Page 1

Dobrodružství pers

číslo 6

nalistiky

5

Jak v týmu nejsnáze

zaručených

prosazovat změny?

ničitelů týmu

str. 11

str. 4

Eva Vašková Čejková: Nastává doba, kdy si my ženy začínáme uvědomovat, že ve spojení je síla

Máte dobré brusle? Skvělé!

str. 8–9

A jaký je

Téma

led? str. 3

Tajemství týmu


Snímek: archiv Performia

Editorial

Zásadní věcí v týmu je hrát stejnou hru.

J

estliže podnikáte, vedete celou firmu nebo třeba jen její část, rozhodli jste se hrát hru. V tom případě, stejně jako ve sportu, potřebujete takové spoluhráče, kteří jsou ochotni tu vaši hru hrát. Pokud některý ze spoluhráčů nehraje vaši hru nebo hraje jinou hru, pak nejen že nepomáhá, ale přímo oslabuje. Takže zásadní věcí v týmu je hrát stejnou hru. Na začátku stojí dobrý výběr a následně velmi kvalitní práce s lidmi a práce na tom, aby tým fungoval tak, jak má. Vybavuji si ten okamžik, kdy jsem se z jednotlivce stala týmem. Přijala jsem několik prvních lidí a prostor, ve kterém jsem doposud fungovala, se zvětšil. Byla jsem nadšená z toho, že někdo jiný tvoří to, co jsem doposud tvořila pouze já. Že v okamžiku, kdy se věnuji něčemu koncepčnímu, je tu někdo, kdo udržuje vysoké tempo běžné produkce. A jako sladkou odměnu jsem měla možnost vidět, že tato hra lidi baví. Práce jakéhokoli vedoucího je neskutečně náročná, protože na něm je ta hlavní zodpovědnost za úspěch. Je také ale zároveň neskutečně

krásná, pokud se mu povede vytvořit hru, kterou s ním ostatní sdílí, a společně tak vyhrávají. Toto číslo jsme věnovali právě týmu. Tajemství, které jsme pro vás odhalili, není možná jednoduchým návodem. Nicméně úspěšné akce, které zde najdete, vám, jak doufáme, pomohou vytvořit a udržet skvělý tým. Jedno tajemství vám prozradím už zde. Kvalitu a úspěšnost týmu určuje kvalita a úspěšnost jeho vedoucího. Vždy, když jsem v něčem zlepšila sebe, posunula se o kus dál, něco překonala, se posunul a zlepšil také celý můj tým. Takže pracujte na sobě a určujte osud svého týmu. Hrajte svou hru naplno a užívejte si toho příjemného pocitu, že ji tvoříte pro druhé stejně jako pro sebe. Přeji vám hezké počtení

Lucie Spáčilová Výkonná ředitelka společnosti PERFORMIA Česká republika

Obsah

2

Editorial

3

Máte dobré brusle? Skvělé! A jaký je led?

4

5 zaručených ničitelů týmu

5

Interní PR a firemní kultura

6–7

Jak vytvořit a udržet skvělý tým

8–9

Rozhovor: Eva Vašková Čejková

9

5 nejbláznivějších aktivit pro team building

10

Ptáme se našich klientů

11

Jak v týmu nejsnáze prosazovat změny

VYDAVATEL: PROSPECTEA Česká republika, s. r. o., Lisabonská 2394/4, 190 00 Praha 9, IČ: 29028809, redakce@prospectea.cz EVIDENČNÍ ČÍSLO: MK ČR E 20755

2


O čem se mluví

Téma: Tajemství týmu

To byly ale časy, když jsme firmu rozjížděli. Plno věcí jsme dělali „na koleni“, mělo to daleko k dnešnímu propracovanému systému. Bylo to neskutečně náročné, ale zároveň fascinující. Toto vám bude jako šéfům, majitelům nebo těm, kteří byli u zrodu firmy, povědomé.

Máte dobré brusle? Skvělé! A jaký je

led?

ak je možné, že jsme v několika málo lidech dělali téměř nemožné? Jen málo jsme si stěžovali a rozhodně jsme neměli čas přemýšlet o firemních benefitech. Čím to, že nám nevadilo pracovat klidně 12 nebo 14 hodin denně, a ještě jsme našli sílu a čas na popovídání s kolegy? Malé týmy, které bojují o holé přežití, jsou přirozeně ve stavu, který můžeme nazvat „nevyhnutelností“. Je to stav, kdy vás okolnosti nutí vydat ze sebe to nejlepší a kdy není možné čekat nebo se spoléhat na ostatní. V tuto chvíli má tým velmi silný společný cíl: přežít, postavit se na vlastní nohy nebo se posunout kupředu. Má také účel, nějaký důvod, proč to celé dělá. Nejhodnotnější účely stmelují a posilují ty největší osobnosti. V malém týmu zároveň nemůže dlouho existovat někdo, kdo se jen veze, protože to může ohrozit veškeré dosavadní snažení. Každý člen týmu se tedy zajímá o to, co dělá jeho kolega. Zájem, vědomí cíle a účelu a pocit nevyhnutelnosti jsou zpravidla společnými faktory zrodu něčeho velkého.

