Page 1

BILAG TIL OPTAGELSESBEGÆRING TIL PROSAS A-KASSE: FORHÅNDSGODKENDELSE

Det erklæres hermed, at _________________________________ eksaminandens navn den ______________________________

i følgende fag har afleveret hovedopgave/speciale (overstreg det ikke gældende), som vil blive godkendt af: _______________________________________________________________

__________ Dato

__________________________ Underskrift og stempel censor

____________________ Vejleder

Samtidig erklæres det, at al studieaktivitet er ophørt, og at uddannelsen dermed er gennemført.

__________ Dato

_________________________________ Eksaminandens underskrift

Din uddannelse anses for afsluttet på det tidspunkt der foreligger en forhåndsgodkendelse fra censor og vejleder, forudsat at alle andre karakterer er givet og al studieaktivitet er ophørt. Din ansøgning om optagelse skal være modtaget i a-kassen senest 2 uger efter uddannelsens afslutning, og du vil derefter blive optaget med virkning fra modtagelsesdatoen. Din optagelse kan tidligst få virkning fra dagen efter uddannelsens afslutning. Dagpengeretten opnås en måned efter uddannelsens afslutning.

59FORGOD

http://www.prosa.dk/fileadmin/user_upload/dokumenter/dimittend/Forhaandsgodkendelse_000  
http://www.prosa.dk/fileadmin/user_upload/dokumenter/dimittend/Forhaandsgodkendelse_000  

http://www.prosa.dk/fileadmin/user_upload/dokumenter/dimittend/Forhaandsgodkendelse_000.pdf

Advertisement