Page 1

Ă… R S B E R E T N I N G

2 0 0 9

Ă…rsrapport 2009

Trygger hverdagen - investerer i framtiden

1


Å R S B E R E T N I N G

2 0 0 9

Innholdsfortegnelse

Om konsernet........................................................................................................... Hovedtall................................................................................................................... Lofotkrafts visjon / Konsesjonsområde................................................................... Direktørens betraktninger........................................................................................

3 4 7 8 9 14 16 19 30 31

Styrets beretning....................................................................................................... Kvalitetsarbeid i Lofotkraft....................................................................................... Regnskap................................................................................................................... Noter.................................................... ..................................................................... Kontantstrømsoppstilling......................................................................................... Revisjonsberetning...................................................................................................

2


Å R S B E R E T N I N G

2 0 0 9

Om konsernet Selskapsstruktur

100%

100%

100%

50%

100%

75%

100%

50%

Lofotkraft er et regionalt energikonsern med virksomhet i hele Lofoten. Konsernet eies av de seks Lofotkommunene. Vår oppgave er å trygge hverdagen til våre kunder og investere i fremtidige løsninger som underbygger dette. Samtidig skal vi ivareta og utvikle våre eieres verdier. Vår kjernevirksomhet er transport av strøm gjennom vårt distribusjonsnett. Konsernets verdikjede inneholder også fakturering, avregning, produksjon og salg av strøm. Vi satser i tillegg på informasjons- og kommunikasjonsteknologi gjennom utbygging av høyhastighets fibernett i Lofoten. Vårt eierskap innen installasjonsvirksomhet er også nært knyttet opp til vår hovedverdikjede. Videre bidrar konsernet til å nå den nasjonale målsettingen om realisering av større andel fornybar energiproduksjon gjennom våre prosjekter innenfor hav- og tidevannsstrøm samt vindkraft.

Nøkkelfakta Årsverk:..................................................... 110 Hovedkontor:............................................ Svolvær Avdelingskontor/stasjoner:....................... Svolvær, Fygle, Reine, Værøy og Røst Overført kraft:........................................... 388 GWh Produksjon (middel):................................ 47 GWh Antall nettkunder:..................................... 15710 Antall Bredbåndskunder:.......................... 1700 Km nett (høy og lavspent):........................ 2400 km

VISJON: TRYGGER HVERDAGEN - INVESTERER I FRAMTIDEN 3


Å R S B E R E T N I N G

Hovedtall

(tall i hele tusen)

Lofotkraft Holding AS Resultatregnskap Driftsinntekter Driftskostnader Driftsresultat Netto finansinntekter/kostnader

Skattekostnad Årsresultat Balanse pr 31.12. Anleggsmidler Omløpsmidler Eiendeler Egenkapital Gjeld Egenkapital og gjeld Egenkapital andel Resultatgrad

Lofotkraft AS

2009 1 783 -1 783 7 074 (27) 5 318

2008 1 390 -1 390 (7 653) (204) -8 839

2009 529 596 68 903 598 499 429 048 169 451 598 499 71,7 % 0,0 %

2008 445 380 64 660 510 040 431 729 78 311 510 040 84,6 % 0,0 %

Lofotkraft Produksjon AS Resultatregnskap Driftsinntekter Driftskostnader Driftsresultat

Resultatregnskap Driftsinntekter Driftskostnader Driftsresultat Skattekostnad Årsresultat

2009 106 543 106 163 380 (749) (39) -330

2008 113 566 107 075 6 491 1 667 2 332 5 826

Balanse pr 31.12. Anleggsmidler Omløpsmidler Eiendeler Egenkapital Gjeld Egenkapital og gjeld Egenkapital andel Resultatgrad

2009 417 209 78 763 495 972 341 162 154 810 495 972 68,8 % - 0,4 %

2008 332 447 85 626 418 073 354 569 63 504 418 073 84,8 % 5,7 %

Netto finansinntekter/kostnader

Lofotkraft Bredbånd AS

2008 20 205 9 757 10 448 828 3 142 8 134

Resultatregnskap Driftsinntekter Driftskostnader Driftsresultat

Skattekostnad Årsresultat

2009 17 957 9 059 8 898 485 2 595 6 788

Balanse pr. 31.12. Anleggsmidler Omløpsmidler Eiendeler Egenkapital Gjeld Egenkapital og gjeld Egenkapital andel Resultatgrad

2009 46 023 12 744 58 767 43 521 15 246 58 767 74,1 % 49,6 %

2008 43 587 20 215 63 802 45 162 18 640 63 802 70,8 % 51,7 %

Netto finansinntekter/kostnader

4

2 0 0 9

Skattekostnad Årsresultat

2009 15 762 18 120 -2 358 (2 081) 1 236 -3 203

2008 9 275 12 735 -3 460 (2 032) 1 528 -3 964

Balanse pr 31.12. Anleggsmidler Omløpsmidler Eiendeler Egenkapital Gjeld Egenkapital og gjeld Egenkapital andel Resultatgrad

2009 73 016 4 759 77 775 3 696 74 079 77 775 4,8 % -15,0 %

2008 51 800 16 206 68 006 6 899 61 107 68 006 10,1 % -37,3 %

Netto finansinntekter/kostnader


Å R S B E R E T N I N G

2 0 0 9

Lofotkraft Vind AS Resultatregnskap Driftsinntekter Driftskostnader Driftsresultat Netto finansinntekter/kostnader

Skattekostnad Årsresultat Balanse pr. 31.12. Anleggsmidler Omløpsmidler Eiendeler Egenkapital Gjeld Egenkapital og gjeld Egenkapital andel Resultatgrad

Lofotkraft Fakturering AS 2009 520 -520 7

2008 434 -434 53

-513

-381

2009 1 836 1 836 1 802 34 1 836 98,1 %

2008 2 452 2 452 2 315 137 2 452 94,4 %

Resultatregnskap Driftsinntekter Driftskostnader Driftsresultat Netto finansinntekter/kostnader

Skattekostnad Årsresultat Balanse pr. 31.12. Anleggsmidler Omløpsmidler Eiendeler Egenkapital Gjeld Egenkapital og gjeld Egenkapital andel Resultatgrad

2009 5 381 4 189 1 192 124 368 948

2008 4 208 3 390 818 230 297 751

2009 170 5 980 6 150 3 885 2 265 6 150 63,2 % 22,2 %

2008 78 5 807 5 885 3 845 2 040 5 885 65,3 % 19,4 %

Thomas er én av over 100 som daglig passer på strømnettet i hele Lofoten Thomas Ellingsen Fagarbeider og energimontør

5


Å R S B E R E T N I N G

Hovedtall forts.

(tall i hele tusen)

Hovdan AS

Lofotkraft Eiendom AS 2008 26 321 20 923 5 398 346 1 627 4 117

Resultatregnskap Driftsinntekter Driftskostnader Driftsresultat

Skattekostnad Årsresultat

2009 37 219 29 083 8 136 165 2 350 5 951

Balanse pr. 31.12. Anleggsmidler Omløpsmidler Eiendeler Egenkapital Gjeld Egenkapital og gjeld Egenkapital andel Resultatgrad

2009 3 902 24 814 28 716 15 557 13 159 28 716 54,2 % 21,9 %

2008 1 831 21 056 22 887 11 106 11 781 22 887 48,5 % 20,5 %

Balanse pr. 31.12. Anleggsmidler Omløpsmidler Eiendeler Egenkapital Gjeld Egenkapital og gjeld Egenkapital andel Resultatgrad

Netto finansinntekter/kostnader

Kraftinor AS Resultatregnskap Driftsinntekter Driftskostnader Driftsresultat Skattekostnad Årsresultat

2008 320 963 313 903 7 060 823 2 126 5 757

Balanse pr 31.12. Anleggsmidler Omløpsmidler Eiendeler Egenkapital Gjeld Egenkapital og gjeld Egenkapital andel Resultatgrad

2009 7 130 102 637 109 767 67 234 42 533 109 767 61,3 % 3,6 %

2008 5 368 127 421 132 788 65 346 67 442 132 788 49,2 % 2,2 %

6

Skattekostnad Årsresultat

2008 0 0

2009 22 229 825 23 054 22 526 528 23 054 98 % 3%

2008 0 0 0% 0%

Raftsundet april 2010.

