Page 83

El plaer d’anar de botigues

Salou. Rafael López-Monné PTS

D

The pleasure of shopping

ivers i de qualitat, el comerç és un dels

The Costa Daurada’s diverse and premium trade and commerce is one of the

puntals de l’economia de la Costa

mainstays of its economy. Salou, Cambrils, Reus and Tarragona all boast an

Daurada. Salou, Cambrils, Reus o Tarragona

unrivalled range of shops of all types: fashion, accessories, perfumes, food,

compten una oferta inigualable d’establiments

decoration, household, electronics, recreation and culture... Myriad options,

comercials de tot tipus: moda, complements,

ranging from the most traditional product to utterly exclusive and cutting-

perfumeria, alimentació, decoració, llar, electrònica,

edge articles, plus several tax-free service points scattered over the region.

lleure i cultura... Mil i una possibilitats per escollir,

Shopping on the Costa Daurada is, purely and simply, a pleasure.

des del producte més tradicional fins al més exclusiu i avantguardista, amb diversos punts de

Shopping. Turisme de Cambrils

servei tax free repartits pel territori. Comprar a la Costa Daurada és tot un plaer.

El placer de ir de tiendas

Diverso y de calidad, el comercio es uno de los puntales de la economía de la Costa Daurada. Salou, Cambrils, Reus o Tarragona tienen una oferta inigualable de establecimientos comerciales

Shopping. Turisme de Cambrils

de todo tipo: moda, complementos, perfumería, alimentación, decoración, hogar, electrónica, ocio y cultura... Mil y una posibilidades para escoger, desde el producto más tradicional hasta el más exclusivo y vanguardista, con distintos puntos de venta de servicio tax free repartidos por el territorio. Comprar en la Costa Daurada es todo un placer.

El plaer d’anar de botigues 81

Daurada 2014  

REVISTA ASOCIACIÓN HOTELERA SALOU -CAMBRILS - LA PINEDA

Daurada 2014  

REVISTA ASOCIACIÓN HOTELERA SALOU -CAMBRILS - LA PINEDA

Advertisement