Page 9

за кг

ве д ен

99

о в бъ

ве д ен

л

ия га р

ия

л

га р

ия

га р

з Прои

4

о в бъ

з Прои

з Прои

ве д ен

о в бъ

л

Краве сирене

Карабунарска вакуум

ЛВ.

221773

га р

ия

з Прои

ве д ен

о в бъ

л

Кашкавал

за бр.

ЛВ.

о в бъ

ве д ен

л

0

за бр.

ЛВ.

1

Ласка 300 гр.

за бр.

0

29

ЛВ.

за бр.

192662

ия

га р

ия

га р

ве д ен

л

ЛВ. 63618

з Прои

о в бъ

99

181672

з Прои

з Прои

ве д ен

л

Жити 2л

arriva 0,75 кг

Tочени кори

о в бъ

Боза

Oриз Тракия

69

Древяна Макси

ия

ия

га р

ия

га р

ве д ен

л

ЛВ.

161857

з Прои

з Прои

з Прои

о в бъ

за кг

Луканка

160681

148220

ве д ен

7

Домлян 3,6%, 500 гр

99

га р

за кг

0

ЛВ.

59

о в бъ

ия

8

99

Краве кисело мляко

ве д ен

л

га р

НЕДА вакуум

о в бъ

л

Пушено свинско роле

0

Ивет

99

5

Промопакет 3 бр. Панагюрска шарена сол

ЛВ. за промопакет 80 гр

за кг 8677

1

90

ЛВ.

за бр. 221726

29

ЛВ.

Русенско варено 180 гр

7419

9

Carrefour Храни 1-13.3  
Carrefour Храни 1-13.3  

з а п ромопаке т з а п ромопаке т Мини-франзели Промопакет 5 бр. Печени кебапчета Промопакет 3 броя Промопакет 5 бр. Опкаковка 10 бр. Специа...

Advertisement