2009 300 247 289 441 10 806 (1 091) 2 827 6 888

Netto finansinntekter/kostnader

Netto finansinntekter/kostnader

2009 4 949 4 790 159 (3) 44 112

Foto: Promo Norge Reklamebyrå

Resultatregnskap Driftsinntekter Driftskostnader Driftsresultat

2 0 0 9


Å R S B E R E T N I N G

2 0 0 9

Lofotkrafts visjon:

Trygger hverdagen - investerer i framtiden Vår kvalitets- og miljøpolitikk: Kvalitet og pålitelighet skal prege hele vår virksomhet - både når det gjelder produkter, tjenester, miljø, mennesker og vår måte å arbeide på. Vi skal:

• alltid prioritere sikkerhet for mennesker og miljø • kartlegge og oppfylle kundens krav med sikte på økt kundetilfredshet • oppfylle myndighetenes og eiernes krav, med ekstra fokus på helse, • miljø og sikkerhet • ha faglig dyktige, motiverte og engasjerte medarbeidere • kontinuerlig forbedre oss

Våre verdier:

• Pålitelig • Modig • Imøtekommende

Våre standarder:

• Vi tar kundene på alvor • Vi er ett lag • Vi snakker med hverandre • Vi holder frister • Vi utvikler oss

7


Å R S B E R E T N I N G

2 0 0 9

Direktørens betraktninger Forsyningssikkerheten for Lofoten er vår viktigste oppgave. Overgangen til 2010 viser at vi har langt igjen til vi kan gi befolkningen i Lofoten god nok forsyningssikkerhet. To forsyningslinjer inn i regionen er ikke nok til å garantere alle våre kunder god nok stabilitet. Ekstremvær, økende nedbørsmengder, med påfølgende jord og steinras, samt lange kuldeperioder utsetter linjenettet for store belastninger med økende fare for feil. At nettet nærmer seg tiden for utskiftning gjør ikke situasjonen bedre. Feil vil det alltid oppstå i forsyningsnettet, men jo eldre nettet blir jo større blir feilstatistikken. Vår oppgave er å vedlikeholde nettet så godt at det varer så lenge som mulig, deretter skal vi sørge for å skifte det ut før det blir så ustabilt at det ikke kan brukes. Dette er en vanskelig balansegang. Skifter vi nettet for tidlig ”kaster vi bort” penger på vegne av våre kunder. Venter vi for lenge påfører vi samfunnet (og oss selv) store belastninger og kostnader. Lofotkraft er midt i en lengre reinvesteringssyklus, der en stor del av vårt linjenett står for tur til å bli fornyet. De feil og avbrudd vi har hatt på forsyningslinjene til Lofoten i det siste, skyldes ikke dårlig vedlikehold, eller for sen fornyelse av linjene, men ekstremvær, ras og stor belastning på grunn av kulde. Dette er situasjoner vi kan komme i selv med et helt nytt ledningsnett. Ved slike avbrudd blir nettselskapene påført store kostnader ved at vi blir ”straffet” av NVE som påfører oss KILE (Kostnad for ikke levert energi). Formålet med denne delen av reguleringen er å forhindre at nettselskapene utsetter vedlikehold og fornyelse av linjenettet for å spare penger,

8

noe som igjen kan føre til hyppigere strømbrudd for kundene. KILE ordningen skal altså fungere som det berømmelige riset bak speilet. Lofotkraft ble i denne sammenheng påført en kostnad på 12, 5 millioner ved avbruddet den 29. desember da både forsyningslinjen via Vesterålen og Kvitfossen – Kanstadfjorden, hadde feil og var ute av drift. Grunnen til at denne kostnaden ble så stor var at store deler av Vesterålen også ble forsynt via vår linje da det var en feil på linjen i Vesterålen, mot Sentralnettet. Reglene er slik at den som eier linjen som fører til at kundene blir fri for strøm også må ta KILE kostnaden. Til sammenligning kan nevnes at en helt lik feil i vårt nett den 1. februar 2010 påførte oss en kostnad på kun 1,5 millioner kroner. Årsaken til at KILE beløpet ble såpass mye lavere den siste gangen var at linjen via Vesterålen da var inntakt, og vi kunne levere strøm til de fleste kundene våre via denne. KILE kostnadene er en utfordring for oss da de svekker vår evne til å finansiere alle våre investeringer. I tillegg ”rammer” disse kostnadene tilfeldig. Dersom det oppstår to feil i nettet hos to forskjellige nettselskaper blir den som får feilen sist sittende igjen med ”svarteper”, og jeg kan ikke tenke meg at det var slik KILE var ment å fungere da det ble innført. Konsernet Lofotkraft holder høyt

tempo. Vi investerer i nytt nett både for overføring av strøm og data. Parallelt med dette utreder vi muligheter for produksjon av alternativ fornybar energi i regionen, samtidig som vi bevist arbeider for stadig å forbedre interne prosesser og tjenester. Vi har etter hvert blitt et konsern med mange ulike satsingsområder og med et høyt ambisjonsnivå. Det sier seg selv at det er en krevende prosess å tidoble investeringene i konsernet samtidig som vi i januar i år oppnådde ISO sertifisering etter 9001 og 14001. Jeg anser dette som en bragd og mener at det forteller mye om holdingene og ståpåviljen til de ansatte i konsernet. Produksjons og installasjonsvirksomheten leverer meget gode resultater og er viktig for konsernet, spesielt når resultatet innenfor nettvirksomheten preges av dårlige rammebetingelser og KILE. Bredbåndsvirksomheten vil fortsatt vise røde tall så lenge investeringsnivået er høyt. Når dette avtar, samtidig som antallet kunder øker, vil også denne virksomheten vise positive tall. Vi gir gjennom denne satsingen de fleste av våre kunder tilgang til en tjeneste som vi mener er viktig i et moderne teknologisamfunn. Aktiviteten og fokuset til de ansatte støtter også godt opp om vår nye visjon; ”trygger hverdagen – investerer i fremtiden”, en visjon vi er meget stolte av. Konsernet bygger og vedlikeholder Lofotens viktigste infrastrukturer, strømnettet og fibernettet. Det er likevel min påstand at den viktigste investering vi gjør, er satsingen på, og utviklingen av, human kompetanse. I løpet av 2010 vil konsernet ha 9 lærlinger i organisasjonen, samtidig som vi utvider antall ansatte blant annet for drift og vedlikehold av strømnettet vårt. Dette er virkelig investeringer for fremtiden.


Å R S B E R E T N I N G

2 0 0 9

Styrets beretning konsern og Lofotkraft Holding AS Virksomhet og eierforhold

Aksjene i Lofotkraft Holding AS eies av kommunene i Lofoten med følgende fordeling: Røst 2 %, Værøy 3 %, Moskenes 6,5 %, Flakstad 6,5 %, Vestvågøy 41 % og Vågan 41 %. Lofotkraft Holding AS’ heleide datterselskap, Lofotkraft AS, driver nettvirksomheten i kommunene Vågan, Vestvågøy, Flakstad, Moskenes, Værøy og Røst. Selskapets og konsernets hovedkontor ligger i Svolvær, mens det er driftskontor på Fygle, Reine, Værøy og Røst. Forøvrig driver konsernet produksjon og energiomsetning gjennom det heleide datterselskapet Lofotkraft Produksjon AS og installasjonsvirksomhet gjennom datterselskapet Hovdan AS. Lofotkraft Bredbånd AS driver med utbygging og drifting av fibernett i Lofoten, samt salg av telekommunikasjonstjenester. Interfakt AS tilbyr fakturering og avregningstjenester i regionen. Kraftinor AS er et regionalt omsetningsselskap hvor Nordkraft AS og Lofotkraft Holding AS eier 50 % hver av aksjene. Det samme er forholdet for selskapet Lofotkraft Vind AS. Selskapets formål er å kartlegge mulighetene for vindkraftproduksjon i Lofoten og å utvikle slike prosjekter. Lofotkraft Holding AS eier 25 % av aksjene i Nord Norsk Havkraft AS. Selskapet har som formål å posisjonere eierne i forhold til havbasert vindkraft utenfor Nord-Norge.

Lofotkraft Holding AS

Lofotkraft Holding AS er morselskapet i konsernet. Selskapet sørger for koordinering av de andre forretningsområdene, samt optimalisering av kapitalstrukturen i konsernet. Herunder formuesforvaltning av konsernets kapital, samt vurdering og utvikling av nye forretningsområder. Selskapet har ikke investert i noen nye forretningsområder utenfor konsernet i løpet av 2009, men har som en følge av økt fokus på eiendomsforvaltning opprettet det heleide datterselskapet Lofotkraft Eiendom AS. Selskapet har videre nøye fulgt opp sine investeringer i Hydra Tidal og Nordnorsk Havkraft. Hydra Tidal fikk ved støtte fra blant annet ENOVA og Innovasjon Norge, fullfinansiert et pilotprosjektet som skal testes ut i Gimsøystraumen. Sjøstetting er planlagt ultimo juni og testperioden i Lofoten vil starte i løpet av august. Nord Norsk Havkraft er eid av Salten Kraftsamband, Troms Kraft, Nordkraft og Lofotkraft Holding, med like store deler hver.

Selskapets virksomhet er å kartlegge mulighetene og eventuelt sikre rettighetene for rentabel havbasert kraftproduksjon utenfor Nord-Norge, samt å foreta nødvendige forberedende skritt i tilknytning til prosjektmodning av havkraftparker før slike prosjekt legges ut for salg. Potensialet er stort, men enda er hverken teknologi eller støtteordninger nok utviklet til at dette lar seg realisere på kort sikt. Når det skjer er det viktig at selskapet har tilegnet seg god nok kompetanse og sikret seg rettigheter til å kunne utøve en aktiv rolle i dette markedet. Vi tror at samarbeide med andre er rett vei å gå i denne sammenheng da hver av de nordnorske aktørene ikke alene har løfteevne til å realisere prosjekter av denne størrelsen finansielt. I løpet av 2010 er det planlagt at eiernes havkraft prosjekter skal overføres til selskapet, samtidig som selskapet selv utvikler egne prosjekter. Selskapet vil i perioden fremover også vurdere en tilknytning til en industriell strategisk samarbeidspartner.

