Page 1

ВИЗИЯ Година I, Брой 1, Януари 2018

ISSN 2560-5720

НА БЪЛГАРИТЕ В СЪРБИЯ

Цена 100 РСД

Лиляна Павлова, Министър за българското председателство на Съвета на ЕС 2018 г.

СЪЕДИНЕНИЕТО ПРАВИ СИЛАТА стр. 16-17 Отпускат над 12 млн. евро за европроекти стр. 3

По магистрала от Ниш до София, но кога? стр. 6-7

Благотворителна вечер: събрани 5000 евро стр. 13


ВИЗИЯ, брой 1, януари 2018

В ТОЗИ БРОЙ 4-5

Какво очаква димитровградчаните и босилеградчаните през 2018 година?

9

Наистина ли ще бъдем повече през годините, които са пред нас?

12

Избраните предавания на БНТ ще са видими и в Босилеград

27

130 години на културата в Цариброд – свидетелстват хората, които са я създавали

29

Мартин Стоев: Финансовото положение за волейбола не е цветущо

ВИЗИЯ на българите в Сърбия Издателство: Гражданско сдружение „Обзор”, 18320 Димитровград, Бошка Бухе бб Главен и отговорен редактор: Мирослав Нацков; Техническа подготовка: „Positive production“ Списанието подготвено със съдействие на: „Радио телевизия Цариброд ЕООД Димитровград“, „Глас“ Босилеград, Народна библиотека „Детко Петров“ Димитровград, ОУ „Христо Ботев“ Димитровград Гимназия „Св. св. Кирил и Методий“ Димитровград Печат: „Пи-пресс“ – Пирот Списанието излиза месечно


ТРЕТА СТРАНИЦА

ВИЗИЯ, брой 1, януари 2018

Шанс за пограничния район между България и Сърбия:

НАД 12 МИЛИОНА ЕВРО ПО ПРОГРАМАТА INTERREG-ИПП В пограничния район между България и Сърбия ще бъдат инвестирани 12 121 602 евро по втората покана за набиране на проектни предложения по Програмата Interreg-ИПП за трансгранично сътрудничество България – Сърбия 2014-2020, съфинансирана от Инструмента за

разработване и изпълнение на съвместни проекти в допустимия трансграничен регион на Програмата. Набират се проекти по трите приоритетни оси на програмата – „Устойчив туризъм“, „Младежи“ и „Околна среда“, като кандидатстването ще е изцяло електронно.

От трансграничния проект бе ремонтиран покрива на Културния център

предприсъединителна помощ II на Европейския съюз. Това съобщиха от пресслужбата на Министерство на регионалното развитие и благоустройството /МРРБ/ на Република България. Срокът за кандидатстване по Програмата за трансгранично сътрудничество между двете страни е 23 април. Крайната цел на Програмата е да повиши капацитета на местните и регионални власти за

Допустими за финансиране ще бъдат проекти за повишаване на туристическата атрактивност на региона или създаване на трансграничен туристически продукт, за опазване на природата или съвместното управление на риска. Ще се финансират също и проекти за придобиване на нови умения и предприемачество в трансграничния регион. Той включва областите Видин,

Монтана, Враца, Софийска, Перник и Кюстендил в България и областите Бор, Зайчар, Топлица, Нишава, Пирот, Ябланица и Пчиня в Сърбия. Въпреки че многобройни ведомства, институции, държавни и неправителствени организации от Димитровград кандидатстваха по първата покана за набиране на проектни предложения по Програмата Interreg-ИПП за трансгранично сътрудничество България – Сърбия единственият, който получи европейско финансиране бе проектът „Инвестиране в младежки капитал чрез модернизация на културни центрове в трансграничния регион”. Този проект съвместно реализират Културния център Димитровград и Народното читалище „Георги Сава Раковски 1928” от село Драговищица, община Костинброд, Република България. В рамките на проекта изцяло бе ремонтиран покривът на димитровградския Културен център, а бе изкупувано оборудване за озвучаване и осветление, както и седалки за салона. Тази година ще има възможност още кандидати да получат европейско финансиране с партньорите си от България, надявайки се Съвместният комитет за наблюдение този път да разпредели повече средства за Димитровград Драган Йовичич

Васко Стоилков, кмет на Сливница:

ИMA ВЪЗМОЖНОСТ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО В Сливница доста вече натрупахме опит с европейските проекти. Но и вашия кмет в Димитровград също има немалък опит и той доста сериозно навлиза и със замах започва да работи и да

усвоява европейски средства. В момента обмисляме, четем внимателно дейностите за които ще може да се участва, специално за тази програма за трансгранично сътрудничество. В момента имаме много идеи, но то зависи от партньори, зависи какво ще бъде допустимо. Иначе по тези европейски програми които са

оперативни за България имаме много проекти. Но трансграничните ИПП проекти са много интересни, по тях могат да се допълват неща които не стават по другите програми, доста повече може да се импровизира по тях.

А. Т. Александров 3


ИНТЕРВЮ

ВИЗИЯ, брой 1, януари 2018

Кметът на община Босилеград, Владимир Захариев пред списание “Визия”:

“СЪРБИЯ ОТВОРИ ВРАТИ ЗА БОСИЛЕГРАД-ОТНОШЕНИЯТА НИ С КМЕТА НА ДИМИТРОВГРАД НЕ СА НА БЛИСКО РАВНИЩЕ” В първото си интервю за „ВИЗИЯ“, кметът на община Босилеград Владимир Захариев изказа удоволствие от изминалата вече 2017 година, по отношение заплануваното и приключването на някои проекти. „Аз съм доволен от това което направихме в обстоятелствата

министерството да направи. Доволни ли сте от сътрудничеството с официалния Белград? О, да. Да. Такова сътрудничество отдавна не е имало. И всеки ден е по-добро. Вратите са отворени и ние готвим много големи проекти, върху които

съвет на българите в Сърбия е било в Димитровград, а сега веднъж в Босилеград, това нищо не означава. Искам да имаме по-добри отношения. Нека да се обади, нека ни покани на гости. Ще дойдем и да разговаряме. Не на партийни основи, а като двама

Ние готвим много големи проекти, върху които ще работим заедно с държавата. Преди някой ден водихме двама инвеститори в Белград, при министър Кнежевич и при държавния секретар Драган Стеванович. Единият е от Руската федерация, другият от Словакия. в които живеем, разбира се с голяма помощ на държавата, но за начало би трябвало народа да се пита за това, а не аз“. Какво Ви зададе най-много трудности? Завършване на стари проекти, с големи стойности, за които започнахме да говорим с държавните органи да влезнат в програмите им - да докараме вода от една далечна планина, завършване на басейна, асфалтиране на регионални пътища. Вече се направи една добра крачка. Във Враня всички кметове от Пчински окръг имахме много добра среща с ресорния министър Зорана Михайлович. Направихме един много добър подбор за нуждите ни. До 15 дни точно ще знаем, какво ще правим тази година и какво може 4

ще работим заедно с държавата. Преди някой ден водихме двама инвеститори в Белград, при министър Кнежевич и при държавния секретар Драган Стеванович. Единият е от Руската федерация, другият от Словакия. Ще дойдат в Босилеград да работим заедно, за да подобрим икономиката ни. Какво Ви е сътрудничеството с кмета на община Димитровград? Добър въпрос. Това момче го зная много отдавна. Казвам момче, защото е по-млад от мен. Добър лекар. За съжаление, отношенията ни не са близки. Не зная защо и съжалявам, че не са на по-добро равнище. Това не означава, че имаме нещо един срещу друг. Ако в три мандата седалището на Националния

кметове на две общини, в които живее българско малцинство. Какво очаквате от 2018 година? Очакваме да продължим реализирането на проекти, по които отдавна вече работим в Босилеград. Доколкото успеем с определени финансиери да отвориме икономиката ни да потръгне, Бюджета ни винаги да бъде в плюс както до сега, с добро домакинско ръководене, убеден съм, че младите хора повече ще остават при нас, а няма да отиват на страни. Това е на мода из целия Балкан, но ние сме длъжни да им помогнем. Желая ви всичко хубаво в новата година, здраве и любов! Весна Алексов


ИНТЕРВЮ

ВИЗИЯ, брой 1, януари 2018

Интервю с кмета на община Димитровград Владица Димитров

2018 ОЩЕ ПО-АМБИЦИОЗНА ПО ВЪПРОС РЕАЛИЗИРАНЕТО НА НОВИ КАПИТАЛОВИ ПРОЕКТИ В ОБЩИНАТА „В икономически и политически смисъл, 2017 година за община Димитровград бе отлична”. Така кмета Владица Димитров отговори на въпроса - как оценява 2017 година. Според него, осъществените доходи в бюджета са може би най-високи, за последните десет

финансира работите, пътния възел Димитровград Запад който вече се строи, да стане част от проекта им. Доволни ли сте от сътрудничеството с официалния Белград? Сътрудничеството е на изключително високо ниво. Това

Другите не получават възможност да се изкажат и дадат мнението си по определени въпроси. Тази година е изборна за НС. Надявам се тези избори да поставят основата за по-добри отношения. Очакванията от 2018 година какви са?

показват работите върху цялостната реконструкция на сградата на основното училище, чиято начална цена достигна 156 милиона динара. Започна и реализирането на втори проект - ремонт на Дома за стари, който би трябвало да получи още един етаж, а за което се надявам, че ще получим одобрение. Това ще даде възможност за увеличение на капацитетите, но и за наемане на нова работна ръка. Какво Ви е сътрудничеството с община Босилеград? Не е добро. В момента сме на противоположни позиции, заради дейностите в Националния съвет. Членовете на НС от Димитровград не участват, в пълния смисъл на думата, в работата му, освен един от тях.

Огромни са. Очаквам да започне строежа на един-два производствени цеха в Бизнес зоната Белеш, което означава и наемане на работници. До месеци ще започне и пълната реконструкция на гимназията, а до края на годината и на сградата на стационара. С Пътищата на Сърбия трябва да започнем пълен ремонт на пътя от Желюша до Поганово, а очаквам и приключване на пътя Куса Врана - Трнски Одоровци. Заедно с Коридорите на Сърбия ще решаваме пътя в Градине. Очаква ни и регулирането на река Нишава и пълна защита на извора „Ивкови воденици”. Надявам се да успеем всичко това!

