Page 1

Погрижи се за природата

Вземи смартфон смартф с 50 лв. отстъпка

Huaweii A H Ascend d Y300

Alcatel Alcat tel One Touch S'POP

Samsung Galaxy S II Plus

25 октомври / 30 ноември 2013 www.globul.bg


30

81

3290

21

81

ÌÃ ÍÆÒ

ÌÃÍÆÒ

2390

ÌÃ ÍÆÒ

ÌÃÍÆÒ

THE OFFICIAL SMARTPHONE

Върни стария си телефон за рециклиране и вземи 50 лв. отстъпка за нов смартфон. Офертата важи за частни лица, настоящи абонати на GLOBUL, при сключване на нови 2-годишни договори за нова SIM карта с абонаментна програма GLOBUL WEB&TALK 49.99 и за лизинг на мобилен телефон до 30.11.2013 г. или до изчерпване на количествата.


²ÆÄÁÐÏÌÆÈÎÏÓÏÈÁÐÑÉÑÏÅÁÓÁ ÆÐÏÌÆÈÎÏÉÈÁÓÆÂ

В броя

®ÉÆÃ*/2%8/ÃàÑÃÁÍÆØÆÈÁÆÅÎÏÒÍÁÌËÉÒÓÛÐËÉÍÏÇÆÍÅÁÐÏÅÏÂÑÉÍÏËÏÌÎÁÓÁÒÑÆÅÁ©ÈÁÅÁÂÛÅÆÙÐÏÌÆÈÆÎ ËÁËÓÏÎÁÐÑÉÑÏÅÁÓÁÓÁËÁÉÎÁÒÆÂÆÒÉÉÍÁÍÆÒÓÑÁÖÏÓÎÏÐÑÆÅÌÏÇÆÎÉÆÈÁÓÆ£ÑÛÚÁÙÒÓÁÑÉàÒÉÓÆÌÆÕÏÎÈÁ ÑÆ×ÉËÌÉÑÁÎÆÁÎÉÆÓÉÅÁÃÁÍÆ50 лв. отстъпкаÐÑÉÈÁËÔÐÔÃÁÎÆÎÁÎÏÃÒÍÁÑÓÕÏÎ £ÉÇÒÛÚÏÉÎÏÃÉÓÆÎÉÐÑÆÅÌÏÇÆÎÉàÈÁÒÍÁÑÓÕÏÎÉxÃÐÆØÁÓÌàÃÁÚÉàÓHTC One mini ÉÅÛÌÄÏÏØÁËÃÁÎÉàÓ Samsung Galaxy Note 3.  ®ÁÒÓÑÐÛËÚÆÎÁÍÆÑÉÙÎÁÙÉÓÆÐÑÆÅÌÏÇÆÎÉàÈÁÍÏÂÉÌÆÎÉÎÓÆÑÎÆÓGoWeb UnlimitedÈÁÓÆÌÆÕÏÎÉÈÁ ËÏÍÐßÓÛÑÉÓÁÂÌÆÓËÁËÓÏÉÐÏÌÆÈÎÁÉÎÕÏÑÍÁ×ÉàÈÁÎÁØÉÎÉÓÆÎÁÓÁÑÉÕÉÑÁÎÆ

3


99

149 лв.

.

лв

с GLOBUL WEB&TALK 49,99 ƒ ƒ ƒ ƒ

Сензорен PLS TFT дисплей 5 MP камера с автофокус Android OS Двуядрен 800 MHz процесор

189

239 лв.

.

лв

с GLOBUL WEB&TALK 49,99 ƒ 10.9 см (4.3") Super AMOLED Plus дисплей ƒ 8 MP камера, HD видео ƒ Android OS ƒ Двуядрен 1.2 GHz процесор

¯ÕÆÑÓÁÓÁÃÁÇÉÐÑÉÒËÌßØÃÁÎÆÎÁÎÏÃÄÏÅÉÙÆÎÅÏÄÏÃÏÑÈÁÎÏÃÁ6,0ËÁÑÓÁÅÏÄÉÌÉÅÏÉÈØÆÑÐÃÁÎÆÎÁËÏÌÉØÆÒÓÃÁÓÁ°ÛÌÎÁÉÎÕÏÑÍÁ×ÉàÃÓÛÑÄÏÃÒËÁÓÁÍÑÆÇÁÎÁ*/2%8/ÉÎÁZZZJOREXOEJ


99 лв.

49

.

лв

с GLOBUL WEB&TALK 13,99 ƒ 8.9 см (3.5") капацитивен дисплей ƒ 3.2MP камера, МР3 плейър, радио ƒ Android OS Jelly Bean ƒ 1 GHz процесор

99

149 лв.

.

лв

с GLOBUL WEB&TALK 20,99 ƒ ƒ ƒ ƒ

10.2 см (4") капацитивен дисплей 5 MP камера, МР3 плейър Android OS Двуядрен 1 GHz процесор

199

249 лв.

.

лв

с GLOBUL WEB&TALK 20,99 ƒ 11.9 см (4.7") капацитивен дисплей ƒ 8 MP камера с автофокус и 3D снимки ƒ Android OS Jelly Bean ƒ Двуядрен 1 GHz процесор


£ÐÆØÁÓÌàÃÁÚ ÉÈÂÏÑ ³ÔËÃÒÆËÉÆÅÉÎÒÍÁÑÓÕÏÎÆÏÓÉÈËÌßØÉÓÆÌÎÁËÌÁÒÁÉÉÈÐÛÌÎÆÎÒ ÉÎÏÃÁ×ÉÉÉÓÆÖÎÏÌÏÄÉÉ®ÆÈÁÃÉÒÉÍÏÅÁÌÉÉÒËÁÙÅÁÂÛÅÆÙÌÉÅÆÑ ÅÁÒÆÎÁÒÌÁÇÅÁÃÁÙÎÁÔÌÓÑÁÂÛÑÈÉÓÆÐÑÏ×ÆÒÏÑÉÉÌÉÐÑÏÒÓÏÅÁÒÉà ËÑÁËÒÍÏÅÁÓÁÓÏÃÁÒÁÎÁÙÉÓÆÐÑÆÅÌÏÇÆÎÉàËÏÉÓÏÚÆÓÆÎÁËÁÑÁÓ ÅÁÂÛÅÆÙÄÏÑÅÒÎÏÃÁÓÁÒÉÓÆÖÎÏÌÏÄÉØÎÁÐÑÉÅÏÂÉÃËÁ ¡ÒGLOBUL WEB&TALK 49.99ÐÏÌÔØÁÃÁÙÉ800 мин.ÈÁÑÁÈÄÏÃÏÑÉà ¢ÛÌÄÁÑÉàÉØÔÇÂÉÎÁÉ1500 MBÈÁÅÁÒÛÑÕÉÑÁÙÁËÓÉÃÎÏÐÑÆÈÓÃÏà ÒÍÁÑÓÕÏÎ

Nokia /XPLD ƒ 11.4 см (4.5'') ClearBlack, AMOLED капацитивен дисплей ƒ 8.7 MP камера с PureView технология ƒ Microsoft Windows Phone 8 ƒ Snapdragon™ S4 двуядрен 1.5 GHz процесор

81

29

ТОП

¯µ¦±³¡

3190

лв./мес.

лв./мес.

LG *

Samsung *DOD[\6PLQL ƒ 10.9 см (4.3'') Super AMOLED капацитивен дисплей ƒ 8 MP камера със светкавица, радио ƒ Wi-Fi, Bluetooth v4, NFC, micro USB ƒ Android OS Jelly Bean, 1.7 GHz двуядрен процесор

2381

лв./мес.

6

90

25

лв./мес.

ƒ 13.2 см (5.2") Full HD IPS дисплей ƒ 13 MP камера с Full HD видеозапис ƒ Wi-Fi, Bluetooth v4.0, micro USB, NFC ƒ Android OS Jelly Bean, четириядрен 2.26 GHz процесор

90

29

3199

лв./мес.

лв./мес.

Sony ;SHULD=8OWUD ƒ 16.3 см (6.4”) Full HD TRILUMINOS™ дисплей с X-Reality ƒ 8 MP камера с Exmor RS™ ƒ Android OS Jelly Bean ƒ Snapdragon™ 800, четириядрен 2.2 GHz процесор

37

81 лв./мес.

3990

лв./мес.


Смартфони

Nokia /XPLD Samsung *DOD[\6

Sony ;SHULD= ƒ 12.7 см (5" ) Full HD капацитивен дисплей ƒ 13 MP камера с HDR, Exmor RS ƒ Sony Mobile BRAVIA Engine 2, TV-out ƒ Android OS Jelly Bean, 1.5 GHz четириядрен процесор

29

81 лв./мес.

