Proplate Årsberättelse 2017/2018

Page 1

17/18

PROPLATE ÅRSBERÄTTELSE

ON THE CUTTING EDGE


INNEHÅLL VISION OCH AFFÄRSIDÉ

3

DETTA ÄR PROPLATE

4

ÅRET I KORTHET

6

VD HAR ORDET

8

PROPLATE ON THE CUTTING EDGE

11

DÄRFÖR PROPLATE

12

ANY SIZE, ANY SHAPE, ANY DESIGN

14

KOMPONENTER 16 PROPLATE PRODUKTION

18

PRODUKTER & TJÄNSTER – LIFTING, WIND, PARTS

20

PROPLATE LIFTING

22

PROPLATE WIND

24

PROPLATE PARTS

26

SSAB: STOR KUND – OCH SAMTIDIGT LEVERANTÖR

28

METSO: ATT KÄNNA OCH FÖRSTÅ VARANDRA GÖR SKILLNAD

30

HÄLSA & HÅLLBARHET

32

STYRELSE OCH KONCERNLEDNING

34

LEDNING 352

PROPLATE VISION & AFFÄRSIDÉ


VISION

VI GÖR DE BÄSTA ÄNNU BÄTTRE! AFFÄRSIDÉ

>> Proplate tillhandahåller tjänster som leder till effektivt plåtutnyttjande, kostnadseffektiv plåthantering och stor­skalig skärning med stordriftsfördelar för att stärka kundernas konkurrenskraft. Kunderna är globala verkstadsföretag som värderar hög kvalitet, flexibilitet och tillförlitlighet i ett nära partnerskap.

PROPLATE VISION & AFFÄRSIDÉ

3


DETTA ÄR PROPLATE Vi är experter på att skära och bearbeta stål. Både ordinärt och specialstål. Genom ett nära och personligt samarbete med kunden utformas de lösningar som krävs i varje specifik situation. Vid vår moderna anläggning i Oxelösund tillverkas monteringsfärdiga komponenter, klara direkt för kundens produktionslinje.

VÅRA FRÄMSTA KUNDOMRÅDEN

4

LIFTING

WIND

PARTS

Proplate Straps är en världsledande produkt som säkrar tunga lyft inom kranindustrin. Utöver skärning, maskin­bearbetning och målning erbjuder vi också svetsning av kritiska komponenter i krankonstruktionen.

Flexibla fundamentslösningar för landbaserade vindkraftverk: Proplate Soil Secure, Proplate Mixed Secure och Pro­ plate Rock Secure. Storsäljare är Pro­plate Soil Secure, våra bultkorgs­lös­ningar till gravitationsfundament.

Skurna, maskinbearbetade och målade komponenter i grovplåt levereras monteringsfärdiga rakt in i kundens produktionslinje. Parts rymmer många olika branscher, från tillverkare av entreprenadmaskiner till gruvindustrin.

PROPLATE DETTA ÄR PROPLATE


PROPLATE OXELÖSUND

KUNDER WORLD WIDE Våra produkter återfinns i hela världen. Vi har kunder i fem världsdelar. Ledande tillverkare som Liebherr, Kobelco, Nordex/AccionaWindpower och Atlas Copco är några av dem.

BRANSCHER Våra kunder verkar inom många olika branscher, från gruvindustri till vindkraft. Men vissa krav på oss som leverantör är gemensamma. Vi garanterar kvalitet, säker leverans och en kostnadseffektiv produktionsprocess.

MODERN ANLÄGGNING Vår anläggning i Oxelösund är en av världens modernaste för skärning, bearbetning och målning av grovplåt. Samtliga steg sker innanför grindarna. Hög kapacitet och kvalitet kännetecknar tillverkningen.

ÄGARE Proplate är ett välskött familjeföretag som ägs av Anders Persson Affärsutveckling AB. I styrelsen finns i dag både fjärde och femte generationens ägare representerade.

STRATEGISKT LÄGE Vår produktionsanläggning ligger strategiskt helt rätt. Vi är granne både med ståltillverkaren SSAB och Oxelösunds hamn och järn­ vägsspåren går ända in på vårt område. Dessutom tar det bara en timme att nå oss från Stockholm.

PROPLATE DETTA ÄR PROPLATE

5


ÅRET I KORTHET Premiär för Proplates nya film­ serie Proplate People på sociala medier. Huvudrollsinnehavarna är själv­ klart våra engagerade, kunniga och motiverade medarbetare.

Svetscertifiering

59 000 m2 Trådlöst wi-fi installerat över hela Proplates 59 000 m2 stora produktionsområde.

juni 2017 juni 2017

oktober 2017 september 2017

+ 15 000 m2

beställningen till syster­ företaget Proplate Technology AB. Scanfil heter kunden och produkten är batterilådor till litium­ batterier.

