Page 1

A R K ITEK T GISK EGJER DE


INNHOLD

PROFIL MANUAL 02 04 05 06 07 08 09 10 11

02

PROFIL Logo - Elementer PrimĂŚrfarger Typografi Bildebruk 3D - Tekniske tegninger/plan kart Postalia Merking - Logo i bruk


PROFIL MANUAL/ GRUNNLEGGENDE RETNINGSLINJER

PROFIL MANUAL/

GRUNNLEGGENDE RETNINGSLINJER GENERELLT UTRYKK: Arkitekt Giskesjerde som merkevare er hele tiden under utvikling, og profilh책ndboken vil med jevne mellomrom bli oppdatert med nye prosjekter og nye forh책ndsregler. Det er viktig 책 forholde seg til den siste utgaven av profilh책ndboken til enhver tid.

03


PROFIL MANUAL/ LOGO LOGO Logoen er hovedelementet i profilen. Logoen må aldri forandres, pyntes på eller redigeres, og skalering må skje proposjonalt. Alltid.

A R K ITEK T GISK EGJER DE

04

NOTATER Arkitekt Giskegjerde logoen består av to elementer: Arkitekt Giskegjerde logotypen og initialene AG over meg G´en flettet inn i A’en. Arkitekt Giskegjerde typoen er ikke en font, den har blitt tegnet og må aldri erstattes med en font eller en annen skrifttype.

A R K ITEK T GISK EGJER DE


PROFIL MANUAL/ ELEMENTER LOGOBRUK FARGER Det finnes tilfeller hvor logoen krever bruk av sekundærfarger. Eksemplene under viser hvordan reglene og begrensningene for fargebruken er.

NOTATER Det viktsigste å huske på når det kommer til fargebruk er at det alltid er tilstrekkelig med kontrast. Vennligst referer til listen ovenfor hvis noe er uklart. Hvis det eneste alternativet er å bruke logoen i sort/hvitt skal logoen være i 100% sort/hvitt.

A R K ITEK T GISK EGJER DE

A R K ITEK T GISK EGJER DE White / PMS 7622c

Black / PMS 7622c

A R K ITEK T GISK EGJER DE

A R K ITEK T GISK EGJER DE

Black / White

White / Black

BLACK

PMS 7622C

05


PROFIL MANUAL/ PRIMÆREFARGER NOTATER PMS farger er tekstilfarger, og brukes til stoff. CMYK farger er for 4-fargers trykk (når PMS ikke er mulig), og RGB farger er for skjerm.

FARGEBRUK Det er èn hovedfarger i Arkitekt Giskegjerdes fargepalett (PMS 7622c), og i kombinasjon med sort og hvitt bør denne være bærende.

06

PANTONE

RGB

7622C

151/39/44

CMYK

27/95/85/24


PROFIL MANUAL/ TYPOGRAFI FONTER / TYPOGRAFI Konsekvent bruk typografi gjør at alt trykket matrielle vil fremstå på en klar og tydelig måte. Fontene er valgt fordi de er lesbare, fleksible og tydelige. Typografi er en stor del av den visuelle profilen, og ved riktig bruk i sammenheng med profilfarger oppnår man et sterkt visuellt uttrykk.

Hovedfontene heter Trajan Pro (TP) og Arial Regular (AR). For å unngå feil og misforståelser har vi begrenset bruken av disse fontene til trykket matrielle som postalia, labelling, pakning og promo matrielle.

TP er ment for den viktigste informasjonen, altså headinger, overskrifter og produktnavning. AR derimot, kan bli brukt i flere sammenhenger, som f.eks. mengdetekst og generell informasjon.

OBS: Ikke bytt ut Arkitekt Giskegjerdes fonter med andre fonter selvom de kan ligne, og ikke legg til andre elementer, logoer eller symboler.

Trajan PRO

Overskrifter Headinger

ABCdef

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå 1234567890!? Arial Bold

Undertittler Sekundær overskrift

ABCdef

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå 1234567890!? Arial Regular

Tekst Web

ABCdef

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå 1234567890!?

07


PROFIL MANUAL/ BILDEBRUK 3D BILDEBRUK Produktbilder spiller en viktig rolle. De skal støtte og forsterke merkevaren, utstråle kvalitet og snakke tydelig. Bilder som benyttes skal hentes fra Arkitekt Giskegjerdes egen bildebank.

08

NOTATER Alle 3D bilder skal bestå av høyeste oppløsning med originale farger. Bildene skal ikke inneholde tekst eller mål. Stemningsbilder skal bestå av boliger i omgivelser med klare friske farger.


PROFIL MANUAL/ TEKNISKE TEGNING TEKNISKE TEGNINGER / PLAN KART Tekniske tegninger og plan kart er viktige for å vise fram leiligheter/område på en stilfull og oppriktig måte. Bildene må være proporsjonelt riktige og ha tydelig tekst og oppmarkeringer.

A R K ITEK T GISK EGJER DE

09


PROFIL MANUAL/ POSTALIA POSTALE ELEMENTER Postale elementer kan være noe av det første kunder, kontakter eller fremtidige samarbeidspartnere ser, og er på mange måter Arkitekt Giskegjerdes ansikt utad. Desto viktigere med konsekvent og korrekt bruk her.

NOTATER Brevark, konvolutt & visittkort (bakside & framside)

Kenneth Giskegjerde Trollhaugmyra 15 5353 Straume kenneth@arkgiske.no Tlf: (+47) 473 26 173

Kenneth Giskegjerde

10

Trollhaugmyra 15

5353 Straume

kenneth@arkgiske.no

Tlf: (+47) 473 26 173


PROFIL MANUAL/ MERKING NOTATER Når logoen er i bruk, skal den skaleres med riktige proporsjoner. Her vises logoen med riktige mål. AG elementet i logoen viser hvor mye luft som skal være mellom logo og kanter eller andre elementer (minimums mål). AG er én X og luften rundt skal være halve AG, altså en halv AG.

1/2 X

1X

1/2 X

A R K ITEK T 1/2 X

GISK EGJER DE

11


Profilmanual levert av Pro Reklame Big Screens AS Sist oppdater 30.05.2013

AG profilmanual  
AG profilmanual  
Advertisement