Lofotkraft AS

Aksjene i Lofotkraft AS eies av Lofotkraft Holding AS. Lofotkraft AS ivaretar konsernets nettvirksomhet og skal sørge for sikker og kostnadseffektiv overføring av energi til nettkundene. Den overførte kraftmengden i Lofoten utgjorde i 2009 388 GWh, som er 10 GWh mer enn fjorårets volum. Antallet feil og avbrudd ble høyere i 2009 enn i 2008. Hovedårsaken til dette skyldes feilene som oppstod i Trollfjord Krafts- og vårt nett den 29. desember. Trollfjord Kraft fikk 28. desember feil i sitt nett i en koblingsstasjon, noe som medførte at forsyning via Vesterålen ikke var mulig. Lofotkraft fikk den 29. desember om morgenen feil på forsyningslinjen til Kanstadbotten. Hele Lofoten og Hadseløya var da uten ekstern forsyning. Normal strømforsyning til området ble ikke opprettet før etter ca 6 timer. Dette medførte en KILE for Lofotkraft på 12, 5 millioner som er hovedgrunnen til selskapets svake økonomiske resultat. Denne hendelse understreker nok en gang hvilken risiko vi opererer med vedrørende forsyningssikkerheten til regionen. Videre viser den at regional koordinering og samarbeide mellom netteierne i regionen kan bli bedre. Lofoten er et krevende område å overføre kraft i både med hensyn til topografi og naturkrefter, vær og vind påvirker i stor grad vår leveringskvalitet. Det ble lagt nye sjøkabel mellom Værøy og Røst i august 2009.

9


Å R S B E R E T N I N G

2 0 0 9

Kapasiteten for overføring av kraft mellom disse to øyene er nå ikke noen utfordring lengre. Videre ble det investert i en aggregatpark på Røst med kapasitet på 6,6 MWA. (Samlet har selskapet da investert 90 millioner kroner i 2009 for bedring av forsyningssikkerheten til Værøy og Røst). Denne skal brukes både i beredskapssammenheng ved feil, men også til å forsyne kraft i høylastperioder når kabelen mellom Værøy og Å ikke greier å overføre nok kraft. Dette er ikke en optimal løsning, og utfordringen med forsyning til Værøy og Røst vil ikke bli løst, før det er lagt en ny kabel mellom Mølnarodden og Værøy. Denne er kostnadsberegnet til ca 140 millioner kroner og vil være et stort finansielt løft for selskapet, samtidig som det vil medrør høyere nettariff i forsyningsområdet. Myndighetene med Olje- og energidepartementet har bevilget 33 millioner kroner i finansiell støtte til prosjektet. Dette er viktig støtte, men er noe lavere enn forventet sett i relasjon til støtten som ble gitt til finansiering av ny sjøkabel til Træna. Videre har Nordland Fylkeskommune bevilget 13 millioner kroner i støtte til prosjektet, som er litt over hva som var forventet. Selskapet vil ta endelig beslutning om det skal legges ny sjøkabel mellom Å og Værøy i løpet av mai 2010.

utkoblinger i nettet enn tidligere, som igjen medfører større kostnader for ikke levert elektrisitet (KILE). Det vil bli tatt aktive grep for å forsøke å minimalisere disse kostnadene mest mulig, men på grunn av måten nettet er bygd opp på vil vi måtte påregne større KILE kostnader de neste årene enn tidligere.

I løpet av 2009 har Lofotkraft AS investert/reinvestert for 109 mill kr, eksklusiv anleggsbidrag, i overføringsnettet. Denne satstingen er et ledd i vår langsiktige plan om oppgradering og reinvestering av overføringsnettet i regionen. Det høye vedlikeholds- og investeringsprogrammet medfører flere planlagte

Hovdan AS driver elektronisk entreprenørvirksomhet med hovedvekt på tjenesteyting, salg og service innenfor tradisjonelle elkektroinstallasjoner, tele/data-nett, alarm og brannsikring, skipsinstallasjoner, automasjon og konsulenttjenester. Hovedkontor er på Gravdal i Lofoten, med montørstasjon på Reine og

Reguleringsregimet som ble innført i 2007, slår uheldig ut for selskapet med hensyn til fremtidig effektivitet i forhold til andre selskaper. Spesielt mener vi at kystklimaparameterne som NVE benytter i sine beregninger er gal. Dette har vi klaget inn for til myndighetene både for 2007, 2008 og 2009. Dersom vår påstand er rett medfører bruken av parameteren slik det gjøres i dag til at selskapets inntektsramme blir 6 – 7 mill kroner lavere enn hva vi mener er rett. Vi mener NVE må ta dette til følge og rette dette opp slik at selskapets rammebetingelser blir rett i forhold til andre selskaper. Lofotkraft AS hadde i 2009 et underskudd etter skatt på kr. 329.517.

Hovdan AS

Torbjørn er én av over 100 som daglig passer på strømnettet i hele Lofoten Torbjørn Helmersen Driftstekniker/systemansvarlig

10


Å R S B E R E T N I N G

2 0 0 9

avdelingskontorer på Værøy og Røst. Lofotkraft Holding AS eier 75 % av aksjene i Hovdan AS. Resterende aksjer eies av Hovdan Holding som er eid av Rune og Terje Hovdan. Selskapet Hovdan AS hadde i 2009 et overskudd etter skatt på kr 5.951.380,-

Lofotkraft Produksjon AS

Selskapet har sitt hovedkontor i Svolvær, og eier og driver 9 kraftstasjoner i Lofoten. Selskapets virksomhet omfatter også inndekning av Lofotkrafts nettap og finansiell handel på Nordpools terminmarked. I tillegg skal selskapet bistå Lofotkraft i tunglastperioder og vil være en del av nødstrømsforsyningen ved behov. Produksjon i egne kraftstasjoner utgjorde 41,6 GWh, som er om lag 12 % lavere enn middelproduksjonen siste 10 år. Magasinbeholdningen utgjorde 22,2 GWh pr 31.12.2009. Kraftproduksjonen selges mot Nordpools spotmarked. Heimerdalen kraftstasjon som har vært ute av drift i flere år, ble satt i drift igjen høsten 2009. Potensialet for småkraft i Lofoten er relativt beskjedent, men et vist potensial er der. Noe av dette vil bli forsøkt utredet utbygd sammen med grunneierne i de aktuelle områder. Selskapet hadde i 2009 et overskudd etter skatt på kr. 6.788.258,-

Interfakt AS

Interfakt AS driver fakturering, innfordring og meldingsutveksling for nettselskap, kraftleverandører og selskap som leverer bredbåndstjenester. For tiden har selskapet avtaler med Lofotkraft AS, Kraftinor AS og Lofotkraft Bredbånd AS om leveranse av slike tjenester. Årsregnskapet for 2009 er gjort opp med overskudd. Videre har Kraftinor AS kommet med signaler om at selskapet ønsker å kjøpe ytterligere flere tjenester fra Interfakt AS. Dette vil vi jobbe videre med i 2010. Styret har videre anbefalt generalforsamlingen at Interfakt AS endrer navn til Lofotkraft Fakturaservice AS. Selskapet hadde i 2009 et overskudd etter skatt på kr 947.870,-

Lofotkraft Bredbånd AS

I perioden 2005 til 2009 er et fiberoptisk nett bygd i deler av Svolvær, Kabelvåg, Leknes, Gravdal, Stamsund og Ballstad. I

tillegg er en stamnettsforbindelse til Henningsvær, Stamsund og Ballstad med forbindelse til Leknes bygd. I 2010 fortsetter utbyggingen av fiberoptisk nett på Leknes og i Gravdal i Vestvågøy kommune og i Svolvær og i Henningsvær i Vågan kommune. Selskapet hadde i 2009et underskudd etter skatt på kr. -3.202.943,-.

Kraftinor AS

Lofotkraft Holding AS eier 50 % av aksjene i Kraftinor AS. Selskapets virksomhet er omsetning av kraft til sluttbrukere. Selskapets forretningskontor er i Narvik. Selskapet har i 2009 ytterligere posisjonert seg i omsetningsmarkedet og konkurrerer på landsbasis. Selskapet har utviklet flere tjenester for å styrke sin konkurransekraft og er godt posisjonert for videre vekst. Selskapet har i 2009 lidd under at områdeprisen i regionen ikke har vært til selskapets fordel sett i forhold til konkurrenter fra andre landsdeler. På tross av dette har selskapet opprettholdt sin markedsandel og produsert avkastning til sine eiere. Selskapet hadde i 2009 et overskudd på kr 5.558.238 mill. Dette er et estimat, som også er benyttet i konsernregnskapet. Det endelige resultatet forventes ikke å avvike vesentlig fra dette.

Lofotkraft Vind AS

Lofotkraft Vind ble etablert i 2004. Lofotkraft og Nordkraft eier hver 50 % av selskapet. Selskapets formål er å kartlegge mulighetene for vindkraftproduksjon i Lofoten og utvikle slike prosjekter. Selskapet planlegger en overdragelse av sine offshore prosjekter, Gimøsya Offshore og Lofoten Havkraftverk, til Nordnorsk Havkraft AS, som er ihht avtale med de øvrige aksjonærene i selskapet. Videre er det forventet at konsesjonssøknaden for Gimsøya Onshore vil bli ferdigstilt i løpet av året da Nordland Fylkes vindkraftplan er ferdig. Selskapet Lofotkraft Vind AS hadde i 2009 et underskudd etter skatt på kr 512.972,-..