”Proplate behöver så mycket mark vi kan få.” A Persson, ägare

6

PROPLATE ÅRET I KORTHET

oktober 2017

1:a

mark

Proplate köper ytterligare en ­produktionshall samt 15 000 m2 mark för framtida utbyggnanad.

november 2017

Invigning av den nybyggda produktionshallen L. Den nya hallen har resulterat i ett ännu snabbare flöde och ytterligare förbättrat arbetsmiljön på Proplate.


Proplates koncept för alla typer av landbaserade vindkraftför­ ankringar introduceras på Vaasa Wind & Energy Week i Finland: Proplate Soil Secure, Proplate Mixed Secure och Proplate Rock Secure.

januari 2018

Styrelsebeslut om investering i en

ny svetsrobot

mars 2018 mars 2018

april 2018 april 2018

© LIEBHERR

General Agreement tecknat med den japanska kranjätten Kobelco. Avtal med Toyota Material Handling om utökat samarbete värt

10 MSEK/år

1:a ordern

från Liebherr-MCCtec Rostock GmbH.

PROPLATE ÅRET I KORTHET

7


STARK MARKNAD

Under året som gått har vi sett en ökad uppgång och kraft i världsekonomin. Vi upplever att våra kunder har haft en mycket stark situation på sina respektive marknader och vi ser tecken på att underleverantörsnätet inte riktigt förmår att hänga med i expansionen. Den europeiska stålvärlden mår också bra, vilket beror på den goda marknaden men också på skyddstullarna mot Kina som lett till att priserna på stål stigit avsevärt. President Trump har infört nya ståltullar, något som naturligtvis är kontroversiellt. Förutom det negativa det alltid innebär med handelshinder ur ett generellt perspektiv så ser vi inga direkta hinder i Proplates dagliga verksamhet. Det kan paradoxalt nog ge positiva effekter eftersom en del kunder frågar efter bearbetade produkter över Atlanten istället för att importera plåt till USA. För många av våra kunder innebär den globala marknadssituationen att de har en stor efter­frågan på sina produkter. Samtidigt har de problem med leveranser från underleverantörer som inte hinner med i kombination med högre kostnader till följd av de senaste årens kraftigt stigande stålpriser. Marknaden för entreprenadmaskiner och kranar är mycket stark. Likaså marknaden för vindkraft och vi ser även en återhämtning för gruvinvesteringar. LÅNGSIKTIGA PARTNERSKAP

På Proplate hanterar vi de olika frågeställningarna med stor energi, stort engagemang och enligt vår övertygelse. Det innebär att vi investerar och bygger nytt. Att vi anställer ännu fler kompetenta medarbetare och att vi väljer våra kunder med omsorg. Vi prioriterar partnerskap och långsiktiga relationer. Vi tror att partnerskap är en viktig nyckel till framgång, det

8

PROPLATE VD HAR ORDET


MARKNAD PARTNERSKAP FRAMTID Vi har återigen haft ett bra och lönsamt år på Proplate. Vi har skapat nya produktionsytor, startat upp samarbeten med nya intressanta kunder och nyanställt m ­ edarbetare. Allt för att möta marknadens efterfrågan och för att ­investera för fortsatt framgång.

är i partnerskapet vi utvecklas tillsammans. Det är i partnerskapet som problem löses, som samförstånd skapas och i den miljön kan vi förflytta berg. Under året har vi tagit flera intressanta kontrakt och projekt. Liebherr-MCCtec Rostock i Tyskland är en ny stor och viktig kund. Vi har skrivit ett omfattande avtal med Kobelco som säkerställer ett långsiktigt samarbete. Vi har levererat vårt första vindkraftprojekt till Kroatien för att nämna några spännande händelser under 2017/2018. INVESTERAR FÖR FRAMTIDEN

När vi nu går in ett nytt verksamhetsår blir vårt fokus att fortsätta utveckla verksamheten med investeringar i skärkapacitet, svetsrobotar, målning och lyftutrustningar. Vi kommer även att fortsätta våra satsningar på arbetsmiljö i form av ännu renare luft i våra produktionshallar. Eftersom utnyttjandet av anläggningen i Oxelösund ser ut att bli mycket hög under året så kommer vi att utreda ytterligare investeringar i nya produktionslokaler och maskiner. Allt för att fortsätta att vara ett framgångsrikt företag där våra medarbetare trivs och som våra kunder kan förlita sig på.

Max Björk, vd Proplate

PROPLATE VD HAR ORDET

9


10

PROPLATE ON THE CUTTING EDGE


PROPLATE ON THE CUTTING EDGE >> Proplate är nytänkare. Vi älskar utmaningar, att lösa problem och testa gränser. Det är så vi kan fortsätta att ligga i framkant. Och det är så vi fortsätter att skapa värde för våra kunder – ­ i allt vi gör. Det är vad vi kallar On the Cutting Edge.

