Page 1

pentru ideile tale de la Diferite variante ale bucãtãriei Primo sunt disponibile doar la comandã. Preåul diferã în funcåie de model. Pentru detalii, contactaåi angajaåii din magazin.

90 9 79

lei

Bucãtãrie Primo • lungime 2,4 m • culoare wenge zebrano Rata 24,45 lei 155497

REDUCERILE*

CONTINUÃ La asemenea preåuri, plouã cu idei! SÃPTÃMÂNA

Gresie æi faianåã

-10%

Instalaåii electrice Corpuri de iluminat Becuri

-20%

SÃPTÃMÂNA Parchet, Lambriu, Folie montaj parchet Plintã

MICI 499,90 lei ZI DE ZI!

Centralã termicã Matis

Æemineu Prity

• 24 kW cu tiraj foråat • preåul include kit evacuare gaze arse Rata 58,10 lei

• putere 9 kW • diam. racord 130 mm • greutate 67 kg • 45x38x76 cm

169457

170731

4

3 10 10

2

5 12

24-30

-10%

Tapet æi tavan fals Covoare, mochete, linoleum Decoraåiuni interioare æi protecåie solarã

PREÅURI

1.899 lei

17-23

(jaluzele orizontale æi verticale, rolete, paneluri, pãturi, feåe de pernã/de masã, perdele, draperii, accesorii montaj: galerii lemn, metal, plastic)

-20%

Tablouri, rame foto

*Reducerea nu se aplicã articolelor care fac parte din alte promoåii/oferte naåionale sau locale (semnalizate în magazin prin etichete de preå imprimate æi marcate cu un chenar roæu sau cu table de preå conåinând textul "ofertã", "promoåie", "preå vechi/preå nou", „preåuri mici zi de zi”) sau articolele care fac obiectul altor oferte speciale (articole care apar în pliantul cu valabilitate 10 - 30.11.2011 æi în toate materialele tipãrite cu valabilitate pânã la 30.11.2011). De asemenea, reducerea nu este valabilã în cazul articolelor la care nu se aplicã rabat marcate cu litera "N" pe eticheta de preå sau cu „*” pe eticheta/panoul de preå. Ofertã valabilã în limita stocului disponibil. Mai multe detalii în Regulamentul campaniei disponibil în magazine æi pe www.praktiker.ro

12

6 6

8

7 7

10 - 30 noiembrie 2011


02

Încãlzire

PREÅURI

32,99 lei

MICI

99 4 6

ZI DE ZI!

Aerotermã • putere 2.000 W • 3 trepte

lei

Aerotermã Homefit

114808

• putere 1.500 W • termostat 140566

49,99 lei Aerotermã • putere 2.000 W • 3 trepte • termostat 140548

PREÅURI

69,99 lei

MICI

de la

129,90 lei

ZI DE ZI!

Convector electric

Convector electric

Aerotermã pt. perete

• putere 2.200 W • termostat • afiæaj digital • telecomandã

• putere 2.000 W • 3 trepte • termostat 140564

149,90 lei • putere: 2.000 W • telecomandã • rezistenåã ceramicã 159380

140565

de la

179,90 lei

de la

de la

219,90 lei

599,90 lei

Calorifer electric

Aerotermã industrialã

Generator aer cald

• 2.000 W, 9 elemenåi • 2.500 W, 11 elemenåi

• 3 kW 219,90 lei 220 V • 9 kW 549,90 lei • 15 kW 749,90 lei 380 V

• cu propan 15 kW 599,90 lei • cu motorinã 15 kW 1.899 lei • cu motorinã 25 kW 3.999 lei Rata 18,35 lei

110816

76947

170884

4

3

4 10 10

2

2

5 12 12

6 Combinare cromaticã

6

7 Servicii 7

financiare

6 Servicii de transport

6


Încãlzire

2.399

lei

03

999,90 lei Sobã teracotã premontatã • putere 6,5 kW • 108x47x47 cm • greutate 200 kg • diam. racord 120 mm Rata 30,60 lei

Æemineu Panoramic • putere 8 kW • greutate 146 kg • 61x53x100 cm • diam. racord: 150 mm Rata 73,45 lei

161336

135892

de la

269,90 lei Lemne pt. foc

• fag, stejar, salcâm, carpen • 20/50 cm, 120x80x100 cm 0,9 mst 269,90 lei • 20/50 cm, 100x100x170 cm, 1,6 mst 429,90 lei 170788

PREÅURI

MICI ZI DE ZI!

