Page 1

Gör dagens höga tempo att vi inte hittar fram till det goda hos oss själva och hos andra? Ligger kraven på oss människor bortom vårt eget jag? Har vi någonsin så gott om tid att vi hinner begrunda våra behov och våra villkor? Ta chansen att göra kyrkans traditionella fasta till en eftertänksamhetens tid, en möjlighet till inre stillhet. Med Liten fastebok för själen presenteras en alternativ fasteform, tankefastan. Under fyrtio dagar ledsagas du genom sju veckoteman, hämtade från de latinska namnen på fastesöndagarna. Du kan välja antingen att fundera kring temat i stort eller att gå lite djupare in i det dag för dag. Som inspiration finns kortfattade tankar, uppmaningar och bibelcitat för varje fastedag. Och så det viktigaste: anteckningsutrymme för dina egna tankar.

224411_Liten_fastebok_omslag.indd 1

Liten fastebok för själen 2015-02-03 12:55


Liten fastebok för själen

proprius förlag ab • stockholm 2015


Förord Har du frid i själen? I alla tider har människan längtat efter ett inre lugn. Hur får man det? Hur gör man? Ett sätt är att använda sig av Den gyllene regeln och fastetiden. Den här fasteboken handlar om hur man kan uppnå en viss balans i själen och därmed förhoppningsvis i livet. Till ditt förfogande finns en utmätt tid – fyrtio dagar under sju veckor. Medlet är din egen hjärna. Syftet är att tänka. Faktiskt ta sig tid att tänka.


Normen i Sverige idag är att man är icke-religiös. I skolan får vi lära oss lika mycket om alla religioner. Historiskt har vi dock en kristen kulturell bakgrund, först katolsk och från Gustav Vasas tid luthersk. Överallt kan man hitta spår efter detta. Kyrkan inte minst, finns ju kvar. Den är en levande del av vårt kulturarv och har spelat en mycket viktig roll som såväl maktfaktor som själavårdare. När kyrkan började ta form för snart 2 000 år sedan fick den samsas med en del uråldriga traditioner samtidigt som den förde med sig nya. Julen till exempel är förlagd till den årstid då romarna firade den obesegrade solen och vikingarna drack ”joul”, medan påsken ursprungligen är baserad på den judiska högtiden pesach (uttåget ur Egypten). De judiska högtiderna följer månens gång och därför är påskdagen en så kallad rörlig helgdag som infaller första söndagen efter första fullmånen efter vårdagjämningen. Kort sagt, någon gång mellan den 22 mars och den 25 april. Om man tittar i almanackan finns det ett annat år än det som börjar på nyårsdagen. Det heter kyrkoåret och börjar första advent. Efter advent kommer jul med sina traditionella helgdagar och en så kallad efterfirningstid (trettondedagen och ytterligare två till sex söndagar). Bläddrar man vidare hittar man påsken framåt vårkanten. Men däremellan kommer fastan.

religiös bakgrund De allra flesta trosinriktningar lär ut hur man ska leva gott. Det innebär regler. Gör si, men inte så. De tio budorden är sådana regler. Skärskådar man dem, förstår man att de är menade som rättesnören, något att hålla sig till om man vill leva i frid med sig själv och sina medmänniskor. Jämför dem gärna med de mänskliga rättigheterna.


så här kan du göra

Slå upp en kalender och leta reda på fastlagssöndagen. Den kan infalla antingen i början av februari eller senast den 7 mars. Om du vill kan du använda fastlagen till att förbereda dig. Du kan gå till kyrkan på fastlagssöndagen och hämta en fastebössa eller få veta hur man kan delta i kyrkans insamling för sitt internationella arbete. På palmsöndagen lämnar du in din bössa under gudstjänsten. Eller så kan du leta reda på en hjälporganisation som du tycker gör gott för världen och göra insättningar dit. Blåmåndag köper du ett fastlagsris med blå fjädrar. Kan vara lite besvärligt att hitta för traditionellt har fastlagsris mångfärgade fjädrar. Men nu vill du uppmärksamma fastan och då har vi i Norden blått som särskild färg. Violett är också en vanlig fastefärg. I värsta fall får man planera lite och köpa på sig fjädrar i förväg om man inte väljer någon annan typ av dekoration förstås. Häll inte något vatten i vasen. Riset ska inte väckas till liv ännu. (Rent praktiskt får man köpa ett nytt ris inför påsk och sätta det i vatten för att få fram de underbart små gröna bladen som symboliserar livets återkomst.) Fettisdagen ställer du till med kalas. Som efterrätt serverar du semlor. Årets enda… Du behöver inte säga något till gästerna, men för dig har semlan du nu äter en speciell innebörd.