Proč se tedy vytrácí tento duch hry a bojovnosti týmů, jakmile se firma zvětší? Proč je téměř nemožné dostat z týmů to nejlepší a vytěžit maximální efektivitu ve velkých firmách? Jednoduše zde chybí některý nebo všechny z výše uvedených faktorů.

Doporučení: Pokud mluvíte o cílech firmy, přidejte k nim také účely (komu ✓ jste prospěšní a jak) a snažte se cíle převést do těchto účelů. Například: Prodat za 600 000 Kč = předat 3 stroje do rukou zákazníka. do týmu různé hry a stavy „nevyhnutelnosti“. ✓ Vnášejte Například: Právě máme 34 registrovaných účastníků semináře, pojďme zaokrouhlit toto číslo na 40. samozřejmě nezapomeňte dosažení mety nějak odměnit. ✓ A pak

Jakmile se skupina nebo tým začne zvětšovat, je nutná organizace, pravidla a systém. To jistě! Ale zároveň je nutné udržovat živý účel, jasné cíle a ducha hry. Tak je i při velkém množství lidí možné udržet nadšení, soudržnost a žádoucí efektivitu. Organizace a systém je jako ostří na bruslích. Led, po kterém je možné bruslit velmi hladce, je pak přítomnost účelů, cílů a ducha hry. Zkuste bruslit bez ledu. Budete rychle unavení, znechucení, a protože budete mít dost práce sami se sebou, vůbec nebudete mít chuť zajímat se o ostatní. Pokud se v rámci firmy hovoří pouze o cílech – o obratu a zisku, a chybí tu účel, je těžké motivovat lidi, aby se zkoordinovali a podporovali navzájem. Když budeme cíl firmy podávat jen v číslech, budou mít zaměstnanci tendenci zajímat se jen o „svá čísla“ a začne skřípat spolupráce mezi odděleními a v týmech obecně.

3

Text: Lucie Spáčilová Snímky: Thinkstock

J

Organizace a systém je jako ostří na bruslích. Led, po kterém je možné bruslit velmi hladce, je pak přítomnost účelů, cílů a ducha hry.


Téma: Tajemství týmu O čem se mluví Měli jste dříve představu, že vaše firma bude fungujícím týmem lidí? Neopustila vás tato myšlenka a stále se jí držíte, jen někdy musíte řešit „žabomyší“ války a vnímáte, že zcela nefunguje vnitřní komunikace? Možná ve firmě najdete něco, co může právě tuhle představu ničit. Podívejte se, co může být zaručeným ničitelem týmu, a zapracujte na tom.

5 K

zaručených ničitelů týmu

oordinovaná skupina s jasnými cíli a dobrou atmosférou dokáže rychle naplňovat firemní záměry – pozornost lidí je upřena na cíle, na budoucnost a není třeba neustále zvládat interní problémy, které firmu zpomalují či zastavují v růstu. Někdy se ale nemusí zdát zrovna jednoduché zajistit takovéto fungování týmu.

Co zaručeně narušuje správné fungování týmu?

1.

Nedosahuje tým dobrých výsledků? Neplní plány a věci se nehýbou dopředu? Člověk má tendenci tolerovat to a nevyžadovat nápravu a rychlou akci, protože je na trhu těžká situace, věci nejdou tak, jak šly dříve, a je to prostě obtížné. Pokud se necháte strhnout těmito názory a tolerujete nízké výsledky, udáváte tím celému týmu nízkou laťku, které postačuje dosáhnout. V takovém případě se ale nemůžete divit, že výsledky týmu nejsou nijak vysoké a namísto růstu ještě klesají. ky Podívejte se na výsled či í len dě od ých jednotliv la a trendy, jak jednotlivců, sledujte čís Sedněte si íjí. vyv se jejich výsledky se nyní nachází, kde , jim te kaž a u s nimi měli během by h rýc kte , cíle a stanovte ejte, že ček Ne ut. pár měsíců dosáhno i, a přesně sam tují tar nas ci tliv no se jed h v krátké době jim řekněte, co od nic jí posunout.  očekáváte a kam se ma

Text: Marta Machovská Snímek: Thinkstock

TIP!

4

2.

Není jasně komunikováno, o co se jako firma snažíte a kam jdete? Nekomunikace cílů, účelů firmy a nezájem šéfa způsobuje, že lidé nemají jasno v tom, proč svou práci dělají a za čím jdou. Pak si snadno vytvářejí „hry“ mezi sebou, místo toho, aby se soustředili na kooperaci ve směru k hodnotnému cíli.  dobře Pokud vaši lidé neznají větší firemní cíle, přichystejte te. aví dst pře je jim poradu či akci, kde proč je vaše firma Zamyslete se nad tím, přinášíte vašim o néh not hod na trhu, co zaměstnancům. to te zákazníkům, a sděl u anketu, kde tko krá lat udě é tak e Můžet č je na trhu) (pro y firm y se na cíle a účel e uvidíte, zda lép nej zeptáte svých lidí. Tak věci lépe tyto a třeb po je o neb mají jasno, vykomunikovat. 