Kvalitet og ISO sertifisering

Konsernet har siden 2003 bevist arbeidet med utarbeidelse av et kvalitetssystem for å øke kvaliteten på egne tjenester og produkter. Uviklingen var kommet så langt at neste naturlig steg var å bli sertifisert etter ISO 9001 (kvalitet) og 14001 (miljø). Konsernets selskaper ble ISO sertifisert etter disse standardene i februar 2010, noe som markere en milepæl i et langsiktig arbeide. Sertifiseringen innebærer ikke bare en godkjennelse av

11


Å R S B E R E T N I N G

egne arbeidsprosesser i forhold til internasjonale standarder, men betyr også at konsernet hvert år vil bli kontrollert om kvaliteten opprettholdes og forbedres av eksterne kontrollører. Dette vil skjerpe organisasjonen og holde fokus på fortsatt kvalitetsutvikling.

Arbeidsmiljø

Konsernet har etablert et system for gjennomføring av internkontroll. Gjennom intern-kontrollen skal en sikre at virksomheten planlegges, organiseres og utføres i samsvar med krav i lover og forskrifter. Arbeidet med bruk av internkontroll som verktøy skal videreføres. Hele HMS-systemet i konsernet blir gradvis integrert sammen med de rutiner som etableres som følge av kvalitetssystemet og nye kvalitetsrutiner. HMS er, og vil bli, et fokusområde for konsernet. Konsernet har videreført sin IA- strategi. Sykefraværet gikk noe opp fra 4,6 % i 2008 (eksklusiv Hovdan) til 5,0% i 2009. Det er svært få tilbakemeldinger om arbeidsrelatert sykefravær, og det er lavt antall arbeidsulykker blant de ansatte. I 2009 var det 1 ulykke som medførte sykefravær. Korttidsfraværet er stabilt lavt fra år til år, mellom 1 og 2 %. Variasjonene i samlet fravær fra år til år skyldes i hovedsak langtidsfravær, og som er vanskelig å påvirke. Sykefraværet er omtrent på nivå med bransjen totalt sett

Kjønnsfordeling og diskriminering

Konsernet har 117 ansatte inklusive 7 lærlinger. Av disse er det 93 menn og 24 kvinner. Selskapet tilstreber å rekruttere kvinner ved nyansettelser. Styret i Lofotkraft Holding AS består av 11 medlemmer, 8 aksjonærvalgte og 3 ansatte representanter. 3 av de faste representantene og 4 av vararepresentantene er kvinner. Selskapet har et verdigrunnlag som tilsier at det er strengt forbudt å drive diskriminering på grunn av kultur, rase eller kjønn; eller drive med psykisk, fysisk, seksuell eller verbal trakassering.

Forurensing av det ytre miljø

Etablering av kraftanlegg, linjer og annen infrastruktur påvirker naturen og miljøet, og konsernet tilstreber å ta hensyn til natur og lokalmiljø ved gjennomføring av prosjekter. Vannkraft har som energikilde en betydelig fordel i å være fornybar, og at den ikke forurenser luft eller vann. Konsernet engasjerer seg for å redusere bruken av forurensende energibærere.

Regnskapsinformasjon

Forutsetningen om fortsatt drift er til stede, og årsregnskapet for 2009 er satt opp under den forutsetning. Konsernets resultat viser et overskudd på kr 13,9 mill. etter skatt.

12

2 0 0 9

Lofotkraft Holding AS viser et overskudd etter skatt på kr 5,3 mill. Konsernets egenkapitalandel er 65 % etter årets disponeringer. Lofotkraft Holding AS er utsatt for risiko knyttet til kurs- og renterisiko. Likviditetsrisikoen er redusert med inngåelse av en konsernkonto ordning med Nordlandsbanken AS som innehar en kredittramme på kr 204 mill. Lofotkraft Holding AS har et betydelig beløp plassert i aksjer og obligasjoner. Porteføljen forvaltes etter definerte risikorammer. Det er etablert system for rapportering av risikoposisjoner til styret. Finansposter i konsernet viser et overskudd på 4,1 mill kr. Lofotkraft Holding AS har et overskudd på finansposter på kr 7,0 mill. Etter styrets oppfatning gir det fremlagte resultatregnskap og balanse med noter og konsernregnskap ellers fyllestgjørende informasjon om driften og stillingen ved årsskiftet. Det er heller ikke inntrådt forhold etter regnskapsårets slutt som er av betydning ved bedømmelsen av selskapet. Styret foreslår følgende anvendelse av Lofotkraft Holding AS underskudd: (Tall i hele 1000)

Årsresultat.....................................................Kr 5.318 Utbytte...........................................................” 8.000 Overført fra annen egenkapital .....................” -2.682 Sum overføringer og disponeringer..................” 5.318

Fremtidsutsikter

Nettselskapet i konsernet har mange og kostbare investeringsprosjekter foran seg i overføringsnettet. For selskapet er det viktig at disse prosjektene blir prioritert og gjennomført innenfor hva som er akseptabelt i forhold til den teknisk levetiden på de anleggene de skal erstatte. Hvis ikke vil det kunne gå ut over forsyningssikkerheten i regionen. Samtidig er det viktig at selskapets investeringsplan rulleres og vurderes kontinuerlig slik at de anlegg som gir best effekt i forhold til leveringssikkerhet prioriteres først. Videre må hele tiden fremtidige investeringer tilpasses den teknologiske utviklingen der den gir kostnadsbesparelser og mer effektiv drift. En avklaring vedrørende ny sjøkabel mellom Mølnarodden og Værøy er viktig i forhold til ikke bare overføringskapasitet til Værøy og Røst, men driftssikkerheten for hele Vest-Lofoten. Reguleringsregimet skal evalueres og sett fra Lofotkrafts side er det meget viktig at det kommer klarere incentiver for ny- og


Å R S B E R E T N I N G

2 0 0 9

reinvestering i overføringsnettet. Dette vedrører både fremtidig leveringssikkerhet, mens også muligheten til å utnytte potensialet fra fornybare energikilder som on- og offshore vindkraft, tidevann og havstrømmer. Dersom ikke det er tilstrekkelig overføringskapasitet mellom forbruker og produksjonssted nytter det lite at for eksempel Nord-Norge har det største potensialet for utbygging av fornybar energi. I Nord-Norge har lite skjedd på struktursiden. Politisk er dette blitt et tema, spesielt i forhold til sammenslåing av nettselskapene i distriktene. Skal dette gjøres må initiativet kommer fra de kommuner som eier disse selskapene og formålet må være

helt klart. Hvis ikke har det lett for at en slik prosess blir en ørkesløs vandring i debatter om lokalisering og antallet arbeidsplasser i de ulike kommunene. I stedet for økt forsyningssikkerhet, effektivitet og avkastning. Konsernet er gjennom sin bredbåndssatsing en viktig utbygger av infrastruktur i regionen, ikke bare når det gjelder overføringskapasitet av elektrisitet. Kommunen i Lofoten vil i 2010, med støtte fra Nordland Fylkeskommune, initiere er prosjekt for utbygging av bredbånd også i Vest – Lofoten. Dette vil være det være stor interesse for Lofotkraft Bredbånd å delta i dersom det skjer på forretningsmessige vilkår.

Svolvær, 31. desember 2009, 7. mai 2010

Styret i Lofotkraft Holding AS

Søren Fredrik Voie Styreleder

Hugo Bjørnstad Styrets nestleder

Eva-Karin Busch Styremedlem

Lena A. Hamnes Styremedlem

Arnfinn Ellingsen Styremedlem

Geir Wulff-Nilsen Styremedlem

Susan Berg Kristiansen Styremedlem

Stein Iversen Styremedlem

Ole Hammer Styremedlem

Svein Magne Andorsen Styremedlem

Jan Robert Nilsen Styremedlem

Arnt M. Wither Adm. dir.

13


Å R S B E R E T N I N G

2 0 0 9

Kvalitetsarbeid i Lofotkraft Bakgrunn

Kvalitet i alle ledd

”Lofotkraft AS har ikke godt nok dokumenterte rutiner og prosessbeskrivelser i alle ledd. Vi har heller ikke et system som i etterkant kan dokumentere eksakt hvordan arbeidsoppgaver er utført og om de tilfredsstiller de krav som skal oppfylles. Dette gir ikke bare et dokumentasjonsproblem for selskapet, men gjør det også vanskelig å plassere ansvar både for utførelser og evaluering, samt intern opplæring. ”

Prosjektgruppe ble på bakgrunn av dette satt ned i 2003, og begynte arbeidet for å etablere kvalitetssystem. Etter en del undersøkelser ble Embem valgt som leverandør av det datasystemet Business Viewer, og våren 2004 ble benyttet til modellering i systemet. Frem mot sommeren kom det klarere og klarere frem at daværende hierarkiske organisering ikke var optimal for de prosessene Lofotkraft skulle gjennomføre. Det ble dermed besluttet å endre organisasjonen slik at den ble bedre tilpasset oppgavene. Ytterligere modelleringer ble gjennomført, og den nye organiseringen ble iverksatt fra 1.1.2005.