PROPLATE ON THE CUTTING EDGE

11


DÄRFÖR PROPLATE Marknaden vill ha kortare ledtider och lägre priser. Men med bibehållen kvalitet på produkterna. Det kan Proplate garantera tack vare kunniga medarbetare, ett optimalt produktionsflöde och ständiga investeringar.

CUT TIME

Vår produktionsanläggning i Oxelösund är planerad och byggd för b­ ästa möjliga flöde. Planeringsrummet är vårt hjärta. Härifrån styrs vad som ­produceras, var det ska tillverkas och när det ska befinna sig på rätt plats i hallarna. Allt för att korta ledtiderna till våra kunder. Proplate är oberoende av plåtleverantör och köper från den som passar bäst för respektive kund och projekt. Med SSAB:s stålverk som närmaste granne har vi dock nära till stål i världsklass. Transportsträckan är minimal vilket minskar leveranstiden och gör oss mer miljövänliga. CUT COSTS

Vår anläggning är anpassad för storskalig och högkvalitativ tillverkning. Sju skärmaskiner finns, samtliga med gas- och plasmabrännare samt möjlighet att skära under vatten. Blästring, bearbetning, montering, svetsning, målning och packning sker sedan i fem sammanbyggda hallar. Ytorna är utformade för bra ­arbetsmiljö och hög produktivitet. Ständiga investeringar i nya bearbetningsmaskiner säkrar en fortsatt hög effektivitet. Att all produktion sker innanför våra egna grindar ger oss full kontroll över processen. Proplate garanterar kunden rätt kvalitet i rätt tid och till rätt pris. CUTTING EDGE

Proplate utgörs av människorna som arbetar här. Effektiv, högkvalitativ och hållbar produktion kan bara uppnås av motiverade och kunniga medarbetare. Proplates medarbetare står för expertis och engagemang – tillsammans ­känner vi stolthet över det vi levererar.

12

PROPLATE DÄRFÖR PROPLATE


KOBELCO:

ELME:

LIEBHERR:

Närhet till SSAB

Pålitliga och flexibla

Uppfyller kvalitets­kraven

”Stagleverantören ligger granne med SSAB. Skärmaskinerna, bearbetningen och målningen finns alla innanför grin­ darna och hela produktionen kan göras in house.   Utöver det bidrar de rena hallarna och den goda miljön till en excellent an­lägg­ning.”

”Vi kan ha snäva toleranser och komma med önskemål om både det ena och det andra.   Våra slutkunder vet ju exakt vad de vill ha. Men Proplate kan vi lita på. Det blir alltid rätt.”

”Våra kunder kräver mer flexibilitet än någonsin.   En grundförutsättning för LiebherrWerk­Ehingens framgång är pålitliga och flexibla leverantörer som uppfyller våra krav på kvalitet.”

Louise Gustafsson Inköpschef på ELME Spreaders, Sverige

Nicole Schleker Supply Department, Liebherr-Werk Ehingen, Tyskland

TOYOTA:

LIEBHERR:

SKANSKA:

God marknadskunskap

Korta reaktionstider

Proaktivt & smidigt samarbete

”Proplate har god förståelse för vad vi behöver och deras resurser motsvarar våra förväntningar. Jag tycker att de har en jättebra marknadskunskap om allt de tillverkar och säljer.”

”Våra kunder är vana vid korta reak­ tionstider från oss. Tack vare Proplates flexibilitet och förståelse för vår orga­ ni­sa­tion kan vi klara detta utan att våra egna processer påverkas nämn­värt.”

Torbjörn Mange Commodity Manager, Toyota Material Handling, Sverige

Markus Bösch Chef för underleverantörsavdelningen, Liebherr-Werk Nenzing, Österrike

”Proplate har varit proaktiva under hela samarbetet, från det att vi jobbade fram designen på bultkorgarna till­sam­ mans till själva leveranserna. Materialet har kommit när vi har velat. Det har fungerat väldigt bra helt enkelt.”

Naoto Nishiyama Supply-Chain Management Department, Kobelco, Japan

Christer Bäcklin Distriktschef, Skanska, Sverige

PROPLATE DÄRFÖR PROPLATE

13


any size, any shape, any design – everything in thick plate

14

PROPLATE PRODUKTION


PROPLATE PRODUKTION

15


KOMPONENTER ANY SIZE • ANY SHAPE • ANY DESIGN EVERYTHING IN THICK PLATE

VÄRDEKEDJA

16

DESIGN 

PLÅT 

SKÄRNING 

BEARBETNING 

SVETSNING 

MONTERING 

YTBEHANDLING 

PACKNING 

PROPLATE PRODUKTION


Proplate tar hand om hela värdekedjan. Tillsammans med kunden skapar vi de bästa lösningarna från design till leverans.