TIP!

3.

Rozrostla se vaše firma, nebo jste naopak na začátku působení, a chybí organizace a systém? Jak moc je tým efektivní, když lidé debatují o tom, čí je co zodpovědnost, místo toho, aby jednoduše pracovali? Je možné, že se naopak spoléhají na to, že to udělá jejich šéf. Z takového prostředí ti nejschopnější brzy odcházejí a hledají místo, kde se dá skutečně pracovat. 

4.

Je v týmu člověk, který kolem sebe šíří pesimismus, snadno kritizuje ostatní a místo toho, aby podpořil novou myšlenku, od něj slyšíte, proč to udělat nejde? Staví vám do cesty bariéry, když chcete věci dělat jasnější a průhlednější? Máte před sebou zaručený zdroj vysávání energie ze skupiny.  ci Velmi dobře sledujte prá kud Po a. věk člo tohoto né výsledky a jasný za ním nevidíte hodnot být velkou ztrátou že mů u, přínos pro firm a kritiku. času dát na jeho názory

TIP! .

5.

Stává se, že se mezi některými odděleními vytvoří propast. Nedostatečná představa jednotlivých týmů o práci ostatních může snadno přerůst do situace, kdy se tato oddělení nemohou „vystát“. Místo toho, aby bojovali společně proti konkurenci nebo za splnění cílů, ztrácejí drahocenný čas dokazováním toho, kdo je ve firmě důležitější. V takovém případě by si oddělení měla mezi sebou vyjasnit, co se jim nelíbí. To je prvním krokem k lepšímu fungování celofiremního týmu.

Vnímáte, že některý z výše uvedených bodů ukazuje na situaci ve vaší firmě? Určitě nejste sami, ale není prostor ani čas na to, nechat tyto věci „plynout“. Co s tím tedy můžete udělat ještě dnes?


Interní PR a firemní kultura

Vyšperkujte svou firemní kulturu bez velkých nákladů

zajímavější také jako zaměstnavatel, a to je v současné době, hlavně v některých specifických oborech, více než žádoucí. Na jedné straně můžeme s jistotou říci, že interní PR nemusí být nijak finančně náročné. Na druhé straně je však potřeba dodat, že je to tak za předpokladu, že jsou splněny základní podmínky, ve kterých pak PR opravdu „zafunguje“. Jde o těchto několik faktorů: ✓ Máte opravdu kvalitní produkt. ✓ Vaše firma včas platí mzdu svým zaměstnancům. ✓ Šikovní lidé mají u vás příležitost se prosadit. ✓ Účel vaší firmy je hodnotný a nasměrovaný na pomoc ostatním (neomezuje se pouze na finanční stránku).

Pokud jste v těchto čtyřech faktorech našli pozitivní odpovědi, máte před sebou vcelku příjemnou práci. Jak tedy nastartovat nebo zlepšit interní PR a vybudovat tak určitou firemní kulturu? Připravili jsme jednodenní seminář s názvem Interní PR a firemní kultura, který vás provede důležitými zásadami a bude plný inspirativních příkladů z praxe. Dostanete zde odpověď například na tyto otázky: ✓ Kdo ve firmě PR vytváří? ✓ Jak s nízkými náklady udělat velké interní PR?

i

✓ Jak zvýšit hrdost každého zaměstnance na svou firmu? ✓ Jak interní PR zavést a udržet? Umožněte lidem být hrdí na značku, firmu a zaměstnavatele – posílí to jejich loajalitu, podpoří další najímání a zvýší vaše PR obecně. Naučte se, jak vytvořit správnou sounáležitost a spolupráci týmu a udržet si ji a jak předejít žabomyším válkám a dostat z lidí to nejlepší! Vybudovat firemní kulturu a využívat jejích výhod nemusí stát mnoho peněz ani času!

Aktuální termíny hledejte na stránkách www.performia.cz v sekci Specializované semináře.

