomáhal Co dodat... Humor v podání Černého Petra

„Dohodli jsme se, že kromě reprízy naší nejnovější hry Cvokárna oprášíme a znovu nazkoušíme naše starší scénky, na svých počítačích dohledáme staré parodie na reklamy, a vše pospojujeme do jakéhosi vzpomínkového pásma,“ vypravuje herec Radek Hrdlička. Nápaditou součástí sobotní oslavy byla malá prodejní výstava starých kulis z historických představení. „Přípravy naší oslavy začaly v lednu. Vybrali jsme ty nejzajímavější kusy a propojili je průvodním slovem, které jsme chtěli pojmout jako improvizaci na způsob Show Jana Krause.

Po ukončení představení se divadlo přesunulo do Jídelny Popelka, kde bylo pro herce a všechny jejich přátele připraveno malé pohoštění a kde se tančilo a povídalo až do noci. Výtěžek ze vstupného a prodejní výstavy, krásných 10 000 korun, se divadelní spolek Černý Petr rozhodl věnovat Klinice popáleninové medicíny 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnici Královské Vinohrady. Za toto upřímné a hezké gesto patří divadlu Černý Petr veliké díky. A poslední vzkaz Radka Hrdličky? „Rozhodně děkujeme všem za návštěvu a brzy na viděnou na některém z dalších našich představení.“ red, foto Martin Dvořák

JOSEPH HAYDN: STABAT MATER Kruh přátel hudby v Brandýse nad Labem-Staré Boleslavi pořádá třetí mimořádný koncert. Stabat Mater rakouského hudebního skladatele a „otce symfonie“ Josepha Haydna (1732–1809) rozezní chrám Nanebevzetí Panny Marie ve Staré Boleslavi v neděli 27. dubna od 16.00 hodin.

Účinkují komorní sbor Canticorum iubilo, orchestr Capella Regia, sólisté Michaela Šrůmová, Sylva Čmugrová, Ondřej Socha a Jan Morávek. Dirigent: Robert Hugo. Vstupné činí 100 Kč, redured kované 50 Kč.


DEPONIE – PRODEJ Mulčovací kůra – Písek – Štěrk Kačírek – Kontejnery Areál BSS, tel.: 775 260 870 Po–Pá 8.00–17.00 So 8.00–12.00 Ne (na telefonu)

Jídelna Popelka Průmyslová

PROFESIONÁLNÍ PARTNER V ODPADOVÉM HOSPODÁŘSTVÍ • zajištění komplexních služeb v oblasti odpadů • čištění a údržba komunikací • údržba veřejné zeleně • realizace a provoz sběrných dvorů • správa a údržba veřejného osvětlení • údržba městských mobiliářů a hřbitovů

AVE CZ Odpadové hospodářství s.r.o. Provozovna Benátky nad Jizerou Zámek 49, 294 71 Benátky nad Jizerou T: +420 326 316 322 F: +420 326 316 406 E: benatky@avecz.cz

• kontejnerové služby • poradenská činnost v oblasti odpadového hospodářství

www.avecz.cz Společnost skupiny AVE Energie AG Umwelt

Přijeďte vždy včas, levně a pohodlně – jezděte na skútru • Prodej, servis motocyklů a skútrů • Prodej náhradních dílů a doplňků • Prodej elektrických skútrů

tel.: 326 911 703 Erbenova 969 Brandýs n. L.-St. Boleslav

Inzerce

www.moto-ulrich.cz

• PROSTOR • 2014 • březen/duben •

29


SPORT BRANDÝŠTÍ STŘELCI NA PRVNÍM A TŘETÍM STUPÍNKU

ŘÁDĚNÍ FALCOŇÁCKÉ PŘÍPRAVKY O třetím březnovém víkendu se nejmladší elita Falconů vydala na přípravkový turnaj do Kunratic. Hned prvnímu soupeři TJ JM Pedro Perez Chodov uštědřili Falconi lekci správné hry a podařilo se jim vyhrát 4:3. Kdyby štěstí více přálo, mohlo na světelné tabuli svítit na straně Falconů branek minimálně 20. Následoval zápas proti Athletics Praha. Falconi nespustili míček ze svých čepelí a vyhráli 8:3. Soupeř nebyl schopný se dostat ani za půlku již tak malého hřiště. Napínavé finále Touto výhrou Falconi postoupili do finálové tříčlenné skupiny. V prvním finálovém zápase čekal Falcony soupeř FBC Start 98 Kunratice. O jejich jedinou prohru v turnaji se postarali dva šikovní hráči soupeře, prohra 3:5. Ve druhém zápase finálové skupiny Falconi předvedli vynikající výkon a rozstříleli Spartu na parádních 9:2.