EXEMPEL PÅ KOMPONENTER

PROPLATE PRODUKTION

17


PROPLATE PRODUKTION I våra 15 000 m2 hallar finns sju skärmaskiner som är utrustade med multipla gas- och plasma­brännare och har upp till 42 meter långa skärbord med möjlighet att skära under vatten. Sju bearbetnings­maskiner, eget måleri vägg i vägg med bearbetningshallarna och ny svetsrobot på ingång – allt innanför grindarna.

SKÄRNING &

MONTERING, BEARBETNING,

EFTERBEHANDLING &

LOGISTIK

MÅLNING & PACKNING

UNDERHÅLL

”Alla komponenter som vi tillverkar på Proplate startar i en av våra sju skärmaskiner. Det är extremt viktigt att allt som lämnar skärningen är korrekt och håller hög kvalitet.   Våra maskiner är marknadens bästa men i slutändan är det skär­ operatörens skicklighet som avgör att det blir rätt. De flesta operatörer har jobbat här länge och har bred erfarenhet. Det är engagerade medarbetare som brinner för att utvecklas som jobbar här.”

”Mycket handlar om precision och effektivitet. Vi har anpassat våra ­maskiner för att kunna bearbeta långa och tunga komponenter effektivt och med snäva toleranser.   Till exempel är vår J1:a unik. Det är en Hedelius bäddfräs som kan bearbeta artiklar upp till 12 meter med automation. Vår nyaste be­arbet­ningsmaskin har ett extra brett bearbetningsbord för särskilt stora komponenter. Att vi också har magnet­bord för snabbare riggning är en av många detaljer som gör oss effektivare.”

”På Efterbehandlingen sker all svets­ ning, riktning, slipning och fasning. Vi arbetar nästan alltid med nya artiklar. Det skiljer oss från de andra produktionsområdena och kräver att man är expert på att lösa problem och tänka nytt.   Att vi är svetscertifierade enligt EN 1090-1 och ISO 3834:2 ställer naturligtvis höga krav. Säkerställda processer är både centralt och självklart i vår verksamhet, vilket gararanteras av vår k­ ompetenta och engagerade personal.”

Claudio Sipöcz Produktionsområdeschef Skärning och Logistik

18

PROPLATE PRODUKTION

Angelo Haddad Produktionsområdeschef Montering, Bearbetning, Målning och Packning

Mattias Arkved Produktionsområdeschef Efterbeandling och Underhåll


PROPLATE PRODUKTION

19


Vi jobbar tillsammans med kunder inom flera olika branscher. Gemensamt är att de är ledande inom sina områden och värderar hög kvalitet, tillförlitlighet och flexibilitet. Våra största kundsegment är Lifting, Wind och Parts. Inom Lifting är vi världsledande på att tillverka stag till crawler cranes och specialkranar. Våra stag är tillverkade av höghållfast stål och med kravet att hålla 100 % säkerhet. Inom segmentet Wind tillverkar och levererar vi förankringslösningar till landbaserade vind­kraftverk. Här möter vi våra kunders höga krav genom att leverera produkter med snäva toleranser och säkra leveranstider. Segmentet Parts rymmer i sig flera olika branscher, från tillverkare av entreprenadmaskiner till gruv­industrin. Det våra Parts-kunder främst värderar är vår kostnadseffektivitet och höga kvalitet.

20

PROPLATE PRODUKTER & TJÄNSTER


LIFTING WIND PARTS

PROPLATE PRODUKTER & TJÄNSTER

21


Proplate är världens främsta tillverkare av stag och andra kritiska komponenter till kranindustrin. Bland kunder som förlitar sig på vår expertis finns globala namn som Liebherr och Kobelco.

Våra stag – Proplate Straps – är vår i särklass främsta Cutting ­Edge-produkt. Stagen är ytterst viktiga komponenter till mobilkranar och bandgående kranar som ska kunna lyfta upp till 3 000 ton. Men även till specialkranar i hamnar, inom tung industri och offshore. BÄSTA MATERIALET

Kvalitetskraven är extremt höga och våra tester är därför oerhört noggranna. Vi använder oss av marknadens bästa material. I första hand samarbetar vi med SSAB men också med Dillinger Hütte, båda tillverkare av seghärdat specialstål. Ett seghärdat stål som är avsett att efter hård belastning återgå till sin ursprungsform är svårhanterat, särskilt vid tillverkning av långa och tunna stag. Det krävs lång erfarenhet och expertis för att lyckas. FULL SPÅRBARHET

Vår anläggning är särskilt anpassad för tillverkning av långa, tunga och komplicerade artiklar. Innan stagen lämnar fabriken testas samtliga med magnetpulver för att garantera att de är sprickfria. Vi har också full spårbarhet tillbaka till ursprungsplåten. KORTA LEDTIDER

Våra kunders behov ändras ofta och tiden från beställning till ­leverans av kran är kort. Kraven på flexibilitet och korta ledtider är därför höga. För att kunna uppfylla dessa är vår anläggning planerad och byggd för ett optimalt flöde.

