Page 1

Ως Δ.Η.Κ.Φ.Α.   Προοδευτική   καταδικάζουμε   με   τον   πιο   έντονο   τρόπο  την   κωλυσιεργία   της     Πρωτοπορίας   που   κατέχει   και   την   προεδρία   της   ΕΦΕΚ   Η.Β.   ,   όπου   συνειδητά  με   την  πολιτική   τους    στέλνουν   τη  Φοιτητική   Ένωση   στην   αδράνεια.  Προφανώς  η   παράταξη  του  ΔΗΣΥ,   Πρωτοπορία,   ενόψει     και  προεδρικών   εκλογών  θυσιάζει   τα   πάντα   στο   όνομα   της   υποψηφιότητας   του   Νίκου   Αναστασιάδη.  Η  Πρωτοπορία  συνειδητά  υποσκάπτει  την   λειτουργία   του   συλλόγου   αφού   ενώ   στο   νησί   μας   για   δυο   μήνες   γίνονταν   συνομιλίες   μεταξύ  κυβέρνησης   και   τρόικας   ο   πρόεδρος   της   ΕΦΕΚ   Η.Β   άφησε   το   σύλλογο   αμέτοχο  γύρω  από  τις   εξελίξεις  χωρίς  να  συγκαλέσει  για   2  μήνες   ούτε  και   μία  συνεδρία.   Ενδεικτικά  αναφέρουμε   ότι   η  ΕΦΕΚ  Η.Β.  συνεδρίασε    στις  20  του  Οκτώβρη  και   η   επόμενη  συνεδρία  συγκαλέστηκε  στις  3  Ιανουαρίου!    Με   βάση   και   το   καταστατικό   συνεδρία   καλείται   από   τον   Πρόεδρο  της   ΕΦΕΚ   Η.Β.   τακτικά   μία   φορά   τον   μήνα.   Η   Πρωτοπορία  κατέχοντας  την   προεδρία  της   ΕΦΕΚ  όφειλε   να   συγκαλέσει  συνεδρία  αλλά  δεν   το  έπραξε  αφήνοντας   στην   ουσία  αμέτοχους   σε   μια  τόσο  κρίσιμη   ώρα  όλους   τους  συμφοιτητές  μας.   Η  κατάσταση   που  επικρατεί   αυτή   τη   στιγμή   στην   ΕΦΕΚ   Η.Β.   δεν   είναι   καθόλου   πρωτόγνωρη.   Είναι   η   ίδια   κατάσταση   που   επικρατεί   εδώ   και   χρόνια   αφού   η   Πρωτοπορία  έχει  φροντίσει  καλά  με   την  πολιτική  της  είτε   να   αφήνει   τη   Φοιτητική   Ένωση   ακατάρτιστη,   είτε   να   κατέχει  τα  οργανικά   πόστα   και  να  οδηγεί   την  ΕΦΕΚ   Η.Β.   στον   εκφυλισμό.   Είναι   πασιφανές   ότι   η   Πρωτοπορία   θέλει   τους   φοιτητές   που   σπουδάζουν   στο   Ηνωμένο   Βασίλειο   παραγκωνισμένους   με   μια   Φοιτητική   Ένωση   που  να  αποτελεί  απλά  ένα  διακοσμητικό  στοιχείο  χωρίς   δράση   και   χωρίς   κανένα   μα   κανένα   έργο.   Τρανό   παράδειγμα   τα   τελευταία   χρόνια   όπου   η   ΕΦΕΚ   χαρακτηρίζεται   από   μηδαμινή   δραστηριότητα.   Είναι   η   Πρωτοπορία   που   με   τις   πολιτικές   της   έχει   οδηγήσει   τη  