549,90 lei

599,90 lei

Æemineu Reyyan

Æemineu Prity K1K

• putere 6 kW • 47x101x37 cm • greutate 64 kg • diam. racord 130 mm Rata 16,80 lei

• putere 9 kW • 45x38x95 cm • greutate 67 kg • diam. racord 130 mm Rata 18,35 lei

170996

170735

1.199 lei

1.299 lei

de la

8,99 lei Accesorii încãlzire

• bricheåi rãæinoase 10 kg 8,99 lei • bricheåi fag 20 kg 19,99 lei • peleåi rãæinoase 15 kg 14,99 lei • peleåi fag 15 kg 16,99 lei 159353

2.999 lei

Focar æemineu fontã 70

Focar æemineu Samson 130

Focar æemineu 720

• putere 10 kW • 35x60x65 cm • greutate 95 kg • diam. racord 150 mm Rata 36,70 lei

• putere 11 kW • greutate 120 kg • 67x69x43 cm • diam. racord 200 mm Rata 39,75 lei

• putere 12 kW • 70x69x50 cm • greutate 124 kg • diam. racord 200 mm Rata 91,80 lei

146928

160682

162046

te æi pe Cele mai bune oferw ww.praktiker.ro


04

Gresie/Faianåã

14,99 lei/m

99 1 2

2

Gresie Las Vegas • 33,5x33,5 cm • 1,91 m2/cutie • 28,63 lei/cutie • PEI III • vânzare la cutie

2

lei/m

Faianåã Sara • 20x30 cm • 1,5 m2/cutie • 32,99 lei/cutie • vânzare la cutie

141809

166099

Brâu 3,99 lei/buc. Decor 6,99 lei/buc.

Gresie Sara • 33x33 cm • 1,55 m2/cutie • 34,08 lei/cutie • PEI III • vânzare la cutie

17,99 lei/m

2

166103

Gresie glazuratã Abete • 34x34 cm • 1,7 m2/cutie • 30,58 lei/cutie • PEI IV • vânzare la cutie 156997

17,99 lei/m

2

31,99 lei/m

29,99 lei/m

2

Gresie Listello wine

Gresie Parchet

• 34x34 cm • 1,7 m2/cutie • 30,58 lei/cutie • PEI IV • vânzare la cutie

• 30x30 cm • 1,26 m2/pachet • 40,31 lei/cutie • PEI III • vânzare la cutie

155416

108774

2

Faianåã Woman • 25x40 cm • 1,52 m2/cutie • 45,58 lei/cutie • vânzare la cutie Brâu 4,99 lei/buc. Decor 16,99 lei/buc. 161915

29,99 lei/m

2

PREÅURI

MICI 18,99 lei/m2 ZI DE ZI!

64,99 lei/m

Gresie Woman

2

Faianåã Sofia

Placã decorativã Charmonix

• 20x25 cm • 1,65 m2/cutie • 31,33 lei/cutie • vânzare la cutie

• placare pt. interior • 1 m2/cutie

• 33x33 cm • 1,63 m2/cutie • 48,88 lei/cutie • PEI II • vânzare la cutie

143698

161917

160883

Articolele nu sunt disponibile în magazinele din Târgoviæte, Piatra Neamå, Botoæani æi Focæani

Garanåie retur

Articolele nu sunt disponibile în magazinele din Târgoviæte, Piatra Neamå, Botoæani æi Focæani

Debitare lemn

Comenzi speciale


Gresie/Faianåã PREÅURI

99 lei/m

29

2

05

10,99 lei

MICI ZI DE ZI!

Adeziv Naåional • pt. faianåã/gresie de interior • 25 kg

Faianåã Feelings • 25x40 cm • 1,52 m2/cutie • 45,58 lei/cutie • vânzare la cutie

146834

163434

Brâu 6,99 lei/buc. Decor 16,99 lei/buc.