V Lacinově memoriálu měří síly střelci v osmi kategoriích

V BOLESLAVI SE NA MDŽ STŘÍLELO V sobotu 8. března uspořádal SSK Brandýs nad Labem Memoriál Josefa Laciny. Memoriál se koná pravidelně na počest Josefa Laciny, vynikajícího reprezentanta klubu i města a mistra ČR ve střelbě, který zemřel velmi mladý. Letos se uskutečnil opět v tělocvičně ZŠ ve Staré Boleslavi. Soutěžilo se v osmi disciplínách, hlavním rozhodčím byl pan Otakar Lachman. Při shodě bodů rozhodoval o pořadí počet centrových desítek.

Šimek zlato (300 bodů) a Jan Cestr stříbro (299 bodů). Bronz získal Igor Kaplan z SSK Slatina Brno (299 bodů). Z našich se ještě v první desítce držel Vladimír Lučan (298 bodů, 9. místo). V kategorii chlapců do 12 let se nám nejlépe umístil Ondřej Heřman (294 body) na šestém místě, dvanáctý byl Ondřej Goldšmíd (287 bodů) a Libor Stočes skončil čtrnáctý s 277 body.

Brandýs zlatý a bronzový

Na druhé místo mohou být pyšní

Jsou skvělí Nejmenší Falconi si tak vybojovali krásné 2. místo a právem si zaslouží obrovskou pochvalu a uznání. Nejlepším hráčem turnaje byl vyhlášen Jacob Moualhi. Hana Vrbová, foto archiv FBC Falcon

30 • březen/duben • 2014 • PROSTOR •

SSK Brandýs nad Labem si v soutěži vedl skvěle. V kategorii družstev do 14 let si první místo vystříleli a na stupně nejvyšší vystoupali Šimek, Cestr a Lučan. V kategorii družstev do 12 let zvítězil SSK Delta Praha a brandýský tým ve složení Heřman, Goldšmíd, Stočes získal pěkné třetí místo. Klukům to pálilo

Disciplína Vzduchová puška 30 ran vleže střelcům z Brandýsa nad Labem prostě sedla. V kategorii chlapců 13 a 14 let bral Tadeáš

Ozbrojená a nebezpečná

Uznání a gratulaci si zaslouží také Eva Gürtlerová z SSK Brandýs nad Labem, která si mezi staršími dorostenci vybojovala osmé místo, a to dvakrát, v disciplíně Vzduchová puška 40 ran (363 body) a Vzduchová puška 40 ran ISSF (379,9 bodů). Gratulujeme, a členům SSK Brandýs nad Labem přejeme skvělou mušku a úspěchy i v dalších střeleckých kláních. Fotografie z této akce najdete ve fotogalerii na našem webu. red, foto Václav Kváča


SPORT

HOLKY ZE SLAVOJE VE VÝHNI ÚSPĚCHU O prvním březnovém víkendu se uskutečnilo mistrovství ČR žactva v Jablonci nad Nisou, které zakončilo sérii halových atletických šampionátů.

MILOVICE V KLECI Na 27. galavečeru MMA GCF zápasů v kleci nechyběla ani milovická škola.

Do haly s ostrými zatáčkami odjela také šestice našich děvčat (Nikol Bafoe, Bára Veselá, Eliška Boháčová, Kristýna Korelová, Karolína Barešová, Kateřina Kleinerová), která byla vybrána na základě letošní výkonnosti. Bára má mistrovský titul!

Z našich atletek se nejvíce dařilo Báře Veselé, která sice měla v únoru problémy se svalem na levé noze, ovšem díky fyzioterapeutce Barboře Jandové se mohla závodů zúčastnit bez omezení. V sobotu získala stříbrnou medaili v běhu na 60 m překážek a přepsala tak oddílové tabulky novým rekordem 8,97 s, jímž prolomila magickou hranici 9 s. Vrcholem víkendu však pro Báru bylo nedělní finále na 300 m. V něm nenašla přemožitelku a časem 42,12 s získala svůj první mistrovský titul. Parádní štafeta

Medaile si nakonec odvážely čtyři členky týmu, a to za štafetu na 4x 300 m. Před samotným závodem nikdo netušil, jak silné budou jednotlivé štafety, a tak se vyhlídky naší čtveřice ve složení Kateřina Kleinerová, Kája Barešová, Eliška Boháčová a Bára Veselá nedaly odhadovat. Katka Kleinerová štafetu rozběhla, jak nejlépe