Очаквам да започне строежа на един-два производствени цеха в Бизнес зоната Белеш, което означава и наемане на работници. До месеци ще започне и пълната реконструкция на гимназията, а до края на годината и на сградата на стационара. С Пътищата на Сърбия трябва да започнем пълен ремонт на пътя от Желюша до Поганово. години. Освен това, обезпечени са средства за проекти, чиято реализация продължава, както от държавата, така и по ИПП програмата за трансгранично сътрудничество между България и Сърбия и от МВнР на Р България. В политически смисъл също постигнахме стабилност. Какво Ви зададе най-много проблеми? Проблемът, който все още не е решен е въпроса с имуществото на бившата Земеделска кооперация Сточар. Това пречи на всеки един инвеститор, било за построяване на производствен цех или ако става дума за инфраструктурни проекти. По-лесно успяхме да се договорим с Коридорите на Сърбия и със Световната банка, която

Весна Алексов 5


АКТУАЛНО

ВИЗИЯ, брой 1, януари 2018

БЪЛГАРИЯ СТРОИ МАГИСТРАЛА

ОТ КАЛОТИНА ДО СЛИВНИЦА

Имайки предвид, че Сърбия вече довършва автомагистрала в пълен габарит на „своята” част от паневропейския коридор X, клон В (Ниш-София), която ще бъде изцяло довършена през тази година, погледите вече са насочени оттатък границата. Преминаването на драгоманската клисура никога не е било удоволствие – претоварен участък, с многобройни тирове и бързащите шофьори. Обаче, през последните години, особено през летните месеци по време на гурбетчийския поток от западноевропейските страни към Турция и обратно, пътуването към и откъм София се превърна в пълен кошмар. Но още през първите дни на новата година държавната Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ) отвори офертите по обществената поръчка за 2 лота на единствения немагистрален участък (с изключение на втората

са отворените оферти за избор на изпълнител при изготвянето на техническия проект и строителството на участъка след ГКПП „Калотина“ до пътния възел при Драгоман. Общата дължина на отсечката е 14,5 км, индикативната стойност на проекта е 141.667.715 лв. без ДДС, част от средствата са осигурени от Механизма „Свързана Европа“. По тази програма през миналата година от Европейската комисия (ЕК) бяха отпуснати 20.590.000. евро. Отсечката ще е с магистрален габарит Г25,5 (26,5м в обхвата на големите съоръжения), което означава че ще има 2 разделени

Ден по-късно в София бяха отворени офертите и за следващия участък към столицата. Общо 12 бяха отворените оферти за избор на изпълнител за изготвянето на технически проект и строителство на автомагистралния участъкът между Драгоман и Сливница, с дължина 16,947 км. Индикативната стойност на проекта е 117 млн. лв. без ДДС и ще се финансира от републиканския бюджет. И този лот ще е с магистрален габарит, но с 1,5 по-широк от предния, съответно и с по-голяма проектна скорост - 110 км/ч. На тази част от АМ КалотинаСофия ще бъдат построени 2 пътни възела на запад и изток от

На „Шарена чешма“ едното платно ще минава над ж.п. линията на почти километрова естакада тръба на 8-километровия тунел платна с по 2 активни и 1 аварийна гр. Сливница, както и 6 подлеза, 4 Караванкен между Словения и лента за принудително спиране. надлеза и мост над р. Сливнишка. Австрия, строежът на която за- По трасето ще има 2 пътни въ- Срокът за изпълнение на поръчпочва през тази година) между зела (Калотина и Драгоман), 10 ката е 910 календарни дни. Мюнхен и Истанбул. големи съоръжения (надлези и Двата участъка, за които са от12 кандидати и за двата от подлези), сред които най-голямо- ворени офертите по ОП, ще бъдат участъците то ще е над река Ежовица и ж.п. построени по трасето на същестНа 9 януари в помещенията линията. Проектната скорост на вуващия републикански път I-8, на АПИ в София бяха отворе- отсечката е 100км/ч, а срокът за тъй като ще се строи едно изцяло ни офертите за магистралата от изпълнение на поръчката е 852 ново платно, докато настоящето Калотина до Драгоман. Общо 12 календарни дни. ще бъде уширено до магистрален 6


АКТУАЛНО

ВИЗИЯ, брой 1, януари 2018

габарит, подобно на участъка между Пирот и Бела паланка. До довършването на АМ СофияКалотина остават последните 17 км, като напуска трасето на републиканакия път I-8 от Сливница (ПВ Храбърско) до Софийски околовръстен път (СОП), където продължава със Северна скоростна тангента (ССТ), пусната през 2016 г. В момента трафикът се осъществява по четирилентов път I-8 през Божурище с бройни ограничения и светофар до Метрото, а след кръгово кръстовище на 3 нива продължава по новопостроената ЗД2 на СОП. Макар че през миналата година бе изготвен технически проект, което ще облекчи търговете в сравнение с предните 2 лота, обществената поръчка за този участък все още не е обявена. Най-сетне... Строежът на АМ „КалотинаСофия” започна да прилича на латиноамериканските теленовели. „Televisa presenta” стартира през 2012 година, когато за първите 31.5 км от магистралата (Калотина-Хераково) е обявена обществена поръчка, като строителството се очакваше да започне през 2013 година. През октомври 2013 г. обаче процедурата е прекратена, тъй като средствата по Оперативна програма „Транспорт“ са изцяло договорени. През същия месец тогавашния заместник-министър на транспорта Петър Киров обявява, че през 2014 г. ще се обяви нова обществена поръчка за отсечката, а финансирането от около 40 млн. евро ще бъде осигурено от новия финансов инструмент за свързване на Европа. През май 2014 г. е обявена нова обществена поръчка, като този път участъкът е разделен на две обособени позиции: Калотина-Драгоман, и Драгоман-Хераково, с прогнозна стойност 200 млн. лева без ДДС. През август 2014 г. обаче и тази процедура е прекратена. Настоящите поръчки също не протекоха безпроблемно. След като АПИ удължи първоначалния срок за получаване на офертите за почти 3 седмици, преди самото

отваряне на офертите през декември софийската фирма Г2А подаде жалба пред Комисията за защита на конкуренцията (КЗК). Въпреки че КЗК отказа образуване на производство, това за един месец удължи процедурата.

и Пържоина падина покрай Димитровград. Офертите за тези работи са отворени през ноември 2015, а италианския Елеф бе избран в края на август следващата година. За оборудването на останалите 3 тунела (Сарлах,

Местоположението на ПВ Драгоман ще е източно от настоящия разклон за Годеч Първите копки тази година – Сопот, Банцарево) офертите са или по-скоро не? отворени на 5 септември 2017г. и Въпреки хубавите новини от все още няма избран изпълнител. АПИ, шофьорите няма да имат А СМР-та по Калотина-Драгоман възможност да се наслаждават на и Драгоман-Сливница са в пъти магистралата между Калотина и по-мащабни... Сливница в по-близкото бъдеще. Специалистите, събеседници на По жълтата книга на ФИДИК, ко- „Визия”, смятат че има възможмисията към АПИ най-напред ще ност проектирането да започне преразгледа проекторешенията през средата, а първата копка на участниците в ОП и на тези, в края на тази година. Но това чиито проекти са съгласни из- ще е в ръцете на 11-те „загубили искванията на възложителя, ще мачовете” по двете поръчки, тъй бъдат отворени ценовите оферти. като обжалвания пред КЗК и ВАС Като АПИ избере най-изгодната допълнително могат да забавят оферта, започват да текат сроко- стартирането на строежа. вете за обжалвания до КЗК, а в Като се има предвид, че строислучая че все още има недоволни телството на Балканите не всеки и пред ВАС. Не светлия пример от път е в съвпадение със сроковете ноември не гарантира, че този път на възложителя, на удобно маняма да има обжалвания. Но това гистрално каране до София ще не е всичко! След подписването можем да разчитаме най-рано в на договора, съгласно условия- края на 2020 година, при идеалта по ОП, избраният изпълнител ни условия. ще има допълнителен 6-месечен „С изграждането на отсечката срок за изработка и доставяне на ще се намали времето за пътуТехнически проект. Чак тогава ще ване и ще се осигурят удобни и започнат строително-монтажни- безопасни условия за движение”, те работи (СМР) в драгоманско и съобщават от АПИ. За съжаление сливнишко, срок на довършване- немалък е броят на хората, сред то на които е 700 календарни дни. които има и царибродчани, коиСамата процедура по „жъл- то не дочакаха довършването на тия ФИДИК“ е доста сложна. магистралата, губейки живота си Примерно, същия процес бе из- на този опасен участък. ползван за електро-машинното Драган Йовичич оборудване на тунелите Прогон 7


ДИМИТРОВГРАД

ВИЗИЯ, брой 1, януари 2018

В ДИМИТРОВГРАД БЕ СФОРМИРАНА КОМПАНИЯТА ТРЕЙС СЪРБИЯ, КЛОН НА БЪЛГАРСКАТА КОМАПНИЯ ТРЕЙС ГРУП ХОЛД АД По покана на кмета Владица Димитров, представители на софийската строителна компания „Трейс Груп Холд” пребиваваха в Димитровград. Гостите от България поднесоха венци и цветя пред бюста паметник на Васил Левски, който бе

компанията в Димитровград. - Именно със изграждането на паметника на Васил Левски, ние стартирахме строителната дейност на територията на Република Сърбия. Тази година предприемаме една доста сериозна промяна в управлението и

построен и поставен точно от българската компания Трейс. Николай Михайлов, председател на Надзорния съвет на компанията заяви, че построяването на паметника всъщност постави началото на присъствието на

структурата на дружествата ни в Сърбия. Ние в Сърбия имаме повече дружества, които сега решиме да обединим в едно, което ще се нарича „Трейс Сърбия“. Кметът Владица Димитров

ЯСМИНКА МАНЧЕВ

„ДА БЪДЕМ ПОВЕЧЕ“ (1) ...ОТ ДРУГ ЪГЪЛ Има много теми, по които можем да пишем и да се обсъждат, някои от тях са с цел забавление, развлечение или информация, но със сигурност най-голямо внимание заслужават онези, които засягат живота на хората в различни области, физически лица, засегнати групи или детайли, които натоварени с ежедневните задължения и не забелязвайте. Когато бях поканена от 8

редакторите на „ВИЗИЯ“ да пиша за този месечник, бях в дилема дали и по какъв начин да намеря изобилие от интересни теми, които би могли да привличат вниманието на читателите или да са достатъчно съвременни и модерни да заинтригуват всички възрастови групи. Разбира се, че не е лесно, но обещавам, че ще положа всички усилия да ви предложа

изказа удоволствие от факта, че челните хора от българската мултикомпания са изразили желание точно в Димитровград да направят тази крачка. - За нас като община е изключително важно да създадем още по-добри контакти. На личен план вече имаме хубава комуникация, но ни е важно тези контакти сега да използваме по най-добрия начин в областта на бизнеса, т.е. да опитаме в месеците пред нас, с Трейс Холдинг да направим нещо, което ще е от полза на всички граждани в община Димитровград. На срещата присъстваха всички членове на мениджърския екип, които вбъдеще ще ръководят Трейс Сърбия. След подписването на документите Михайлов обеща постоянно присъсътвие на компанията в Димитровград. Делегацията от България заедно с домакините си поднесоха венци и цветя и пред паметника костница на загиналите воини от сръбско-българската война на Нешково. М.Нацков / Н.Стоянович съдържание, което ще бъде достатъчно интересно за вашето внимание. Според моя преценка старт на годината в Димитровград отбелязат най-малките, защото тогава се организират различни дейности или вземат решения, с които можем да ги подкрепяме, едно от които е акцията на местно равнище „Да бъдем повече“. Затова уверена, че сте достатъчно информирани не се обърнах към самата акция, а избрах точно темата, в която се говори за единични действия, за тези хора зад кулисата. В действителност, когато се спомене името на Сузана Милев