Gresie Feelings • 33x33 cm • 1,63 m2/cutie • 48,88 lei/cutie • PEI II • vânzare la cutie

de la

163436

15,99 lei Chit de rost Adeplast • pt. gresie/faianåã • diverse culori • 5 kg 166259

de la

36,99 lei/m

2

Faianåã Happy • 25x40 cm • 1,2 m2/cutie • alb, albastru, galben, verde 44,39 lei/cutie • orange, roz 46,79 lei/cutie • vânzare la cutie Brâu de la 5,99 lei/buc. Decor 14,99 lei/buc.

de la

18,99 lei

Chit de rost Ceresit CE 40 • pt. rosturi de 5 mm • diverse culori • 2 kg de la 18,99 lei • 5 kg de la 35,99 lei 121752

169461

Gresie Happy • 33x33 cm • 1,55 m2/cutie • albastru, galben, verde 57,33 lei/cutie • orange, roz 60,43 lei/cutie • PEI II • vânzare la cutie 169475

25,99 lei Adeziv CM11 Plus • pt. gresie æi faianåã de interior/exterior • 25 kg 163267

te æi pe Cele mai bune oferw ww.praktiker.ro


06

Sanitare de la

PREÅURI

249,90 lei

MICI

de la

ZI DE ZI!

Boiler electric • 10 • 30 • 50 • 80 • 100

l l l l l

249,90 299,90 349,90 399,90 439,90

lei lei lei lei lei

90 9 10

lei

Radiator din oåel • • • • • • • • •

110774

600x22x400 600x22x600 600x22x800 600x22x1.000 600x22x1.200 600x22x1.400 600x22x1.600 600x22x1.800 600x22x2.000

109,90 154,90 189,90 199,90 249,90 289,90 349,90 379,90 399,90

lei lei lei lei lei lei lei lei lei

148083

1.999 lei Centralã termicã Gaz 4000 • 24 kW cu tiraj foråat • preåul nu include kit evacuare gaze arse Rata 61,20 lei

4

165553

3

4

10 10

2

3

5

10

preåul include dop, aerisitor 12 æi 12sistem de prindere

6 6

PREÅURI

MICI ZI DE ZI!

189,90 lei8 8

10

7

2

7

de la

9 9

de la

479,90 lei

Set mobilier Karma

Mobilier Roma 80 cm

• 55 cm alb • mascã, lavoar æi oglindã • preåul nu include bateria

• oglindã cu dulãpioare 479,90 lei • mascã cu lavoar 799,90 lei

5

12 149,90 lei 12

6 monocomandã 7 2000 CS Baterie 6

7 • crom lucios + mat • lavoar/bideu/duæ 149,90 lei • cadã-duæ/bucãtãrie 169,90 lei

8

149682

138927

8

de la

9

39070

9

399,90 lei Baterie monocomandã Class de Luxe • lavoar 399,90 lei • cadã duæ 749,90 lei • cartuæ ceramic 40 mm 131754

4

3 10 10

2

5 12 12

6 6

7 7

Combinare cromaticã

Servicii financiare

Servicii de transport


Sanitare PREÅURI

PREÅURI

1.099

MICI ZI DE ZI!

lei

07

1.299 lei

MICI ZI DE ZI!

Cabinã duæ cu hidromasaj • 90x90x210 cm • 6 duze • panou acril • pereåi sticlã 4 mm • cãdiåã inclusã Rata 39,75 lei

Cadã acril cu hidromasaj • 170x70 cm • preåul nu include masca Rata 33,60 lei 60632

147624

4

3 10 10

2

5 12

61,99 lei

6 199,90 lei 6

Lavoar 55 cm

Set vas WC Tera

• pt. piedestal/console

• include vas WC, rezervor, capac 8 æi mecanism

100370

8

12

7

249,90 lei

7

Set Kaskada

9

• conåine vas WC, rezervor, mecanism æi capac

9

167782

158533

89,99 lei Lavoar ceramic rotund • 46,5x16 cm 152420

de la

309,90 lei Set Clasic • lavoar 65 cm + piedestal 309,90 lei • vas WC + rezervor + mecanism 549,90 lei 155995

te æi pe Cele mai bune oferw ww.praktiker.ro


08

Mobilã

PREÅURI de la

MICI ZI DE ZI!

