Page 1

ГАЗЕТА ПО-НАДВІРНЯНСЬКИ До 25 числа щомісяця Ви можете передплатити "Народну Волю" у найближчому поштовому відділенні, листонош та Центрі поштового зв`язку № 4 у Надвірній. Довідки за тел. 29259; 23191 (редакція); 23317 (ЦПЗ № 4).

Ангеліні судилось жити стор. 5

Азарту в футболі додає краса дівоча стор. 3

В єдності – сила народу!

Ï`ÿòíèöÿ, 23 квітня

2010 р. № 3536 (20372038) Ціна договірна

ДЗВІН ЧОРНОБИЛЯ

Нині тут вінки і квіти. А що далі?

26$го пом`янімо об 11$й

Орися СПІВАК “Народна Воля”

Напередодні 24 ї річниці аварії на Чорнобильській АЕС спілкуємось із заступником голови райорганізації "Союз Чорнобиль України" Іваном КОСТЮКОМ біля пам`ятного знаку ліквідаторам цього планетарного лиха. І не випадково: саме тут найгостріше відчуття болю від незагоєної рани України.

Запрошуємо шановних краян взяти участь у молебні за жертвами Чорно бильської катастрофи та мітингу пам’яті з нагоди 24ї річниці Чорнобильської катастрофи, які відбудуться в понеділок, 26 квітня об 11.00 год. у Надвірній біля пам’ятного знака жертвам Чорнобиль ської катастрофи. Оргкомітет.

Найгостріший більспомин нашого співроз мовника – моторошна пустка у спорожнілих обій стях у небезпечній після аварії зоні. У 1986му його призвали через райвійськкомат, як і бага тьох інших молодих хлопців, рятувати Поліську землю. Шість місяців шоферування – шість міся ців дезактивації. Старі будинки зносили, новіші впорядковували. Найбільше пригнічувало без люддя, непокошені подвір`я. Все наче після війни. Так, наче з війни, і додому повернувся інвалідом.

стор. 4 На Чорнобильській АЕС може статися новий вибух На Чорноби льській атомній електростанції може статися но вий вибух, на багато потужні ший, ніж у 1986 році. Про це з три буни Верховної Ради заявив де путат Володимир Яворівський. За його словам, стан укриття ЧАЕС критичний. «Не призведи, Господи, землетрус 56 балів, кришка ця не закріплена, вона з`їде... Ми мати мемо колосальної сили вибух, більший, ніж була Чорнобильська катастрофа», – сказав Яворів ський, повідомляє «Оглядач».

Схилімо голови перед жертовним подвигом ліквідаторів, як Іван КОCТЮК... Світлина Назарія ГРИДЖУКА.


2

«Народна Воля», 23.04.2010 № 35 36

ВЛАДА

ПАМ`ЯТЬ

У Надвірній ветеранів вшанують біля Обеліска Слави На честь 65 річчя Перемоги влада організує і святковий стіл. Започаткують Алею взаєморозуміння і примирення між ветеранами війни і вояками ОУН УПА Микола ПИТЛЮК “Народна Воля”

На розширеному засіданні оргкомітету з відзначення в районі 65 ї річниці визволення України від фашистських загарбників і Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941 1945 років заступник голови РДА Василь СИДОРУК представив додаткові заходи, котрі визначені розпорядженням РДА, щодо підготовки та святкування цих історичних дат. Відзначатимуть подію в кожному на селеному пункті Надвірнянщини. За заду мом організаторів до цієї важливої спра ви повинні долучитися всі служби, органи місцевого самоврядування. Необхідно провести профілактичний огляд ветеранів війни, обстежити матері альні та соціальнопобутові умови їх про живання, активізувати медикаментозне забезпечення згідно з чинним законодав ством, пошукову роботу, пов`язану із встановленням імен загиблих, зниклих безвісти в роки Великої Вітчизняної війни, зокрема, із залученням учнівської молоді. У загальноосвітніх школах ТРЕБА організувати та провести виховні й війсь ковопатріотичні заходи, а в бібліотеках району – тематичні книжкові виставки "Поки живемо – пам`ятаймо!", присвячені Перемозі у Великій Вітчизняній війні. Проблемними є впорядкування 29 вій ськових поховань на теренах Надвірнян

Склад членів

щини. Це братські могили, Обеліски Сла ви, символічні пам`ятники односельча нам, які загинули у Другій світовій війні. Начальник управління праці та соці ального захисту населення РДА Михай ло Дзембак повідомив, що незважаючи на важкий фінансовий стан, держава збільшила майже вдвічі цього року разові виплати ветеранам Великої Вітчизняної війни і жертвам нацистських репресій до 9 травня. Найбільше одержать інваліди війни І групи й ті, котрі мають перед Бать ківщиною заслуги – Герої Радянського Со юзу, Герої соцпраці, Герої України, наго роджені за подвиги в роки війни, повні кавалери ордена Слави – по 1000 грн.; інвалідам II групи виплатять по 900 грн.; інвалідам ІІІ групи – по 800 грн. Вишукають у районі можливості для надання додаткової матеріальної допомо ги ветеранам Великої Вітчизняної війни, сім`ям загиблих воїнів та жертвам нацис

Обеліск Слави у Надвірній Світлина Назарія ГРИДЖУКА. тських переслідувань за сприяння район ної ради. Свою пропозицію щодо покращення медикаментозного забезпечення ветера нів висловили головний лікар Надвір нянської ЦРЛ Ярослав Ісопенко, началь ник фінуправління РДА Михайло Андруш ко, а начальник відділу культури і туризму РДА Олександр Зварчук вів мову про вне

сок культармійців у гідне відзначення цієї дати. Йшлося і про відновлення алей до Обелісків Слави. Місце для Алеї взаємо розуміння і примирення між ветеранами Великої Вітчизняної війни та учасниками національновизвольної боротьби вояків ОУНУПА має віднайти Надвірнянська міська рада.

ВИБОРИ

територіальної виборчої комісії з позачергових виборів Стримбівського сільського голови, які відбудуться 20 червня 2010 року Згідно з рішенням сесії Стримбівської сіль ської ради від 16 квітня 2010 р. № 673 "Про вне сення змін до складу територіальної виборчої комісії" до складу цієї комісії входять: Голова – Зелик Емілія Василівна, 1943 р. н., освіта базова вища, пенсіонер; Заступник голови – Косило Наталія Дмитрівна, 1972 р. н., освіта вища, не працює; Секретар – Юрійчук Василь Васильович, 1943 р. н., освіта базова вища, пенсіонер; Члени комісії: Зеленчук Марія Миколаївна, 1961 р. н., освіта базова вища, Надвірнянський коледж, бібліотекар; Свідрук Ігор Юрійович, 1973 р. н., освіта середня технічна, працівник ТОВ "ЛК Інтерплит Над вірна"; Турчиняк Мар`яна Романівна, 1979 р. н., освіта середня спеціальна, ФАП с. Стримба, мед сестра; Новак Тетяна Василівна, 1972 р. н., освіта се редня, не працює; Коцько Наталія Федорівна, 1953 р. н., освіта середня технічна, пенсіонер. Ганна ГЛАДИШ, в. о. Стримбівського сільського голови.

29 квітня скликаємо сесію Надвірнянської міської ради 29 квітня 2010 року о 10 ій год. відбу деться 44 а сесія Надвірнянської міської ради п'ятого демократичного скликання. На розгляд сесії міської ради виносять такі питання: 1. Про роботу комунальних підприємств теплоенергетики в місті Надвірна в 20092010 роках. 2. Питання землекористування. 3. Різне. На сесію запрошуємо депутатів міської ради, районної, обласної ради, членів вико навчого комітету міської ради, керівників пар тійних і громадських організацій, об'єднань, підприємств, представників засобів масової інформації. Зіновій АНДРІЙОВИЧ, Надвірнянський міський голова.

ВІДПОЧИНОК

"Бути чи не бути" по-пластовому Пластуни із Вишгорода на Київщині, Дніпродзержинська і Франції успішно таборували торік у с. Красна завдяки підтримці місцевої влади Сіріють намети. Вже за обрієм сходить сонце. Так не хочеться вставати, але свист бунчужного змушує швидко піднятися, вдягнутись і вибігти в лаву. І хто придумав ці ранки і ці свищики, що не дають поніжи тись у теплому рідненькому спальному мішку... Минулого літа таборували майже 40 дітей Вишго родського осередку Пласту з Київщини із друзями з інших гуртків Центру творчості "Джерело", друзями пластунами з Дніпродзержинська, а також дітьми села Красна Надвірнянського району. Табір мав назву "Бути чи не бути?". Темою його стало знайомство з різни ми професіями. Для когось, можливо, це був вибір майбутнього фаху. Орга нізатори прагнули допомогти дітям краще почути себе, розпізнати свої щирі прагнення, особливості й здіб ності: до музики, медицини, акторст ва, архітектури. Важливо було дати зрозуміти учасникам, що у цьому світі кожен має свій дарований Богом шлях, і для того, щоб не згубити його, потрібно слухати своє серце, не боя тися жити згідно з його покликом і бути щирим у тому, що робиш. У день бу дівельника учасники табору ознайо милися із сучасними напрямками ар хітектури, а також будували основні таборові споруди: стіл на кухні, лятри ни (туалети), щогли, брами, умиваль ники тощо. У день фермера діти май стрували гурткові тотеми – городні опудала, а також командами змагали ся у вмінні доїти козу, збирати фрук ти, вимірювати землю, розпізнавати різні овочі й фрукти. У день військовика пластунам розповіли про грізні війська в історії світу, пізніше була теренова гра, суть якої полягала в змаганні між македон цями і спартанцями. У день медика була гутірка про цікаві факти з теорії