Text: Lucie Spáčilová, trenérka semináře

I

nterní PR je luxus, který si nemůžu dovolit,“ nechal se slyšet jeden můj známý. Co to vlastně to interní PR je a opravdu je to pro firmu drahý luxus? Podle mých zkušeností na něm spousta firem pracuje, aniž by o tom věděla. Pojďme se na to podívat blíže. PR je zkratkou anglických výrazů „public relations“, což můžeme přeložit jako „vztahy s veřejností“. Slovo „interní“ naznačuje, že se bude jednat o veřejnost, která funguje uvnitř firmy, tedy o vaše zaměstnance.  Účelem interního PR je tedy udržovat a zlepšovat vztahy s vašimi zaměstnanci. Ale nejen to, má ještě jeden efekt, který dobré interní PR způsobuje. Začnete být mnohem

inzerce

Co získáte? • Dokonalý přehled o vaší firmě • Jednoduché vedení zakázek • Účinný způsob komunikace se svými kolegy • Aktuální přehled, kdo na čem právě pracuje • Zvýšení efektivity pracovního týmu • Všechny informace k vašemu podnikání na jednom místě

www.mujprvnisystem.cz


Téma: Tajemství týmu

Produkt pod lupou

Je jasné, že bez jednotlivců by nebyl tým. Je zřejmé, že pokud jsou tito jednotlivci dobří, má tým šanci být úspěšný. A naopak. Jestliže máte tým složený z „looserů“, nikdy nezvítězíte.

Co je tajemstvím týmu?

1. Optimální přístup k výběru těch správných zaměstnanců

Vytvořit tým je váš první úkol. Firmy to dělají různým způsobem. Někdo přistupuje k výběru na základě tohoto principu: když naházíme dostatek bláta na zeď, Dle našich zkušeností je tím něco na ní zůstane. I když to správným přístupem právě tato vypadá jednoduše, stojí to firmu kombinace aktivit: mnoho peněz. Sice se ušetří za náklady spojené s kvalitním Najímání na klíčové pozice výběrem, ale na druhé straně firma nikdy neukončujte, stále mějte oči velmi riskuje své dobré jméno. a uši dokořán. Kolik úsilí a námahy stálo ty Váš personalista by měl nejlepší vybudovat dobré mínění být zároveň o firmě a jejích pracovník PR produktech? v tom smyslu, že Jak snadné ukáže zajímavým je zničit to kandidátům, jakou díky několika „Jsem velmi příležitost pro ně katastrofálním spokojený vaše firma má. členům týmu? a odnáším si Vybírejte pečlivě Každý si asi umí mnoho poznatků, a profesionálně. představit, že je to velmi snadné. které mohu ihned Neznamená Výše zmíněný zapracovat. Vidím, to, že musíte přemrštěné způsob tedy kde jsem dělal chyby mít požadavky nebo nebývá efektivní a především proč.“ psychologické a navíc velmi David Řípa, ředitel vzdělání. často demotivuje prodeje služeb Potřebujete znát manažery ve společnosti důležitá pravidla a samotné členy 3A.CZ s.r.o. úspěšného výběru. týmu. Ti nejlepší Existuje totiž pracovníci totiž mnoho mýtů, které v praxi nefungují. chtějí být součástí již úspěšného Nehrajte hru s kandidáty, zda znají týmu. Rozhodně nestojí o to být dostatek „správných“ odpovědí součástí skupiny lidí, kteří tu na vaše otázky, ale zjistěte jejich „zbyli“. opravdový potenciál, který můžete Jiné firmy přistupují k výběru velmi pečlivě, nicméně často nemají využít ve vašem týmu. Šéf a personalista by měli být z čeho vybírat, protože jejich sehraný tým. Měli by dostatečně požadavky jsou velmi vysoké. komunikovat, mít jasnou strategii Hledají do týmu takovou hvězdu, toho, jak fungující tým vytvořit. která vychází jen jednou za několik Pokud personalistu nemáte, pak let, a je možné, že ani nemají jste, jak se říká, „dva v jednom“. prostředky na to, aby jí do svého Abychom vám toto usnadnili, týmu získaly. Tady naopak ztrácí připravili jsme pro vás seminář, čas a přešlapují na místě. Nedávají díky kterému něco ztratíte šanci těm, kteří by byli vděční

6

Jak vyt

za příležitost a z nichž by se tak hvězdy staly přímo u nich.

a udrž

a rozhodně něco získáte. Ztratíte utkvělé představy, předsudky a určité zábrany, které drží kvalitu a množství vašich kandidátů na nižší úrovni. Získáte naopak správné priority, jednoduchá a funkční pravidla, konkrétní postupy a dovednosti, které vám umožní vytvořit skvělý tým. Naši trenéři jsou dlouholetí praktici, kteří dokážou odpovědět na velmi konkrétní otázky a seminář podpoří výživným tréninkem tak, aby vaše praxe byla co nejsnazší.


tvořit

ržet

ým

skvělý

„Dozvěděl jsem se odpovědi na své otázky, které vznikly při přípravě na naši expanzi. Informace jistě brzy použiji v praxi.“ Aleš Bárta, jednatel společnosti Edolo Consult s.r.o.

