Page 1

Ročník 4 • leden/únor 2012

ZDARMA, vydává Prostor Media s.r.o.

Dvouměsíčník o životě v Brandýse nad Labem-Staré Boleslavi Voda z vodovodu: nejlevnější potravina podléhající nejpřísnějším kontrolám

VÍCE O MĚSTSKÉ SÍTI ČTĚTE NA STR. 4‒5

TEKOUCÍ VODA: VĚC ZDÁNLIVĚ SAMOZŘEJMÁ Zdánlivost si většinou uvědomíme až ve chvíli, kdy vodovodní kohoutek najednou nevydá ani kapku. Že si myjeme ruce pod tekoucí vodou, kdykoliv se nám zamane, bereme s naprostou samozřejmostí, stejně tak jako vymoženost splachovací toalety. Není tedy divu, že se nás zmocní silný pocit nepohodlí, jakmile voda téct přestane a problém není „na vašem přijímači“. Kdo tyhle havarijní situace řeší? A víme vůbec, co jejich náprava obnáší? Správa čistíren odpadních vod, kanalizačních a vodovodních sítí

není vůbec jednoduchá, často přináší mnoho komplikací. Jak vysvětluje Martin Aleš ze společnosti Stavokomplet, která se o vodovody a kanalizace v našem městě stará již dvanáctým rokem: „Například řešení havárie vodovodu je velkou komplikací. Člověk si řekne – teče voda, vidím kde, vyhrabu ji, opravím a hotovo. Bohužel realita je úplně jiná. Mnohdy vytékající voda není vidět nebo vytéká na jiném místě čili

teče po potrubí.“ Pak nastává závod s časem. Zaměstnanci firmy musí být v pozoru 24 hodin denně, 365 dní v roce, tedy včetně víkendů a svátků. „Nástup na havárie se snažíme řešit co nejdříve, jak je to možné, tzn. většinou do jedné hodiny,“ dodává Aleš. Coby odpovědný zástupce mimo jiné ručí také za kvalitu a nezávadnost dodávané pitné vody, tak aby vše bylo v souladu red, foto archiv s platnou legislativou.


2 • leden/únor • 2012 • PROSTOR •


OBSAH DĚJE SE

4

20

DOTAZY PRO ODBORNÍKY

A že na starost je má místní firma, které není život v našem městě lhostejný?

Dnes na téma kašle a novinek v zákoníku práce. KULTURA

NA VINICI

Milé čtenářky, milí čtenáři, máme tu první měsíc nového roku. Roku, který pro některé lidi znamená rok „poslední“. Ať už patříte ke stoupencům tohoto pohledu hlásajícího naplnění předpovědi o zúčtování s civilizací, či nikoliv (sama se zdržuji hlasování), naskýtá se nám perfektní příležitost k tomu, zrevidovat naše dosavadní konání a myšlení a pouvažovat o tom, zda by do budoucna nešlo něco jinak. Neříkám nutně, že lépe, protože to, zda nově zvolená cesta je tou lepší, ukáže až čas. Ale na druhou stranu proč neříct, že lépe, vezmeme-li v úvahu, že každá změna je pro něco dobrá. Shodou okolností jsem včera viděla film s názvem Apocalypto. Nejsem morbidní, a přesto na mě velmi zapůsobil. Pod režisérskou taktovkou Mela Gibsona se nám otevírá odvážně pojatý příběh. V širším „záběru“ pojednává o zániku starobylé říše Mayů (a právě v mayském kalendáři má původ ono definitivní datum 21. 12. 2012). Podíváte-li se na snímek z jiné perspektivy, je to óda na lásku a naději, navíc silně okořeněná strachu zbavenou vírou v sám sebe. Zkusme žít tak, jako by právě tenhle rok – teď čistě hypoteticky – měl být tím posledním. Ne ve smyslu na poslední chvíli stihnout nestihnutelné, nýbrž jej žít a prožít v lásce a naději. Bude nám všem mnohem líp. Letos i roky následující. Jana Kalinová, vydavatelka

PTÁTE SE

VÍTE, CO ZNAMENÁ VaK?

V Kralupské se opět rozpohybovala pár let stojící výstavba bytového komplexu. OSOBNOST

6

ŠKOLSTVÍ CHCE KLID

S ředitelkou gymnázia Bohumilou Kysilkovou o bolavých místech českého vzdělávání. MĚSTO A LIDÉ

10

PARTNERSTVÍ S DUNAJIVCI

Ukrajinské město je třetím zahraničním partnerem, s nímž naše město navázalo spolupráci. TRANSPARENTNĚ

Firma opravující náměstí je zapletena ve stamilionových úplatcích. KARDIOLOG KRUPIČKA

Při potížích se srdcem máme už dva roky v Brandýse kam zajít. RODINA A SENIOŘI

16

FOTOGRAFOVAT MŮŽE KAŽDÝ

Fotoklub BrandoBol založila před pár lety parta nadšenců. OČIMA ŽEN

19

EXKLUZIVNĚ PRO PROSTOR

V tomto čísle senátorka Veronika Vrecionová a místostarostka Nina Nováková.

22

VEČER NA KŘÍDLECH

A to na křídlech filmové hudby. 11. února. Nenechte si ujít. KAM VYRAZIT

Tipy na kulturní vyžití. HUSTÝ JAK KABÁTI

Texty kapely Cultivar vás nutí přemýšlet. A šlape jim to. SPORT

26

SLAVOJ STOLETÝ

Jaké byly počátku fotbalu ve Staré Boleslavi? KAM ZA BRUSLENÍM

Rychle nazout „nože“ a hurá na ledovou plochu. LABUŽNÍK

29

RESTAURANT & BAR GURU

Redakce může jeho návštěvu jen doporučit. KŘÍŽOVKA

30

PROSTOR PRO PROCVIČENÍ MOZKOVÝCH ZÁVITŮ

PROSTOR A VY

Potěší nás, když budete sledovat náš internetový deník a posílat své náměty na reportáže a pozvánky na akce. Nepřišel vám Prostor do schránky? Kontaktujte nás. E-mail: redakce@novinyprostor.cz Web: www.novinyprostor.cz Facebook: Prostor: Novinky z Brandýsa a Boleslavi

Prostor – dvouměsíčník o životě v Brandýse nad Labem-Staré Boleslavi

vydává Prostor Media s.r.o. Šéfredaktorka: Milena Doksanská | Grafická úprava: Stanislava Rohan | Adresa redakce: Prostor Media s.r.o., Wolkerova 603, 250 01 Brandýs nad Labem, e-mail: redakce@novinyprostor.cz, tel.: 222 742 655 | Inzerce: inzerce@novinyprostor.cz, www.novinyprostor.cz/reklama-a-inzerce/ | Distribuce: zdarma do schránek v Brandýse nad Labem-Staré Boleslavi | Náklad: 7500 výtisků. Nevyžádané rukopisy, fotografie ap. se nevracejí | Redakce nezodpovídá za obsah zveřejněné inzerce a reklamy | Toto číslo vychází: 23. ledna 2012 | Uzávěrka příštího čísla: 7. března 2012 | Příští číslo vychází: 26. března 2012.

• PROSTOR • 2012 • leden/únor •

3


DĚJE SE

JSME MÍSTNÍ, TO JE VELKÁ VÝHODA Na přelomu tisíciletí převzali městskou síť vodovodů a kanalizací v zuboženém stavu. V podstatě až po deseti letech lze konstatovat, že k lepšímu se leccos obrátilo. V dobrém provozním stavu městské sítě jsou dnes základní prvky systému, jmenovitě čerpací stanice vody, vodojemy, čistírna odpadních vod, čerpací stanice odpadních vod. Hodně práce je nutné ještě řešit na rozvodných sítích vodovodů

a kanalizací (VaK). I když došlo k několika rekonstrukcím zvláště v nových komunikacích, představují jen několik procent z celkové sítě. „Tohoto stavu by však nebylo možné dosáhnout bez výborné spolupráce s vlastníkem VaK, městem Brandýs

JEDEN DEN V ŽIVOTĚ MARTINA ALEŠE

Ing. Martin Aleš

Vedoucí VaK společnosti Stavokomplet má na starost zajištění plynulého provozu, běžné opravy, jejichž průběh nás odběratele nikterak neomezí, ale také zásahy, vyžadující omezení.

„Začínám v 8 hodin ráno kontrolou a konzultací s odpovědnými pracovníky provozu o vzniklých mimořádných událostech a konzultujeme řešení situací, provozních nebo zákaznických problémů. Následně připravuji podklady k jednáním se zástupci obcí, kontrolních orgánů, stavebníků a v průběhu dne absolvuji jednání, která mnohdy končí v pozdních večerních hodinách, protože

mnozí zástupci obcí nepracují na obcích na plný úvazek, ale pouze v odpoledních hodinách. Důležitá je také kontrola ekonomiky provozu, bohužel i včetně řešení, co s neplatícími zákazníky. Pracovní den většinou končím mezi sedmou a osmou večerní shrnutím dne a krátkou přípravou na den další. Nicméně například telefon mám puštěný 24 hodin, 7 dní v týdnu z důvodu konzultace případných havárií.

KONTAKT S PŘÍRODOU V KRALUPSKÉ Začalo se opět stavět, konečně. Mladé rodiny, starší manželské páry i tzv. singles se mohou stěhovat už letos. Po několika letech nicnedělání se rozběhla dostavba obytného komplexu v Kralupské ulici. Na starost si ji vzal nový generální dodavatel stavby, firma HELIOS Tech., a. s. Ta má celkem čtyři investory a každý z nich vlastní část stavby, kterou tvoří celkem sedm bytových domů.

4 • leden/únor • 2012 • PROSTOR •

Na Vinici sv. Václava

Obytný komplex s názvem Vinice sv. Václava se buduje na pozemku, jehož celková plocha čítá 9113 m2. Vzniknout zde má 115 bytových jednotek. „K tomu bude dobudováno 77 garážových a 102 volných stání pro automobily. Celkem sedm navazujících objektů bude obsahovat bytové jednotky kategorií

nad Labem-Stará Boleslav, a jeho investic do obnovy infrastruktury,“ pochvaluje si při našem povídání Martin Aleš ze společnosti Stavokomplet, která v našem městě provozuje VaK již jedenáctým rokem. V rámci svých služeb má na starost údržbu a péči o městem pronajatá zařízení v síti vodovodů a kanalizací. Konec chaosu a nepořádku

Na práci, kterou za tu dobu odvedli, jsou ve společnosti pyšní. „Je to moje dítě, které jsem si vychoval. Mám radost, že za těch jedenáct let je dřívější chaos, takřka nepředstavitelný, ten tam.“ Je to pro ně srdeční záležitost, k městu bližší vztah snad ani mít nemohou. Přestože firma sídlí v Zápech, v Brandýse nad Labem-Staré Boleslavi mají všichni tři její společníci své bydliště. Že jim tedy jde o blaho občanů, a nikoliv o pouhý byznys, by snad nikdo ani nezpochybnil. Díky tomu, že jsou zároveň firmou stavební, jsou schopni v případě jakéhokoliv zádrhele nasadit jak stroje, tak odborníky různých profesí a daný problém či havárii okamžitě řešit. „Dále jako stavební firma přicházíme do styku s novými materiály či 1+kk, 2+kk, 3+kk, 4+kk,“ vypočítává generální ředitel firmy HELIOS Tech. Ing. Pavel Folget. V plánu jsou i doprovodné objekty jako komunikace, stání pro automobily, hromadná garáž, řadové garáže, přístřešky na kontejnery s komunálním odpadem, inženýrské sítě, terénní úpravy a zeleň. Podle generálního ředitele vnáší stavba do této oblasti nový prvek: „Objekt je na samém okraji v těsném kontaktu s přírodou. V okolí se nachází převážně bytová výstavba, ale jen málo domů jsou novostavby. Navíc je tam poměrně velká zahuštěnost bytových objektů.“


DĚJE SE MĚSTO MÁ 100 KM VODOVODNÍHO A 80 KM KANALIZAČNÍHO POTRUBÍ

poznatky, které můžeme následně s praktickými zkušenostmi uplatnit při provozování VaK.“ Charita a sponzorství

O tom, že firmě na rozvoji města záleží i v širším smyslu, nejlépe vypoví, že dlouhodobě spolupracuje s Vyšším Hrádkem, poskytovatelem sociálních služeb, i s Domem dětí a mládeže. Sponzoruje sportovce, ať už je to veslařský oddíl KV Kondor, basketbalový klub BK Brandýs, nebo to jsou atleti a fotbalisté. Podílí se na akcích sportovních i kulturních – např. Houštecký cyklomaraton či Opera GALA. I nadále má být jejich prioritou podpora mládeže a handicapovaných spoluobčanů. To není na jednu firmu regionálního rozměru vůbec málo, nemyslíte? Milena Doksanská, foto archiv Stavokomplet

Za hlavní přidanou hodnotu komplexu lze považovat provázanost s přírodou – výhled do volné krajiny, blízké Hrušovské stromořadí nebo například cyklostezku. Kdy se dočkáme?

