Page 1

Q U AT E R JUNI

G4S_Quater35_mei2008_NL_01.indd 1

2008 - NUMMER 35

n

Zorgeloos shoppen in Maasmechelen Village

n

Veiligheid gegarandeerd in het Europees parlement

n

Leerkrachten leren omgaan met conflicten

n

Publieke bewaking via draadloos netwerk

30-05-2008 11:06:36


QUATER 35 n JUNI 2008

Preface 2 Inflatie en de beveiligingssector

Klanten tonen zich tevreden

Het zijn niet alleen de prijzen van primaire landbouwproducten en fossiele brandstoffen die de hoogte ingaan, maar ze hebben wel een grote impact op de economische keten omdat ze de onder controle geachte inflatie aanwakkeren. Torenhoge olieprijzen, aanhoudende inflatie en de 'credit crunch' vormen een explosieve cocktail voor onze economie en salarissen en hebben ook op onze sector niet te verwaarlozen gevolgen. Essentiële parameters van onze uitgavenstaat ondergaan volop de gevolgen van die verhogingen, zoals de lonen in het algemeen of de brandstoffen voor de mobiele bewaking in het bijzonder. Het gevolg van die kostenverhogingen op onze klanten is bijgevolg gerechtvaardigd. Die indexatie ligt vaak contractueel vast, maar de prijzen blijven soms langere tijd ongewijzigd. In elk geval is er een uitstel tussen de indexsprong en de verrekening ervan in de verkoopprijzen, en de prijsverhoging bedraagt in verhouding slechts 90% van die van een loonsverhoging. De winstmarge van bewakingsondernemingen die traditioneel al zeer klein is, wordt bij aanhoudende inflatie dus zeer snel uitgehold. Meer algemeen moet een optimaal kostenbeheer een absolute prioriteit blijven voor onze sector. Met haar brede producten- en dienstengamma en de complementariteit tussen technologie en menselijke dienstverlening kan Group 4 Securicor genieten van instrumenten die dat inflatoire klimaat kunnen temperen als de klant openstaat voor innovatieve combinaties op het vlak van beveiliging. Ann Cools, Finance & Administration Director

Contents Meer info? Veel van onze lezers willen bij bepaalde artikels graag bijkomende informatie of een link naar aanvullende bronnen.We willen hen graag bedanken voor de interesse die ze in ons magazine betonen en hebben daarom een snelle link gelegd: www.g4s.be/quater/extrainfo, in de hoop op die manier te kunnen voldoen aan hun verwachtingen. De redactie

Om de twee jaar onderzoekt een externe firma de klantentevredenheid van G4S Security Services. In 2007 namen 171 klanten deel, waaronder 86 van de Business Unit Static, 50 van de BU Mobile en 44 van de BU Public. Conclusies? Onze klanten appreciëren vooral onze professionaliteit, onze betrouwbaarheid en eerlijkheid, onze flexibiliteit en ons aanpassingsvermogen aan hun bedrijf. Bepaalde delen van de processen 'Omkadering' en 'Probleemafhandeling' kunnen echter iets beter. De resultaten van het onderzoek leidden tot concrete actieplannen, die door de Kwaliteitsdienst verder worden opgevolgd. n

Toegenomen specialisatie op vlak van onthaal en evenementen Group 4 Securicor brengt de activiteiten van dochteronderneming Events & Reception Services onder in twee aparte juridische entiteiten. G4S Reception & Support Services nv ontfermt zich voortaan exclusief over onthaaldiensten en andere facilitaire en supportdiensten, G4S Event Services levert gespecialiseerd personeel voor eenmalige gebeurtenissen: stewards, ticketcontroleurs, kassiers, par­ kingboys, shuttlechauffeurs, enzo­ voort. Beide ondernemingen opereren onder het G4S­logo, wat zowel hun naambekendheid als het imago van de groep in een nieuwe markt ten goede komt. In combinatie met de diensten van G4S Event Security kan Group 4 Securicor een totaaloplossing bieden voor grote evenementen. n