22

PROPLATE LIFTING


>> PROPLATE LIFTING Proplate Straps är vår främsta nisch­ produkt. Stagen binder samman och säkrar de olika sektionerna i band­gående kranar, mobilkranar hamnkranar och specialkranar. Stagen är skurna, bearbetade och målade i höghållfast stål. LÄNGD: 0,5–17 meter TJOCKLEK: 10 –70 mm

Stagen kan vara enkla, monterade två och två eller tre och tre – allt efter kundens önskemål. Vi tillverkar även svetsade komponenter så som stag till hamnkranar.

PROPLATE LIFTING – VÄRLDSBÄST FÖR TUNGA LYFT

Vi är certifierade enligt EN 1090-1 EXC3 och ISO 3834-2

PROPLATE LIFTING

23


PROPLATE WIND – PÅ STABIL GRUND

24

PROPLATE WIND


Vindturbiner måste förankras stabilt. Proplate tillverkar fundament som står säkert oavsett underlag. Vi erbjuder kompletta lösningar för jord, grus och berg.

Proplate växer på den internationella vindkraftsmarknaden. Från Oxelösund levereras fundament till landbaserade vindkraftverk i hela Europa. Det började med bultkorgar till gravitationsfundament. I dag finns ­ytter­ligare två lösningar. Den ena för vindkraftverk som ska stå på berggrund, den ­andra där berggrunden är täckt av jord och grus. Systemen har tagits fram i samarbete med branschledande företag världen över. Och de är ­anpassade efter alla typer av fundament. SOIL SECURE

Den traditionella bultkorgen för gravitationsfundament går under namnet Proplate Soil Secure. Den är utvecklad för vindturbiner som ska resas på mark utan kontakt med berg. Bultkorgen tillverkas skräddarsydd efter de mått tornets tillverkare föreskriver. Lösningen finns även för marknadens ­allra största turbiner. MIXED SECURE

Det blandade underlaget, där jord och grus täcker berget, är ofta en ­utmaning. Proplate Mixed Secure är den säkra lösningen. Systemet är alltid ­anpassat till omständigheterna på platsen och består av en optimerad bultkorg i kombination med bergsankare.

>> PROPLATE WIND Vi erbjuder olika leveranssätt: • Separat leverans av ankarringar. • Platta paket som innehåller samtliga komponenter. • Förmonterade sektioner. Ankarringarna är skurna och bearbetade i upp till 150 mm tjock plåt. Bultkorgarna kan vara 6 meter i diameter och 4 meter höga.

ROCK SECURE

För en stabil förankring av vindparker placerade direkt på berg finns Proplate Rock Secure. Det är en mycket kraftig stålring med två extra hålrader för bergsankare. Fundamentet är extremt starkt och håller där det blåser som hårdast.

En bultkorg väger cirka 15-20 ton.

PROPLATE WIND

25


>> PROPLATE PARTS Parts är monteringsfärdiga komponenter i grovplåt. Nära samarbete med plåttillverkare garanterar tillgång till rätt kvalitet. Vi skär, maskinbearbetar och målar plåten. Detaljerna levereras sedan rakt in i kundens produktionslinje. Högsta kvalitet, stora volymer och flexibel tillverkning erbjuds. Alla logistiklösningar är skräddar­ sydda. Vi är certifierade enligt EN 1090-1 EXC3 och ISO 3834-2

26

PROPLATE PARTS


PROPLATE PARTS – FUNGERAR DYGNET RUNT

– Gemensamt för våra kunders behov är en kostnadseffektiv produktionsprocess som i alla steg garanterar högsta kvalitet, säger Johan Svensson, Key Account Manager. Våra Parts-kunder finns inom många branscher, alla med sina specifika utmaningar. Entreprenadmaskiner ska till exempel klara extrema väder, ta sig fram i oländig terräng och tåla stora yttre påfrestningar. Samtidigt är kraven på design ofta lika stora som för en personbil. För gruvindustrin är det fukt, frätande ångor och slipdamm som präglar miljön. Lång drifttid och hög driftsäkerhet hos produkterna är helt nödvändigt. VAL AV MATERIAL

Materialvalen är avgörande för Parts. Delarna ska fungera i miljöer där maskiner behöver gå dygnet runt. Ett stopp i produktionen innebär stora kostnader. Proplate jobbar i plåt som klarar de hårdaste påfrestningar. Tack vare nära samarbeten med ståltillverkare har vi god tillgång till kvaliteter som passar våra kunder. Vår moderna maskinpark och medarbetarnas kunskaper gör att vi kan tillgodose mycket specifika behov. KOSTNADSEFFEKTIV TILLVERKNING

Konkurrensen på kundens marknad är ofta hård. Det innebär inte bara höga krav på slutprodukten utan även på kostnadseffektivitet i alla led. Våra tekniker och processer för skärning, maskinbearbetning och målning är designade utifrån vad våra kunder efterfrågar. Genom att använda plåten effektivt med minimalt spill och genom vår kunskap om material och inköp hålls kostnaderna nere.

PROPLATE PARTS

27


STOR KUND – OCH SAMTIDIGT LEVERANTÖR Att vara granne med det företag som är bäst i världen på specialstål har många fördelar. SSAB och Proplate delar gård i Oxelösund. De är också varandras kunder. SSAB levererar både specialstål och ordinärt stål till Proplate. Att ha så nära till världsledande kvalitet är en förutsättning för stora prestigekunder som till exempel tyska Liebherr. Men också andra kunder så som finska industrikoncernen Metso framhåller närheten till SSAB som betydelsefull. Ledtider kortas och hög stålstandard garanteras. EXAKT PASSFORM

Proplate är inte bara kund hos SSAB utan också dess underleverantör. Som närmsta grannar har företagen utvecklat en stabil affärsrelation. – Vi har ett gott samarbete som växt fram under lång tid. Proplate skär åt oss och gör ett bra jobb i alla led. Torsten Wångmar, försäljningschef vid SSAB, tycker att den sociala närheten är viktig men framhåller att kvaliteten på produkten alltid är grundförutsättningen. Proplate har rätt kunnande och utrustning. – Ibland har vi komplicerade geometrier och behöver köpa tjänster. Det ska skäras enligt givna toleranser, formaterat för att enkelt passa in i kundens produktionsflöde. KONTAKT ÖVER STAKETET

Det snabba fotarbetet, som Torsten Wångmar kallar kontakterna över staketet, har stor betydelse även i en global och digitaliserad värld. – Vi känner varandra, det behövs ingen introduktion. Klart det spelar roll. Ett snabbt samtal: Hur har ni det med kapaciteten? De enkla och nära lösningarna skapar effektivare flöden. Han ser det dagligen. – Tillgängligheten och våra upparbetade rutiner minskar flaskhalsarna. Torsten tar vitryska kunden Belaz som exempel. SSAB skickar plåten till Proplate som skär ut stora flak och fogbereder kanterna för svetsning. Tre företag och miljön är alla vinnare. FÄRRE LÅNGTRADARE

Samarbetet mellan SSAB och Proplate har stora miljömässiga fördelar. Närheten sparar många lastbilsmil varje år. Skrotet efter skärning blir kvar och tas om hand i Oxelösund. En viktig aspekt då koldioxidutsläppen måste minska för att nå de globala miljömålen.

28

PROPLATE SSAB

Som underleverantör är Proplate en del av SSAB:s produktionsflöde, både IT-mässigt och fysiskt. ”En stor fördel, men inte så vanligt. Det upplägget har vi bara med en handfull leverantörer”, säger Torsten Wångmar, försäljningschef vid SSAB.


SSAB är ett hög­ specialiserat globalt stålföretag med produktion i Sverige, Finland och USA.

VERKSAMHET:

SSAB utvecklar höghållfast stål och tillhandahåller tjänster för bättre prestanda och utifrån ett hållbarhetsperspektiv. Företaget är en ledande producent på den globala marknaden för avance­ rade höghållfasta stål (AHSS), seghärdade stål (Q&T), tunnplåt, grovplåt och rörprodukter samt konstruktionslösningar inom bygg­ sektorn. HISTORIA: SSAB har sina rötter i Domnarvets Jernverk & Oxelö­ sunds Jernverk & Norrbottens Jernverk.

Cirka 15 000 medarbetare i 50 länder.

ANTAL ANSTÄLLDA:

KUND OCH LEVERANTÖR SEDAN 1999

Hardox slitplåt är ett av de världsledande specialstål som tillverkas av SSAB i Oxelösund. Hardox kombination av hårdhet och seghet gör att stålet har en oöverträffad slitstyrka, nyttolast och brukstid. Tack vare dess unika kvaliteter fungerar det också som lastbärande del i många applikationer.