Hrubá stavba se realizuje jako celek a interiéry budou následovat po jednotlivých sekcích. Podle generálního ředitele by první bydlení mělo být k nastěhování v průběhu podzimu letošního roku a postupně

Čerpací stanice před rekonstrukcí a po ní

VÍTE, ŽE: • voda z vodovodu je nejlevnější potravina podléhající nejpřísnějším kontrolám? • voda na sprchování (50 litrů) přijde zhruba na 3,50 Kč? • voda na koupel ve vaně (200 litrů) stojí cca 14 Kč? • spláchnutí WC (8 litrů) asi 0,60 Kč?

• kapka citronu vylepší chuť vody? • litr pitné vody je cca 120x levnější než litr stolní vody koupené v obchodě? • voda z vodovodu je šetrná k životnímu prostředí, nepotřebuje přepravovat kamiony, nevyžaduje skladovací prostory a nevzniká z ní ekologický odpad?

ZA ROK V NAŠEM MĚSTĚ SPOTŘEBUJEME TÉMĚŘ 1 MILION METRŮ KUBICKÝCH PITNÉ VODY A O 20 % VÍCE ODPADNÍ VODY SE VYPRODUKUJE A VYČISTÍ. budou následovat další bloky. Vše by mělo být dokončeno v příštím roce. „Počasí nám přeje, a tak můžeme nadále pokračovat ve výstavbě. Jelikož se jedná o uzavřený oplocený objekt, nepřináší stavba občanům žádná omezení. Hlavní komunikace je zcela průjezdná a také cyklostezka je volná. Jsme zvyklí pracovat v obytných zónách, a tak bereme v rámci možností ohled na okolí,“ uzavírá Ing. Folget

ROK 2013: PLÁNOVANÝ KONEC VÝSTAVBY

MiD, foto archiv HELIOS Tech.

PRVNÍ BYTY MAJÍ BÝT K NASTĚHOVÁNÍ V PRŮBĚHU PODZIMU LETOŠNÍHO ROKU, DALŠÍ BLOKY BUDOU NÁSLEDOVAT.

115 bytových jednotek v 7 bytových domech

• PROSTOR • 2012 • leden/únor •

5


OSOBNOST

ŠKOLSTVÍ POMŮŽE HLAVNĚ KLID NA PRÁCI Jasně, věcně a hlavně srozumitelně. Tak mluví ředitelka Gymnázia Josefa Svatopluka Machara, RNDr. Bohumila Kysilková.

pak bylo také mé první pracovní místo do první mateřské dovolené. A musím říci, že i při mé současné funkci mě pedagogická práce naplňuje nejvíce. Jako ředitelka trpím, že učím málo hodin (smích). A jak tedy vypadala vaše cesta na brandýské gymnázium?

Byl to klasický příběh. Na brandýském gymnáziu se uvolnilo místo pedagoga biologie. A cestou hledání a doporučení se nabídka dostala až ke mně a ráda jsem ji v 1986 přijala. Brandýským gymnáziem jste prošla jako studentka i pedagog, zástupce ředitele. To je určitě pro manažerskou náplň funkce ředitelky dobrý základ, že?

NA GYMNÁZIU UŽ 25 LET, OD ROKU 2011 ŘEDITELKOU

Od základky ji lákalo studium na přírodovědecké fakultě

Nevím jak vy, ale já si nejvíce vážím lidí, kteří se dokážou takto vyjadřovat. Paní ředitelka splňuje tyto atributy do puntíku, a jsem přesvědčený, že mi dáte za pravdu. Paní ředitelko, vzpomenete si na první impuls, na chvíli, kdy vás napadlo stát se pedagogem?

Myslím, že základem ani nebylo okamžité zaměření na pedagogickou práci. Mě především už od docházky do základní školy

6 • leden/únor • 2012 • PROSTOR •

v Čelákovicích lákalo studium přírodovědné větve na brandýském gymnáziu. Nastoupila jsem na něj v roce 1973, ale v té době zrovna přírodovědná větev nebyla otevřena. Věnovala jsem se tedy matematice a fyzice. Byla to práce malinko jiná, ale určitě užitečná. Ale po gymnáziu jsem se dočkala a vystudovala jsem Přírodovědeckou fakultu UK v Praze, kde jsem studovala i učitelské zaměření. Už při škole jsem učila v Lysé nad Labem na učilišti, což

Je to určitě výborné. Já ctím tradici dobrého jména této školy a je to pro mě zároveň zavazující. Tato budova má pro mě kouzlo, které chci rozhodně zachovat. Nedovedu si představit nevhodné stavební zásahy, například plastová okna, nebo třeba likvidaci původních lavic v některých slavných kabinetech (smích). A dobrou pověst a silnou tradici získáte samozřejmě také dlouhodobou dobrou prací všech pedagogů. Jinak tomu být nemůže. Zároveň vím, jak je náročná manažerská funkce. Jak je těžké být zástupcem ředitele, který je pod tlakem vztahů mezi pedagogy a vedením. To je velmi


OSOBNOST náročná pozice a to mi dalo silné zkušenosti. Máte můj obdiv, že jste se nakonec rozhodla jít do funkce ředitelky.

Děkuji, ale docela dlouho jsem nechtěla (smích). Věděla jsem o sobě, že nejsem příliš ředitelský typ a hlavně mě těší práce pedagoga, to je moje životní náplň. Já jsem se dlouho rozhodovala, dlouho jsem to zvažovala. A doteď s tím bojujete. (smích)

A doteď s tím bojuji, dnes také ve smyslu, kdy je dobré z té funkce zase odejít (smích). Do funkce ředitelky jste tedy nastoupila v roce 2001 a nikdo rozhodně nemůže říci, že jste nastoupila do zajetých kolejí, neboť v té době přicházelo mnoho změn a politických rozhodnutí.

Přesně tak. Proto jsem i delší dobu váhala. Zažila jsem přechod z okresu na kraj, což bylo velmi náročné, vychytávat všechny ty administrativní změny. Bohužel, od tohoto roku se něco mění neustále, až to vede k určité zmatenosti. Teď už to ani pomalu není normální (smích). Jestli totiž něco bývalému panu řediteli dodnes závidím, tak je to ten přirozený klid na práci, který v té době byl. Mohl se plně věnovat vlastní škole, byl v kontaktu s pedagogy. Já na to dnes v tom návalu přibývající administrativy pomalu ani nemám čas a to je nešťastné. Pořád vyplňujete nějaké tabulky, výkazy, dotazníky, řešíte právní a správní řízení... A školy ztrácí svou myšlenku, podstatu?

Přesně tak. O velké většině administrativní práce víte přesně, že je absolutně k ničemu, ale vy to udělat musíte, zabere vám to strašnou spoustu času a na to ostatní, nejdůležitější, tedy na chod školy, vám zůstane minimum času. Tak to prostě je. Tuším asi, o čem mluvíte. Dnes všechny školy různých stupňů

Kouzlo budovy chce paní ředitelka rozhodně zachovat

i zaměření mluví úplně stejně, sdělují vize, strategie, plní kompetence, vzdělávací obsahy škol mnohdy nejsou příliš konkrétní a pomalu se ztrácí řemeslo a základy tradičního dobrého českého školství. Řada lidí, bohužel i z odborné veřejnosti, už ani neví, co patří do školství a co do volnočasových aktivit.

Ještě jste vynechal projekty (smích). Víte, v současnosti to ve školství vypadá tak, že ani není nutné něco umět, něco se naučit, ale hlavně získat tu kompetenci. Nikdo ale pořádně neví, co ta kompetence vlastně je (smích). A tím narůstá ta neuvěřitelná zmatenost ve školství. My jsme se u nás neutrhli ze řetězu, neučíme pouze projektově. Zachováváme tu zdravou tvář a tradici školy, naši studenti vědí, že se budou učit, že se nebudou válet na koberečku. Samozřejmě různými, i novými způsoby, ale jeden z nich je prostě klasický dryl. Pořádáme například odborné semináře, humanitní, přírodovědné, ale i technické. Tam už studenty dokážeme připravit i ke zkouškám na vysoké školy. Já právě vedu

semináře přírodovědné a to mě velmi uspokojuje a naplňuje. Výborně nám také funguje Přírodovědná společnost Dr. Antonína Bečváře. To já považuji za dobré doplňkové projekty, které dělají školu školou. Chlubit se někde počtem počítačů a interaktivních tabulí, to je jenom žvanění. Jednoduše nemůžete rezignovat na pamětní učení. Dneska když někomu řeknete, že se má něco naučit, tak to zní, jako když pomalu mluvíte sprostě. Dneska děti neovládají vyjmenovaná slova, násobilku. Pamětním učením se to totiž na základních školách ani nesmí učit, protože je to nemoderní. Je to samozřejmě hloupost, nesmysl. Tento způsob výuky se měl jednoznačně zachovat. Teď si ale představte, jak na pedagogy působí to, že se začíná říkat, že ty školní vzdělávací programy vlastně moc nezabírají, že dochází k příliš velkému rozvolnění a že by nebylo špatné vrátit se k osnovám. A každý dobrý pedagog toto říkal od samého začátku. Sama jsem na jednom školení říkala, že budou problémy, když se vám nějaké dítě například odstěhuje. Dozvěděla jsem se,

„PEDAGOGICKÁ PRÁCE MĚ NAPLŇUJE NEJVÍCE. JAKO ŘEDITELKA TRPÍM, ŽE UČÍM MÁLO HODIN.“ • PROSTOR • 2012 • leden/únor •

7


OSOBNOST že jsem přízemní, nemoderní. A teď to zase všechno budeme narovnávat do nějakých mantinelů. A pedagogové mi říkají: „Vidíš, měli jsme pravdu.“ Na druhou stranu je to výtečná vizitka vaše a vašeho pedagogického sboru, že jste dokázali vychytat nedostatky, které rámcové vzdělávací programy mají. Vy jako ředitelka to máte samozřejmě složitější, vy nesete za plnění úkolů zodpovědnost, to je potřeba zdůraznit.

Mohu říci, že náš ŠVP máme dobře vybalancovaný, máme ho dokonce i zkontrolovaný, ověřený a plníme ho. Někdy mám pocit, že se neustále přichází s něčím nedotaženým, jenom aby bylo co dělat. Jsem přesvědčená, že to, co by školství nyní nejvíce pomohlo, je nechat ho jednoduše chvilku na pokoji. Podívejte, kolik ministrů, úředníků neustále někam nastupuje s nějakou vizí, nic se nenechá usadit a vzniká jenom a jenom chaos. Pak si ve škole nemůžete ani nic dopředu naplánovat. Tím se vlastně dostáváme ke známé otázce. Jak vypadá váš běžný pracovní den?

Samozřejmě na prvním místě se každý den prokousávám mailovou i papírovou poštou. A pak se můj pracovní den odvíjí podle

momentálního období školního roku, takže buď řešíte maturity, přijímací zkoušky, nebo například tvorbu výroční zprávy. Pak je doba, kterou musíte věnovat psaní výkazů. Samozřejmostí jsou porady nebo přijímání návštěv, často i rodičů. Jim se snažím věnovat, i když přijdou třeba neplánovaně. Mnoho času zaberou i ekonomické záležitosti, rozpočet, tento rok obzvlášť osekaný na dřeň. Takže v tom případě věnuji čas také shánění peněz, což je neskutečně administrativně náročná práce. Povedlo se například sehnat 17 000 eur na partnerství a výměnný pobyt s německou školou. Ale je nesmírně náročné vyplnit takovou žádost o dotaci. Takže vidíte, že každý ředitelský den je rozhodně jiný. Jste ve funkci deset let, což není málo. Dokážete trochu bilancovat? Řekla jste si někdy: „Stojí mi to za to?“

Víte, ani si třeba nemyslím, že bych tu práci dělala špatně, ani by to nebylo dobré. Na druhou stranu se zase nechci příliš chválit. Ale nedávno jsem si řekla, že se ze sebe radovat občas budu, protože on vás totiž fakt nikdo jiný nepochválí (smích). A teď konkrétněji. Já jsem budovu zdědila v době, kdy si už hlasitě říkala o obnovu. Takže jsem opravila střechu, zrekonstruovala

sociální zařízení, máme mnoho nových specializovaných učeben, školu vybavenou novou technikou a venku nové hřiště. A podobných investičních projektů proběhlo více, nelze je všechny vyjmenovat. Na druhou stranu – práce v této oblasti je před námi ještě mnoho, hodně podobných akcí bych ještě ráda zrealizovala. V některých posluchárnách je například krásný, původní nábytek z roku 1927 a ten bych škole ráda zanechala, opravila ho nebo nechala udělat nábytek nový, ale stejný. A to stojí veliké peníze. Jaké jsou tedy vaše další plány?