2. „Kouzelné“ zásady fungujícího týmu Prvním úkolem tedy je najít ty správné lidi do vašeho týmu. Druhým úkolem je následně tento tým trénovat, motivovat a vést k lepším výkonům. Je zřejmé, že čím lepší práci jste odvedli v úkolu číslo 1, tím snazší práce vás čeká teď. Zorganizujte členy týmu a nastavte jasná pravidla. I ten nejlepší z nejlepších potřebuje být zorientovaný a znát pravidla

hry. Největší je větší vědomí prostoje a plýtvání a víc síly „Skvělý seminář. o cíli potenciálu k jeho dosažení. Připomněl mi zaměstnanců Potřebujete tedy spoustu informací zvyšovat záměr pochází z nedostatku týmu a přesně a dal nové tipy, organizace. Nedejte na něj směrovat jak vybrat lépe tedy chaosu šanci. jeho pozornost. Ti a rychleji kvalitní nejlepší manažeři Trénujte členy zaměstnance. Také jsou v tomto týmu, aby byli schopni odevzdávat už vím, jak udělat opravdovými hotovou práci. mistry. základní interní Jednoznačné Seminář, audit, a těším definování o kterém jsem se, co se dozvím se již zmínila, výsledku práce, zaškolení zahrnuje také na třídenním a pravidelné oblasti, které semináři.“ zvyšování pomohou k udržení Jana Langrová, kvalifikace je fungujícího týmu, personální manažerka tím, co způsobí, a to dlouhodobě. ve společnosti SYRMEX spol. s r.o. že členové týmu Nic nezůstává budou odevzdávat neměnné, a proto to, co chcete, v požadované kvalitě je potřeba neustále vytvářet dobré bez kompromisů. podmínky a zlepšovat hru tak, aby Motivujte správně svůj tým mohl uspět. tým a udržíte si jej opravdu Trenér semináře přesně dlouho. Motivovaný tým má pojmenuje, jak výše zmíněné body mnohonásobně větší sílu než dodržet, a vy sami si vytvoříte zástup sólistů. Slavné historické funkční model pro vlastní tým. bitvy jsou toho jasným důkazem. V zásadě je to vše o schopnosti Když porozumíte tomu, jak tým přilákat a odhalit dobré pracovníky, motivovat, máte předem vyhráno. kteří budou tým spoluvytvářet. Směrujte pozornost týmu A pak také o dovednosti vést na výkony a zvyšujte je. Kombinace, takové jednotlivce a udržovat tým která způsobí zvýšení produkce, v dobré kondici. ■

i

Termíny 1,5denního semináře Jak vytvořit a udržet skvělý tým najdete na stránkách www.performia.cz v sekci Klíčové semináře.

7

Text: Lucie Spáčilová Snímky: Thinkstock a Wikipedia Commons

Vytvořte si zvyk pátrat po nových a zajímavých myšlenkách, které jiní úspěšně využili. Váš nápad musí být originální pouze v jeho adaptaci na problematiku, na které pracujete.“ Albert Einstein


Téma: Tajemství týmu

Rozhovor

Kdybychom chtěli nalézt vzor opravdu úspěšné ženy, můžeme s jistotou říci jméno Eva Vašková Čejková. Je majitelkou PR agentury, která má za sebou například kampaň pro firmy Subway, Palác Flora nebo Dermacol. V poslední době nastartovala dva projekty, v nichž sází právě na úspěchy žen, stará se o malého synka a nedávno jí vyšla vlastní kniha. V krátkém rozhovoru prozradila, jaký typ lidí si vybírá do týmu a jaký recept má na fungující interní PR.

Snímek: archiv Evy Vaškové Čejkové Rozhovor vedla: Barbora Hartmannová

Eva Vašková Čejková: Nastává doba, kdy si my ženy začínáme uvědomovat, že ve spojení je síla ➤ Jste majitelkou PR agentury ConPro, s.r.o., založila jste projekt MUŽ (Manuál úspěšné ženy), nedávno také projekt Ženy s.r.o., na jaře vám vyšla knížka a k tomu máte malého synka. Máte nějaký recept na to, jak se tohle vše dá skloubit? Vaše práce musí být zároveň koníčkem. Vše jde potom mnohem lépe a rychleji od ruky. ➤ Závisí to i na tom, že máte kolem sebe šikovné a produktivní lidi, na které se můžete spolehnout? Ano, dobrý tým, kterému můžete věřit, je základním kamenem úspěchu každé organizace. ➤ S firmou ConPro máte za sebou opravdu velké projekty, například reklamní kampaně pro společnosti Dermacol nebo Subway. U takových projektů musí kooperace v týmu fungovat na jedničku. Jakým způsobem vaše týmy vedete? Vsadila jsem na profesionály. Vedení těchto velkých projektů má na starosti kolegyně Helena Plívová, která vede celou agenturu

8

už přes čtyři roky, to znamená, že už jsme pěkně sehraný tým. Když jsem ji do týmu přijímala, věděla jsem, že to je riziko, protože na tak malou agenturu to byl drahý člověk, ale podařilo se nám maximálně zúročit její zkušenosti. Investice do takového člověka se opravdu vyplatí.

