Page 1

Uddannelses-/Kursuserklæring Jeg ønsker at deltage i følgende uddannelse/kursus med bevarelse af retten til dagpenge: Skriv hvilken uddannelse eller hvilket kursus det handler om her: Uddannelsesstedets navn Telefon/evt. hjemmeside: Adresse: Dato for kursustilmelding: Dato for start: Dato for slut: Er uddannelsen under lov om åben uddannelse og lov om universiteter? Antal undervisningstimer om ugen: Er kurset en del af en aftale i en jobplan? Er kurset berettiget til SU som heltidsuddannelse?

...…….. /…………….… - 20…. ………. /…………….… - 20….

Sæt kryds: Ja:

Nej:

Ja:

Nej:

Sæt kryds:

Jeg erklærer, at jeg er bekendt med, at følgende betingelser skal være opfyldt for at få dagpenge under deltagelse i uddannelse: 1. Jobcenteret skal have besked om deltagelsen før kurset/uddannelsen begynder. 2. Jeg er tilmeldt som ledig i jobcenteret under hele perioden. 3. Jeg oplyser undervisningstimerne på mit ydelseskort. 4. Jeg står til rådighed for arbejdsmarkedet under hele perioden. 5. Jeg er aktivt arbejdssøgende, og søger fuldtidsarbejde. 6. Jeg har mulighed for at afbryde uddannelsen ved arbejde, eller følge uddannelsen samtidig med fuldtidsarbejde. Også hvis jobcenteret, anden aktør eller a-kassen formidler arbejde eller tilbud. 7. Jeg får ikke SU, SVU eller VEU under uddannelsen. CPR-nummer: Navn: Telefon: Adresse: Dags dato: Underskrift: Udfyldes af a-kassen: Kan deltage med dagpenge Svarbrev til medlem sendt den ……./………….. – 20…. Dato: Sagsbehandler:

kan deltage uden dagpenge

http://www.prosa.dk/fileadmin/user_upload/dokumenter/A-kasse/kursuserklaering  

http://www.prosa.dk/fileadmin/user_upload/dokumenter/A-kasse/kursuserklaering.pdf

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you