Metode i primjeri rada s mladima u području informiranja i savjetovanja mladih

Page 1

Metode i primjeri rada s mladima u podruÄ?ju informiranja i savjetovanja mladihIzdavač: PRONI CENTAR ZA SOCIJALNO PODUČAVANJE

Autor: Goran Jelenić

Tisak i grafička obrada: Fist, Borovo Godina i mjesto izdavanja: 2016. Vukovar


Metode i primjeri rada s mladima u podruÄ?ju informiranja i savjetovanja mladih u Hrvatskoj i Nizozemskoj


Težeći kontinuiranom prilagođavanju mladima, trendovima koje prate i navikama koje često mijenjaju, u svrhu usvajanja novih znanja, vještina i metoda rada, ali i razmjene i primjene istih, u području informiranja i savjetovanja mladih, osmišljen je i proveden projekt „Na praksi“ uz potporu Europske komisije kroz Program Erasmus+ . U okviru projekta organiziran je posjet promatranja rada u partnerskoj organizaciji JONG Rotterdam iz Nizozemske, što je omogućilo izravno stjecanje iskustava za djelatnike PRONI Centra za socijalno podučavanje, odnosno voditelje njihovih info centara za mlade u Osijeku, Vukovaru i Sisku. Ujedno, bila je to prilika za osmišljavanje „Priručnika s metodama i primjerima rada s mladima u području informiranja i savjetovanja mladih u Hrvatskoj i Nizozemskoj“ kojeg ovom prilikom želimo podijeliti s organizacijama civilnog društva u Hrvatskoj, Nizozemskoj, ali i širom Europe, koje provode aktivnosti informiranja i savjetovanja mladih, posebice kroz svoje info centre za mlade.

Ovim putem želimo iskazati i zahvalu partnerskoj organizaciji na pruženoj potpori u provedbi projekta i izradi ovog Priručnika, kao i svim organizacijama civilnoga društva koje su kroz dijeljenje svojih primjera dobre prakse osigurale daljnje širenje i primjenu metoda rada s mladima te na taj način doprinijele podizanju razine kvalitete rada s mladima u području informiranja i savjetovanja mladih.


Temelj izrade: Imajući u vidu sve zahtjevnije društvene trendove, brze promjene na tržištu rada, ali i sve težu gospodarsku situaciju koja utječe na cijelu populaciju te ostavlja posljedice, a posebice na mlade, područje informiranja i savjetovanja je prepoznato u svim područjima života (obrazovanje, zapošljavanje, aktivno građanstvo, socijalna politika, kultura i slobodno vrijeme, mobilnost i dr.) te kao takvo posebno naglašeno i u rezolucijama Vijeća Europe, a Info centri za mlade važni dionici u društvu u svim europskim zemljama, posebice članicama Europske unije.


Zašto informirati i savjetovati mlade? HR: Mladi su danas zbog nezaposlenosti u većini slučajeva dezorijentirani, ne znaju što i na koji način učiniti kako bi poboljšali svoj status i kvalitetu života pa nerijetko za svoj put odabiru odlazak u neke veće i «zdravije» sredine u Hrvatskoj, ali i inozemstvu. Dodatno, obzirom na dobnu granicu mladih koja je definirala skupinu mladih između 15 i 30 godina, predstavlja vidljivu razliku u njihovim primarnim potrebama. Oni koji su još uvijek srednjoškolci najčešće traže informacije koje su im relevantne za daljnje školovanje i naravno one koje se tiču slobodnog vremena i kulture mladih, dok oni koji su studenti ili to planiraju postati, najviše traže informacije vezane za stipendiranje, uz njihov studij, mobilnost i sl. Tu je i ona skupina mladih koja informacije traži radi bržeg i lakšeg uključivanja na tržište rada pa stoga se najčešće informiraju o mogućnostima dodatnog obrazovanja (formalnog i neformalnog), stjecanja radnog iskustva i dodatnog usavršavanja, uključivanja u rad udruga, volontiranja i sl., što pokazuju i posjete određenim vijestima, člancima i informacijama objavljenim na mrežnim stranicama i Facebook profilima info centara za mlade. Isto je zaključeno i kroz stalni kontakt s mladima koji dolaze u Info centre ili sudjeluju u aktivnostima koje se organiziraju u svrhu informiranja.