3190

лв./мес.

ƒ 12.7 см (5") Full HD Super AMOLED капацитивен дисплей ƒ 13 MP HD камера със светкавица ƒ Android OS Jelly Bean, 1.9 GHz четириядрен процесор ƒ Corning Gorilla Glass 3 стъкло

33

81

ƒ 11.4 см (4.5") ClearBlack, AMOLED капацитивен дисплей ƒ 41 MP камера с Carl Zeiss оптика и PureView технология ƒ Microsoft Windows Phone 8 ƒ Qualcomm Snapdragon™ S4, двуядрен 1.5 GHz процесор

81

37

3990

лв./мес.

лв./мес.

3590

лв./мес.

лв./мес.

HTC 2QH ƒ 11.9 см (4.7") Super LCD3 капацитивен дисплей ƒ HTC UltraPixel камера с HD видео ƒ Android OS Jelly Bean, 1.7 GHz четириядрен процесор ƒ HTC Sense UI v5, вградена GPS антена + GLONASS

81

30

3290

лв./мес.

лв./мес.

¯ÕÆÑÓÁÓÁÃÁÇÉÈÁØÁÒÓÎÉÌÉ×ÁÎÁÒÓÏàÚÉÁÂÏÎÁÓÉÎÁ*/2%8/ÐÑÉÒËÌßØÃÁÎÆÎÁÎÏÃÉÄÏÅÉÙÎÉÅÏÄÏÃÏÑÉÈÁÎÏÃÁ6,0ËÁÑÓÁÒÁÂÏÎÁÍÆÎÓÎÁÐÑÏÄÑÁÍÁ*/2%8/:(% 7$/.ÉÈÁÌÉÈÉÎÄÎÁÍÏÂÉÌÆÎÓÆÌÆÕÏÎÅÏ ÄÉÌÉÅÏÉÈØÆÑÐÃÁÎÆÎÁËÏÌÉØÆÒÓÃÁÓÁ

7


°ÌÁÎÉÑÁÊÒÌÆËÏÓÁ Месечен абонамент ( лв.)

1000 минути ти

_

_

500 минути 500 минути

_

ËÛÍÎÁ×ÉÏÎÁÌÎÉÍÑÆÇÉɨÏÎÁ ÈÁÍÆÇÅÔÎÁÑÏÅÎÉÑÁÈÄÏÃÏÑÉ

1000 минути 1000 минути

500 минути 500 минути ËÛÍÕÉËÒÉÑÁÎÁÓÁÍÑÆÇÁÎÁ*/2%8/ 250 MB

_

ËÛÍÎÏÍÆÑÁÏÓ*/2%8/ %8/ /

ËÛÍÍÏÂÉÌÎÁÓÁÍÑÆÇÁÎÁ*/2%8/

120 минути

_

ËÛÍÕÉËÒÉÑÁÎÁÓÁÍÑÆÇÁÎÁ*/2%8/

ËÛÍÍÏÂÉÌÎÁÓÁÍÑÆÇÁÎÁ*/2%8/ ËÛÍÕÉËÒÉÑÁÎÁÓÁÍÑÆÇÁÎÁ*/2%8/

1000 минути ËÛÍÍÏÂÉÌÎÁÓÁÍÑÆÇÁÎÁ*/2%8/ 30 минути ËÛÍÅÑÔÄÉÎÁ×ÉÏÎÁÌÎÉÍÑÆÇÉ

2000 минути

ËÛÍÍÏÂÉÌÎÁÓÁÍÑÆÇÁÎÁ*/2%8/

80 минути

ËÛÍÅÑÔÄÉÎÁ×ÉÏÎÁÌÎÉÍÑÆÇÉ

_

_

ËÛÍÍÏÂÉÌÎÁÓÁÍÑÆÇÁÎÁ*/2%8/

180 минути

ËÛÍÎÁ×ÉÏÎÁÌÎÉÍÑÆÇÉɨÏÎÁ ÈÁÍÆÇÅÔÎÁÑÏÅÎÉÑÁÈÄÏÃÏÑÉ

1000 минути

ËÛÍÍÏÂÉÌÎÁÓÁÍÑÆÇÁÎÁ*/2%8/

1000 минути ËÛÍÕÉËÒÉÑÁÎÁÓÁÍÑÆÇÁÎÁ*/2%8/ 500 MB 1000 минути 30 минути ËÛÍÅÑÔÄÉÎÁ×ÉÏÎÁÌÎÉÍÑÆÇÉ 500 MB

ËÛÍÍÏÂÉÌÎÁÓÁÍÑÆÇÁÎÁ*/2%8/

280 минути

ËÛÍÎÁ×ÉÏÎÁÌÎÉÍÑÆÇÉɨÏÎÁ ÈÁÍÆÇÅÔÎÁÑÏÅÎÉÑÁÈÄÏÃÏÑÉ

350 минути

ËÛÍÎÁ×ÉÏÎÁÌÎÉÍÑÆÇÉɨÏÎÁ ÈÁÍÆÇÅÔÎÁÑÏÅÎÉÑÁÈÄÏÃÏÑÉ

2000 минути 80 минути ËÛÍÅÑÔÄÉÎÁ×ÉÏÎÁÌÎÉÍÑÆÇÉ 1000 MB

_

_

_

ËÛÍÍÏÂÉÌÎÁÓÁÍÑÆÇÁÎÁ*/2%8/

120 минути

ËÛÍÎÁ×ÉÏÎÁÌÎÉÍÑÆÇÉɨÏÎÁ ÈÁÍÆÇÅÔÎÁÑÏÅÎÉÑÁÈÄÏÃÏÑÉ

150 MB 180 минути

ËÛÍÎÁ×ÉÏÎÁÌÎÉÍÑÆÇÉɨÏÎÁ ÈÁÍÆÇÅÔÎÁÑÏÅÎÉÑÁÈÄÏÃÏÑÉ

250 MB 280 минути

ËÛÍÎÁ×ÉÏÎÁÌÎÉÍÑÆÇÉɨÏÎÁ ÈÁÍÆÇÅÔÎÁÑÏÅÎÉÑÁÈÄÏÃÏÑÉ

500 MB 350 минути

ËÛÍÎÁ×ÉÏÎÁÌÎÉÍÑÆÇÉɨÏÎÁ ÈÁÍÆÇÅÔÎÁÑÏÅÎÉÑÁÈÄÏÃÏÑÉ

700 MB 800 минути

ËÛÍÎÁ×ÉÏÎÁÌÎÉÍÑÆÇÉɨÏÎÁ ÈÁÍÆÇÅÔÎÁÑÏÅÎÉÑÁÈÄÏÃÏÑÉ

1500 MB _

_

_

1700 минути

ËÛÍÎÁ×ÉÏÎÁÌÎÉÍÑÆÇÉɨÏÎÁ ÈÁÍÆÇÅÔÎÁÑÏÅÎÉÑÁÈÄÏÃÏÑÉ

3000 MB

8


Аб о н а м е н т н и п р о г р а м и

¤ÏÃÏÑÉÙÎÁÍÁËÒ ÒÃÒÉØËÉÓÃÏÉ ÂÌÉÈËÉÉÐÑÉàÓÆÌÉ ÃÍÑÆÇÁÓÁÎÁ */2%8/

¤ÏÃÏÑÉÙÃÍÑÆÇÁÓÁÎÁ ÃÏÑÉÙ Ã ÍÑÆÇÁÓÁ */2%8/ÉÐÏÌÈÃÁÙ ÍÏÂÉÌÆÎÉÎÓÆÑÎÆÓ ÂÆÈÐÌÁÓÎÏÒÛÅÛÑÇÁÎÉÆ ÈÁ0DQFKHVWHU8QLWHG

°ÏÌÔØÁÃÁÙ ÍÎÏÄÏ °ÏÌÔØÁÃÁÙÍÎÏÄÏ ÍÉÎÔÓÉÈÁÑÁÈÄÏÃÏÑÉ Ã¢ÛÌÄÁÑÉàÉØÔÇÂÉÎÁ ÉÒÛÑÕÉÑÁÙÁËÓÉÃÎÏ ÐÑÆÈÒÍÁÑÓÕÏÎÁÒÉ

¡ËÏÒÉÐÏÅÄÏÅÉÎÉ ÐÑÁÃÉÙËÁËÃÏÓÏÒÉ ÉÒËÁÙxÄÏÃÏÑÉÙÒ ÃÒÉØËÉÐÉÙÆÙ606É ÉÒÛÑÕÉÑÁÙÃÉÎÓÆÑÎÆÓ

°ÏÅÅÛÑÇÁÙÃÑÛÈËÁ ÒÐÑÉàÓÆÌÉÓÆÒÉÃ ÒÓÑÁÎÁÓÁÉØÔÇÂÉÎÁ ÅÏÑÉËÏÄÁÓÏÒÉÃ ÑÏÔÍÉÎÄ

¡ ¡ËÏÒÉÎÁÅ ÄÏÅÉÙÎÁÃÛÈÑÁÒÓ ÍÏÇÆÙÅÁÄÏÃÏÑÉÙ ÒÃÏÂÏÅÎÏÒÎÁÊ ÂÌÉÈËÉÓÆÒÉÖÏÑÁ

Месечен б абонамент ( лв.)

