Page 1

J.nr. 07-333/06-5 J.nr. 07-333/67-3 Delresultat af forhandlinger om fornyelse af organisationsaftale for edb-medarbejdere (PROSA) og organisationsaftale for kontorfunktionærer, laboranter og it-medarbejdere (HK)

Under forhandlinger mellem HK/STAT, PROSA/STAT og Personalestyrelsen om fornyelsen af organisationsaftalen for edb-medarbejdere (PROSA) samt organisationsaftalen for kontorfunktionærer, laboranter og it-medarbejdere (HK) den 10. februar 2008, er der opnået enighed om følgende: 1. Der foretages ændringer i anciennitetsbestemmelsen (§ 3 i organisationsaftale for edb-medarbejdere (PROSA) og § 28 i organisationsaftale for kontorfunktionærer, laboranter og it-medarbejdere (HK)). Ændringen vedrører hvilke uddannelser, der er anciennitetsgivende. Følgende indføjes i bestemmelsen: ”Personer, der for eksempel har et uddannelsesniveau svarende til 2 semestre/60 ECTS point på en videregående it-uddannelse (KVU, MVU eller LVU) indplaceres på trin 1. Efterfølgende medregnes relevant studietid som anciennitetsgivende forholdsmæssigt med 5 ECTS point pr. måned. Det er en forudsætning, at medarbejdere har bestået de fordrede eksaminer”. Endvidere er der foretaget redaktionelle ændringer af bestemmelsen. Bestemmelsen samt cirkulærebemærkningerne hertil er vedhæftet som bilag 1. 2. Funktionsbilaget er opdateret. Funktionsbilaget er vedhæftet som bilag 2. 3. Bilaget om tillæg til it-medarbejderens ansættelsesbrev er ændret med henblik på opfyldelse af funktionærlovens beskyttelsespræceptive bestemmelser. Der er desuden foretaget mindre redaktionelle ændringer af bilaget. Bilaget er vedhæftet som bilag 3.

København den

HK/STAT

PROSA/STAT

SAM-DATA

Finansministeriet P.M.V. E.B.

http://www.prosa.dk/fileadmin/user_upload/dokumenter/Lokalafdelinger/Prosa_stat/delresultatpapir_201  

http://www.prosa.dk/fileadmin/user_upload/dokumenter/Lokalafdelinger/Prosa_stat/delresultatpapir_20130208.pdf

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you