NL: Moderno zapadno društvo, u koje spada i Nizozemska, sa svim svojim prednostima, svakako nije izolirana od problema s kojima se mladi susreću, posebice nakon školovanja i tijekom osamostaljivanja, kada u najviše slučajeva mladi počinju živjeti u zajedničkim stambenim jedinicama, traže posao i priliku za kvalitetnijim životom. Upravo zbog uvriježene navike osamostaljivanja događaju se nepromišljeni životni potezi kod mladih koji ujedno za sobom donose specifične probleme, pa mladi u najviše slučajeva teško ili bez pomoći drugih ne znaju kako ih riješiti. Nadalje, s dodatnim problemima susreću se marginalizirane skupine mladih poput mladih s društveno neprihvatljivim ponašanjem i migrantskog porijekla, a rad s njima puno je teži i zahtjevniji, jer u najčešće slučajeva ovi mladi nisu niti evidentirani u sustav, što je značajno za daljnje rješavanje njihove specifične problematike. Kao odgovor na rješavanje problematike mladih, nizozemsko društvo je uvelo koncept izravnog informiranja i savjetovanja mladih još prije više od 25 godina, pa su tako danas Info centri za mlade sa svim svojim pratećim uslugama i sadržajima, a posebice sa svojim mobilnim timovima koji su obučeni za rad s mladima na javnim mjestima gdje se okupljaju, postali prepoznati kao mjesta informiranja i savjetovanja mladih u značajnim životnim područjima poput zdravstvene zaštite, stanovanja i upravljanja novcem, zapošljavanja i sl.


Uzimajući u obzir opisane različite potrebe i situacije mladih, informiranje i savjetovanje mladih postalo je ključno i od presudne važnosti kako za osobni, tako i za profesionalni razvoj, ali i primarno uključivanje mladih u društvo, posebice onih koji pripadaju izraženim marginaliziranim skupinama društva. Zašto unaprijediti uslugu informiranja i savjetovanja mladih? Kako bi ispunili svoju ulogu i u potpunosti bili na usluzi i potpori mladima, ovim Priručnikom namjeravamo voditelje info centara za mlade dodatno motivirati te ponuditi i podijeliti znanja i vještine u području informiranja i savjetovanja ove ciljane skupine. To se posebice odnosi na voditelje info centara za mlade koji svoj rad temelje na izravnom radu s onim mladima koji ostaju i pokušavaju pronaći svoje mjesto u lokalnoj zajednici, željni sadržaja i mogućnosti, odnosno informacija koje im lokalna zajednica pruža.

Info centar za mlade Rotterdam


Metode rada s mladima


PRONI Centar za socijalno podučavanje Regionalni info centar za mlade Osijek

info za mlade

Osijek

Kralja Zvonimira 15, 31000 Osijek Kontakti: +385/31-283-056; icm@proni.hr www.icm-osijek.info F: Info-centar za mlade Osijek Voditeljica – Zdenka Radić Godina osnutka: 2007.


Metode informiranja U prostoru - Info-pult za individualno pružanje usluga korisnicima, besplatni pristup internetu i korištenje uredske opreme, pristup informativnim i edukativnim materijalima, grupno informiranje (radionice, predavanja, prezentacije...), individualno savjetovanje i psihološka pomoć Na terenu - Fokus grupe, Sajmovi informiranja mladih, posjete školama i mladima u ruralnim sredinama (infokaravane, vršnjačke parlaonice), sudjelovanje i suorganizacija na različitim javnim (lokalnim, nacionalnim, europskim) događanjima, istupi u medijima (npr. emisije na studentskom radiju) On-line - Web stranica, Facebook

Izdvajamo: Individualni pristup „face to face“ - smatramo najučinkovitijom metodom, posebno iz razloga što se mladima može direktno pomoći u pronalaženju i prilagođavanju informacija svojim potrebama. Dodatno, ova metoda omogućava direktan kontakt, opetovane posjete i mogućnost pomoći mladima u razvoju socijalnih vještina, odnosno osobnom razvoju i uključivanju u razvoj zajednice.


PRONI Centar za socijalno podučavanje Info centar za mlade Vukovar

info za mlade Vukovar

204. vukovarske brigade 43, 32000 Vukovar Kontakti: +385/32-450-106 icm-vu@proni.hr www.icm-vukovar.info F: Info-centar Za Mlade Vukovar Voditeljica – Karolina Šoš Živanović Godina osnutka: 2009.


