Page 1

ΑΠΑΙΤ Ο ΥΜΕ ΤΗ Ν ΕΦΑ ΡΜΟ Γ Η Τ ΗΣ Β Ε ΞΕΤ ΑΣ ΤΙΚ ΗΣ Η Προοδευτική Κ.Φ εδώ και έξι μήνες αγωνίζεται για την εφαρμογή της Β΄ Εξεταστικής. Για την Προοδευτική είναι ξεκάθαρο ότι η εφαρμογή της Β΄ εξεταστικής θα βοηθήσει και τους φοιτητές και το ίδιο το πανεπιστήμιο. Από την μια θα δώσει την ευχέρεια στους φοιτητές στο τέλος του χρόνου να επανεξεταστούν για τα μαθήματα που απότυχαν και από την άλλη θα καταστήσει το πανεπιστήμιο μας το πρώτο πανεπιστήμιο σε όλη την Κύπρο που θεσμοθετεί την Β΄ εξεταστική.

( # &*0' /"( % /8 *(*' 1 ,'* /"Ως Προοδευτική από την πρώτη στιγμή ξεκαθαρίσαμε ότι ο θεσμός της Β΄ εξεταστικής δεν μπορεί να είναι μια Β΄ εξεταστική κατ’ όνομα, ούτε μια ανανέωση του θεσμού των F.X. .Αντίθετα μέσα από τρεις βασικές πρόνοιες απαιτούμε την πραγματική της εφαρμογή που θα εξυπηρετεί πάνω από όλα τα συμφέροντα των φοιτητών και του επιπέδου σπουδών. Α΄ Πτυχή: Η ισχύς της Β΄ εξεταστικής να έχει ακριβώς την ίδια ισχύ με την πρώτη περίοδο, κάτι το οποίο διασφαλίζει την ποιότητα σπουδών. Β΄ Πτυχή: Να έχουν δικαίωμα συμμετοχής ΟΛΟΙ οι φοιτητές που αποτυγχάνουν στην κανονική περίοδο. Γ Πτυχή: Να είναι δωρεάν. Για εμάς είναι ξεκάθαρο ότι το πανεπιστήμιο δεν πρέπει να μπει στην λογική της επιβολής χρηματικού ποσού για τη συμμετοχή των φοιτητών, αφού ήδη οι φοιτητές πληρώνουν

* % ' ,$* ./ ' / . ' /" $ $% . /"- +51 ."- ' (7'*( / .0'1 ,*(/ /3( 1*$/"/7( "( , /" .0( ,$ ! $ ) ( " +$/,*+ Τον Δεκέμβριο, πριν τις διακοπές των Χριστουγέννων, το πανεπιστήμιο βρισκόταν ένα βήμα πριν τη λήψη απόφασης για εφαρμογή της Β΄ Εξεταστικής. Η Πρόταση που θα καταθετόταν προς έγκριση μας έβρισκε κάθετα αντίθετους και αναβάλαμε με αποφασιστικότητα την έγκριση της προτεινόμενης πρότασης αφού: Α) Προέβλεπε την πληρωμή ποσού 75 Ευρώ για το κάθε μάθημα κάτι το οποίο μας βρίσκει κάθετα αντίθετους. Β) Την συμμετοχή όσων έχουν εξασφαλίσει το 40% του coursework (παρουσίες, διαγωνίσματα, assignment, εργαστήρια κ.α) κάτι που αναιρεί το δικαίωμα σε όλους και την ίδια ισχύ με την πρώτη. Γ) Το δικαίωμα συμμετοχής στο 1/3 των Credits που δηλώνουν σε ένα έτος οι φοιτητές.

Την Τρίτη 1/2/2011 συνέρχεται ξανά η επιτροπή. Προσερχόμαστε στο διάλογο με καλή θέληση για συναίνεση αλλά και αποφασιστικότητα να επιτύχουμε το αυτονόητο: Οι αποφάσεις του πανεπιστημίου να εξυπηρετούν τις ανάγκες των φοιτητών.


(

'

./

*,5$

*

%

(

(5-

Ως Προοδευτική εκφράζουμε την αγανάκτηση μας γιατί ενώ υπάρχει απόφαση από το Συμβούλιο για την εφαρμογή του θεσμού των ηλεκτρονικών εγγραφών αυτή έμεινε κλειδωμένη στα συρτάρια. Μας λυπεί ιδιαίτερα το γεγονός ότι και φέτος οι φοιτητές αλλά και οι λειτουργοί του πανεπιστήμιου να ταλαιπωρηθούν, πληρώνοντας ουσιαστικά την ασυνέπεια της διοίκησης του πανεπιστημίου ως προς την υλοποίηση των αποφάσεων της Συγκλήτου του αλλά και του Συμβουλίου του.