PROPLATE SSAB

29


– Vår långa kundrelation skapar förståelse och engagemang. Vi går framåt tillsammans, säger Ulf Åström, inköpare på Metso.

Ulf Åström, inköpare på Metso

30

PROPLATE METSO


ATT KÄNNA OCH FÖRSTÅ VARANDRA GÖR SKILLNAD Metso är Proplates äldsta kund. De båda företagen har samarbetat sedan Proplate Oxelösund bildades 1999. – Självklart är den långa relationen oer­hört viktig. Vi kan varandras processer och utvecklar lösningarna ihop. Det gynnar oss båda, menar Ulf Åström. UNIK SLITDEL

– Samarbetet startade i samband med att vi tog fram vår Polymetlösning, berättar Ulf. Proplate levererar delar till Metso Ers­ marks viktigaste produkt – kvarninfod­ ringar till gruvindustrin. – Proplate skär, bearbetar och svetsar det stålgods som vi sedan klär i gummi. Infodringarna är slitdelar som används i gruvkvarnar världen över. DAGLIG KONTAKT

De båda företagen har dagliga kontakter och Ulf Åström poängterar hur viktigt det är med en leverantör som är insatt i produktion och villkor.

– Det är nödvändigt för att kunna sam­­verka på ett bra sätt. Att alla på Proplate som jobbar med Metso har besökt anläggningen i Ersmark har stor betydelse. Det har skapat engage­ mang och förståelse på samtliga nivåer, tycker Ulf. – Det gör kontakterna både enklare och personligare. Det blir lätt att lyfta l­uren och prata direkt med den som berörs. ÖMSESIDIG RESPEKT

Att leverantören känner och förstår sin kund påverkar både kvalitet och pris. Processen blir effektiv. – Proplate vet vad de ska göra. Och har det vi behöver, säger Ulf. Respekten är ömsesidig. Johan S­ vensson, kundansvarig på Proplate, förklarar ­värdet av starka relationer: – För oss är det avgörande att engagemanget finns i alla led. Vi bryr oss på riktigt och vill vara med från början. Det är då vi kan påverka produkten och prestera tillsammans med kunden.

VERKSAMHET:

Koncernen tillhandahåller utrustning och tjänster inom gruv-, aggregat-, återvinningsoch process­industrin. På Metso i Ersmark tillverkas världsledande slitgummipro­ dukter, såsom kvarninfodringar och slitskydd för pumpar samt gummiblandningar till gruv- och processindustrin. HISTORIA:

Metso i Ersmark grundades 1932 och är en del av den globala koncernen Metso. ANTAL ANSTÄLLDA:

Metso sysselsätter över 12 000 personer i mer än 50 länder. På Metso i Ersmark arbetar cirka 200 personer. KUND SEDAN 1999

PROPLATE METSO

31


BÄTTRE HÄLSA MED TRÄNING PÅ ARBETSTID >> Proplates medarbetare motionerar regelbundet. På jobbet. Träning är en bland andra arbetsuppgifter. Varje vecka är alla maskiner och datorer avstängda under två timmar, medan vi ägnar oss åt olika former av fysisk aktivitet.   Bland annat har vi gruppaktiviteter med egen tränare. Passen körs både i våra hallar och utomhus.   Motion på arbetstid är ett enkelt och konkret sätt att ge människor möjlighet att förbättra sin hälsa. Vi är övertygade om att det också ger positiva resultat ­ i vår verksamhet.

HÄLSA 32

PROPLATE HÄLSA


SATSAR FÖR EN BÄTTRE MILJÖ Proplate arbetar ständigt med att förbättra verksamhetens hållbarhet. Det är precis lika självklart som att vi siktar mot högre höjder i allt annat vi gör.

Proplates affärsidé främjar en långsiktig och hållbar produktions- och distributionskedja. ­Målet är färre föroreningar och minskad belastning på miljön. Miljöarbetet styrs av helhetssyn, affärsmässighet och engagemang. Systemet för kvalitetsledning är certifierat enligt ISO. NYA STYRSYSTEM

Att installera ledbelysning i skärhallarna var en tidig åtgärd. Det gav en besparing som motsvarar årsförbrukningen för tio villor. Arbetet har sedan fortsatt och konverteringen är slutförd. I dag har även alla kontor och personalutrymmen ledbelysning. Nytt styrsystem till kompressornätverket är en aktuell förbättring. Huvudkompressorn är nu varvtalsstyrd och vi kan därför sänka systemtrycket med 1 bar. Det ger 13 procents energi­ besparing. Även styrsystem till ventilationen har bytts och kan övervakas smart via mobil och PC. MILJÖVÄNLIGA TRANSPORTER