та практики медицин, усі могли пере вірити якість чищення зубів спеціаль ним таємним способом та взяти участь у тереновому змазі на пере вірку здобутих знань і вмінь. У день спортсмена таборовики перетворилися на справжніх Гераклів і брали участь в Олімпійських іграх. День дизайнера відзначився прове денням конкурсу "Міс і містер табору" під час ватри. Дівчата виготовляли ко стюми, а хлопці займалися старо давнім мистецтвом розмалювання тіла (бодіартом), виготовляли запро шення для батьків на батьківський день (за дизайнерською розробкою подругискаута із Франції Мілен Та верньє, яка також була у таборі) та прослухали гутірку з авіаконструю вання. У день духівника пластуни чи тали і розтлумачували частини Свято го Письма. Учасники табору здобули знання із таборування (вибір правиль ного місця для розміщення табору, розкладання намету, вибір місця та види вогнища тощо), піонірки (в'язан ня різних вузлів), самозарадності (на вчання виживати в природніх умовах: розвести вогонь без сірників, зорієн туватись на місцевості, побудувати місце для нічлігу, роздобути їжу та воду), куховаріння (навчання варити

їжу в таборових умовах, розрахову вати кількість харчів на кількість лю дей тощо), ПМД (надання першої ме дичної допомоги), духовні гутіркибе сіди. У таборі, навіть, власноруч органі зували лазню! Мандрівка у таборі – не менш захоплива й очікувана при года. І, хоча деколи вона буває досить виснажливою, бо доводиться із пов ним наплічником проходити великі відстані, відчуття гордості за те, що ти зміг це витримати і враження від пережитого залишають втому дале ко позаду. Завдяки приватним під приємцям села, наші пластуни змог ли помандрувати на Говерлу, якраз перед приїздом туди Президента Ук раїни. Після мандрівки таборовиків зустрічали друзі смачнющою вечерею і музикою на баяні. Запам`ятався похід на чорниці й малину прикар патським лісом у супроводі лісника. Вдало провести табір допомогли міс цева влада в особі голови Надвірнян ської РДА Ігоря Писклинця, Крас нянського сільського голови Богдана Левицького та секретаря ради Ярос лави Синоверської, житель села Анд рій Синоверський, учителька місцевої загальноосвітньої школи Вікторія Ко ломієць, родини Зубків, Микитиних, сім`ї тих місцевих дітей, які таборува ли разом з нами. Два тижні таборових "буднів" ли шилися позаду, але попереду чекає не менш насичений пластовий рік. Ми провели зустрічіспогади про таборо ве літо з презентаціями для батьків, переглядом фотографій, найекзотич нішим таборовим тортом "Халепа" та веселими пластовими піснями під гітару. Ярослава БЕНЬ, Ганна КОРОЛЬОВА, комендант табору, м. Вишгород Київської області.


«Народна Воля», 23.04.2010 № 35 36

САМБО

Надвірнянські самбісти підкорили Грецію У грецькому місті Салоніки із 15 по 18 квітня відбувся молодіжний чемпі онат Європи з боротьби самбо. Четверо вихованців Надвірнянської СДЮШ ОР профкому ВАТ "Нафтохімік Прикарпаття" у складі збірної команди України завоювали 4 нагороди – 2 зо лоті та 2 бронзові. На першу сходинку п`єдесталу підня лися Олена Куницька (до 48 кг) та Марія Остап`юк (до 52 кг). Треті місця у Надії Кретової (до 44 кг) та Михайла Ілитчука (до 52 кг). Марія СЕМЕНЮК, заслужений майстер спорту України з боротьби самбо, головний спеціаліст відділу у справах сім`ї, молоді та спорту РДА.

ФУТБОЛ

1/8 розіграшу Кубка району з футболу 18 квітня відбулися матчі 1/8 ро зіграшу Кубка району з футболу се зону 2010 року, в якому взяли участь 16 команд. РЕЗУЛЬТАТИ МАТЧІВ: "Нафтовик" (смт. Битків) – "Карпати" (с. Цуцилів) – 3:0; "Лукавець" (с. Гвізд) – "Страгора" (с. Стримба) – 3:3; "Темп" (с. Молодків) – "Лістер" (с. Лісна Тарновиця) – 3:2; "Нива" (с. Гаврилівка) – "Прут" (с. Саджавка) – 1:1; ФК "Ланчин" (смт. Ланчин) – ФК "Тис меничани" (с. Тисменичани) – 2:1; ФК "Красна" (с. Красна) – "Рокита" (с. Білі Ослави) – 5:2; "Дружба" (с. Волосів) – "Нерудник" (с. Пасічна) – 2:0; "Колос" (с. Парище) – "Олімпія" (с. Камінне) – 2:2. Василь ЗАВАДСЬКИЙ, перший заступник голови районної федерації футболу.

ЛЕГКА АТЛЕТИКА

Витримали натиск із "бронзою" 16 17 квітня в Івано Франківську у змаганнях з легкої атлетики під гас лом "Діти – олімпійська надія" учні Надвірнянської ДЮСШ відділу освіти РДА стали бронзовими призерами. Зокрема, у бігу на 1500 м – Орест Маковійчук, у бігу на 800 м – Юрій Гресь ко (їхній тренер – Дмитро Білоус); у стрибках у довжину – Тарас Кужньов (тренер Анатолій Ястребов). З добрими результатами повернули ся Ганна Мочерна (стрибки у довжину), Олеся Крижанівська і Василь Голіней (біг відповідно на 400 і 60 м), Мар`яна Ци ганчук і Михайло Ковалюк (штовхання ядра). Дмитро БІЛОУС, тренер ДЮСШ відділу освіти РДА.

СПОРТ

3

Азарту в футболі додає краса дівоча Леся ДУТЧАК (текст) Назарій ГРИДЖУК (світлини) “Народна Воля”

Надвірнянський тренер, організатор дівочої футбольної команди Богдан ПИНЧУК розповів "Народній Волі", як із однодумцями творив команду футзалісток коледжу, яка зійшла на вершину слави Шість років тому при Надвірнянському коледжі НТУ створили дівочу футбольну команду. Ідея створення належить Богданові Пинчуку, який вже сьогодні цілком заслужено впевнено почуває себе у трьох іпостасях: керівник фізичного виховання, голова спортивного клубу "Автомобіліст" і, звичайно, незамінний і постійний тренер команди надвірнянських футзалісток. У команді – 10 студенток відділень бухгалтерського обліку та діловодства, які чотири рази на тиждень зби раються у спортивному залі коледжу, щоб відпрацювати техніку, відточити до довер шеної досконалості кожен рух – словом, підвищити майстерність. Щоб, вийшовши на поле, продемонструвати не лише най вищий клас, але й перетворити спортивну гру у видовищне дійство, не позбавлене граційної витонченості дівочої краси. "Кістяк" складають футболістки з нашого та Богородчанського районів. – І якщо, – каже Богдан Іванович, – раніше я шукав охочих опанувати цей вид спорту, то тепер вже "виходять" на мене. Таким чином, до нас уже надій шли дві "легіонерки", тобто студентки, котрі вміють грати у футбол. Прикмет но, що на перші тренування дівчат, які "бігають" за футбольним м`ячем, хлопцістуденти коледжу дивилися досить скептично, не приховуючи ус мішок. Згодом пробували зіграти і "відстали" аж тоді, коли кілька разів програли, згадує Богдан Іванович. Незважаючи на те, що дівчата тре нуються на мінімайданчику зі штуч ним покриттям, вони успішно грають і в міні, і великий футбол. В історії їхньої футбольної "битви" вписано чи мало яскравих і блискучих перемог.