ДИМИТРОВГРАД

ВИЗИЯ, брой 1, януари 2018

УСПЕШЕН ФИНАЛ НА БЛАГОТВОРИТЕЛНАТА КАМПАНИЯ “ЗА ДА БЪДЕМ ПОВЕЧЕ” Пред огромен брой присъстващи, на 19-ти януари се състоя промоцията на новогодишния календар с фотографии на 55-те новородени бебета през 2017 година. За седма поредна година, кампанията бе организирана от патронажната служба при Здравния дом. Новородените през 20 17 година, и този път се включиха в кампанията „За да бъдем повече“, като дариха фотографиите си за тазгодишния календар. Промоцията се проведе в обра-

здравни работници, частни предприемачи, които подкрепиха кампанията тази година, учениците от седми-две клас със своята класна ръководителка. Тъкмо събраните средства от

зователния център, който се оказа малък за огромния брой желаещи да участват в мероприятието. Освен родителите на новородените, на промоцията присъстваха и бройни граждани,

продажбата на календара, ще бъдат използвани за лечение на съученичката им Милица Васов. Всичките 450 бройки календари бяха разпродадени за по-малко от час. Събрани са

всички знаем за кого става дума... Смятам, че няма нито едно семейство, което е в Димитровград, а да не е имало нужда от нея ...и защо ??? Вие всички знаете отговора на този въпрос. Родена в Прилеп, Република Македония, омъжена в Димитровград, където за радостта на всички нас живее вече 38 години. Жена, която е твърде скромна, за да подчертае какво съдържа нейната биография, която всеки път, когато се подчертаят нейните резултати, казва ... „недей, не ми харесва да го правя“ ... сега, съжалявам, скъпа, решавам на нашите читатели и хора,

които познават твоята професионална страна да представя и другата страна на твоята личност, която за мое голямо удоволствие познавам достатъчно добре. … Срещнах я, когато и самата аз имах нужда от нея, нейните съвети и помощ, професионално и с голямо доверие, съзрявах се с нея като с жена и майка, а голяма част от това, което зная днес дължа на съветите ѝ. За тези, които я познават подробностите са излишни. Работейки като акушерка в родилното в Димитровград, на много жени е била подкрепа в най-болезнения и в същото време най-красивия момент в

общо 179 хиляди динара и 100 евро. Присъстващите приветства кмета Владица Димитров, който използва момента да благодари на всички родители, на патронажната служба и на всички частни предприемачи, озовали се в кампанията и призова всички занапред да участват в хуманитарни дарения. Димитров благодари и на Патронажната служба, за усилията които полага през последните седем години ,в покачване на раждаемостта в общината. Благодарност бе изказана и към министерството за популационна политика, което тази година за пръв път подкрепи кампанията „За да бъдем повече”. Kампанията „ За да бъдем повече“ поткрепиха Община Димитровград, Здравния дом, частни предприемачи и институции в града, бройни граждани, медиите. Весна Алексов живота ми - раждането. Но, както обикновено, големите хора не са доволни със средната статистика и затова имат собствена инициатива, която подкрепена от хора познали идеите като изключителни, раздвижват бройни дейности, за които мнозина дори не знаят, че зад тях стои именно Сузана Милев. Познаването на същността на работата, която се старае да достигне до съвременните тенденции в тази сфера, за първи път раздвижва работа с жените, майките... семействата, получили бебета, а по-късно с по-широката общественост. (Следва продължение...) 9


ДИМИТРОВГРАД

ВИЗИЯ, брой 1, януари 2018

МОН БЪЛГАРИЯ: СЛЕДВАЩАТА УЧЕБНА ГОДИНА 180 МЕСТА ЗА СТУДЕНТИ ОТ СЪРБИЯ В БЪЛГАРСКИТЕ УНИВЕРСИТЕТИ Представители на българското Министерство на образованието и науката и генералният консул в Ниш Едвин Сугарев посетиха Гимназията „Св. Св. Кирил и Методий“ и се срещнаха учениците от четвърти клас. Над 50 потенциални кандидат-студенти заинтересовани да продължат образованието си в България, дойдоха на срещата с представители на МОН, които обявиха, че за следващата учебна година в българските ВУЗ-ове ще бъдат открити 180 места за студенти от Сърбия.

Генералният консул Едвин Сугарев припомни на учениците, че България им дава шанс да получат диплома, призната

в ЕС. – Няколко факта тук са много важни: първо - кандидат-студентските изпити са доста облекчени, образованието е безплатно, също така

те получават стипендии, а освен това столицата на България е много близо до Димитровград, така че те могат да учат без да се откъсват от корените си, добави Сугарев.В делегацията от София бяха и представители на СУ „Св Климент Охридски”, ЮЗУ „Неофит Рилски от Благоевград, както и на Висшето училище по телекомуникации и пощи. Според директора на гимназията Снежана Симеонова, това е изключителна възможност, учениците да получат информация от компетентни хора. М.Нацков / Н.Стоянович

УЧЕНИЦИТЕ ОТ ОУ “ХРИСТО БОТЕВ” ПОСЕТИХА СОФИЯ Учениците от 4-ти клас на димитровградското основно училище посетиха София. Еднодневнoто посещение на столицата се реализира в организация на КИЦ Цариброд и с подкрепата на Държавната агенция за българите в чужбина. Учениците от 4-ти клас на основното училище „Христо Ботев” и родителите им, на 10-ти януари се събраха в класните стаи преди заминаването за София, за последни напътствия. Еднодневното посещение на българската столица се реализира в организация на КИЦ Цариброд и с подкрепата на ДAБЧ. „ За мен е голяма чест, че посещението се организира в деня на откриването на председателството на България на Съвета на ЕС и, че учениците имат възможност да посетят обновения НДК в който ще се провеждат събитията на най-високо ниво по време на европредседателството”- каза Далибор Миланов от името на КИЦ Цариброд. 10

Димитровградските четвътрокласници придружени от учителките си и директора на училището Катарина Симеонов посeтиха още и храм-памет-

ника „Св. Александър Невски”, античния комплекс „Сердика”, църквата Ротонда - „Св. Георги” датираща от римската империя и Музейко, най-големият детски научен център в Източна Европа. „ Това е голям ден за димитровградското училище, в който

се осъществява една дългогодишна идея - да пътуваме в България за да могат децата да се опознават с традициите, културата, с историческите паметници и изобщо с красотата на България с цел повишаване на тяхното национално самочувствие. За учениците от димитровградското училище, които българския изучават като майчин език с елементи от националната култура няма нищо по-добро отколкото да се запознаят с тази култура на място.”- сподели Симеонова. Миланов добави, че инициативата за пътуването е на Петър Харалампиев, председател на ДАБЧ и председател на националното движение „БГ патриот“. автор: А. Т. Александров


ДИМИТРОВГРАД

ВИЗИЯ, брой 1, януари 2018

ГИМНАЗИЯТА И ОУ ХРИСТО БОТЕВ ОТБЕЛЯЗАХА СВ. САВА На 27-ми януари училищата в Сърбия отбелязаха училищния празник – Свети Сава. По този повод и в двете димитровградски училища бяха организирани подходящи тържества.

Получасовата програма в Гимназията „Св. св. Кирил и Методий”, в която освен учениците участва и преподавателката Снежа Тошев Миланов, бе твърде качествена. Директорът на гимназията Снежана Симеонов бе домакин на празника, а местния свещеник Синиша Бувач преряза обредния хляб.

Сред многобройните гости на гимназията бяха и председателя на Общинския съвет Зоран Джуров и консула на Република България в Ниш Николай Колев. Въпреки че ремонтните дейности в Основното училище „Христо Ботев“ все още са в течение, учениците и преподавателите при тежки условия успяха

да организират програмата по повод Свети Сава. С директора Катарина Симеонов и местния свещеник обредния хляб пречупиха и самите ученици. Сред гостите на тържеството бе и кмета на община Димитровград Владица Димитров. Драган Йовичич

ВАДЕНЕТО НА СВЕТИЯ КРЪСТ В ДИМИТРОВГРАД

В деня на великия християнски празник, Богоявление, ваденето на Свтия кръст стана традиционно и в Димитровград и бе организирано за трета поредна година. Тази година мероприятието бе организирано при двумостовието. Участваха общо девет кандидати. Пред рекорден брой посетители, до

кръста пръв доплува Павле Тешич, седамнаестогодишното момче от Ниш, чието потекло е от Димитровград. Само двама от състезателите за първ път плуват на великия християнски празник, един от които е и победителя. Останалите учасници се вече състезават по втори и трети път. Директорът

на Спортно-туристическия център, Васил Андрейев остана доволен, че и третото поредно мероприятие мина без проблеми. Особено се радва че тази година събитието подкрепиха голям брой граждани. Д. Велков

11


БОСИЛЕГРАД

ВИЗИЯ, брой 1, януари 2018

БНТ И „ИНФО КОДАЛ” С ОФИЦИАЛЕН ДОГОВОР ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО Българската национална телевизия безвъзмездно предостави права за излъчване на над 100 собствени продукции на сръбския телевизионен оператор „Инфо Кодал“, който се разпространява в района на Босилеград На 26 януари в сградата на БНТ генералният директор на обществената медия Константин Каменаров подписа договор за сътрудничество с изпълнител-

книжовен език“ – заяви генералният директор на БНТ. От своя страна Ивана Джорджевич добави, че това сътрудничество ще даде допълнителна

ния директор на „Инфо Кодал” Ивана Джорджевич. „Обществената телевизия винаги е подкрепяла българските общности зад граница. Това е важно за опазване на националното самосъзнание, особено при по-младите, както и за съхраняване на българския

възможност за обективното информиране на българската общност в тази част на Сърбия. Сред продукциите, които обществената медия предоставя безвъзмездно, са предаванията „История.BG“ (10 бр.) и „Вяра и общество“ (10 бр.), документални филми от рубриките „В кадър“ на

БНТ1 (15 бр.) и „Съвременници“ на БНТ2 (6 бр.), епизоди от поредиците „Светлина в безкрая“ (10 еп.) и „Пътувай с БНТ2“ (20 еп.), два сезона на поредицата „България от край до край“, специалните проекти – „Пътуване в миналото“ и „Левски в моя град“, както и още 29 документални филма, създадени от регионалните телевизионни центрове на БНТ в Пловдив, Варна, Благоевград и Русе. В процеса на договаряне на това сътрудничество, БНТ получи сериозна подкрепа от посолството на Република България в Белград. На събитието присъства извънредният и пълномощен посланик на Република Сърбия в България Владимир Чургус, който приветства потписването на това споразумение и изрази надежда за едно добро и успешно партньорство. Същевремено генералният директор на БНТ г-н Каменаров запозна Сърбския посланик с идеята Националните телевизии на двете държави да подготвят подобен договор за сътрудничество. Александър Димитров

ШОПСКА ВЕЧЕР В ПАНЧЕВО Сдружението на граждани от българското национално малцинство в община Панчево „Шопско хоро”, е сформирано преди 10 години. Сдружението съчиняват българи, главно по потекло от Димитровград, Босилеград и Пирот. За седма поредна година сдружението на 10-ти февруари ще организира 12

Шопска вечер, в ресторанта „Банатски кутак”. Организаторите очакват присъствие на няколко стотици гости от Сърбия, България и Австрия, между които и представители на Посолството на Република България в Белград и на Община Димитровград. Освен българите по потекло от

Източна Сърбия, на територията на община Панчево, главно в село Иваново, живее и етническата група Българи-Павликяни, чииито предци в сегашната Войводина са се преселили още през 1688 г., след потушаването на Чипровското въстание срещу Османската имерия. М.Нацков / Н.Стоянович


БОСИЛЕГРАД

ВИЗИЯ, брой 1, януари 2018

СЪБРАХА 5000 ЕВРО НА V БЛАГОТВОРИТЕЛНА КОЛЕДНА ВЕЧЕР Сдружение „ГЛАС” събра над 5000 евро на петата поредна Благотворителна коледна вечер, която организира в навечерието на Новогодишните и Коледни празници в босилегрдския хотел „Дукат”.