300 минути

ËÛÍÍÏÂÉÌÎÁÓÁÍÑÆÇÁÎÁ*/2%8/

300 SMS

ËÛÍÍÏÂÉÌÎÁÓÁÍÑÆÇÁÎÁ*/2%8/

500 минути 500 SMS

ËÛÍÍÏÂÉÌÎÁÓÁÍÑÆÇÁÎÁ*/2%8/ ËÛÍÍÏÂÉÌÎÁÓÁÍÑÆÇÁÎÁ*/2%8/

2000 минути

ËÛÍÍÏÂÉÌÎÁÓÁÍÑÆÇÁÎÁ*/2%8/

2000 SMS

ËÛÍÍÏÂÉÌÎÁÓÁÍÑÆÇÁÎÁ*/2%8/

10 минути 100 MB

ËÛÍÅÑÔÄÉÎÁ×ÉÏÎÁÌÎÉÍÑÆÇÉ

20 минути

ËÛÍÅÑÔÄÉÎÁ×ÉÏÎÁÌÎÉÍÑÆÇÉ

100 MB 30 минути

®ÆÏÄÑÁÎÉØÆÎÉÑÁÈÄÏÃÏÑÉ ÃÉÅÆÏÑÁÈÄÏÃÏÑÉ 606ÉÉ006ÉËÛÍ ÎÏÍÆÑÁÏÓ*/2%8/

30 минути

ËÛÍÅÑÔÄÉÎÁ×ÉÏÎÁÌÎÉÍÑÆÇÉ

®ÆÏÄÑÁÎÉØÆÎÉÑÁÈÄÏÃÏÑÉ ÃÉÅÆÏÑÁÈÄÏÃÏÑÉ 606ÉÉ006ÉËÛÍ ÎÏÍÆÑÁÏÓ*/2%8/

60 минути

ËÛÍÅÑÔÄÉÎÁ×ÉÏÎÁÌÎÉÍÑÆÇÉ

_

ËÛÍÅÑÔÄÉÎÁ×ÉÏÎÁÌÎÉÍÑÆÇÉ

100 MB

°ÛÌÎÁÉÎÕÏÑÍÁ×ÉàÈÁÐÆÑÉÏÅÁÉÔÒÌÏÃÉàÓÁÎÁÐÏÒÏØÆÎÉÓÆÏÕÆÑÓÉÉÁÂÏÎÁÍÆÎÓÎÉÐÑÏÄÑÁÍÉÒÓÑÃÓÛÑÄÏÃÒËÁÓÁÍÑÆÇÁÎÁ*/2%8/ÉÎÁZZZJOREXOEJ

9


²ÛØÆÓÁÊÑÁÂÏÓÁ ÒÛÒÈÁÂÁÃÌÆÎÉÆ

£ÉÇÎÁÙÉÓÆÐÑÆÅÌÏÇÆÎÉàÈÁÒÍÁÑÓÕÏÎÉÎÁÁÓÑÁËÓÉÃÎÁ×ÆÎÁÒÐÆ×ÉÁÌÎÏÐÏÅÂÑÁÎÉ ÈÁÓÆÂÒËÏÉÓÏÌÆÒÎÏÍÏÇÆÙÅÁÐÑÆÃËÌßØÃÁÙÍÆÇÅÔÑÁÂÏÓÁÉÈÁÂÁÃÌÆÎÉÆ °ÑÆÅÌÁÄÁÍÆÓÉÄÉÒÐÑÏÄÑÁÍÁGLOBUL WEB&TALK 20.99ÒËÏàÓÏÐÏÌÔØÁÃÁÙ280 мин. ÈÁÑÁÈÄÏÃÏÑÉâÛÌÄÁÑÉàÉØÔÇÂÉÎÁÉ500 MBÈÁÒÛÑÕÉÑÁÎÆÃÉÎÓÆÑÎÆÓ

ТОП

Samsung *DOD[\6,,,PLQL

¯µ¦±³¡

ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ

Super AMOLED капацитивен дисплей 5 MP камера, радио, МР3 плейър Wi-Fi, Bluetooth v4.0, micro USB Android OS Jelly Bean Двуядрен 1 GHz процесор

41

16

1850

лв./мес.

лв./мес.

HTC 'HVLUH LG 2SWLPXV/,, ƒ 11.9 см (4.7") True HD, IPS LCD дисплей ƒ 8 MP камера с HD видеозапис ƒ Android OS Jelly Bean ƒ Двуядрен 1,4 GHz процесор

90

15 10

ƒ ƒ ƒ ƒ

11.4 см (4.5") qHD сензорен дисплей 5 MP камера със светкавица Android OS с HTC Sense™ 5.0 Двуядрен 1.4 GHz процесор

90

19

2199

лв./мес.

лв./мес.

1799

лв./мес.

лв./мес.

¯ÕÆÑÓÁÓÁÃÁÇÉÈÁØÁÒÓÎÉÌÉ×ÁÎÁÒÓÏàÚÉÁÂÏÎÁÓÉÎÁ*/2%8/ÐÑÉÒËÌßØÃÁÎÆÎÁÎÏÃÉÄÏÅÉÙÎÉÅÏÄÏÃÏÑÉÈÁÎÏÃÁ6,0ËÁÑÓÁÒÁÂÏÎÁÍÆÎÓÎÁÐÑÏÄÑÁÍÁ*/2%8/:(% 7$/.É ÈÁÌÉÈÉÎÄÎÁÍÏÂÉÌÆÎÓÆÌÆÕÏÎÅÏÄÉÌÉÅÏÉÈØÆÑÐÃÁÎÆÎÁËÏÌÉØÆÒÓÃÁÓÁ


Смартфони

ТОП ОП

¯µ¦±³¡ ±³¡

LG 2SWLPXV/,, ƒ ƒ ƒ ƒ

10.9 см (4.3") капацитивен дисплей 8 MP камера със светкавица Wi-Fi, Bluetooth v3.0, micro USB Android OS Jelly Bean, двуядрен 1 GHz процесор

00

259

30900 лв.

лв.

Samsung *DOD[\$FH/D)OHXU ƒ ƒ ƒ ƒ

Сензорен PLS TFT дисплей 5 MP камера с автофокус Wi-Fi, Bluetooth v3, micro USB Android OS, двуядрен 800 MHz процесор

00

259

30900 лв.

лв.

Alcatel 2QH7RXFK,GRO ƒ ƒ ƒ ƒ

Nokia /XPLD

LG 2SWLPXV/,,

ƒ ƒ ƒ ƒ

ƒ ƒ ƒ ƒ

10.2 см (4") IPS LCD капацитивен дисплей 5 MP камера с автофокус Microsoft Windows Phone 8 Двуядрен 1 GHz процесор

00

179

лв.

22900 лв.

00

10.2 см (4") капацитивен дисплей 5 MP камера със светкавица Wi-Fi, Bluetooth v3.0, NFC, micro USB Android OS Jelly Bean

00

179

11.9 см (4.7") капацитивен дисплей 8 MP камера с автофокус и 3D снимки Wi-Fi, Bluetooth v4.0, micro USB Android OS Jelly Bean, двуядрен 1 GHz процесор

199

24900 лв.

лв.

22900 лв.

лв.