Φοιτητική Ένωση  στο  τέλμα  γυρίζοντας  διαχρονικά  τη  πλάτη   σε   όλους   τους   φοιτητές   που   τη   στηρίζουν   στις   φοιτητικές   εκλογές. Η  ΔΗ.Κ.Φ.Α.   Προοδευτική   δεν   πρόκειται   να  μείνει   αμέτοχη   στο   ξεπούλημα   της   ΕΦΕΚ   από  την   παράταξη   του   ΔΗΣΥ   και   του   Νίκου   Αναστασιάδη.   Οι   φοιτητές   του   Ηνωμένου   Βασιλείου   έχουνε   όραμα   και   διεκδικήσεις   που   πρέπει   να   εμπνεύσουν  και   να   καθοδηγήσουν  τη  φοιτητική  μας  ένωση.   Το   οργανωμένο   φοιτητικό   κίνημα   πρέπει   να   αποτελεί   τη   μεγαλύτερη   εγγύηση   για   όλους   τους   φοιτητές   ότι   θα   διασφαλίζονται   τα   κεκτημένα   τους  και   θα  δίδονται   αγώνες   για   τα   δικαιώματα   και   τις   διεκδικήσεις   μας.   Για   εμάς,   το   οργανωμένο   φοιτητικό   κίνημα   αποτελεί   το   γρανάζι   του   αγώνα  των   φοιτητών,   αποτελεί   ασπίδα   στα  κεκτημένα  των   φοιτητών  και  εφαλτήριο  διεκδικήσεων.  Μέσα  στις  προσεχείς   εβδομάδες   η   ΔΗ.Κ.Φ.Α.   Προοδευτική   θα   εγκαινιάσει   ένα   εποικοδομητικό  διάλογο  με  όλους   τους  συμφοιτητές  μας  με   στόχο  η  Φοιτητική  Ένωση  να  αγκαλιαστεί  από  όλους  μας   και   προπάντων  να  δώσει  το  έναυσμα  ώστε  τα  δικά  μας  οράματα   να  γίνουνε   πράξεις.        Ο  κάθε  φοιτητής  να  νιώσει  πραγματικά   τη   Φοιτητική   Ένωση   που   τον   αντιπροσωπεύει   δίπλα   του   έτοιμη   να   υλοποιήσει   τα   αιτήματά   του   πάντα   προς   το   συμφέρον  του  φοιτητικού  κινήματος.    Όταν  κατακτήσεις  που   κερδήθηκαν   με   πάλη   κάτω   από   αντίξοες   συνθήκες,   τώρα   β ρ ί σ κ ο ν τ α ι   σ τ ο   τ ρ α π έ ζ ι   γ ι α   ξ ε π ο ύ λ η μ α ,   ε μ ε ί ς   βροντοφωνάζουμε   με   τον   πιο   έντονο   τρόπο   ότι   και   τώρα,   όπως   πάντα   θα   αγωνιζόμαστε   για   τα   δίκαια   του   φοιτητή,   κόντρα   σε   μικροπολιτικά   συμφέροντα   και   σε   τακτικές   που   μας  παίρνουν  χρόνια  πίσω. Η   ΔΗ.Κ.Φ.Α.   Προοδευτική   καλεί   τον   κάθε   δημοκρατικό   και   προοδευτικό   φοιτητή   του   Ηνωμένου   Βασιλείου   να   δώσει   φωνή   στο   δικό   μας   όραμα   για   την   ΕΦΕΚ   Ηνωμένου   Βασιλείου   γιατί   τίποτα   δεν   χαρίζεται   τα   πάντα   κατακτιούνται.     Στις   9   του  Μάρτη,   στις   φοιτητικές   εκλογές   ψηφίζουμε   ΔΗ.Κ.Φ.Α.   Προοδευτική,   για   μια   ισχυρή   ΕΦΕΚ   Η.Β.   κτήμα   όλων   των   φοιτητών   του   Ηνωμένου   Βασιλείου!   Σ τ η ν   α δ ρ ά ν ε ι ά   τ ο υ ς   α π α ν τ ο ύ μ ε   μ ε   ό ρ α μ α ,   μ ε   διεκδικητικότητα,  με  ενότητα!!!             ΓΡΑΦΕΙΟ  ΤΥΠΟΥ 14/01/2013


έρευνας και καινοτοµίας. Στην αντίληψη του ΑΚΕΛ και του Μέσα σε συνθήκες δύσκολες για την κυπριακή κοινωνία, η

