100% EXPO #29

Page 44

Ongezien talent

Tanya Atanasova en Lou, olie op doek, 2018

Hyperrealistische kunst van

TANYA ATANASOVA

Op Ongezien 4, de expo ter promotie van talentvolle kunstenaars naar aanleiding van Museumnacht 2019, was het schilderij van Tanya Atanasova een blikvanger. Het hyperrealistische werk stelt een vrouw van wie het aangezicht deels in stukken uiteenvalt. We zochten de maakster op in haar bescheiden huis achter de Antwerpse dierentuin.

Atanasova deelt het huis met haar vriend; op de bovenste verdieping is haar kleine atelier. Met een spiegel in de gang probeert ze afstand te nemen van haar werk. Onderweg naar het atelier passeren we op elke verdieping levensgrote schilderijen. Ze staan klaar

TANYA ATANASOVA: ‘HET IS BIJ MIJ ALTIJD EEN WERK VAN LANGE ADEM’ - 44-


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.