Page 1

SKAL DU VIDERE..? University College Nordjylland Teknologi & Business tilbyder nu, nye og spændende efteruddannelsesforløb for ledige ingeniører, elektronik udviklere og erfarne programmører indenfor elektroniksektoren. Vi udbyder 5 forskellige kurser, der alle har en varighed af 5 dage. Kursernes formål er, at give deltagerne en udvidet basal viden indenfor aspekterne omkring højniveau IT anvendelse. Kurserne vil blive afholdt i oktober.

1. Embedded C Dette kursus indeholder generel C programmering, programmering af drivere til hardware enheder fx display og USB. Realtidsoperativsystemer og struktureret programudvikling til embedede systemer. 2. C#/.NET C#/.NET har 2 temaer, det ene fokuserer på objektorienteret programmering i C# og det andet omhandler forskellig muligheder i .NET platformen.

3. Databaser Dette kursus har relationelle databaser som emne og indeholder modellering af databaser, SQLsproget, den relationelle model, design af relationsdatabaser. 4. Systemudvikling Indeholder systemudviklingsmodeller, objektiveret systemudvikling, procesforbedring versus ”Agile” systemudvikling og ”Agile” projektplanlægning. 5. Java Objektorienteret programmering i Java, såsom klasser og objekter, Arv, GUI. Ligeledes design herunder arkitektur og designkriterier.

Pris: Deltagergebyret udgør kr. 4.500,pr. deltager. Idet kurserne udbydes under Lov om åben uddannelse, har man som deltager mulighed for, at søge SVU-støtte. Beløbet udgør kr. 652,50,- pr. dag, hvilket er 90% af højeste dagpengesats. Ledige kan deltage i uddannelsen under 6-ugers selvvalg og man kan ligeledes søge om, at få dækket deltagergebyret.

Sted: Kurserne vil blive afholdt hos UCN Teknologi & Business, Sofiendalsvej 60, 9200 Aalborg SV. Tid: Uge 41, 43 og 44. Kontakt: Uddannelseskonsulent Mona Borksted Nielsen på tlf: + 45 25 26 69 52 eller mail: monn@act2learn.dk

NORDJYLLANDS ERHVERVSAKADEMI (NOEA) ER FUSIONERET IND I UNIVERSITY COLLEGE NORDJYLLAND I JANUAR 2009. VI ARBEJDER INDEN FOR TRE HOVEDOMRÅDER: DET SUNDHEDSFAGLIGE, DET PÆDAGOGISKE SAMT TEKNOLOGI & BUSINESS. MERE INFORMATION PÅ

University College Nordjylland, Teknologi & Business Sofiendalsvej 60 9200 Aalborg SV

www.ucn.dk og www.noea.dk Professionshøjskolen

University College Nordjylland TEKNOLOGI & BUSINESS

http://www.prosa.dk/fileadmin/user_upload/dokumenter/Kurser_for_ledige/Aalborg_oktober  

http://www.prosa.dk/fileadmin/user_upload/dokumenter/Kurser_for_ledige/Aalborg_oktober.pdf

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you