Dette sitatet av Arnt Winther er hentet fra et prosjektmandat fra 2003. Lofotkrafts direktør mente at selskapet ikke var god nok på kvalitet, og igangsatte et prosjekt for å etablere et tilfredsstillende kvalitetssystem. Systemet skulle inneholde fastsatte rutiner i alle ledd i organisasjonen, og ivareta dokumentasjon og gjenfinning av denne. Et overordnet prinsipp skulle være at prosedyrene/rutinene skal være lagt opp slik at det er lettere for våre medarbeidere å bruke dem enn å la være å bruke dem.

Modelleringsmøter

Modelleringsmøter gjennomføres for å kartlegge en arbeidsprosess, samt avdekke forbedringspotensial. I møtene deltar bredt sammensatte arbeidsgrupper, slik at alle blir involvert og får eierskap til resultatet. En sekretær registrerer og modellerer på storskjerm fortløpende innspill som kommer fra deltagerne. En katalysator styrer møtet og modelleringen, slik at når møtet er ferdig er alle deltakerne enige i resultatet som er tegnet.

Figuren viser konsernets hovedverdikjede som skaper sluttproduktet. I tillegg ser vi den overordnede lede- og styreprosessen, samt de ulike støtteprosessene under.

Forbedringsmeldinger

En svært vesentlig del av Lofotkrafts kvalitetssystem er forbedringsmeldinger. Dette kan være forbedringsforslag, avvik eller uønskede hendelser. Lofotkraft ser på ethvert avvik eller uønsket hendelse som en mulighet for forbedring, og dermed blir dette definert som forbedringsmeldinger. Systemet har vært en suksess fra første dag. Dette skyldes blant annet at meldinger ikke kan lukkes uten at registrerer får

14

tilbakemelding, samt at systemets frister blir fulgt opp ved rapportering. Dermed oppfatter brukerne at det nytter å registrere meldinger. Hele organisasjonen benytter systemet, og i 2009 ble det registrerte over 600 meldinger. I forhold til størrelsen på organisasjonen er dette et svært høyt tall i nasjonal sammenheng.


Å R S B E R E T N I N G

2 0 0 9

Matriseorganisasjon Lofotkrafts nye organisering medførte en deling på personal- og fagansvar. Alle medarbeidere ble samlet i ressursgrupper, og faglederne hentet inn ressurser etter behov. I forhold til den gamle organiseringen kunne nå faglederne fokusere på fag, mens ressursstyrerne kunne fokusere på administrative personalrelaterte oppgaver. Dette gav en fleksibel ressursfordeling, mer lik personalbehandling, god flyt i organisasjonen og bedre utnyttelse av ressurser.

Sertifisering

Forklaringer: International Organization for Standardization (ISO)

er en internasjonal standardiseringsorganisasjon som utgir standarder innenfor en rekke områder. “ISO” kommer fra det greske ordet for “lik” og er ikke et akronym for organisasjonens navn. Norges medlem i ISO er Standard Norge.

ISO 9001

Lofotkraft hadde i utgangspunktet ikke målsetning om sertifisering av systemet, men hadde likevel sørget for at dette ble bygd opp i tråd med standarden. I 2008 ble det bestemt at Lofotkraft skulle prøve å få systemet sertifisert. Bakgrunn for at Lofotkraft ønsket å bli sertifisert var at selskapet Management System ønsket å tilfredsstille krav Certificate fra sine interessenter på en best mulig måte, og å sikre at NS-EN ISO 9001:2008 NS-EN ISO 14001:2004 kvalitetsmålene ble nådd.

Den viktigste standarden i ISO900 samlingen er ISO 9001. Denne har en prosessorientert tilnærming, og omfatter blant annet kvalitetsledelse, produktdesign, kundebehandling, dokumentkontroll, internopplæring, internrevisjon og ledelsesevaluering. ISO 9001 brukes til sertifisering av organisasjoner.

To certify conformity with // Godkjent overensstemmelse med the Management System Requirements of // Styringssystemkravene i henhold til

awarded // tildelt

27.1.2010 ble Lofokraft AS, Lofotkraft Produksjon AS, Lofotkraft Fakturaservice AS og Lofotkraft Bredbånd AS revidert av ekstern kvalitetsrevisor og tildelt ISO 9001 og ISO 14001 sertifikatene.

ISO 14001

Lofotkraft AS Valgata 1, 8300 Svolvær

Manufacturing/supplying following products/services: for produksjon/leveranse av følgende produkter/tjenester:

Distribusjon av elektrisk energi. Bygging, drift og vedlikehold av regional- og distribusjonsnett

Certificate No // Sertifikat nr.:

Standardene som Lofotkraft AS oppnådde sertifisering på er: • ISO 9001 – System for kvalitetsstyring • ISO 14001 – System for miljøstyring

857 First issued // Utstedt første gang: 2010-02-26 Valid until // Gyldig til: 2013-02-26 Issued // Utstedt: 2010-03-05 Audit: Annual // Oppfølging: Årlig

er en internasjonalt akseptert standard for et “miljøstyringssystem” (EMS). Systemet spesifiserer krav for etablering av blant annet miljøpolitikk. God kontroll med bruk av råvarer og energi kan gi store innsparinger, og gevinsten i form av styrket profil og troverdighet overfor egne kunder, myndigheter, ansatte, aksjeeiere og allmennheten generelt, kan gi økte markedsandeler. Når systemet fungerer vil altså bedriften tjene mer penger ved å belaste miljøet mindre.

Kontinuerlig forbedring Managing Director // Daglig leder

Technical Manager // Teknisk lleder

Nytteverdi

Selskapet ser på sertifiseringen som en stor anerkjennelse, og dette er et resultat av mange års arbeid med kvalitet. I energibransjen i Norge er det pr i dag under 10 selskaper som er sertifisert. Det er ventet at dette vil presse seg frem hos flere, og at mange vil prøve å komme etter. I tilegg til at vårt kvalitetssystem nå er godkjent etter den internasjonale standarden, har selskapet også fått godkjent sine planer for miljøarbeid. Miljøaspekter for ytre miljø er kartlagt, og det er valgt fokusområder for miljøarbeid med konkrete handlingsplaner for disse. Styringssystemet hjelper til med å ha ”orden i eget hus” og kontroll på det som blir gjort, og er et styre - og ledelsesverktøy. Gjennom systematisk arbeid vil selskapet kontinuerlig forbedre organisasjonen og produktene. ISO-godkjenning medfører også årlig ekstern revisjon for å verifisere at selskapet kontinuerlig tilfredsstiller standardenes krav. Ved å innføre et kvalitetsstyringssystem etter ISO 9001 har virksomheten fått: • bedre fokus på kundens krav og forventninger • bedre fokus på ledelsens forpliktelser • bedre styring med interne prosesser • hensiktsmessig intern kommunikasjon • fastlagt oppgaver, ansvar og kompetansebehov for medarbeiderne • bedre grunnlag for å vurdere forbedringer • bedre kontroll på avvik og tiltak • større effektivitet

Er det grunnleggende prinsippet for både ISO 9001 og ISO 14001. Kontinuerlig forbedring innebærer at organisasjonen skal planlegge og utføre sine oppgaver, hele tiden vurdere resultatet og så gjennomføre nødvendige korrigeringer for å forbedre dette før neste runde med planlegging og utførelse. Organisasjonen vil dermed oppnå en kontinuerlig bedring av kvaliteten.

Kundefokus

Fokus på å tilfredsstille krav fra kundene er utgangspunktet for ISO 9001. Lofotkraft har derfor forbedret sine rutinene for å følge opp tilbakemeldinger fra kunder, samt at det gjennomføres hyppigere kundeundersøkelser. Kontinuerlig framgang

kk

Miljøpoliti

Ledelsens else gjennomgå Kontroll og e tiltak korrigerend

Planlegging Iverksetting og drift

Miljøfokus i Lofotkraft

Lofotkraft har valgt å fokusere på følgende miljøaspekter: • Eget strømforbruk • Drivstofforbruk • Papirforbruk • Ryddige anleggsområder. Det er utarbeidet egne handlingsplaner for disse miljøaspektene.