239,90 lei

1.899

Saltea ortopedicã Siesta • diferite dimensiuni

lei

130610

Dormitor Helen • dulap 3 uæi+oglindã 59x213x227 cm • pat (somierã inclusã) 160x200 cm • comodã 38x91x130 cm • 2 noptiere 50x40 cm Rata 58,10 lei 157713

139,90 lei Dulap pantofi • 3 nivele • culoare: fag 135851

Preåul nu include accesoriile æi salteaua

de la

94,99 lei

54,99 lei

159,90 lei

169,90 lei

Rafturi plastic

Scaun bar Diana

Masã calculator SantaFe

• raft 4 poliåe x 25 kg, 61x30,5x130 cm 54,99 lei • raft 5 poliåe x 30 kg, 71x38x170 cm 99,99 lei • raft 5 poliåe x 60 kg, 85x40,5x185 cm 149,90 lei

• 57x53x96 cm • æezut piele ecologicã

• 62x53x74 cm • MDF, cadru metalic

Scaun directorial Homefit

164291

114680

129485

157015

25

30

60

CREEAZÃ-ÅI PROPRIUL SCAUN

kg

kg

kg

de la

34,99 lei

PREÅURI

549,90 lei

MICI ZI DE ZI!

Module scaun æi masã

Canapea extensibilã Ina

• æezut rotund pt. scaun Argento 34,99 lei • cadru metalic cromat scaun Argento 69,99 lei • diverse culori

• diverse culori Rata 16,80 lei 166293

160535

• cadru pt. masã Tracy 159,90 lei • blat dreptunghiular pt. masã Tracy 109,90 lei 160567

CREEAZÃ-ÅI PROPRIA MASÃ

Garanåie retur

Debitare lemn

Comenzi speciale


Iluminat de la

90lei

149

de la

39

lei

MICI

165226

13,99 lei Colecåia Novo

• aplicã 13,99 lei • plafonierã 1x60 W 14,99 lei • plafonierã 2x60 W de la 29,99 lei • diferite culori, cleme metal

• bec 40 W • spot 1 bec 39,99 lei • æild 2 becuri 79,99 lei • æild 3 becuri 119,90 lei • æild 4 becuri 159,90 lei • plafonierã 5 becuri 169,90 lei

149,90 lei 419,90 lei 699,90 lei bec cu LED

de la

ZI DE ZI!

Colecåia Dakar

Colecåia Thea • pendul • lustrã 3 braåe • lustrã 5 braåe •

PREÅURI

99

09

64260

158240

de la

24,99 lei Colecåia Piet • diferite culori 162523

Articolele nu sunt disponibile în magazinul din Târgoviæte

de la

54,99 lei Pendul • diametru 20 cm • bec 40 W

de la

de la

64,99 lei Lampadar cu abajur din hârtie

Colecåia Alexis • plafonierã 3 becuri 169,90 lei • plafonierã 4 becuri 229,90 lei • lustrã 5 becuri 279,90 lei • bec 40 W

• bec 2x60 W • diferite culori

147391

169,90 lei

165321

164670

*articolele nu sunt disponibile în magazinele din Botoæani æi Focæani

PREÅURI de la

MICI ZI DE ZI!

3,99 lei

Bec economic Novellite • E14 - 2U, 9 W • E27 - 2U, 18 W • E27 - 3U, 15/20 W

4,99 lei

7,99 lei

17,99 lei

Set 2 becuri concentrate*

Bec halogen Eco**

Bec economic reflector*

• E14 - 40 W, R50

• E27 - 42 W

170429

170425

• economie 80% • E14 - 7 W, R50

162875

170430

x2 *În magazinele din Iaæi, Botoæani, Târgoviæte,Bacãu, Piatra Neamå, Focæani, Brãila æi Buzãu articolele nu sunt disponibile. **În magazinele din Botoæani, Târgoviæte, Piatra Neamå, Focæani articolele nu sunt disponibile.

e æi p e t r e f o e n u b i a m e l e C www.praktiker.ro


10

Deco de la

34,99 lei

90 9 15

lei

Covor Gazela • 60x110 cm 34,99 lei • 80x125 cm 54,99 lei • 150x230 cm 189,90 lei • 200x300 cm 349,90 lei

Covor Galaxy Kids • 120x170 cm • înãlåime fir 8 mm • diferite modele

155234

170900

de la

de la

84,99 lei

149,90 lei

Covor Montana

Covor Soul

• 80x150 cm 84,99 lei • 120x170 cm 149,90 lei • 160x230 cm 269,90 lei

• 80x150 cm 149,90 lei • 120x170 cm 249,90 lei • 160x230 cm 449,90 lei • înãlåime fir: 50 mm • antimicrobian æi antistatic • diverse modele

