Page 8

ÎÒÊÐÈÂÀÍÅ

ÍÀ ÍÎÂÀ ÂÅÐÈÃÀ

ÌÅÁÅËÍÈ ÌÀÃÀÇÈÍÈ

ìàðò

À 6 0 1 ò ú ï í å ò ñ ú ð â Îêîëî ) î â î í î å ì è Ñ è è ö â å (ìåæäó Äðàãàë ÂÅÍÅÖÈß

869 ëâ.

ÒÎËÅÄÎ

ÔÀÅÍÖÀ

КОМПОЗИЦИЯ ЗА ДНЕВНА 240x58x185h см

МДФ С ПОКРИТИЕ естествен фурнир ЦВЯТ венге

ЛЕГЛО ЗА МАТРАК 180х200 см МДФ С ПОКРИТИЕ дамаска + кожа

549 ëâ.

1369 ëâ. ЪГЛОВА ХОЛНА ГАРНИТУРА ъгъл+кресло ПОКРИТИЕ дамаска и кожа

Î÷àêâàéòå îòêðèâàíå: ÀÏÐÈË гр. София, жк. Младост I, бул. Андрей Сахаров 20а (зад магазин ЗОРА) ÌÀÉ

2011 ã.

гр. Варна, бул. Цар Освободител 263, ет. 2, гр. Стара Загора, бул. Цар Симеон Велики гр. Пловдив, МОЛ Галерия Пловдив

РАБОТНО ВРЕМЕ ГРАД

АДРЕС

ТЕЛЕФОН

София: София: София: София: София: София: Бургас: Варна: Враца: Монтана: Пазарджик: Пловдив: Пловдив: Русе: Сандански: Севлиево: Стара Загора: Търговище: Хасково: Шумен:

Околовръстен път (м/у Драгалевци и Симеоново) жк Младост 1, бул. Андрей Сахаров 20 жк Люлин 7, бул. Дж. Неру 10 кв. Х. Димитър, бул.Вл. Вазов 40 кв. Стрелбище, бул. Г. Делчев, бл. 1 Божурище: На входа на МЕТРО ОБНОВЕН МАГАЗИН ж.к. П.Р.Славейков, бул. Яким Якимов 35 бул. Цар Освободител 263, 052/50 49 11 ж.к. Дъбника, ул Околчица кв. Младост 2 Пловдивско шосе 105, Комплекс ЗОРА ул. Недко Каблешков 14 (до Метро) МОЛ Галерия Пловдив ул. Борисова 124 (срещу ЖП гара) магазин BILLA, ет. 2 ул. Софийско Шосе 6 бул. Цар Симеон Велики бул. Ал. Стамболийски 40-46(с/у Кауфланд) бул. Съединение 106 бул. Симеон Велики 38

02/962 41 18 02/974 18 04, 02/974 18 26 02/925 14 91, 824 47 20 02/ 945 42 33 02/850 52 88 02/927 10 30, 927 55 67 056/88 30 72 052/50 49 26 092/ 62 57 57, 62 58 58 096/300 357 034/44 38 17 032/62 90 52, 64 78 43 032/20 30 33, 34, 35 082/82 00 67 0746/ 210 70, 72 0675/334 98 042/ 670 780 0601/200 91, 92 038/620 481 054/ 83 33 83

Понеделник - петък

Събота - неделя

09:30 до 20:00 ч 09:30 до 20:00 ч 09:30 до 20:00 ч 09:30 до 20:00 ч 09:30 до 20:00 ч 09:30 до 20:00 ч 09:30 до 20:00 ч 09:30 до 20:00 ч 09:30 до 20:00 ч 09:30 до 20:00 ч 09:30 до 20:00 ч 09:30 до 20:30 ч 09:30 до 20:30 ч 09:30 до 20:00 ч 09:30 до 20:00 ч 09:30 до 20:00 ч 09:30 до 20:00 ч 09:30 до 20:00 ч 09:30 до 20:00 ч 09:30 до 20:00 ч