15


Å R S B E R E T N I N G

Resultatregnskap 2009

Konsernet Lofotkraft Holding AS:

Beløp i 1000 kroner Konsern Konsern 2008 2009

16

2 0 0 9

Note

127 366 -19 935 39 288 146 720

133 177 -31 251 59 433 161 359

DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER Energiomsetning, nettleie Mer-/mindreinntekt Andre driftsinntekter Sum driftsinntekter

4 007 11 444 39 889 32 428 39 902 127 670

5 612 18 211 47 565 35 361 39 237 145 988

Energikjøp Kjøp av varer og tjenester for videresalg Lønnskostnader Ordinære avskrivninger Andre driftskostnader Sum driftskostnader

19 050

15 371

Beløp i 1000 kroner Lofotkraft Holding AS 2009 2008

2, 3 13 2

5, 6 4 5, 12, 20

5 1 778 1 783

1 390 1 390

Driftsresultat

-1 783

-1 390

1 125 2 500 3 081 1 599 1 133 4 561 -3 436 -3 489 7 074

2 500 2 826 2 857 1 276 -9 853 -5 592 -1 667 -7 653

5 290

-9 044

-1 977

2 701

7 411 1 392 -9 853 -6 285 -1 780 -11 092

3 344 1 543 4 561 -4 330 -3 730 4 090

FINANSINNTEKTER (+) OG -KOSTNADER (-) Utbytte og konsernbidrag fra datterselskaper Andel resultat i tilknyttede selskaper Renteinntekter fra foretak i samme konsern Renteinntekter Andre finansinntekter Netto verdiendr. markedsbaserte omløpsm. Rentekostnader Andre finanskostnader Netto finansposter

7 958

19 461

Ordinært resultat før skattekostnad

5 666 1 029 1 263

4 053 1 488 13 920

Skattekostnad på ordinært resultat Minoritetens andel av årets resultat ÅRETS RESULTAT

7 8 14

-28

-204

5 318

-8 840

OVERFØRINGER OG DISPONERINGER Avsatt til utbytte Overført fra annen egenkapital Sum overføringer og disponeringer

14 14 14

8 000 -2 682 5 318

650 -9 490 -8 840

8

16


Å R S B E R E T N I N G

2 0 0 9

Balanse pr. 31.12. Beløp i 1000 kroner Konsern Konsern 2008 2009

2 100 407

19 839 312 007 50 374 23 659 1 066

1 500 297

19 664 383 168 71 652 39 712 17 998

36 152 10 053

36 353 11 544

9 915 1 625 467 195

17 584 1 513 600 984

Konsernet Lofotkraft Holding AS:

EIENDELER Anleggsmidler Immaterielle eiendeler Rettigheter, varemerker Goodwill Utsatt skattefordel Varige driftsmidler Tomter, bygninger og annen fast eiendom Kraftstasjoner, fordelingsanlegg Fiberoptiske anlegg Driftsløsøre, inventar maskiner og anlegg Anlegg under utførelse Finansielle anleggsmidler Investeringer i datterselskaper Investeringer i tilknyttede selskaper Investeringer i andre selskap Langsiktige utlån til konsernselskap Pensjonsmidler Langsiktige fordringer og plasseringer Sum anleggsmidler

30 179 60 454 51 914 188 186

28 253 63 876 31 720 175 019

Omløpsmidler Varer Kundefordringer Kortsiktige fordringer på konsernselskap Kortsiktige fordringer på tilknyttede selskaper Andre kortsiktige fordringer Plasseringer i aksjer og obligasjoner Likvide midler Sum omløpsmidler

655 381

776 003

SUM EIENDELER

7 677 37 962

7 364 43 807

Beløp i 1000 kroner Lofotkraft Holding AS 2009 2008

Note

4 4 7

204

4, 18 4, 18 4 4 4 8 8 9

328 929 56 148 11 267 133 233

328 929 56 148 9 969 50 111

19 529 596

19 445 380

1 958 2 500

838 2 500

165 63 875 405 68 903

784 60 454 84 64 660

598 498

510 040

6

12, 18 8 11, 13 16, 18 17

Styret i Lofotkraft Holding AS, Svolvær 31. desember 2009, 7. MAI 2010:

Søren Fredrik Voie Styreleder

Hugo Bjørnstad Styrets nestleder

Eva-Karin Busch Styremedlem

Lena A. Hamnes Styremedlem

Arnfinn Ellingsen Styremedlem

Geir Wulff-Nilsen Styremedlem

17


Å R S B E R E T N I N G

forts. Balanse pr. 31.12. Beløp i 1000 kroner Konsern Konsern 2008 2009

44 000 347 781

44 000 347 781

101 159 492 940

107 079 498 859

2 776 495 716

4 264 503 123

Minoritetsinteresser Sum egenkapital

62 292 1 426 63 718

4 433 19 773 24 206

Gjeld Avsetning for forpliktelser Pensjonsforpliktelser Utsatt skatt Sum avsetning for forpliktelser

43 113 1 364 44 477

Langsiktig gjeld Gjeld til kredittinstitusjoner Øvrig langsiktig gjeld Sum annen langsiktig gjeld

23 132 1 846 14 068 8 000

42 835 89 881

157 150 204 196

655 381

776 003

SUM EGENKAPITAL OG GJELD Ole Hammer Styremedlem

14, 15 14

44 000 347 781

44 000 347 781

14

37 267 429 048

39 949 431 729

429 048

431 729

6 7

30 30

18

25 850 2 767 17 780 650

Stein Iversen Styremedlem

Note

Beløp i 1000 kroner Lofotkraft Holding AS 2009 2008

8, 14

Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Betalbar skatt Skyldig offentlige avgifter Skyldig utbytte Kortsiktig gjeld til konsernselskap Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld

Susan Berg Kristiansen Styremedlem

18

Konsernet Lofotkraft Holding AS:

EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital Innskutt egenkapital Aksjekapital Overkursfond Opptjent egenkapital Annen egenkapital Sum egenkapital før minoritetsinteresser

6 066 6 066

2 0 0 9

43 113

62 292

43 113

62 292

521

134

8 000 219 117 567 126 308

650 1 038 14 197 16 019

598 499

510 040

7 14 10, 13

Svein Magne Andorsen Styremedlem

Jan Robert Nilsen Styremedlem

Arnt M. Wither Adm. dir.


Å R S B E R E T N I N G

2 0 0 9

Noter til årsregnskapet 2009 NOTE 1 REGNSKAPSPRINSIPPER Årsregnskapet er utarbeidet i samsvar med reglene i Regnskapsloven av 17.07.1998 nr. 56 og etter norske regnskapsstandarder.

Datterselskap og konsolideringsprinsipper Konsernregnskapet inkluderer Lofotkraft Holding AS og de selskaper som Lofotkraft Holding AS har bestemmende innflytelse over. Bestemmende innflytelse oppnås normalt ved direkte eller indirekte eierinteresser på mer enn 50% av de stemmeberettigede aksjene i selskapet. Konsernet Lofotkraft Holding AS består av morselskapet Lofotkraft Holding AS og følgende datterselskaper: Lofotkraft AS 100% eiet Lofotkraft Produksjon AS 100% eiet Lofotkraft Bredbånd AS 100% eiet Lofotkraft Eiendom AS 100% eiet Interfakt AS 100% eiet Hovdan AS 75% eiet I selskapsregnskapet til Lofotkraft Holding AS er ovennevte datterselskap innarbeidet etter kostmetoden. Ved utarbeidelse av konsernregnskapet er enhetssynet lagt til grunn. Minoritetsinteresser inngår i konsernets egenkapital. Transaksjoner og mellomværende mellom selskapene i konsernet er eliminert. Konsernregnskapet er utarbeidet etter ensartede prinsipper, ved at datterselskapet følger de samme regnskapsprinsipper som morselskapet. Oppkjøpsmetoden benyttes ved regnskapsføring av virksomhetssammenslutninger. Selskaper som er kjøpt eller solgt i løpet av året inkluderes i konsernregnskapet fra det tidspunktet kontroll oppnås og inntil kontroll opphører. Identifiserbare oppkjøpte eierdeler og overtatt gjeld er regnskapsført til virkelig verdi på oppkjøpstidspunktet. Anskaffelseskost som overstiger virkelig verdi av identifiserbare netto eiendeler, balanseføres som goodwill. Alle identifiserbare eiendeler og forpliktelser blir tatt opp i balansen til verdien på oppkjøpstidspunktet.

Investeringer i tilknyttede selskaper

innflytelse, men ikke kontroll. Betydelig innflytelse foreligger normalt for investeringer ved eierandel på mellom 20 % og 50 %. Investeringer i tilknyttede selskap regnskapsføres etter egenkapitalen i konsernregnskapet. Etter egenkapitalmetoden resultatfører investor sin andel av resultat i det tilknyttede selskapet og investeringen vurderes til investors andel av egenkapitalen. Resultatført andel utover mottatt utbytte eller andre egenkapitaloverføringer avsettes til fond for vurderingsforskjeller. Det avsettes ikke for utsatt skatt av inntektsførte resultatandeler. Følgende tilknyttede selskaper inngår i konsernet: Kraftinor AS Lofotkraft Vind AS

50% eiet 50% eiet

Aksjer og andeler i andre selskaper Aksjer og andeler i andre selskaper er presentert etter kostmetoden og er vurdert til laveste verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi. Mottatt utbytte fra datterselskap og konsernbidrag klassifiseres og inntektsføres som finansinntekt. Prinsipper for inntektsføring Driftsinntekter representerer opptjent verdi av levert kraft, nett- og andre varer og tjenester og inntektsføres etterhvert som de leveres. Med grunnlag i måleravlesninger i desember 2009 faktureres kunden for det forbruk som er levert. Kunder som ikke har levert måleravlesning pr. desember 2009 periodiseres etter forbruksprofiler på kraft- og nettjenester.

Klassifiseringsprinsipper Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år etter anskaffelsestidspunktet, samt poster som knytter seg til vare/tjenestekretsløpet. Øvrige poster er klassifisert som anleggsmiddel/langsiktig gjeld. Kortsiktige plasseringer som kan omgjøres til kontanter i løpet av tre dager er klassifisert som likvide midler. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på opptakstidspunktet. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet.