165719

170632

10,99 lei/m

2

5,99 lei/m

41,99 lei/m

2

Linoleum Colorlon

Mochetã Malta

• grosime 0,7 mm • lãåime 2 m • diverse modele æi culori

• lãåime 4 m • suport rãæinã • diverse culori

170569

170584

2

64,99 lei/m

2

Mochetã Sorento

Mochetã Moon Shadow

• lãåime 4 m • diverse culori • suport pâslã

• lãåime 4 m • 100% PP • suport pâslã • înãlåime totalã ±22 mm

170915

131262

*articolul nu este disponibil în magazinele din Târgoviæte, Botoæani, Deva, Piatra Neamå æi Focæani

Combinare cromaticã

Servicii financiare

Servicii de transport


Deco/Vopsea de la

42,99 lei

99lei/m

13

11

Vopsea superlavabilã pt. baie æi bucãtãrie Ecoplast Metraje

• perdea Elit 300 cm 13,99 lei/m • draperie Royal 300 cm 24,99 lei/m

•4l • pt. interior • acoperã cca. 64 m2/strat 130287

129541

de la

54,99 lei

Vopsea superlavabilã Spor cu ioni de argint • 4 l 54,99 lei • 15 l 169,90 lei • pt. interior • acoperã max. 16 m2/l/strat 157633

*articolele nu sunt disponibile în magazinele din Târgoviæte, Piatra Neamå æi Focæani

de la

12,99 lei

44,99 lei/buc.

Æinã perdele PVC

Perdele æi draperii gata fãcute

• 1 sau 2 canale • diferite lungimi, începând cu 120 cm

• perdea 300x250 cm • draperie 200x250 cm 155102

145573

119,90 lei Vopsea lavabilã Danke “Preå meserie” • 25 l • pt. interior • acoperã cca. 300 m2/strat 153509

PREÅURI

MICI ZI DE ZI!

de la

4,99 lei/m

2

de la

64,99 lei/rolã

129,90 lei

Plafon fals din polistiren

Tapet

Vopsea lavabilã Fassade

• 50x50 cm • vânzare la pachet 2 m2 • Sibiu 9,98 lei • Bern 19,98 lei • baghetã PW01, 2 m 1,99 lei

• material vlies • 10x0,53 m • vânzare la rolã

• 15 l + amorsã 3 l • pt. exterior • acoperã cca. 180 m2/strat

169907

Adeziv universal Decosa de la 14,99 lei

153283

130288


12

Laminat

25,99 lei/m

2

99 1 2

Parchet laminat Aktion Neutral HDF 8 mm • 2,22 m2/pachet • decor stejar • vânzare la pachet 57,70 lei

2

lei/m

Parchet laminat Budget HDF 7 mm • 2,96 m2/pachet • decor nuc • vânzare la pachet 65,09 lei

140581

171936

29,99 lei/m

2

Parchet laminat Kronofix HDF 7 mm Twin-Click • 2,47 m2/pachet • diverse decoruri • vânzare la pachet 74,08 lei 148344

de la

29,99 lei/m

2

37,99 lei/m

32,99 lei/m

2

2

Parchet laminat Life HDF 7 mm

Parchet laminat Easy HDF 8 mm

Parchet laminat Joy HDF 8 mm

• 2,252 m /pachet • diverse decoruri • vânzare la pachet de la 67,54 lei

• 1,996 m2/pachet • diverse decoruri • vânzare la pachet 65,85 lei

• 1,996 m2/pachet • diverse decoruri • vânzare la pachet 75,83 lei

167055

160294

160297

2

49,99 lei/m

2

Parchet laminat HDF 12 mm

de la

de la

59,99 lei/m

2

Parchet laminat Floordreams HDF 12 mm

• 2,0336 m /pachet • diverse decoruri • vânzare la pachet 101,66 lei

• 1,48 m2/pachet • diverse decoruri • vânzare la pachet de la 88,79 lei

153630

136595

2

Garanåie retur

79,99 lei/m

2

Parchet lemn masiv 20 mm • calitate A • fag; 0,78 m2/pachet 79,99 lei/m2 2 • stejar; 0,84 m /pachet 99,99 lei/m2 • vânzare la pachet 147474

Debitare lemn

Comenzi speciale


Laminat de la

de la

49lei/m

14

2

13

39,99 lei/m Blat de bucãtãrie • 280/304x60 cm • 25 mm de la 39,99 lei/m • 28 mm de la 52,99 lei/m • diverse decoruri æi suprafeåe • vânzare la bucatã