Určitě bych ráda minimálně udržela tu kvalitu školy, jaká je nyní. A tu dobrou kvalitu držíme právě díky tradičním vyšším nárokům na žáky, které jsem již částečně zmínila. Řekla bych, že je u nás zbytečně mnoho středních škol, které se doslova přetahují o žáky. Patříme k těm školám, které vůbec ještě realizují přijímací zkoušky. A i dnes si naštěstí můžeme vybírat, zájemců o studium máme relativně dost. Samozřejmě i my ale bojujeme s nižší úrovní vzdělání, ale je to dáno celkovou situací ve školství a také demografickým vývojem. Velký problém nám také způsobil vznik osmiletých gymnázií. Myšlenka, že tento koncept je určen pro talentované žáky, je pryč. Ve skutečnosti jde pouze o ctižádost rodičů a o úprk ze základní školy. Pak bych jako ředitelka ráda důstojně oslavila sté výročí našeho gymnázia v roce 2013. Určitě připravíme nějaký dobrý program, naše škola si větší, důstojnou oslavu rozhodně zaslouží. Paní ředitelko, jaký máte vztah k Brandýsu vzhledem k vašemu dlouholetému působení na brandýském gymnáziu?

Cena A. Bečváře ja každoročně udělována studentovi ve věku 14 až 26 let za vynikající výsledky v přírodovědných oborech v rámci Středočeského kraje

8 • leden/únor • 2012 • PROSTOR •

Počtem hodin strávených v Brandýse jsem už skoro místní (smích). Žiji v Čelákovicích, a dokonce sleduji takovou tu trošku rivalitu mezi Brandýsem a Čelákovicemi. Například i to pnutí, kdo má ve městě střední školu.


OSOBNOST

www.ucetnictvi-foltynova.cz

aktuality ory ví hov jst roz da

vo ra p z ie

r gale foto

sport

kultur a

bazar

Dárkové koše a delikatesyy z obchůdku vedle restaur restaurace race Felicita I. Olbrachta 392, Brandýs n. Labem Tel.: 326 904 747 Nabízíme

• italská a moravská vína • vinné degustace • italské speciality p y

více na

• stáčená vína, medovina • nákup po telefonu s možností rozvozu

www.felicita.cz Ludvík Liška s kolegou běžcem Dvořákem (50. léta)

STAROŽITNICTVÍ V PODZÁMČÍ

výkup za hotové starožitné pohlednice náramkové a kapesní hodinky pivní láhve sklo porcelán vojenské věci (uniformy, odznaky, vyznamenání, bajonety)

Po dohodě i výkup a likvidace pozůstalostí. Otevírací doba:

Po–Čt 10.00–11.00 13.00–17.00 Brandýs nad Labem Na K N Kopečku 196 ttel.: 6 606 953 851

obrazy (staré i moderní umění) mince zlato stříbro lustry staré hračky

• PROSTOR • 2012 • leden/únor •

9

Inzerce

Marcela Foltýnová F. X. Procházky 42/15 250 01 Brandýs nad Labem tel.: 606 531 551

„DNESKA DĚTI NEOVLÁDAJÍ VYJMENOVANÁ SLOVA, NÁSOBILKU. PAMĚTNÍM UČENÍM SE TO TOTIŽ NA ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH ANI NESMÍ UČIT, PROTOŽE JE TO PRÝ NEMODERNÍ.“

do

› vedení daňové evidence i účetnictví › účetnictví finanční i mzdové › evidence sociálního zabezpečení i zdravotního pojištění › evidence daní, jejich zúčtování s FÚ › daňová přiznání

Marek Huber, foto Václav Kváča

Čokoládová štafeta se pořádá vždy na podzim, odměny jsou pochopitelně čokoládové

ST A A N V RO T Pl PO ŽI IK atn D TN V 31. ost k ZÁ IC A 5. up MČ TV 20 ón 12 u Í Í

ÚČETNICTVÍ | DANĚ

Rozhodně zdraví a příjemný, spokojený život. Co víc si přát. A našim žákům přeji, aby nikdy nelitovali své volby studovat na našem gymnáziu. A hlavně doufám, že se k nám budou vždy rádi vracet.

slei nákup va u na 10 d 500 % Kč

Ano, díky tomuto členství s Brandýsem spolupracuji poměrně úzce. Je to určitě dobrá věc, jsme díky tomu v kontaktu právě například se základními školami a probíhá tam ta běžná, přirozená, ale důležitá komunikace. Stojíme o dobré vztahy se základními školami a věřím, že je

Paní ředitelko, moc vám děkuji za rozhovor, jsem po něm přesvědčen, že řízení brandýského gymnázia je v těch nejlepších rukou. Co byste na závěr popřála vašim žákům i našim čtenářům?

Mimochodem jste také členkou komise pro vzdělávání a práci s mládeží, což je poradní sbor města.

máme. Jsem také ráda za spolupráci s městem. Pořádáme společně například recitační soutěž Macharův Brandýs, což je dnes už akce regionálního významu.

ww w.n o da vin ta bá ypro ze sto fir r.cz em

V Čelákovicích jednu dobu nebyla, pak zase byla a nakonec je v Polabí přeškolováno (smích). V Brandýse vnímám hlavně obnovu zámku, na kterém máme mnoho akcí, a jsem za to velice ráda. Mám velmi ráda tu historickou část města, zámek, Starou Boleslav. Jako zásadní problém vidím, že v Brandýse není pořádný sál, takže na maturitní plesy utíkáme do Mladé Boleslavi. To bych jako ředitelka moc prosila, aby se tento nedostatek řešil. Radost mi dělá také kontakt s místními seniory v rámci celoživotního vzdělávání.


MĚSTO A LIDÉ

VZDÁLENÉ I BLÍZKÉ DUNAJIVCI V loňském roce navázalo naše město spolupráci s protějškem nacházejícím se na Ukrajině – městem s malebným názvem Dunajivci. Proč právě toto město, které se řadí po bok dalších partnerů Brandýsa nad Labem-Staré Boleslavi, což jsou maďarské Gödöllő a v italském Toskánsku ležící Montescudaio? Nové impulsy pro děti i podnikatele Deklarace o spolupráci byla podepsána loni v květnu

„Spolupráce s ukrajinským městem Dunajivci byla navázána na základě impulsu ze strany ukrajinského města. Ukrajina je

V ROCE 2003 OSLAVILO DUNAJIVCI 600. NAROZENINY

Díky výměnným zájezdům poznají Dunajivci naši žáci a studenti

DUNAJIVCI, UKRAJINA Území moderního města bylo osídleno už ve třetím tisíciletí před naším letopočtem, o čemž svědčí vykopávky z tripolské kultury. Poprvé je město zmiňováno v historickém dokumentu z roku 1403. Na konci 16. století bylo zničeno Tatary. Nejtěžším obdobím město prošlo v minulém století, kdy bylo v roce 1932 zasaženo hladomorem. Následovalo obsazení nacisty, kteří zde vybudovali zajatecký tábor, v němž mučili a zastřelili 12 tisíc civilistů a válečných zajatců. Dále tu řádily stalinovsko-brežněvovské represe. Město má od roku 1993 stále stejného starostu. V roce 2001 bylo zařazeno na seznam historických míst Ukrajiny.

10 • leden/únor • 2012 • PROSTOR •

nám v mnohém blízká a jsme přesvědčeni, že do budoucna se vztahy obou zemí budou rozvíjet. Tomu chceme přispět navazováním kontaktů, a to hlavně prostřednictvím dětí a mládeže,“ sdělil Prostoru starosta města Ondřej Přenosil. Připravují se výměnné návštěvy žáků našich škol, v rámci kterých proběhnou kulturní vystoupení a sportovní soutěže. Tyto návštěvy se uskutečnily již v loňském roce s kladným ohlasem a opravily leckdy zkreslené představy o Ukrajině. Stranou nezůstanou ani podnikatelské kruhy. Jak doplnil starosta Přenosil, město chce podpořit i setkávání podnikatelů, protože „ukrajinský trh je veliký a může být i odrazovým můstkem dále na východ“. K partnerství se naší redakci pochvalně vyjádřil také Mychajlo Siheti, koordinátor partnerské spolupráce za ukrajinskou stranu: „Podle našeho názoru se tyto tradice vedoucí k vzájemnému porozumění a mírovému soužití musí udržovat a rozvíjet. Rád bych jménem našeho města vyjádřil velký vděk paní ředitelce Nině Kolářové, pedagogickým pracovníkům ZŠ Na Výsluní a rodičům, kteří se při návštěvě Brandýsa nad Labem starali o naše děti. Dále bych chtěl poděkovat starostovi Ondřeji Přenosilovi, Milanu Novákovi, náměstkovi velvyslance ČR na Ukrajině panu Pivoňkovi a dalším občanům, kteří přispěli k vytvoření dobrých sousedských vztahů.“ red, foto archiv MÚ a Mychajlo Siheti

DUNAJIVCI JE MĚSTO STEJNĚ VELKÉ JAKO TO NAŠE. NACHÁZÍ SE V ZÁPADNÍ ČÁSTI UKRAJINY V CHMELNYCKÉ OBLASTI.


MĚSTO A LIDÉ

HLUCHOVSKÝ MOST OTEVŘEN Město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav dostalo krásný vánoční dárek. Jen tři dny po Štědrém dnu mu byl nadělen most. Tedy most už město mělo, ale tři roky čekalo na rekonstrukci. Nyní je most č. 610-016 v Hluchově hotov.

FOTA Z OPRAV VE FOTOGALERII NA NAŠEM WEBU

Most v Hluchově byl uzavřen od září roku 2008 a 27. 12. 2011 v poledne byl opět otevřen. Hluchovský most nyní slouží pro pěší a pro autobusovou a automobilovou dopravu obyvatel a pracujících v oblasti Ostrůvku.

ZDRŽOVALI PAMÁTKÁŘI, POMOHLO POČASÍ Rekonstrukci mostu na nějaký čas zdrželi památkáři, kteří navrhovali jistá opatření, jež by rekonstrukci prodražila až o 20 miliónů. V létě se pak práce rozběhly na plné obrátky, ale vše záviselo na počasí. A to rekonstrukci přálo, nepřišla žádná velká sněhová nadílka ani třeskuté mrazy, a most tak mohl být dokončen. Nyní už zbývá jen dokončení rekonstrukce posledního mostu. Most č. 610-013 přes Labe by měl být dokončen v srpnu 2012. Opět zde vše závisí na počasí, nic jiného by práce nemělo zdržet. red, foto Václav Kváča a ZMST

7. 11. 2011 – konec na dohled

27. 12. 2011 – most oficiálně otevřen

POSLEDNÍHO OPRAVENÉHO MOSTU BYCHOM SE MĚLI DOČKAT V SRPNU.

23. 8. 2011 – makáme

• PROSTOR • 2012 • leden/únor •

11


MĚSTO A LIDÉ

ROZPORUPLNÁ VÝSTAVBA VALU VE STARÉ BOLESLAVI V průběhu roku 2011 probíhala poblíž sjezdu u dálnice ve Staré Boleslavi výstavba protihlukového valu, která způsobila a dodnes způsobuje nemalé množství problémů a u některých obyvatel vyvolává mnoho otázek. Naše redakce zjistila, že celá věc s valem má daleko hlubší kořeny, než by se na první pohled mohlo zdát. Stále nové a nové stavby

Nemá cenu se bavit o tom, že dálnice by touto částí města vůbec vést neměla. Byla vybudována ještě za minulého režimu a tehdy si s tím nikdo moc hlavu nelámal.

DISKUTUJETE O STAVBĚ VALU NA NAŠEM FACEBOOKU

Výstavba valu má pokračovat. S jakými následky?