Metode informiranja U prostoru - Info pult za individualno informiranje i savjetovanje, besplatni pristup internetu i uredskoj opremi, info ploča "Informiraj se", informativni i edukativni materijali, info prezentacije, grupno informiranje i individualno savjetovanje Na terenu - Info prezentacije, informativke, putujuća informiraonica, 5 info točki na području grada, Dan informiranja mladih, akcije u zajednici On-line - web stranica, Facebook, e-mail, Youtube kanal, on-line informativke

Izdvajamo: 1. Online informativke - kratke video prezentacije, animacije, filmovi koje za cilj imaju približiti mladima neku temu na njima prihvatljivi način koristeći se internetom i Youtube kanalom. 2. Informativke - informativne radionice i prezentacije koje putem grupnog informiranja mladih direktno utječu na razinu informiranosti mladih o aktualnim temama.


BEBRINSKA UDRUGA MLADIH Lokalni info centar za mlade Bebrina

Lokalni info centar za mlade

Bebrina

Bebrina 81, 35254 Bebrina Kontakti: +385/99-409 1275; martina.crnac@gmail.com F: Lokalni info centar za mlade Bebrina Voditeljica – Martina Stepić Godina osnutka: 2014.


Metode informiranja U prostoru - Edukativne metode Timsko – suradničko učenje Stručnog tima Learning by doing Na terenu - Sajam informiranja Tribine – javnozagovaračke aktivnosti Promocija u medijima (radio, novine, televizija) On-line - Web stranica, Facebook

Izdvajamo: Learning by doing (Edukativna metoda) – Stručni tim Bebrinske udruge mladih provodi edukacije za svoje članove i korisnike, odnosno vrši prijenos usvojenih stečenih znanja i iskustava u područjima bitnih za rad s mladima, rad u grupama, timski rad, timsku medijaciju, komunikacijske i prezentacijske vještine, socijalno poduzetništvo, ruralni razvoj, garanciju za mlade, EU, pisanje i provedbu projekta, politike za mlade i dr.


info centar mogućnosti

UDRUGA ZA PROMICANJE POZITIVNE AFIRMACIJE MLADIH U DRUŠTVU „Impress“ DARUVAR Info Centar Mogućnosti

CENTAR ZA INFORMIRANJE MLADIH UDRUGE IMPRESS

Ivana Zajca 3, 43500 Daruvar Kontakti: +385/98-953-7002; info@icm-mogucnosti.info; www.icm-mogucnosti.info; F: Info Centar Mogućnosti Voditelj – Dubravko Šopar Godina osnutka: 2016.


Metode informiranja U prostoru - Individualno, grupno, World caffe, kreativne radionice, multimedija, diskusija, debata, brain-stroming, vršnjačka podrška, "oglasna ploča", info kutak s letcima/novinama, mini knjižnica Na terenu - Grupno, izložbeni štandovi, prezentacije u odgojno-obrazovnim ustanovama flash-mob, mediji i intervjui (tv, radio, tiskovine), neformalni razgovori, letci, treasure hunt, okrugli stolovi, debate, suradnje s drugim organizacijama civilnog društva u regiji On-line - Portal, facebook stranica, mailovi, skype

Izdvajamo: Vršnjačka podrška - metoda uključuje dvije strane odnosno mlade koji žele podijeliti znanje o nekom području, žele se osjećati korisno te dati drugima informacije kao što ih i sami traže. Ujedno na taj način mladi samostalno uz mentorstvo službenih osoba Info centra sami istražuju temu o kojoj žele znati više gdje je službena osoba posrednik, poveznik između mladih koji mogu pomoći jedni drugima, te ujedno ohrabruje time mlade za još aktivniju participaciju mladih u društvu.


PRONI Centar za socijalno podučavanje Info centar za mlade Sisak

info za mlade

Sisak

Perivoj Viktorovac bb, 44000 Sisak Kontakti: +385/44-880-826; +385/91-545-9630; icm-sk@proni.hr www.icm-sisak.info; F: ICM Sisak Voditelj – Igor Kovač Godina osnutka: 2009.