P. 3 Security Services Zorgeloos shoppen in Maasmechelen Village P. 4 Security Systems Constante veiligheid gegarandeerd in het Europees parlement Event Services G4S Event Services draagt bij tot sterke imago van Brussels Airlines P. 5 Training Services Leerkrachten leren omgaan met conflicten Integrated Security Services Beveiligings- en bewakingsdiensten fiscaal aftrekbaar voor zelfstandigen en KMO's P. 6 Security Systems Draadloze publieke videobewaking te Mont-Saint-Guibert G4Tec UK G4Tec eerste milieubewust beveiligingsbedrijf in Groot-Brittannië P. 7 Cash Services G4S Cash Services actief in de diamantwereld Integrated Security Services Wettelijk kader rond uitgangscontroles toegelicht P. 8 Group 2007: een sterk jaar voor Group 4 Securicor Group G4S krijgt getrouwheidsprijs van Top Security

Quater is een uitgave van Group 4 Securicor - Verschijnt driemaandelijks - Nr. 35 - Juni 2008 Verantwoordelijke uitgever: Stéphane Bocqué, Marketing & Communication Director - Tel. 02-712 46 42 - Fax 02-711 08 02 Verg. FOD. Binn. Zaken 05.05.2007 - n° 16.1066.11 - Realisatie: www.propaganda.be

G4S_Quater35_mei2008_NL_01.indd 2

30-05-2008 11:06:41


Security Services 3 QUATER 35 ■ JUNI 2008

Aangenaam en veilig shoppen in Maasmechelen Village Maasmechelen Village, zeven jaar geleden verrezen op een oude Limburgse mijnsite, is één van de grootste shoppingcentra van België. Kooplustigen vinden er producten van topmerken tegen zachte prijzen. En ze doen dat in alle veiligheid onder het wakende oog van Group 4 Securicor, dat er naast bewakingsagenten ook parkingboys inzet. "Het hoofddoel van de gespecia­ liseerde bewakingsdiensten van Group 4 Securicor is ervoor te zorgen dat de bezoekers van Maasmechelen Village zich te allen tijde veilig voelen", zegt Huberte Terwingen, Senior Village Operati­ ons and Services Manager. De agen­ ten opereren in de gemeenschappe­ lijke gebieden zoals de winkelstraat, de parking en de dienstenzones. Uitgebreid takenpakket De taken van de veiligheidsagenten en supervisors zijn nauwkeurig vast­ gelegd in een 'Security Job Descrip­ tion'. Een kleine greep uit de taak­ omschrijving van het zestienkoppige team: observeren en rapporteren, het centrum beschermen tegen diefstal, patrouilleren gedurende de nacht, verhinderen van verspil­ ling van water, gas of verwarming, in de gaten houden van mechanische systemen, afhandelen en rapporte­ ren van klachten en nog veel meer.

G4S_Quater35_mei2008_NL_01.indd 3

Reanimatie "Wij zien de agenten in de eerste plaats als gastvrouwen of gastheren, die echter een professionele veilig­ heidsopleiding hebben genoten", vertelt Huberte Terwingen. Boven­ dien volgden de agenten een spe­ ciale opleiding voor het bedienen van een speciaal toestel waarmee ze de overlevingskans van iemand die een hartaanval krijgt drastisch verhogen. Deze geautomatiseerde defibrillatoren worden vanaf 1 juli dit jaar in gebruik genomen. In de weekends begeleiden een zestal parkingboys van G4S Event Services de bezoekers naar een vrije parkeerplaats. Tijdens speciale evenementen en in de eindejaars­ periode krijgt dat team extra hulp. Ze dragen een eigen uniform dat conformiteit en professionalisme uitstraalt, zoals je op een commer­ ciële site mag verwachten. Voor de klant is het prettig om van Group 4 Securicor een totaaloplossing te krijgen met één aanspreekpunt. n

Snel handelen redt levens Hart- en vaatziekten zijn de belangrijkste doodsoor­ zaak in België. Bij een hartfalen ten gevolge van een ritmestoornis wordt geen bloed meer in het lichaam rondgepompt, dus snel reanimeren door het toedie­ nen van een elektrische schok is van levensbelang. Daarvoor wordt een geautomatiseerde externe de­ fibrillator of automated external defibrillator (AED) gebruikt, een toestel dat deel uitmaakt van het totaal­ pakket dat Group 4 Securicor aan Maasmechelen Village levert. De agenten hebben naast hun EHBOopleiding een speciale training gekregen om de AED te bedienen, zodat ze slachtoffers snel en efficiënt kunnen helpen. Dit kan levens redden! n