S ohledem na to, že jsme ryze ženský tým, ano. ➤ Jak jste si s nimi poradila? Někdy to šlo řešit domluvou, jindy to dokonce dopadlo tak, že jsem musela opustit svou kancelář pro pohodlí mého týmu. Aby takzvaná ponorka opadla, uvolnila jsem více prostoru a rozsadila je. ➤ Jak moc je podle vás důležitá

Doporučuji vzít si na budování PR, marketingu či týmu profesionály. Je to sice náklad, ale ve finále může ušetřit spoustu peněz.“ ➤ Co je podle vás pro správné fungování týmu to nejpodstatnější? Obecně, ale i z hlediska šéfa týmu. Důvěra, empatie a motivace. A každopádně hned na začátku, tedy při najímání nových členů týmu, je dobré si každého dobře „proklepnout“. Podrobnějším pohovorem, vypracováním úkolu či testem od společnosti Performia. ➤ Musela jste někdy v práci řešit nějaké „žabomyší“ války, rozepře mezi zaměstnanci?

kvalita počátečního výběru člověka do pracovního týmu? Stalo se vám někdy, že se vám výběr nepovedl? Stalo, a to nejednou, bohužel. Je to velice důležité, protože každý člověk, který například ještě ve zkušební době opouští tým, je ta nejdražší a zbytečná investice. ➤ Ve společnosti ConPro i v projektu Ženy s.r.o. nebo MUŽ máte pouze ženy. Působí to na mě tak, že hodně věříte v sílu žen v dnešní společnosti. Je to tak?


Co jsme pro vás vypátrali 5 nejbláznivějších aktivit pro team building Na ženy doslova sázím, v mém oboru mám co byste ostatním firmám poradila s nimi opravdu nejlepší zkušenosti. právě z oblasti PR (jak interního tak ➤ V čem si myslíte, že je ta největší externího)? Vzít si na budování PR, marketingu či týmu síla a výjimečnost žen? Ženy jsou empatičtější, v rozhodování jim profesionály. Je to sice náklad, ale ve finále může nebrání jejich ego a konkrétně manažerky matky ušetřit spoustu peněz, protože agentura ušetří čas jsou neuvěřitelně efektivní a skvělé v plánování a jako profesionál ve svém oboru předloží několik času. Krom toho si myslím, že nyní nastává návrhů a připraví doporučení. Mám na mysli doba, kdy si my ženy začínáme uvědomovat, například testy od společnosti Performia, které že ve spojení je síla, a když se do toho společně jsme použili při výběru našich kandidátů na některé pustíme, dotáhneme to mnohem pozice. Většina z těch přijatých je u nás dodnes. A ti dál a bude to přínosné pro nás ostatní jsou na mateřské. ➤ Na jaře vám vyšla pro všechny. ➤ Čtenáři si mohou kniha s názvem v tomto čísle časopisu „Úspěch měřím přečíst i něco o interním štěstím“. Na co se v ní PR a firemní kultuře. Vaše můžeme těšit? Čím společnost se na PR čtenáře podle vás specializuje, i když hlavně nejvíce zaujme? V roce 2009 úspěšně ukončila Na spoustu chyb, o kterých na to externí. Stalo se studium oboru Mediální je dobré vědět, než se pustíte vám někdy, že se vám PR studia na Univerzitě Karlově do podnikání. Kdo je chytrý, pro nějakou firmu dělalo a potom sbírala zkušenosti, ten se raději předem poučí špatně právě proto, že kde se dalo. Pracovala jako u nich pokulhávala vnitřní scénáristka pro TV Nova a TV z chyb druhých. A já je Prima, pomáhala s produkcí přiznala. Přiznala jsem jich firemní kultura? různých akcí a pomalu A jak často. Nejhorší je špatná hodně a budu jenom ráda, když přešla do oblasti PR, kde se interní komunikace těch, kteří se z nich nejenom začátečníci vyprofilovalo zaměření její mají zadávat práci pro tu externí poučí! ■ budoucí firmy – ConPro, s.r.o. komunikaci. Jedno s druhým Kromě toho, že je majitelkou této firmy, založila také dva Projekt Ženy s.r.o. prostě úzce souvisí. projekty podporující úspěšné najdete na stránkách ➤ Jste úspěšná ženy a napsala knihu „Úspěch www.zenysro.cz a více podnikatelka a vaše firma měřím štěstím“. Nejvíce o projektu MUŽ (Manuál i projekty působí navenek času věnuje svému synovi úspěšné ženy) se dočtete na stránkách velmi přirozeně a vstřícně. Františkovi, a když jí vyjde čas, www.manualzeny.cz. ráda si otevře dobrou knihu. Existuje něco zásadního,

Profil

Eva Vašková Čejková

1.

První více než netradiční teambuildingová aktivita spočívá v tom, že si dva či více lidí vleze do velkého plastového míče a valí se v něm z kopce do údolí. Tento takzvaný „zorbing“ prý oživí a do hloubky vybuduje komunikační dovednosti zúčastněných.

2.