Metode informiranja U prostoru - Interaktivni rad sa korisnicima/ posjetiteljima ICM-a, pomoć prilikom potrage za informacijama, uslužne djelatnosti: printanje, skeniranje, slanje mailova i sl., edukacije i radionice, volonterske akcije (pripreme volontera na rad; organiziranje volonterskog angažmana), provedba obrazovnih aktivnosti sukladno projektima u provedbi, skupovi, tribine, sastanci i dr. Na terenu - Promotivne akcije sukladno projektima, promotivni štandovi, obilježavanje Europskih i svjetskih važnih datuma, sajmovi udruga i sajmovi informiranja, info točke On-line - Izdvajanje mladima interesantnih sadržaja, promotivne obavijesti u skladu sa projektima u provedbi, pružanje informacija na specifične teme (sukladno 7 poglavlja NPM), objave mjesečnika ''biltena'' o zapošljavanju mladih

Izdvajamo: Izravan pristup mladima – osobni kontakt i rad na potrazi za informacijama koje mladi potražuju vezane uz specifične teme, seminari, radionice i edukacije. On-line rad – pomoć prilikom potrage za informacijama sukladno mail upitima korisnika, izdvajanje mladima interesantnih sadržaja kroz blog-web objavu informacija.


REHABILITACIJSKI CENTAR ZA STRES I TRAUMU Info centar za mlade Hrvatska Dubica

Vjekoslava Venka 3, 44450 Hrvatska Dubica Kontakti: +385/98-188-2354; vukoviczeljka23@gmail.com F: Info centar za mlade Hrvatska Dubica Voditeljica – Željka Vuković Godina osnutka: 2015.


Metode informiranja U prostoru - Edukativne i kreativne radionice, razni informativni materijali kao što su letci i plakati, savjetovanje jedan na jedan On-line - Pružanje on-line informacija od različitih portala, stranica, centara i info centara za mlade, mogućnosti javljanja mailom ukoliko postoji kakav problem

Izdvajamo: Savjetovanje i informiranje putem edukativnih radionica koje održavam u Info centru, na kojima svi zajedno razgovaramo o problemima s kojima se susreću, radi li se o školi, poslu ili nečem sasvim trećem... Volontiranje na različitim seminarima mladi zajedno s voditeljicom lakše dolaze do informacija koje su im potrebne, a nisu sigurni kako doći do njih te uče na koji način iskoristiti nešto što im je zapravo dostupno. Ujedno na taj način pronalaze i rješenja određenih problema i sudjeluju sa svojim idejama.


MREŽA UDRUGA ZAGOR Informiraj i kreiraj!

INFORMIRAJ I KREIRAJ!

Trg svete Jelene 6, 49210 Zabok Kontakti: +385/49-222-635; mreza@zagor.info www.zagor.info F: Mreža udruga Zagor / T: @zagorinfo Voditeljica – Jelena Knjaz Godina osnutka: 2014.


Metode informiranja U prostoru - Informativni pult, info-zid, letci, brošure, fokusgrupe, predavanja, radionice, računala za slobodno korištenje, publikacije, face-to-face u uredu udruge. Na terenu - Objave u tiskanim i elektroničkim medijima, radijske emisije, predavanja i radionice, javne tribine, javne akcije, Sajam udruga, sudjelovanjem u radnim tijelima JLRS, upravnim odborima, video animacije, radio spotovi, letci, brošure, telefonsko informiranje, anketa, info-štandovi, face-to-face On-line - Internetska stranica (Facebook, web, twitter)

Izdvajamo: Predavanja, radionice i fokus grupe – primjer su „face-to-face“ oblika rada s mladima jer njime mladi mogu učiti i saznati najnovije informacije o područjima koja ih zanimaju. Na ovaj način mlade učimo i informiramo o temama iz područja zapošljavanja (samozapošljavanje, kako se predstaviti na razgovoru za posao, kako napisati CV i sl.), mobilnosti (kroz Eurodesk, o Erasmus+, mogućnostima mobilnosti, o sudjelovanju u procesima donošenja odluka i sl.) i drugim temama važnim za mlade.


INFO ZONA Regionalni informativni centar za mlade Info zona

Jerina 1, 21000 Split Kontakti: +385/21-339-909; info@infozona.hr www.infozona.hr; F: Info zona Voditelj – Darko Čop Godina osnutka: 2008.

