Page 1

Forbundet af it-professionelle

Lønstatistik 2009

Offentligt ansatte

Drift og support It-erfaring

0-3 4-6 7-9 10-12 13-15 16-18 19-21 22-24 25-27 28-30 31-33 34-35 over 35 Total

Antal

2 21 26 30 21 21 2 11 9 3 5 1 7 159

Nedre kvartil

29.820,15 31.113,55 33.037,30 37.599,83 36.160,83

Median

32.242,75 33.656,02 37.241,51 41.707,23 39.074,00

37.601,38 40.700,00 35.704,62 40.553,93

Øvre kvartil

36.488,85 39.852,89 41.466,67 46.343,07 40.700,00

Gn.snit

33.101,56 36.112,36 38.354,30 41.922,18 39.319,06

41.829,77 45.580,48

50.647,32 45.887,00 46.268,02 41.768,21 42.017,38 51.904,83 46.609,94

39.933,85 42.684,00 33.079,00 38.644,87

44.077,90 43.178,77 42.702,76 39.095,31

It-erfaringen er det antal hele år medarbejderen har været beskæftiget med it-opgaver. Dertil er lagt et antal år for uddannelsen. En datamatiker der har været ansat i 3 år, vil således figurere i statistikken med 5 års it-erfaring. I det angivne beløb er indregnet varige tillæg, engangstillæg samt arbejdsgiverens pensionsbidrag.

Den samlede lønstatistik findes på www.prosa.dk/raadgivning/loenstatistik

http://www.prosa.dk/fileadmin/user_upload/dokumenter/loenstatistik/2009/drift-offentlig  

http://www.prosa.dk/fileadmin/user_upload/dokumenter/loenstatistik/2009/drift-offentlig.pdf