организирана на 12. декември 2017 г. В сътрудничество с Червения кръст беше изготвен списък със 51 социално слаби семейства. Семействата получават ваучери на стойност от 4000 до 15000 динара, зависимо от доходите и броя на членовете в

ПРЕС КЛУБ БОСИЛЕГРАД ОТБЕЛЯЗА ВТОРАТА СИ ГОДИШНИНА

Общо 13.000 евро са събрани в досегашните благотворителни инициативи, организирани от Сдружение „ГЛАС”. Средствата се използват за подкрепа на социално слаби семейства от Босилеградска община. Тази година на мероприятието присъстваха хора от различни сфери на живота от България и частни бизнесмени и граждани от Босилеград. Освен Максим Минчев, генералният директор на БТА, редовен участник в инициативата, сред гостите бяха и депутатът от ГЕРБ и доскорошен председател на НС на Р България, Димитър Главчев, посланика на България в Сърбия Радко Влайков, депутатите от ПГ „Обединени патриоти” - Калин Поповски и Петър Петров, представители на ДАБЧА, на ГЕРБ от Столичния ОС София, от Фондация „Рицари на доброто”, бизнесмени и партньори на сдружението от София и Кюстендил, представители на бизнеса от Босилеград - Анитекс, Ибер, Храст, Ас, Веникс и др. Въпреки че не присъстваха, някои хора бяха изпратили парични дарения

в подкрепа на инициативата, сред които и евродепутатите Андрей Ковачев, Емил Радев, Владимир Уручев и Асим Адемов от България, представители на Реформаторския блок от София и др. Макар и поканени, кмета и ръководството на Община Босилеград и тази година не уважиха организаторите на тази хуманитарна инициатива. По време на Благотворителната вечер беше разигран и търг с картини и книги, средствата от койито също са включени за благотворителната инициатива. Председателят на „ГЛАС” Александар Димитров, в знак на благодарност връчи плакети на всички дарители, а в културната част се представиха танцьорите от фолклорния ансамбъл към Центъра за култура „Босилеград” и музиканти от лесковашкия състав „Мамине мазе”. На заседание към края на миналата година УС на Сдружение „ГЛАС” взе решение да помогне социално слаби семейства със средствата, които бяха събрани на благотворителна вечер,

В Прес клуба на Българската телеграфна агенция в Босилеград, който се намира в помещенията на сдружение „ГЛАС”, бе организирана конференция за медии по повод 2 години от откриването му. На пресконференцията говориха Максим Минчев, генерален директор на БТА, Димитър Главчев, депутатът от ГЕРБ и доскорошен председател

на Народното събрание на Р България, Радко Влайков, посланик на Р България в Сърбия и Александър Димитров, председател на сдружение „ГЛАС”. семейството. Получилите своите ваучери могат да пазаруват в 4 магазина в Босилеград, които са подкрепили и участвали в благотворителната вечер. Същевременно в Центъра за социални грижи бяха раздадени 30 коледни колета на деца до 7-годишна възраст от махала Лалош и 23 колета на всички деца до 18 години в Центъра за приют на бежанци в Босилеград. Радица Димитрова 13


АКТУАЛНО

ВИЗИЯ, брой 1, януари 2018

АНАЛИЗ НА ОБРАЗОВАНИЕТО НА БЪЛГАРИТЕ В СЪРБИЯ

ПРОБЛЕМИ И ВЪЗМОЖНОСТИ С подкрепата на Фонд „Отворено общество” в края на миналата година сдружение „Глас” изработи проект „Анализ на образованието на българите в Сърбия – проблеми и възможности“. Всички ние знаем, че образованието е ключ към успеха и прогреса на всеки един народ. Още през IX век българите сa раѕбрали каква е ползата от образованието на свой език. Днес много българи живеят извън границите на България, навсякъде по света. И за тях образованието е основен елемент при

тези права и в момента до голяма степен прилагането на закона е в ръцете на Националния съвет на българите в Сърбия. За да имат качествено образоване на майчин език, децата трябва да имат качествени учебници и учебни помагала. Първата паралелка с обучение на български език в Босилеград беше открита

„Отворено общество“ от Белград се опита да намери начин за преодоляване на трудностите, като реализира проекта „Анализ на образованието на българите в Сърбия – проблеми и възможности”, по който работиха специалисти предимно в сферата на образованието. Идеята беше да се регистрират пробле-

опазването на идентичността им и националната принадлежност. Един от приоретите на българското малцинство в Сърбия днес, за опазване на националната принадлежност, е правото на образование на майчин език. Сръбската държава гарантира

преди 12 години. Тези ученици в момента са четвърти клас в босилеградската гимназия и до днес не са учили от учебник на български език. Сдружение „Глас“ от Босилеград с помощта и финансовата подкрепа на Фонда за

мите в образованието и по този начин да се помогне на институциите за преодоляването на същите. Втората цел беше, въз основа на анализа, да се направи стратегия за образованието на българите в Сърбия, като една добра основа за решаването

14


АКТУАЛНО

ВИЗИЯ, брой 1, януари 2018

на дъгогодишните проблеми в образователния процес. Бяха организирани повече инициативи (срещи, къргли маси, анкети и др.), в които бяха включени всички институции и най-вече образователните ведомства от предучилищна до гимназиална възраст в Димитровград, Ниш и Босилеград. Направеният анализ обобщава целия период

- Липса на стратегия в областта на възпитанието и образованието; - Недостиг на учебници на български език. Като обобщение на резултатите, задачите и целите, може да се заключи, че за образованието на български език в Сърбия е необходимо: - Образованието на български език да се освободи от полити-

- Българското малцинство да се мобилизира около общи цели; - Да се подобри сътрудничеството между образователните институции в Босилеград и Димитровград; - Националният съвет на българското малцинство да се деполитизира, за да може да изпълнява задачите, предвидени в Закона за националните съвети;

на образованието на български език - от самото начало до днес, дава ясна посока и визия за развитието и подобряването на образованието на българското малцинство. Естествено, анализът ще бъде подложен на допълнения и изменения в зависимост от различни гледни точки и нови обстоятелства. След изработката на анализа екипът, който работи по проекта направи обобщение на проблемите и те са следните: - Политизиране на образованието на български език; - Малък брой ученици се обучават на майчин български език; - Недостатъчна информираност на обществото за ролята на българския език;

чески влияния; - Да се повиши съзнанието за значението на образованието на български език чрез средставата за масова информация; - Да се използват извънучилищните дейности за неформално образование на български език, култура, история, здравеопазване, спорт, екология и пр.; - Да се усъвършенстват учителите и преподавателите; - Да се защитават и отстояват малцинствените права; - Да се предотврати отливът на образовани кадри; - Допълнително да се мотивират родителите, учениците и преподавателите; - Да се засили сътрудничеството с Република България;

- Министерството на образованието и науката на Р. България да излезе със становище във връзка с 103. постановление за кандидат-студентите от Р Сърбия, с предимство да бъдат записани тези абитуриенти, които са се обучавали на майчин български език. От Сдружение „Глас” се надяват, че този анализ ще бъде основа за една бъдеща Стратегия за образованието на българите в Сърбия, от която всички имаме нужда. Единствено точният анализ, подкрепен от факти, може да подсигури постоянен напредък. Милена Миленова, учител по география и биология 15


ИНТЕРВЮ

ВИЗИЯ, брой 1, януари 2018

Лиляна Павлова, Министър за българското председателство на Съвета на ЕС 2018 г.

СЪЕДИНЕНИЕТО ПРАВИ СИЛАТА От Ваша гледна точка, кои са най-големите приоритети на председателството на България на Съвета на Еропейския съюз? Приоритетите които одобрихме във окончателната програма и визия на България, на Правителството за предстоящото председателство са 4:

и те са тези в които трябва да инвестираме. Вторият приоритет е - сигурност и стабилност. Това смятаме, че е едно от най-големите предизвикателства пред Българското председателство, защото вече четири председателства работиха много, но все още няма постигнато полити-

Първия приоритет, това е бъдещето на Европа и младите хора, защото ние вярваме, че дебата за бъдещето на Европа, каква Европа искаме след 2020г., какъв ще е новия бюджет за Европейския съюз при условие, че имаме излизане на Великобритания от една страна и нужда от допълнително финансиране за теми като сигурност, миграция – изискват един концептуално нов дебат и решение за това какво е бъдещето на Европа. Важен акцент в нашата програма са младите хора, защото вярваме, че младите хора на Европа и на Балканите са капитала. Те са нашето бъдеще

ческо съгласие бих казала и единомислие във това, по темата най-вече миграция, релокация, система за убежище и по какъв начин, солидарно, всички държави в Европейския съюз се справяме с този много сериозен проблем. От друга страна трябва да говорим за единен отбранителен съюз и тук е изпълнението на споразумението, така нареченото ПЕСКО, което беше сключено. Тук е темата за това как по-ефективно да охраняваме външните граници на ЕС. В България като външна граница имаме сериозен опит в това, със бежанския поток, така че също е много важна темата за

16

реформата във Шенгена. Третият приоритет е нещо специално, това е български принос в общия Европейски дневен ред и вече е потвърден като дългосрочен. Това е Европейската перспектива за Западните Балкани, свъзаността на Балканите, една изключително важна тема. България може и трябва да бъде Балканско председателство, защото за нас са важни мира и стабилността на Балканите, за нас е важен икономическия просперитет на Балканите, защото вярваме, че България като една страна от Балканите трябва да подкрепим нашите съседи и нашите братя, сестри, партньори, защото Европейския проект няма да бъде завършен без Балканите. Смятаме, че постигнахме много с усилията по които през последните 6 месеца лично премиера Борисов и целия екип работихме, това да влезе високо в общоевропейския дневен ред и първия успех в акта на председателството мисля че е факт. И четвъртият приоритет, това е приоритета свързан с икономическия растеж и работни места, само че със специален фокус върху дигиталния дневен ред. Дигиталния дневен ред, дигиталната икономика и реалното функциониране на единния цифров пазар е нещо изключително важно. Много усилия направиха Естонското председателство преди нас до момента, но остана още много голямо и важно законодателство да бъде прието. Надяваме се да успеем именно до юни, в


АКТУАЛНО

ВИЗИЯ, брой 1, януари 2018

шестте месеца на Българското председателство да постигнеме консенсус, да постигнеме съгласие по тези законопроекти свързани с функционирането на пазара, със свободното движение на данни, със защита на данните, с авторските права и много други законодателни инициативи, благодарение на които пазара да функционира. Това ще доведе растеж. България се очертава като една от най-добрите аутсорсинг дестинации за ИТ услуги, а защо не да направим, като бъдещ поглед, и Балканите една Силициева долина в Европа, в която именно младите хора да намерят своята реализация.

