Page 97

L’empremta de Picasso, Miró, Gaudí i Casals

La Fábrica, obra de Picasso. Horta de Sant Joan

Gaudi Centre. Reus Turisme

L

’itinerari uneix els municipis que van inspirar a quatre genis universals

Museu Miró. Mont-roig del Camp. PTDT

Vil·la Casals. El Vendrell. PTDT

del món de la cultura i les arts: El Vendrell (el músic Pau Casals), Reus

(l’arquitecte Antoni Gaudí), Mont-roig del Camp (el pintor Joan Miró) i Horta de Sant Joan (el pintor Pablo Picasso). La ruta recorre la demarcació de Tarragona d’un extrem a l’altre, enmig de paratges diversos i plens d’encant.

La huella de Picasso, Miró, Gaudí y Casals

El itinerario une los municipios que inspiraron a cuatro genios universales del mundo de la cultura y de las artes: El Vendrell (el músico Pau Casals), Reus (el arquitecto Antoni Gaudí), Mont-roig del Camp (el pintor Joan Miró) y Horta de Sant Joan (el pintor Pablo Picasso). La ruta recorre la provincia de Tarragona de un extremo al otro, en medio de parajes diversos y llenos de encanto.

The mark of Picasso, Miró, Gaudí and Casals

The route connects the towns that inspired four universal geniuses of the world of culture and the arts: El Vendrell (the musician Pau Casals), Reus (Antoni Gaudí), Mont-roig del Camp (the painter Joan Miró) and Horta de Sant Joan (the painter Pablo Picasso). The route crosses Tarragona from end to end, taking in different and charming beauty spots.

L’empreinte de Picasso, Miró, Gaudí et Casals

L’itinéraire relie les communes qui ont inspiré quatre génies universels issus du monde de la culture et des arts : El Vendrell (le musicien Pau Casals), Reus (l’architecte Antoni Gaudí), Mont-roig del Camp (le peintre Joan Miró) et Horta de Sant Joan (le peintre Pablo Picasso). La route sillonne d’un bout à l’autre la région de Tarragone, au milieu de sites très divers et pleins de charme.

Следы Пикассо, Миро, Гауди и Казалса

Маршрут соединяет города, которые вдохновили четырех универсальных гениев культурного и художественного мира: Эль-Вендрель (музыкант Пау Казалс), Реус (архитектор Антони Гауди), Монт-родж-дель-Камп (художник Жоан Миро) и Орта-де-Сант-Жоан (художник Пабло Пикассо). Маршрут проходит по всей Таррагоне от одного края до другого через полные очарования различные пейзажи.

Escapades per la rodalia 95

La ruta del Paisatge dels Genis La ruta del Paisaje de los Genios The Landscape of the Geniuses route La Route du Paysage des Génies Маршрут “Пейзаж гениев” El Vendrell → Reus → Mont-roig del Camp → Horta de Sant Joan (02h 36m)

CAT La ruta s’endinsa en els paisatges i les tradicions que impregnen l’obra dels quatre genis, i s’atura als museus dedicats a la seva vida i obra.

ESP La ruta se adentra en los paisajes y las tradiciones que impregnan la obra de los cuatro genios y se detiene en los museos dedicados a su vida y obra.

ENG This route explores the landscapes and the traditions that imbue the work of the four geniuses, and stops at the museums dedicated to their life and work.

FR La route s’enfonce dans des paysages et des traditions qui imprègnent l’œuvre des quatre génies, et touche à sa fin dans les musées consacrés à leur vie ainsi qu’à leurs œuvres. RU Маршрут проходит по пейзажам и традициям, которыми пропитаны работы четырех гениев, с остановками в музеях, посвященных их жизни и работе.

Daurada 2014  

REVISTA ASOCIACIÓN HOTELERA SALOU -CAMBRILS - LA PINEDA

Daurada 2014  

REVISTA ASOCIACIÓN HOTELERA SALOU -CAMBRILS - LA PINEDA

Advertisement