Tomáš Peleška (vpravo) ve vyrovnaném zápase remizoval

Na štafetové předávce jde (alespoň u diváků) o nervy

mohla, a předávala pouze s drobnou ztrátou na nejlepší. Kája Barešová na druhém úseku pozice udržela. Navazující Eliška Boháčová na třetím úseku ukázala, jak moc touží po medaili, a ztrátu nejenom dotáhla, ale Báru Veselou do posledního úseku vyslala s náskokem. Ten pak dokázala finišmanka naší štafety proměnit ve skvělou stříbrnou tečku šampionátu. Pokud si děvčata přenesou svou vynikající formu z haly na dráhu, máme se určitě na co těšit! Petr Žemlička, foto Jiří Kottas, zdroj: Atletika.cz

Galavečer GCF 27 v MMA (smíšené bojové uměni) proběhl 21. března v pražské Sparta Aréně a nesl se ve znamení těžkých knockautů. O ty nejlepší se postarali český bojovník Filip Macek a Slovák Miroslav Štrbák, který zničil šampiona Davida Kozmu a stal se novým držitelem titulu GCF do 70 kg. S přehledem vyhrál hned v prvním kole Jiří Procházka, hlavní tvář večera a velká česká naděje. Milovický válečník GCF 27 se zúčastnil také klub MMA Milovice a jeho Tomáš Peleška. Ten nastoupil ve smluvní váze do 93 kg proti Ladislavu Erdélyimu st. „Erdélyi je rváč a tvrdý soupeř. Nevěděl jsem, co od něj můžu čekat, ale nijak speciálně jsem se na něj nepřipravoval. Sám bych se oznámkoval trojkou, pořád je co zlepšovat,“ sdělil Prostoru Peleška. Vyrovnaný, fyzicky náročný zápas skončil po třech kolech 3x 5 minut remízou a Peleškovým nataženým svalem. Chcete se přidat? Vše o MMA se dozvíte na webu české asociace www.csmma.cz, nebo navštivte klub MMA Milovice na náměstí 30. června, a můžete začít trénovat.

Bára Veselá (vlevo) přepisující lokální dějiny

red, foto archiv GCF

• PROSTOR • 2014 • březen/duben •

31


ARCHITEKTURA

DETAILY S KVÍZEM PODRUHÉ Ve druhém dílu detailů se budeme zabývat dobou současnou. Jako oslí můstek k minulým předválečným ukázkám poslouží poválečný detail z padesátých let, který osvěžoval socialistický realismus docela přívětivě (viz obr. č. 1). V dnešní pragmatické době se prosazuje „hightech design“, tedy esteticky kultivovaný KONSTRUKČNÍ detail z ušlechtilých materiálů (nerez, chrom. ocel, smaltované plechy, tvrzená skla apod.). Příklady viz obrázky č. 2 a 3. Za detail lze počítat i sympatickou symbiózu tradičních materiálů s moderními (obr. č. 4). Tento přístup se aplikuje i na tzv. drobnou architekturu (autobusové čekárny, lavičky, koše na odpadky, stojany na kola apod.). Příklad viz obr. č. 5. Kam s nimi? Obr. 1

Obr. 2

Mimo zájem stavebníků, ba i architektů, jsou bohužel výtvory, které výrazně ovlivňují vzhled měst. Jedná se o díry v plotech s plechovými dvířky, podivné stavbičky aj. výtvory, obsahující skříně na pojistky, plynoměr, zvonky, poštovní schránky apod. Sem patří i „něco“ pro popelnice. Podívejme se na obr. č. 6. Zde je patrná snaha zkultivovat tyto nezbytnosti a uvést je do souladu s navazujícím plotem. I na obrázku č. 7 je vidět jedna z variant, jak je možno inteligentně ukrýt popelnici, a zároveň ji „zezadu“ plnit.

Obr. 5

Kvíz 2. část

Také v tomto čísle máte za úkol poznat, kde se nacházejí detaily z našich sedmi obrázků. Odpovědi zasílejte na e-mail redakce@ novinyprostor.cz nebo na adresu Prostor, Wolkerova 603, Brandýs. Nejvíce správných odpovědí bude odměněno knihou. Ing. arch. Jan Líman, foto autor

Obr. 6

Obr. 3

32 • březen/duben • 2014 • PROSTOR •

Obr. 4

Obr. 7


LABUŽNÍK

HODNOCENÍ PROSTŘEDÍ velký prostor, jednotné barevné linie, kolem stolů dostatek místa

••••• NABÍDKA

klasická česká kuchyně, vynikající plzeňské pivo Nejen za pivem do podniku, který je tu od nepaměti