12 • leden/únor • 2012 • PROSTOR •

O čem ale má, alespoň z pohledu obyvatel této čtvrti, cenu se bavit, je územní plán a vůbec celá práce architektů našeho města. Část vilové čtvrti má už téměř historickou hodnotu, jelikož se jedná o krásné domy vybudované ještě před 2. světovou válkou. Do této části města se relativně nedávno povedlo celkem zdařile zakomponovat dům s pečovatelskou službou a velké množství malometrážních bytů. Co

už se ale povedlo o poznání méně, je stavba luxusních bytů Na Panském (některé z nich jsou navíc dodnes prázdné), jelikož jsou postaveny u dálnice a jsou naprosto špatně zakomponované do této oblasti. A stejně rozpačitá je i situace okolo přistavění řadových domků. I když pomineme fakt, že řadové domky táhnou dolů cenu všech nemovitostí v okolí, nemůžeme již přehlížet výstavbu protihlukového valu a všechny problémy s tím spojené. Nevratná záležitost

Protihlukový val zde byl vybudován z jednoho prostého důvodu: aby mohly být zkolaudovány novostavby v podobě řadových domů. Jenže tento val je natolik masivní kus


MĚSTO A LIDÉ zeminy, že svou viditelností ovlivňuje i ty stavby, kde již nemá sebemenší odhlučňovací účinky. Jedná se navíc o nevratnou akci, protože jednou postavený val bude těžko někdo v budoucnu nějakým způsobem bourat či přesunovat, a kdyby tak učinil, zřejmě by se divil, co všechno val vlastně obsahuje. Od rodiny (která nechtěla být jmenovaná) žijící ve Štefánikově ulici jsme se dozvěděli, že materiál, jež byl do valu navezen, nemá nic moc společného s materiálem ekologickým.

VÍCE V DALŠÍM ČÍSLE PROSTORU

Výkonný ředitel firmy, která opravuje náměstí, čelí obvinění z trestné činnosti

Co všechno se tu nenajde...

Někteří lidé bydlící v blízkosti valu se tedy mohou navěky těšit z toho, že ze svého okna mají „krásný“ výhled na kopec, který jim sice nijak nepomáhá, ale už zde bude napořád. Několikrát překročená hmotnost

A je zde ještě jedna zajímavost. Při navážení materiálu na stavbu valu byla ve Štefánikově ulici poničena silnice. Na svědomí to mají 35 až 50 tun vážící těžkotonážní automobily. Vjezd do těchto ulic je přitom povolen pouze autům vážícím maximálně 6 tun. Město tedy muselo dát těžkotonážním automobilům výjimku, a má tak částečně na svědomí také zamořené ovzduší a hluk, který zde panoval během výstavby. Kdo poničenou silnici opraví a především zaplatí, můžeme pouze hádat, neboť se investor k celé záležitosti do uzávěrky tohoto čísla nevyjádřil, byť své vyjádření přislíbil. Výstavba dalších řadových domků a s nimi spojeného valu má v brzké budoucnosti pokračovat. Můžeme jen hádat, jaké následky to bude mít tentokrát. Pavel Folprecht ml., foto archiv

NÁMĚSTÍ O ŠEST MILIONŮ DRÁŽ Firma opravující brandýské náměstí je zapletena ve stamilionových úplatcích. Konečně: náměstí se staví. Vítězem výběrového řízení se stala stavební firma M – Silnice, a. s. Tato firma je nyní vidět v přímé souvislosti s neprůhlednými veřejnými zakázkami Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD). Ing. Petr Laušman, bývalý ředitel ŘSD, přešel na pozici výkonného ředitele do firmy M – Silnice, a. s. Po jeho odchodu firma zázračně vyhrávala zakázky od ŘSD. Že by pouze náhoda? Ani v Brandýse tato firma nevyhrála s nejlevnější cenou, ba naopak byla o 6 milionů dražší než nejnižší nabídka. Umístila se až jako třetí v pořadí. Aby toho nebylo málo

Před pár dny byl policií zadržen a obviněn zmíněný Laušman.

Vzniklá a dosud zjištěná škoda jeho a jeho parťáků je dle policie v řádu stovek milionů korun. Jak ukazuje dosavadní šetření, další trestné činnosti a úplatkářství jen přibývá. Pozemky za odpočívadla na dálnicích D47 a D5 doplnily obchody s pozemky na Ruzyni a zmanipulované stavební a IT tendry. Dalším zajímavým vítězem zakázky brandýské radnice je firma NWDC COMPANY, s. r. o. Tato firma je pro změnu zapletena v kauze ProMoPro. Přes tuto firmu šlo dle finančního analytického útvaru Ministerstva financí přes 378 milionů na neprůhledné a tajné účty. Více informací k této zakázce přineseme v dalším čísle Prostoru. red, foto Václav kváča

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ VYHRÁLA FIRMA M – SILNICE, PŘESTOŽE CENOU BYLA AŽ JAKO TŘETÍ V POŘADÍ. • PROSTOR • 2012 • leden/únor •

13


MĚSTO A LIDÉ

VÝLETY DO HISTORIE

POLABÍ V DOBĚ VZNIKU KOSMOVY KRONIKY A PANOVÁNÍ VLADISLAVA II. Ve 12. stol. prošly české země novými stezkami vývoje. První změnou byla vnitřní kolonizace, vysílání lidí do pomezních oblastí s cílem osídlení.

V PŘÍŠTÍM DÍLE SE ZAMĚŘÍME NA STŘEDNÍ POLABÍ VE 13. STOLETÍ

jejich společné iniciativy se zde rozrůstaly chrámy a chrámová společenství.

Bazilika sv. Václava a kostel sv. Klimenta, Stará Boleslav

Dalším znakem bylo budování podhradí, která byla centrem řemeslné výroby a obchodu (i když byl ještě v plenkách). Začala se vyvíjet původní středověká města, přičemž nejdůležitějšími byla v Čechách Praha, Žatec a Litoměřice a na Moravě Olomouc, Brno a Znojmo. V té době byl postaven Juditin most – první kamenný most přes Vltavu v Praze. Vesnice ve středočeské oblasti se pojmenovávaly podle dní konání trhů – Úterý, Středa, Pátek. Docházelo k prolínání šlechtické a duchovní vrstvy a na základě

Stará Boleslav Již ve 12. století byl kostel sv. Václava částečně přestavěn a dostal podobu trojlodní baziliky s kryptou. Z původní Břetislavovy stavby se zachovala snad jen tzv. Vrábská kaple s freskami znázorňujícími Václavovo zavraždění. Ve stejné době prodělal stavební úpravy i kostel sv. Klimenta, stojící v těsné blízkosti baziliky. Tento jednolodní, původně tribunový kostel s půlkruhovou apsidou na východní straně a kamennými portály v západní a severní zdi je nejstarší stavbou ve Staré Boleslavi a je také považován za někdejší kapli místního knížecího hradu. Vnitřní prostor lodi měří 7,45 m x 4,55 m.

V KOSTELE SV. KLIMENTA, NA VYVÝŠENÉ TRIBUNĚ, SE BOHOSLUŽEB ZÚČASTNIL I KNÍŽE NEBO VELMOŽ.

14 • leden/únor • 2012 • PROSTOR •

Interiéru dominuje odstupněný vítězný oblouk. V lodi je po dvou úzkých oknech na každé straně, apsidu osvětlují též dvě okna. V západní části lodí byla kdysi empora podepřená trámy, s původně přímým vchodem ze západní strany, který byl později zazděn, a v ose stěny bylo naopak prolomeno gotické okno. Empora však měla i dřevěné schodiště na severní stěně lodi, což dokládá zachovaná fresková monumentální výzdoba. V druhé polovině 12. století byl interiér kostela vyzdoben nástěnnými malbami s výjevy z legendy o sv. Klimentu. Kostel sv. Klimenta stál v blízkosti dnes již zaniklého knížecího hradu. Na vyvýšené tribuně, která bývala obvykle spojena s palácem nebo obydlím velmože dřevěným můstkem, usedal k bohoslužbám sám velmož či kníže. Dřevčice Obec Dřevčice (ves lidí „Dřevcových“) založil nám neznámý Dřevec – zřejmě knížecí družiník. První písemný doklad k obci Dřevčice se vztahuje až k roku 1052, poprvé jsou jmenovány ve falzu z 12. století mezi vesnicemi, které věnoval Břetislav I. v polovině 11. století staroboleslavské kapitule při jejím založení. „Brecizlaus dux ecclesiae Boleslav donat villam Dreucici.“ Čelákovice Na počátku historie Čelákovic stojí dřevěné opevněné sídlo, které bylo vybudováno začátkem 12. století. K němu se koncem 12. století váže i jednolodní kostel Nanebevzetí Panny Marie s hranolovou věží na západní straně, jenž byl vybudován na vyvýšené levobřežní labské terase v severní části města. Je postaven z kvádříkového zdiva původně jako vlastnický kostel s patrovou tribunou v prostoru bývalého Hrádku. red, zdroj: drisy.cz, wikipedia.org, staraboleslav.com, foto archiv


PROFIL OSOBNOSTI

MĚSTO A LIDÉ

KARDIOLOGIE, UL. JIŘÍHO WOLKERA 503, TEL.: 326 396 790

Po deseti hodinách v ordinaci se snaží nenosit si práci domů

KAM S BOLAVÝM SRDCEM? Ačkoliv MUDr. Jiří Krupička, Ph.D., není místním rodákem, patří díky své kardiologické ambulanci k důležitým osobám našeho dvojměstí. Od archeologie k medicíně

Už od mala byla jeho velkou zálibou historie a archeologie, jako student se dokonce zúčastnil několika archeologických vykopávek. Nemyslel si však, že má velké šance na přijetí na vysokou školu s tímto zaměřením, a proto se rozhodl pro medicínu, která ho rovněž zajímala. „Otec byl poměrně těžký kardiak, což mě ovlivnilo při výběru medicínského zaměření,“ vysvětluje Jiří Krupička.

kde působil 12 let jako vedoucí lékař neinvazivní kardiologie a současně vyučoval na 3. lékařské fakultě UK. Následně pracoval 5 let na kardiochirurgickém oddělení Nemocnice Na Homolce a již během této doby přemýšlel o vlastní ambulanci. „V Brandýse chyběl kardiolog a tím, že mi zdravotní pojišťovny umožnily založit si vlastní kardiologickou ambulanci, funguji ve Wolkerově ulici od dubna 2009 a jsem tu maximálně spokojený,“ dodává Jiří Krupička.

Cesta do Brandýsa

Svou praxi zahájil v Jablonci nad Nisou, poté nastoupil do Fakultní nemocnice Královské Vinohrady,

Přednášení byla radost

Přednášení na vysoké škole se Jiří Krupička věnoval 12 let a byla

„MEDICÍNA JE DYNAMICKÝ PROCES, TAKŽE NENÍ MOŽNÉ, ABY ČLOVĚK UDĚLAL ATESTACI A PŘESTAL SE O OBOR ZAJÍMAT.“

to práce, která ho nesmírně bavila a která mu chybí. Studijní látku se vždy snažil ukázat na konkrétním příkladě, k čemuž mu dobře posloužila poradna pro srdeční vady v dospělosti, kterou ještě s několika kolegy založil na Vinohradech. Zároveň mohl jako tehdejší šéf neinvazivní kardiologie ukázat studentům takovou tu „akční“ medicínu, kdy prováděl mimo jiné ECHO vyšetření na operačních sálech a na oddělení akutního příjmu na ARu. Obojí bylo pro studenty velkým přínosem. Mise v Kosovu

V roce 2000 se jako spolupracovník nadace Člověk v tísni zúčastnil mise v Kosovu. „Mise byla zajímavá tím, že se přišlo na to, že se zde rodí velké množství dětí se srdečními vadami, které se neléčily, a to byl první moment, kdy jsme spolu s kolegou Davidem Pohlreichem stáli u počátků programu, díky kterému se převážely děti do motolského kardiocentra na operace,“ vzpomíná Jiří Krupička. Relax je potřeba

Po dlouholeté praxi a 10 hodinách denně strávených v ordinaci se snaží neodnášet si práci domů. Najdou se však i takoví pacienti, kteří mu prostě nedají spát, a tak ještě po příchodu domů dohledává informace a studuje. Relax si dopřává také jízdou na kole (za rok ujede několik tisíc kilometrů), lyžováním a knihami. red, foto archiv

• PROSTOR • 2012 • leden/únor •

15


RODINA A SENIOŘI V LOŇSKÉM ROCE USPOŘÁDALI 7 VÝSTAV

fotovýlety, fotoprocházky, předávat si zkušenosti a inspiraci, pořádat přednášky a workshopy, výstavy fotografií členů fotoklubu aj. Co považujete za úspěch v roce 2011?

BrandoBol vznikl díky skupině nadšenců v roce 2009

FOTOGRAFOVAT MŮŽE KAŽDÝ Baví vás fotografování, ale občas byste potřebovali poradit nebo třeba zkonzultovat nějaké fotografie či postupy? Nemusíte chodit daleko. V našem dvojměstí existuje skupina nadšených fotografů, která před pár lety založila fotoklub BrandoBol. Zapojit se do něj a jeho činnosti může každý, koho baví fotografování a vše kolem fotografie. Více už vám ale poví Milan Zuna, jeden ze zakladatelů.

V roce 2011 se podařilo zorganizovat celou řadu zajímavých akcí, uspořádali jsme např. 6 klubových a členských výstav a zajímavou výstavu s Vyšším Hrádkem. Významná byla beseda s naším předním fotografem Janem Šibíkem. Díky fotokroužku pro děti jsme navázali spolupráci s MDDM, na jejímž základě jsme uspořádali kurz pro začínající fotografy.