Placã OSB 3 • 2.500x1.250x8 mm 14,49 lei/m2 • 2.500x1.250x12 mm 20,99 lei/m2 • 2.500x1.250x18 mm 31,29 lei/m2 • vânzare la placã

136515

146462

11,99 lei/m

2

Lambriu PVC 8 mm • 300x10 cm • 3 m2/pachet • decor alb • vânzare la pachet 35,97 lei 130630

de la

de la

1,09 lei/m

2

3,49 lei/m

2

Folie montaj parchet

Izolator parchet

• 2 mm/m2 • 3 mm 1,19 lei/m2 • vânzare la rolã 12,5/25 m2

• grosime: 3/5 mm

PREÅURI

MICI 12,49 lei/buc.

157530

ZI DE ZI!

Plintã PVC canal cablu • 20x46x2500 mm • diverse decoruri • vânzare la bucatã 154537

122545

14,99 lei

69,99 lei Ferãstrãu pendular

Adeziv de montaj Moment Express Fix

• putere: 570 W • adâncime tãiere: 65 mm

• aderenåã instantanee • exterior/interior • 375 g

158434

121134

4

3 10 10

2

5 12 12

6

7

te æi pe Cele mai bune8 ofe9 rw ww.praktiker.ro 6

8

7

9

39,99 lei Trusã montaj parchet laminat 96566


14

Grãdinã

399,90 lei

90 9 34

Ferãstrãu KEO Li • putere 10,8 V • diam. tãiere 6/8 cm • greutate 900 g

Ferãstrãu electric • putere 1.600 W • lungime lamã 40 cm • cadou lanå

167929

3

4

Cadou

10 10

2

lei

5

+

165405

Lanå 12 12

6

7

6

NOU

7

1.599 lei8

9

8

9

Ferãstrãu AKE 30Li* • putere 36 V • lungime lamã 30 cm

Rata 48,95 lei 170963

3

4

4

3

10 10

2

10

5

10

2

12 12

6

*Produsul este disponibil la comandã

5

7

6

12

7

279,90 lei8

12

9

8

6

299,90 lei

9

Ferãstrãu BG-EC 1840

Ferãstrãu Skil

• putere 1.800 W • lungime lamã 40 cm • greutate 4,5 kg

• putere 2.000 W • lungime lamã 35 cm • greutate 4,5 kg

147692

170497

4

6

8

Cadou

+

9

Ferãstrãu AKE 35S •9 putere 1.800 W • lungime lamã 35 cm • greutate 4 kg 129507

3

3

4

7

8 Lopatã zãpadã

7

429,90 lei

4 10 10

2

10

5

2

10

2

12

5

12

12

6 6

12

6 6

8

7

529,90 lei8

739,90 lei

8

9

8

7 9

• putere 1,2 kW • lungime lamã 36 cm • greutate 4,7 kg Rata 16,20 lei 149548

8

Motoferãstrãu Jonsered CS2234S

Motoferãstrãu Jonsered CS2238S

• putere 1,3 kW • lungime lamã 35 cm • greutate 4,7 kg Rata 22,60 lei

• putere 1,5 kW • lungime lamã 40 cm • greutate: 5 kg Rata 26,00 lei

157020

157021

3

4

4

10

10

+

2

5

10

2

12 6

8 8

7

PREÅURI

MICI ZI DE ZI!

7

12

6 7 Pentru mai multe detalii privind articolele din selecåia “Preåuri mici zi de zi”, adresaåi-vã angajaåilor din magazine 12

6 6

9 9

2

5

12

6

4

3

10

Lanå

8

849,90 lei

9

9

Motoferãstrãu 418XT

Cadou

6

7 6

7

8 8

6

7

9

8 8


Unelte/Auto de la

90lei

169

de la

15

1,99 lei Articole de sezon

Redresor auto Ring • 6 A 169,90 lei • 8 A 199,90 lei • 12 A 279,90 lei

• Apã distilatã 1 l 1,99 lei • Lichid parbriz iarnã 5 l 6,99 lei • Antigel concentrat 1 kg 9,99 lei 99490

161799

49,99 lei Ælefuitor orbital Acumulatori auto Rombat Full Option* • 44 Ah • 55 Ah • 62 Ah • 66 Ah • 72 Ah • 77 Ah