Tilknyttede selskaper er enheter hvor konsernet har betydelig

19


Å R S B E R E T N I N G

2 0 0 9

forts. noter til årsregnskapet 2009

Kortsiktige fordringer Kundefordringer og andre fordringer er ført opp til pålydende med fradrag for avsetning til forventet tap. Reservedeler, lager for videresalg og prosjekter i arbeid Beholdning av reservedeler og annet driftsmateriell er beregnet til investeringer og vedlikehold av egne anlegg og er vurdert til anskaffelseskost og er klassifisert som anleggsmiddel. Beholdning av varer for videresalg i installasjonsselskapet vurderes til den laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Ikke avsluttede prosjekter regnskapsføres etter fullført kontrakts metode og er registrert til kostpris.

Magasinbeholdning Det foreligger ingen kostpris på tilsig av vann. Oppmagasinert vannbeholdning opptas derfor ikke i balansen. Imidlertid vil vannbeholdning ved årets slutt ha betydning for fremtidig inntekt og produksjon.

direktorat (NVE). Inntektsrammen for 2009 er fastsatt på grunnlag av indeksregulerte kostnader, investeringer, bokførte anleggsmidler og effektivitetsmålinger basert på tallmateriale for året 2007. Dersom den faktiske inntekten overstiger inntektsrammene (merinntekt), skal denne merinntekten tilbakeføres kundene i sin helhet. Tilbakeføring av merinntekt skjer ved reduksjon i nett-tariffene. Dersom den faktiske inntekten er lavere enn inntektsrammene (mindreinntekt), kan denne mindreinntekten kreves innbetalt fra kundene gjennom økning av de fremtidige overføringstariffene. Mer-/mindreinntekt i regnskapsåret skal renteberegnes ved et gjennomsnitt av saldo 01.01. og 31.12 med en rente som årlig fastsettes av NVE. Rente knyttet til mer-/mindreinntekt er klassifisert som rentekostnader/renteinntekter. Akkumulert merinntekt føres som kortsiktig gjeld. Akkumulert mindreinntekt føres som omløpsmidler. Mer-/mindreinntekten beregnes særskilt for regionalnettet og distribusjonsnettet.

Markedsbaserte finansielle omløpsmidler Børsnoterte aksjer, obligasjoner og andre verdipapirer som inngår i en handelsportefølje vurderes til virkelig verdi (børskurs) på balansedagen. Vurderingsprinsippet innebærer at både urealiserte tap og gevinster resultatføres.

Anleggsmidler Anleggsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi. Investering i varige driftsmidler blir aktivert og avskrevet lineært over antatt økonomisk levetid fra det tidspunkt driftsmidlet blir satt i ordinær drift.. Aktivering av eget investeringsarbeid i konsernet er vurdert til tilvirkningskost og er ført som en kostnadsreduksjon mot varekjøp, lønn og andre driftskostnader. Nye anlegg og reinvesteringer av komponenter som utvider driftsmidlets levetid eller på annen måte øker den fremtidige inntjeningsevnen aktiveres. Øvrige aktiviteter klassifiseres som drift/vedlikehold og kostnadsføres. Vedlikeholdskostnadene kostnadsføres ved gjennomføringen. Det er ikke foretatt avsetning for utsatt vedlikehold.

Mer-/mindreinntekt knyttet til nettvirksomheten Nettvirksomheten reguleres av Norges Vassdrags- og Energi-

20

Skatter og avgifter Skattekostnaden er den periodiserte skatten knyttet til det regnskapsmessige resultat. Skattekostnaden består av betalbar skatt som er beregnet på grunnlag av selskapets skattemessige inntekt, og endring i netto utsatt skatt. Skattekostnaden fordeles på ordinært resultat og resultat av ekstraordinære poster i henhold til skattegrunnlaget. Ingen av konsernets kraftstasjoner har påstemplet merkeytelse på 5500 kVA eller mer og virksomheten er således ikke pliktig til å svare grunnrenteskatt og naturressursskatt fra kraftproduksjonen. Utsatt skatt/utsatt skattefordel beregnes med utgangspunkt i forskjellen mellom regnskapsmessige og skattemessige balanseverdier av eiendeler og gjeld. Årets resultateffekt fremkommer som endring i utsatt skatt/utsatt skattefordel i balansen.

Pensjonsmidler og pensjonsforpliktelser Konsernselskapene dekker i hovedsak sine pensjonsforpliktelser via kollektive pensjonsordninger i livsforsikringsselskaper. I tillegg finansieres enkelte særordninger direkte over drift. Pensjons-


Å R S B E R E T N I N G

2 0 0 9

ordningene er behandlet som ytelsesplaner. Periodens netto pensjonskostnad klassifiseres som lønnskostnader. Pensjonsforpliktelser er vurdert til nåverdien av de fremtidige pensjonsytelser som er opptjent på balansedagen. Pensjonsmidler vurderes til virkelig verdi. Netto pensjonsmidler er differansen mellom beregnede pensjonsforpliktelser og pensjonsmidler og presenteres som langsiktig fordring. I pensjonsforpliktelsene inngår både sikrede og usikrede ordninger. Akkumulert virkning av estimatendringer og endringer i finansielle og aktuarielle forutsetninger (aktuarielle gevinster og tap) under 10% av det som er størst av pensjonsforpliktelsene og pensjonsmidlene ved begynnelsen av året innregnes ikke. Når den akkumulerte virkningen er over 10 %-grensen ved årets begynnelse, resultatføres det overskytende over antatt gjennomsnittlig gjenværende opptjeningstid.

Erstatninger og konsesjonskraftsforpliktelser Årlige erstatninger til grunneiere er svært begrenset og kostnadsføres løpende. Det er ikke foretatt avsetninger til dekning av disse fremtidige forpliktelser. Konsesjonskraft skal sikre utbyggingskommunene tilstrekkelig kraft til alminnelig forsyning, og til en rimelig pris. Forpliktelser til levering av konsesjonskraft er ikke oppført i balansen

Kontantstrømoppstilling Kontantstrømoppstillingen er utarbeidet med basis i den indirekte metode. Dette innebærer at man i analysen tar utgangspunkt i foretakets årsresultat for å kunne presentere årets kontantstrømmer tilført fra henholdsvis oprasjonelle-, investerings- og finansieringsaktiviteter.

NOTE 2 VIRKSOMHETSOMRÅDER Konsernet som helhet NettBeløp i 1 000 kroner virksomhet Driftsinntekter 106 543 Driftskostnader 106 163 Driftsresultat 380 Eiendeler 495 971

Produksjonsvirksomhet

17 957 9 059 8 899 58 768

Bredbåndvirksomhet

15 762 18 120 -2 357 77 775

Innstallasjonsvirksomhet

37 219 29 083 8 136 28 716

Eiendomsvirksomhet

Øvrig virksomhet

4 949 4 790 159 23 054

5 382 4 189 1 192 6 149

Sum

187 811 171 403 16 409 690 434

For å vise aktiviteten i de enkelte virksomhetsområdene inneholder overnevnte nøkkeltall også konserninterne transaksjoner som i konsernregnskapet er eliminert.

NOTE 3 Magasinbeholdninger, reguleringer og fremtidige forpliktelser Magasinbeholdning opptas ikke som en eiendel i konsernets balanse. Informasjon knyttet til magasinbeholdningen vil være relevant for å estimere fremtidige resultater. Magasinbeholdning 01.01.09 . . . . . . . . . . . . . . . . . 21,6 GWh Magasinbeholdning 31.12.09 . . . . . . . . . . . . . . . . . 22,2 GWh Normalprod.(siste 10 år) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47,0 GWh Årets produksjon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41,6 GWh Med grunnlag i spotpriser pr 31.12.2009 vurderes verdi av magasinbeholdningen til 11,2 mill. Reguleringskonsesjoner gjelder på ubegrenset tid for stasjonene Kvitfossen, Solbjørn, Tennes og Krokvann. Øvrige stasjoner er ikke underlagt konsesjonsbestemmelser. Ny konsesjon er gitt i 2007 og rehabilitering av Heimerdalen kraftstasjon ble vedtatt. Kraftstasjonen ble satt i drift høsten 2009. For øvrige kraftstasjoner er det ikke inntrådt forhold som har betydning for fremtidig kraftproduksjon.

21


Å R S B E R E T N I N G

2 0 0 9

NOTE 4 Varige driftsmidler

Ansk. kost 01.01.09 Årets investeringer Anleggsbidrag Årets avgang Ansk.kost 31.12.09 Akk.avskr. 01.01.09 Årets avskrivninger Tilb.ført akk. avskr. Akk. avskr. 31.12.09 Bokført verdi 31.12.09 Avskrivningssats Beregnet levetid

KraftHovedFordeling- Sum VareGood- Fiber, Fiber, Trsp.midl, BygnSum stasjoner ford. snett merke will grunn- elektro- maskiner, inger nett arbeid nikk inv.mm 44 236 143 512 436 842 624 590 6 000 2 883 30 182 26 764 80 558 29 245 800 892 4 342

203

48 578 143 715

91 875

96 420

2 463

2 463

526 254

718 547

6 000 2 883

48 292

34 606

101 494

25 960 938 452

3 900 2 476

1 710

4 862

56 898

9 406 392 505

1 346

3 328

6 150

1 033

35 361

1 266

4 142

5 408

9 678

69 854

233 051

312 583

1 803

4 530

16 463

22 796

18 110

7 842

22 314

20 230 164 916 2 463

600

110

11 481

74 384

249 514

335 379

4 500 2 586

37 097

69 331

276 740

383 168

1 500

297

2 - 9% 11-50

2 - 4% 25-50

3 - 5% 20-33

10% 10

13% 8

3 056

8 190

61 782

6 297 422 458

45 236

26 416

39 712

19 664 515 993

0-4% 10-20% 25 5-10

8-33% 3-8

2 - 8% 15-50

Avskrivninger skjer lineært over driftsmidlenes beregnede levetid. I tillegg har Lofotkraft pr. 31.12.09 “anlegg under utførelsle“ som utgjør kr 17 998,-. Denne investeringen er ikke avskrevet pr. 31.12.09.