Co podnítilo vznik fotoklubu?

Jaké jsou vaše plány do roku 2012?

Fotoklub BrandoBol byl založen v září 2009 a funguje jako zájmová skupina v rámci OS občanů Brandýsa nad Labem-Staré Boleslavi. Naším přáním bylo sdružit lidi se společným zájmem a uskutečňovat setkávání,

Dlouhodobým cílem fotoklubu je zajištění vlastních prostor pro vytvoření fotoateliéru, černé komory a časem nákup osvětlovací techniky a počítače s potřebnými programy. Rádi bychom pokračovali ve spolupráci s MDDM, navázali spolupráci s Klubem seniorů a potom tyto dvě aktivity propojili. Nebudou chybět ani fotografické výstavy, přednášky a opět

„NEJVÍCE MĚ TĚŠÍ, KDYŽ VIDÍM, JAK SE JEDNOTLIVÍ ČLENOVÉ VYVÍJEJÍ, ZLEPŠUJÍ A ZÍSKÁVAJÍ SEBEDŮVĚRU.“

NOVÉ KROUŽKY V MATÝSKU Brandýský Matýsek v novém roce připravil pro předškoláky a žáky 1. stupně nové kroužky a nabídka je opravdu bohatá, stačí si jen vybrat. JÓGA PRO DĚTI A MÍČKOVÁNÍ Kdy: úterý 15.45 hod. Cena: 430 Kč/10 vstupů

16 • leden/únor • 2012 • PROSTOR •

CO SI TUŽKY POVÍDALY (kroužek grafomotoriky) Kdy: 16.30 hod.

Cena: 550 Kč/10 vstupů

CVIČENÍ PRO PŘEDŠKOLÁKY (možnost odvedení dítěte na koužek z MŠ Riegrova) Kdy: středa 15.45 hod. Cena: 330 Kč/10 vstupů

MÍČOVÉ HRY PRO PŘEDŠKOLÁKY Kdy: středa 16.30 hod. Cena: 330 Kč/10 vstupů


RODINA A SENIOŘI plánujeme fotografickou soutěž pro všechny občany Brandýsa a okolí. Podle čeho vybíráte lokality na výlety?

S tipy na výlety přicházejí jednotliví členové fotoklubu, dle svých vlastních zkušeností či z doporučení od kamarádů či webových serverů.

NEJEN PRO NEJMLADŠÍ Dřevěné hračky a Bubnování Továrna na dřevěné hračky: Výlet do více než sto let staré továrny, kde se obyčejný špalík mění v dřevěný vláček, korále nebo oblíbenou postavičku krtečka. Kdy: 3. 2., odjezd 7.30 hod. z Brandýsa nad Labem Kde: Albrechtice Cena: dospělí 200 Kč, děti 100 Kč, nutná rezervace Bubnování na djembe: Hra na africké bubny s lektorem a muzikoterapeutem Mgr. Jonášem Kouklem. Kdy: 11. 2. od 9.30 hod., rezervace nutná, Kde: MDDM, Mariánské náměstí Cena: 250 Kč, děti 100 Kč (v ceně malířské plátno)

Nejmladší fotograf Vojta

Co vás nejvíce na fotoklubu těší?

Nejvíce mě těší, když vidím, jak se jednotliví členové vyvíjejí, zlepšují a získávají sebedůvěru i pro své projekty a činnost, dále pak rozvíjející se spolupráce se spolky, organizacemi v našem městě, jako jsou poskytovatel sociálních služeb Vyšší Hrádek, MDDM, OS Samoděj, klub Egzyl. Příjemně nás potěší, když se naše fotky a aktivity líbí, neboť to neděláme jen pro sebe. Rád bych poděkoval všem, kteří podporují naši činnost, navštěvují naše výstavy, přednášky a jiné akce, především potom městu Brandýs nad Labem-Stará Boleslav a společnosti Besta. red, foto Milan Zuna

DESKOVÉ HRY Kdy: čtvrtek 16.30 hod. Cena: 430 Kč/10 vstupů

Kroužky budou probíhat v prostorách družiny ZŠ Palachova, zahájení bude v týdnu od 27. 2. Více informací o kroužcích se dozvíte na dni otevřených dveří ZŠ 1. 2. nebo na www.brandyskymatysek.cz či na ukázkových hodinách v týdnu od 13. do 16. 2., kdy proběhne i zápis. red

Karneval a Keramika Karneval: Oblečte si masky a přijďte si užít odpoledne plné zábavy a soutěží. Kdy: 11. 2., 16.00 až 18.00 hod. Kde: ZŠ Palachova Keramika pro dospělé: Keramiky pro dospělé se můžete zúčastnit každé třetí pondělí v měsíci. Kdy: 13. 2. od 20.00 hod. Kde: Brandýský Matýsek, ul. Zahradnická, Cena: 70 Kč

Korálkování a Jarní prázdniny Korálkování – jarní květiny a stromy Vytvořte si krásnou dekoraci do bytu pomocí korálků. Tentokrát si můžete vytvořit jarní strom a květinu. Kdy: 18. 2. od 9.30 hod. Kde: MDDM, Mariánské náměstí, Cena: 150 Kč, děti 60 Kč Jarní prázdniny: 20. a 22. 2. jsou připraveny dopolední dílny a soutěže, 21. 2. výlet do zimní ZOO a 23. 2. výlet do IQ parku v Liberci. Kdy: 20. až 23. 2., Kde: MDDM, Mariánské náměstí

Příjem dětí do kroužku Tanečky: Kdy: st 16.00 až 17.00 hod., Kontakt: 728 333 534 YAMAHA škola (Robátka – 6 až 18 měsíců): Kdy: po 9.30 hod., Kontakt: 777 041 661, Cena: 1620 Kč/16 lekcí YAMAHA škola (První krůčky k hudbě – 1,5 až 4 roky): Kdy: po 10.30 hod., Kontakt: 777 041 661, Cena: 1620 Kč/16 lekcí Angličtina s rodilým mluvčím – ODPOLEDNÍ MINIŠKOLIČKA pro děti 3 až 6 let: Kdy: út 13.00 hod.

• PROSTOR • 2012 • leden/únor •

17


RODINA A SENIOŘI

MOTIVOVAT K AKTIVNÍMU ŽIVOTU Za minulého režimu řešily rodiny, ve kterých žil člověk s postižením, dilema, zda jej umístit do ústavu, nebo mu obětovat svůj život. Dnes je všechno jinak. pro seniory či osoby se zdravotním postižením, chráněné bydlení, chráněné terapeutické dílny a mnohé další.

Postižení mají právo na plnohodnotný život, se všemi lidskými právy

Existuje totiž široká nabídka sociálních služeb pro různé skupiny znevýhodněných občanů – ať už se jedná o lidi se zdravotním postižením, seniory, lidi ohrožené životní krizí, nebo lidi žijící v konfliktu s většinovou společností. Známe tak např. služby osobní asistence, pečovatelské služby, denní stacionáře, domovy

Pro všechny typy služeb platí stejné principy, které musí být přítomny v rámci každodenního poskytování služeb. 1. Uživatel služeb musí být vnímán jako plnohodnotná osobnost se všemi lidskými právy. Především má právo na důstojné zacházení, svobodné rozhodování, ochranu soukromí či svobodu pohybu. 2. Uživatel služby musí být vnímán jako individualita. Služba mu musí být „ušita na míru“, tzn., reaguje na jeho konkrétní potřeby. 3. Služba má být poskytována tak, aby osoby motivovala žít aktivní

život. Má je směřovat k podpoře vlastní soběstačnosti. 4. Dobrá sociální služba má klientovy problémy řešit a klienta podporovat, aby měl takové možnosti a příležitosti jako ostatní spoluobčané. 5. Služba je zde pro klienta, nikoli naopak, tzn., že podstatné jsou klientovy zájmy, a ne organizační zájmy poskytovatele služeb. 6. Služby musí být poskytovány kvalitně, podle standardizovaných metodik. Personál musí být profesionálně veden, musí mít potřebnou kvalifikaci a celoživotně se vzdělávat. Možná vám tyto zásady zní v lepším případě jako samozřejmost, v horším jako nedosažitelná utopie. Každopádně jsou zakotveny v legislativě a jsou pro všechny poskytovatele tím pádem právně závazné. Mgr. Petr Macek

NABÍDKA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB JE V DNEŠNÍ DOBĚ ŠIROKÁ. KLIENTY MÁ MOTIVOVAT.

DOBROVOLNÍK JE SPÍŠ KAMARÁD V chráněném bydlení Vyššího Hrádku žije 32 lidí. Většina z nich nemá kontakty s rodinou, nemá moc přátel, a tak většinu času tráví se svými spolubydlícími a s asistenty. Asistenti obyvatelům Vyššího Hrádku pomáhají se zvládáním běžných každodenních starostí. V jedné domácnosti bydlí tři až čtyři lidé a asistent musí pozornost dělit mezi ně. Je tím, kdo řeší hlavně praktické otázky života v domácnosti – úklidy, nákupy, vaření, cesty k doktorovi a na úřady, hospodaření s penězi, soužití s ostatními. Málokdy mu zbývá čas podnikat s obyvateli bytu něco jen tak pro radost. Tady

18 • leden/únor • 2012 • PROSTOR •

je prostor pro rodinu, přátele nebo dobrovolníky. Dobrovolník nemusí řešit praktické otázky života v domácnosti, může se věnovat jen jednomu člověku a s ním plánovat aktivity, které lidé běžně podnikají s přáteli – návštěvy kina, procházky po městě, výlety, posezení u kávy. Mohou spolu být hodinu týdně nebo jet na jeden výlet za měsíc, jak chtějí. Dobrovolník a uživatel služby spolu tráví čas, protože je to

ASISTENTEM DOBROVOLNÍKEM SE MŮŽETE STÁT I VY!

jejich volba, ne proto, že to jeden z nich má v náplni práce. A lidé si za to „svých dobrovolníků“ velmi cení. V loňském roce takto za uživateli některé ze služeb Vyššího Hrádku, p. s. s., docházelo pět lidí. Tím, že s uživateli služeb podnikali úplně obyčejné věci, zlepšili jejich život neobyčejným způsobem. Za to jim patří dík. Alena Pudlovská, Vyšší Hrádek, p. s. s.


OČIMA ŽEN

DOBRÉ VYHLÍDKY NECHYBĚJÍ Asi každý z nás na začátku nového roku bilancuje. A tak si i já dovolím přispět svou troškou do mlýna. Musím přiznat, že rok 2011 pro mě byl nesmírně zajímavým a činorodým, ale také namáhavým a vyčerpávajícím obdobím. Zastavila jsem se snad až v čase vánočním u večeře se svou rodinou. Na senátní půdě jsem se jako místopředsedkyně hospodářského výboru začala věnovat velice složitým a mnohdy také problematickým tématům. Ale práce mě nesmírně nadchla a hodlám v ní se stejnou vervou pokračovat tak, abych byla co nejvíce prospěšná těm, kdo to potřebují. Na krajské půdě jsem často s vypětím sil, abych zůstala klidná, sledovala počínání středočeského

hejtmana Davida Ratha, který každým svým krokem více a více zadlužoval náš kraj, až dosáhl dluh ke konci roku neuvěřitelných 3,2 miliardy korun. Přála bych našemu kraji, aby v tom novém roce měl lepší a odpovědnější vedení. Jako neuvolněné starostce obce Přezletice se mi za ten minulý rok i díky mým kolegům zastupitelům povedlo odvést celkem velký kus práce. Otevřeli jsme v dočasně pronajatých prostorách novou školku pro děti z Přezletic a zároveň jsme dokončili územní plán obce se záměrem vybudovat školku vlastní. To považuji za nesmírný úspěch.

PŘEJI VŠEM ČTENÁŘŮM ŠŤASTNÝ A SPOKOJENÝ CELÝ ROK 2012!