Кое е най-голямото предизвикателство от Ваша гледна точка в тоя процес? Три са предизвикателствата, които мога да очертая. Едното е успешното продължаване на преговорите и запазване на единството на 27-те държави във преговорите с Великобритания за Брекзит, второто е дебата и формирането на бъдещия бюджет на миналогодишната финансова рамка и третото е да направим, надявам се лидерите да успеят, и направим проби в дебата за това каква да е политиката по сигурност и миграция и каква да бъде политиката за релокация на мигранти и създаване на убежища. Това са трите предизвикателства. И затова мотото на Българското председателство, нашият девиз е СЪЕДИНЕНИЕТО ПРАВИ СИЛАТА! Защото само ако сме единни, ще успеем! автори: М.Нацков / Н.Стоянович фото: eu2018bg.bg

VOX POPULI

ОПИТЪТ ОТ ЧЛЕНСТВОТО В ЕС – СОФИЯ Божия Станишева (75) „Абсолютно никаква носталгия нямам към миналото, абсолютно. Въпреки че съм на 75 години, трябва да ви кажа, че нямам носталгия.”

карти се пътува. Негативите са, че всичко което е България на времето имала, вече го няма, в смисъл фирми, заводи, всичко това са затвори, което е негативно.”

Петко Иванов (62) „Имаш право да пътуваш свободно в Европейския съюз. Доста, доста хубави неща, полза има. Приветствам Сърбия заради това, че иска да стане член на Европейския съюз, но още повече я приветствам, че не иска да си прекъсне отношенията с Русия и Китай.”

Любов Христова (29) „Членството на България в Европейския съюз е дало само плюсове за България. Най-малкото свободата на движение, това да може навсякъде да ходиш с лична карта е един огромен плюс, свободата на стоки също, така че съм доволна.”

Африм Туджаров (47) „При Тодор Живков имаше работа, за бедни и за богати.” Давид Димитров (38) „Нещата се подобриха, някои неща, други не се подобриха. Това че България е в Европейския съюз, има своите плюсове. Обаче пък има и своите негативи, като всяко едно нещо. Плюсовете са, че лесно се пътува вече в Европа, няма визи и на лични

Христо Младенов (82) „Аз лично нищо несъм спечелил от това членство, абсолютно нищо, лично аз. Преди промяната в България се живееше много подобре отколкото сега. Беше безплатно образование, беше безплатно здравеопазване, нямаше такава престъпност както сега, богати хора нямаше, но и бедни нямаше, средно положение и живеехме по-добре.” 17


АКТУАЛНО

ВИЗИЯ, брой 1, януари 2018

По повод българското председателство на EС

ОТВОРЕНИ ВРАТИ В ГЕНЕРАЛНОТО КОНСУЛСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В НИШ Във вторник Генералното консулство на Р България в Ниш отвори вратите си за гражданите на Ниш, интересуващи се за българското председателство на ЕС, което предизвика голям интерес както сред принадлежащите към българското национално малцинство, така и сред другите граждани, неправителствени организации, местните власти, представители на бизнеса и други. Срещата се проведе с участието на „ЕУ инфо кутак“ от Ниш, партньорите на Генералното консулство в провеждането на европейските политики. Експозе за българското председателство на ЕС изнесе генералният консул проф. д-р Едвин Сугарев. - България е сравнително млад член на ЕС – ние сме членове на тази общност от 2007г. и за пръв път поемаме отговорностите на ротационното председателство. Тези отговорности съвсем не са леки, тъй като Европа и светът днес са изправени пред сериозни геополитически, икономически и социални предизвикателства. Девизът на Българското председателство „Съединението прави силата“ се свързва с държавността и историята на страната ни и отразява идеята за обединена и солидарна Европа – изтъкна Сугарев и добави - Ключов приоритет на Българското председателство ще бъде продължаване работата по пакета на Европейската комисия 18

(ЕК) относно „Модернизиране на образованието – инициатива за младежта“ и напредък по Новата програма за умения на Европа. Европейска перспектива и свързаност на Западните Балкани - Бъдещето на Западните Балкани е в Европейския съюз. Основният стремеж на България

като Председателство ще бъде да подпомогне придвижването на всички страни от региона напред по техния европейски път, като се отчита факта, че този процес е основан на принципа на индивидуалните заслуги, на изпълнението на установените критерии и прилагането на необходимите реформи. Ще бъде насърчавано реализирането на амбициозни реформи и ще се положат усилия от европейска страна за създаване на политическа среда, благоприятстваща реализирането на стратегическите цели за изграждане на стабилен и проспериращ регион, подчинен на европейските правила и ценности. Българското председателство има ангажимент да разработи Заключения на Съвета на ЕС на база на Пакет

„Разширяване“, който се очаква да бъде публикуван през април 2018 г. В дневния ред на Европейския съвет е предвидена среща на високо равнище, посветена на Западните Балкани, на 17 май 2018 г. в град София. През февруари 2018 г. ЕК ще публикува стратегия, обявена от председателя Жан-Клод Юнкер като „Стратегия за успешно присъединяване към ЕС на Сърбия и Черна гора като водещи кандидатки от Западните Балкани“. Ключов приоритет на Българското председателство ще бъде политиката на разширяване на Европейския съюз, която продължава да бъде най-ефективният инструмент за гарантиране на мир, стабилност и просперитет в Западните Балкани. Амбицията на българското председателство е да бъде балканско председателство. Българското председателство придава особена важност на задълбочаването на регионалното сътрудничество и на развитието на добросъседски отношения. От особено значение е темата за свързаността на Западните Балкани, т.нар. дневен ред за свързаност (транспортна, комуникационна, енергийна, образователна, цифрова) с разбирането, че целта му е подобряване на връзките именно с Единния пазар на ЕС – подчерта Сугарев. Олгица Величков


АКТУАЛНО

ВИЗИЯ, брой 1, януари 2018

САПАРД (ИПАРД) 2 ПРОГРАМА НА СУБСИДИИ

НАЙ-СИЛНАТА ПОДКРЕПА ЗА РАЗВИТИЕТО НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ Краен срок за подаване на заявление е до 26. февруари 2018 г.

Министерството на земеделието на Република Сърбия обяви Първа и Втора публична покана за САПАРД (ИПАРД) II стимули за инвестиции във физическо имущество на земеделските стопанства – купуване на нова механизация и оборудване. САПАРД (ИПАРД) II програма е най-важната програма на предприсъединителната подкрепа на ЕС за развитието на селските райони в Република Сърбия и първи такъв документ, одобрен от страна на всички членки на ЕС.

месо, плодове и зеленчуци, както и други култури (някои видове зърнени култури и промишлени растения), могат да кандидатстват за субсидии за купуване на нова механизация, оборудване и трактори и общите разходи (за подготовка на проектите и техническата документация). Размерът на стимула (безвъзмездна финансова помощ) ще бъде от 60 до 80% от инвестицията. Важно при кандидатстването е: дали заявителят е млад земеделец; дали агросто-

Основната цел на тази програма е да помогне на селскостопанските производители, както и на всички жители на селските райони в Р. Сърбия, да повишават капацитетите си, за да може навреме и по правилния начин да се подготвят и отговорят на европейските стандарти в сферата на земеделието, хранителната промишленост и опазването на околната среда. Производителите на мляко,

панството се намира в планински район; дали инвестицията е свързана с управление на отпадъците и отпадъчните води. Интензитетът на помощта е до: - 60% от общите приемливи разходи – основни субсидии - 65% в случай, че инвестицията е реализирана от страна на млад земеделец (по-млад от 40-годишна възраст); - 70% за инвестиции в планинските райони

-допълнителни 10% за инвестиции за складиране на животински тор, което е от значение за опазване на околната среда; За земеделците в сектора на плодовете, зеленчуците и останалите култури са предвидени субсидии от 5.000 до 700.000 евро, а в секторите - мляко и месо от 5.000 до 1.000.000 евро. Субсидиите от ИПАРД програмата се различават от редовните субсидии на републиканско и местно ниво, понеже събирането на субсидиите се реализира след завършената процедура на кандидатстване и инвестиране, в съответствие с Правилника за всяка публична покана. Търговските банки в Сърбия са подготвили спектър от кредитни оферти за реализация на тези стимули и те вече се предлагат на земеделците. Текстът на Публичната покана, правилника и придружаващи файлове, са достъпни на интернет страниците на Министерството на земеделието www.minpolj.gov.rs и на Управлението на аграрните плащания www.uap.gov.rs. П. Савичевич

ПЛАН ЗА ОБЛАСТТА НА СПЕЦИАЛНИЯ РЕЗЕРВАТ НА РЕКА ЕРМА На 18 януари бе представено проекторешението на първия устройствен план за южната част на общината. Миналата година, Министерството на строителството на Република Сърбия, задвижи процедура за разработване на план за областта на специалния резерват на река Ерма, с който вчера бяха

запознати всички заинтересовани. На срещата присъстваха всички частни предприемачи и председатели на съветите на местните общности от тази част на общината, както и представители на съответните обществени институции и предприятия. Участниците имаха възможността да представят

своите предложения и забележки, а реализирането на конкретни проекти би могло да бъде обсъдено след подготовката на пълната документация и когато в плана бъдат съгласувани нуждите и възможностите, което се очаква да стане след около 3 месеца. Д. Велков 19


ТВОРЧЕСТВО НА МЛАДИТЕ

ВИЗИЯ, брой 1, януари 2018

Гордея се, че моето училище носи името на Ботев Там, където слънцето пет века не грее, там където майка пет века плаче, там където се ражда и умира за друг народ и друга вяра. Там където е Стара Планина, в град Калофер роди се мъжко дете на учителя БотЬо Петков, роди се Христо Ботев. Учител, просветител, бунтовник, револЮционер, писател. Човек, който се е родил с пушка в ръка и сабя на пояс. Човек, на когото е била България и свободата на първо място. Писател, който е описал смъртта на своите другари: Хаджи Димитър, Васил

Октомври Ех, вече лятото е готово, дойде ни есен и времето е дъждовно. Вятърът духа и листата носи носиме обувки, не ходим боси. Ох, вече октомври си замина дойде ни ноември, още малко ще е зима. Всеки бърза вкъщи да си влиза, дядо ми облича топлата си риза. Мечо, Ежко-Бежко и катерици мили вече на възглавници глави са сложили. До преди някой ден октомври царува, сега е ноември и по-силно духа. Дияна Димитров II клас ОУ “Христо Ботев” Димитровград

******

Дойде есента, листата стават кафяви, жълти и червени. Дърветата останаха голи, загубиха своите премени. Животните се готвят за зимния сън лесно да прекарат зимния студ. Всички си подготвят любимата храна и очакват настъпващата зима. Марко Дончев II1 клас ОУ “Христо Ботев” Димитровград

20

Левски, своята смърт и смъртта на своята дружина. Най-голяма лЮбов в неговите песни е любов към родината, майка му и турците. Казва: „ Там където срещнеш турчин, със сабя да го помилваш, а пък с куршум поздравиш.” Загина млад за своя народ, за правда и за свобода. Един е Ботев, вечно млад, бунтовник, борец за свобода и славно и вечно е името му. Даница Василев VI клас ОУ “Христо Ботев” Димитровград