INFO ZONA


Metode informiranja U prostoru - Prezentacije različitih programa za mlade, javne tribine, okrugli stolovi, edukacije, sastanci i sl. Na terenu - Info kopče u srednjim školama; aktivnosti neformalne edukacije koje se temelje na iskustvenom učenju i vršnjačkom informiranju , multimedijalna događanja na mjestima na kojima se okupljaju mladi i sl. On-line - Portal za mlade (infozona.hr); Radijska emisija Info zona na radiju; video reportaže; YouTube kanal Info zone; You Tube stream pojedinih događanja u prostoru kako bi mladi iz udaljenih mjesta mogli pratiti događanje

Izdvajamo: Vršnjačko informiranje - prenošenja informacija, ali i iskustava u prostorima na kojima se okupljaju mladi (škole, javne površine, kafići i klubovi i sl.) Informiranje putem neprofitnog medijskog programa - portal, radio emisija, tiskani magazin, YouTube kanal s audio/video zapisima


MLADI U EUROPSKOJ UNIJI „TOČKA – Info centar za mlade“

Prilaz tvornici 41, 22000 Šibenik Kontakti: +385/22-340-104 info@mladi-eu.hr; www.mladi-eu.hr Voditelj – Vinko Livaković Godina osnutka: 2014.


Metode informiranja U prostoru - Savjeti djelatnika naše organizacije zainteresiranim strankama Na terenu - Postoji pet info točaka koje redovito ažuriramo i nadopunjujemo, predavanja, radionice, javne tribine, okrugli stolovi, info pultovi On-line - Newsletteri koje upućujemo

Izdvajamo: Putem info točaka koje se na tjednoj bazi redovito ažuriraju i osvježavaju novim podacima i informacijama, omogućeno je mladima da budu u toku sa svim zbivanjima koja obuhvaćaju područje interesa mlađe populacije. Predavanjima o raznim temama (mobilnost, Garancija za mlade, socijalno/ društveno poduzetništvo) nastoji se mlade integrirati u društvene procese, osnažiti ih, pomoći im da prepoznaju vlastitu vrijednost i vlastiti potencijal te na taj način doprinesu društvenoj zajednici i budu kreatori boljeg i pravednijeg svijeta u budućnosti.


UDRUGA ZUM Info-centar za mlade Pula

Kandlerova 10, 52 100 Pula Kontakti: +385/52-211-364; +385/99-252-9488; +385/98-1673-494 info@mladipula.org; www.mladipula.org F: Info-centar za mlade Pula Voditeljica – Zorica Višković Godina osnutka: 2006.


Metode informiranja U prostoru - Razgovor, diskusija, neformalno-obrazovne metode (energizeri, društvene igre s ciljem boljeg upoznavanja i stvaranja opuštene atmosfere) Na terenu - Distribucija magazina za mlade 3ska, održavanje informativnih karavana u školama, Sveučilištu, predstavljanje na edukacijama, informiranje po parkovima On-line - Komunikacijski kanali: FB Info-centar za mlade Pula, e-bilten INFOZUM, www.mladipula.org ,Yotube Udruga ZUM, e-mail

Izdvajamo: Informativne karavane - u dogovoru sa školama, fakultetima i drugim zainteresiranim dionicima mladi se u 15 do 20 minuta informiraju o različitim temama koje su njima interesantne. Nakon informativne karavane, organizirana su savjetovanja i daljnja informiranja u prostoru info centra. „Pop-up“ informiranje - kratke akcije informiranja na mjestima gdje se okupljaju mladi. U večernjim satima posjećujemo javna mjesta gdje se okuplja velik broj mladih. Priključujemo im se i pružamo kratke informacije, dijelimo letke i korisne promo materijale.


CARPE DIEM udruga za poticanje i razvoj kreativnih i socijalnih potencijala djece, mladih i odraslih Info centar za mlade Karlovačke županije

Maksimilijana Vrhovca 13, 47000 Karlovac Kontakti: +385/47-422-347, +385/91-422-3471 info@carpediem.hr http://portalzamlade.info/ F: Info centar za mlade Karlovačke županije Voditelj – Marko Petančić Godina osnutka: 2009.


Metode informiranja U prostoru - Grupno i individualno informiranje putem radionica, okruglih stolova, javnih tribina, osobno (licem u lice), telefonski, putem e-maila Na terenu - Putem mobilnih info točaka - Info bicikl koji se kreće po lokacijama i događanjima od interesa za mlade - Info pult koji se postavlja u školama (jednom tjedno) te po lokacijama i događanjima od interesa za mlade On-line - Info portal za mlade – objavljivanje članaka, kalendar te blog

Izdvajamo: 1. Informiranje preko info portala za mlade iz Karlovačke županije. Obuhvaća sva područja djelovanja mladih (kultura, sport, obrazovanje, aktivizam, volontiranje, zapošljavanje i poduzetništvo, mladi i EU, zdravlje, socijalno uključivanje), s naglaskom na događanja u lokalnim zajednicama, mogućnostima za mlade koji se nude u lokalnim zajednicama, ali i šire – u Hrvatskoj, ali i u EU. 2. Informiranje preko mobilnih točaka – mobilne točke su mjesta na kojima se postavlja mobilni štand s promotivnim, informativnim i edukativnim materijalima. Mobilne točke se postavljaju po potrebi na mjesta koja su od interesa za mlade (koncerti, festivali i druga događanja zanimljiva mladima) te u srednjim školama.