¯ÕÆÑÓÁÓÁÃÁÇÉÐÑÉÒËÌßØÃÁÎÆÎÁÎÏÃÄÏÅÉÙÆÎÅÏÄÏÃÏÑÈÁÎÏÃÁ6,0ËÁÑÓÁÒÁÂÏÎÁÍÆÎÓÎÁÐÑÏÄÑÁÍÁ*/2%8/:(% 7$/.ÅÏÄÉÌÉÅÏÉÈØÆÑÐÃÁÎÆÎÁËÏÌÉØÆÒÓÃÁÓÁ

11


ƼƻưƻƸnjƹ ƼƻnjƽLJƷƼƻƮLJƽƴ ɺɲɯɲɽɻʌɿɲɺɵɺʄɻɯɱɵɾɼɸɲɶɵ ɼɻɴɭɮɭɯɺɵɾɺɵɹɷɵɾ 12.,$60$57&$0

12.,$/80,$ ƒ ƒ ƒ ƒ

 1.9 см (4.7“) сензорен дисплей 1 5 MP камера с LED светкавица Windows Phone 8 Двуядрен 1.2 GHz процесор

16

91

1900

ÌÃÍÆÒ

Върни стария си телефон за рециклиране и вземи 50 лв. отстъпка за нов смартфон. Офертата важи за частни лица, настоящи абонати на GLOBUL при сключване на нови 2-годишни договори за нова SIM карта с абонаментна програма GLOBUL WEB&TALK 20.99 и за лизинг на мобилен телефон до 30.11.2013 г. или до изчерпване на количествата.

ÌÃ ÍÆÒ


Смартфони

®ÁÐÑÁÃÉÒÉ ÐÏÅÁÑÛË

²ÆÄÁÒÍÁÑÓÕÏÎÉÓÆÒÁ ÐÏÅÏÒÓÛÐÎÉÏÓÃÒàËÏÄÁ °ÑÆÅÌÏÇÆÎÉàÓÁÎÁÓÁÈÉ ÒÓÑÁÎÉ×ÁÚÆÓÆÃÐÆØÁÓÌàÓ ÎÆÒÁÍÏÒ×ÆÎÁÎÏÉÒ ËÁØÆÒÓÃÁÉÃÛÈÍÏÇÎÏÒÓÉ ±ÁÈÄÌÆÅÁÊÉÉÈÂÆÑÉ ÍÏÅÆÌÁËÏÊÓÏÎÁÊÍÎÏÄÏ ÒÛÃÐÁÅÁÒÓÃÏÉÓÆÎÔÇÅÉ

Samsung *DOD[\<RXQJ ƒ 8.3 см (3.3") капацитивен дисплей ƒ 3.2 MP камера, радио, МР3 плейър ƒ Android OS Jelly Bean ƒ Слот за micro SD карта памет

15900

00

109

лв.

лв.

ТОП

¯µ¦±³¡

Sony ;SHULD( ƒ TFT капацитивен дисплей ƒ 3.2 MP камера ƒ Wi-Fi, Bluetooth, micro USB ƒ Android OS, 1 GHz процесор

00

129

лв.

LG 2SWLPXV/,,

17900 лв.

Samsung *DOD[\< ƒ ƒ ƒ ƒ

ƒ ƒ ƒ ƒ

8.1 см (3.2") капацитивен дисплей 3 MP камера, радио, МР3 плейър Wi-Fi, Bluetooth, micro USB Android OS с 1 GHz процесор

00

119

16900 лв.

лв.

7.6 см (3“) сензорен дисплей 2 MP камера Android OS, 830 MHz процесор Слот за micro SD карта памет

00

49

9990 лв.

лв.

¯ÕÆÑÓÁÓÁÃÁÇÉÐÑÉÒËÌßØÃÁÎÆÎÁÎÏÃÄÏÅÉÙÆÎÅÏÄÏÃÏÑÈÁÎÏÃÁ6,0ËÁÑÓÁÒÁÂÏÎÁÍÆÎÓÎÁÐÑÏÄÑÁÍÁ*/2%8/:(% 7$/.ÅÏÄÉÌÉÅÏÉÈØÆÑÐÃÁÎÆÎÁËÏÌÉØÆÒÓÃÁÓÁ

13


´ÌÆÒÎÉ ÅÆÎàÒÉ

17

91

2000

ÌÃÍÆÒ

6RQ\;SHULDz/ ¸ÔÅÆÒÎÁËÏÍÂÉÎÁ×ÉàÏÓÔÅÏÂÆÎÅÉÈÁÊÎÉÏÓÌÉØÎÁËÁÍÆÑÁ • ÒÍ u ÒÆÎÈÏÑÆÎÅÉÒÐÌÆÊw03ËÁÍÆÑÁÒ+'5ÒÆÎÈÏÑ

w$QGURLG26-HOO\%HDQw¥ÃÔàÅÑÆÎ*+]ÐÑÏ×ÆÒÏÑ

Върни стария си телефон за рециклиране и вземи 50 лв. отстъпка за нов смартфон. Офертата важи за частни лица, настоящи абонати на GLOBUL, при сключване на нови 2-годишни договори за нова SIM карта с абонаментна програма GLOBUL WEB&TALK 20.99 и за лизинг на мобилен телефон до 30.11.2013 г. или до изчерпване на количествата.

ÌÃ ÍÆÒ


З а в се к и

¢ÛÅÉ

ÐÑÁËÓÉØÆÎ ¯ÂÛÑÎÉÃÎÉÍÁÎÉÆÉÎÁÅÏÒÓÛÐÎÉÓÆÎÉ ÐÑÆÅÌÏÇÆÎÉàËÏÉÓÏÚÆÓÉÐÏÅÎÆÒÁÓÎÁÊ ÃÁÇÎÉÓÆÕÔÎË×ÉÉÎÁÓÆÌÆÕÏÎÁ£ÈÆÍÉÄÉÒ ÐÑÏÄÑÁÍÁGLOBUL MAXÉÌÉGLOBUL UNIVERSE ËÏÉÓÏÓÉÅÁÃÁÓÙÁÎÒÁÅÁÑÁÈÄÏÃÁÑàÙÒÃÒÉØËÉ ÒÃÏÉÂÌÉÈËÉÉÐÑÉàÓÆÌÉ

ТОП

¯µ¦±³¡

Nokia $VKD ƒ 6.1 см (2.4") LCD дисплей ƒ 2 MP камера, МР3 плейър ƒ Слот за micro SD карта до 32 GB ƒ Пълна QWERTY клавиатура

3990* 200** лв.

лв./мес.

Samsung ( ƒ ƒ ƒ ƒ

Цветен дисплей с 65 000 цвята SMS, органайзер MP3 тонове на звънене Време за разговори до 8 ч. 40 мин.

100*** лв.

Alcatel  ƒ 6.1 см (2.4'') цветен дисплей ƒ 2 МР камера, радио, MP3 плейър ƒ Bluetooth v3.0, micro USB ƒ Слот за micro SD карта

990*** лв.

Nokia   ƒ 6.1 см (2.4") TFT капацитивен дисплей лей ица ƒ 5 MP камера със светкавица ter ƒ Series 40, Java games, Facebook, Twitter ƒ Слот за micro SD карта до 32 GB

16900* 890*** лв.

лв./мес. с.

¯ÕÆÑÓÁÓÁÆÃÁÌÉÅÎÁÐÑÉÒËÌßØÃÁÎÆÎÁÎÏÃÄÏÅÉÙÆÎÅÏÄÏÃÏÑÈÁÎÏÃÁ6,0ËÁÑÓÁÈÁÁÂÏÎÁÍÆÎÓÎÁÐÑÏÄÑÁÍÁ*/2%8/81,9(56( ¯ÕÆÑÓÁÓÁÆÃÁÌÉÅÎÁÈÁØÁÒÓÎÉÌÉ×ÁÎÁÒÓÏàÚÉÁÂÏÎÁÓÉÎÁ*/2%8/ÐÑÉÒËÌßØÃÁÎÆÎÁÎÏÃÉÄÏÅÉÙÎÉÅÏÄÏÃÏÑÉÈÁÎÏÃÁ6,0ËÁÑÓÁÉÈÁÁÂÏÎÁÍÆÎÓÎÁÐÑÏÄÑÁÍÁ*/2%8/81,9(56( ÉÈÁÌÉÈÉÎÄÎÁÍÏÂÉÌÆÎÓÆÌÆÕÏÎ ¯ÕÆÑÓÁÓÁÆÃÁÌÉÅÎÁÐÑÉÒËÌßØÃÁÎÆÎÁÎÏÃÄÏÅÉÙÆÎÅÏÄÏÃÏÑÈÁÎÏÃÁ6,0ËÁÑÓÁÈÁÁÂÏÎÁÍÆÎÓÎÁÐÑÏÄÑÁÍÁ*/2%8/­¡¶

15


ÉÅÆÉÓÆÒÉ Samsung *DOD[\7DE

Samsung *DOD[\7DE ƒ Двуядрен процесор, 1.5 GHz ƒ 1.5 GB RAM, 16 GB вградена памет и слот за micro SD карта памет (до 64 GB) ƒ 20.3 см (8") TFT мултитъч дисплей с резолюция 1280 x 800 пиксела ƒ 5 MP HD камера с автофокус и 4х цифров зум, втора 1.3 MP камера за видеоразговор ƒ Вграден 3G модем, A-GPS/GLONASS, Wi-Fi (B/G/N) dual-band, Bluetooth v4.0 ƒ Android OS Jelly Bean на месец

¥ÁÊÃÏÌàÎÁ

2990

лв.