Студено е Хладно е, стана студ и няма глас, всичко угасна и сме у нас. Нито птичките весело пеят, нито деца из улицата се смеят. И облака мургав на небето се вие, слънцето започна зад него да се крие. И почва студ, сковава мраз, всичко угасва, стоим у нас. Даница Василев VI клас ОУ “Христо Ботев” Димитровград

Есен Много обичам златната есен, когато в полето се чува песен, когато в градината всичко е богато, когато дърветата са покрити със злато. Но тъжна съм обаче, когато гледам гората, как тъжно плаче за листата. Врабчето малко тъжна песен пее, дали ще намери къде да се сгрее. Сашка Димитров V клас ОУ “Христо Ботев Димитровград


ВИЗИЯ, брой 1, януари 2018

ТВОРЧЕСТВО НА МЛАДИТЕ

Наградените картини на международния художествен конкурс „Аз рисувам“

1 място: София Николов, Желюша, IV клас

1 място: Иванина Петров, II клас

2 място: Маша Милич, II клас

3 място: Надя Алексов, IV клас

3 място: Алисия Илиев, Желюша, IV клас 21


ТВОРЧЕСТВО НА МЛАДИТЕ

ВИЗИЯ, брой 1, януари 2018

КАКВО БИ МЕ НАПРАВИЛО ЩАСТЛИВ При всеки човек се различават критериите за щастието. Някого го правят щастлив дребни неща, като усмивка на обичан човек, прегръдка, хубава новина, дън изпълнен със слънце итн. Съществуват всъщност и хора, на които скъпите подаръци изпълняват критериите им за щастие. Каквито и да са хората, аз зная за себе си. Мен ме интересуват неща, които не могат да се докоснат с ръка и да се нормално видят с очи, мен ме интересуват неща, които са абстрактни, които са скъпоценни за мен. Ще бъда откровен, мога да кажа, че и мен материалните неща могат да ме зарадват, но никога не могат да ме купят. Щастието се намира във всеки от нас. Всеки търси и рисува пътя си до щастието и единствената тайна е никога да не се предава по този път, само напред. Мен най-много би ме радвало ако в света нямаше расизъм, национализъм и подобни видове дискриминация. Също така, предпочитам мир в света,

ужасява ме мисълта, че може би, ще избие III световна война. Радвал бих се също и когато бих знаел, че деца по целия свят живеят с родителите си, че не са сами, че имат покрив над главите си. Преследването на щастието е това, да си подсигурим живота и да усетим спокойствието за нашето бъдеще. В това състояние не бихме изпитвали толкова тревоги, в които да изпуснем прекрасните моменти от живота. Искам всички хора да бъдат еднакви пред всеки човек, защото сме всички еднакви пред Бога. Вече да няма болка и злобни хора, които създават интриги. Щастието се търси, когато го намерим, трябва да знаем да го пазим. Душан Алексов III2 Гимназия “Св.Св.Кирил и Методий“ Димитровград

КОЛЕДНА МАГИЯ Студено е навън, есента измина. огънят пръщи в нашата камина. Вятър силен духа, градът опустява зимата пристига, студът сковава. Мургаво и тъмно вече е небето, но явяват се бели пеперудки ето, пухкави снежинки всичко разкрасяват радост и възторг на всички даряват! Започва кралството на бялата зима, снежно вълшебство навсякъде има. И празници идват, дългоочаквани всички къщи и улици са украсени. Коледа е у нас, чувства се веченастроение празнично идва от далече, всичко лошо трябва да се забрави, магията на Коледа щастливи ни прави. Малки и голeми, всички ги очакват, Коледните празници семейството събират, Коледа винаги вълшебства прави, а моето желание е всички да сме здрави! Георги Котев II2 клас Гимназия Св.Св.„Кирил и Методий“ Димитровград 22

Анджела Делчев I1 клас Гимназия Св.Св.„Кирил и Методий“ Димитровград


ТВОРЧЕСТВО НА МЛАДИТЕ

ВИЗИЯ, брой 1, януари 2018

НАДЕЖДАТА “След като Прометей дал на смъртните божествения огън (знанието) и ги научил на изкуства и занаяти, животът на хората станал по-щастлив. Затова Зевс се ядосал и поискал да накаже Прометей и хората. Наредил на Хефест да изкове от глина едно момиче, което по сила се равнявало на хората, но по красота се равнявало на безсмърните богини. Наредил на дъщеря си – Атина Палада- да й изтъче прекрасна рокля, на Артемида – да я надари с съвършена красота и на Хермес -да й даде хитър ум и ловкост. Когато задачите били изпълнени, момичето било кръстено “Пандора”, което на гръцки език означава “надарен с всички дарове”. През това преме Прометей се опитал да предупреди брат си Епиметей да не приема никакви дарове от боговете, заради това, което се случило. Но Епиметей, чието име означава “който късно се сеща”, не се всушал в съвета на брат си и, омаян от думите и красотата на Пандора, я взел за жена. След време, Пандора открила една кутия с тежък капак скрита в дома на съпруга си. Никой не бил отварял тази кутия, понеже всички знаели, че в нея се криело само зло. Победена от любопитството си, Пандора отворила кутията и пуснала навън всички неволи и болести скрити в нея, само

Юлия Рангелов I1 клас Гимназия Св.Св.„Кирил и Методий“ Димитровград

надеждата останала на дъното и капакът я затворил завинаги вътре.“ Животът много често ни води по стръмни пътеки. Да излезем на прав път, въобще не е лесно. Животът не е мед и мляко, не на всеки и не винаги. На някой майка, на някой мащеха. Надеждата никога не е сама. Винаги ходи със своята сестра Вяра. Дават ни енергия и сила, когато са ни най-необходими. Когато всичко ни се струва черно, когато нямаме къде да отидем, питаме ги за помощ. И не е за вярване, че те винаги са тук. Понякога си мисля, че надеждата ни е най-добрия приятел. Никой не може да я замести. В нейната прегръдка винаги намираме спокойствие. Чевръста като скала, стои до нас до последната ни въздишка. До последната борба. Всеки човек има нещо, което очаква в живота и за което се надява.В надеждата търсим спасение, изход, който ще ни избави от лабиринта. От нас се очаква да се надяваме докато сме живи, да не вдигаме ръце от онова, което сме си зачертали в живота. Надеждата е символ на нещо ново. Просто трябва да вярваме в нея. Сара Рангелов III2 Гимназия “Св.Св.Кирил и Методий“ Димитровград

Стефан Станишев II1 клас Гимназия Св.Св.„Кирил и Методий“ Димитровград

подготвила: Ивана Андреевич 23


ТВОРЧЕСТВО

Иван Николов

ПАДЕЖИТЕ Майка ми три столетия се моли на Човешкият син виснал на кръста Голготен, а падежите падат от суровата пръчка на чуждия даскал, и горещи детски сълзи се свличат по бузите от плясъка на плесницата изстрел в сърцето на тиранина. Плаче езикът на майка ми от крехкия смях на внуците, дошли от сиропиталището на овдовялата история не вкусили топлия хляб и неразбиращи приказките и приспивните песни на баба. Лястовиците отлитат на ята, славеите оплакват песните си, а бялата врана се крие в хайдушките храсталаци, от рошавите лешояди прелитащи бойните полета.

/// Бъди сън в безсънните ми нощи, бъди звън на празнични камбани, майски дъжд за сушната ми душа, блага билка за лютите ми рани. Бъди цвят от райската градина, вестител на Всевишния глас, прашец нежен приеми от мен ново цвете да никне от нас. Бъди майка сред майски ливади, сред небето слънчеви лъчи, с искра радост озари душа ми, успокой ме със сини очи.

///

Едвин Сугарев

Капчукът капе в мозъка до ужас – машината трака параграф по параграф: за поетите няма спас – заради козите уши на царя, заглушете техният изобличаващ глас!

ГОРА

Присъда от широката, затлъстяла тога, поръчана от изнемога на вълк облечен във власт, извикайте и свещеник в името на дявола да прочете последното лицемерно Отче наш…

24

ВИЗИЯ, брой 1, януари 2018

Расте над покрива димът: дърво със корени от огън – материята превъзмогнал, разкрепостен от тежестта. А долу сякаш пепелта го моли – да си вземе сбогом и той й кимва мимоходом и се стопява без следа. Така и нашият живот ще се превръща в дим и пепел: слепеното ще се разлепя, скрепеното ще се руши. Ще раснат нашите души като стебла към небосвода.


ВИЗИЯ, брой 1, януари 2018

ТВОРЧЕСТВО

Елизабета Георгиев

ПЪРВА ДИРЯ

Радко Стоянчов

В пухкавите лабиринти на тишината ДУМИ ЗА ОБИЧ смахнати сенки търсят слънце. Там, някъде в дълбокото Колосани крачки лека-полека творят шум...Трясък...Гръм... на Калиакра -Човек съм! Ей, човек съм! и в широкото на Добруджа – реве сянката, немея, Тук, в мъглата на живота търся своя дом! в прегръдките Къде е, Господи, къде е, на Пирин и Рила патерицата на рухналия ми дом? с монашеско смирение спира... Къде са очите на горкия ми дом? Къде са чакълестите пътеки до срутения ми дом? диханието Къде е господаря на жалния ми дом? няма глас, няма думи – Къде съм аз, всичко е обич. смахнатата сянка от забравения бащин праг.... Думи за обич търся Няма ме вече... и тръпна в мълчание видно, Взе ме... Открадна ме... Отвлече ме и в тръпнежа алчния мрачен грях на още едно ново утро... Не съм вече човек, по теб страдам, не съм дете, страдам – което се кърми от гърдите на новото време... Отечество свидно! Сега съм петно! Изчезнах като човек. Изчезнах като дете, натоварен със стоманеното бреме на УТРЕ... ПЪТ Гласът млъква... Потъва в грапавата тишина... Оттатък някъде си дошла – Коварно гъмжи човешкото море от изгрева, -Вода без хора, вода без светлина, без мъж, без жена, без дете... прекосила склонове, Дали има между хората човек?! хребети, Постоянно се пита този странен век... поля – хлебородни поля, засеяни с цвилене на коне и войнишко ура. Минала си път – гаден път, тъпкан с войнишки ботуши и смърт и на всяка крачка надвиснала скала на тясното – бездна – бразда оттук тъга, оттам морни чеда минаваш – погледът ми изтече по следите ти! Данийел Димитриевич - Елените

25


КУЛТУРА

ВИЗИЯ, брой 1, януари 2018

ИНТЕРВЮ: РАДИЦА БОЖИЛОВА, ПОЕТЕСА, 12-ОКЛАСНИЧКА В БОСИЛЕГРАДСКАТА ГИМНАЗИЯ Радица Божилова още от малка проявява интерес към литературата. Това не е за учудване, защото е внучка на покойната учителка по български език Милена Божилова. Радица вече има издадени две книги - „Изповеди на сърцето” и сборника от разкази, есета и стихотворения „Ирис”, който излезе от печат през януари тази година. Най-честата тема в книгата е любовта. „Ще чакам горейки неугасимо, ти да ме прегръщаш тъй дълго сред нощта шепнейки слова най-сладки на света.“ Авторката предлага отговори на въпроси като: Какво е мястото на човека във вселената? Какъв е смисълът на съществуването ни? Описва и съдбата на онеправданите, изоставени деца, но и критикува днешния свят изпълнен с алчност, злоба и фалш. Творбите на Божилова излъчват оптимизъм и вяра, мигновено пленяващи читателя. Как решихте да се посветите на литературата? Аз и не осъзнавах, че навлизам в литературния свят. Той някак си спонтанно ме въвличаше и все повече се губех в редовете му. Кога пишете? Обмислям дълго как да представя някои идеи и след като усетя, че мисълта е достатъчно узряла, намирам си спокойно място и пиша. Какво за Вас представлява писането? Писането за мен е начин да докосна сърцата на другите хора и шанс метафорично и с помощта на тежкия символизъм да споделя мислите и чувствата си. Какво предпочитате да пишете? Нямам любими теми, но съществуват мотиви на които повече наблягам, като светлината, тишината, страха и любовта, съчетани във великия образ на Вселената. 26

Писането помага ли на човек да се справи с някои емоции?