Жіноча команда коледжу – на тренуванні мує команду, чим сприяє її розвитку. В усьому світі налічується З батьківською турбо тою і тренерською повагою майже 20 мільйонів Богдан Пинчук розповідає про своїх вихованок: воро футболісток... тар Жанна Півторак, Марія Маслій зі Стримби – капітан команди, на її рахунку сім Ще на початку створення, як тільки м`ячів; Леся Криволінська родом із Га но команду включили в Спартакіаду лича – автор 6 голів; у Іванни навчальних закладів із футзалу, пер Кнігніцької та Марії Савчин зі Старих ший раз футболістки коледжу зайня Богородчан – відповідно 3 та 2 м`ячі. ли третє місце, опісля ставали перши Христина Гладиш зі Стримби – воло ми і четвертими, а останні два рази дар приза за кращий гол, вона ж – кра красиво і переконливо вибороли щий бомбардир: 5 м`ячів за одну гру. першість. А завдяки великому шану Чимало дівчат, крім футболу, за вальнику футболісток коледжу (і не хоплюються ще й баскетболом, волей тільки), вірному вболівальнику (і не болом, як, приміром, Люба Дребот із тільки) Олександрові Тищенку, авто Журак, чи зеленчанка Мар`яна Сме рові спеціального сайту, дівчата взя речук (баскетбол і легка атлетика). А ли участь у Всеукраїнських змаганнях, сам Богдан Пинчук за спеціалізацією присвячених Дню 8 Березня. – лижник. Ще б пак. Адже навіть на футболь До розмови приєднується Олек ному полі дівчата відчувають себе кра сандр Тищенко, який зауважує: – Якби щою половиною людства: ввічливі, команда мала надійного спонсора, то толерантні. Між іншим, всі вони добре дівчата могли б брати участь у ІІІ лізі навчаються і повсякчас відчувають України. підтримку студентського профкому ко А поки що 29 квітня команда фут леджу та чи не єдиного серед навчаль болісток Надвірнянського коледжу них закладів ІІІ рівнів акредитації НТУ прийматиме 6 команд з Івано спортклубу "Автомобіліст". Ну а про Франківської та Коломийської підгруп ефективну і дієву підтримку дирекції на фінальних змаганнях. Обіцяють коледжу, зокрема, Ростислава Нагор цікаву гру і масу задоволення. Підтри ного – це взагалі окрема тема розмо маймо своїх землячок! ви, оскільки директор всебічно підтри

Календар чемпіонату та розіграшу Кубка ІваноФранківської області СПИСОК КОМАНД: 1. "Придністров'я" Тлумач. 2. "Бескид" Надвірна. 3. "Газовик" Богородчани. 4. ФК "Калуш" Калуш. 5. "ГаличинаЕнергетик2" Бурштин. 6. "Карпати" Печеніжин. 7. "Юніор" Лисець. 8. "Пробій" Городенка. 9. "Карпати" Яремче. 10. "Нафтовик" Долина. 11. "Яспіль" ЯсенівПільний. 12. "Сокіл" Угринів. 13. ФК "СнятинЄвромодуль" Снятин. 14. "Тепловик" ІваноФранківськ. 15. "НікаДинамо" ІваноФранківськ.

з футболу серед команд першої ліги 2010 року (перше коло) Матчі І і ІІ турів (№17, 13) відбулися 15, 18 і 22 квітня ц. р. КВІТЕНЬ-ТРАВЕНЬ ІІ тур 25 квітня (неділя) 14.00; 16.00 8. "Нафтовик" – "Пробій" 9. "Яспіль" – "Юніор" 10. "Сокіл" – "Карпати" П. 11. ФК "СнятинЄвромодуль" – "ГаличинаЕнергетик2" 12. "Тепловик" – ФК "Калуш" 14. "Придністров'я" – "Бескид" ФК "Карпати" Я. – вихідний

ІІІ тур 2 травня (неділя) 14.00; 16.00 15. "Газовик" – "Придністров'я" 17. "ГаличинаЕнергетик2" – "Тепловик" 18. "Карпати" П. – ФК "СнятинЄвромодуль" 19. "Юніор" – "Сокіл" 20. "Пробій" – "Яспіль" 21. "Карпати" Я. – "Нафтовик" ФК "Бескид" – вихідний Резервний день ІІІ-й тур 6 травня (четвер) 15.00; 17.00 16. ФК "Калуш" – "НікаДинамо"

ІV тур 9 травня (неділя) 14.00; 16.00 22. "Яспіль" – "Карпати" Я. 23. "Сокіл" – "Пробій" 24. ФК "СнятинЄвромодуль" – "Юніор" 25. "Тепловик" – "Карпати" П. 27. "Придністров'я" – ФК "Калуш" 28. "Бескид" – "Газовик" ФК "Нафтовик" – вихідний Комітет з проведення змагань Івано-Франківської обласної федерації футболу. Продовження Календаря – у наступних числах


«Народна Воля», 23.04.2010 № 35 36

4

Нині тут вінки і квіти. ДЗВІН ЧОРНОБИЛЯ

А що далі? стор. 1 Днями отримав подяку від голови ОДА Михайла Вишиванюка. Вдячний за увагу від влади усіх рівнів. Але низка проблем вимагає такої уваги повсякденно. Найголовнішою визна чив – збільшення розмірів виплат на

харчування, а також пенсій інвалідам І групи, як трактує закон. Правова колі зія не має ставати завадою. Чотири чорнобильці уже домоглися більшої пенсії у судовому порядку. Від районної влади чорнобильці очікують сприяння у встановленні

У Надвірнянщині проживають 293 чорнобильці ліквідатори наслідків аварії

евакуйовані із зони лиха

Шановні краяни! Минає 24 роки з дня аварії на Чорнобильській атомній електростанції. Ця трагедія забрала життя багатьох лю дей, завдала шкоди здоров’ю мільйонів українців. Вона вважається найжахливішою катастрофою в історії люд ства. Потерпілі внаслідок катастрофи – це не лише люди, які безпосередньо зазнали горя, але й ми з вами. Бо Чор нобиль, більшою чи меншою мірою, торкнувся кожного з нас. Адже якби не аварія, то не було б настільки скаліче них доль і стільки хвороб. Ми повинні пам’ятати і шанувати героїв, завдяки яким сьогодні живемо. З глибокою пошаною схиляємо голови перед пам’яттю героїврятівників, які віддали свої жит тя, ставши на шляху сліпої ядерної стихії і захистивши тим самим не лише Українську землю, а й усе людство від розповзання смертельної небезпеки. З невимовним болем згадуємо жертв Чорнобиля. Ми не забудемо той громадянський подвиг, який здійснили учасники ліквідації Чорнобильської катастро фи. Незважаючи на випробування, що їм випали на жит тєвому шляху, щиро бажаємо всім ліквідаторам, їхнім сім’ям, постраждалим від аварії, щастя, довгого життя без злиднів і хвороб, миру та благополуччя. Ігор ПИСКЛИНЕЦЬ, голова районної державної адміністрації.

Володимир ІВАНЧУК, голова районної ради.

Зіновій АНДРІЙОВИЧ, Надвірнянський міський голова.

ОФІЦІЙНО

З нагоди сумної 24-ї річниці Розпорядженням РДА "Про затвердження плану заходів до 24 ї річниці Чорнобильської катастрофи" передбачено розгляд звернень громадян, які по страждали внаслідок аварії на ЧАЕС. Визначено також пріоритетні напрямки співпраці з громадськими організаціями у галузі захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи; зустрічі з акти вом райорганізації "Союз Чорнобиль України"; проведення мітингів, вечорівреквіємів пам`яті про загиблих внаслідок аварії тощо. 20 квітня ц. р. заступник голови РДА Василь Сидорук провів нараду щодо організації та проведення чорнобиль ських заходів. Надвірнянському міському голові З. Андрі йовичу рекомендовано подати пропозиції щодо встанов лення у райцентрі до 2016 року пам`ятника ліквідаторам аварії на ЧАЕС. Координує роботу з цих питань відділ з питань внут рішньої політики та зв`язків із громадськістю РДА.

нарешті пам`ятника. Обіцяють до 30ї річниці... А поки що – 24 ий чорнобильсь кий квітень кличе схилити голови перед ліквідаторами ядерної ката строфи за їх жертовний подвиг і зга дати уроки не так далекого 1986 го.

Статус чорнобильців отримали 119 дітей, народжених у сім`ях чорнобильців та 16 дружин ліквідаторів, які відійшли у вічність. Торік 18 чорнобильців оздоровлюва лися за виділеними для них путівками у санаторнокурортних закладах, у т. ч. 10 дітей. Для всіх категорій передбачені пільги в оплаті за комунальні послуги. У 2009 р. із державного бюджету для чорнобильців, які проживають у районі, виділено: на харчування – 352 тис. грн.; оздоровлення – 52433 грн.; харчування дітей – 26100 грн.; додаткові кошти (у т.ч. стипендій) – 15900 грн. Із районного бюджету перераховано на рахунок чорнобильської організації 4 тис. грн.

Наймаштабнішу трагедію приборкували і надвірнянські пожежники У зоні аварії день і ніч трудилися сміливі, мужні люди, котрі не думали про небезпеку, а чесно виконували свій громадянський обов'язок. Серед них – батальйон протипожежної служби Івано Франківської області: 269 осіб протягом перших 48 діб брали участь у ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС. До складу батальйону входили і працівники ДПЧ14 (Мойси шин Б. В., Голіней М. П.), які, не шкодуючи сил та здоро в'я, захищали людство від страшної трагедії. Завдяки злагодженим діям вдалося уникнути ще маш табнішої катастрофи. У наших серцях ніколи не згасне шана та пам'ять про героївліквідаторів. Ігор ОНИЩАК, начальник ДПЧ614 ГУ МНС в Івано6Франківській області.

Ціною власного життя і здоров`я тисячі ліквідаторів наслідків трагедії на ЧАЕС намага лися зупинити виверження радіоактивних речовин зі зруй нованого реактора та не допустити їхнього поширення. Серед них і колишній працівник СДПЧ16 м. Надвірна, капітан внутрішньої служби МВС України у відставці Віктор Гекманюк. Будучи тоді ще курсантом Львівського пожежнотехнічного училища, ризикуючи життям, він рішуче та безстрашно разом з іншими ліквідаторами бо ровся з наслідками цієї страшної трагедії. З нагоди 24ї річниці Чорнобильської катастрофи ке рівництво та працівники Надвірнянського райвідділу ГУ МНС в області висловлюють подяку Віктору Гекманюку за проявлену мужність та відвагу. Бажаємо Вам довгих років життя, оптимізму та побільше приємних моментів у житті! З повагою Роман ПЛИТУС, начальник Надвірнянського райвідділу Головного управління МНС України в Івано6Франківській області.