STICHTING JONG ROTTERDAM JIP ROTTERDAM

Vijverhofstraat 47, 3032 SB, Rotterdam Kontakti: +31/10-436-5730 www.jip.org/nl F: JIP Rotterdam Voditeljica – Els Stam Godina osnutka: 1992.


Metode informiranja U prostoru - Grupno i individualno informiranje i savjetovanje mladih putem izravnog razgovora s korisnicima, kroz radionice i treninge te putem telefona, e-maila i aplikacije WhatsApp. Na terenu - Putem mobilnih timova, Info busa, radionica u školama i na javnim mjestima gdje se okupljaju mladi On-line - Web i facebook stranica Info centra za mlade

Izdvajamo: 1. Informiranje mladih putem Info busa - koji posjećuje mlade, najčešće ispred srednjih škola, koji nisu u mogućnosti ili izravno ne koriste usluge informiranja i savjetovanja mladih u fizičkom prostoru Info centra za mlade. Voditelji rada s mladima u Info bus-u informiraju mlade kroz široki spektar informacija osobno, putem letaka i video prikaza. 2. Geldmattie - metoda koja pomaže u rješavanju financijskih problema mladih kroz vršnjačku edukaciju i pružanje podrške u kontroli proračuna. U provedbu metode sudjeluje određen broj timova (trenutno 12), a svaki tim radi s unaprijed izabranim mladima koje educiraju, prate i pružaju potporu tijekom određenog vremenskog perioda, kako bi prevladali financijske poteškoće.


Info bus, Rotterdam


Radionica za popravak bicikala „Bike shop“ Rotterdam i Gouda


STICHTING JONG ROTTERDAM JONG GOUDA

Jan Verzwollesteaat 2a, 2800, Gouda Kontakti: +31/10-436-5730 www.jongerenwerk.nl F: JONG GOUDA Voditelj – Dick Smit Godina osnutka: 1992.


Metode informiranja U prostoru - Grupno informiranje i savjetovanje mladih putem radionica s posebnim naglaskom na okupljanje posebnih skupina mladih u društvu Na terenu - Rad na ulici "Street work" i na prostorima gdje se okupljaju mladi putem mobilnih timova.

Izdvajamo: Radionica za popravak bicikala „Bike shop“– ova metoda rada s mladima ima za cilj uključiti mlade s financijskim i obrazovnim poteškoćama kako bi kroz rad u radionici za popravak bicikala stekli radne navike i radno iskustvo. Mladi koji su primljeni u radionicu mogu u njoj raditi maksimalno dvije godine i primati simboličnu naknadu za obavljeni posao. Za to vrijeme voditelj radionice s njima radi na njihov socijalizaciji te intenzivnom informiranju i savjetovanju u području upravljanja novcem, uključivanja u obrazovni svijet i daljnje usavršavanje, odnosno uključivanje na tržište rada.


Primjeri dobre prakse


Info bicikl je oblik mobilne info točke, no njezina namjena je osim informiranja i prikupljanje informacija o potrebama mladih. Info bicikl ima kutiju za pitanja gdje svaka mlada osoba može napisati pitanje na koje treba odgovor i košaricu informacija koja sadrži promotivne i informativne tiskane materijale. Pitanja se postavljaju na već pripremljenom obrascu koji sadrži prostor za pitanje te da li osoba želi da joj se ogovori putem portala ili osobno. Ukoliko osoba želi da joj se odgovori osobno potrebno je upisati svoj kontakt. Info bicikl vozi volonter/ka koji je posebno educiran za komunikaciju i rad s mladima, a info bicikl je aktivan od ožujka do studenog (uvjetovano vremenskim prilikama).