Setkat se tváří v tvář s nejobávanějším predátorem na světě může možná většině lidí připadat spíše jako noční můra než sen, ovšem i takovou aktivitu již několik pracovních týmů na světě zažilo. Říká se, že potápění v kleci mezi hejnem žraloků umožní týmu nový zážitek a doslova je to ještě více sblíží.

3.

Jízda na kánoích řítících se proudem vody, při níž se posádka musí vyhýbat skalám a vodopádům, je další nebezpečná aktivita, která může stmelit váš tým. Tato hra prý pomáhá zvyšovat u členů týmu důvěru a spolehlivost vzhledem k tomu, že v ní dáváte svůj život do rukou druhého.

4.

Další bláznivá aktivita patří opět do oblasti sportu. Jde o takzvaný snowkiting, při němž se člověk pohybuje na lyžích či snowboardu za použití tažného draka. Tato aktivita by měla zvyšovat snahu jedinců uspět a vytváří systém podporování se navzájem.

5.

Pátou aktivitou je unikátní čtyřbob. A jak by mohl jednotlivec přispět k dosažení cíle, aniž by přebíral zodpovědnost a měl silný charakter? Jsou to opravdu extrémní příklady bláznivých týmových akcí. Posuďte sami, jestli podle vás něco takového opravdu stmelí tým.

9

Připravila: Barbora Hartmannová Zdroj: http://premiereventsandleisure.wordpress.com

Křest knihy Evy Vaškové Čejkové „Úspěch měřím štěstím“. Knihu drží v ruce úspěšná podnikatelka a hlavně velká osobnost Eliška Hašková Coolidge.

vás ty údajně Vypátrali jsme pro uildingové mb tea jší nebláznivě podniknuty. ly aktivity, které kdy by Zkusili byste je?


Téma: Tajemství týmu

Ptáme se našich klientů I v této rubrice jsme se věnovali oblasti pracovních týmů. Zeptali jsme se našich klientů na věci, které by vás – naše čtenáře – mohly zajímat. Za pozornost stojí kromě jiného také to, jak veliká je v očích dotázaných jejich firma. 1/ Jaká akce podle vás nejlépe stmelí tým? Pořádali jste nějakou konkrétní? 2/ Co v týmu rozhodně netolerujete? 3/ Kolik členů má váš celofiremní tým a kam byste vaši firmu, co do velikosti, zařadili (malá, střední, velká firma)?

Eva Vavrouchová

personální ředitelka firmy HESTEGO a.s. (strojírenství)

1.

personalistka ve společnosti LE & CO - Ing. Jiří Lenc, s.r.o. (výroba uzenin)

1.

Moderní jsou team buildingy, ale my s nimi nemáme žádné zkušenosti. Pořádali jsme ale například firemní večírek k výročí firmy. To byla akce, na které se lidé dostali do jiného prostředí, mohli se chovat tak nějak přirozeněji a díky tomu měl celý tým možnost se trochu více stmelit. Častou absenci, lež a faleš. Absence je poměrně dobře sledovatelná, ale u lhaní je to už složitější. Mám na mysli hlavně lhaní už při výběru zaměstnanců. Proto to často děláme tak, že je práci necháme vyzkoušet přímo v praxi, a potom se rozhodneme, jestli si je necháme. Jednou se nám stalo, že jsme přijali stavbyvedoucího, který měl údajně dlouholeté zkušenosti z praxe. A dodnes se musíme dívat na to, jak se mu stavba nepovedla. Proto si na lež dáváme opravdu pozor a klademe již při výběru zaměstnanců důraz na ověřování referencí. Máme 400 zaměstnanců, takže se řadíme mezi velké firmy.

2.

3. 10

Václav Větrovec

majitel společnosti Vetos dveře a zárubně s.r.o.

1.

Pořádali jsme různé týmové stmelovací akce, nicméně jako nejúspěšnější jsem vyhodnotil dennodenní komunikaci s personálem a prosazování etických kodexů. A k tomu třeba slavení narozenin a svátků a společné obědy, jako například páteční polední grilování. Ze zkušenosti vím, že takovéto pravidelné činnosti způsobí více než jedna obrovská akce. Vztah se vytváří hlavně denní pozorností.  Porušování morálního kodexu a samozřejmě neprodukci. Náš tým má 56 spolupracovníků. Z hlediska velikosti podle počtu lidí jsme malá firma, z pohledu oblasti, v níž se pohybujeme, nás řadím k těm středním.

2. 3.

2.

3.