СКОРИСТАЙТЕСЬ

Запрошуємо на комплексні медогляди учасників бойових дій... Адміністрація Надвірнянської цент ральної районної лікарні запрошує на комплексні медогляди із 26 квітня у Надвірнянську районну поліклініку що денно, крім суботи та неділі. Такі заходи проводять на виконання Указу Президента України № 403/2010 "Про додаткові заходи щодо відзначення 65ї річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні 19411945 років", розпорядження РДА від 14 квітня 2010 р. № 86. Вони призначені для інвалідів війни, учасників бойових дій, учасників війни та осіб, прирівняних за пільгами.

...та чорнобильців і їхніх дітей У зв`язку з відзначенням у 2010 році 24ї річниці Чорнобильської катастрофи та на виконання розпорядження райдерж адміністрації "Про затвердження плану заходів 24ї річниці Чорнобильської ка тастрофи" такі медогляди проводять також для постраждалих від аварії на ЧАЕС. Огляди дітей чорнобильців проводитимуть у дитячій поліклініці. Інформація про порядок медоглядів – у дільничних терапевтів та в реєстра турі райполіклініки за тел. 2 32 18. Відповідальні лікарі: для учасників бойових дій – Лазарович Я. Я., каб. 37; для чорнобильців – Горбова О. М., каб. № 16. Ярослав ІСОПЕНКО, головний лікар Надвірнянської центральної районної лікарні.

ОХОРОНА ПРАЦІ

Торік – 7 нещасних випадків. Щоб їх не повторити... Організаційний комітет з підготовки та проведення заходів з нагоди Дня охо рони праці ухвалив рішення щодо про ведення в Івано Франківщині із 22 по 28 квітня 2010 р. Тижня охорони праці. Задля привернення уваги суспільства і влади до проблеми охорони праці 28 квітня в Україні відзначається День охорони праці згідно з Указом Президента України від 18 серпня 2006 року № 685/2006. Цей день в Україні збігається із Всесвітнім днем охо рони праці, який за рекомендацією МОП пройде у 2010 році під девізом "Управлін ня ризиками та профілактика у сфері праці в нових умовах". Останніми роками в Україні спостері гається зниження рівня виробничого трав матизму. Так, у 2009 році кількість трав мованих на 100 тис. працюючих станови ла 86 осіб проти 102 у 2008 році (зменшен ня на 15,7%); у т. ч. випадків зі смертель ними наслідками у 2009 році – 4,7 проти 6,4 – у 2008 року (зменшення на 26,6%). Однак, рівень ризику загибелі або травму вання працівників на підприємствах Украї ни залишається вищим, ніж у розвинених країнах світу. Наше спільне завдання – не допустити росту травматизму, незважаючи на будь які зміни економічної ситуації в країні. В ІваноФранківській області за 2009 рік вималювалась тенденція до зниження його рівня: травмовано 109 осіб проти 211 в 2008 році, у т. ч. із смертельними наслідка ми 17 осіб проти 20 осіб в 2008 р. У нашому районі за 2009 рік сталося 7 нещасних випадків, травмовано 7 чоловік, з яких 2 – смертельно. У рамках Тижня охорони праці перед бачені на регіональному рівні семінари, конференції, виставки, круглі столи, теле та радіоінтерв'ю, дискусії з питань охоро ни праці та промислової безпеки на вироб ництві. Відділення виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань у Надвірнянському районі.


«Народна Воля», 23.04.2010 № 35 36

5

Ангеліні судилось жити

СИТУАЦІЯ

Цього тижня із ТСН (канал "1+1"), як і з регіональних та всеукраїнських друкованих ЗМІ, вся Україна довідалася, що в нашому районі у Биткові 27&річна жителька селища народила дівчинку у неповні сім місяців, вагою 1300 грамів. Через халатність лікарів ледь не загинуло новонароджене дитя. Як поінформувала поміч ник прокурора району Ната лія САВЧУК, за фактом не належного виконання медич ними працівниками своїх про фесійних обов`язків прокура тура району проводить пере вірку.

Заступник головного лі каря Івано Франківської об ласної дитячої клінічної лі карні Тарас МЕЛЬНИК по відомив газеті "Україна моло да" про те, що "дитина пере буває в реанімаційному відді ленні. Стан її тяжкий, але клі

нічно стабільний. Докладаємо всіх зусиль, аби вона вижила, і маємо на це велику надію". Зичить скорого виздоров лення дитині і матері і "Народ на Воля". Щось, напевно, є символічне в імені "воскрес лої" дівчинки – Ангеліна.

КОМЕНТАР

«...Були порушені медичні протоколи»

Такий висновок головного лікаря центральної районної лікарні Ярослава ІСОПЕНКА – 16 квітня ц. р. на "швидку допомогу" о 6.30 год., – розповідає Ярослав Ісопенко, – надійшов виклик у смт. Битків із тим, що – кровотеча у жінки. Виїхала бригада, чекала в Биткові 10 хв., поки знайшли (хтось вибіг, засвистів їм, бо шукали буди нок). Приїхали. Зі слів лікаря "швидкої допомоги", застали таку картину: у сінях у будинку жінка ле жала, з між ніг – пуповина і лежав холодний, бруд ний, без ознак життя плід. Вони зробили маніпу ляцію: перетиснули пуповину і доставили жінку та плід у пологовий будинок, де були скеровані в гінекологічний відділ. Жінці надавали допомогу, а дитину як мертву віддали додому. Це – черговий акушергінеколог і головний лікар пологового бу динку. При цьому відмічено, що жінка перебувала в стані алкогольного сп`яніння, чоловік – також. Це відмітили лікар "швидкої", фельдшер, черговий акушергінеколог і головний лікар пологового бу динку. Чоловік вдома палить Стрітенську свічку, замов ляє яму, обмиває дитину свяченою водою. Не знаю, що вони ще там робили. Так мені говорили. Дитина оживає, починає рухатися, кричати. Викликають "швидку", дитину госпіталізують у пологовий буди нок і за рекомендаціями спеціалістів ВООЗ дитині надають допомогу і в понеділок забирають в об ласну дитячу лікарню. Про цю ситуацію мене лише поінформували, що привезли мертвонароджену дитину і жінку. Біля 11ї год. мені дзвонить завідувач станції "швидкої" і каже, що у нас доставлена жива дитина, яка ніби вважалася мертвою. Негайно даю завдання за ступникові головного лікаря з охорони материнства

Педагогічний колектив Молодківської ЗОШ І-ІІІ ст. щиросердечно вітає із 55-річним днем народження вчительку математики АНДРІЇВ Стефанію Володимирівну. Дай Вам, Боже, днів щасливих, Дай добра, здоров`я й сили, Дай любові, згоди, втіхи, Змоги дай життю радіти. І ділитись словом щирим, Теплим, лагідним, правдивим, Адже Вас вітає радо Наша вся шкільна громада. Сердець тепло, і доброту, і вміння У чесній праці показали Ви. І дякують учнівські покоління За це Вам на дорогах росяних. Хай і надалі лиш здобутки будуть, Повториться прекрасне знов і знов, Хай вчителі і діти всюди Несуть Вам свою шану і любов.

і дитинства, головному лікарю пологового будинку розібратися в ситуації, надати допомогу і доповісти мені. У ситуації розібралися: мама жива, дитина жива. Все нормально, кажуть. Але я не повірив: призначив службове розслідування зі збиранням усіх пояснювальних. На ранок у понеділок у мене були вже всі пояснення. Ми провели службове розслідування, клінікоекспертну комісію. Про цей випадок я повідомив обласне управління охорони здоров`я. Із цього всього розбору з`ясувалось, що на ета пах надання допомоги були порушені медичні протоколи. Дитину не оглянули в пологовому бу динку. Міг помилитися лікар "швидкої": може не достатньо оглянув. Але в пологовому будинку вона ніким не оглядалася. Різні версії можуть бути, але дитину не оглядали і віддали батькові. Це – грубе порушення, це порушення протоколів надання медичної допомоги в нашому пологовому будинку. Я неодноразово оголошував догани його головному лікарю і мав суди з ним, що оголошую йому догану. Просто ситуація показала ще раз, що у нашому пологовому будинку не все добре. А за це нестимуть усі відповідальність. Працювала комісія Міністерства охорони здо ров`я України, яка зробила певні висновки і винні особи будуть, безумовно, покарані. Уже покарані звільненням з роботи. Я неодноразово говорив лікарям, щоб вони працювали нормально, згідно з протоколами, неод норазово звертав на це увагу і накладав дисци плінарні стягнення за такі речі. На жаль, вони не дійшли до людей.

Завідувачку служби ультразвукової діагностики, голову осередку "Просвіта" Надвірнянської центральної районної лікарні, красиву жінку, висококваліфікованого спеціаліста, справжню колегу по роботі СКОРУ Оксану Степанівну щиросердечно вітають з нагоди ювілею від дня народження медики Надвірнянщини на чолі з адміністрацією ЦРЛ та радою профкомів медичних працівників району. Всю доброту, яка існує в світі, Всю радість, що живе поміж людей, Найкращі всі, що розквітають, квіти Даруєм Вам у цей святковий день. Нехай здоров`я завжди буде, Нехай в родині ладиться усе, За справи добрі хай шанують люди, А Бог завжди нехай Вас береже.

