Page 1

ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΟΙ ΑΝΕΡΓΟΙ - Ο ΔΗΣΥ ΤΟ ΒΙΟΛΙ ΤΟΥ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΣΤΑ 64! ΕΛΕΟΣ ΚΥΡΙΟΙ ΣΤΗΝ ΠΙΝΔΑΡΟΥ!!! ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΟΡΙΟ

Για άλλη μια φορά το φοιτητικό κίνημα, οι αυριανοί εργαζόμενοι, βρίΑΦΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ: σκονται με την πλάτη στον τοίχο και οι συνήθης ύποπτοι το κτυπούν ανελέητα.Προφασιζόμενοι την οικονομική κρίση, Αβέρωφ Νεοφύτου Όριο αφυπηρέτησης είναι η και Νικόλας Παπαδόπουλος, Βουλευτής ΔΗΣΥ – ΔΗΚΟ αντί- ηλικία που κάποιος σταματά στοιχα, κατάθεσαν πρόταση για αύξηση του ορίου αφυπηρέτησης στο να εργάζεται και πέρνει τη σύνταξη του. 64 έτος ηλίκιας. Για άλλη μια φορά αποδυκνύεται ότι οι κύριοι αυτοί και τα κόμματα τους με ψευτικά και κροκοδείλια δάκρυα τάχα ενδιαφέρονται για τους ανέργους και για το δικαίωμα της νέας γενιας στην εργασίας. Τα πιο πάνω κόμματα γνωρίζουν καλα ότι: α) Αυξήση του όριου στο δημόσιο τομέα θα οδηγήσει χιλίαδες νέους στην ανεργία αφού θα σταματήσουν οι αφυπηρετήσεις - η δημιουγία κενών θέσεων εργασίας.

β) Πολλές στρατιές ανέργων θα οδηγήσουν σε πίεση των μισθών προς τα κάτω στον ιδιοτικό τομέα, αφού η ανάγκη για δουλειά, ιδιαίτερα στους νέους, εκβιαστηκά θα εντείνει την εκμετάλλευση από τους εργοδότες. γ) Θα αυξήσουν τα κέρδη των εταιρειών, αφού η πρόσληψη με χαμηλότερο κόστος εργατικού δυναμικού - μισθός, οδηγεί σε μείωση του κόστους παραγωγής και αυξάνει τα κέρδη τους. Με άλλα λόγια, εντίνουν την εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο.

ΤΡΙΤΗ 9:30 ΟΛΟΙ ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΗ ΒΟΥΛΗ! ΝΑ ΜΗΝ ΠΛΗΡΩΣΟΥΜΕ Η ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ ΤΙΣ ΖΗΜΙΕΣ ΤΟΥΣ!!!


ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΔΗΣΥ ΧΕΡΙ - ΧΕΡΙ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ Ως Προοδευτική, για άλλη μια φορά εκφράζουμε τη λύπη μας γιατί η Πρωτοπορία αντί να αγωνίζεται μαζί με τους φοιτητές, στην πράξη σκέφτεται μόνο το κόμμα της και τα κέρδη των εταιρειών . Για άλλη μια φορά όπως και στα δίδακτρα, επιλέγει τα κέρδη αντί τα συμφέροντα της νέας γενιάς. Η διπλανή ανακοίνωση της ΠΟΦΕΝ πέρασε με τις ψήφους των παρατάξεων Προοδευτική, Αναγέννηση, Αγώνας. Η Πρωτοπορία καταψήφισε την έκδοση ανακοίνωσης κατά του ορίου με την πρόφαση ότι είναι διχαστική!!! Ως Προοδευτική διερωτόμαστε μέχρι πότε η Πρωτοπορίας θα επιλέγει το κέρδος εις βάρος της νέας γενιάς; Μέχρι πότε θα κάνει πλάτες στο κόμμα της για το γεγονός ότι για πολλοστή φορά μας στέλνει κατά εκατοντάδες αν όχι χιλιάδες στην ανεργία; Μέχρι πότε θα είναι ο διασπαστής του φοιτητικού κινήματος και ο μεγάλος απών από όλους τους αγώνες μας; Μέχρι πότε δε θα ασχολείται σοβαρά και υπεύθυνα με τα ζητήματα της μόρφωσης μας και του εργασιακού μας μέλλοντος.

