Page 1

Γίνε μέλος στη Φοιτητική Ένωση ΔΗΛΩΣΕ ΠΑΡΟΝ Η Φοιτητική Ένωση του Frederick αποτελεί το πρωτοβάθμιο όργανο των φοιτητών του Frederick και εκπροσωπεί όλους τους φοιτητές του πανεπιστημίου στα όργανα λήψης αποφάσεων στο πανεπιστήμιο. Επίσης η Φοιτητική Ένωση εκπροσωπεί τους φοιτητές του Frederick σε διάφορες συναντήσεις με αρμόδιους φορείς όπως για παράδειγμα (ΠΟΦΕΝ, Υπουργούς, Δήμαρχο Λευκωσίας, Ε.Α.Ι.Π, Ε.Τ.Ε.Κ και άλλους. Το Δ.Σ  της φοιτητικής Ένωσης του πανεπιστήμιου  εκλέγεται μέσα από τις εκλογές που διεξάγονται και σε αυτό συμμετέχουν  όλες οι παρατάξεις αλλά και όποιος άλλος συνδυασμός καταφέρει να αποκτήσει έδρα στο Δ.Σ. της φοιτητικής ένωσης.

Για να συμμετεχεί ένας φοιτητής στις αποφάσεις της Φ.Ε.F (Φοιτητική Ενώση Frederick) πρέπει να είναι μέλος της. Mε περσινή απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των φοιτητών αποφασίστηκε πως κάθε φοιτητής που θέλει να συμμετέχει στις διαδικασίες της φοιτητικής ένωσης, να λέει την άποψη του να αποφασίζει, να εκλέγει και να εκλέγεται στα σώματα της Φ.Ε.F πρέπει να είναι μέλος της Φ.Ε.F. Αυτή τη στιγμή η Φ.Ε.F αριθμεί γύρως στα 1200 μέλη. Η Προοδευτική Κ.Φ, η παράταξη που από την πρώτη στιγμή βρίσκεται μαζί με τους φοιτητές, καλεί όσους δεν είναι μέλη

Όπο ιο ς σ πί τ ι μ έ ν ε ι σ α ν α ρχ ίζ ει ο αγ ών ας κ ι α φ ήν ε ι ά λ λ ου ς ν' α γωνι σ το ύν γ ι α τη υ π ό θ ε σ ή τ ου π ρ έ πει πρ οε το ι μ α σ μέ ν ος να ' ναι : γ ιατ ί ό ποι ο ς δ ε ν έ χ ε ι τ ον αγώ ν α μ οι ρ α στ ε ί Θ α μ ο ι ρα στε ί τ η ν ή ττ α . Ούτε μ ια φ ορ ά δ ε ν α π οφ ε ύ γε ι τον α γώ να α υ τό ς πο υ θ έλ ε ι τ ον αγ ών α ν ' α πο φ ύ γ ε ι : γ ια τί θ' αγ ων ι σ τε ί γ ι α τη ν υπ όθεσ η το υ εχτ ρού ό πο ι ο ς γ ι α τη δι κ ιά τ ου υ π ό θ ε σ η δ ε ν έ χ ε ι αγ ω ν ι σ τε ί .

Μπ ρ εχτ

της Φ.Ε.F και ιδιαίτερα τους πρωτοετής, να εγγραφούν άμεσα.  Για να πετύχουμε αλλαγές στο πανεπιστήμιο, για να έχει κύρος και βαρύτητα η φωνή των φοιτητών τους Freederick, για να αποφασίζουμε εμείς και όχι άλλοι για εμάς, πρέπει να είμαστε μέλη της Φ.Ε.F. Ως φοιτητές οφείλουμε να στηρίξουμε το οργανωμένο φοιτητικό κίνημα, οφείλουμε να το κρατήσουμε σε τροχιά διεκδίκησης και αγώνων για το πανεπιστήμιο και την κοινωνία που μας

Γίνε μέλος της Φ.Ε.F λοιπόν,δήλωσε παρόν!

αξίζει. 

ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ

ΕΝΩΜΕΝΟ - ΜΑΖΙΚΟ ΔΙΕΚΔΙΚΗΤΙΚΟ


Βγάζω εκλογικό Βιβλιάριο... Αποφασίζω για το μέλλον μας ! Ως Προοδευτική Κ.Φ γνωρίζουμε πολύ κάλα ότι γίνεται μια ενορχηστρωμένη προσπάθεια από διάφορους κύκλους ο άνθρωπός να πάψει να ασχολείται με τα κοινά και την πολιτικη. Να πάψει να είναι διαμορφωτής των εξελίξεων, να μην ασχολείται και να βρίσκεται στο περιθώριο και την αδράνεια. Γνωρίζουμε ότι αυτοί οι διάφοροι κύκλοι, ΜΜΕ - πολιτικά κόμματα, βολεύονται με το να μην ασχολείται η κοινωνία με τα προβλήματα της και να αποφασίζουν κάποιοι για εμάς χωρίς εμάς.  Ο άνθρωπος για να κερδίσει το καθολικό δικαίωμα στο να εκλέγει τους αντιπροσώπους τους, το κέρδισε μέσα από αγώνες και θυσίες με αίμα. Είναι στο πολύ πρόσφατο παρελθόν που το δικαίωμα της ψήφου το είχαν μόνο οι άντρες.Και αν πάμε και πιο πίσω στην ιστορία των εκλογικών δικαιωμάτων θα ανακαλύψουμε ότι το δικαίωμα στις κοινωνίες για να αποφασίσουν το είχαν αυτοί που με τον ένα ή τον άλλο τρόπο ήταν η άρχουσα τάξη του λαού. Οι πλούσιοι και ο περίγυρός τους.  Η λογική του όλοι οι ίδιοι είναι, όλοι για την καρέκλα και πολλά άλλα, είναι η λογική της υποταγής, η λογική της ήττας και της μοιρολατρίας, είναι η λογική της καταστροφής των κοινωνιών. Με αυτή τη λογική ως Προοδευτική διαφωνούμε. Στη δική μας αντίληψη δεν μπορεί και δεν είναι όλοι οι ίδιοι. Άλλο Προοδευτική άλλο Πρωτοπορία, άλλο ΑΚΕΛ άλλο ΔΗΣΥ. Η Προοδευτική, ως η παράταξη που οραματίζεται και αγωνίζεται για την αλ λαγή στην κοινωνία, καλεί όλους τους φοιτητές να μην επιτρέψουν σε άλλους να αποφασίζουν για εμάς χωρίς εμάς. Καλεί όλους του φοιτητές να εκδόσουν εκλογικό  βιβλιάριο.  Να  εκδώσουν  εκλογικό  βιβλιάριο  γιατί  με  την  παρουσία μας  στις  εκλογές  μπορούμε  να  τρομάξουμε  αυτούς  που  στέκουν  κόντρα  στα οράματα μας. M ε την συμμετοχή μας και την επιλογή των δικών μας εκπροσώ πων  μπορούμε  να  στείλουμε  μυνήματα  σε  αυτούς  που  αποφασίζουν  κόντρα στα δικά μας συμφέροντα.  H Προοδευτική λαμβάνοντας υπόψη τα πιο πάνω αναλαμβάνει την έκδοση εκλογικών βιβλιαρίων εν όψει των δημοτικών εκλογών. Η προθεσμία για έκδοση εκλογικού βιβλιαρίου λήγει στο τέλος Σεμπτεμβρίου. Όποιος ενδιαφέρεται για έκδοση εκλογικού βιβλιαρίου μπορέι να αποταθεί στο τραπεζάκι της Προοδευτικής αλλά και στον υπεύθυνο μας

ΔΗΜΗΤΡΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 99174740 ΕΙΜΑΙ ΝΕΟΣ - ΕΧΩ ΑΠΟΨΗ - ΚΡΑΤΩ ΤΗ ΔΥΝΑΜΗ ΣΤΗ ΨΗΦΟ ΜΟΥ ΚΡΙΝΩ - ΑΠΟΦΑΣΙΖΩ - ΨΗΦΙΖΩ - ΔΙΑΜΟΡΦΩΝΩ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗΣ 5.9.2011 - ΓΙΝΕ ΜΕΛΟΣ ΣΤΗ Φ.Ε.F - ΔΗΛΩΣΕ ΠΑΡΟΝ  

Mε περσινή απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των φοιτητών αποφασίστηκε πως κάθε φοιτητής που θέλει να συμμετέχει στις διαδικασίες της φοιτητική...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you