Надвірнянська районна державна адміністрація щиро вітає спеціаліста відділу внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю апарату РДА Володимира ІВАСИКА із 25-річчям! Бажаємо Вам міцного здоров’я та життєвої наснаги, професійних успіхів та особистих творчих досягнень, сімейного щастя, злагоди та добробуту у Вашій оселі! Нехай здійсняться усі заповітні мрії, а будь6які повороти долі завжди відкривають лише нові обрії майбутніх перспектив! Дорогого татуся і люблячого дідуся ВЕЛКОГО Івана Миколайовича із смт. Битків щиро вітають із 80-літнім ювілеєм син Василь, дочка Марія з чоловіком Дмитром, онуки Марія з чоловіком Михайлом, Іван з дружиною Лєною, Галина з чоловіком Ярославом, Оксана з чоловіком Василем та правнуки. Татусю й дідусю рідненький, Вас щиро вітаєм, Здоров`я, щастя Вам бажаєм. Від нас Вам подяка і шана висока За працю нелегку й стривожені роки. Від роси Вам – сили, від води – здоров`я, Від дітей Вам – шани, від внуків – поваги. Хай доля дарує Вам довгого віку, Щоб щастя й здоров`я Ви мали без ліку. Хай Матір Божа береже Вас від тривог, Хай многі літа дарує Господь Бог. Проживайте6процвітайте, як рожевий цвіт, Проживайте6процвітайте на многая літ! Шановну колегу, головного бухгалтера Валентину Вікторівну ТИСЯЧНУ від щирого серця віншуємо з днем народження і зичимо щастядобра, натхнення і багатообіцяючої долі. Нехай цвітуть під небом синьооким Ще довго дні й літа, А тиха радість, чиста і висока, Щоденно хай до хати заверта! Бажаємо здоров`я, сонця у зеніті, Любові, доброти й благополуччя – повен дім. Нехай у серці розкошує літо І соняхом квітує золотим. Хай постійний успіх і достаток Сипляться на Вас, немов вишневий цвіт. Хай життєвий досвід творить з буднів свято, Хай заспівають серце і душа, Щоб казкою здавалося життя. З повагою «народновольці». Декан Надвірнянський отець-мітрат Григорій Сімкайло та священики Надвірнянського деканату УГКЦ вітають із 15-літнім ювілеєм на священичій ниві декана Пнівського отцямітрата Богдана МИХАЙЛИНУ. Нехай Всемилостивий Господь благо6 словить Вас своїм даром, наповнює серце миром і любов`ю, вірою і силою Духа Свя6 того, щоб чистим і святим було Ваше жит6 тя і сумління на славу Божу і спасіння людей на многая і благая літ. Священики Пнівського деканату УГКЦ вітають із 15-літнім ювілеєм на священичій ниві декана отцямітрата Богдана МИХАЙЛИНУ. Нехай Господь обдаровує Вас своєю благодаттю, любов`ю, радістю, здо6 ров`ям, пошаною поручених Вам вірних та душевним спокоєм, щоб Ваше душпас6 тирське служіння завжди приносило ко6 ристь для людських душ, для прославлення ім`я Господнього на многая і благая літ. ПЛІЩУКА Георгія Михайловича із с. Лоєва щиросердечно вітають із 80-річчям дружина, п`ять дочок, два сини, чотири зяті, дві невістки, сімнадцять онуків, чотири правнуки. Татусю рідненький, Вас щиро вітаєм, Здоров`я, щастя Вам бажаєм. Від нас Вам подяка і шана висока За працю нелегку й стривожені роки. Від роси Вам – сили, від води – здоров`я, Від дітей Вам – шани, від внуків – поваги. Хай доля дарує Вам довгого віку, Щоб щастя й здоров`я Ви мали без ліку. Хай Матір Божа береже Вас від тривог, Хай многі літа дарує Господь Бог.


«Народна Воля», 23.04.2010 № 35 36

6

КОНФЕРЕНЦІЇ

Скарби Полуботка у сні чи наяву? Орися СПІВАК “Народна Воля” Конференція "Павло Полуботок – видатний пат ріот, гетьман, політик" відбулася для старшоклас ників Надвірнянської ЗОШ І ІІІ ст. Не втрачає ця тема актуальності і для дорослих. Чому? Як не прикро визнава ти, але немало наших істо ричних пращурів були да лекогляднішими і більше дбали про Україну та своїх нащадків, ніж сучасні дер жавні мужі. Згадаймо, хоча б українського гетьмана Павла Полуботка, який ря тував від московського царя національні скарби в іноземних банках для май бутніх поколінь українців у вільній Українській дер жаві. Хто ж вона, ця людина, котра 270 років тому вия вила таку велику турботу про Батьківщину? Чим вона славна (окрім, звісно, вкладу в іноземний банк), яку мала життєву мету, переконання, уподобання, особисті інтереси? Ці запи тання викликані, певна річ, не лише сенсаційними згадками про славнозвіс ний скарб. І відповіді на них трак тували учасникам конфе ренції заступник директо ра Краснянської школи Федір Кухарчук (тема про дитячі та юнацькі роки Павла Полуботка. Обста вини, за яких його призна чають наказним гетьма ном); учитель Лоївської школи Іван Кметюк (Соці альноекономічна політика гетьмана. Його патріотич на діяльність); учитель іс торії Ланчинської ЗОШ ІІІІ ст. Василь Гресько (При чини арешту та смерть ге тьмана) та директор Фить

ківської школи Роман Пис клинець (Ліквідація авто номії України після смерті Полуботка). Логічно завершив роз повідь ініціатор конфе ренції, методист відділу ос віти РДА Михайло Сем кіяш, інтригуючи новими відомостями про скарби Полуботка. Міфи вони чи реальність? У 19301936 роках ко зацька старшина, яка тоді перебувала в еміграції, пе ревела частину гетьмансь кої скарбниці в облігації і поклала до Федерального резервного банку США під відсотки зі збереженням у швейцарському банку. На той час сума становила 10 млн. доларів, а нині зрос ла до 1,5 трильйона. Роз почались переговори з участю фахівців Націо нального банку щодо по вернення хоч 34 відсотків. А це десятки мільярдів до ларів, одна з умов повер нення яких – наявність гетьманату в Україні. Де тальна інформація про це – у газеті "Голос України" (№ 26 від 13 лютого ц. р.). Чи буде в Україні геть манат, чи успадкуємо скарб та й чи існує він вза галі – покаже час. Однак, достеменною спадщиною Павла Полуботка є його патріотизм, любов до Батьківщини, турбота про її долю. І це точно не міф, і не сон.

СПАДЩИНА

Зі щирим серцем ставмося до пам'яток історії Микола ПИТЛЮК “Народна Воля” Минулої п`ятниці, у переддень Міжнародного дня пам`яток і визначних місць, Дня пам'яток історії та культури в районній раді вшанували активістів міськ районної організації Українського товариства охоро ни пам`яток історії та культури (УТОПІК), голів його первинних осередків. Зустріч відкрив голова Надвірнянської районної ради, голова міськрайонної організації Товариства Володимир Іванчук. Акцентував увагу присутніх на добрих справах міськрайонної організації Товариства, які пов`язані з ви явленням та збереженням пам`яток історії та культу ри на теренах Надвірнянщини, виокремивши ситуацію навколо Пнівського замку. Відповідальний секретар міськрайонної організації УТОПІК Михайло Максим`юк подав коротку довідку про здобутки Українського товариства охорони пам'яток історії та культури, зокрема, його міськрайонної ор ганізації. До речі, до Списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО віднесено 721 об`єкт із 124 держав світу. У ньому і кілька об`єктів від України. Найвизначнішими пам`ятками історії та культури на теренах району є руїни замку в міському парку культури та відпочинку в Надвірній, Пнівський замок, десяток церков та дзвіниць, історичних пам`ятників Т. Г. Шевченку і т. д. Він побажав усім хоронителям пам`яток та історичних місць здоров`я, щоб дочекатися кращих часів і достатнього фінансування на збереження історичної спадщини нашого народу. Про роботу хоронителів пам'яток історії та культури розповіла член правління міськрайонної організації УТОПІК, заступник директора Надвірнянського коледжу Галина Савчинець.