Senátorka Veronika Vrecionová

Myslím, že rok 2012 přinese mnoho dobrého zejména obyvatelům Brandýsa nad Labem-Staré Boleslavi. Masarykovo náměstí prochází poslední fází revitalizace a Stará Boleslav dostane zase nové autobusové nádraží. Práce na mostech pokračují naštěstí tak, jak mají, a v srpnu 2012 už bychom tedy mohli chodit po novém mostě. To jsou bezesporu báječné vyhlídky. Veronika Vrecionová

DON QUIJOTE A VINNETOU Hájit zájmy veřejnosti opravdu není jednoduché. Kdo je veřejnost? Jsou to všichni obyvatelé města, nebo jen naši voliči? Lidé, kteří za všech okolností usilují o něco dobrého, nebo i ti, kteří do našeho města chodí jen spát? Lidé podepsaní pod různými peticemi, nebo i tichá většina? Týkají se všechny problémy obce opravdu všech? Existují vůbec objektivně správná rozhodnutí? Přivoláme na radu odborníky – i jejich názory jsou protichůdné. Co je jednomu málo, jinému je moc…toho si u nás všiml už K. H. Borovský. Nezbývá tedy, než poctivě číst, dívat se, ptát se informovaných a podle vlastní životní zkušenosti a svědomí, je-li k dispozici, hlasovat. Občan zpravidla řekne, že to bylo špatně. Existují situace ještě těžší. Je jasné, co je v zájmu veřejnosti, ale

představitele obce se nikdo neptá. Není, kam by šel a mohl zvednout ruku pro či proti. Například v těchto týdnech prožívá kritické chvíle naše nemocnice, přesně řečeno, ne naše. Bohužel. V naší zemi za špatná rozhodnutí nějak nikdy neplatí ten, který je udělal. Příležitost získat levně nemocnici sloužící nám i širokému okolí nebyla využita – tak jsme se před lety odsoudili dobrovolně do role pouhých pozorovatelů. Budeme přihlížet, jak se naplňují temné privatizační scénáře. Před námi je džungle politických a obchodních dohod a sporů, hlasy, které se zevnitř ozývají, jsou směsicí

Místostarostka Nina Nováková

polopravd, vlivné orgány jsou plny nedobré vůle a stát je v situaci, kdy šetření se stalo zaklínadlem. Přesto se pokoušíme zachránit, co se dá. Don Quijote a Vinnetou – mé knihy (zase) nejoblíbenější. Ze skepse mě vždycky vyvede poznání, že občanská společnost, taková, jak nám ji znovu připomněl Václav Havel, navzdory tomu všemu existuje. Znám lidi, kteří ji tvoří. Nina Nováková

OBČANSKÁ SPOLEČNOST PŘESE VŠECHNO EXISTUJE. • PROSTOR • 2012 • leden/únor •

19


PTÁTE SE

KAŠLEM KE ZDRAVÍ Kašel je obranná reakce organismu na podráždění dýchacích cest. Reakce to může být krátkodobá (např. při vdechnutí cizího tělesa či slin) či dlouhodobá – a tou se nyní budeme zabývat. Rozdělíme si kašel na dva druhy – suchý dráždivý a vlhký produktivní.

cest a z plicní tkáně. Tento typ kašle je třeba podporovat tzv. expektorancii, tzn. látkami sloužícími ke snadnějšímu vykašlávání, či mukolytiky, přípravky na zředění hlenu.

Suchý dráždivý kašel se objevuje

Kašel je mechanismus, kterým se naše tělo brání. Pokud není příliš agresivní, je vhodné ho pouze usměrnit, aby pomohl v ozdravném procesu. My doporučujeme používat antitusika pouze v prvních 2 až 3 dnech onemocnění, v dalších dnech výjimečně před spaním a především při dlouhodobém dráždivém kašli. V léčbě běžného kašle je nejdůležitější

v souvislosti se zánětlivými onemocněními horních cest dýchacích. Obvykle nás trápí v noci a ráno v prvních dnech onemocnění. Pokud takový kašel brání spánku, vyčerpává, je možné ho potlačit tzv. antitusiky, přípravky potlačujícími reflex vyvolávající kašlání. V další fázi boje se suchým kašlem pomáhá zvlhčení sliznice a podpora tvorby hlenu. Vlhký produktivní (hlenovitý) kašel

odstraňuje škodliviny z dýchacích

PharmDr. Jan Ponec

použít expektorancia, podpořit vykašlávání a zředění hlenu, který, pokud zůstává v dýchacích cestách, může zapříčinit složitější onemocnění. Na trhu je dostatek vhodných preparátů, které pomohou v samoléčbě běžných „nachlazení“. Na druhou stranu je třeba vždy pečlivě sledovat, jak se kašel vyvíjí, protože může přejít do chronické formy či být příznakem jiných komplikací. PharmDr. Jan Ponec

MÁTE OTÁZKU NA PANA PONCE? PIŠTE NA REDAKČNÍ E-MAIL NEBO FACEBOOK.

PRACOVNÍ PRÁVO NOVĚ

Mgr. Marek Nemeth

Novela přináší poměrně značné zásahy do pracovněprávních vztahů. Dne 1. ledna 2012 vstoupila v účinnost rozsáhlá novela zákoníku práce (zákon č. 262/2006 Sb., dále jen „ZPr“), a to novelizace provedená zákonem č. 365/2011 Sb.

Předně došlo ke změně zkušební doby u vedoucích zaměstnanců, která může být nově sjednána až na 6 po sobě jdoucích měsíců, přičemž překážky na straně zaměstnance (nemoc) prodlužují zkušební dobu – tato situace zůstává stejná.

poměru na dobu určitou v rozporu se shora uvedeným a současně pokud oznámí zaměstnanec před uplynutím sjednané doby písemně zaměstnavateli, že trvá na tom, aby ho dále zaměstnával, platí, že se jedná o pracovní poměr na dobu neurčitou.

Novela nově stanoví, že pracovní poměr na dobu určitou mezi týmž zaměstnancem a týmž zaměstnavatelem nesmí přesáhnout 3 roky ode dne vzniku pracovního poměru a ode dne vzniku pracovního poměru může být prodloužena nejvýše 2krát. Sjedná-li zaměstnavatel se zaměstnancem trvání pracovního

U skončení pracovního poměru výpovědí je zaveden nový výpovědní důvod, a to porušení režimu dočasně práce neschopného pojištěnce. Pro tento výpovědní důvod však platí časové omezení pouze do 1 měsíce ode dne, kdy se o tomto důvodu k výpovědi zaměstnavatel dověděl, nejpozději však do 1 roku ode dne, kdy takový důvod k výpovědi vznikl.

MÁTE OTÁZKU NA PANA NEMETHA? PIŠTE NA REDAKČNÍ E-MAIL NEBO FACEBOOK.

20 • leden/únor • 2012 • PROSTOR •

Více o novinkách v ZPr se dočtete na novinyprostor.cz. Mgr. Marek Nemeth


Jan Severa krajiny • portréty • ilustrace

www.jansevera.com www.fler.cz/galerie5 jan.severa@seznam.cz

PROFESIONÁLNÍ PARTNER V ODPADOVÉM HOSPODÁŘSTVÍ • zajištění komplexních služeb v oblasti odpadů • údržba veřejné zeleně • realizace a provoz sběrných dvorů • správa a údržba veřejného osvětlení • údržba městských mobiliářů a hřbitovů

AVE CZ Odpadové hospodářství s.r.o. Provozovna Benátky nad Jizerou Zámek 49, 294 71 Benátky nad Jizerou T: +420 326 316 322 F: +420 326 316 406 E: benatky@avecz.cz

• kontejnerové služby • poradenská činnost v oblasti odpadového hospodářství

www.avecz.cz Společnost skupiny AVE Energie AG Umwelt

Inzerce

• čištění a údržba komunikací


KULTURA

MILOVNÍCI FILMOVÉ HUDBY, TĚŠTE SE! Máte-li rádi titulní hudební žánr, pak byste si za žádnou cenu neměli nechat ujít audiovizuální projekt Večer na křídlech filmové hudby. Tento kulturně-vzdělávací program, ve kterém vás Václav Pekárek spolu s hostem Petrem Krejčíkem provedou světem nejslavnějších filmových melodií, proběhne 11. února v brandýském kině. Od myšlenky k realizaci

Nápad uspořádat projekt vznikl v hlavách tří přátel z Brandýsa – Michala Trojka, Adama Dufka a Václava Pekárka, kteří se podíleli na podobném projektu, v minulosti probíhajícím na ZŠ Palachova, ve spolupráci s pedagogem Petrem Krejčíkem. Jejich záměrem bylo posunout akci do větších měřítek

a díky tomu ukázat kouzlo filmové hudby širší veřejnosti. Myšlenka tohoto projektu je delší dobu zaměstnávala a v červnu loňského roku jim díky programu Think Big byla poskytnuta příležitost projekt realizovat. „Kvalitní filmové hudby je opravdu mnoho, ale málokdo z nás si ji při sledování filmů uvědomí. Proto jsme se

11. ÚNORA V BRANDÝSKÉM KINĚ

snažili vybrat takové ukázky, které patří k notoricky známým, jako jsou například Piráti z Karibiku, Armageddon nebo Tenkrát na Západě,“ říkají autoři projektu. Pro diváky jsou samozřejmě připraveny i ukázky z méně známých snímků, avšak s neméně kvalitní hudbou, např. Tajemná zahrada nebo Druhý nejlepší. „Tento ročník je zaměřen pouze na hudbu ze zahraniční produkce. Pokud bude mít akce úspěch, velice rádi bychom v dalších ročnících pokračovali a zahrnuli do programu i ukázky z děl českých autorů. Mnohé v ledasčem předčí i ty světové,“ dodává Michal Trojek. „Hudba je nedílnou součástí filmového díla a dokresluje atmosféru,“ říká Václav Pekárek. „Podtrhuje děj a zvyšuje emotivní prožitek ze sledování,“ dodává Adam Dufek. „Kvalitní film se neobejde bez kvalitní hudby. Ostatně, dobrá hudba kolikrát zachrání i jinak průměrný film,“ shodují se autoři projektu. Nebude chybět videoprojekce

Hudební ukázky budou pro diváky přehrávány nejen z CD, ale také z vinylových nosičů. Nemusíte se však bát naprosté tmy. Autoři projektu si pro vás k některým ukázkám připravili filmové sestřihy, které zaměstnají také vaše oči.

Představí se kvalita ze snímků proslulých i těch méně známých

„LETOS SE ZAMĚŘUJEME NA ZAHRANIČNÍ PRODUKCI. V DALŠÍCH ROČNÍCÍCH BYCHOM DO PROGRAMU RÁDI ZAHRNULI I UKÁZKY Z DĚL ČESKÝCH AUTORŮ. MNOHÉ V LEDASČEM PŘEDČÍ I TY SVĚTOVÉ.“

22 • leden/únor • 2012 • PROSTOR •

Program je vhodný jak pro dospělé, tak pro jejich drobné ratolesti. Pobaví a poučí všechny, od znalců až po ty, co budou na takové akci poprvé. Vstupné na akci je dobrovolné. Tým pořadatelů však bude vděčný za jakýkoli příspěvek, který umožní pokračování Večeru na křídlech filmové hudby. Pro získání dalších informací využijte webové stránky www. vecer-na-kridlech.cz či webové stránky novin. Projekt můžete také sledovat na facebookových stránkách. Projekt je podpořen z programu Think Big. Mediálním partnerem akce jsou noviny PROSTOR. red


KULTURA

KAM VYRAZIT Chystané kulturní akce v únoru a březnu 3. 2. Paul Batto jr. & Ondřej Kříž

Kloboukové blues

Paul Batto jr. je swingový a bluesový zpěvák, skladatel a kytarista, který působí již 20 let na evropské hudební scéně. Natočil několik autorských desek. Jeho současný repertoár je složen převážně z vlastní tvorby, která vychází z blues/ gospelových kořenů. Doprovází ho klavírista Ondřej Kříž. Vstupné: 80 Kč Místo: Egzyl, Čas: 20.00 hod.

NEJEN JAZZEM ŽIVO JE TRIO Phishbacher New York Electric Trio zavítá v březnu do Brandýsa nad Labem a je na co se těšit, protože jejich plnokrevný jazz je plný nespoutané energie.

26. 3. OD 20.00 HOD. V EGZYLU, VSTUPNÉ 100 KČ

17. 2. Valentýnský poetický večer

A nyní zarecituje...

Zbyněk Ludvík Gordon ve spolupráci s Knihovnou Eduarda Petišky pořádá již devátý ročník autorského čtení současné poezie. Zazní verše autorů Pavla Kukala, Zory Šimůnkové, Zbyňka Ludníka Gordona, Hany Drbalové, Marie Radko a Harmily Hannah. Místo: Knihovna Eduarda Petišky Čas: 19.00 hod.

19. 2. Petrpaslíkovo divadlo ‒ Kudy cesta do divadla

Tak už vylez, piráte

Děj této pohádky vás zavede na pirátskou loď, která vznikne před zraky diváků, a ti se stanou posádkou této lodi. Kapitán pirátů, trosečník a celá posádka prožijí dobrodružnou výpravu za ztracenou princeznou. Pohádku provází loutky, mořské nestvůry a naživo hraná hudba. Délka představení je cca 60 min. Vstupné: 50 Kč Místo: Kino, Čas: 15.00 hod.