169,90 lei 209,90 lei 239,90 lei 279,90 lei 299,90 lei 349,90 lei

• putere 150 W • suprafaåã ælefuire 187x90 mm 167601

4

3

2

5

6

7

132362

*Preåul afiæat conåine depozitul de 10% care se restituie la predarea unui acumulator uzat 6

1

2

de la

3

1,79 lei

189,90 lei8 8

Articole auto 1. rãzuitoare gheaåã de la 1,79 2. aerosoli dezgheåare de la 6,99 3. folie împotriva îngheåului 10,99 4. rãzuitoare cu perie de la 12,99 5. lopatã auto cu rãzuitor 29,99 6. lopatã mâner aluminiu 34,99 7. lanåuri zãpadã tip romb de la 79,99 8. redresor All Ride - 6 A 79,99

lei lei lei lei lei lei lei lei

9

9

Maæinã de gãurit cu percuåie • putere 850 W • geantã, 32 accesorii 172205

161137

4 8

4

5

2

5

6

7

6

8

209,90 lei 8

Aparat sudurã CEN 150

7 6

• alimentare 230 V • diametru electrozi max. 2,5 mm 134845

4 2 Denumire societate: S.C. PRAKTIKER ROMÂNIA S.R.L. | Adresã sediu social: Str. Æcolii nr. 7, etaj 1, Voluntari, judeåul Ilfov | Nr. înregistrare Registrul Comeråului Ilfov: J23/89/2002 | C.I.F.: RO-14398713 | Capital social subscris æi vãrsat: 46.038.000 RON Cod IBAN: RO63 BRDE 450S V009 5716 4500 | Banca: BRD - GSG SMCC

6 6

8 8

9


*

90 9 79

lei

Bibliotecã Miramar

doar în 11

noiembrie

• 266x198x55 cm • culoare: wenge Rata 24,45 lei

2011

147018

290 lei Pat pliabil • material textil • 180x75 cm 141652

doar în 18

noiembrie

2011

23,49 lei/m

599,90 lei

2

60 lei Radio portabil cu CD player • 2x1 W 138925

noiembrie

2011

• 2,22 m2/pachet • decor stejar • vânzare la pachet 52,15 lei

• putere: 5 kW • diam. racord 130 mm • greutate 65 kg • 81x43x58 cm Rata 18,35 lei

171937

149139

2,49 lei/m

1.299 lei

90 lei

Pachet bazã inox Pyramis

Cablu luminos

• cuptor electric • plitã gaz • tigaie teflon 20 cm Rata 39,75 lei

• culori: roæu, multicolor, galben, verde, albastru, alb

Pachet filtru cafea+termos • filtru 1,2 l - 870 W • termos inox 1 l

136402

172383

172538

229,90 lei Ferãstrãu electric

3

4

4

3

10

10

10

*Oferta se adreseazã doar consumatorilor, persoane fizice care achiziåioneazã produsele pt. uz personal. Detalii în magazine æi pe www.praktiker.ro. Ofertã valabilã în limita stocului.

2

Oradea

2

5

12

12

12

6

8

12

7

6

7

6

9

8 Str. Ogorului nr. 65 B, judeåul Bihor Tel: 0259.409.120; Fax: 0259.409.158

9

156449

10

5

6

• putere 2200 W • lamã 40 cm • 17 m/s

Informaåiile despre articole æi preåuri sunt prezentate sub rezerva erorilor de tipar

doar în 25

Sobã KH 4300

Parchet laminat Budget HDF 8 mm

7 7

8 Program: 9 luni - sâmbãtã 8:30-21:00 duminicã 9:00-18:00 8

9

www.praktiker.ro e-mail: infoclient@praktiker.com

Pentru oferte speciale la achiziåionarea de cantitãåi mari, vã rugãm sã ne contactaåi la urmãtoarea adresã: oferte.speciale@praktiker.com Oferta este valabilã în limita stocului disponibil. Ratele prezentate în prospect sunt calculate prin Creditul Standard pe o perioadã de 84 de luni. Mai multe detalii la ofiåerii de credit din magazin. Pentru un credit în valoare de 2.000 lei pe o perioadã de 24 luni, rata lunarã este 120,20 lei, dobânda anualã fixã este de 11,00%, comisionul de administrare lunar 27 lei, valoarea totalã plãtibilã 2.884,80 lei, DAE 45,34%. Detalii referitoare la documente æi condiåii, direct în magazin.

Praktiker-10-30-112011  

Praktiker-10-30-112011