СОЦІАЛЬНИЙ ПРОЕКТ

Акція – 1 травня. Візьміть участь Одним із пріоритетних напрямків діяльності благодійної організації "Мальтійська Служба Допомоги", яка діє в Івано Франківській області, є ефективне забезпечення соціальної інтеграції фізично неповносправних осіб на основі їх активної комплексної реабілітації. У рамках реалізації проекту 'Інформаційний центр "Доступний Івано Франківськ" ми організовуємо акцію "Рівні права – рівні можливості" за участю осіб на інвалідних візках у п`ятьох містах Івано Франківщини. Основні завдання проекту: подолати упе редження суспільства щодо неповноцінності фізичнонеповносправних; стимулювати фі зичнонеповносправних до соціальної актив ності; налагодити співпрацю між владою та фізич нонеповносправними; допомагати фізичнонепов носправним у подоланні комплексу меншовартості. Мета акції – привернення уваги громадськості і визнання людей з особливими потребами як рівно правних та повноцінних членів суспільства. Фізич нонеповносправні показують, що вони можуть і хо чуть включитися в життєдіяльність соціуму, ламаю чи своїми досягненнями стереотипи меншовартості та неповноцінності. Учасниками акції є 10 фізичнонеповносправних осіб на інвалідних візках (мешканці ІваноФранківсь кої області) та мальтійська молодь (волонтери). Програма акції насичена: порівняння неповорот кого побутового візка з сучасним більш комфорт ним; долання перешкод у інвалідних візках: сходи, бордюри, пороги, які не дозволяють відвідувати ні кафе, ні перукарню, ні лікарню. Новою та цікавою для глядачів є командна гра у хокей на інвалідних візках, а також змагання з настільного тенісу. Пода рунком для всіх глядачів та справжньою несподіван

кою є завершення програми полькою у виконанні фізичнонеповносправних. Акція проходить за підтримки Фонду Східна Європа та компанії Telenor Group в Україні в рамках спільної програми "Світ без обмежень: вільний дос туп для людей з особливими потребами". Реаліза ція програми стала можливою завдяки фінансовій підтримці компанії Telenor Group та Агентства США з міжнародного розвитку (USAID). Точка зору органі заторів заходу може не збігатися з точкою зору до норів програми. Запрошуємо всіх, кому не байдужа доля лю/ дей на інвалідних візках, до активної співпраці з нами. У Надвірній акція відбудеться у суботу, 1 травня 2010 р. о 13/ій год. на майдані Т. Шевчен/ ка. Будемо раді Вас бачити. З повагою Роман ЯРУЧИК, керівник обласної благодійної організації "Мальтійська Служба Допомоги".

УНП – за об`єднання опозиції

ГОЛОС ПАРТІЇ

Українська народна партія констатує систематичне згортання демократичних реформ у країні, а також грубі порушення Конституції, основних прав і свобод громадян. Узаконення нелегітимної коалі ційної більшості, початок кримі нальних переслідувань громадсь ких активістів за ведення ними по літичної діяльності, стали однією з ознак теперішньої влади. Українсь ка народна партія відзначає від

сутність сильного цілеспрямовано го національнодемократичного опозиційного спротиву наступу на основи демократії, що є наслідком роз'єднаності національнодемок ратичних сил. Тому Українська народна партія

звертається до В. Ющенка, В. Ки риленка та представників інших національнодемократичних полі тичних сил із закликом до форму вання єдиного національного опо зиційного руху й об'єднання зара ди ефективної протидії руйнуванню основ демократичної правової дер жави та наступу українофобів.

ВІСТІ З БІБЛІОТЕК Чотири творчі роботи краянок вислали на обласний конкурс То наш Довбуш – "Європейський Союз – крок назустріч" – під такою наша сила назвою серед бібліотек району проходив конкурс творчих робіт, проголошений обласною бібліотекою для юнацтва із 1 лютого по15 квітня ц. р. На розгляд журі 15 бібліотек представили 25 творчих робіт. Найкращими визнали роботи: Христини Романіщак і Ліліани Грещук (Делятинська бібліотекафілія), Юрія Туріва (Молод ківська бібліотекафілія) та Попович Христини (Черниківська бібліотекафілія), які вислали на розгляд обласного журі. Зіновія ЗАЯЦЬ, завідувач методичного відділу центральної районної бібліотеки.

Дорогі мої, любі, ПОДЯКА милі, справжні лікарі! Звертається до Вас Ваша пацієнтка Галина Пуканюк, худож ній керівник Пнівського будинку культури. Не знаю якими слова ми маю висловити свою вдячність надвірнянським лікарям Ярославові Барчуку, Тарасові Хопті, Остапові Петрику, Михай лові Озаруку та моєму ангелухоронителю Галині Дворецькій за їхній професіоналізм, доброту, чуйність, витримку. Рідні мої, я можу тільки за Вас молитися і просити у Бога того, чого Ви собі самі просите. Особлива подяка Ярославові Барчуку, за визначенням іванофранківських медиків, за дуже добре прове дену складну операцію. Дякую Вам, що Ви боролися не тільки за моє здоров`я, але і за життя. Бажаю Вам, щоб Ісус Христос завжди благословляв Вас, Мати Божа своїм Покровом охороняла, Святі Ангели над Вами літали. Молюся за Вас і співаю Вам многая і благая літ. Із вдячністю та повагою Галина ПУКАНЮК, с. Пнів.

Про нього та його боротьбу з шляхтою роз повідали діти 7В класу Надвірнянської ЗОШ ІІІІ ст. № 3 разом із класним керівником Вірою Сенько у районній бібліотеці для дітей ім. Ірини Яцури на літературному вечорі, присвяченому 310річчю з дня народження Олекси Довбуша. Звучали мелодії трембіти, діти співали пісню "Ой попід гай зелененький". Валентина Ященко розповіла легенду "Довбушів камінь", а Олег Романюк та Ліда Янкевич розіграли сценку Олекси із Дзвінкою. Вірші читали Юлія Випрейчук, Анастасія Приймак, Юлія Нагорна, Діана Пітчук та інші. Марія ТКАЧУК, заступник директора централізованої бібліотечної системи по роботі з дітьми. ВВАЖАТИ НЕДІЙСНИМ втрачене свідоцтво про державну реєстрацію СПДфізичної особи № 2901, видане Надвірнянською РДА 23 січня 1997 р. Нагорняк Наталії Дмитрівні. * * * ВВАЖАТИ НЕДІЙСНИМ втрачене свідоцтво про державну реєстрацію фізичної особи підприємця серія В01 № 529320, видане Надвірнянською РДА 3 липня 2006 р. Олійник Оксані Василівні. Ідент. номер 2739822784. * * * ВВАЖАТИ НЕДІЙСНИМИ втрачені бланки полісів страхової компанії «Укргазпромполіс» серія ВС № 7974557; ВС № 9291395; ВС № 9291374; ВС № 9291359; ВС № 9291323; ВС № 9291311; ВС № 9291295; ВС № 9291296; ВС № 9291293; ВС № 9291269; ВС № 9291225.


«Народна Воля», 23.04.2010 № 35 36

7

Увага – "гаряча лінія" в ДПІ

оголошує конкурс на визначення виконавців перевезень пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування. Об'єкти конкурсу: Об'єкт 1: маршрут № 9 "Лісокомбінат – вул. Володимира Великого" (режим руху "Звичайний"). Об'єкт 2: маршрут № 10 "вул. Річна – Центр" (режим руху "Звичайний"). Основні умови конкурсу:  мінімальна кількість транспортних засобів на кожному маршруті – 1 шт. ; (категорія М2, клас А, згідно з Наказом Міністерства транспорту та зв'язку № 285 від 12. 04. 2007 р., місткістю від 12 пасажирських місць).  інтервал руху на маршрутах не більше 45 хв.;  забезпечення протягом 6 місяців, з дня укладення договору, на перевезення, наяв ності резерву пасажирських транспортних засобів для заміни рухомого складу, у разі виходу з ладу основних одиниць, в кількості 1 шт. неухильне додержання вимог Закону України "Про автомобільний транспорт", Закону України "Про дорожній рух", Пра вил дорожнього руху, Правил надання по слуг пасажирського автомобільного транс порту, затверджених Постановою Кабіне ту Міністрів України від 18. 02. 1997 р. № 178, інших нормативноправових актів, які регламентують перевезення пасажирів і багажу автомобільним транспортом, дого вору на перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах загального корис тування;  безкоштовне перевезення кожного рейсу 2 осіб пільгових категорій та дітей до 14 років;  утримання в належному стані авто бусних зупинок на маршрутах. До участі в конкурсі запрошуються юридичні та фізичні особи, які зареєстро вані у встановленому порядку як суб'єкти господарської діяльності. Для участі в конкурсі перевізникипре тенденти подають на кожний об'єкт конкур су окремо наступні документи: належно оформлену заяву встановленого зразка; анкету перевізникапретендента за вста новленою формою; копію свідоцтва про дер жавну реєстрацію юридичної особи або фізичної особисуб'єкта підприємницької діяльності; копію довідки управління ста тистики про внесення в ЄДРПОУ(для юри дичних осіб); копію довідки про присвоєн ня ідентифікаційного номера (для фізичних

27 квітня 2010 року із 10-ї до 12-ї год. за тел. 2-48-64 відбудеться сеанс телефонного зв`язку "га ряча лінія" із заступником начальника інспекціїна чальником відділу оподат кування юридичних осіб ГРИНЧУК Мирославою Романівною на тему "Ви рішення проблемних пи тань щодо справляння ПДВ, подання податкової звітності в електронному вигляді. Попередження фактів виплати заробітної плати "в конвертах".