RESTAURACE, KTERÁ MÁ ŘÍZ Prostory spíše pro vídeňskou kavárnu, skvělá, rychlá kuchyně a nejlepší brandýské pivo – to je restaurace Na Záložně. Na menším Komenského náměstí patrné z každé položky. My zvolili vedle náměstí hlavního v Brandýtatarák jako předkrm, svíčkovou se nad Labem nachází se snad od a staročeskou baštu jako hlavní nepaměti restaurace Na Záložně. chod. Tatarák z libového masa Tip na návštěvu byl jednoznačný: jsme si na přání mohli nechat nejlepší pivo ve městě. namíchat, navíc nám jej připraviParkování pro řidiče je li na talířky podle počtu zde ve večerních hoosob, takže odpadlo dinách bezproblépřetahování o jeden NEZÁVISLÝ TEST mové, například talíř. Klasická svíčkoUTAJENÉHO přímo naproti je vá vynikala dokonale LABUŽNÍKA velké parkoviště. připraveným masem FINANCUJE Hned za vchodem rozplývajícím se na REDAKCE se podnik rozdějazyku. Bašta zaujala luje na dvě části: již na první pohled, výčep a restauraci. a to speciálním „pekáMy zvolili restauraci. čem“, na který se opravdu Majestátní prostor, za který by velká porce skoro nemohla vejít. se nemusela stydět ani lecjaká Mimo klasických knedlíků obsavídeňská kavárna, působí na první hovala příloha také znamenité pohled až monstrózně či neútulbramboráčky. ně. Než se však stačíte pořádně Výborně! rozkoukat, už je u vás příjemná Labužník musí potvrdit, že čepoa ochotná obsluha, která vás usavané pivo dostává podtrženou dí, objedná plzeňskou dvanáctku jedničku s hvězdičkou. Spolu a přinese jídelní lístek. s ochotnou obsluhou, kvalitní Česká bašta českou kuchyní a přiměřenou Z jídelního lístku bylo co vybírat, cenou. red, foto archiv restaurace zaměření na českou kuchyni je

••••• KVALITA JÍDLA

velké porce převyšující gramáž, chuťově znamenité

•••••

OBSLUHA A SERVIS obsluha ochotná, vtipná, snažící se splnit možné přání

••••• CENA/VÝKON

za málo peněz hodně muziky, bez dlouhého čekání na jídlo

••••• HYGIENA

toalety čisté, upravené, restaurace taktéž

••••• VERDIKT

Na jídlo, na pivo, bez váhání stojí za návštěvu.

••••• • PROSTOR • 2014 • březen/duben •

33


KŘÍŽOVKA

KŘÍŽOVKA O CENY Historická detektivka s prvky špionáže a konspiračního thrilleru, ale i hororu, mysteriózního či dobrodružného románu od hvězdy české a slovenské fantasy Juraje Červenáka. Napínavý děj se odehrává v Horních Uhrách v době tureckých nájezdů. Svéráznými hrdiny jsou ostřílený kapitán

Joachim Stein – drsný, přímočarý a prostořeký válečný veterán, a notář Matěj Barbarič – vzdělanec, diplomat a cestovatel se slabostí pro ženy a víno. Ti musí vyřešit případ vraždy šlechtice i pokus o velezradu. Knihu Mrtvý na Pekelném vrchu vydalo nakladatelství Argo.

ODPOVĚDI POSÍLEJTE DO 10. 5. 2014 NA ADRESU KŘÍŽOVKA NOVINY PROSTOR, WOLKEROVA 603, 250 01, BRANDÝS NAD LABEM. K ADRESE UVEĎTE VAŠE TELEFONNÍ ČÍSLO.

34 • březen/duben • 2014 • PROSTOR •

Výherce minulé křížovky:

Nataša Skřipčiková, Lázně Toušeň


WWW.KUCHYNSKE-STUDIO.CZ KDYŽ NA AUTĚ CHYBÍ SKLO, ZACHRÁNÍ VÁS TRIOSKLO

A KhoCvaEné:

– Autoskla, střešní okna

dý od 30 tis. kuchyně tlení LED osvě ke každé ni í kuchy kompletn A ZDARM

Tónování a kódování skel Nízké ceny – vysoká kvalita Zdarma výměna skel při splnění pojistných podmínek BONUSY – viz naše www stránky

www.trioautosklo.cz Náchodská 150, Praha 9 tel./fax: 281 920 291 Karla Lípy 1678, Brandýs n/Labem tel.: 731 100 008

kuchynske-studio.cz s.r.o. Praha 9, U Elektry 974/1C, (budova Cortex) tel.: 739 544 558

JEDINÝ AUTORIZOVANÝ PARTNER ŠKODA VE VAŠEM OKOLÍ 

Prodej – Servis – Půjčovna – Klempírna – Lakovna Váš autorizovaný partner ŠKODA:

František KRUML AUTOOPRAVNA Rolnická 1619, 250 01 Brandýs nad Labem, Tel.: 326 907 234, fax: 326 907 236, e-mail: prodej@skodakruml.cz, www.skodakruml.cz

Inzerce

– – – –

• PROSTOR • 2014 • březen/duben •

35


Noviny Prostor 2/2014  

Dvouměsíčník o životě v mikroregionu Střední Polabí