Page 1

Η   ΕΦΕΚ  Η.Β.  ΑΝΗΚΕΙ  ΣΤΟΥΣ  ΦΟΙΤΗΤΕΣ-­‐ΣΕ  ΚΑΝΕΝΑΝ  ΑΛΛΟ     Η   ΔΗ.Κ.Φ.Α.   Προοδευτική   παρακολουθεί   με   ιδιαίτερη   ανησυχία   την   κατάσταση   στην   οποία   έχει   οδηγηθεί   η   ΕΦΕΚ   Η.Β.   μετά   και   την   ετσιθελική   απόφαση   Πρωτοπορίας   και   Αναγέννησης   για   ακύρωση   των   εκλογών   του   2013.   Η   Πρωτοπορία   επιμένει   να   ισχυρίζεται   ότι   η   ΕΦΕΚ   βρίσκεται   ακόμα   σε   λειτουργία   (!)   συγκαλώντας   μάλιστα   και   συνεδρία   πριν   3   βδομάδες  με  βάση  τα  αποτελέσματα  του  2012.  Η  δική  μας  θέση  είναι  ξεκάθαρη:  από  στιγμής  που  δεν  διεξήχθησαν  πέρσι   φοιτητικές  εκλογές  κανένας  δεν  έχει  λάβει  το  δικαίωμα  από  τους  φοιτητές  του  Η.Β.  ούτως  ώστε  να  τους  εκπροσωπεί     Η  Ε   ΦΕΚ  ΔΕΝ  ΕΙΝΑΙ  ΞΕΦΡΑΓΟ  ΑΜΠΕΛΙ    ΚΑΝΕΝΟΣ   Η   ΕΦΕΚ   Η.Β.   αποτελεί   το   πρωτοβάθμιο   όργανο   των   φοιτητών   που   φοιτούν   στα   βρεττανικά   πανεπιστήμια.   Σε   καμία   περίπτωση   δεν   μπορούμε   να   ανεκτούμε   την   προσπάθεια   μετατροπής   της   τον   τελευταίο   καιρό   σε   προτεκτοράτο   της   Πρωτοπορίας.   Ο   πρόεδρος   της   Πρωτοπορίας   δεν   νομιμοποιείται   από   κανένα   να   συγκαλεί   συνεδρίες   της   ΕΦΕΚ,   πόσο   μάλλον   να   αναλαμβάνει   πρωτοβουλίες   εκ   μέρους   ενός   συλλόγου   που   εξαιτίας   τους   μένει   στην   ανυπαρξία   τη   φετινή   χρονιά.     Αν   η   Πρωτοπορία   ήθελε   τόσο   πολύ   την   ΕΦΕΚ   να   παράγει   έργο   και   δράση   ας   εργαζόταν   για   τη   διεξαγωγή   φοιτητικών  εκλογών  τον  Μάρτιο  του  2013.  Αντιθέτως  τις  υπέσκαψε  και  τις  ακύρωσε.  

ΤΟ     ΘΕΑΤΡΟ  ΤΟΥ  ΠΑΡΑΛΟΓΟΥ   Εδώ  και  καιρό  έγινα  στοχευμένες  προσπάθειες  για   την   επιχείρηση   συνεννόησης   μεταξύ   των   παρατάξεων   για   τις   αντικατοχικές   εκδηλώσεις   αφού   η   ΕΦΕΚ   βρίσκεται   στην   αδράνεια.   Αυτές   οι   προσπάθεις   όμως   σκόνταψαν   στην   απαράδεκτη   στάση   Πρωτοπορίας   και   Αναγέννησης   που   θυμήθηκαν  ότι  τελικά  υπάρχει  φοιτητική  ένωση  και   πρέπει   να   συναντηθούμε   σαν   ΕΦΕΚ.   Έφτασαν   στο   σημείο   ακόμα   και   να   συγκαλέσουν   Συνεδρία   για   τον  καθορισμού  πλαισίου  συνθημάτων(!).  Τέλος  με   θράσος   χιλίων   πιθήκων   η   Πρωτοπορία   θυμήθηκε   ότι   στις   αντικατοχικές   εκδηλώσεις   πρέπει   να   πορευτούμε   σαν   ΕΦΕΚ,   δημιουργώντας   μάλιστα   και   εκδήλωση   (event)   σε   γνωστό  μέσο  κοινωνικής  δικτύωσης.  Η  πράξη  αυτή  είναι  πέρα  για  πέρα  καταδικαστέα,  αφού  τέτοιες  ενέργειες  είναι  και   αντιδημοκρατικές   και   παράνομες,   ας   το   βάλει   καλά   στον   νου   της   η   Πρωτοπορία.   Από   τη   στιγμή   που   στερήσατε   κύριοι   το   δικαίωμα   ψήφου   από   χιλιάδες   φοιτητές   οφείλετε   να   καταλάβετε   κάποια   απλά   πράγματα:   κανένας   δεν   έχει   εκλέξει   Δ.Σ.  της  ΕΦΕΚ  για  τη  φετινή  χρονιά  ούτως  ώστε  να  συνεδριάζει  και  να  λαμβάνει  αποφάσεις.  

Η Ε   ΦΕΚ  Η.Β.  ΑΝΗΚΕΙ  ΣΤΟΥΣ  ΦΟΙΤΗΤΕΣ   Η   ΔΗ.Κ.Φ.Α.   Προοδευτική   καλεί   για   πολλοστή   φορά   όλες   τις   παρατάξεις   στην   έναρξη   ενός   εποικοδομητικού   διαλόγου   ούτως  ώστε  να  διασφαλιστεί  η  εκλογική  διαδικασία  για  τη  φετινή  χρονιά.  Οι  προσπάθειες  εκφυλισμού  του  φοιτητικού   κινήματος  στο  Η.Β.  από  την  Πρωτοπορία  προς  ικανοποίηση  του  ΔΗΣΥ  δεν  μπορεί  να  περάσει.  Η  ΕΦΕΚ  Η.Β.  σαν  μια  από   τις  μεγαλύτερες  φοιτητικές  ενώσεις  έχει  να  διαδραματίσει  βαρυσήμαντο  ρόλο,  πρέπει  να  αγωνιστεί  και  να  αντισταθεί   μπροστά   στην   παρούσα   δύσκολη   περίοδο   που   διανύει   ο   κυπριακός   λαός.   Ήδη   οι   φοιτητές   του   Η.Β.   έχουν   στερηθεί   το   πρωτοβάθμιο   όργανό   τους   εδώ   και   πάρα   πολύ   καιρό.   Τέλος   απευθύνουμε   και   πάλι   ένθερμο   κάλεσμα   σε   όλους   τους   συμφοιτητές   μας   να   συμπορευτούμε   μαζικά   μαζί   με   την   παροικία,   στις   15/11,   έξω   από   την   τούρκικη   πρεσβεία   στο   Λονδίνο  και  να  καταδικάσουμε  το  παράνομο  ψευδοκράτος  στέλλοντας  μηνύματα  απελευθέρωσης  και  επανένωσης.    

Η ΕΦΕΚ ανήκει στους φοιτητές  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you