ɅȰȳȾɉɅɆȻȰɃɀɃɇɅɃɁȴȻȰɌɃȻɈȸɈȻȾɏɁȵɁɏɇȵɏɁ;ɅɃɌȵɁͿ PANCYPRIAN FEDERATION OF STUDENT UNIONS (POFEN) 8 ȴɸʃɸʅɴʌʀʉʐ 2011 ȴȵȿɈȻɃɈɉɅɃɉ ɃɍȻɇɈȸɁȰɉɂȸɇȸ ɈɃɉɃɆȻɃɉȰɌɉɅȸɆȵɈȸɇȸɇ ȸ Ʌɲɶʃʑʋʌɿɲ Ƀʅʉʍʋʉʆɷʀɲ Ɍʉɿʏɻʏɿʃʙʆ ȵʆʙʍɸʘʆ ;ɅɃɌȵɁͿ ʃɲʏɲɷɿʃɳɺɸɿ ʅɸ ʏʉʆ ʋɿʉ ɹʆʏʉʆʉ ʏʌʊʋʉ ʏɻ ʆɸʉʔɿʄɸʄɸʑɽɸʌɻ ʃɲɿ ɲʆʏɿʆɸɲʆɿʃɼ ʋʌʊʏɲʍɻ ʏʘʆ ʃʉʅʅɳʏʘʆ ȴȸɇɉ ʃɲɿ ȴȸȾɃ ɶɿɲ ɲʑʇɻʍɻ ʏʉʐ ʉʌʀʉʐ ʍʐʆʏɲʇɿʉɷʊʏɻʍɻʎ ʍʏʉ ϲϰʉ ɹʏʉʎ ʏɻʎ ɻʄɿʃʀɲʎ ʍʏʉ ɷɻʅʊʍɿʉ ʏʉʅɹɲ͘ Ⱦɲʏɲɶɶɹʄʄʉʐʅɸ ʅɸ ʏʉʆ ʋɿʉ ʃɲʏɻɶʉʌɻʅɲʏɿʃʊ ʏʌʊʋʉ ʏʉʆ ɸʅʋɲɿɶʅʊ ʃɲɿ ʏɻʆ ʃʉʌʉʁɷʀɲ ʋʉʐ ɸʋɹɷɸɿʇɲʆ ʉɿ ʃʑʌɿʉɿ Ȱʆɲʍʏɲʍɿɳɷɻʎ ʃɲɿ Ⱦɲʌʉɶɿɳʆ͕ ɹʆɲʆʏɿ ʏʘʆ ʔʉɿʏɻʏʙʆ͕ ʃɲɽʙʎ ɲʅʔʊʏɸʌʉɿ͕ ʍɸ ʃɲʏ͛ ɿɷʀɲʆ ʍʐʆɲʆʏɼʍɸɿʎ ʋʉʐ ɸʀʖɲʅɸ ʍʏʉ ʋʌʊʍʔɲʏʉʋɲʌɸʄɽʊʆʅɲʎɷɿɲɴɸɴɲʀʘʆɲʆʊʏɿɷɸʆʋʌʊʃɸɿʏɲɿʆɲʃɲʏɲɽɹʍʉʐʆʏɹʏʉɿɲʋʌʊʏɲʍɻ͘ Ʌʌɲɶʅɲʏɿʃɳɷɿɸʌʘʏʊʅɲʍʏɸʘʎʋʊʏɸʉɿʃ͘Ⱦɲʌʉɶɿɳʆʃɲɿʃ͘Ȱʆɲʍʏɲʍɿɳɷɻʎɽɲʍʐʆɸʖʀʍʉʐʆʆɲɸʅʋɲʀɺʉʐʆʏʉ ʉʌɶɲʆʘʅɹʆʉ ʔʉɿʏɻʏɿʃʊ ʃʀʆɻʅɲ͖ ɀɹʖʌɿ ʋʊʏɸ ɽɲ ʃʏʐʋʉʑʆ ʅɸ ʋɿʍʙʋʄɲʏɸʎ ʅɲʖɲɿʌɿɹʎ ʏɻ ʆɹɲ ɶɸʆɿɳ ʋʌʉʘɽʙʆʏɲʎʏɲʍʐʅʔɹʌʉʆʏɲʏʉʐʅɸɶɳʄʉʐʃɸʔɲʄɲʀʉʐ͖ɀɹʖʌɿʋʊʏɸɽɲʋʌʉʍʋɲɽʉʑʆʆɲʅɸɿʙʍʉʐʆʏʉʐʎ ʅɿʍɽʉʑʎʏʘʆʆɹʘʆ; ɀɹʖʌɿʋʊʏɸʅɸʋʌʘʏʉʔɲʆɹʎɽʌɳʍʉʎʃɲɿʅɸʃʌʉʃʉɷɸʀʄɿɲɷɳʃʌɿɲɽɲʏʉʋʉɽɸʏʉʑʆʏɲɿ ɶɿɲʏɻʆɲʆɸʌɶʀɲʋʉʐʅɲʍʏʀɺɸɿʏɻʆɹɲɶɸʆɿɳɸʆʙʏɻʆʀɷɿɲʙʌɲʅɸʏɿʎʋʌʉʏɳʍɸɿʎʏʉʐʎɽɲʅɲʎʍʏɹʄʆʉʐʆʅɸ ʅɲɽɻʅɲʏɿʃɼɲʃʌʀɴɸɿɲʍʏɻʆɲʆɸʌɶʀɲ͖ ȸɅɃɌȵɁʃɲʄɸʀɶɿɲɲʃʊʅɻʅɿɲʔʉʌɳʏɿʎɻɶɸʍʀɸʎʏʉʐȴȸɇɉʃɲɿʏʉʐȴȸȾɃʆɲɲʋʉʍʑʌʉʐʆʏʉɲʆʏɿʆɸɲʆɿʃʊ ʅɹʏʌʉʋʉʐʋʄɼʏʏɸɿʏʉɷɿʃɲʀʘʅɲʏɻʎʆɹɲʎɶɸʆɿɳʎʍʏɻʆɸʌɶɲʍʀɲ͘ȸɲʑʇɻʍɻʏʉʐʉʌʀʉʐɲʔʐʋɻʌɹʏɻʍɻʎɽɲ ɹʖɸɿɲʄʐʍɿɷʘʏɹʎʍʐʆɹʋɸɿɸʎʍʏɻʆɲɶʉʌɳɸʌɶɲʍʀɲʎʃɲɿʏʉʅɹʄʄʉʆʏʘʆʍɻʅɸʌɿʆʙʆʔʉɿʏɻʏʙʆ͕ɷɻʄɲɷɼʏʘʆ ɲʐʌɿɲʆʙʆ ɸʌɶɲɺʉʅɹʆʘʆ͘ Ʌʌʙʏʉ ɽɲ ɲʐʇɼʍɸɿ ʏɻʆ ɲʆɸʌɶʀɲ ɲʆɳʅɸʍɲ ʍʏɻ ʆɹɲ ɶɸʆɿɳ ʃɲɿ ɷɸʑʏɸʌʉ ɽɲ ʉɷɻɶɼʍɸɿ ʍɸ ʅɸʀʘʍɻ ʏʘʆ ʅɿʍɽʙʆ ʍʏʉʆ ɿɷɿʘʏɿʃʊ ʏʉʅɹɲ ʄʊɶʉ ʏɻʎ ɲʐʇɻʅɹʆɻʎ ʋʌʉʍʔʉʌɳʎ ɸʌɶɲʏɿʃɼʎ ɷʑʆɲʅɻʎ͘ Ⱦɲʄʉʑʅɸ ʏʉʐʎ ʔʉɿʏɻʏɹʎ ʆɲ ʍʏɲɽʉʑʆ, ɲʋʉʔɲʍɿʍʏɿʃɳ ʃɲɿ ʅɲɺɿʃɳ͕ ʏʌʉʖʉʋɹɷɻ ʍʏɻʆ ʋʌʉʍʋɳɽɸɿɲ ʏʘʆ ʊʋʉɿʘʆ ʋʉʄɿʏɿʃʙʆ ʃʉʅʅɳʏʘʆ ʋʌʉʍʋɲɽʉʑʆ ʆɲ ʉɷɻɶɼʍʉʐʆ ʏɻ ʆɹɲ ɶɸʆɿɳ ʍʏɻʆ ɸʇɲɽʄʀʘʍɻ ʃɲɿ ʏɻʆ ɸʌɶɲʍɿɲʃɼ ɲʆɲʍʔɳʄɸɿɲ͘ ȴɿɲɴɸɴɲɿʙʆʉʐʅɸ ʊʏɿ ɽɲ ʍʐʆɸʖʀʍʉʐʅɸ ʏʉ ɲɶʙʆɲ ʅɲʎ ʅɹʖʌɿ ʆɲ ʍʏɲʅɲʏɼʍʉʐʅɸ ʏɿʎʊʋʉɿɸʎʋʌʉʍʋɳɽɸɿɸʎɶʀʆʉʆʏɲɿɶɿɲʆɲʅɲʎʍʏɸʀʄʉʐʆʍʏɻʆɲʆɸʌɶʀɲ͕ʐʋɸʌɲʍʋɿɺʊʅɸʆʉɿʏʉɷɿʃɲʀʘʅɲʏʉʐ ʃɳɽɸʆɹʉʐʍʏɻʆɸʌɶɲʍʀɲ. ȳɸʆɿʃɼȳʌɲʅʅɲʏɸʀɲɅɃɌȵɁ

