Page 26

str. 24

AHAVA

За спокойно бебе

ÑÈËÀÒÀ ÍÀ ÌÈÍÅÐÀËÈÒÅ ÎÒ ÌÚÐÒÂÎ ÌÎÐÅ ПОДАРЪК

подарък

АКТУАЛНА ПРОМОЦИЯ /10.02 – 31.03/* В АПТЕКИ РЕМЕДИУМ 4, 7 и 8 Купете серум или крем за лице AHAVA и вземете ПОДАРЪК крем за ръце Кактус и розов пипер, 100 ml! * до изчерпване на количествата

AHAVA Bulgaria

Remedium  
Remedium  
Advertisement