30-05-2008 11:06:46


Security Systems QUATER 35 n JUNI 2008

4

Constante veiligheid gegarandeerd in het Europees parlement G4S Security Systems is niet alleen een vermaard installateur van beveiligingssystemen, maar beschikt ook over een zeer vakkundige dienst onderhoud en reparaties. In een tijdelijke vereniging met Imtech Maintenance ontfermt het departement zich over het technisch onderhoud van de elektronische beveiligingsuitrusting in het Europees parlement. Het onderhoud is cruciaal voor de continuïteit van de veiligheid van de instelling. Verdeeld over de sites in Brussel, Luxemburg en Straatsburg werd het Europees parlement in de loop der jaren uitge­ rust met verschillende beveiligingssystemen zoals toegangs­ controles, alarmsystemen, geïntegreerde videobewakings­ systemen, enz. Die systemen komen wel tegemoet aan de beveiligingsbehoeften van de drie sites, maar zijn niet nood­ zakelijk onderling compatibel. Vandaar de noodzaak aan ge­ kwalificeerde en polyvalente technici om het onderhoud ervan te verzekeren. Om afdoende te beantwoorden aan het bestek en de voorwaarden van het Europees parlement richtten G4S Security Services en Imtech Maintenance een tijdelijke vereni­ ging op. Het contract werd uiteindelijk in de wacht gesleept dankzij de voorgestelde structuur en instrumenten van het CMMS (Computergesteund Onderhoudbeheersysteem), evenals de polyvalente ploeg van technici en verantwoorde­ lijken die goed op de hoogte zijn van de verschillende types systemen. Correctief en preventief onderhoud Jean­Louis Métier, contract manager voor het Europees par­ lement: "Onze taak bestaat erin het correctief onderhoud te

verzekeren, pannes binnen de kortst mogelijke tijd te herstel­ len, evenals het preventief onderhoud. Dat laatste betreft het voorkomen van pannes door regelmatig te controleren of de uitrustingen nog goed functioneren.We geven ook advies met het oog op het harmoniseren en het rendabel maken van de geïnstalleerde systemen en helpen bij de installatie. Voor het verzilveren van dat contract dat goed is voor vier jaar, was Group 4 Securicor geen onbe­ kende voor het Europees parle­ ment. Naast het feit dat de groep er al lang de bewaking verzekert, heeft ze in 2005 ook met succes een CCTV­installatie met meer dan 1.000 camera’s geïnstalleerd op de drie sites. Het respecteren van de termijnen, de competen­ tie van de technici en de kwaliteit van het management – drie waar­ den die gedurende de hele opdracht prominent aanwezig wa­ ren – hebben zeker bijgedragen tot de ondertekening van dit onderhoudscontract." n

G4S Event Services draagt bij tot sterke imago van Brussels Airlines Group 4 Securicor staat vooral be­ kend om zijn vakkundige beveiligings­ en bewakingsdiensten. Diezelfde pro­ fessionaliteit is ook terug te vinden bij G4S Event Services, dat onder meer gespecialiseerd onthaalpersoneel le­ vert voor permanente en punctuele opdrachten. Zo is een team van 27 onthaalmedewerkers dagelijks in de weer bij Brussels Airlines, dat eind 2007 door de Belgische reissector

G4S_Quater35_mei2008_NL_01.indd 4

uitgeroepen werd tot luchtvaartmaat­ schappij van het jaar. Om dat imago nog meer kracht bij te zetten, riep Brussels Airlines drie nieuwe func­ ties in het leven en deed een beroep op G4S Event Services om die in te vullen: 'Queuing Agents' verwijzen aankomende passagiers door naar de juiste incheckbalie, 'Fast­Lane Agents' verwelkomen businessklanten en helpen hen snel doorheen de secu­

30-05-2008 11:06:49


Training Services 5

Steeds vaker worden leerkrachten geconfronteerd met conflict- en agressiesituaties. Het Eekhoutcentrum, een nascholingscentrum voor het personeel van verschillende West-Vlaamse onderwijsinstellingen, werkte daarom met G4S Training Services een opleiding uit. Met succes!