на месец

ƒ Двуядрен процесор, 1.6 GHz ƒ 1 GB RAM, 16 GB вградена памет и слот за micro SD карта памет (до 64 GB) ƒ 25.7 см (10.1") TFT мултитъч дисплей с резолюция 1280 x 800 пиксела ƒ 3 MP HD камера с автофокус и 4х цифров зум, втора 1.3 MP камера за видеоразговор ƒ Вграден 3G модем, A-GPS/GLONASS, Wi-Fi (B/G/N) dual-band, Bluetooth v4.0 ƒ Android OS Jelly Bean

3390

лв.

Asus ;&&

на месец

ƒ Двуядрен процесор Intel 1007U, 1.5 GHz ƒ 6 GB RAM, 750 GB твърд диск ƒ 39.6 см (15.6") дисплей с HD резолюция (1366 x 768 пиксела) и LED подсветка ƒ Видеокарта NVIDIA GeForce GT 720M, 2 GB ƒ Wi-Fi (B/G/N), HDMI, USB 3.0, HD камера ƒ SonicMaster аудио, клавиатура с цифров пад ƒ Операционна система Windows 8 + ПОДАРЪК 3G МОДЕМ

90

41

лв.

Т ТОП

¯ ¯µ¦±³¡

16

¯ÕÆÑÓÉÓÆÒÁÃÁÌÉÅÎÉÈÁÕÉÈÉØÆÒËÉÌÉ×ÁÁÂÏÎÁÓÉÎÁ*/2%8/ÐÏÃÆØÆÏÓÍÆÒÆ×ÁÐÑÉÒËÌßØÃÁÎÆÎÁÎÏÃÄÏÅÉÙÆÎÅÏÄÏÃÏÑÈÁÍÏÂÉÌÎÉÔÒÌÔÄÉÒÁÂÏÎÁÍÆÎÓÎÉÐÑÏÄÑÁÍÉ*/2%8/*R:HE81/,0,7(' ÉÉÅÏÄÏÃÏÑÈÁÌÉÈÉÎÄÎÁÐÑÆÎÏÒÉÍËÏÍÐßÓÛÑÉÌÉÓÁÂÌÆÓÈÁÒÑÏËÏÓÍÆÒÆ×Á¯ÕÆÑÓÉÓÆÒÆÐÑÆÅÌÁÄÁÓÒÄÏÅÉÎÉÄÁÑÁÎ×Éà


Lenovo ,GHD7DE6

ПОДАРЪК: ПОД П ПО ОД О ДА АРЪ АР ЪК: К оригинален ор ор ори ри иги ггин и ин нале ал а ален ле л енк н калъф кал ал лъ ъф

на месец

ПОДАРЪК: оригинален калъф

Мобилен интернет

ƒ Четириядрен процесор Cortex A7 MT8389, 1.2 GHz ƒ 1 GB RAM, 16 GB вградена памет и слот за micro SD карта памет (до 64 GB) ƒ 25.7 см (10.1") широкоъгълен IPS мултитъч дисплей с HD резолюция 1280 x 800 пиксела ƒ Основна 5 MP камера с автофокус, панорамен режим и 4x цифров зум, предна web камера ƒ Вграден 3G модем, А-GPS, Wi-Fi (B/G/N), Bluetooth v4.0 ƒ Android OS Jelly Bean

2690

Подарък 3G модем

Снимката е илюстративна

лв. ²ÃÒÆËÉÐÑÆÎÏÒÉÍËÏÍÐßÓÛÑ ÐÏÌÔØÁÃÁÙÂÆÈÐÌÁÓÆÎ86% ÍÏÅÆÍÈÁ*ÍÏÂÉÌÆÎÉÎÓÆÑÎÆÓ ÒÁÂÏÎÁÍÆÎÓÎÉÓÆÐÑÏÄÑÁÍÉ */2%8/*R:HE81/,0,7('

Toshiba 6DWHOOLWH&*&

HP 3UR%RRNV ƒ Двуядрен процесор Intel 1000M, 1.8 GHz ƒ 4 GB RAM, 750 GB твърд диск ƒ 39.6 см (15.6") матов дисплей с HD резолюция (1366 x 768 пиксела) и LED подсветка ƒ Видеокарта AMD Radeon HD 7650M, 1 GB ƒ Wi-Fi (B/G/N), HDMI, Bluetooth, USB 3.0 ƒ SRS Premium sound, HD камера, клавиатура с цифров пад ƒ Операционна система Windows 8 + ПОДАРЪК 3G МОДЕМ

3790

на месец

лв.

3690

лв.

ПОДАРЪЦИ: оригинална HP чанта и мишка

Lenovo * ƒ Двуядрен процесор Intel Pentium 2020M, 2.4 GHz ƒ 8 GB RAM, 1000 GB твърд диск ƒ 39.6 см (15.6") дисплей с HD резолюция (1366 x 768 пиксела) и LED подсветка ƒ Видеокарта AMD Radeon HD 8570M, 2 GB ƒ Wi-Fi (B/G/N), HDMI, USB 3.0, HD камера ƒ Операционна система Windows 8 + ПОДАРЪК 3G МОДЕМ на месец

на месец

ƒ Двуядрен процесор Intel 1000M, 1.8 GHz ƒ 2 GB RAM, 500 GB твърд диск ƒ 39.6 см (15.6") дисплей с HD резолюция (1366 x 768 пиксела) и LED подсветка ƒ Видеокарта Intel HD Graphics ƒ Wi-Fi (B/G/N), HDMI, USB 3.0 ƒ Операционна система Windows 8 + ПОДАРЪК 3G МОДЕМ

4590

лв.

ПОДАРЪК: 8 GB USB П външна памет 17


©ÎÓÆÑÎÆÓ ÐÏÅÑÛËÁ

За да се информираш за начините за тарифиране на мобилен интернет, виж информацията, която подготвихме за теб: Ако си активен потребител на мобилен интернетÐÑÆÈÓÃÏàÓÆÌÆÕÏÎÉÈÂÆÑÉÐÑÏÄÑÁÍÁ*/2%8/:(% 7$/.ÉÌÉ*/2%8/81,7(' ÒÃËÌßØÆÎÉ0%ÉÌÉÁËÓÉÃÉÑÁÊÅÏÐÛÌÎÉÓÆÌÆÎÐÁËÆÓ*/2%8/*R:HE81/,0,7('ÈÁÍÏÂÉÌÆÎÉÎÓÆÑÎÆÓÉÈÁÐÌÁÚÁÙÒÁÍÏÍÆÒÆØÎÉà ÁÂÏÎÁÍÆÎÓÈÁÐÑÏÄÑÁÍÁÓÁÐÁËÆÓÁ Ако ползваш рядко мобилен интернетÉÎàÍÁÙÃËÌßØÆÎÉ0%ÃÐÑÏÄÑÁÍÁÓÁÉÌÉÁËÓÉÃÉÑÁÎÅÏÐÛÌÎÉÓÆÌÆÎÐÁËÆÓ*/2%8/ *R:HE81/,0,7('ÍÏÇÆÙÅÁÂÛÅÆÙÓÁËÒÔÃÁÎÐÏÅÃÁÎÁØÉÎÁ ÅÎÆÃÆÎÅÏÒÓÛÐÅÏÉÎÓÆÑÎÆÓxÌÃÐÑÉÈÁÐÏØÎÁÓÁÉÎÓÆÑÎÆÓÒÆÒÉà°ÏÌÔØÁÃÁÙÎÆÏÄÑÁÎÉØÆÎÏÐÏÓÑÆÂÌÆÎÉÆ ÃÑÁÍËÉÓÆÎÁØÁÒÁËÁÓÏÐÛÑÃÉÓÆ0%ÒÁÎÁÍÁËÒÉÍÁÌÎÏÅÏÒÓÉÇÉÍÁÒËÏÑÏÒÓ  ÏÂÆÍÉÈÐÏÌÈÃÁÎÓÑÁÕÉËxÌÃ0% Ние ти препоръчвамеÅÁÉÈÂÆÑÆÙÅÎÆÃÆÎÅÏÒÓÛÐÅÏÉÎÓÆÑÎÆÓ³ÁËÁÚÆÂÛÅÆÙÓÁËÒÔÃÁÎÒÁÍÏÌÃÉÒÁÍÏÁËÏÑÆÁÌÉÈÉÑÁÙ ÓÑÁÕÉËÂÆÈÏÄÌÆÅÎÁÏÂÆÍÁÈÁØÁÒÁ°ÏÃÆØÆÉÎÕÏÑÍÁ×ÉàÎÁÁÅÑÆÒKWWSZDSJOREXOEJGDLO\ÉÌÉÎÁZZZJOREXOEJ