Колкото писането ми помага да се справя с емоциите, толкова и емоциите ми помагат да се справя с писането. Поезията изисква определено състояние на мир, появяващ се след голяма буря на тъга или радост.

Ако трябваше да изразите себе си с определен художествен жанр, кой би бил той? Намирам себе си за символист, защото със всяко произведение се опитвам да предам два смисъла. Единият се вижда след първо четене, вторият се опознава с времето и със задълбочено разбиране на всяка една дума.

Какво помага на един поетичен талант да се развие? Трябва да се чете и да се поглъща всяко перфектно очертание на неперфектни неща, да се обръща внимание по какъв начин другите успяват да се докоснат до душите ни и да създадат някакво чувство. Каква поезия четат младите и изобщо четат ли поезия? Поезията днес най-много се чете по програма в училище. Влиянието, което тя е оказвала върху живота на хората през миналите векове, за съжаление е много отслабнало. Но още има хора, които се наслаждаватна поезията. Какво за Вас е успехът? Всяко добро дело е успех. За какво мечтаете? Мечтая в живота си умело да съчетавам науката и изкуството, и хората които обичам да се гордеят с това. Какво е Вашето разбиране за таланта? Таланта според мен е любов с която се раждаме и върху която усърдно се работи. Възможно ли е да пресъхне таланта? Понеже таланта е любов, няма да пресъхне, освен ако не решим вече да не обичаме. Вдъхновението не е непрекъснато присъстващо, то е миг, така че не се страхувайте когато не сте в настроение да творите, защото през цялото това време душата се подготвя да създаде нещо велико. Деян Миленов, преподавател по български език и литература


КУЛТУРА

ВИЗИЯ, брой 1, януари 2018

130 ГОДИНИ НА КУЛТУРАТА В ЦАРИБРОД ИНТЕРВЮ - СРЕТЕН ИГОВ (1):

БЕЗ УВАЖАВАНЕ НА МИНАЛОТО, НЯМА БЪДЕЩЕ По повод юбилея – 130 години на културата в Цариброд, списанието „Визия” ви представя фейлетон на Весна Алексов, в който ще четете интервюта с хората, създавали културата в града „Ние тукашните сме с кратка памет, особено когато става дума за предците ни. Едва ли някой знае повече до третото си коляно. Такова наше отношение е резултат на духовна небрежност, незачитане на миналото ни, на предците ни, хората живeли тук и оставили дълбока следа след себе си. Такива сме, от нас започва всичко.” Сретен Игов (роден 1937г. в село Верзар, Царибродско) е известен царибродски културен деец, няколкократно се показал като изследовател и тълкувател на богатото ни културно наследство. Без каквито и да е претенции, може би най-красноречиво отразява живота му, интереса към миналото, неговата

тук, където са погребани на стотици наши познати и непознати царибродчани, между тях и най-известните за нас културни дейци, дали огромен принос в работата на Културния център. Без тях, тази културна институция нямаше да бъде каквато беше. Това е един вид помен за тях и душите им.

Сретен Игов (в средата на снимката) по време на озвучаване на едно от градските мероприятия

книга за оброчните кръстове и светите места в нашия край. Нека добавим и книгата със смешки от царибродско „ОШ ПЪРЦ” която е в печат и албума с рисунки от старата царибродска чаршия. Ако добавим, че Сретен Игов е работил като културен деец в Културния център цели 20 години, това е още един повод повече за разговора ми с него. Мястото където разговаряхме бе градското гробище. Защо избра това място? - Нашето минало е именно

От кой сегмент на културните дейности по ваше време да започнем? - Все едно. Всички дейности, поне докато аз работех там, бяха равностойно съгледани. Театъра, филмовото изкуство, оркестрите, фолклора, изобразителното изкуство и останалото. Поне така се стараехме да бъде. Театърът ли беше най-емблематичната дейност? - Частично, да. Всичко се работеше на аматьорски начела, от постановката, сценографията,

костюмите, светлинните и музикални ефекти - до грима. Когато говорим за хората, правили всичко това, на първо място ще спомена Истатко Станулов, доайена на театъра. Още преди да ме наемат на работа в Културния център, той вече работеше като режисьор и актьор. Когато се пенсионира, не спираше да идва, да помага макар и със съвет. Помагаше до кончината си. Не мога, а да не спомена Любиша Джоржевич, който като постановчик с огромно усърдие и любов работеше върху всяка пиеса. Филолог по професия, театролог по определение, педагог по занимание, беше най-образования член в театъра. Веднага до него се нарежда Слободан Николов, професор по български език и литература в гимназията. Единият подготвяше пиеси на сръбски, другият на български език. Когато говорим за починалите актьори, на първо място трябва да споменем Ангел Георгиев -Бабараката, който впечатляваше публиката със своята фигура, гласовите качества и емоции на сцената. От по-младите, който сравнително млад си замина е Александар Златанов - Капи, който притежаваше същите качества като Георгиев. Сред жените водеща беше Колица Рангелова, която имаше огромен усет да долови характера на образа който играеше. След нея, Лиляна Йосифова, Венета Петрова, най-добра в ролите на любовници, Деса Гигова, най-дициплинованата актриса . Не по-малко заслуги в работата на театъра имат и покойните Момчило Андреевич, Петар Митов, Никола Иванов, като и все още живите Слободан Алексич, Благой Стоянов, Васко Каменов, Слободан Сотиров, Николина Ранчева, Цветанка Войинович, Виолета Станчева Етка, Лиляна Микова, Милка Златанова, Никола Андонов. Извинявам се ако някой съм изпуснал. (Следва продължение...) автор:Весна Алексов 27


КУЛТУРА

ВИЗИЯ, брой 1, януари 2018

ПРЕДСТАВЕНА КНИГА „ОТ ЛЕКСИКАТА НА ДИМИТРОВГРАД” НА ДИЯНА ЙЕЛЕНКОВ В присъствието на голям брой посетители в Народната библиотека „Детко Петров” бе премиерно представена книгата „От лексиката на Димитровград” на автора Дияна Йеленков. Всъщност, става дума за вид речник, който съдържа около 2200 шопски думи.

Авторката сподели, че по-голямата част от книгата е подготвила като студент със специалност сръбски език и литература. „Диалектологията е област която ме интересува още от

основното училище, а по-сериозен интерес към нея проявих като студент. Най-напред написах курсова работа „Речник на димитровградския говор”, а сетне, по препоръка на менторката

ми, това стана и магистърска работа. Книгата „От лексиката на Димитровград” е обогатена с още 200 шопски думи и съдържа около 2200. Дияна сподели, че някои от любимите ѝ думи се намират и на корицата на книгата: кво, изелица, жмичка, шушпа... На промоцията прозвучаха поздравления за голямото начинание на младата димитровградчанка, защото става дума за своеобразен речник, който да запази шопския говор на тази среда. „Това е основа която може да се обогатява с продължаване на изследването. Има много интересни думи които може би ще се намерят в някое друго издание.” - каза Йеленкова. автор: А. Т. Александров снимки: Даниел Зарков

ОТ БИБЛИОТЕКАТА ПРЕПОРЪЧВАТ…

Отделението за детска книга на народна библиотека „Детко Петров“ в Димитровград притежава най-интересните издания за всички възрастови групи деца. За най-малките:

Елизабета Дами е автор на за децата твърде интересна поредица Джеронимо Стилтон. На най-малките препоръчваме поредица от любимите им приказки в лицето на Джеронимо Стилтон и неговите герои. Любимите вълшебни приказки приспособени за най-малките.

За деца и подрастващи: „Аврам, Богдан, вода газят“ от Владислава Войнович е оригинално четиво за детството и израстването, роман, който носи различно опаковани ценности на детството, семейството, радостта. 28

Романът е автентичен с искрен хумор и характери и държи вниманието на читателя. Книгата е носител на Награда от Змайеви детски игри и Награда на Политикин Забавник.

За възрастни: „Голямата лъжа“ - Соня Атанасиевич Разказан от перспективата на ембрион, който решава да не се роди, понеже светът, в който трябва да живее е лишен от всяко добро, а злото е новата стойност на човечеството. Този роман е остра критика на обществото и отправена покана да спрем унищожаването на човечеството и традиционните стойности.


СПОРТ

ВИЗИЯ, брой 1, януари 2018

ИНТЕРВЮ:МАРТИН СТОЕВ СЕЛЕКЦИОНЕРЪТ НА ВСИЧКИ ВРЕМЕНА Мартин Стоев (46) е един от най-успешните селекционери на мъжкия национален отбор на България, с два бронзови медала на световното първенство (2006) и световната купа (2007), а след него само Силвано Пранди (2009) се закичи с бронз на европейско. Стоев пред Визия сравни тогавашната и сегашната позиция на българския волейбол. - Това са 4 може би най-успешни поредни години накуп в историята на българския волейбол, изкачихме се на 4 място на световната листа, в момента не сме в топ 10, което не е добре, защото националният отбор е закрила на волейбола. За жалост, отбора оттогава не може да вземе медал и върви надолу. Надявам се скоро време да се изкачи на ранглистата, но това става само със победи. По-голямата част от

професионалната си кариера прекара в Италия, но по-възрастните волейболни фенове помнят Стоев като посрещач на белградския гранд Цървена звезда,

с която през сезона 1998/99 измъкнаха националната купа на тогава непобедимата Войводина. - Това беше много кратко време, защото по време на този шампионат беше последната война в Сърбия. Не можахме да довършиме шампионата, той се прекрати и ние чужденците си тръгнахме, но иначе моя спомен за Цървена звезда е много приятен.