"In het nascholingsprogramma 'Hanteren van conflict­ en agressie­ situaties' belichten we verschillende stijlen van conflicthantering", vertelt Dirk Debuysere, directeur van het Eekhoutcentrum. "De deelnemers leren de kenmerken van een es­ calatie kennen. Concreet focussen we op een individuele aanpak met preventieve maatregelen en herstel­ acties. Verschillende vormen van agressie komen aan bod: actieve en passieve, verbale en lichamelijke… Uiteraard gaan we in op de situatie van de deelnemers en illustreren we met concrete voorbeelden." Positieve respons De opleiding wordt verzorgd door Rishi Panchasara, training officer bij

G4S Training Services. Tijdens de opleiding biedt hij de deelnemers verschillende denkkaders aan om zo­ wel voor, tijdens als na een incident antwoorden te geven aan dader en slachtoffer. De respons op het pro­ gramma was overweldigend positief. "Verschillende scholen en scholenge­ meenschappen nodigden ons uit om ter plaatse de training aan hun per­ soneelsleden te geven", aldus Rishi Panchasara. Na de succeservaring van het jaar 2007­2008 beslisten G4S en het Eekhoutcentrum in onderling overleg om demosessies te organiseren in de vijf Vlaamse provincies. Enthousiaste deelnemers zorgden voor een sterke toename van opleidingsmomenten voor het academiejaar 2008­2009.

QUATER 35 n JUNI 2008

Leerkrachten leren omgaan met conflicten en agressie

Ondertussen stoomt een kleine denktank nieuwe veelbelovende initiatieven klaar. n

Beveiligings­ en bewakingsdiensten fiscaal aftrekbaar voor zelfstandigen en KMO's rity check, terwijl 'Welcome Desk Agents' reizigers vluchtinformatie be­ zorgen en hen doorverwijzen naar de juiste wachtrijen. Afrodite Zaczagkis, Contract manager Brussels Airlines: "In zeer korte tijd werden al 27 men­ sen aangeworven. We zijn uitermate tevreden over de zeer efficiënte en vlotte samenwerking met G4S Event Services." n

G4S_Quater35_mei2008_NL_01.indd 5

Dankzij een nieuwe wet zullen contracten met beveiligings­ en bewakingsdiensten voor zelfstandigen en KMO's financieel interessanter worden. Het gaat om uitgaven voor consortium­ bewaking, alle abonnementskosten op alarmcentrales (inclusief videomonitoring) en waardevervoer via het 'light CIT'­concept. Concreet zouden deze uitgaven vanaf 1 januari 2009 voor 120 procent aftrekbaar worden als beroepskosten voor zelfstandigen en KMO's. Deze maatregel komt bij de al bestaande verhoogde fiscale aftrek van 20,5% voor investeringen in inbraakwerende materialen, ramvoorkomende materialen, materialen die diefstal van goederen uit een handelszaak detecteren, alarmsystemen, camerasystemen, enzovoort. De programmawet werd half mei gestemd. n

30-05-2008 11:06:58


Security Systems QUATER 35 ■ JUNI 2008

6

Draadloze publieke videobewaking te Mont-Saint-Guibert Als deelnemer aan het pilootproject TRIPLE van de gemeente Mont-Saint-Guibert in WaalsBrabant is G4S Security Systems geslaagd in de uitdaging om een draadloos videobewakingssysteem te installeren in een topografisch complexe omgeving. De flexibiliteit en infrastructuurbesparingen die deze nieuwe technologie biedt, maken beveiliging toegankelijk voor steden en gemeenten. Verschillende hoogtechnologische bedrijven hebben de handen in el­ kaar geslagen om de voordelen van een draadloos netwerk aan te tonen aan de hand van een pilootproject in een openbare omgeving. Het pro­ ject werd TRIPLE (Telecommunica­ tions by Radio for Internet Provision Locally Everywhere) gedoopt. Het dorpje Mont-Saint-Guibert gelegen in het hartje van Waals-Brabant be­ antwoordt bijzonder goed aan de

uitdaging: de installatie in een zeer heuvelachtig landschap van een draadloos netwerk dat gekoppeld is aan een satelliet. In een partner­ ship met Specter CAT, gespeciali­ seerd adviseur in wireless mesh en radioplanning, neemt Group 4 Secu­ ricor deel aan het project met het plaatsen van een videobewakings­ systeem uitgerust met drie camera’s. De beelden worden doorgestuurd via het WMN-netwerk (Wireless Mesh Network) en ter beschik­ king gesteld aan de politiediensten. Veiligheidsgevoel Eddy Bruggemans, projectbeheerder bij G4S: "Het doorzenden van beel­ den via een draadloos netwerk heeft als voordeel dat er geen infrastruc­ tuurwerken nodig zijn. Daardoor kunnen zelfs de kleinste gemeenten zich uitrusten met innovatieve in­