Сърфирай изгодно в интернет през телефона си с допълнителен пакет GLOBUL GoWeb UNLIMITED

за мобилен телефон

Избери абонаментна програма за мобилен интернет и сърфирай на воля с твоя лаптоп или таблет

за компютър и таблет

°ÛÌÎÁÉÎÕÏÑÍÁ×ÉàÈÁÐÆÑÉÏÅÁÉÔÒÌÏÃÉàÓÁÎÁÐÏÒÏØÆÎÉÓÆÏÕÆÑÓÉÉÁÂÏÎÁÍÆÎÓÎÉÓÆÐÑÏÄÑÁÍÉÎÁÒÓÑÃÓÛÑÄÏÃÒËÁÓÁÍÑÆÇÁÎÁ*/2%8/ÉÎÁZZZJOREXOEJ


157 магазина GLOBUL в 100 града Айтос, ул. Цар Освободител 17, 0558/28640 Асеновград, ул. Марица 4, 0331/22488 Балчик, ул. Черно море 32А, 0579/76066 Банско, ул. Цар Симеон 43, 07498/8222 Белене, ул. България 33, 0658/31101 Белово, бул. Освобождение 43, 03581/2066 Берковица, ул. Александровска 3, 0953/88757 Благоевград, ул. Т. Александров 3, 073/591050 ул. Кирил и Методий 3, 073/833579

Бобовдол, ул. 27 октомври, бл. 22, 0702/99080 Ботевград, пл. Освобождение 3, 0723/66473 Бургас, кв. Изгрев, бл. 109, вх. Б, магазин 6, 056/522544 ул. Александровска 2, 056/990050 бул. Стефан Стамболов 47, 056/990053 кв. Меден рудник, ул. Въстаническа 302, 056/506149 ул. Янко Комитов 6, Mall Galleria Burgas, 056/997979 СТРАНД, 056/990070 Бяла Слатина, ул. Христо Ботев 16, 0915/83359 Варна, бул. Вл. Варненчик 38, 052/915050 бул. Осми приморски полк 76, 052/915056 ул. Чаталджа 49, 052/600065 ул. Д-р Лудвиг Заменхоф 1, 052/915053 ул. Ян Палах 10, Търговски център Ян Палах, 052/600732 жк Вл. Варненчик, ул. Св. св. Константин и Елена 26, 052/606722 Велики Преслав, ул. Христо Ботев 2, 0538/42254 Велико Търново, ул. Васил Левски 8, 062/591050 кв. Бузлуджа, ул. Христо Донев 10Б, 062/671057 Велинград, бул. Съединение 206, 0359/50010 Видин, ул. Търговска 2, 094/990050 Враца, бул. Н. Войводов 10, 092/990050 кв. Дъбника, ул. Славянка 19, 092/640037 Габрово, ул. Радецка 28, 066/990050 Terra Mall, бул. Могильов 47, 066/850003 Горна Оряховица, ул. Хан Крум 1, 0618/28014 Гоце Делчев, ул. Бяло Море 15, 0751/61115 Гълъбово, жк Съединение, бл. 28, 0418/62052 Димитровград, бул. Димитър Благоев 3, 0391/67277 Девин, ул. Освобождение 31, 03041/3801 Девня, бул. Съединение 109, 05199/6020 Доспат, ул. Хисар 1, 03045/2160 Добрич, ул. Независимост 2, 058/601903 пл. Свобода 9, бл. 29, 058/590050 Долни чифлик, ул. Тича 6, 05142/2011 Дулово, ул. Васил Левски 11, 0855/2277 Дупница, ул. Свети Иван Рилски 4, 0701/99050 Елин Пелин, автогара, магазин 6, 072566500 Ихтиман, ул. Цар Освободител 110, 0724/82134 Каварна, бул. България 59, офис 2, 0570/84440 Карлово, ул. Ген. Карцов 43, 0335/95365 Казанлък, пл. Севтополис 2, 0431/58050 бул. Княз Александър Батенберг 7, 0431/78087 Карнобат, бул. България 1, 0559/22070 Кнежа, ул. Марин Боев 62, 09132/7979

Козлодуй, ул. Кирил и Методий 1, 0973/81200 Костенец, ул. Белмекен 4, 07142/3980 Костинброд, ул. Славянска 15Б, 0721/60377 Котел, ул. Изворска 4, 0453/42050 Кърджали, бул. Тракия 1, 0361/65646 Кюстендил, ул. Пауталия 20–22, 078/551202 Левски, ул. Александър Стамболийски 36, 0650/82218 Ловеч, ул. Търговска 52–54, 068/602860 Монтана, ул. Граф Игнатиев 4, 096/300188 Несебър, ул. Хан Крум 2A, 0554/43267 Нова Загора, ул. Ал. Стамболийски 6, 0457/66641 Нови Искър, ул. Търговска 1, 02/9917256 Нови пазар, ул. Цар Освободител 5, 0537/22221 Обзор, ул. Славянска 24, 05563/3125 Омуртаг, ул. Цар Освободител 2, 0605/62333 Оряхово, ул. Васил Левски 12, 09171/2012 Павликени, бул. Руски 1, 0610/52042 Пазарджик, ул. А. Златаров 30, 034/990050 бул. България 5, 034/460000

Панагюрище, ул. Георги Бенковски 32, 0357/66056 Перник, ул. Търговска 17, 076/990050 Петрич, ул. Цар Борис III 20, 0745/61466 Пещера, пл. България (Търговски център), 0350/62096 Пирдоп, ул. Цар Освободител 51, 07181/5121 Плевен, бул. Данаил Попов 10, 064/990050 ул. Васил Левски 132, 064/990053 ул. Сан Стефано 21, 064/803525 Пловдив, бул. Васил Априлов 84, 032/643394 ул. Гладстон 4, 032/515050 ул. Княз Богориди 2, 032/515053 жк Тракия, ул. Съединение 45, до бл. 100, 032/515056 бул. Мария Луиза 20, 032/262550 ул. Иван Вазов 57, 089/6877803 жк Тракия, ул. Освобождение 31, 032/684282 жк Южен, бул. Македония 51, 032/673643 бул. България 63, 032/940798 ул. Гладстон 50, 032/635070 Поморие, ул. Княз Борис I 60, 0596/24455 Попово, бул. България 48, 0608/41744 Провадия, ул. Димитър Грънчаров 14, 0518/47707 Приморско, ул. Чавдар 1, 0550/33283 Раднево, ул. Митьо Станев 2, 0417/82324 Радомир, пл. Свобода 19, 0777/80082 Разград, бул. България 11, 084/520050 Разлог, ул. Шейново (бизнес сграда), 0747/80908 Раковски, кв. Секирово, ул. Петър Богдан 77А, 03151/2163 Русе, пл. Свобода 3, 082/590050 ул. Янтра 12, 082/844172 ул. Борисова 50, 082/830072 Самоков, ул. Софийско шосе 6, 0722/61124 Сандански, пл. Македония 22, 0746/21422 Свищов, ул. Цар Освободител 106, 0631/41110 Септември, бул. България 73, 03561/2828

Силистра, ул. Отец Паисий 1, 086/821107 Симитли, ул. Македония 1, 0748/71017 Сливен, бул. Цар Освободител 30, 044/590050 ул. Ген. Скобелев 4, 044/622027

