Page 1

Φοιτητικές εκλογές  ΕΦΕΚ  Η.Β.:  Πρωτοπορία-­‐Αναγέννηση  συνειδητά  αρνούνται  να  γίνουν   εκλογές-­‐Επιδιώκουν  να  μην  υπάρχει  Φοιτητική  Ένωση Την   Παρασκευή   1   Μαρτίου,   πραγματοποιήθηκε   έκτακτη   συνεδρία   της  ΕΦΕΚ   ΗΒ   για   να   συζητηθούν   τα   οικονομικά   της   ΕΦΕΚ  ενόψει  των  φοιτητικών  εκλογών.  Στη  συνεδρία   τονίστηκε   από  τον   πρόεδρο   της  ΕΦΕΚ  ΗΒ,  που  ανήκει  στην  Πρωτοπορία,   πως  δεν   υπάρχουν   οι   απαιτούμενοι   οικονομικοί   πόροι   για   να   διεκπεραιωθούν   οι   φοιτητικές  εκλογές   σε   Λονδίνο   και   Leeds.   Μετά   λύπη  μας,  παρατηρήσαμε  πως   ο  πρόεδρος   της  ΕΦΕΚ  ΗΒ,   ενώ  ήταν  ενήμερος  για  το  ενδεχόμενο  ο  σύλλογος  να  μην  πάρει   την   χορηγία   της   ΠΟΦΕΝ,   δεν   έκανε   καμιά   απολύτως   προσπάθεια   εξεύρεσης   εναλλακτικών   οικονομικών   πόρων.   Μετά   από   συνεννόηση   την   ώρα  της   συνεδρίας  με  τον  Πρόεδρο   της   ΠΟΦΕΝ,  έγινε  ξεκάθαρο  πως  η  Ομοσπονδία  δεν  μπορεί   να   δώσει   την   καθιερωμένη   χορηγία,   χωρίς  όμως  να   αιτιολογήσει   το   γεγονός  ότι  ενώ  η   Ομοσπονδία  έχει  στο  ταμείο  30000  ευρώ,   δεν   μπορεί   να   παραχωρήσει   2000   λίρες   για   να   στηρίξει   την   διεξαγωγή  εκλογών  της  ΕΦΕΚ  ΗΒ.    Μόνη  δικαιολογία  ήταν  πως   η   ΕΦΕΚ   ΗΒ   οφείλει   λεφτά   από   δανικά   περασμένων   χρόνων   στην   ΠΟΦΕΝ,   λες   και   ένας  σύλλογος   που   χρωστά   λεφτά   δεν   έχει  το  δημοκρατικό  δικαίωμα  να  διεξάγει  εκλογές.   Ως   ΔΗ.Κ.Φ.Α.   Προοδευτική   καταθέσαμε   συγκεκριμένες   προτάσεις   ώστε   να   αντιμετωπιστούν   τα   προβλήματα   και   να   γίνουν   κανονικά   οι   φοιτητικές   εκλογές   στις   9   Μαρτίου.   Κατατέθηκαν   προτάσεις   όπως  να   γίνουν   προσπάθειες   για   την   πραγματοποίηση   εκλογών   σε   κτίρια   της   Κυπριακής   Δημοκρατίας  στο  Η.Β.  όπου   το  κόστος  θα  ήταν  μηδαμινό,   όπως   τη   συνεισφορά   ενός   ποσού   από   όλες   τις   παρατάξεις   για   τη   διεξαγωγή   των   εκλογών,   όπως   τη   λειτουργία   ενός   μόνο   εκλογικού  κέντρου  ούτως  ώστε  να  ήταν  μειωμένα  τα  έξοδα  της   ΕΦΕΚ   παρά   το   ενδεχόμενο   να   μην   γίνουν   καθόλου   εκλογές.   Προτείναμε  επίσης   να  συγκαλεστεί  και   πάλι  έκτακτη   συνεδρία   εντός   των   ημερών   για   τη   διερεύνηση   εναλλακτικών   λύσεων.   Πρωτοπορία   και   Αναγέννηση   απέρριψαν   όλες   τις   προτάσεις   χωρίς  καμιά  αιτιολογία.  Ολοφάνερα,  οι  οικονομικές  αδυναμίες   του  συλλόγου  ήταν  απλά  μια  πρόφαση  για   να   δικαιολογήσουν   την   πρόταση   που   κατέθεσαν.   Η   πρόταση   Πρωτοπορίας   και   Αναγέννησης,  η   οποία   πέρασε  πλειοψηφικά   από   τις   εν   λόγω   παρατάξεις,   ήταν   η   ΑΝΑΒΟΛΗ   των   φοιτητικών   εκλογών.   Τα   αμείλικτα   ερωτήματα   που   δημιουργούνται   από   τη   στάση   Αναγέννησης-­‐Πρωτοπορίας   είναι   πολλά   με   μια   μόνο   όμως   απάντηση.  Πρωτοπορία   και  Αναγέννηση   δεν   θέλουν   να  γίνουν   οι  εκλογές,  δεν  θέλουν  καν  να  υπάρχει  φοιτητική  ένωση!