strumenten tegen een redelijke kost. Die technologie is snel toepasbaar en de installatie zeer flexibel: de IP-camera’s zijn eenvoudig te ver­ plaatsen en naargelang de ontwik­ keling van de behoeften of bij spe­ ciale evenementen kan hun aantal worden aangepast. Hun aanwezig­ heid verhoogt in het bijzonder het veiligheidsgevoel van de bewoners." Jean-François Breuer, burgemeester van Mont-Saint-Guibert, bevestigt: "De bewakingscamera’s hebben een afschrikkingseffect in bepaalde knel­ punten van het dorp. Wij streven vooral preventie na en dat werkt. Door die ondernemingen logistiek sterk te ondersteunen, willen we de verdere ontwikkeling van spitstech­ nologie en het onderzoek in deze sector stimuleren, wat aansluit bij een van de expertisecentra die we er hebben gevestigd." n

G4Tec eerste milieubewust beveiligingsbedrijf in Groot-Brittannië Het British Standards Institute heeft G4Tec, dochtermaatschappij van G4S UK die het toegangscontrolesysteem Multimax ontwikkelt en produceert, als eer­ ste bedrijf in de beveiligingssector beloond met een ISO 14001-certificatie, de enige milieustandaard die wereldwijde erkenning geniet. Het certificaat is een teken van waardering voor de innovatieve en vooruitziende manier waarop het management huidige en toekomstige milieubedreigingen aanpakt. De voor­ delen van die benadering zijn onder andere minder afval en een efficiënter energieverbruik bij G4Tec en een lagere belasting van het milieu aan de zijde van de klant. n

G4S_Quater35_mei2008_NL_01.indd 6

30-05-2008 11:07:01


Cash Services 7

Sinds kort is G4S Cash Services weer volop actief in de beroemde Antwerpse diamantwijk, die zich uit­ strekt over een drietal straten, nauw­ lettend in het oog gehouden door politie- en camerabewaking. G4S Cash Services werkt er voor het Belgische filiaal van Malca-Amit, een wereld­ wijde koerierdienst voor juwelen en diamanten. Het contract van onbepaalde duur behelst het dagelijks ver­ voer van kostbaarheden tussen

Schiphol en Antwerpen, tussen Brussels Airport en Antwerpen, maar ook specifiek waardever­ voer zoals het bezorgen van dia­

manten voor een beurs, juwelen op een privéadres, enzovoort. Michel Peeraer, Operations Manager MalcaAmit Antwerp: "Voor het waarde­-­­ transport werken we met onderaan­ nemers, omdat we in België daarvoor niet over de nodige licenties be­ schikken.We zijn erg tevreden over de diensten van G4S Cash Services omwille van de voordelige prijs, de grote flexi­­­­biliteit, maar ook vanwege de hechte vertrouwensband die met de jaren gegroeid is." n

QUATER 35 ■ JUNI 2008

G4S Cash Services draagt zijn steentje bij in de diamantwereld

Wettelijk kader rond uitgangscontroles toegelicht

Dankzij een nieuwe cao en een wetswijziging genieten uitgangscon­ troles sinds begin 2007 een betere juridische bescherming. Het VBO, het Verbond van Belgische Onderne­ mingen, voerde hierover een grondig onderzoek. De resultaten ervan kunt

G4S_Quater35_mei2008_NL_01.indd 7

u lezen in een interessante brochure die antwoord geeft op al uw vragen over uitgangscontroles. Gilbert Geudens, Director Risk­ management van Carrefour Belgium, is voorzitter van de Commissie Be­ drijfsbeveiliging van het VBO, dat de drijvende kracht was achter de tot­ standkoming van het nieuwe wetge­ vende kader voor uitgangscontroles. "De opzet van de brochure is om deze wettelijke bepalingen toe te lichten en te illustreren met prakti­ sche voorbeelden en dit vanuit het standpunt van de werkgever die een systeem van uitgangscontroles wil opzetten." De nieuwe wet maakt het moge­ lijk om werknemers te controleren wanneer ze de werkplek verlaten, op voorwaarde dat ze op voorhand

behoorlijk werden geïnformeerd. Alleen wettelijk erkende bewakings­ agenten mogen de uitgangscontroles uitvoeren. Ze kunnen zowel werk­ nemers van de onderneming zijn of externen, maar moeten in beide ge­ vallen de nodige opleidingen hebben gevolgd. U kunt de brochure downloaden via www.g4s.be/quater/infoplus of op www.vbo.be. n

