Page 1

master i it Masteruddannelsen i it er efter- og videreuddannelse for personer, der arbejder professionelt med

Masteruddannelsen i it under it-vest samarbejdet har tre linjer:

• udvikling af it • implementering af it • undervisning inden for it.

• Softwarekonstruktion Fokus er på principper, teorier, metoder og teknikker bag de nyeste it-teknologier. Linjen dækker hele processen ved udvikling af software: Specifikation, design, konstruktion, analyse og verifikation. Den studerende opnår titlen Master i it, softwarekonstruktion.

Uddannelsen giver kendskab til de nyeste teorier og principper bag udvikling og udnyttelse af it og tilbyder deltagerne metoder og teknikker, de kan bruge i aktuelle og fremtidige arbejdsopgaver. Masteruddannelsen i it udbydes af it-vest samarbejdet mellem Aarhus Universitet, Aalborg Universitet og Syddansk Universitet. Uddannelsen er på 60 ECTS-point, der svarer til et års fuldtidsstudium. I niveau svarer uddannelsen til universiteternes kandidatgrad. Den består af tre fagpakker samt et masterprojekt. Den studerende sammensætter uddannelsen individuelt, dog således at mindst to fagpakker og masterprojektet hører til samme linje.

Fagpakke inden for linjen 15 ECTS

Fagpakke inden for linjen 15 ECTS

Valgfri fagpakke 15 ECTS

Masterprojekt inden for linjen 15 ECTS

• Organisation Fokus er på principper, teorier, metoder og teknikker bag udvikling og implementering af it til brug i organisatoriske og forretningsmæssige forandringsprocesser – herunder it-strategi og -ledelse. Den studerende opnår titlen Master i it, organisation. • Interaktionsdesign og multimedier Fokus er på principper, teorier, metoder og teknikker bag forholdet mellem brugere og it-systemer. Linjen beskæftiger sig med udvikling, vurdering og implementering af interaktive digitale medier og produkter. Den studerende opnår titlen Master i it, interaktionsdesign og multimedier.

www.master-it-vest.dk

AU

AARHUS UNIVERSITET

It-vest er et uddannelses- og forskningssamarbejde mellem Syddansk Universitet, Aalborg Universitet og Aarhus Universitet. It-vest har til formål at styrke udbuddet af it-uddannelser i Vestdanmark og at fremme det flerfaglige samarbejde inden for it.


master i it Fagpakker under Master i it med start 2. halvår 2012 Titel

k O S

Business intelligence: Analyse af store databaser I Enkeltfag: Datawarehousing og OLAP; Data mining: Vidensopdagelse i store databaser; Avanceret business intelligence.

k O S

I Enkeltfag: Grundlæggende softwarearkitektur; Avancerede emner i

Softwarearkitektur i praksis

softwarearkitektur; Softwarearkitektur – forsknings- og udviklingsprojekt.

Tid

Kr.*

Gennemføres af

07.09.12 28.02.13

18.000

Aalborg Universitet

27.08.12 10.04.13

18.000

Aarhus Universitet

k O S

I

User Experience Design Enkeltfag: Brugeroplevelsesdesign og digital æstetik; Brugercentrerede metoder i design og test af oplevelser; Anvendt brugeroplevelsesdesign.

01.09.12 31.01.13

18.000

Aalborg Universitet

k O S

I

Webkommunikation og sociale medier Enkeltfag: Webkommunikation; Sociale medier.

27.08.12 27.01.13

15.000

Aarhus Universitet

Implementering af it i sundhedsvæsenet

30.08.12 31.01.13

15.000

Aarhus Universitet

01.09.12 31.01.13

15.000

Syddansk Universitet Kolding

01.09.12 31.01.13

18.000

Aalborg Universitet

01.09.12 31.01.13

18.000

Aalborg Universitet

24.08.12 24.01.13

18.000

Aarhus Universitet

k O S Enkeltfag: I Implementering af it i sundhedsvæsenet. It og forretningsudvikling i små og mellemstore virksomheder

Proces- og systemanalyse i SMV; Ledelse af systemimplek O S Enkeltfag: I mentering i SMV; Systemimplementering i SMV i praksis.

It-forandringsagenten – håndtering af den menneskelige faktor

k O S Enkeltfag: I Forandring af arbejdsfællesskaber; Forandringer af

medarbejdere; It-forandringsagenten – den integrerede, personlige stil.

It-lederen

k O S Enkeltfag: I Lederrollen og gruppeledelse; Kommunikation og forandringsledelse; It-lederen i praksis. It-strategi

k O S Enkeltfag: I Strategi for forretning og it; It-strategi og governance; It-strategi i praksis.

* Der må påregnes yderligere udgifter til litteratur samt evt. til forplejning og ophold i forbindelse med seminarer. Ansøgningsfrist 1. juni 2012.

Fagpakker under Master i it med start 1. halvår 2013 Titel

Titel

k O S

I Indlejret sandtidssoftware

k O S Arbejdspraksis I og it

k O S

I XML- og webteknologi

k O S It-organisationen I

k O S

I

Brugerorienteret produktdesign

k O S It-projektledelse I

k O S

I

Webapplikationsudvikling

it og organisation k O S Vidensdeling, I

Ret til ændringer forbeholdes.

k O S I Fagpakken tilhører linjen Softwarekonstruktion. k O S I Fagpakken tilhører linjen Interaktionsdesign og multimedier. k O S Fagpakken I tilhører linjen Organisation.

AU

www.master-it-vest.dk

AARHUS UNIVERSITET

It-vest er et uddannelses- og forskningssamarbejde mellem Syddansk Universitet, Aalborg Universitet og Aarhus Universitet. It-vest har til formål at styrke udbuddet af it-uddannelser i Vestdanmark og at fremme det flerfaglige samarbejde inden for it.

/aktuelt_udbud_E12  

http://www.prosa.dk/fileadmin/user_upload/dokumenter/PROSAbladet/2012/maj/aktuelt_udbud_E12.pdf

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you