Připravila: Barbora Hartmannová Snímky: archiv klientů

Olga Smolová

Tým se nejlépe stmelí společně prožitými vysokými emocemi. Naše firma si hodně zakládá na tom, že jsme jeden velký tým, a týmovost posilujeme mnoha různými akcemi. K nejoblíbenějším patří mikulášské kuželky a nohejbalový turnaj pořádaný vždy na přelomu srpna a září. Loni před Vánocemi jsme poprvé zorganizovali vánoční jarmark, kde jsme zábavu spojili i s charitou. Na jarmarku proběhl dobročinný bazar, jehož výtěžek spolu s výtěžkem z dobrovolného vstupného jsme věnovali sociálně slabým dětem z jedné místní základní školy. Bylo to 15 000 Kč, které věnovali sami zaměstnanci, ne firma. O akci vyšel velký článek v Mladé frontě DNES a naši zaměstnanci byli hrdí na to, že jsou součástí takového skvělého týmu. Rozhodně netolerujeme neetické jednání. V roce 2009 jsme v naší firmě vytvořili etický kodex, jehož zásady od té doby mezi zaměstnanci prosazujeme. Rok 2012 byl vyhlášen rokem etického kodexu. Probíhala spousta propagačních akcí, workshopů a soutěží na podporu etických zásad. Pokud se některý ze zaměstnanců zachová neeticky, je za to přísně potrestán a často to vede až k jeho odchodu z firmy. Společnost HESTEGO a.s. má v současné době přes 330 zaměstnanců. Zařadila bych nás tedy už ke středně velkým firmám. Ačkoli je nás poměrně mnoho, stále se nám daří udržet mezi lidmi přátelskou atmosféru, vzájemnou vstřícnost a ochotu udělat vždy něco navíc ku prospěchu celého týmu.


Téma: Tajemství týmu

Jak v týmu nejsnáze

prosazovat změny?

Pokud chcete do týmu zavést něco nového, změnit něčí názor nebo hledisko, nemusí to být vždy snadné. Je možné, že jste se sami ocitli v situaci, kdy jste si byli jisti, že daná změna bude pro tým velmi hodnotná, ale tým ji nepřijal s takovým nadšením, jaké jste očekávali.

Dá se tedy nějak předejít této nepříjemné situaci?

Ano, je to možné. Prozradím vám, jak je možné v týmu prosadit nové nápady a změny, aniž byste museli využívat síly moci. V každém týmu existuje někdo, koho můžeme nazvat „názorovým vůdcem“. Nemusí to být vždy šéf, ani ta nejvýraznější osoba v týmu.

Je to jednoduše někdo, jehož názor zajímá ostatní. Tato osoba díky své pozici v týmu dokáže pozitivně podpořit vaše snažení, ale také ho dokáže úplně zastavit. Přitom nemusí ani nic říkat. Stačí, když se na něj při poradě, kde prezentujete novou strategii, ostatní dívají. Podle reakce, míry nadšení a emocí pochopí, zda jejich názorový vůdce tuto myšlenku podporuje nebo ne. Pak se přidají k němu, a to i hlasitě. Osoba, která je názorovým vůdcem, však velmi často ani netuší, že takovouto moc má.

Jak vám může pomoci názorový vůdce?

V první řadě je nutné zjistit, kdo ve vašem týmu tímto názorovým vůdcem je. Doporučujeme provést průzkum a zeptat se na to samotných členů týmu. Nespoléhejte se na to, že to sami odhadnete. Výsledky průzkumu vás mohou velmi překvapit. Mezi několik otázek tedy začleňte také otázku: „Čí názor, kromě názoru nadřízeného, vás zajímá?“ nebo „Kdo z týmu má podle vás v pracovní oblasti dobré názory?“

Konzultujte to s ním, zapojte ho do vývoje a vyvolejte v něm souhlas s danými věcmi. Pak teprve tuto novinku prezentujte i týmu. Jednou za čas ověřte, zda se osoba názorového vůdce nezměnila tím, že zopakujete průzkum. Názorový vůdce vám může hodně pomoci, je tedy dobré vědět, kdo jím je. ❚

Text: Lucie Spáčilová Snímky: Thinkstock

M

ožná se stalo, že to i úplně odmítl. Stojí to potom hodně úsilí a času se prosadit. Můžete to také udělat jednoznačným příkazem z pozice moci, to však není vždy ta nejlepší cesta.

Jedno jméno bude pravděpodobně převažovat.

Pokud potřebujete prosadit něco nového, možná ne úplně populárního, nebo komplikovanějšího, prezentujte vše nejprve názorovému vůdci.

11


Zaměstn ane c

oru. nah ut

A F FIRM

firmu táh l ě m no y b

FIRMA A FIRM

Proto je důležité, koho do svého týmu přijmete

FIRMA FIRMA

Na cestě k dobře fungujícímu pracovnímu týmu vám pomůže náš program 2 KLÍČOVÝCH SEMINÁŘŮ:

dobrého pak ra je manaže vat své zlepšo ří mají lidi, ktenciál. pote

Aktuální termíny seminářů najdete na stránkách www.performia.cz

HELI UM

 JAK VYTVOŘIT A UDRŽET SKVĚLÝ TÝM  Jak se vyznat v  lidech a využít jejich potenciál Prací

Dobrodružství personalistiky: TAJEMSTVÍ TÝMU  

Dobrý pracovní tým je základem fungující firmy. V tomto čísle si můžete přečíst o 5 zaručených ničitelích týmu, o tom, jak v týmu nejsnáze p...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you