16. 3. Rotengam Group

Nebojí se ničeho

Rotengam Group je šestičlenná kapela, hrající výhradně autorskou hudbu jejího lídra Michala Vejskala. Jeho hudba se neomezuje na jeden žánr a obsahuje jak prvky world music, tak i melodického jazzu. Repertoár kapely zahrnuje především originální kompozice s nemalým podílem improvizace. Místo: Egzyl, Čas: 20.00 hod.

Jazzová partička už kráčí do Egzylu

Walter Fischbacher, původem rakouský pianista a klávesista, působil na rakouské hudební scéně až do roku 1994, kdy se rozhodl zdokonalit své hudební umění a odjel do New Yorku, kde se dále hudebně vzdělával a kromě působení v několika kapelách založil na Manhattanu nahrávací studio Lofish. V Čechách je známý především několikaletou spoluprací s trumpetistou Laco Deczim. Vede elektrické trio, v němž společně s ním účinkují chorvatský baskytarista Goran Vujić a německý bubeník Ulf Sticker. Phishbacher New York Electric Trio je založeno na originálních kompozicích s důrazem na klavírní improvizace a věnuje se vlastní tvorbě, která sice vychází z jazzu, ale nebrání se ani stylům jako jazz rock, jazz latin, funky, rock, drum and bass a další. red, foto archiv kapely

• PROSTOR • 2012 • leden/únor •

23


KULTURA

HUSTÝ JAK KABÁTI

KONCERT KAPELY 7. BŘEZNA V KAINU

Co znamená váš název, jak vzniknul?

Tak na tom bohužel není vůbec nic zajímavýho a žádná speciální storka se k tomu nevztahuje. Prostě jsme potřebovali jméno, tak jsme s naším tehdejším kytaristou Koudym našli tohle slovo v učebnici biologie. Má to něco společnýho s dělením rostlin, ale co přesně, to už si nepamatuju. Nám se prostě líbilo to slovo. Že je ještě neznáte? Tahle kapela si to nezaslouží!

V okolí Brandýsa funguje víc než jedna kvalitní kapela a Cultivar, původem ze Sluh, je toho důkazem. Už na první poslech vás zaujme příjemný hlas zpěvačky Kadly a dobře šlapající rytmika. Cultivaři jsou rockovou stálicí Brandýsa a jeho okolí, jejich muzika má hlavu a patu, české texty vás donutí k zamyšlení, a tak je škoda, že se o nich v Brandýse příliš neví. Přitom tahle banda pravidelně a úspěšně vystupuje po různých klubech v Praze. Na otázky mi odpovídal frontman a kytarista Honza „Johny“ Vágner. Jak dlouho jako kapela existujete?

V současné sestavě hrajeme cca rok, ale je fakt, že Cultivar měl první koncert už kdysi dávno v roce 2006. Problém je ten, že celý ty roky v podstatě pořád dokola začínáme, vystřídali jsme spoustu lidí a z tý původní tříčlenný sestavy

jsem dneska zbyl už jen já. Ségra je v kapele od roku 2008, Richard o rok míň a kluci od rytmiky teprve ten rok. Mě vždycky zajímá, jak vlastně kapela vznikne, jestli je za tím nějaká touha se předvést, ukázat, co v tobě vězí, nebo třeba první začnou vznikat písničky. Jak to bylo u vás?

U nás to bylo v době, kdy nám bylo třináct, poslouchali jsme Kabáty a chtěli být taky tak hustý jako oni. Tak jsme si vzali do ruky kytary a měli jsme kapelu. Potom jsme teprve začali řešit, co budeme hrát a hlavně jak, učili jsme se aspoň trochu komunikovat s nástroji, no prostě klasickej punkovej start.

CO ZNAMENÁ SLOVO CULTIVAR? „MÁ TO NĚCO SPOLEČNÝHO S DĚLENÍM ROSTLIN, ALE CO PŘESNĚ, TO UŽ SI NEPAMATUJU.“

24 • leden/únor • 2012 • PROSTOR •

Jak bys nazval styl, který hrajete, a jak jste se k němu vlastně dostali?

Styl… já nikdy neměl škatulkování rád, a tak jsme už kdysi s klukama spíš z recese vymysleli ten náš soukromej žánr pseudo-pop/ punk/rock – co to znamená, se mě neptej, to už jsem buď dávno vytěsnil, anebo jsme to ani nikdy nevymysleli. Dneska bych řekl, že hrajeme tvrdej popík. A jak jsme se k němu dostali? Prostě to tak nějak vylezlo samo, žádný dlouhý diskuze o tom, co budeme hrát, neprobíhaly. Kam byste pozvali lidi na koncert?

Jako správně našláplá stadiónová kapela bychom rádi pozvali všechny na náš březnovej koncert v Kainu, kde představíme nějaký nový songy a vůbec – bude to jízda. A v delším časovým horizontu bych rád upozornil na fesťáček Rock Kodiaka, kterej má letos už pátej ročník a podporuje vozíčkáře (sportovní kluby, rehabilitační centrum apod.). Minulý rok byli headlineři Medvěd 009 a Lety Mimo, letos by to mělo proběhnout v podobném duchu, ale který kapely konkrétně, zatím nevím. Ale my bychom se tam objevit měli! Celý rozhovor najdete na našem webu. Jakub Stuchlík, foto archiv kapely


KULTURA

ZÁŽITEK, KTERÝ PŘETRVÁ V pondělí 26. prosince proběhl v chrámu Nanebevzetí Panny Marie ve Staré Boleslavi společný koncert orchestru Far Musica a sborů Bojan a Václav. Přeplněný a nazdobený kostel, krásný betlém a povedená dramaturgie, to vše pomohlo k povedené atmosféře českých lidových Vánoc.

FAR MUSICA A SBORY BOJAN A VÁCLAV OPĚT NEZKLAMALY

Nejeden skvělý tah

Pochvalu si zaslouží sbor Václav za přirozeně zazpívanou Tichou noc. Legrační atmosféru koncertu dodaly dvě vánoční pastorely od Josefa Klazara v podání sboru Bojan. To byl skvělý tah pana Vančury, jednoho z organizátorů akce, neboť si člověk připadal jako na lidové veselici. Hostem

Interiér kostela přispěl k vynikající atmosféře vánočního koncertu

KDO NA KONCERT DORAZIL, TEPRVE TAM VZHLEDEM K JARNÍMU POČASÍ POZNAL, ŽE JSOU VÁNOCE.

Nedostali jste

Prostor

do schránky?

S VAŠÍ POMOCÍ DISTRIBUCI ZLEPŠÍME

Pošlete nám svou poštovní adresu • e-mail: redakce@novinyprostor.cz • Facebok: Prostor: Novinky z Brandýsa a Boleslavi • Tel.: 222 742 655

úspěšnému pedagogickému působení jeho otce, rovněž Karla, v našem městě. No a co by to bylo za vánoční koncert bez Rybovy České mše vánoční? V podání sborů Bojan a Václav a orchestru Far Musica neměla chybu. Nevím jak vy, ale já už se zase těším na další vánoční koncerty našich spolků. Marek Huber, foto archiv sboru Václav

Prostor v Infocentru pro vás • od ledna 2012 navýšení počtu výtisků • volně k odběru • Infocentrum – Brandýs nad Labem Lednový dvouměsíčník v Infocentru od 25. ledna 2012.

• PROSTOR • 2012 • leden/únor •

25

Inzerce

Bez Rybovy České mše vánoční by to nebylo ono

vánočního hudebního odpoledne byl Karel Untermüller, který zahrál na violu Koncert in C od Jana Křtitele Vaňhala. Určitě bylo dobré pana Untermüllera pozvat, vzhledem k dlouholetému


SPORT

JSME TU STO LET – UŽ! Boleslavský fotbalový klub Slavoj v letošním roce slaví sto let od svého založení a s tím jdou ruku v ruce i počátky fotbalu ve Staré Boleslavi vůbec. Krásná a zajímavá je stoletá historie klubu, pojďme se tedy seznámit s hráči a funkcionáři, kterým za ni vděčíme. Za vznik klubu vděčíme věčnému rivalovi

Na počátku 20. století se mladý cukrářský dělník Antonín Černý vzhlédl v novém a zajímavém sportu, footballu (jak se tehdy psalo), a navždy mu propadl. S velkou lítostí pozoroval, že v Brandýse se tento sport už několik let pěstuje a trénuje (Brandýs založil svůj klub v roce 1901) a jeho rodná Boleslav v tomto směru zahálí. S jedenácti svými vrstevníky se tedy vydal

Hluchovem do Brandýsa, aby zhlédl fotbalové utkání. Tato hra všechny naprosto očarovala, a tak byl podle vzoru sousedního města 5. června 1912 na valné hromadě založen pány Černým, Eiflerem, Řezníčkem, Herčíkem, Boháčem, Wittbergerem, Štorchem, Jarým, Beránkem, Ledeckým, Hamlem a Binderem vytoužený klub, nesoucí název S. K. Stará Boleslav. První hřiště představovala prostá louka v Houštce u Starého Labe. První oficiální zápas se hrál v srpnu téhož roku. Boleslav utrpěla porážku s Brandýsem 7:1, ale vzhledem k tomu, jak velký fotbalový náskok soupeř měl, to mohlo dopadnout daleko hůř…

PŘED 2. SVĚTOVOU VÁLKOU CHODILO NA ZÁPASY DVA TISÍCE NÁVŠTĚVNÍKŮ. SLAVOJ VYCHVALOVALY I CELOREPUBLIKOVÉ NOVINY.

Mládí vpřed aneb junioři v roce 1967

26 • leden/únor • 2012 • PROSTOR •

Proměny boleslavského dresu

Jako inspirace pro dres posloužila již tehdy slavná Slavia Praha. Triko bylo bílé s červenou hvězdou na srdci. Jenže tato kombinace nevydržela dlouho a komplet se postupně měnil jako chameleon. Přes černý s bílou hvězdou, sparťansky rudý, zelenobílý až po modrobíločerný. To podle slavného Interu Milán. Nejslavnější léta

Po první světové válce, kdy klub dočasně přerušil své působení, se fotbal v našem městě dal opět do pohybu. Mohl těžit z velké hráčské základny. Kluci ze všech koutů Boleslavi chtěli hrát fotbal. Boleslav se postupně prokousávala soutěžemi výš a výš a v sezóně 1936/37 postoupila z I. A třídy do divize, tehdy druhé nejvyšší soutěže. Klub byl v té době na vrcholu. Psalo se o něm pochvalně v celorepublikových periodikách. Ještě větší euforie se dostavila ve chvíli, kdy se povedlo divizi zachránit a nesestoupit. Na zápasy tehdy chodily i dva tisíce diváků. Další sezóna v divizi už ale byla nad síly klubu a následoval sestup zpět do I. A třídy.


SPORT 2009 VZNIK FK BRANDÝS-BOLESLAV

SLAVOJ SE PYŠNÍ SLAVNÝM ODCHOVANCEM. JE JÍM MAREK MATĚJOVSKÝ, V SOUČASNOSTI REPREZENTANT ČR A KAPITÁN AC SPARTY PRAHA.

Poválečné období

2. světovou válku i komunistický převrat přežil klub ve zdraví. Pouze se musel změnit název, pod kterým ho známe dnes: TJ Slavoj Stará Boleslav. Na slavná vítězství před válkou už ale nenavázal a i kvůli častým nesmyslným reformám ve fotbalových soutěžích pendloval mezi III. třídou až I. A třídou. Za zmínku ale ještě určitě stojí krásná 70. léta, kdy k týmu přišel nový trenér Josef Vokáček (bývalý ligový hráč) a s mančaftem dokázal za pět sezón 3krát postoupit. Mohl se tehdy spoléhat například na gólmany Posla s Homolkou nebo na skvělou útočnou dvojici Šmejkal-Bouzek. Všichni jmenovaní jsou hezkým příkladem klubismu, spojili totiž svou kariéru výhradně s Boleslaví a fotbalu se zde věnují či věnovali ještě dlouho po skončení své hráčské kariéry.