Dan informiranja mladih Vukovar “VuMi” cilj dana informiranja mladih je okupiti sve relevantne ustanove i udruge koje se bave mladima ili su kroz svoj rad u neposrednom doticaju s mladima, a pritom djeluju na području grada Vukovara, u svrhu predstavljanja svojih programa, aktivnosti i usluga za mlade na jednom mjestu. “VuMi” je zamišljen kao jednodnevna aktivnost informiranja mladih, putem direktnog sudjelovanja mladih na informativkama te putem predstavljanje udruga/ustanova gdje bi mlade osobe mogle kroz pripremljene promotivne materijale pregledati sve programe i aktivnosti koje se nude za njih, direktno razgovarati s predstavnicima udruga i institucija te tako dobiti dodatne informacije ili se pak direktno uključiti u neke programe/aktivnosti institucija ili udruga.

info za mlade Vukovar


Pop-up" informiranje

Riječ je o kratkim akcijama informiranja na mjestima gdje se mladi okupljaju. Djelatnici Info centra za mlade priključuju se mladima s kratkim informacijama, dijele letke i korisne promo materijale.


Zaseban kutak na web stranici Info centra za mlade Sisak pomoću kojeg se mladima pružaju točne informacije o procedurama izrade osobnih dokumenata (putovnica, osobna iskaznica, vozačka), te pruža pomoć prilikom završetka škole u obliku smjernica za zadovoljavanje zakonskih obveza.


Info kopča specifičan je način grupnog informiranja mladih, najčešće srednjoškolaca. To je dinamičan, brz i efikasan način informiranja mladih u kojem se u samo jedan školski sat (45 minuta) mladima predstavi nekoliko tema odnosno područja relevantnih za njihove živote. Temelji se na Pecha Kucha konceptu u sklopu kojeg svaki od prezentera na raspolaganju ima 20 slideova (najčešće fotografije uz minimalno teksta) i za svaki slide ima na raspolaganju 20 sekundi što znači da ukupno svaki prezenter za svoju prezentaciju ima ukupno 400 sekundi odnosno 6 minuta i 40 sekundi. Cilj Info kopče jest, na mladima zabavan i interesantan način, predstaviti različite teme, ponuditi korisne informacije i osnažiti ih, motivirati za aktivni angažman, preuzimanje inicijative, realiziranje vlastitih ideja i unaprjeđenje osobnih kompetencija i sposobnosti.

INFO ZONA


Info bus

info za mlade Osijek

mobilni sajam informiranja mladih – unajmljen i označen autobus gradskog prijevoza koji prometuje na različitim gradskim i prigradskim relacijama te u kojem je putnicima omogućen WI FI pristup internetu. Ulazna šifra je „klik" na web stranicu Info-centra za mlade Osijek, što korisnike automatski spaja na kategoriju u kojoj se mogu informirati o aktivnostima organizacija i institucija koje u svom području rada imaju mlade. Tako smo mladima omogućili lakši pristup informacijama o sadržajima za mlade u gradu Osijeku te time zamijenili uobičajeno informiranje putem štandova. Ulazna šifra za internet može se mijenjati sukladno aktualnim događanjima i temama, a što smo koristili tijekom europske kampanje Time to move, obilježavanja Međunarodnog dana tolerancije, Mjeseca borbe protiv ovisnosti, itd. Osim toga, putnici u autobusu mogu se informirati metodom „Elevator pitch" - pružiti u kratkom vremenu (nekoliko autobusnih stanica) najosnovnije informacije na jednostavan način, koristeći pri tome mikrofon i razglas. Cilj metode je informirati mlade o različitim temama na drugačiji i zanimljiviji način te pri tome doći do većeg broja mladih.


Rad na ulici „Street work“ Rad s marginaliziranim i problematičnim mladima – ima za cilj zaštititi najugroženije ljude – najčešće mlade osobe – i pružiti im sredstva zaštite. Izazov voditelja rada s mladima koji radi na „ulici“ jeste raditi s mladima koji žive u teškim uvjetima i koji pate od višestruke društvene isključenosti. Za njih, voditelji rada s mladima su prva i posljednja karika u lancu obrazovanja i društvene (socijalne) pomoći. Ovom metodom, ciljanoj skupini se podiže samopoštovanje, razvijaju osobne vještine što kasnije dovodi do omogućavanja sudjelovanja u društvenom životu zajednice. Nekoliko su važnih koraka u ovoj metodi rada: 1. Preliminarno istraživanje – prikupljanje informacija o ciljanoj skupini 2. Terensko istraživanje – razgovor s ljudima koji su u kontaktu i susreću se s mladima te posjet lokaciji na kojima se mladi okupljaju kada nisu tamo, a u svrhu boljeg upoznavanja s njihovim navikama 3. Uspostava kontakta s mladima – predstavljanje tko si i zašto si tu 4. Uspostava bližeg odnosa s mladima – individualno ili grupno, u svrhu izgradnje povjerenja i pokušaja pružanja podrške 5. Pružanje pomoći i podrške 6. Kontrola procesa, evaluacija i prilagođavanje pojedinim situacijama