ʉʎ

ɀɲʃɲʌʀʉʐΘɃʌʔɹʘʎ ϮȲ, 1 Ʉʌʉʔʉʎ, ȳʌɲʔɸʀʉϭϬϰ, 1070, ȿɸʐʃʘʍʀɲ͕Ⱦʑʋʌʉʎ- Ɉ͘Ⱥ͘ϮϰϭϮϲ͕ϭϳϬϭ͕ȿɸʐʃʘʍʀɲ͕Ⱦʑʋʌʉʎ Ɉɻʄɹʔʘʆʉ͗ϮϮϳϱϯϴϭϮ͕Ɉɻʄɸʉʅʉɿʊʏʐʋʉ͗ϮϮϳϱϯϴϭϴ͕Email: pofen@pofen.org.cy͕Ȼʍʏʉʍɸʄʀɷɲ͗www.pofen.org.cy

Ας είμαστε ξεκάθαροι λοιπόν! Η Πρωτοπορία ποτέ δεν θα είναι στο ππλευρό λευρό μας. Στη φύση και στη φιλοσοφία ανέκαθεν θα στηρίζει το κέρδος και την λογική της εκμετάλ λευση ανθρώπου από άνθρωπο. Γνωρίζει όπως και το κόμμα της ότι το σύστημα θέλει τους ανέργους για να μπορεί να οδηγεί σε μείωση των μισθών και αύξηση ττης ης κερδο κερδ ο φορίας των εταιρειών. Συνειδητά στέκει ενάντια στα συμφέροντα μας και κάνει πλά τ εες ς σ του ς βου λ ευ τέ ς κ α ι τ ο κ όόμ μ μα τ ηης ς πο υ είναι ο ι πο λι τ ι κο ί εκπρ όσ ω πο ι το υ μεγ άλου κ ε φ αλαί ου στ υλή α λαίου σ τ η βο βου λή ! Η Πρ ο οδε υτ ι κ ή πι σ τή στ η φι λοσο φ ί α τ ης γ ια υ π ερά σπ ι ση των δ ικ α ι ωμ ά τ ων μα ς, σ υ μ με τ έχ ε ι σ τ η ν α υρ ια ν ή πα νεργ ατ ική κι νη τ ο πο ί ηση έξω απ ό τη Βο υλ ή σ τι ς 9: 3 0. Στέ λνο υ μ ε το μή ν υμ α ό τ ι η ν έ α γ ε νιά δ ε θ α πληρώσ ει την κ ρί ση. Στ έ λνο υ με τ ο μήνυ μα να φ ο ρ τω θο ύν τ α βά ρη τ ης κ ρί ση ς σ ε αυτ ο ύς π ο υ έχο υν τη δύ ναμη να τα φο ρ τω θ ο ύν, στ ο κε φά λ α ι ο κ α ι το υς ε ρ γ ο δό τ ε ς - το υς πλο ύσι ο υς κ αι τ ην ασ τικ ή τάξ η. Κα λ ο ύμε όλ ο υ ς τ ο υ ς φ ο ι τ ητ ές ν α π ορ ε υ τ ο ύν μα ζ ί με τ η ν Πρ οο δ ευ τι κ ή . Ερ γαζό μενο ι θα είμα σ τε σχεδ όν όλ ο ι α ύ ριο . Πρέπ ε ι ν α α πα ιτ ή σ ου με σ εβασ μό κ αι αξι ο π ρέ π ει α γι α εμά ς , την ερ γα τι κή τά ξ η, α φο ύ τ ο μ ό νο πο υ έχ ο υμε εκ γ ενετ ή ς είν αι η ε ργα τι κή μας δύν αμη, γι α να επι βι ώ σο υ μ ε .

Ό σο εσε ίς ασχολείστε με το τι κάνει η Προοδευτική Εμείς θα α γωνιζόμα στε γι α τα δι κά δικα ιώματα σας !


ΚΥΡΙΑΚΗ 18.12.2011 ΟΛΟΙ ΣΤΙΣ ΚΑΛΠΕΣ!

για ανθρώπινες πόλεις

ΑΚΕΛ-ΑΡΙΣΤΕΡΑ-ΝΕΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ

Προσφορά - Όραμα - Πράξη

ΜΗΝ ΑΦΗΣΕΙΣ ΑΛΛΟΥΣ ΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΣΟΥΝ ΓΙΑ ΣΕΝΑ!!!