Σταύρου Μαλά, έξοδος από τα προβλήµατα δεν µπορεί να

νεολαία της Κύπρου, καλείται να πάρει αποφάσεις οι

επέλθει µέσα από µονοµερή αντιλαϊκά µέτρα, και µέτρα που

οποίες θα κρίνουν το µέλλον του τόπου µας. Στις 17 και 24

πλήττουν κυρίως τα χαµηλότερα λαικά στρώµατα, αλλά µόνο

του Φλεβάρη καλούµαστε να εκλέξουµε τον επόµενο

µέσα από καινοτοµία και ανάπτυξη που θα οδηγήσουν στην

πρόεδρο της Κυπριακής Δηµοκρατίας, ο οποίος θα

παραγωγικότητα και την ευηµερία. Για τον Σταύρο Μαλά, κλειδί

καθορίσει τις πολιτικές γραµµές πάνω στις οποίες θα

στην αναδιάρθρωση της κοινωνίας και στην έξοδο από την

πλεύσει ο τόπος µας για τα επόµενα χρόνια. Με πλήρη

οικονοµική κρίση, είναι η δηµιουργία καινούργιων θέσεων

ευθύνη και αναλογιζόµενοι το συµφέρον του φοιτητή και

εργασίας, οι οποίες θα επανδρωθούν κυρίως από νέους,

της ευρύτερης κοινωνίας, δηλώνουµε την απόλυτη

κτυπώντας έτσι στο επίκεντρο την ανεργία.

στήριξη µας στον ανεξάρτητο υποψήφιο Σταύρο Μαλά. Μέσα στα πλαίσια του προγράµµατος του Σταύρου Μαλά, Ο Σταύρος Μαλάς, είναι ένας νέος πολιτικός. Ένας

βρίσκεται και η επίλυση του κυπριακού προβλήµατος.

πολιτικός άσπιλος και αµόλυντος, χωρίς µαύρο παρελθόν

Αναλογιζόµενος τις µέχρι τώρα εξελίξεις στο κυπριακό, και

και µε ξεκάθαρες θέσεις. Αντιλαµβανόµενος πλήρως τα

έχοντας πλήρη επίγνωση της πραγµατικότητας και των

προβλήµατα που έχει η σηµερινή κοινωνία, την ανάγκη

συνθηκών, τάσσεται γνήσιος συνεχιστής όλων των µέχρι τώρα

για πρόοδο και εξέλιξη, ο Σταύρος Μαλάς µέσα από µια

προοδευτικών και δηµοκρατικών δυνάµεων που επιδιώκουν

εκστρατεία ανταλλαγής απόψεων και διαλόγου µε όλα τα

λύση στα πλαίσια Διζωνικής Διακοινοτικής Οµοσπονδίας, µε

κοινωνικά στρώµατα, παρουσιάζει την υποψηφιότητά του

δυνατή κεντρική κυβέρνηση. Οι νέοι λοιπόν καλούµαστε να

µε ένα ξεκάθαρο και ριζοσπαστικό πρόγραµµα

επιλέξουµε θέσεις και προτάσεις. Καλούµαστε να επιλέξουµε

διακυβέρνησης.

ανάµεσα σε πολιτικές λιτότητας, νεοφιλελεύθερες αντιλήψεις

Ένα πρόγραµµα που αγκαλιάζει τη νεολαία, έχοντας ως επίκεντρο του, την ανάπτυξη µέσα από προγράµµατα

που µε παράδειγµα άλλες Ευρωπαϊκές χώρες οδηγούν την κοινωνία στην εξαθλίωση, και από την άλλη σε προγράµµατα καινοτοµίας και ανάπτυξης. Καλούµαστε να επιλέξουµε ανάµεσα σε θέσεις στο κυπριακό που ουκ ολίγο διαφέρουν µε θέσεις της Τουρκίας και που θα έβαζαν τον τόπο µας σε περιπέτειες µε άγνωστο τέλος, και από την άλλη κρυστάλλινες και ξεκάθαρες θέσεις που θα επιτύχουν την κατάλληλη πίεση στην Τουρκία για να ελπίζουµε την επανένωση της πατρίδας µας. Μόνο ο Σταύρος Μαλάς µπορεί να οδηγήσει τον τόπο µας µπροστά και να δώσει λύσεις και ελπίδα σε ότι αφορά την επανένωση της Κύπρου και την ανάκαµψη της οικονοµίας µας. Ως ΔΗ.Κ.Φ.Α. Προοδευτική, συντασσόµαστε µε όλες τις δυνάµεις του λαϊκού κινήµατος για την εκλογή του ανεξάρτητου υποψήφιου Σταύρου Μαλά! Για να µπορούµε να ελπίζουµε σε ένα καλύτερο µέλλον, µακριά από πολιτικές και αντιλήψεις που θα µας οδηγήσουν σε αδιέξοδα και σε επικίνδυνα µονοπάτια. Στις 17 και 24 του Φλεβάρη, σε Λονδίνο, Manchester, Leeds, Birmingham και Bristol ψηφίζουµε Σταύρο Μαλά! ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ 14/01/2013

Κόντρα στην αδράνεια  

Κόντρα στην αδράνεια

Κόντρα στην αδράνεια  

Κόντρα στην αδράνεια