осібпідприємців); нотаріально завірену ко пію ліцензії на право надання послуг з пе ревезення пасажирів автомобільним транс портом (може подаватись в одному екзем плярі, якщо перевізникпретендент бере участь у кількох конкурсах, які проводять ся на одному засіданні); копії ліцензійних карток на кожний автобус, який пропону ється до використання на автобусному мар шруті; копії свідоцтв про державну реєст рацію транспортних засобів або тимчасових реєстраційних талонів автобусів, що пропо нуються до використання на маршруті; графік руху транспортних засобів на мар шруті; перелік транспортних засобів, при стосованих для перевезення осіб з обмеже ними фізичними можливостями, які пропо нуються для роботи на автобусному марш руті або інформація про їх відсутність і до кумент, що підтверджує оплату за участь у конкурсі (17 грн. за кожний окремий па сажирський транспортний засіб, що заяв лений для участі у конкурсі) на суму, відпо відно до кількості транспортних засобів на р/р 31418535700308 МБ м. Надвірна, код 04054257 в ГУДК ІваноФранківської обл., МФО 836014); додаткові письмові пропо зиції з виконання умов конкурсу та вико нання умов договору на перевезення паса жирів (при наявності). Документи подає перевізникпретен дент у закритому конверті. Якщо пере візникпретендент бере участь у конкурсі на кількох об'єктах, документи подає на кожний об'єкт конкурсу в окремому кон верті. Із переможцями конкурсу укладуть угоди на перевезення пасажирів на міських маршрутах на 5 років. Документи для участі в конкурсі прий мають до 16ї год. 7 травня 2010 р. за адре сою: Надвірнянська міська рада, каб. № 9, вул. Мазепи, 29, м. Надвірна ІваноФран ківської області, 78400, тел. для довідок (03475) 22082, 22192. Контактні особи: заступник міського го лови – Василенко Василь Васильович (тел. (03475) 22192); завідувач юридичноор ганізаційного відділу міської ради – Де м'янчук Ярослав Богданович (тел. (03475) 22082). Засідання конкурсного комітету – 26 травня 2010 р. о 14й год. у залі засідань Надвірнянської міської ради.

Запитуйте – ДПА України відповість Інформаційнодовідко вий департамент Держав ної податкової служби надає консультації плат никам податків України з 8-ї до 20-ї год. (крім субо ти та неділі) за багатока нальним телефоном 0-800501-007 (зі стаціонарних телефонів – безкоштовно). Прийом запитань по е mail: idd@sta.gov.uа ціло добово, без вихідних. Сектор масово6 роз`яснювальної роботи та звернень громадян ДПІ в Надвірнянському районі.

Держмито на спадщину Із 1 січня 2010 року діють нові правила щодо справляння державного мита за видачу свідоцтва про право на спадщину (рухомого і нерухомого майна). Держмито сплачу ють у розмірі двох неопо датковуваних мінімумів доходів громадян (на сьо годні – 34 грн.). Ця норма обумовлена Законом Ук раїни "Про внесення змін до ст. 3 Декрету "Про дер жавне мито" щодо дер жавного мита за видачу свідоцтва про право на спадщину". Відділ оподаткування фізичних осіб ДПІ в Надвірнянському районі.

Державна податкова інспекція в Надвірнянському районі оголошує конкурс на заміщення вакантної посади начальника адміністративно-господарського відділу До участі у конкурсі запрошуємо гро мадян України з повною вищою економіч ною, юридичною, технічною освітою (зі ста жем роботи за фахом не менше 1 року). Особам, які бажають взяти участь у конкурсі, слід подати у місячний термін з дня опублікування оголошення в газеті такі документи: заяву про участь у конкурсі із зазначенням заявника про ознайомлення із встановленими законодавством обмежен нями щодо прийняття на державну служ бу та проходження державної служби; ко пії документів про освіту, засвідчені нота

ріально чи в іншому встановленому зако нодавством порядку; декларацію про дохо ди і зобов'язання фінансового характеру, у т.ч. і за кордоном, щодо себе і членів своєї сім'ї за минулий рік; особову картку за ф. П2ДС із відповідними додатками; автобіог рафію; копії першої, другої та одинадцятої сторінок паспорта громадянина України; фотокартку розміром 6x4. Документи подавати за адресою: м. Надвірна, вул. Визволення, 2, головний спеціаліст із питань роботи персоналу, каб. № 30. Довідки за тел.: 2-43-22; 50-18-80.

Про стан забруднення атмосферного повітря у мікрорайоні на вул. Ломоносова у м. Надвірна Лабораторією охорони навколишнього природного вул. Ломоносова у Надвірній, – стаціонарний пост №2. середовища ВАТ "Нафтохімік Прикарпаття" за І квартал За результатами досліджень стан забруднення атмо 2010 р. проведено відбори та виконано 406 аналізів по сферного повітря мікрорайону на вул. Ломоносова за вітряного середовища у житловій зоні – мікрорайон на І квартал 2010 р. такий:

Назва забруднюючої речовини

Kількість проведених аналізів

Мін. вміст забруднень; мг/дм. куб.

Двоокис азоту

58

н.в.

0,026

0,005

0,085

Двоокис сірки

116

н.в.

0,078

0,022

0,5

Сірководень

58

н.в.

0,0007

0,00001

0,008

Вуглеводні

58

н.в.

н.в.

н.в.

5

Оксид вуглецю

116

0,2

3,7

2,9

5

Перевищень граничнодопустимих концентрацій в атмосферному повітрі мікрорайону на вул. Ломоносова за І квартал 2010 року – не виявлено. Окрім того, лабораторія ВАТ "Нафтохімік Прикар паття" контролювала вплив підземних та поверхневих

Макс. вміст Середній вміст Гранично до забруднень; забруднень; пустимі конц.; мг/дм. куб. мг/дм. куб. мг/дм. куб.

вод з промплощадки старого заводу у ріку Стримба. Нафтопродукту у р. Стримба – не виявлено (дата від бору 2 березня 2010 р.). Правління ВАТ "Нафтохімік Прикарпаття".

До 30 квітня укладіть угоди на вивезення сміття На виконання Правил благоустрою і утримання міста та інших населених пунктів ІваноФранків ської області, затвердженими рішенням Івано Франківської обласної ради №25012/2000 року, вивезення сміття та ТПВ забезпечують керівники підприємств, установ та організацій, а також влас ники споруд побутовоторгівельного призначення, які зобов’язані встановлювати урни чи ящики для сміття і укладати договори з підприємствами кому нального господарства на вивезення твердих побу тових відходів. Але не всі в місті Надвірна суб’єкти підприємницької діяльності, керівники організацій та установ дбають про чистоту нашого міста. Серед них:  СПД Передрук Н. Я., магазин «Візит» (майдан Шевченка)  СПД Пиндик Х. О., магазин промтоварів (вул. Г. Мазепи, 10)  СПД Цяпута М. М., магазин «Престиж» (вул. Чорновола, 4б)  ТзОВ «Ден» (вул. Рамішвілі, 2)  СПД Гайдаш М. І., ресторан «Світлиця» (вул. Майданська) Тому зобов’язуємо Вас до 30 квітня 2010 року укласти угоду з КП «Надвірнакомунсервіс» на вивіз та утилізацію ТПВ. У разі невиконання вищенаведених умов, посадові особи будуть притягнені до адміністратив ної відповідальності згідно зі ст. 152 КУпАП «Про порушення державних стандартів, норм і правил у сфері благоустрою територій населених пунктів» та накладенням штрафу від 750 до 1700 грн. Адміністрація КП "Надвірнакомунсервіс". 27 квітня із 9.00 до 16.00 год. купуємо від

ВОЛОССЯ

500 до 9100 грн./кг

адреса: м. Надвірна, перукарня "Чародійка" (чоловічий зал)

Івано-Франківське спиртоб`єднання візьме в оренду в Надвірній ПРИМІЩЕННЯ ДЛЯ ФІРМОВОГО МАГАЗИНУ. (0342) 71-35-54; 096-36-28-734.

Терміново продається план під забудову у с. Назавизів (біля кільця), площею 0,16 га. Тел. 097-555-78-27 (Василь).

Тут могла бути Ваша реклама! Тел. 2 92 59, 2 31 91

До уваги автоперевізників Надвірнянська міська рада

Івано-Франківський окружний адміністративний суд викликає відповідача фізичну особупідприємця Кметюка Мирослава Андрійовича, який проживає за адресою: вул. Л. Українки, 13, с. Добротів, Надвірнянський район, Івано Франківська область, у засідання суду із розгляду справи № 2а893/10/0970 за позовом ДПІ в Надвірнянському районі до фізичної особипідприємця Кметюка Мирослава Андрі йовича про стягнення заборгованості за рахунок активів боржника, яке відбудеться 30 квітня 2010 р. о 14 год. 30 хв. за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Шевченка, 47. * * * Івано-Франківський окружний адміністративний суд викликає відповідача фізичну особупідприємця Улащука Дмитра Васильовича, який проживає за адресою: вул. Гру шевського, 4, с. Лоєва, Надвірнянський район, ІваноФран ківська область, у засідання суду по розгляду справи № 2а659/ 10/0970 за позовом ДПІ в Надвірнянському районі до фізич ної особипідприємця Улащука Дмитра Васильовича про стягнення заборгованості за рахунок активів боржника, яке відбудеться 27 квітня 2010 р. о 14 год. 00 хв. за адресою: м. ІваноФранківськ, вул. Шевченка, 47.

Педагогічний колектив Молодківської ЗОШ ІІІІ ст. висловлює глибоке співчуття Туріву Ва силеві Михайловичу та Турів Любові Михайлівні з приводу важкого горя – смерті їхнього батька ТУРІВА МИХАЙЛА ІВАНОВИЧА. Нехай наше співчуття полегшить Ваше родинне горе, а покійному – вічная пам`ять. * * * Дирекція Пасічнянської ЗОШ ІІІІ ст. висловлює глибокі співчуття голові ради школи Гринішаку Роману Ярославовичу з приводу смерті його бабусі ПСАРУК МАРІЇ САМОЙЛІВНИ. Нехай наше співчуття полегшить Ваш смуток та родинне горе, а покійній – вічная пам’ять.


