Page 1

Brobygning for datamatikere til master i it It-vest - samarbejdende universiteter er glad for at kunne tilbyde datamatikere en brobygning, der giver adgang til masteruddannelsen i it.

Master i it Master i it er et landsdækkende fleksibelt tilbud om it efteruddan-

Brobygningen er specifikt målrettet master i it og kvalificerer til optagelse på én af linjerne: Softwarekonstruktion, Organisation eller Interaktionsdesign og multimedier. Datamatikere optages på brobygning og på masteruddannelsen i it efter konkret, faglig vurdering. For at opnå titlen Master i it skal du som datamatiker ...

nelse på universitetsniveau. Uddannelsen udbydes af it-vest samarbejdet mellem Syddansk Universitet, Aalborg Universitet og Aarhus Universitet. Undervisningen er bygget op omkring enkelte seminarer kom-

• •

• •

have to års relevant erhvervserfaring efter datamatikeruddannelsen, gennemføre brobygningsforløb til den linje, du ønsker (forløbet har et omfang på 30 ECTS, der svarer til ½ års fuldtidsstudium, men kan gennemføres på deltid ved siden af job over 1-1½ år), fuldføre tre fagpakker på master i it, hvoraf mindst to skal være fra den valgte linje, skrive masterprojekt inden for den linje, du har valgt.

bineret med kommunikation via nettet. Man kan vælge dele af uddannelsen eller at tage en hel master i it. Uddannelsen dækker tre områder: Interaktionsdesign og multimedier, Organisation samt Softwarekonstruktion. Læs mere og tilmeld dig vores

Fagpakke inden for linjen

Fagpakke inden for linjen

15 ECTS

15 ECTS

Valgfri fagpakke

Masterprojekt

15 ECTS

15 ECTS

informationsmøder på

www.master-it-vest.dk.

Brobygning til linjen 30 ECTS

It-vest It-vest er et uddannelses- og forskningssamarbejde mellem Syddansk Universitet, Aalborg

Kontakt it-vest for mere information eller mød os på et af forårets informationsmøder om masteruddannelsen i it:

Universitet og Aarhus Universitet. It-vest har til formål at styrke

Aarhus, torsdag 26. april 2012, kl. 16.00-17.30 Aarhus Universitet, AU Executive, Fuglesangs Alle 26, Lokale R220, 8210 Aarhus V. Aalborg, torsdag 3. maj 2012, kl. 16.00-18.15 Aalborg Universitet, Selma Lagerlöfs Vej 300, Lokale 02.90, 9220 Aalborg Ø. Kolding, tirsdag 8. maj 2012, kl. 16.00-18.15 Syddansk Universitet, Engstien 1, Lokale 1.20, 6000 Kolding

udbuddet af it-uddannelser i Vestdanmark samt at fremme det flerfaglige samarbejde inden for it. It-vest – samarbejdende universiteter Åbogade 15, 8200 Aarhus N Tlf.: 7027 6850 E-mail: it-vest@it-vest.dk

Med venlig hilsen it-vest - samarbejdende universiteter

/BROBYGNING_DATAMATIKER_F12  

http://www.prosa.dk/fileadmin/user_upload/dokumenter/PROSAbladet/2012/maj/BROBYGNING_DATAMATIKER_F12.pdf

/BROBYGNING_DATAMATIKER_F12  

http://www.prosa.dk/fileadmin/user_upload/dokumenter/PROSAbladet/2012/maj/BROBYGNING_DATAMATIKER_F12.pdf

Advertisement