09:30 до 19:00 ч 09:30 до 19:00 ч 09:30 до 19:00 ч 09:30 до 19:00 ч 09:30 до 19:00 ч 09:30 до 19:00 ч 09:30 до 19:00 ч 09:30 до 19:00 ч 09:30 до 19:00 ч 09:30 до 19:00 ч 09:30 до 19:00 ч 09:30 до 19:30 ч 09:30 до 19:30 ч 09:30 до 19:00 ч 09:30 до 19:00 ч 09:30 до 19:00 ч 09:30 до 19:00 ч 09:30 до 19:00 ч 09:30 до 19:00 ч 09:30 до 19:00 ч

Възможни са предпечатни грешки. Промоцията е валидна за определения срок и до изчерпване на количествата.

НАЦИОНАЛЕН ТЕЛЕФОН

РАБОТНО ВРЕМЕ ГРАД

Плевен: Видин: Варна: Габрово: Кърджали:

АДРЕС

ТЕЛЕФОН

ул. Иван Менделиков 2 ул. Цар Симеон Велики 20А бул. Сливница 160 (комплекс “Камко”) ул. Св. Св. Кирил и Методий 10 бул. Тракия 14

064/801039, 800796 094/ 60 60 84, 93, 92 052/ 50 47 42, 50 47 92 066/800 115 0361/ 62 327, 62 343

Понеделник - събота

Неделя

09:30 до 19:00 ч 09:30 до 19:30 ч 09:30 до 19:30 ч 09:00 до 19:00 ч 09:30 до 19:00 ч

09:30 до 17:00 ч 09:30 до 19:00 ч 10:00 до 18:00 ч 10:00 до 15:00 ч 10:00 до 15:00 ч

РАБОТНО ВРЕМЕ ГРАД

АДРЕС

ТЕЛЕФОН

София: София: София: Пловдив: Харманли: Свиленград: София:

бул. Мадрид 33 жк Надежда, бл. 172 бул. Хр. Ботев 50 бул. България 105 ул. Янко Сакъзов 2 бул България 186А бул. Гоце Делчев 43, бл. 78

02/ 943 40 48 02/ 837 32 62 02/ 988 50 44 032/ 961173 0373/888 98 0379/ 630 38 02/ 936 71 63

ЦЕНТРАЛЕН СЕРВИЗ - ЗОРА

Понеделник - петък

09:30 до 19:00 ч 09:30 до 19:00 ч 09:30 до 19:00 ч 09:30 до 19:00 ч 09:30 до 19:00 ч 09:30 до 19:00 ч 09:30 до 19:00 ч

НА ЦЕНАТА НА ЕДИН ГРАДСКИ РАЗГОВОР

Неделя

почивен почивен почивен почивен почивен почивен почивен

София, ул. Чепинско шосе 15, 02/ 813 03 54, 813 03 83 Пловдив, бул. Христо Ботев 138, тел. 032/638068

0700 18 222 ON-LINE òåë.: 02/813 03 53, 02/42 180 92, 93 ÏÎÊÓÏÊÈ

Събота

09:30 до 15:00 ч 09:30 до 15:00 ч 09:30 до 15:00 ч 09:30 до 15:00 ч 09:30 до 15:00 ч 09:30 до 15:00 ч 09:30 до 15:00 ч

www.zora.bg

Всички цени са с включен ДДС.

2011 ã.

ZORA  

A EWF 106310 19.03.2011 - 08.04.2011 ÖÅÍÀ 32742 DVB-T MPEG4 USB PLAYER 26'' 66 54AM 4 1 , : 85550060 32PFL7605H 40PFL7605H/12* PN...

ZORA  

A EWF 106310 19.03.2011 - 08.04.2011 ÖÅÍÀ 32742 DVB-T MPEG4 USB PLAYER 26'' 66 54AM 4 1 , : 85550060 32PFL7605H 40PFL7605H/12* PN...

Advertisement