Στις 18 Δεκεμβρίου καλούμαστε στις κάλπες για να εκλέξουμε τους εκπροσώπους μας στην Τοπική Αυτοδιοίκηση. Με τη ψήφο μας καλούμαστε να αναδείξουμε εκείνους τους οποίους, θα δώσουν τη μάχη της περαιτέρω επέκτασης και αναβάθμισης του θεσμού της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και του θεσμού των Σχολικών Εφορειών. Ανέκαθεν ΤΟ ΚΌΜΜΑ ΤΟΥ ΛΑΟΥ, το ΑΚΕΛ, είχε ύψιστη προτεραιότητά του την Τοπική Αυτοδιοίκηση

Ο θεσμός της Τοπικής Αυτοδιοίκησης αποτελούσε ανέκαθεν για την Αριστερά τομέα ύψιστης προτεραιότητας. Η ιστορική διαδρομή της Αριστεράς στον τόπο, της οποίας αναπόσπαστο κομμάτι είναι και η Προοδευτική, καθώς και η 85χρονη προσφορά και δράση του ΑΚΕΛ, είναι συνώνυμη με τη διαμόρφωση συνθηκών, όρων και πλαισίων για συνεχή αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των πολιτών για πρόοδο και ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών. Θέση του ΑΚΕΛ είναι η αποκέντρωση και η λαϊκή συμμετοχή για μετατροπή των πόλεων μας σε σύγχρονες και ανθρώπινες, όπου στο επίκεντρο τους θα είναι ο άθρωπος και οι ανάγκες του. ΜΜΕ και ΔΗΣΥ αποπροσανατολίζουν την κοινή γνώμη

Το τελευταίο διάστημα βλέπουμε μια καλοστημένη προσπάθεια τόσο από την πλειοψηφία των μέσων μαζικής ενημέρωσης όσο και από το ΔΗΣΥ, να αποπροσανατολίσουν την κοινή γνώμη από την ουσία των Δημοτικών εκλογών. Σε αρκετές περιπτώσεις θέλουν να περάσουν το μήνυμα ότι οι επικείμενες εκλογές δεν είναι πολιτικές, αλλά εκλογές γνωστών και φίλων. Σε άλλες περιπτώσεις ο Συναγερμός θυσιάζει, στο βωμό της εξυπηρέτησης κομματικών σκοπιμοτήτων, το καλώς νοούμενο συμφέρον των τοπικών κοινωνιών και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΑΣ ΝΑ ΨΗΦΙΖΟΥΜΕ ΤΟ ΚΕΡΔΙΣΑΜΕ ΜΕ ΑΓΩΝΕΣ!

Καλούμε όλους τους φοιτητές να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα. Το δικαιώμα μας να ψηφίζουμε κερδήθηκε με αγώνες. Δεν πρέπει να το χαρίσουμε σε κανένα! Κάποιες δυνάμεις μας θέλουν απλούς θεατές.Δουλέυουν συστηματικά στο να υπάρξει απαξίωση των εκλογών και της πολιτικής. Τους τρομάζει η οργάνωση και η άποψη του λαού. Θέλουν να συνεχίσουν ανενόχλητοι να εκμεταλλέυονται τους λαούς. Ενόχλησέ τους, ασκήσε το εκλογικό σου δικαίωμα. Μην αφήσεις κάνενα να αποφασίζει για εμάς χωρίς εμάς. Αν δεν ασκήσεις το εκλογικό σου δικαίωμα, τους κάνεις τη μεγαλύτερη χάρη και αποδυναμώνεις τις δυνάμεις της αλλαγής και της οικοδόμισης ενός άλλου κόσμου που στο επίκεντρο του θα έχει τον άνθρωπο. Όλοι στις κάλπες - όλοι ρίχνουμε το ψηφο-

δέλτιο του ΑΚΕΛ, το ψηφοδέλτιο των αγώνων και της προσφοράς στον άνθρωπο!

ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΕΛΕΝΗ ΜΑΥΡΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΛΕΜΕΣΟΥ ΑΝΤΡΕΑΣ ΧΡΙΣΤΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΝΑΚΑΣ ΝΙΚΟΣ ΚΛΕΑΝΘΟΥΣ

ΔΗΜΟΣ ΠΑΦΟΥ ΣΑΒΒΑΣ ΒΕΡΓΑΣ


ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΟΙ ΑΝΕΡΓΟΙ - Ο ΔΗΣΥ ΤΟ ΒΙΟΛΙ ΤΟΥ  

Για άλλη μια φορά το φοιτητικό κίνημα, οι αυριανοί εργαζόμενοι, βρίσκονται με την πλάτη στον τοίχο και οι συνήθης ύποπτοι το κτυπούν ανελέητ...