Page 1

Tro- og love erklæring vedrørende Selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse Undertegnede Navn: «personp4»

CPR.-nr.: «personpn»

Erklærer hermed om min selvstændige virksomhed:

________________________________________________________________ (virksomhedens navn og adresse) • At jeg driver virksomheden som bibeskæftigelse. • At jeg ikke tidligere har haft samme virksomhed som hovedbeskæftigelse. • At jeg til enhver tid kan udføre arbejdet i virksomheden udenfor normal arbejdstid eller frit kan ændre arbejdstiden om nødvendigt, for at stå til rådighed for arbejde indenfor almindelig arbejdstid (kl. 8-16). Arbejdsopgaven skal fortsat kunne udføres, dvs. hvis arbejdstiden ikke kan ændres, skal det sandsynliggøres, at opgaven vil blive udført af en anden. • At jeg ikke har oplyst, eller forudsat at jeg kan træffes eller udføre arbejde i virksomheden inden for normal arbejdstid, f.eks. ved skiltning eller annoncering. • At jeg står til rådighed for arbejdsmarkedet i 37 timer om ugen, er tilmeldt som ledig på jobnet.dk, og er aktiv arbejdssøgende til fuldtids lønarbejde. • At jeg vil skrive alle arbejdstimer brugt i min virksomhed på mine ydelseskort. Det gælder også ikke faktureret tid. F.eks. transport, opsøgende arbejde, eller administrative opgaver – såsom indberetning af moms og SKAT mv. • At jeg har pligt til straks at give a-kassen besked, hvis der sker ændringer i min selvstændige virksomhed.


Navn: «personp4»

CPR.-nr.: «personpn»

Supplerende oplysninger om din virksomhed • Virksomhedens branche:

• Virksomhedens formål:

• Beskriv din kundekreds samt på hvilket tidspunkt af døgnet de kan kontaktes:

• Beskriv alle dine personlige arbejdsopgaver i virksomheden, herunder også opgaver på administration - brug gerne bagsiden:

Oplysninger om dine driftsmidler, inventar og varelager:

• Beskriv arbejdsfordelingen, hvis du driver virksomheden sammen med andre – brug gerne bagsiden:

• Skriv hvordan du til enhver tid kan drive selvstændig virksomhed uden for normal arbejdstid – brug gerne bagsiden:

• Skattemæssige forhold: Opgiver du skattemæssigt over/underskud af selvstændig virksomhed?

Ja:

Nej:

Bruger du virksomhedsskat ordningen?

Ja:

Nej:

Nedskriver du varelager, eller bruger skattemæssige fradrag for driftsudgifter og afskrivning på driftsmidler efter de regler, der gælder for selvstændige erhvervsdrivende?

Ja:

Nej:

Dato: _____________

Underskrift: ______________________________

http://www.prosa.dk/fileadmin/user_upload/dokumenter/A-kasse/13tillaeg  

http://www.prosa.dk/fileadmin/user_upload/dokumenter/A-kasse/13tillaeg.pdf

http://www.prosa.dk/fileadmin/user_upload/dokumenter/A-kasse/13tillaeg  

http://www.prosa.dk/fileadmin/user_upload/dokumenter/A-kasse/13tillaeg.pdf

Advertisement