След няколко успешни години като треньор в Румъния и Турция, Стоев се завърна в родния волейбол, този път като президент на ВК Сливнишки герой. -Това за Сливница е нещо ново. Миналата година бяхме в трета, сега сме във втора и се надяваме в близкото бъдеще отбора на Сливнишки герой да е в първа дивизия. Имаме много хубава зала, имаме кмет, който помага на спорта в Сливница. Развиваме детско-юношеска школа с подбрани деца, които се надяваме един ден да станат шампиони. Както в България, така и в Сърбия финансовото положение за волейбола не е цветущо. Стоев добави, че често пътува в Сърбия и посещава Димитровград и се надява отбора му да изиграе някой мач в спортната зала на СК Парк. Драган Йовичич

„БЕЛИЯТ БАЛЕТ” ИЗПРЕВАРИ „АНГЛИЧАНИТЕ”, ОЩЕ 3 ТУРНИРА НА БАМФ ПРЕЗ ФЕВРУАРИ Фен клуб на Реал Мадрид от България спечели 1 място в турнира на футболните фенове, който през последния уикенд на януари се проведе в залата на Спортен комлекс Парк в Димитровград. На второ място се класираха българските феновете на Съндърланд, а трети бяха привържениците на Нюкасл Юнайтед от България. На последните 2 места останаха феновете на лондонските „топчии”: на 4-то място се класира фен клуб на Арсенал от Бзлгария, а на 5-то феновете на същия клуб от Унгария. - За първи път сме тук, за нас наистина бе привилегия да

играем в тази прекрасна зала. Играхме добре, но за съжаление останалите бяха още по-добри, но все пак трябва да сме горди, тъй като бяхме най-успешен чуж-

в този град. Приятно съм изненадан от добра организация и условията. Надявам се този турнир да стане традиционен, догодина с повече международно участие и да можем да се наслаждаваме на тази игра, да носим фланелката на любимия отбор и на терена – сподели футболният мениджър Генади Вучков, капитан на феновете на кралския клуб от България. Турнирът бе дестранен отбор – пошегува се организиран от Българската Андраш Гати, фен на Арсенал от Асоциация Мини Футбол Будапеща – Благодарни сме на (БАМФ), която през февруари колегите ни от България, органи- ще организира още 3 турнира в заторите и домакините, надявам Димитровград. се и догодина отново да сме тук. - Аз също за първи път съм тук Драган Йовичич 29


СПОРТ

ВИЗИЯ, брой 1, януари 2018

ЙОВАНОВИЧ: ДА СЕ РАДВАМЕ И ПРЕЗ 2018!

Баскетболистите на Димитровград започнаха втората част от сезона с победа над Радан (Лебане), с резултат 90:60.

Треньорът на Димитровград Владимир Йованович остана доволен от факта, че и тази година започна с победа. Миналата 2017-та бе най-успешна в клубната история, тъй като отбора на младия специа-

мача „на една топка” в последните минути – започва анализ треньора на БК Димитровград Владимир Йованович. Новогодишната почивка баскетболистите и треньорския щаб използваха за подготовки.

този отбор. Основното е да осигурим мястото в дивизията и за следващия сезон колкото по-скоро е възможно. Лично смятам че тази цел е почти изпълнена, което дава възможност всеки един от играчите без натиск да напредва, както индивидуално, така и отбора като цяло – подчерта Йованович и добави че се надява към състава му да се присъедини и опитния Васил Андрейев, който пропусна първата част, но започна да тренира с отбора. Драган Йовичич

лист приключи сезона на 3-то място в крайното класиране. През втората част от годината отборът извоюва 5 победи и претърпя 8 загуби, което е по-слаб резултат от очаквания. - През лятото останахме без неколцина опитни баскетболисти, стартирахме с по-млад състав, имахме проблеми с контузии. При такива условия, младият отбор загуби няколко

- Най-важното е че всичките играчи бяха здрави, с изключение на гарда Стефанович, когото събори вирус, но и той бързо се възстанови. Съвсем готови изчакахме подновяване на сезона – продължи Йованович. Пред отбора не са поставени високи цели. Приоритетът и тази година е оцеляване в дивизията. -Крайното класиране ще покаже каква е реалността на

АЛЕКСОВ: ПОНЕ ЕДНА ПОБЕДА ПОВЕЧЕ

Юношите младша възраст на Баскетболния клуб Димитровград втората част от сезона започнаха с 2 загуби в Елитната междуокръжна група на източна и южна Сърбия – като домакини от Плей 017 (Буяновац) с 86:50 и като гости от Фер плей (Ниш) с 69:62. -За титлата ще спорят Нибак (Ниш) и Пирот, може би ще се включи и отбора на Плей 017. Ние трябва да изиграем още 7 мача, ще се постараем да спечелим поне 3, един повече отколкото в есенния полусезон – очаква Тони Алексов, треньор на димитровградските юноши. 30

ДОНЧЕВ: ИСКАМЕ 11 ОТ 11 ПРЕЗ ПРОЛЕТТА!

Футболистите на Желюша започнаха подготовките за пролетния полусезон. След 11 кръга желюшаните са 4-ти в класирането с 25 точки в актива, 6 по-малко от есенните шампиони на Пиротска общинска лига Слога (Велико село). - През зимния трансферен прозорец сдобихме се с 4 попълнения: Милош Вучков, Станислав Маринков, Дарко Миланов и Едисон Тодоров. Ангажирахме и кондиционен треньор Александар Нацков, започнахме на време, първите мачове са през април, очаквам всички 11 победи през пролетния полусезон и по този начин да се върнем в Пиротска окръжна лига – оптимист е клубния президент и старши-треньор Драган Дончев.


СПОРТ

ВИЗИЯ, брой 1, януари 2018

В Димитровград избраха най-успешните в спорта през 2017

БРАНИСЛАВ ИВАНОВ СПОРТИСТ НА ГОДИНАТА който в момента работи в Китай Ненад Петрович, волейболистката Мария Иванов и състезателките от националния отбор на Сърбия по хандбал Тамара Георгиев Радоевич и Кристина Георгиев Граовац която на присъстващите се обърна чрез видео-линк от Турция.

„Наградата за най-добър спортист в 2017г. на Бранислав Иванов връчи Зоран Джуров, председател на Общинския съвет“

В петък в залата на Спортен комплекс Парк се проведе избор на най-успешните в димитровградския спорт през 2017-та година. За най-добър спортист за миналата година бе избран дългогодишният централен нападател на Футболен клуб „Балкански” Бранислав Иванов (34), изиграл за клуба почти 500 мача и вкарал повече от 200 гола! За най-успешен клуб бе провъзгласен Карате клуб Цариброд, който тази година смени федерацията и през първата част на годината почти не се състезаваше. За най-добър треньор за изтеклата година комисията провъзгласи Небойша Рангелов (ФК Балкански), който освен титулярния състав, завършил полусезона като 3-ти в Зона юг, през миналата година е бил треньор и на юношите – младша възраст, спечелили второ място в Окръжна лига. Най-успешните млади спортисти са баскетболистът Велко Миланов и лекоатлетката Милица Стоицев, а специален годишен приз за принос на

димитровградския спорт получи Драган Дончев от Футболен клуб Желюша. Слушателите на Радио Цариброд, след 3 едночасови предавания и 150 пряки включвания, със 75 гласа за спортист на 2017-та година избраха Игор Петров, член на Баскетболния клуб Димитровград.

Игор Петров бе избран за спортист на годината от слушателите на Радио Цариброд

Комисияти присъжда няколко специални награди: на футболистите Давор Петров (Раднички Пирот) и Бобан Васов (Гросклейн, Австрия), баскетболния треньор,

Кристина Георгиев Граовац Специални награди получиха и двама членове на Сдружението Цариброд за постигнатите резултати в спортни срещи на дневни центрове за деца и младежи с увреждания: Емил Джорджевич и Никола Миланов, учител по физкултура от ОУ „Христо Ботев“ Ивица Марков, а посмъртно бяха наградени и Зоран Младенов Младжa и Александър Алексов. Наградите спортни надежди бе връчена на шахматистката Яна Стоименов, хандбалистите Страхиня Симов и Андрия Димов, тенисиста Алия Салиевич, както и на футболистите Страхиня Тодоров, Димитър Христов и Филип Ташков. Събитието органнизираха Спортно-туристическия център Цариброд и Спортния съюз Цариброд, под патронаж на Община Димитровград. Драган Йовичич 31


ЛЮБОПИТНО

БЛИЗО 7500 УЧАСТНИЦИ

НА ФЕСТИВАЛА „СУРВА“ В ПЕРНИК Международният фестивал на маскарадните игри „Сурва“ в Перник e най-авторитетната в България и на Балканите изява на традиционни народни игри и обичаи с маски. Фестивала популяризира достигнали до днес варианти на древна ергенска обредност, част от българската фолклорна традиция. „Сурва“ е среща и надпревара на живите й носители, най-популярни с наименованията “сурвакари” и “кукери”. Фестивалът се организира от

Община Перник от 1966 година. От 1985 година има статут на международен. През 1995

НАСЛЕДСТВО

учествую у тия обичай, шию се дрейе у койе че се облаче и договараю се кво че работе ютре. Спрема се камила, тека що се направи дървен костур да изгледа ко камила, а озгоре се тури църга или козина. На ютре дън на Нову годину

Записала: Весна Николов Събиране на нематериалното културно наследство е още една от задачите на Местната музейна сбирка към Народната библиотека „Детко Петров” в Димитровград. През изминалите 30-тина години са проведени разговори с наши стари съграждани и благодарение на тях до сега са записани много легенди, обичаи и други видове устно културно наследство, което по този начин е запазено от изчезване и ще се съхрани поне в паметта на младите поколения. Ето как един обичай, наречен „Камила”, ни описа Павлена Глигоров, родена през 1936 година в Сенокос. „Уочи стару Нову годину, у йедну къщу у село се збира народ, све ония койи оче да

година Перник е приет за член на Федерацията на европейските карнавални градове. На 26 юни 2009 г. президентът на ФЕКГ

поворката минуйе по село. Камилуту носе три човека, наредили се йедън зади другога и прекрийени с църгу и они направе телото на камилуту. На главуту на камилуту се тури големо звоно-клопотар. По камилиту иду осталите учасници, а свити су мушкарци. Некойи су облечени ко жене

Хенри ван дер Кроон обявява Перник за европейска столица на сурвакарските и кукерските традиции. Решението е взето в град Котор. Традиционно във фестивалната надпревара участват около 100 маскарадни групи от всички етнографски райони на България и гости от Европа, Азия и Африка. Празникът, който е в основата на фестивала, е част от нематериалното културно наследство на ЮНЕСКО. М. Нацков фото: Драголюб Пейчев

вражалице с дълге шарене поле и шамийе, намазани с углен, жандар с пушку , а напред иде музикант и свири на дудуче. Камилата и свити остали играю и тека иду по село, од къщу до къщу. Улазе у свак двор, домашните им сипую греяну ракию, вино, шушенице, кой кво има. Некойи койи су по газде даваю и паре да се камила поткове. Сви се малко провеселе, узну месо или кво им даду и иду у другу къщу и тека цел дън обикаляю по село. Кво зберу тураю у дисази, койи носи магарето, що иде на краят на поворкуту. Ка се стъвни, отоде у къщу из кою су пошли, зберу се сви, истресу дисазити с шушеницете и пийенето и се слави целу ноч. У тия обичай учествую повече млади човеци, а старити кажу дека тия обичай йе од одавна. За последно тия обичай у село Сенокос е бил 1975.годину, а от тъгай е и тая слика“.

Vizija broj 01  

Časopis na bugarskom jeziku,Dimitrovgrad,Srbija

Vizija broj 01  

Časopis na bugarskom jeziku,Dimitrovgrad,Srbija

Advertisement