Page 1

Bilag 3

Tillæg til ansættelsesbrev Funktionæren forpligter sig ved sin underskrift på dette ansættelsesbrev til at være omfattet af organisationsaftale for kontorfunktionærer, laboranter og it-medarbejdere (HK) i statens tjeneste fra en 1.april, såfremt ansættelsesstedet omflyttes til HK/STAT’s overenskomstområde efter reglerne i aftale af 22. december 2000 om procedure for ændring af dækningsområder for edb-aftalerne i staten. Genpart af nærværende ansættelsesbrev og af nævnte organisationsaftale er ved ansættelsen udleveret til undertegnede funktionær. , den

(funktionæren)

20

(ansættelsesmyndigheden)

http://www.prosa.dk/fileadmin/user_upload/dokumenter/Lokalafdelinger/Prosa_stat/tillaeg_20til_20ansa  

http://www.prosa.dk/fileadmin/user_upload/dokumenter/Lokalafdelinger/Prosa_stat/tillaeg_20til_20ansaettelsesbrev.pdf