Rad s mladima na terenu Različit je od uobičajenog koncepta rada s mladima, budući da je usmjeren na rad s mladima na njihovom „teritoriju“. Stoga voditelji rada s mladima rade s mladima na mjestima koje su oni odabrali, npr. ulica, kafić, shopping centar i sl., odnosno stupaju u kontakt s mladima gdjegod da su. Stoga i sam kontakt s mladima se upravo događa na terenu, gdje se također razvijaju i odnosi u svrhu daljnjeg rada s mladima. Ključ rada s mladima na terenu, pored svega, leži u njegovoj fleksibilnosti, a prednost je što voditelji rada s mladima ne moraju razmišljati o osiguravanju prostora već samo o načinu najboljeg prepoznavanja potreba mladih na mjestima gdje se oni okupljaju. „Kao voditelj rada s mladima na ulici za ciljanu skupinu(e) postaješ prepoznatljiva osoba od povjerenja i važnosti za rješavanje njihovih problema te je stoga kontinuitet prisutnosti iznimno važan“.


i još...

„Informiranje mladih nije samo na pojedincima/kama već na cjelokupnoj organizaciji osoba različitih znanja i područja rada što doprinosi širem spektru tema u području informiranja i savjetovanja mladih" „Metode provedbe pojedinih aktivnosti ovise o ciljanoj skupini mladih, dobi mladih i potrebama mladih"

INFORMIRAJ I KREIRAJ!


Prostor Osim različitih metoda rada, bilo da je riječ o metodama koje se u svrhu informiranja i savjetovanja mladih provode u prostoru info centara za mlade, na terenu ili putem on-line komunikacijskih alata, vizualni izgled info centra za mlade, a posebice njegova dostupnost, kako lokacijski, tako i za osobe s invaliditetom, značajni su za razvoj kompletne usluge. Dostupni i lijepo uređeni prostori s pregledno naznačenim uslugama i dostupnim materijalima u kojima se mogu organizirati i različite promotivne i obrazovne aktivnosti, dodatno doprinose snažnijem informiranju i savjetovanju mladih.Značaj međusektorske suradnje: Savjetodavni odbor je primjer dobre prakse umrežavanja kojim se pokazuje kako je međusektorska suradnja značajna u svrhu poboljšanja programa, aktivnosti i usluga za mlade. Potreba ove skupine zasnovana je prvenstveno na razmjeni informacija u području rada s mladima te bržem protoku informacija do krajnjih korisnika - mladih. Stoga, s ciljem unaprjeđenja protoka i kvalitete informacija na lokalnoj razini, PRONI Centar za socijalno podučavanje 2009. godine u sklopu Info centara za mlade Osijek, Vukovar i Sisak, uspostavlja Savjetodavne odbore s predstavnicima različitih institucija, ustanova i udruga s područja grada/zajednice u kojoj Info centar djeluje. Savjetodavni odbor u samim početcima rada pokazao se kao odlična gradska „mreža“ djelatnika koji rade s mladima. U samom startu informacije su se brže kretale od ustanova do udruga i obrnuto te su na taj način dolazile do većeg broja mladih, što prije nije bila praksa. Ovim načinom suradnje različitih dionika lokalne zajednice omogućeno je mladima da kroz Info centar za mlade dobiju točne i pravovremene informacije širokog spektra i time na jednom mjestu pronađu i izaberu onu koja je namijenjena upravo njima ponaosob.


Priručnik pripremili:

PRONI CENTAR ZA SOCIJALNO PODUČAVANJE www.proni.hr

STICHTING JONG ROTTERDAM www.jongerenwerk.nl

Sufinancirano sredstvima programa Europske unije Erasmus+. Ova publikacija odražava isključivo stajalište autora publikacije i Komisija se ne može smatrati odgovornom prilikom uporabe informacija koje se u njoj nalaze.

Erasmus+


Millions discover their favorite reads on issuu every month.

Give your content the digital home it deserves. Get it to any device in seconds.