θέλει ανενόχλητος   να   προωθήσει   τις   νεοφιλελεύθερες   αντινεανικές  πολιτικές   που  διακηρύττει.   Είναι   η  δεύτερη  φορά   π ο υ   Π ρ ω τ ο π ο ρ ί α   κ α ι   Α ν α γ έ ν ν η σ η   κ α τ α ρ γ ο ύ ν   μ ε   αντιδημοκρατικό  τρόπο  φοιτητικές  εκλογές  στο  Η.Β.  Στερούν   το   δικαίωμα   σε   πέραν   των   10000   φοιτητών,   να   ασκήσουν   το   δημοκρατικό   δικαίωμα   της   ψήφου.   Κλείνουν   το   στόμα   στους   φοιτητές   της   Αγγλίας   και   τους   αφαιρούν   το   δικαίωμα   να   εκφράσουν   την   άποψη   τους   μέσα   από   την   εκλογή   των   παρατάξεων   και   των   ατόμων   που   τους   αντιπροσωπεύουν.   Συνειδητά   οδηγούν   το   σύλλογο   στον   εκφυλισμό,   αγνοώντας   σχεδόν   3000   ψηφοφόρους   οι   οποίοι   έχουν   ψηφίσει   στις   περσινές  εκλογές  με  στόχο  ένα   σύλλογο  που   θα  αφουγκράζεται   τα   προβλήματα   και   τις   ανησυχίες   τους   στα   διάφορα   θέματα   που   απασχολούν   το   φοιτητικό   κίνημα.   Πρωτοπορία   και   Αναγέννηση   θα   είναι   υπόλογοι   που   ένας   χώρος   σπουδών   με   χιλιάδες   φοιτητές   δεν   θα   μπορεί   να   αντιπροσωπευτεί   στην   ΠΟΦΕΝ.     Καλούμε   ολόκληρο   το   φοιτητικό   κίνημα,   όλους   τους   δημοκρατικούς   φοιτητές   να   καταδικάσουν   φαινόμενα   που   πλήττουν   το   φοιτητικό   κίνημα,   που   αφήνουν   εκτεθειμένους   τους  φοιτητές,   χωρίς  αντιπροσώπευση,  χωρίς   τα   απαιτούμενα   δημοκρατικά   «όπλα»   για   να   αντισταθούν   σε   πολιτικές   που   πλήττουν   τα   συμφέροντα   τους   και   να   δυναμώσουν   τη   φωνή   τους  για  νέες  διεκδικήσεις. Θέλουμε   επίσης  να  καταδικάσουμε  την  στάση   της  ηγεσίας  της   γραμματείας   της   ΠΟΦΕΝ   που   και   αυτή   ελέγχεται   από   Πρωτοπορία   και   Αναγέννηση,   γεγονός  που   δεν   είναι   καθόλου   τυχαίο.     Δεν   είναι   δυνατό   η  ηγεσία   της   γραμματείας   να   κάνει   πλάτες  σε   τέτοιες  αντιδημοκρατικές  ενέργειες  πόσο  μάλλον   να   τις   ενισχύει   με   αποφάσεις   που   είχαν   καθαρά   ως  στόχο   τη   μη   διενέργεια   των   εκλογών.   Την   καλούμε   να   αναλογιστεί   κατά   πόσο   θέλει   να   ηγηθεί   μιας   Δημοκρατικής   Ομοσπονδίας   με   προσφορά   δεκάδων   χρόνων   στους   φοιτητές   ή   μιας   εκφυλισμένης   Ομοσπονδίας   που   στόχο   έχει   να   στρώσει   με   ροδοπέταλα  το   δρόμο  του   Ν.  Αναστασιάδη  για   να   προωθεί  τις   αντιλαικές   και   αντινεανικές   πολιτικές   του,   ποδοπατώντας   ακόμα   και   δημοκρατικά   δικαιώματα   και   κεκτημένα   των   φοιτητών.   Ο   φασισμός   έχει   βρει   αδιαπέραστο   τείχος   το   δημοκρατικό   οργανωμένο   φοιτητικό   κίνημα   δεκάδες   φορές   ιστορικά.   Εμείς   δηλώνουμε   πως  και   αυτή   τη   φορά   δεν   θα   περάσουν!   Θα   μας   βρουν   μπροστά   τους!   Στους   χώρους  σπουδών,   στους   χώρους   εργασίας,  στα   σχολεία   και  στους  δρόμους.  Η  πορεία   του  Νίκου   Αναστασιάδη   και   των   φοιτητικών   του   παρατάξεων   θα   βρει   εμπόδιο   τους   φοιτητές   με   τα   λάβαρα   της   δημοκρατίας,   της   προόδου  και  της  διεκδίκησης.

Εμείς δεν   τρέφουμε   αυταπάτες.   Αυτή   η   αντιδημοκρατική   ενέργεια   από  τις  παρατάξεις  της   δεξιάς  ήταν  προσχεδιασμένη   από   καιρό.   Η   συνεργασία   Πρωτοπορίας   και   Αναγέννησης   προφανώς   στοχεύει   σε   μικροπολιτικά   συμφέροντα   πολύ   πιο   «σημαντικά»   από   βασικές   λειτουργίες   της   Δημοκρατίας.   Εδώ   και   χρόνια   φωνάζουμε   πως   οδηγούν   το   σύλλογο   στην   αδράνεια.   Στόχος   τους   είναι   να   κτυπήσουν   το   οργανωμένο   φοιτητικό   σύνολο,   ιδιαίτερα   τώρα   που   ο   Νίκος   Αναστασιάδης   Γραφείο  Τύπου 03/03/2013

Ανακοίνωση Φοιτητικές Εκλογές ΕΦΕΚ ΗΒ  

Ανακοίνωση Φοιτητικές Εκλογές ΕΦΕΚ ΗΒ

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you