( /

# -

' ./"(

(*0' %*,*4

#

Στις 9 Φεβρουαρίου συνέρχεται η Σύγκλητος. Καταθέσαμε είδη πρόταση για συμπερίληψη στην Ατζέντα των θεμάτων της Β΄ Εξεταστικής - Ηλεκτρονικές Εγγραφές - Υλικοτεχνική υποδομή (εργαστήρια electrical, Κτήριο Αρχιτεκτονικής, Φωτογραφική, Φωτοτυπικό κέντρο, Εργαστήρια Civil) - Erasmus - Απογευματινά μαθήματα. Ως Προοδευτική ξεκαθαρίζουμε ότι στο ζήτημα των Erasmus εκφράζουμε την έντονη διαφωνία μας με την επιβολή διδάκτρων από το Frederick κατά τη διάρκεια φοίτησης των συμφοιτητών μας σε άλλα πανεπιστήμια στα πλαίσια του Erasmus. Γνωρίζουμε πολύ καλά ότι το πρόγραμμα επιχορηγείται από την Ε.Ε και κανένα κόστος δεν έχει το πανεπιστήμιο. Καλούμε το πανεπιστήμιο να σταματήσει να χρεώνει τους φοιτητές με δίδακτρα και τον κάθε φοιτητή να υπογράφει συμφωνητικό με το πανεπιστήμιο ότι δεν θα κληθεί να καταβάλει δίδακτρα στο Frederick για την περίοδο φοίτησης του σε άλλα πανεπιστήμια.

0(

,

.

"

*$/"/$%

(3."

,3/*+*, +*1 .$. ( '1 ($./ ' +5 /*0%+,*.7+*0Συνεδρίασε η Φοιτητική Ένωση του πανεπιστημίου την περασμένη εβδομάδα. “Έκπληξη” η υποτυπώδες παρουσία της ηγεσίας της Πρωτοπορίας μετά από μια πολύμηνη απουσία πέραν των 2-3 μηνών στη συνεδρία με 2 μόλις εκπροσώπους από τους 9 που έχει εκλέξει με τη στήριξη των φοιτητών. Η Φοιτητική Ένωση στη συνεδρία της συζήτησε πολύ σημαντικά ζητήματα τόσο για τα φοιτητικά προβλήματα όσο και για ζητήματα που εφάπτονται του Κυπριακού που είναι θέμα επιβίωσης του ίδιου του λαού μας. Στα φοιτητικά προβλήματα συζητήθηκε το θέμα της Β΄ εξεταστική και υιοθετήθηκε η θέση της Προοδευτικής όπως καταγράφεται πιο πάνω - για δωρεάν παραχώρηση της για όλους όσους αποτυγχάνουν. Σε σχέση με το Κυπριακό η Φοιτητική Ένωση συζήτησε το θέμα της ένταξης της πατρίδας μας στον προθάλαμο του Νατοϊκού Συνεταιρισμού για την Ειρήνη, κάτι που ως Προοδευτική το θεωρούμε απαράδεκτο. Η Πρωτοπορία ακόμα μια φορά εθελοτυφλώντας για τις ευθύνες του ΝΑΤΟ στο πραξικόπημα και την βάρβαρη Τούρκικη Εισβολή, πιστή στην ιμπεριαλιστική φύση του καπιταλισμού, τάχθηκε υπέρ της ένταξης της πατρίδας στο ΣγΕ. Επίσης καθορίστηκε η εκλογο-απολογιστική συνέλευση της Φ.Ε.F που θα διεξαχθεί την Δευτέρα 21/2/2011 στο seminar room 3 από τις 1300 το μεσημέρι. Εγγραφές για συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση θα διεξαχθούν από τις 1000 - 1200 στο προαύλιο του πανεπιστήμιου τη μέρα της Γενικής Συνέλευσης.


$

2 6./"% ( 5.*$ %$( 0(*&* *6. ( +,$( /"( ( 6" Ως Προοδευτική θεωρούμε ότι οι γνωστοί κύκλοι στην Κύπρο, που τρομάζουν στην όποια περίπτωση προόδου, διαψεύστηκαν από τις ίδιες τις εξελίξεις σε σχέση με τη συνάντηση της Γενεύης μεταξύ Χριστόφια - Έρογλου και Γενικού Γραμματέα του Ο.Η.Ε. Οι γνωστοί κύκλοι ακόμα μια φορά κινδυνολογούσαν για επιβουλή χρονοδιαγραμμάτων και επιδιαιτησίας από πλευράς του Γ.Γραμματέα του Ο.Η.Ε. Προφα νώς εθελοτυφλούν και ξεχνούν ότι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ξεκαθάρισε από την αρχή πριν την έναρξη των διαπραγματεύσεων ότι η διαδικασία δεν πρέπει να συμπεριλαμβάνει ούτε χρονοδια γράμματα ούτε επιδιαιτησία. Το πιο πάνω κανένας προηγούμενος Πρόεδρος δεν το κέρδισε από τον Ο.Η.Ε με αποκορύφωμα την περίοδο των διαπραγματεύσεων του Σχεδίου ΑΝΑΝ όπου και χρονοδιαγράμματα είχαμε και επιδιαιτησία με τα γνωστά τραγικά αποτελέσματα.

Ως Προοδευτική χαιρετίζουμε την ετοιμότητα του Προέδρου της Δημοκρατίας για συναντήσεις με τον Γ.Γραμματέα του Ο.Η.Ε όποτε και αν του ζητηθεί. Για εμάς η εποικοδομητική στάση του Προέδρου στις συνομιλίες μας φέρνει ένα βήμα μπροστά από την Τουρκική πλευρά και τέτοιες συναντήσεις δεν πρέπει να μας τρομάζουν. Με αποφασιστικότητα και σεβασμό προς τις αρχές, κάτι που με ευλάβεια υπηρετεί ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, σε όλα τα επίπεδα θα αγωνιζόμαστε για την Λύση και την απελευθέρωση επανένωση της πατρίδας μας.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗΣ FRED 31.1.2011  

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