Page 1

Forbundet af it-professionelle

Lønstatistik 2009

Privat ansatte øst

Programmering og udvikling It-erfaring 0-3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 og derover Total

Antal 32 23 18 33 32 39 29 50 43 38 35 31 25 17 23 20 10 13 18 16 32 26 27 24 21 19 13 12 14 9 7 7 8 5 2 8 6 3 7 795

Nedre kvartil 30.028,99 28.000,00 32.405,75 33.258,81 33.625,00 37.000,00 37.220,71 38.377,04 39.736,99 41.577,75 42.500,00 42.228,00 41.916,83 46.524,95 44.089,10 43.417,92 45.028,00 43.054,00 48.281,75 46.030,29 46.455,75 48.772,09 49.051,15 50.771,40 52.261,33 49.105,43 49.452,55 45.223,43 47.817,28 51.917,84 44.500,00 40.657,00 47.067,39 54.540,03

Median Øvre kvartil 31.971,67 33.733,94 31.298,86 40.000,00 36.675,50 39.960,68 36.077,68 39.082,50 35.665,50 38.977,73 40.268,06 43.817,25 43.671,12 48.675,26 42.277,19 46.088,19 44.684,21 49.500,00 45.360,00 52.319,06 46.716,52 51.907,25 46.042,29 52.520,00 46.200,00 51.280,00 51.784,18 61.255,10 48.220,92 50.600,00 48.552,17 50.729,26 53.367,54 54.557,81 49.105,28 59.447,62 53.317,58 60.075,24 49.781,84 53.496,35 53.683,92 61.292,86 53.322,99 56.217,26 51.975,00 56.626,09 53.908,55 59.469,38 53.560,02 56.694,30 53.560,02 57.720,00 54.770,95 61.960,47 53.550,25 58.612,45 55.608,21 57.410,19 56.217,75 59.769,13 55.483,96 63.189,99 51.126,11 54.266,67 54.861,05 67.138,19 57.213,58 57.397,03

Gn.snit 32.005,44 33.404,57 36.491,86 36.283,06 36.411,90 40.949,39 42.742,10 42.673,67 44.596,94 47.078,51 47.389,24 46.689,64 47.378,34 53.372,94 46.608,77 47.931,02 51.261,37 51.083,60 52.994,69 48.260,34 53.738,78 52.375,72 52.523,84 54.558,41 54.267,41 52.913,08 55.021,71 50.943,41 53.249,15 55.660,43 54.323,66 49.214,09 56.605,13 56.217,54

44.439,48 56.397,54

55.139,67 57.512,50

58.852,46 59.444,30

34.465,75 39.590,00

52.772,57 46.483,64

58.427,83 53.560,02

52.786,37 58.234,18 53.782,90 49.538,10 46.546,85

It-erfaringen er det antal hele år medarbejderen har været beskæftiget med it-opgaver. Dertil er lagt et antal år for uddannelsen. En datamatiker der har været ansat i 3 år, vil således figurere i statistikken med 5 års it-erfaring. I det angivne beløb er indregnet medarbejderens opgivne bonus samt arbejdsgiverens pensionsbidrag.

Den samlede lønstatistik findes på www.prosa.dk/raadgivning/loenstatistik

http://www.prosa.dk/fileadmin/user_upload/dokumenter/loenstatistik/2009/prog-ost  
http://www.prosa.dk/fileadmin/user_upload/dokumenter/loenstatistik/2009/prog-ost  

http://www.prosa.dk/fileadmin/user_upload/dokumenter/loenstatistik/2009/prog-ost.pdf

Advertisement