Krásná sedmdesátá léta: muži skupiny A (1971)

Brandýs-Boleslav. Zda to týmům prospělo, či nikoliv, je momentálně irelevantní, každopádně myšlenka to byla správná: posunout fotbal v našem městě zase o něco dál. A Slavoj ani spojením nezanikl, jak si mnoho lidí myslí. Pohled do budoucna

Za sto let ušel fotbal v našem městě velký kus cesty. Přežil dvě světové války a čtyřicet let diktatury. Dnes už Slavoj není doma v Houštce jako kdysi, ale na malém

hřišti na Lázeňské. Hned vedle Hluchovské cesty, kudy se před sto lety šla podívat boleslavská výprava do Brandýsa, co to vlastně je ten football. Je v tom kousek symboliky a jediné, co můžeme Slavoji k narozeninám popřát, je ještě minimálně sto tak krásných sezón. Na závěr bych chtěl poděkovat panu Homolkovi, panu Hrubému a panu Kulatkovi za poskytnuté informace a materiály. Pavel Folprecht ml., foto archiv autora

Novodobá historie

Druhá nejvyšší soutěž se zatím do Boleslavi vrátila jen jednou. Přesně po sedmdesáti letech. V roce 2006 postoupili tehdy starší žáci narození v letech 1992/1993 taktéž do divize a Slavoj zde, stejně jako předválečný tým, odehrál dvě velmi slušné sezóny. Zřejmě nejslavnější odchovanec týmu je Marek Matějovský, v současnosti reprezentant ČR a kapitán AC Sparty Praha, který ve svém mládí hrál jak v Boleslavi, tak v Brandýse. V roce 2009 se stalo něco, co si borci typu Černého, Wittbergera či Bouzka neuměli představit. Slavoj se spojil se svým odvěkým rivalem Brandýsem do jednoho klubu: FK

Z krajského přeboru do žákovské divize v sezóně 2006/2007

• PROSTOR • 2012 • leden/únor •

27


SPORT ICE ARÉNA PRAHA LETŇANY

Extra: bruslí se po celý rok kromě hlavních letních prázdnin, možnost zapůjčení bruslí ve sportovním obchodě JB Sport Kde: Tupolevova ul. 669, Praha 9-Letňany Kdy: po a čt, so a ne 10.00–12.00, v so navíc 13.45–15.45 a 20.00–22.00, v ne 13.45–15.45 Vstupné: dospělý 80 Kč, dítě do 12 let 40 Kč, doprovod 40 Kč Kontakt: tel.: 286 920 031

NED HOCKEY NYMBURK

Kde: U Stadionu 12, Nymburk Kdy: po až čt 9.30–11.30, st 17.00–18.30, so 15.00–17.00, ne 14.00–16.00 Vstupné: bruslící 30 Kč, doprovod 15 Kč Aktuální rozpis ledu: tel.: 325 514 191

ZS NERATOVICE

Extra: každou so a ne od 8.00–9.45 bruslení pro rodiče s dětmi (možné přinést hokejky či jinou zábavu pro děti) Kde: Na Závěrce, Neratovice Kdy: po 13.00–15.00, st 12.30–14.30, ne 15.15–16.45 Vstupné: dospělí 40 Kč, mládež do 15 let 30 Kč, doprovod 10 Kč, bruslení pro rodiče s dětmi – každý návštěvník 40 Kč Kontakt: 725 388 800

KAM ZA BRUSLENÍM? Jedním z typických zimních sportů je i bruslení. Byly doby, kdy byly všechny dostupné rybníky a mnohdy i řeky zaplněny bruslaři. V posledních letech a obzvláště letos je však zimní počasí tak proměnlivé, že než se člověk k bruslení na přírodním kluzišti rozhoupe, už je zase rozmrzlé. Pak nezbývá než se vydat na stadion. V našem dvojměstí sice zimním stadionem nedisponujeme, v okolí už ale je z čeho vybírat. Kdyby přece jen pořádně mrzlo…

Kdyby přece jen začalo letos pořádně mrznout, dalo by se konečně bruslit i venku na přírodním kluzišti. Dříve než se však k takovému bruslení odhodláte, je nutné daný led nejprve prozkoumat. Podle odborníků by měla být ledová plocha vhodná k bruslení tlustá nejméně 10 cm, vodní záchranáři a policie doporučují minimálně 25 cm. A to mluvíme pouze o rybníku, resp. o stojatých vodách. Na to, aby se dalo bruslit na řece, by musel nastat takový mráz, kdy by se teplota v noci držela dlouhodoběji na nejméně minus 10 stupních Celsia.

ZS MĚLNÍK

Extra: škola bruslení Kde: Klášterní 647, Mělník Kdy: škola bruslení: út 14.30, st 17.15, čt 14.45 a so 9.00 Ostatní: po 12.30–14.00, st a čt 13.00–14.30, ne 13.00–14.00 Vstupné: 40 Kč/osoba Aktuální rozpis ledu: tel.: 315 623 388

ZS BENÁTKY N. JIZEROU Kde: Mělnická 35, Benátky nad Jizerou Kdy: so a ne dle aktuálního rozpisu ledu Aktuální rozpis ledu: tel.: 326 316 500

28 • leden/únor • 2012 • PROSTOR •

Zabruslíme si letos i venku?

Malvíny nejen ke koupání, Labe nejen na lodi

Zatímco v létě slouží soustava velkých jezer na levém břehu Labe mezi Čelákovicemi a Toušení ke koupání, když začne mrznout, stává se rájem bruslařů. Kdo má rád adrenalin a v létě si dává na kolečkových bruslích několikakilometrové tratě, ten se i v zimě vydá na zajímavou jízdu, tentokrát ale ne na Polabskou stezku, ale přímo na Labskou. Když začne opravdu velký mráz, není nad to, vyzkoušet si jízdu po Labi. Řeky jsou však velmi zrádné, doporučuje se jezdit spíše v místech, kde proudí voda pomaleji, to je třeba nad jezem. Každoročně se najde několik nadšenců, kteří sjíždějí Labe ne na lodi, ale na bruslích. Začínají třeba nad jezem v Čelákovicích a jedou do Přerova nad Labem. No není to zajímavé? red, foto archiv

BRUSLENÍ VYJDE VĚTŠINOU NA 40 KČ


LABUŽNÍK NEZÁVISLÝ TEST UTAJENÉHO LABUŽNÍKA FINANCUJE REDAKCE

HODNOCENÍ PROSTŘEDÍ interiér v moderním stylu, místy přeplácané

••••• NABÍDKA

jídelní a nápojový lístek přehledný, velice pestrá nabídka

••••• Intimní rozhovory ve dvou i setkání větší společnosti, obojí je tu ideální

UDĚLEJTE SI RADOST, NAVŠTIVTE GURU V historickém centru města Brandýsa nad Labem vznikl nový Restaurant & Bar Guru, který po několika letech nahradil již nudnou mexickou restauraci. A tak jsme vyrazili na sobotní večeři, abychom se nejen podívali, ale mohli i nezávisle otestovat. Přivítala nás příjemná obsluha, která se o nás po celou dobu velmi dobře starala. Okamžitě po příchodu jsme dostali jídelní a nápojové lístky, kde bylo co vybírat, neboť nabídka byla velmi pestrá. I přesto, že byla restaurace z větší poloviny obsazená, objednávky byly vyřízeny bez čekání. Prostředí nás na první pohled nezaujalo, působilo tak nějak divně, interiér skoro až přeplácaně. Snaha o zlomení historického stropu k designové restauraci působila až kýčovitě. Když ale začala hrát hudba a restaurace se proměnila v bar, vše bylo odpuštěno. Sezení v restauraci je velmi příjemné a pohodlné, nabízí také variabilní možnost rozložení stolů, je tedy

ideální pro velkou společnost i soukromý rozhovor. Na své si přijdou milovníci kvalitního rumu

Kdo přijde do restaurace jen popít, nepohrdne jistě nabídkou rumu značek, jako jsou Havana, Botran, Diplomatico, Zacapa nebo Pyrat. My jsme však otestovali jídelní lístek a rozhodně jsme neprohloupili. Kulajda s křepelčím vejcem a houbami byla chuťově výborná, za 39 Kč prostě bez chybičky. Jako hlavní jídlo jsme zvolili žebírka Buffalo s ostrou marinádou a zeleninou, doplněné rozpečenou česnekovou bagetkou. Žebírka byla do zlatova opečená a pikantní tak akorát, porce odpovídala gramáži 350 g. Ještě teď se nám při vzpomínce sbíhají sliny. Kvalitní kulinářský zážitek zakončil lahodný dezert Créme duo mascarpone.

KVALITA JÍDLA polévka i hlavní jídlo dobře ochucené, porce dostatečná

•••••

OBSLUHA A SERVIS sympatická a ochotná obsluha

••••• CENA/VÝKON cenová úroveň odpovídala atmosféře a zážitku

••••• HYGIENA čisté prostředí včetně toalet i před koncem otevírací doby

••••• VERDIKT

Nadprůměrné, doporučujeme. Příjemná atmosféra vychází ze zajímavého nápadu. V Brandýse konečně!

•••••

red, foto archiv Guru

• PROSTOR • 2012 • leden/únor •

29


KŘÍŽOVKA

KŘÍŽOVKA O CENY Renomovaný britský spisovatel Christopher Hibbert, autor více než padesáti populárně-historických knih a životopisů, měl ve zvláštní oblibě Itálii. Jistě i proto se rozhodl vylíčit, jak se španělskému rodu Borgiů podařilo vyšvihnout se v této zemi i v církvi do nejvyšších mocenských pozic. Je pověst Borgiů – nemravů,

hýřilů, vrahů, kariéristů, úplatkářů, ale i vojenských velitelů a mecenášů umění – zasloužená? Hibbert si v knize nakladatelství Argo klade otázku, zda životní styl rodu vedl po zásluze k tomu, že se jejich jméno stalo synonymem mravní zkaženosti a hrabivosti, a odpovídá na desítky otázek včetně té z naší tajenky. Pošlete

ODPOVĚDI POSÍLEJTE DO 15. 2. 2012 NA ADRESU KŘÍŽOVKA NOVINY PROSTOR, WOLKEROVA 603, 250 01 BRANDÝS NAD LABEM.

30 • leden/únor • 2012 • PROSTOR •

nám její znění a vyhrajte knihu Borgiové a jejich nepřátelé. Výherce minulé křížovky: Ing. Miroslav Jeřábek


• sněhové řetězy • střešní nosiče

NAKUPUJTE V POHODLÍ DOMOVA S 5% SLEVOU

slevový kód: P2 platnost kódu do 29. 2. 2012

• široký výběr sportovního vybavení • autoboxy

-5 %

www.KlimSport.cz Brandýs nad Labem • 721 204 884 • info@klimsport.cz

PŮJČOVNA PŮJČO O VN N A • SKISERVI SKISERVIS IS • S SKIBAZAR KIBA A ZAR R PROFESIONÁLNÍ PŘÍSTUP ZA NÍZKÉ CENY! Sychrova 1318 • Stará Boleslav • tel.: +420 603 526 216

s k i s e r v i s n e d ve d . c z Přijďte řijďte si odpočinout a nabrat síly do K STUDIA, STUDIA čeká na vás spousta relaxace a zdraví prospěšných procedur.

NOVINKOU JE HLOUBKOVÝ BIOLOGICKÝ PEELING a MAGIC WRAP ‒ detoxikační zábal. Pro více informací navštivte mé internetové stránky.

www.kstudiosvadlenkova.cz

Inzerce

K STUDIO Jiřina Švadlenková Pražská 1499 Brandýs n. Labem Tel.: 605 269 190

• KOSMETIKA • biostimulační LASER • relaxační a klasické MASÁŽE např. lávové kameny na tělo i obličejj • WELLNESS programy


Nově servis vozů Firma AUTO JOKR nabízí nové vozy za zvýhodněné ceny a navíc k úvěru získáte pneumatiky zdarma. • Možnost protiúčtu nebo výkupu vašeho vozu.

• Na vozy poskytujeme roční záruku!

• V oblasti ojetých vozů jsme kvalifikováni na nejvyšším stupni odbornosti, proto za váš vůz nabídneme maximální částku.

• Velmi výhodné úvěry od sAutoleasing, kde navíc ke každému úvěru získáte tankovací kartu v hodnotě 1500 Kč a cestovní kartu TRAVELCARD • Zánovní ojeté vozy s garancí a jasným zdarma. původem.

Nově servis vozů • Kompletní údržba vozů Škoda, VW a jiných. • Výměna oleje Škoda Fabia vč. materiálu a práce 1290 Kč, Škoda Octavia 1690 Kč. V Průmyslové ulici jsme již víc než rok a za tuto dobu máme mnoho spokojených zákazníků, kteří se k nám rádi vracejí. Pro více informací nás neváhejte kontaktovat nebo se osobně zastavte u nás v prodejně, kam vás srdečně zveme.

Průmyslová 276, 250 01 Brandýs nad Labem Otevírací doba: Po–Pá 8.00–18.00 a So 8.00–12.00

Tel.: 326 396 660 | autojokr@autojokr.cz | www.autojokr.cz

TRAVEL TRAVEL CARD CARD

Exkluzivní karta benefitů

Ubytování zdarma v evropských Ubytováníhotelech! zdarma

v evropských hotelech! Procestujte Evropu s vozem od s Autoleasing! Procestujte Evropu s vozem od s Autoleasing! www.sautoleasing.cz

www.sautoleasing.cz

Noviny Prostor 01/2012  
Noviny Prostor 01/2012  

Dvouměsíčník o životě v Brandýse nad Labem-Staré Boleslavi

Advertisement