Page 1

Opgørelse over transportudgifter Til vejledningsmøder med a-kassen

Dette felt udfyldes af vejleder/kontoansvarlig:

Formål : kn3

Konto: 3202

Periode :

Mødested :

Overføres til konto:

Udbetalt kontant:

CPR nr. Navn : Adresse :

Postnr/by :

Bankreg.nr. :

Bankkonto :

Banknavn : Fremvis dokumentation for udgifter, billet eller prisoversigt.

Transportgodtgørelse fra : Pris med offentlig transport (billigste mulighed)

Til :

Retur

Kr. : Kr. : Kr. :

Udgifter i alt :

______________________________ Dato Medlems underskrift

Kr. :

_________________________________ Dato Kontoansvarligs underskrift

http://www.prosa.dk/fileadmin/user_upload/dokumenter/A-kasse/transportudgiftbilag.ny  

http://www.prosa.dk/fileadmin/user_upload/dokumenter/A-kasse/transportudgiftbilag.ny.pdf