nu börjar vi

Fastan håller på i sju veckor. Den börjar på askonsdagen, dagen efter fettisdagen. Söndagarna är fastefria. Man fastar alltså måndag till och med lördag. Sammanlagt blir det fyrtio dagar. Du väljer själv om du vill fasta traditionellt genom att avstå från något, särskild mat (till exempel kött som är det klassiska), pengar eller godis. Men med den här boken får du ytterligare ett alternativ, du kan tänka dig igenom fastan. Följa sju olika teman och tänka dig stegvis fram till en förhoppningsvis större förnöjsamhet i livet. Fokus blir du själv. Nej, det är inte egoistiskt. Det syftar till att du ska bli en bättre medmänniska. Du behöver inte prata vitt och brett om dina tankar. Det blir en fasta som sker i det tysta. En fasta där du avstår från att mota bort dig själv. I stället diskuterar du dig med dig själv. Några stilla minuter, kanske framför badrumsspegeln eller på väg till eller från jobbet. Som en avslutning på varje fastevecka kan du lyssna till helgmålsringningen. Bor du i närheten av en kyrka kan du höra den varje lördag kl. 18. Går inte det kan du lyssna på kyrkklockor via en app i mobilen eller på helgmålsringningen på radio eller teve. Se dock upp med programtiderna eftersom de inte alltid är prick kl. 18.


Fastlagssöndagen – Låt det vara jag Vi går nu upp till Jerusalem. Luk 18:31

tankar kring temat för veckan som kommer Det är tillåtet att begrunda sig själv – i det tysta. fastlags- söndagen blåmåndag fettisdag askonsdag torsdag fredag lördag

Förbered dig i tanken inför din tankefasta. Hämta en fastebössa i kyrkan eller leta reda på en hjälporganisation som du vill skänka pengar till. Köp ett fastlagsris, ställ i vas utan vatten, dekorera i blått eller violett. Festa. Ät årets semla. Testa att fasta i tre dagar. Gå till kyrkan om du vill få en markerad upptakt. Allt ljus på dig. Lika mycket uppmärksamhet som bebisar kan få – av sig själv! Men inte ska väl jag… Jo, just du. Under denna begränsade tid. Lyssna efter helgmålsringningen.

kyrklig tradition och folkminne

Skrapar man lite på ytan ser man hur kyrkliga traditioner ofta ligger till grund för de folkliga. Men ibland är det tvärtom, som med fastlagen. Oavsett religion brukar man ha en tid för stillhet inför en stor högtid, därför kommer fastan före påsk. Fastan är allvarstyngd, en förberedelsetid inför Jesu död och uppståndelse. Och innan en sådan tung period kan man behöva lite lössläppthet, resonerade folket. Kyrkan har helt enkelt fått lov att acceptera fastlagen och inlemma den i sin tradition. Resultatet har blivit helgonprocessioner och folkliga upptåg i en enda röra. Ordet karneval kommer från carne, vale som är latin för ”kött, farväl”, eftersom man enligt traditionen inte äter kött under fastan. Det sägs att kroppkakor är en gammal kvarleva från vår katolska tid. Man gömde lite kött i potatissmet så att det inte skulle synas att man fuskade lite för att orka.


måndag

Vad de aldrig har hört, det får de erfara. Jes 52:15

tisdag

Kärleken upphör aldrig. 1 Kor 13:8

onsdag

Riv sönder era hjärtan, inte era kläder och vänd om till Herren. Joel 2:13

torsdag

Nu består tro, hopp och kärlek, dessa tre, och störst av dem är kärleken. 1 Kor 13:13

fredag

När det fullkomliga kommer, skall det begränsade förgå. 1 Kor 13:10

lördag

Herre, gör så att jag kan se igen. Luk 18:41

f ö r s t a faste v e c k a n s t a n k e f r ö n


Gör dagens höga tempo att vi inte hittar fram till det goda hos oss själva och hos andra? Ligger kraven på oss människor bortom vårt eget jag? Har vi någonsin så gott om tid att vi hinner begrunda våra behov och våra villkor? Ta chansen att göra kyrkans traditionella fasta till en eftertänksamhetens tid, en möjlighet till inre stillhet. Med Liten fastebok för själen presenteras en alternativ fasteform, tankefastan. Under fyrtio dagar ledsagas du genom sju veckoteman, hämtade från de latinska namnen på fastesöndagarna. Du kan välja antingen att fundera kring temat i stort eller att gå lite djupare in i det dag för dag. Som inspiration finns kortfattade tankar, uppmaningar och bibelcitat för varje fastedag. Och så det viktigaste: anteckningsutrymme för dina egna tankar.

224411_Liten_fastebok_omslag.indd 1

Liten fastebok för själen 2015-02-03 12:55

Profile for Proprius förlag

Liten fastebok för själen  

Ta chansen att hitta stillhet mitt i vardagen under fastetiden! Under fyrtio dagar ledsagas du genom sju veckoteman. Som inspiration finns...

Liten fastebok för själen  

Ta chansen att hitta stillhet mitt i vardagen under fastetiden! Under fyrtio dagar ledsagas du genom sju veckoteman. Som inspiration finns...

Advertisement