Installation av värmeåtervinning från kompressor i A-hallen har också genomförts under året. Restvärmen är kopplad till fjärrvärmen i vår största skärhall, som nu delvis värms upp via återvinningen. Vi miljöoptimerar även våra transporter genom att utnyttja järnväg och sjöfart. Så långt det är möjligt ser vi också till att långtradarna är fullastade. SUND LIVSSTIL

Förutom miljöhänsyn är det viktigt för oss att utveckla sunda affärsmetoder och ta hänsyn till människor i vår omgivning. Vi vill främja en sund livsstil hos alla våra medarbetare. Därför sponsrar vi friskvårdsaktiviteter och tränar på arbetstid. Dessutom sponsrar vi lokala idrottsföreningar. Det är vårt sätt att bidra till att människor i vår omgivning har ett aktivt liv.

Proplate är kvalitetscertifierade av DNV – Det Norske Veritas – enligt ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015

PROPLATE HÅLLBARHET

33


STYRELSE, PROPLATE AB

PETER EKLUND

LISA PERSSON

ANDERS PERSSON

(1958) Styrelseordförande

(1991) Styrelseledamot

(1957) Ägare av Proplatekoncernen

> VD i BIOMETRIA ek.för. Ordförande i Weda Skog AB och Svenskt Trä samt ledamot i Bergkvist-Insjön AB. Avslutade uppdrag är VD Bergkvist-Insjön AB, ledamot i VMFQbera, ordförande i Nordhydraulic AB och Naturbränsle i Mellansverige AB.

> Femte generationen i ägarfamiljen. Examinerad vid Stockholms universitet. Anställd i moderbolaget A Persson Affärsutveckling AB.

> Entreprenör i fjärde generation och marknads­ekonom. Anders Persson har arbetat inom stål och IT och har tidigare ägt och varit VD för Smidesbolaget L Persson AB i Degerfors samt Proplate IT AB.

2

MAX BJÖRK

(1965) VD i Proplatekoncernen > Max Björk har tidigare varit VD i flera av koncernens företag. Han har dessutom varit region­chef i Knight industriteknik AB, vice VD i Lesjöforskoncernen och VD och ägare till Projektledarna. I dag har han styrelseuppdrag inom koncernens företag. Tidigare styrelseuppdrag innefattar ett antal bolag i England, Norge, Danmark, Finland och Sverige. Han har i hela sitt yrkesverksamma liv jobbat inom internationell verkstads­industri. IAN HARDY

(1965) Sales Manager > Ian Hardy har 30 års internationell erfarenhet från ledande roller inom stål­industrin. Han har bland annat varit VD för Spartan UK, England. Han har också varit VD för Outokumpu Plate Service Centre Group, med sex stålservicecentra i Europa. JOHAN BJÖRKLUND

(1973) CFO > Johan Björklund är CFO för Proplate-koncernen. Han började 2009 som CFO för Oxelösund AB. Johan har tidigare erfarenhet som ekonomichef, bland annat i den svenska bygg­materialskoncernen Elof Hansson Bygg-Gross, där han också hade flertalet styrelse­uppdrag i koncernens dotterbolag.

34

PROPLATE STYRELSE & KONCERNLEDNING

KONCERNLEDNING PROPLATE AB


LEDNING, PROPLATE OXELÖSUND AB

MAX BJÖRK

FREDRIK DÖRING

IAN HARDY

CEO

Site & Production Manager

Sales Manager

> Koncernen leds av VD Max Björk som agerar enligt riktlinjer från bolagets styrelse.

> Proplates produktionsanläggning har expanderat kraftigt och har en omfattande skär-, bearbetningsoch målningskapacitet med hög produktivitet.

> Försäljningsavdelningen har hela världen som arbetsfält. Här finns en djup kunskap om kundernas behov, bred teknisk kompetens och stor internationell erfarenhet.

JOHAN TÖRNQVIST

JOHAN BJÖRKLUND

HENRIK NORDLÖF

Senior Technical Advisor

CFO

IT Manager

> Fokus på teknisk kompetens och ny teknologi är en förutsättning för att fortsätta vara ledande på kvalitet, precision och innovation

> Proplates stabila ekonomi och lönsamhet ger förutsättningar för ökade investeringar i verksamheten.

> IT är en viktig del i Proplates strategi att vara en nära samarbetspartner med kunderna. Precis som i övriga delar av verksamheten gäller mottot ”On the Cutting Edge”.

PROPLATE LEDNING

35


EN AV VÄRLDENS MODERNASTE SKÄR- OCH BEARBETNINGSANLÄGGNINGAR 36   PROPLATE RUBRIKPROPLATE OXELÖSUND AB Box 14 613 21 Oxelösund Besöksadress: Folkegatan 56, Cefast Industriområde Tel 010 19 54 100 www.proplate.se