30-05-2008 11:07:06


Group QUATER 35 n JUNI 2008

8

2007: een sterk jaar voor Group 4 Securicor Uit voorlopige resultaten blijkt dat Group 4 Securicor in 2007 uitsteken­ de prestaties heeft neergezet. Zo steeg de organische omzet met 9,1% en de groepsomzet met 14,5% tot £ 4.490,4 miljoen. De PBITA (winst voor interesten, belastingen en afschrijvingen) steeg met 16,8% tot £ 312,1 miljoen. Over die positieve ontwikkeling zei Nick Buckles, Chief Executive Officer: "Wij zijn uitermate tevreden over onze prestaties in 2007 en hebben ondanks de recente economische onzekerheden het volste vertrouwen in de verdere ont­ wikkeling van de groep. We denken dat de volgende stap in onze strategie die groei nog verder zal aanzwengelen en hebben in dat verband al een aantal nieuwe acquisities aangekondigd." n

G4S ontvangt getrouwheidsprijs van Top Security Het vaktijdschrift voor beveiliging 'Top Security' publiceerde onlangs zijn honderdste nummer! Het tweemaan­ delijkse magazine informeert al twintig jaar een lezerspubliek van professionals en beleidsmakers over nieuwe producten en de laatste applicaties, maar ook over reglementeringen en initiatieven van ondernemingen die actief zijn in de sector. Vandaag prijkt die informatie ook op een nieuwe website, www.topsecurity.be, die de elektro­ nische beveiliging een centrale plaats biedt. Als adverteerder van het eer­ ste uur heeft Group 4 Securicor onlangs een getrouwheidsprijs ontvangen uit de handen van uitgever Gaston Dakulovic: "We willen het vertrouwen onderstrepen dat de groep sinds het begin van het magazine in ons stelt! Ons multidisciplinair tijdschrift behandelt de veelvoudige facetten van de beveiliging en laat adverteer­ ders zoals Group 4 Securicor toe afwisselende advertenties te plaat­ sen en te communiceren over hun ontwikkeling." n

Gaston Dakulovic, uitgever van 'Top Security'

Bewaking G4S Security Services (*) Tel.: 02­712 59 11 securityservices@be.g4s.com

Alarm G4S Security Systems Tel.: 02­712 59 11 securitysystems@be.g4s.com

G4S Event Security ­ Operationele zetel North & Centre: Tel.: 02­788 40 64 eventsecurity@be.g4s.com

CRECO Tel.: 03­870 50 80 info@creco.com

­ Operationele zetel South: Tel.: 085­51 10 34 eventsecurity@be.g4s.com

G4S_Quater35_mei2008_NL_01.indd 8

Telebewaking Securilink (*) Tel.: 02­507 27 98 securilink@be.g4s.com

Onthaal en evenementiële diensten G4S Event Services Tel.: 02­788 40 66 eventservices@be.g4s.com

http://www.group4securicor.be http://www.group4securicor.com

G4S Reception & Support Services Tel.: 02­788 40 60 receptionservices@be.g4s.com

Waardetransport G4S Cash Services (Belgium) Tel.: 02­464 11 08 cashservices@be.g4s.com

Documententransport G4S Courier Services (Belgium) Tel.: 02­257 20 63 courierservices@be.g4s.com Training & Audits G4S Training Services Tel.: 02­451 62 00 trainingservices@be.g4s.com

Groep Group 4 Securicor Tel.: 02­712 59 11 info@be.g4s.com Maatschappelijke zetel Havenlaan 86C • B-1000 Brussel

G4S Support Services Tel.: 02­451 62 00 supportservices@be.g4s.com

(*)

30-05-2008 11:07:12

G4S - Quater  
G4S - Quater  

Veiligheid, elke dag opnieuw een olympische uitdaging!

Advertisement