Page 1

Designmanual 05.01.05 Blue International Communication AS


Designmanual for Secora

Innhold Side Om denne manualen

3

Navn og logo

4

Farger

5

Typografi

6

Logo varianter

7

Plassering av logo

8

Logo og slagord

9

Eksempler pü uønsket bruk

10

Brukseksempler

11

2


Designmanual for Secora

Om denne manualen Hensikten bak denne manualen er å bidra til at Secoras visuelle identitet ivaretas på en god måte. Med dette mener vi at logoen og de andre elementene som utgjør selskapets ansikt utad brukes på en enhetlig måte, slik at selskapets identitet i de ulike målgruppenes etableres og gjør Secora lett gjenkjennelig. Aktuell brukere er – selskapets markedsansvarlige – formgivere – produsenter av materiell Tilhørende originaler er i Adobe Illustrator format og henvises til med tekst som f.eks. "Original: Secora_konvolutt_orig.ai". Normalt vil originalsettet kun bli benyttet av profesjonelle. Fra disse originalene kan en så lage filer i andre formater i ønsket kvalitet. Der originalen kan tenkes brukt i vanlig kontorsammenheng er den også lagret i PDF format. Logoen finnes også i jpg format, men vær oppmerksom på at dette ikke er et egnet filformat for trykksaker.

3


Designmanual for Secora

Navn og logo Navnet SECORA er et ordspill på de latinske ordene secura (sikkerhet) og ora (kyst) Virksomhetens visjon er "Sikker kyst - vår utfordring" Navnet er originalt, klinger som noe som har med sikkerhet å gjøre, men er såpass nøytralt at det gir stort utviklingsrom med tanke på hvilke markeder selskapet skal bevege seg inn i både geografisk og bransjemessig.

Logo

Formspråket i logoen er robust og bringer assosiasjoner til industri og anlegg. De fete bokstavene er gjort ekstra "solide" ved at alle hjørner er avrundet og ved at detaljene er redusert til et minimum. Formen kan stanses, preges, graveres, lages sjablon av, hugges i sten om vi vil. Slik blir den ikke bare praktisk i bruk på anleggsplasser, men gir et signal om styrke og kraft. Navnet er utstyrt med noen hjørner som er ment å bringe assosiasjoner over på et stempel samtidig som det gir et tillegg til logoens originalitet. Med "stempel-preget" mener vi å uttrykke at Secora gir et kvalitetsstempel, med assosiasjoner til "godkjenning", "sertifisering" som et merke for trygghet. Secora ønsker å bli oppfattet som en aktør som viderefører sin rolle i å sikre havner og farleder til fellesskapets beste. Vi kan ikke gjøre det med et offentlig segl eller skjold videre, men har laget vårt "stempel" som sammen med visjonen "sikker kyst - vår utfordring" gir et signal om en rolle som i forhold til sikkerhet for ferdsel langs kysten.

4


Designmanual for Secora

Farge Virksomheten er et miljø-selskap. Potensialet innenfor miljømudring er kanskje en av de mest interessante utsiktene. Blått og grønt er de innarbeidede "miljøfargene" og vi valgte en farge på den delen av regnbuen og lener oss mer mot det maritime enn landbruket. Gråtoner, ingen andre farger benyttes i kombinasjon med denne.

PANTONE® 327

PANTONE® Cool Gray 9

PANTONE® Cool Gray 8

Der spesialfarger er tilgjengelig banyttes Cool Gray, ikke rastert sort på tekst.

65% sort

55% sort

CMYK (trykk uten spesialfarge) 4-farger

Cyan: 100% Magenta: 0% Yellow: 47% Black: 15%

RGB (web og annen skjermgrafikk) RGB (0-255) Red: 0 Green: 132 Blue: 113 #008471

Der logoen plasseres på en bakgrunn med farge, gjøres logoen "fargeløs" ved å være hvit, sort eller i en tone av bakgrunnsgfargen, lysblå på blå, lysbrun på brun etc. (I dette eksemplet er ikke blå en profilfarge, men f.eks. fargen på en bil, vegg eller klesplagg.)

5


Designmanual for Secora

Typografi Sammen med logo og farge, er typografi med på å danne den visuelle profilen. Familiene Frutiger og Garamond er to klassiske skrifter med mange snitt. Noen av dem er vist nedefor. Der de skrifttypene Frutiger og Garamond ikke er tilgjengelige, f.eks. i kontorapplikasjoner på PC eller på web, benyttes typene Verdana og Times som erstatning Frutiger Roman

abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå1234567890 ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ.

Bold

abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå1234567890 ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ.

Black

abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå1234567890 ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ.

Italic

abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå1234567890 ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ.

Light

abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå1234567890 ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ.

57 Condensed 47 Light Condensed

Erstatning der Frutiger ikke er tilgjengelig: Verdana

Garamond Book

abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå1234567890 ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ. abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå1234567890 ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ. abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå1234567890 ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ.

abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå1234567890 ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ.

Bold

tabcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå1234567890 ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ.

Ultra

abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå1234567890 ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ.

Book Italic Light

abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå1234567890 ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ. abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå1234567890 ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ.

Book Condensed

abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå1234567890 ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ.

Light Condensed

abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå1234567890 ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ.

Erstatning der Garamond ikke er tilgjengelig: Times

abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå1234567890 ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ.