Сливница, ул. Паисий Хилендарски 33, 0727/42045 Смолян, бул. България 60 C, 0301/65959 Созопол, ул. Републиканска 8, 0550/22288 София, бул. Витоша 64, 02/4152390 жк Люлин 6, бул. З. Стоянов, до бл. 601, 02/4152560 бул. Мария Луиза 55, 02/4152580 ул. Коста Лулчев 52, Sky City Mall, 02/4152299 бул. Цариградско шосе 14, 02/4152355 бул. Цар Освободител 22, 02/9806306 бул. Ал. Стамболийски 55, 02/4152220 жк Младост 4, Бизнес парк София, 02/4158080 жк Младост, ул. Димитър Моллов, м-н 3, 02/4160066 ул. Тодор Каблешков 39, 02/9557188 жк Младост 3, ул. Бъднина, бл. 301, 02/9740948 кв. Иван Вазов, ул. Краище 3, 02/9532339 пл. Света Неделя 5, 02/4650707 ул. Граф Игнатиев 11, 02/9870726 Сердика Център, бул. Ситняково 48, 02/4152015 бул. Гоце Делчев, бл. 22Б, 02/9581332 жк Дружба 1, срещу блок 18, 02/4167900 бул. Цариградско шосе 115, The Mall бул. Черни връх 100, Paradise Center, 02/4152222 бул. Витоша 10, 02/4152298, 02/4152309 бул. България 69, Bulgaria Mall Сопот, ул. Иван Вазов 48, бл. 29, 03134/6477 Средец, пл. Георги Димитров, 055/513545 Стамболийски, бул. Търговски 1, 0339/62959 Стара Загора, ул. Св. Княз Борис 110Б, 042/640124 бул. Цар Симеон Велики 69, 042/990050 бул. Цар Симеон Велики 100, 042/620996 Тервел, ул. Хан Аспарух 37, 057/512575 Трявна, ул. Бачо Киро 9, 0677/62202 Тутракан, ул. Гео Милев 1, 0866/61485 Търговище, ул. В. Левски 28, 0601/79050 ул. Цар Симеон 4, ет. 1, 0601/62625 Харманли, бул. България 10, 0373/3494 Хасково, ул. В. Търново 12, 038/666121 Хисар, ул. Иван Вазов 36, 0337/65537 Царево, ул. Хан Аспарух 43, 0590/52491 Чепеларе, ул. Васил Дечев 38, 03051/3137 Червен бряг, ул. Стефан Караджа 4, 0659/92487 Шумен, ул. Ст. Чилингиров 2, 054/990050 бул. Симеон Велики 46 В, 054/892292 бул. Велики Преслав 6, 054/800414 Якоруда, ул. Даме Груев 4, 089/4690236 Ямбол, ул. Търговска 35А, 046/666121 ул. Милин камък 48, 046/641088

стр. 8-9

¯ÓÃÒÉØËÉÃËÌßØÆÎÉÃÐÁËÆÓÁÍÉÎÔÓÉÈÁÐÑÏÄÑÁÍÉ*/2%8/81,9(56(ÅÏÉÒÛÏÓÃÆÓÎÏÈÁÐÑÏÄÑÁÍÉ*/2%8/81,9(56(ÒÛÒÒÓÁÎÅÁÑÓÆÎÍÆÒÆØÆÎÁÂÏÎÁÍÆÎÓÌÃÌà ÌÃÉÌÃÍÏÄÁÓÅÁÂÛÅÁÓÉÈÐÏÌÈÃÁÎÉÈÁÑÁÈÄÏÃÏÑÉÃÑÏÔÍÉÎÄæÃÑÏÐÆÊÒËÉàÒÛßÈÉÈÁÍÆÇÅÔÎÁÑÏÅÎÉÑÁÈÄÏÃÏÑÉËÛÍÎÏÍÆÑÁÏÓÍÆÇÅÔÎÁÑÏÅÎÁ¨ÏÎÁ¯ÓÃÒÉØËÉÃËÌßØÆÎÉÃÐÁËÆÓÁ ÍÉÎÔÓÉÈÁÐÑÏÄÑÁÍÉ*/2%8/:(% 7$/.ÅÏÉÒÛÏÓÃÆÓÎÏÈÁÐÑÏÄÑÁÍÉ*/2%8/:(% 7$/.ÒÛÒÒÓÁÎÅÁÑÓÆÎÍÆÒÆØÆÎÁÂÏÎÁÍÆÎÓÌÃÌÃÌÃÌà ÌÃÉÌÃÍÏÄÁÓÅÁÂÛÅÁÓÉÈÐÏÌÈÃÁÎÉÃÑÏÔÍÉÎÄæÃÑÏÐÆÊÒËÉàÒÛßÈÉÈÁÍÆÇÅÔÎÁÑÏÅÎÉÑÁÈÄÏÃÏÑÉËÛÍÎÏÍÆÑÁÏÓÍÆÇÅÔÎÁÑÏÅÎÁ¨ÏÎÁ°ÏÒÏØÆÎÉàÓÂÑÏÊÍÉÎÔÓÉËÏÉÓÏÍÏÄÁÓÅÁÒÆ ÐÏÌÈÃÁÓÈÁÑÁÈÄÏÃÏÑÉÃÑÏÔÍÉÎÄæÃÑÏÐÆÊÒËÉàÒÛßÈÈÁÃÒàËÁÏÓÁÂÏÎÁÍÆÎÓÎÉÓÆÐÑÏÄÑÁÍÉ*/2%8/81,9(56(É*/2%8/:(% 7$/.ÒÁÃÁÌÉÅÎÉÈÁ ÃÖÏÅàÚÉÏÂÁÇÅÁÎÉàÏÓÍÏÂÉÌÎÉÉÕÉËÒÉÑÁÎÉÎÏÍÆÑÁÏÓÃÒÉØËÉÍÑÆÇÉ ÉÈÖÏÅàÚÉÏÂÁÇÅÁÎÉàËÛÍÍÏÂÉÌÎÉÉÕÉËÒÉÑÁÎÉÎÏÍÆÑÁÏÓÍÑÆÇÉÎÁÏÐÆÑÁÓÏÑÉÃÅÛÑÇÁÃÉØÌÆÎËÉÎÁ¦ÃÑÏÐÆÊÒËÉàÒÛßÈ ¨ÁÅÁÍÏÇÆÅÁÒÆÐÏÌÈÃÁÓÍÉÎÔÓÉÓÆÈÁÑÁÈÄÏÃÏÑÉÃÑÏÔÍÉÎÄËÛͦÃÑÏÐÆÊÒËÉàÒÛßÈÆÎÆÏÂÖÏÅÉÍÁÁËÓÉÃÁ×ÉàÎÁÔÒÌÔÄÁÓÁÑÏÔÍÉÎÄÐÑÉÐÑÉÌÏÇÉÍÉÓÆÈÁÓÏÃÁÐÑÏ×ÆÅÔÑÉÎÁ*/2%8/ ¨ÁÃÒÉØËÉÐÑÏÄÑÁÍÉÒÃËÌßØÆÎÉ0%ÒÌÆÅÉÈØÆÑÐÃÁÎÆÎÁÍÆÄÁÂÁÊÓÉÓÆÎÁÍÁËÒÉÍÁÌÎÏÅÏÒÓÉÇÉÍÁÒËÏÑÏÒÓÓÑÁÕÉËÛÓÚÆÂÛÅÆÒÛÒÒËÏÑÏÒÓÅÏNESVÉÎÆÒÆÐÑÉÌÁÄÁÅÏÐÛÌÎÉÓÆÌÎÏÏÄÑÁÎÉØÆÎÉÆ ÐÏÏÓÎÏÙÆÎÉÆÎÁÒËÏÑÏÒÓÓÁ °ÏÅÂÑÁÎÏÍÏÂÉÌÎÏÒÛÅÛÑÇÁÎÉÆÈÁ0DQFKHVWHU8QLWHGÎÁKWWSPDQXWGJOREXOEJÆÂÆÈÐÌÁÓÎÏÈÁÁÂÏÎÁÓÉÎÁÐÑÏÄÑÁÍÁ*/2%8/81,7('ÐÑÆÈÓÏØËÁÈÁÅÏÒÓÛÐ$31JOREXO ¨ÁÃÒÉØËÉÏÒÓÁÎÁÌÉÐÏÓÑÆÂÉÓÆÌÉÎÁ*/2%8/ÐÏÌÈÃÁÎÆÓÏÎÁÒÓÑÁÎÉ×ÁÓÁÆÃÛÈÍÏÇÎÏÐÑÆÈÓÏØËÁÈÁÅÏÒÓÛÐ$31JOREXOÒÌÆÅÁÂÏÎÉÑÁÎÆÈÁÔÒÌÔÄÁÓÁÍÆÒÆØÆÎÁÂÏÎÁÍÆÎÓÌÃÒ¥¥² °ÛÌÎÁÉÎÕÏÑÍÁ×ÉàÎÁKWWSPDQXWGJOREXOEJ ¡ÂÏÎÁÍÆÎÓÎÉÐÑÏÄÑÁÍÉ*HQHUDWLRQ*/2%8/ÒÁÐÑÆÅÎÁÈÎÁØÆÎÉÈÁÁÂÏÎÁÓÉÕÉÈÉØÆÒËÉÌÉ×ÁÎÁÃÛÈÑÁÒÓÏÓÅÏÄÏÅÉÎÉ ¡ÂÏÎÁÍÆÎÓÎÉÐÑÏÄÑÁÍÉ*/2%8/ÒÁÐÑÆÅÎÁÈÎÁØÆÎÉÈÁÁÂÏÎÁÓÉÕÉÈÉØÆÒËÉÌÉ×ÁÎÁÃÛÈÑÁÒÓÄÏÅÉÎÉÉÌÉÐÏÃÆØÆ °ÛÌÎÁÉÎÕÏÑÍÁ×ÉàÈÁÐÆÑÉÏÅÁÉÔÒÌÏÃÉàÓÁÎÁÐÏÒÏØÆÎÉÓÆÏÕÆÑÓÉÉÁÂÏÎÁÍÆÎÓÎÉÓÆÐÑÏÄÑÁÍÉÃÓÛÑÄÏÃÒËÁÓÁÍÑÆÇÁÎÁ*/2%8/ÉÎÁZZZJOREXOEJ