«Народна Воля», 23.04.2010 № 35 36

8

СВІТ ЗАХОПЛЕНЬ

Гороскоп на тиждень

Троє кличуть у фотомандри

(24630 квітня) ОВНИ. Особиста чарівність фонтанує, заряджаючи навколишню ауру пози тивною енергією, рейтинг популярності зростає, коло друзів розширюється. У погоні за враженнями ви ризикуєте виснажити життєвий енергопотенціал. ТЕЛЬЦІ. Тема романтичних стосунків загостриться, бажанню кохати і бути коханими загрожує крах. Утім, безви хідних ситуацій не буває. Менше афішуйте свої почуття, діліться секретами тільки з вір ними людьми. БЛИЗНЯТА. Практичні, матеріальні, сімейні питання вимагають максималь ної віддачі. Ретельно перегляньте свої можливості, шанси, порівняйте ресурси, щоб використати їх з найбільшою ефективністю. РАКИ. Вас втягнуть у вируючий ін формаційний потік, де потрібно буде зуміти відсортувати інформацію. Дові ряйте, але перевіряйте – ось девіз тижня. ЛЕВИ. Розпочинати нові ініціативи не варто. Ділові старти швидше за все не дадуть очікуваних результатів через невизначеність ситуацій, нестачу цін ної інформації. Фінансова сфера є найураз ливішою. ДІВИ. Перебудовуйтеся. Звичний ритм життя доведеться змінити, хоча і в не найкращому для вас ключі. Розпочав ся кар’єрний аврал, де потрібні: орга нізованість, мобільність дій, заповзят ливість, уміння бути різноплановим фахів цем, щоб догодити шефові і не поповнити ар мію безробітних. Головне – якісний резуль тат. ТЕРЕЗИ. Повернення в минуле зану рює в нереалізовані бажання, в ілюзії, помилки, відволікаючи від справжньо го стану речей. Стережіться потрапити в авантюру, через помилкові прорахунки на живете таємних ворогів. СКОРПІОНИ. Не впадайте у відчай перед майбутнім. Не все так драматич но, ви більше себе “накручуєте”. Су перники не заберуть вашого благовірного. СТРІЛЬЦІ. Навчайтеся керувати і підкорятися. Тиждень кризовий, мож ливі неприємності на роботі, де під уда ром буде професійна репутація. Мож ливі з’ясування стосунків із керівництвом, а сімейним парам доведеться з’ясовувати сто сунки на скандальній ноті. КОЗОРОГИ. Зацикленість на земних проблемах діє згубно. Відчувши слаб кість, нездужання, не поспішайте бігти до лікарів, ковтати пігулки, сідати на жор стку дієту. Зцілення прийде за рахунок під няття духовного тонусу, спілкування з інте лектуальними людьми, всесторонньо розви неними, нетрадиційно мислячими, з широким філософським кругозором. ВОДОЛІЇ. Є енергійними, презентабе льними, запалюєте життєвим оптиміз мом, серце відкрите назустріч світлим піднесеним відчуттям. Проте будьте пильними, є ризик потрапити на гачок спо кусника, котрий використає вашу щиру лю бов з холодним розрахунком. РИБИ. Не комплексуйте під впливом неприємних спогадів, давніх образ. Це заважає повноцінному діалогу. При скіпливість, критика, вишукування “під мікроскопом” чужих недоліків – погані по мічники. Не бунтуйте, а спокійно сприймай те людей такими, якими вони є, і не намагай теся переробити їх на власний лад.

на найвищі хребти і вершини Їх троє, і вони такі різні: за фахом, віком... Але їх об`єднує любов до природи, зокрема, гір, куди дуже часто поспішають вони не лише з наплічниками, але й фотоапаратом. У руках Володимира Гринішака та його друзів Василя Маковійчука і Станіслава Кернаджука цей нехитрий прилад перетворився у засіб творення світлин як один із видів мистецтва. Саме в цьому переконалися відвідувачі фотомистецької виставки з ностальгійною назвою "Спогади про зиму", котра відкрилася тиждень тому в районному будинку культури. Понад півсотні робіт ама торівфотографів кличуть у мандри на найвищі хребти і вершини двох гірських ма сивів: Карпати (Чорногору, Свидовець, Горгани, Марма роси, Чивчини) та Кавказ (найвищу гору Європи Ельб рус). Автори пропонують без зайвих сумнівів скинути тя гар буденної суєтності і сту пити до храму Природи, де панує гармонія, рівновага, досконалість і спокій. – Саме в ньому людина може з на солодою і впевненістю здійснювати свій життєвий шлях, перебуваючи в добро зичливих і взаємних стосун ках з оточуючим світом, – твердить Володимир Грині шак, голова Студентського Братства м. Надвірна і про сто дбайливий сім`янин. Як автор, у своїй творчості він тяжіє до класичних стилів у пейзажній фотографії. Не дивлячись на те, що найчас тіше використовує для зйо мок цифроводзеркальний апарат "Nikon", усе ж зали шається прибічником реалі стичного стилю в здійсненні своїх творчих задумів. Творчі уподобання магіст

ра права Василя Маковійчу ка сформувалися ще й за любленістю у скали. Він – альпініст і твердо перекона ний, що у нинішніх умовах асоціальних явищ, як от, при міром, розквіту пивного буму, їх світ захоплень – це все те, що більше дає, ніж бере. І з цим погоджується най молодший фотомитець Ста ніслав Кернаджук, для якого фотографія слугує способом донести красу світу з метою збереження її чистоти. Для цього і стараються хлопці, чиї роботи, між іншим, уже одра зу знайшли бажаючих прид бати їх. А серед шануваль ників світлин того дня можна було побачити й пересічних надвірнянців, і представників влади, зокрема, заступника голови районної ради Ігоря Середюка, який схвально відгукнувся про виставку. Зрештою, вступне слово на відкритті заступника началь ника відділу культури і туриз му РДА Ольги Багрійчук на лаштувало всіх присутніх на романтичне сприйняття представленого творчого до робку трьох майстрів фото. Дарина ОЛЕСЬ.

Володимир ГРИНІШАК. Бухтівецький водоспад – у зимовому сні

Володимир ГРИНІШАК, Василь МАКОВІЙЧУК, Станіслав КЕРНАДЖУК (справа наліво) – їх об`єднує фотомистецтво. Світлина Романа ГЛОДАНА

Усміхніться На вечорі "Кому за ..." дід рекомендується бабі: – А ось я – представник найдавнішої професії! – ?? – Сплю за гроші. – ?!! – Та сторож я. * * * – Лікарю, а як лікують алергію? – Дуже просто, наприклад, якщо алергія на ковбасу, то потрібно перестати їсти ковбаску і все мине. – Блін, у мене алергія на горілку, значить, я невиліковний.

* * * Стоять дві дівчини перед кінотеатром. – Нас не пустять на цей фільм, дітей до 16 не допускають. – Не переживай, я б і так не пішла – нема з ким залишити дитину. * * * Чоловік з дружиною дивляться, як сусід милується щойно виграною в лотерею машиною. Чоловік каже: – Своїх неприємностей хоч відбавляй, а тут ще й сусід машину виграв!

ПОГОДА у Надвірній

КУРСИ ВАЛЮТ НБУ

СБ 24.04 НД 25.04 ПН 26.04 ВТ 27.04 СР 28.04 ЧТ 29.04 ПТ 30.04

Небо вдень Небо вночі

16

15

17

20

12

13

12

7

7

5

7

11

5

1

“ÍÀÐÎÄÍÀ ÂÎËß” Газета заснована 7 червня 1990 року.

Засновники – Надвірнянська районна рада і трудовий колектив редакції газети «Народна Воля». Виходить у м.Надвірній Івано6Франківської області.

Редактор Іван ГРИДЖУК редактор 29259; факс: (03475) 29259; відповідальний секретар 23191; відділи, бухгалтер 26196;

E-mail: narvolya@gmail.com Адреса редакції: 78400 м. Надвірна, вул. Визволення, 5. Листування з читачами – тільки на сторінках газети.

USD

100

792,600

EUR

100

1059,944

станом на 23.04.10 р.

RUB

10 10

2,725

PLN

100

273,795

Відповідальний за випуск номера – завідувач відділу державотворення і гуманітарних питань Леся ДУТЧАК. За достовірність інформації відповідає перед Законом автор. Редакція не завжди поділяє позицію авторів публікацій.

Матеріал поміщено на правах реклами За доставку газети відповідає Надвірнянський центр поштового зв`язку № 4.

Свідоцтво про державну реєстрацію ІФ № 474, видане 19 лютого 2002 р.

Газета виходить щотижня — у п`ятницю. Індекс 61608. Газета набрана і зверстана у комп`ютерному центрі редакції газети “Народна Воля”. Віддрукована у друкарні видавництва «Місто НВ» м. Івано-Франківськ, вул. Незалежності, 53.

Замовлення 16. Наклад 6300 примірників.

narodnavolya  

narodnavolya

narodnavolya  

narodnavolya

Advertisement