6


Designmanual for Secora

Logo varianter Secora logoen skal i størst mulig grad benyttes i sin hovedform, enten positivt eller negativt (hvit på mørk bunn). Der spesielle grunner taler for det (f.eks. materiale, størrelse eller plasshensyn) kan alternative varianter benyttes. Logoens hovedform Originaler: Secora_logo.ai Secora_logo.pdf Secora_logo_PMS327.ai Secora_logo_PMS327.pdf Secora_logo.jpg Secora_logo_sort.jpg Logoens hovedform negativt

Alternative varianter Uten ramme Original: Secora_logo_utenR.ai

Fylt ramme Original: Secora_logo_fyltR.ai

7


Designmanual for Secora

Plassering av logo Logoen skal ikke kombineres direkte med andre elementer. Derfor skal det alltid være en viss avstand mellom logoen og nærmeste element, selv om dette er firmaadresse eller slagord som skal presenteres sammen med logo. Når logo plasseres i forhold til kant på andre elementer, f.eks. logo og tekstblokk eller logoskilt og vindu på fasade, skal et av to prinsipper brukes: Sentrering mot det andre elementet eller mot samme marg regnet etter bokstavene (ikke rammen).

Luft rundt logo Ingen elementer eller kant nærmere enn en bokstavhøyde. Regelen er ikke absolutt der formatet er lite, som f.eks. visittkort. For skilter og plassering der det er lik avstand til kanter på begge sider skal avstand til kan være minimum 2 ganger bredden på streken i bokstavene, 1,5ganger over og under.

SECORA AS Postboks 693 8301 Svolvær

Eksempler på minimumsavstand Sammenstilt element flukter med navn, ikke ramme.

SECORA AS Postboks 693, 8301 Svolvær

Sammenstilt element flukter med navn, eller sentreres.

8


Designmanual for Secora

Logo og slagord Slagordet kan skrives på to måter, med slagordet på en eller to linjer. Logo og slagord kan plasseres hver for seg, som f.eks. logo på forside slagord på bakside, eller i kombinasjon som vist nedenfor. Regelen om minimumsavstand til logo gjelder også her, avstand mellom logo og slagord skal være minst som bokstavhøyden i logoen. Når logo og slagord står sammen, skal størrelsesforholdet være som vist her og som det er på tilhørende original.

Originaler: Secora_slogan_ver.ai Secora_slogan_ver,.pdf

Slagord i Garamond Book Condensed, farge Cool Gray 9 eller 65% sort

Sikker kyst Vår utfordring

Alternative varianter Originaler: Secora_slogan_hor.ai Secora_slogan_hor,.pdf

Sikker kyst – vår utfordring

9


Designmanual for Secora

Eksempler på uønsket bruk Nedenfor er noen brudd på profilreglene illustrert. Korrekt løsning er vist i spalten til venstre. Korrekt

Forhold mellom skrift og ramme skal ikke endres

Logo kan ikke gjengis i andre farger enn "logo-grønn", hvit, sort eller gråtoner.

Mot farget bunn skal logoen gjengis i hvitt eller sort (evt. grå) eller som her i en tone av bunnfargen. Logoen gjengis i farger bare mot hvir eller lysegrå bunn. Regelen for minsteacstand mellom logo og andre elementer gjelder også for kanten på flaten logoen er gjengitt på.

Slagordet med feil plassering og skrifttype

Sikker kyst Vår utfordring

Sikker kyst Vår utfordring

Region Sør

Region Sør

XYZprodukt XYZprodukt

Når logo stilles sammen med andre elementer for å danne skilt, produktmerking el.l. skal riktig skrifttype benyttes, og tillegggselement skal enten sentreres eller flukte med navn, ikke ramme.

Former fra logoen skal ikke brukes i nye dekorelementer. Feil avstand, feil skrifttype.

10


Designmanual for Secora

Eksempler på skilting Skilt i metall er sideveis sentrert på veggflaten. Det bør alltid vær mer "luft" under enn over. Farge på skiltet er uaktuelt siden bakgrunnen har farge. Løse bokstaver monteres med avstnd til bakvegg, slik at det dannes en skygge.

Et skilt skal aldri ha mindre avstand til kantene enn dette.


Designmanual for Secora

Eksempler på klesmerker Mot farget bunn brukes logoen sort eller hvit, avhengig av hva som gir best kontrast. Gråtoner, sølv og toner av samme farge som bunn (f.eks. lys blå på mørk blå) er også tillatt.


Designmanual for Secora

Konvolutter Vi følger Postens anvisninger Logo og adresse plasseres 15 mm fra venstrekant (eller i flukt med venstrekant vindu) i de øverste 40 mm av konvolutten. Slagordet er plassert på samme marg slik at de nederste 15 mm av konvolutten er disponible for Postens sorteringsmaskin.

SECORA AS Postboks 693 8301 Svolvær

Telefon +47 99 22 00 00 E-post: post@secora.no www.secora.no

Original angir plassering i forhold til hjørnene for alle konvolutter. I 2-farger trykkes PMS 327 og Cool Gray 8. Kan også trykkes i bare sort. Spesielle konvolutter Svarsendinger etc. hvor logo plasseres på annen måte enn her, skal benytte logo og adresse i kombinasjon som vist nedenfor.

Sikker kyst – vår utfordring

Sikker kyst – vår utfordring SECORA AS Postboks 693, 8301 Svolvær

Sikker kyst – vår utfordring

Original: Secora_konvolutt_orig.ai

Secora design manual  
Secora design manual