стр. 18

¢ÆÈÒÑÏØÎÉÓÆÐÁËÆÓÉÍÏÄÁÓÅÁÒÆÅÆÁËÓÉÃÉÑÁÓÐÏÃÒàËÏÃÑÆÍÆÒÐÏÅÁÃÁÎÆÎÁÈÁàÃÌÆÎÉÆÈÁÏÓËÁÈÃÁÎÆÏÓÔÒÌÔÄÉÐÏÏÂÑÁÈÆ×ÅÏ*/2%8/²ÑÏØÎÉÓÆÐÁËÆÓÉÒÆÐÑÆÅÏÒÓÁÃàÓÈÁÒÑÏËÅÏÉÈÓÉØÁÎÆÎÁ ÒÑÏËÁÎÁÅÏÄÏÃÏÑDÈÁÍÏÂÉÌÎÉÔÒÌÔÄÉÈÁÍÏÂÉÌÎÉàÎÏÍÆÑÈÁËÏÊÓÏÆÁËÓÉÃÉÑÁÎÒÑÏØÆÎÅÏÐÛÌÎÉÓÆÌÆÎÐÁËÆÓ ¨ÁÃÒÉØËÉÐÁËÆÓÉÉÐÑÏÄÑÁÍÉÒÌÆÅÉÈØÆÑÐÃÁÎÆÓÏÎÁ­£ÎÁÍÁËÒÉÍÁÌÎÏÅÏÒÓÉÇÉÍÁÒËÏÑÏÒÓÒËÏÑÏÒÓÓÁÎÁÃÑÛÈËÁÓÁÐÁÅÁÒÛÏÂÑÁÈÎÏÏÐÑÆÅÆÌÆÎÁÓÁÃÅÏÄÏÃÏÑÁÈÁÍÏÂÉÌÎÉÔÒÌÔÄÉÉÌÉÈÁàÃÌÆÎÉÆ ÈÁÁËÓÉÃÁ×ÉàÎÁÅÏÐÛÌÎÉÓÆÌÆÎÐÁËÆÓ®ÆÉÈÑÁÈÖÏÅÃÁÎÉÓÆÃËÌßØÆÎÉ­£ÃÒÛÏÓÃÆÓÆÎÐÁËÆÓÉÌÉÐÑÏÄÑÁÍÁÏÓÅÁÅÆÎÍÆÒÆ×ÎÆÒÆÐÑÆÖÃÛÑÌàÓÈÁÐÏÌÈÃÁÎÆÃÒÌÆÅÃÁÚ ¯ÕÆÑÓÉÓÆÒÁÃÁÌÉÅÎÉÈÁÐÆÑÉÏÅÁÄÏÒÃÆÎÁËÏÉÈÑÉØÎÏÎÆÆÔËÁÈÁÎÐÏËÑÁÓÛËÒÑÏËÉÌÉÅÏÉÈØÆÑÐÃÁÎÆÎÁËÏÌÉØÆÒÓÃÁÓÁÏÓÐÑÆÅÌÏÇÆÎÉÓÆÍÏÅÆÌÉÐÑÆÈÓÏÈÉÍÆÒÆ× */2%8/ÒÉÈÁÐÁÈÃÁÐÑÁÃÏÓÏÈÁÐÑÏÍÆÎÉÎÁ×ÆÎÉÓÆÉÎÁØÁÌÎÉÓÆÅÁÓÉÎÁÏÂàÃÆÎÉÓÆÐÑÆÅÌÏÇÆÎÉàÃÎÁÒÓÏàÚÉàËÁÓÁÌÏÄ£ÒÉØËÉ×ÆÎÉÒÁÒ¥¥²·ÆÎÉÓÆÎÁÔÒÓÑÏÊÒÓÃÁÓÁÒÁÃÁÌÉÅÎÉÐÑÉ ÐÏÅÐÉÒÃÁÎÆÎÁÎÏÃÅÏÄÏÃÏÑÒÁÂÏÎÁÍÆÎÓÎÁÐÑÏÄÑÁÍÁÎÁ*/2%8/£×ÆÎÁÓÁÎÁÔÒÓÑÏÊÒÓÃÏÓÏÎÆÆÃËÌßØÆÎÍÆÒÆØÆÎÁÂÏÎÁÍÆÎÓÈÁÐÛÑÃÉàÍÆÒÆ× */2%8/ÒÉÈÁÐÁÈÃÁÐÑÁÃÏÓÏÅÁÉÈÉÒËÃÁÐÑÉÁÂÏÎÉÑÁÎÆÐÑÆÅÐÌÁÚÁÎÆÎÁÍÆÒÆØÎÉÁÂÏÎÁÍÆÎÓÉÒÛÄÌÁÒÎÏÓÛÑÄÏÃÒËÁÓÁÒÉÐÏÌÉÓÉËÁËÁËÓÏÉÅÁËÏÅÉÑÁÎàËÏÉÏÓÐÏÒÏØÆÎÉÓÆÓÆÌÆÕÏÎÉ ÈÁÑÁÂÏÓÁÒÁÍÏÃÒÏÂÒÓÃÆÎÁÓÁÒÉÍÑÆÇÁ¯ÂÁÇÅÁÎÉàÓÁËÛÍ ÒÁÃÛÈÍÏÇÎÉÒÁÍÏÏÓÍÑÆÇÁÓÁÎÁ*/2%8/ÉÒÆÓÁËÒÔÃÁÓÐÏÌÃÒ¥¥²ÎÁÏÂÁÇÅÁÎÆ ¨ÁÁÂÏÎÁÓÉÎÁÅÑÔÄÉÏÐÆÑÁÓÏÑÉÎÁ×ÆÎÁÒÐÏÑÆÅÉÈÐÏÌÈÃÁÎÉàÓÁÑÉÕÆÎÐÌÁÎ*/2%8/ÎÆÎÏÒÉÏÓÄÏÃÏÑÎÏÒÓÈÁÓÆÖÎÉØÆÒËÉÄÑÆÙËÉÉÐÑÏÐÔÒËÉÃÎÁÒÓÏàÚÏÓÏÉÈÅÁÎÉÆ 19 °ÛÌÎÁÉÎÕÏÑÍÁ×ÉàÃÓÛÑÄÏÃÒËÁÓÁÍÑÆÇÁÎÁ*/2%8/ÉÎÁZZZJOREXOEJ


ː˲˨˩˯ˬ˴ˤ˭ ˪ˬ˦˲˶ˤ

ƒ ƒ ƒ ƒ

14.5 см (5.7”) Super AMOLED дисплей 13 MP камера с HD видео Android OS Jelly Bean Четириядрен 2.3 GHz процесор

35

81 ÌÃÍÆÒ

Върни стария си телефон за рециклиране и вземи 50 лв. отстъпка за нов смартфон. Офертата важи за частни лица, настоящи абонати на GLOBUL при сключване на нови 2-годишни договори за нова SIM карта с абонаментна програма GLOBUL WEB&TALK 49.99 и за лизинг на мобилен телефон до 30.11.2013 г. или до изчерпване на количествата.

3790

ÌÃ ÍÆÒ

Globul 20131025 20131130  
Globul 20131025 20131130  
Advertisement