Arill forsyner alle med riktig utstyr i hele Lofoten Arill Eilertsen Vedlikehold og forsyningsansvarlig

22


Å R S B E R E T N I N G

2 0 0 9

NOTE 5 Lønn, godtgjørelse og antall ansatte KONSERN 2008

2009

Beløp i 1 000 kroner

30 981

36 786

2 726

3 033

5 047

4 417

1 135

3 330

39 889

47 565

Lønnskostnader og andre ytelser Lønninger Arbeidsgiveravgift Pensjonskostnader Andre ytelser Sum

LOFOTKRAFT HOLDING AS 2009 2008

5 5

Administrerende direktør 801 100 12 94 1007

696

326 216 101 643

932 Lønn 125 Styrehonorar 22 Andre godtgjørelser 100 Pensjonskostnader 1179 Sum

Styret 782 Styrehonorar Godtgjørelse til revisor (eksl.mva) Revisjon og attestasjonsoppgaver 263 Teknisk regnskapsbistand 348 Andre konsultative tjenester 1 043 Sum 432

146

157

44

34

89

90

42

24

175

148

Det er ingen ansatte i Lofotkraft Holding AS. Gjennomsnittlig antall årsverk i konsernet har i 2009 vært 115,6 inklusive lærlinger. Spesifikasjon ovenfor viser godtgjørelse til konsernets administerende direktør som er ansatt i Lofotkraft AS. I tillegg til spesifisert godtgjørelse mottar adm.dir styrehonorarer fra selskaper utenfor konsernet.

23


Å R S B E R E T N I N G

2 0 0 9

NOTE 6 Pensjonskostnader og pensjonsforpliktelser Konsernet har kollektiv pensjonsordning for sine ansatte i livforsikringsselskap. Ordningen omfatter 113 ansatte og 57 pensjonister pr 31.12.2009. KONSERN 2008

2009

Beløp i 1 000 kroner

4 218

3 475

4 055

4 559

-4 417

-4 522

623

568

407

408

161

171

5 047

4 659

Sammensetning av årets pensjonskostnad: Nåverdien av årets pensjonsopptjening Rentekostnad av påløpte pensjonsforpliktelser Forventet avkastning på pensjonsmidlene Resultatført avvik pga estimatendringer Administrative kostnader Periodisert arbeidsgiveravgift Årets pensjonskostnad

KONSERN 2008

2009

Beløp i 1 000 kroner

Pensjonsforpliktelse: -81 670 76 506 15 283 -204 9 915

-104 046 Beregnet påløpt pensjonsforpliktelser 79 737 Estimert verdi av pensjonsmidler 36 772 Ikke resultatført estimatendringer og avvik 688 Periodisert arbeidsgiveravgift 13 151 Netto pensjonsmidler

Balanseføres brutto: 9 915 9 915

4 433 Balanseført pensjonsforpliktelse 17 584 Balanseført overfinansiering 13 151 Sum balanseført netto

Aktuarberegning blir foretatt hvert år basert på informasjon fra konsernselskapene. Ved beregning er følgende forutsetninger lagt til grunn:

24

2008 5,80 %

2009 5,40 %

4,00 %

4,50 %

4,25 %

4,25 %

3,75 %

4,25 %

5,80 %

5,70 %

2,00 % 30,00 %

8,00 - 0,00 % 30,00 - 0,00 %

LOFOTKRAFT HOLDING AS 2009 2008

Diskonteringsrente Lønnsregnulering G-regulering Pensjonsregulering Avkastning på pensjonsmidler Frivillig avgang Uttakstilbøyelighet AFP

LOFOTKRAFT HOLDING AS 2009 2008


Å R S B E R E T N I N G

2 0 0 9

NOTE 7 SKATTER KONSERN 2008

7 958 12 310 -32 475 -12 207 22 089 9 882 2 767

-200 23 822 12 029 9 915 -1 812 43 754 -22 089 21 665 6 066

2 767 -9 2 908 5 666

2009

Beløp i 1 000 kroner

LOFOTKRAFT HOLDING AS 2009 2008

Betalbar skatt, alminnelig inntekt. Resultat før skattekostnad Permanente forskjeller Endring i midlertidige forskjeller Årets ligningsmessige resultat, netto Herav ligningsmessige underskudd Grunnlag betalbar skatt, alminnelig inntekt

5 290 -5 390 -109 -209 209 0

-9 044 8 314

1 846 Årets betalbare skatt av alminnelig inntekt

0

0

19 461 -4 851 -87 716 -73 106 79 700 6 594

1 203 108 938 9 623 13 151 -1 444 131 471 -60 851 70 620

Utsatt skatt, midlertidige forskjeller: Omløpsmidler Varige driftsmidler Gevinst- og tapskonto Pensjonsforpliktelser og overfinanisering Andre forskjeller Sum midlertidige forskjeller Ligningsmessig underskudd til fremføring Sum grunnlag utsatt skatt / skattefordel

19 773 Utsatt skatt / skattefordel , 28 % nom. skattesats

1 846 -11 463 -37 13 707

Skattekostnad av ordinært resultat Årets betalbare skatt, alminnelig inntekt Utnyttet regjeringens tiltakspakke 2008/2009 Avsatt for mye betalbar skatt forrige år Endring i utsatt skatt alminnelig inntekt

4 053 Skattekostnad av ordinært resultat

-730 730 0

109

109 109

0 -730 -730

30

-204

-263 235

-204

-28

-204

25


Å R S B E R E T N I N G

2 0 0 9

NOTE 8 Investering i datterselskap og tilknyttede selskaper Beløp i 1 000 kroner

Forretningskontor

Eier- og stemmeandel

Anskaffelseskost

Lofotkraft Produksjon AS Lofotkraft Bredbånd AS Lofotkraft AS Lofotkraft Eiendom AS Interfakt AS Hovdan AS Sum investering i datterselskap Kraftinor AS Lofotkraft Vind AS Sum investering i tilknyttet selskap

Egenkapital 31.12.09

Resultat 2009

Svolvær Svolvær Svolvær Svolvær Svolvær Gravdal

100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 75 %

50 491 3 257 240 287 22 414 2 288 10 191 328 929

43 521 3 696 341 161 22 526 3 885 15 557 430 346

6 788 -3 203 -330 112 948 5 951 10 266

Narvik Svolvær

50 % 50 %

54 148 2 000 56 148

70 904 1 802 72 706

5 558 -513 5 045

Resultatført utbytte/konsernbidrag 2009

1 125 1 125 2 500 2 500

Investering i datterselskap og tilknyttede selskaper er i selskapsregnskapet innarbeidet etter kostmetoden. I konsernregnskapet innarbeides. Lofotkraft Vind AS og Kraftinor etter egenkapitalmetoden. EK-metoden - Tilknyttede selskaper

Eier- og stemmeandel

Kraftinor AS

50 %

54 148

35 452

Andel resultat 2009 2 958

Lofokraft Vind AS

50 %

2 000

901

-257

56 148

36 353

2 701

Sum Minoritetsinteresser er knyttet til 25 % av aksjene i Hovdan AS Minoritetsinteresser 01.01.2009 2 776 Minoritetens andel av resultat 1 488 Minoritetsinteresser 31.12.2009 4 264

26

Opprinnelig kostpris

Bokført verdi


Å R S B E R E T N I N G

2 0 0 9

NOTE 9 Investeringer i andre selskap Spesifikasjon over aksjer: Beløp i 1.000 kroner Aksjer eiet av Lofotkraft Holding AS Norsec AS Ren AS Lofoten Næringshage Nordnorsk Havkraft Hydra Tidal AS Sum andre aksjer

Eierandel i %

Aksjer eiet av datterselskap Sørvågen Barnehage AS El-Proffen AS Andre andeler Sum andre aksjer Sum investeringer i andre selskaper

Kostpris

Bokført verdi

10,00 0,50 1,70 25,00 11,20

50 2 15 900 10 300 11 267

50 2 15 900 10 300 11 267

8,33 2,22

5 270 1 276 11 544

5 270 1 276 11 544

NOTE 10 Annen kortsiktig gjeld KONSERN 2008

34 109 5 242 426 653 1 312 494 99 500 42 835

2009

Beløp i 1 000 kroner

122 355 5 759 119 351 944 490 100 500 26 532 157 150

Trekk konsernkonto Påløpne feriepenger Påløpne renter Andre påløpte kostnader Forpliktelser særkontrakter Skyldig lønn Depositum strømkunder Garantigjeld Akkumulert merinntekt Sum

LOFOTKRAFT HOLDING AS 2009 2008

117 395 0 119 53

13 705 0 426 66

117 567

14 197

NOTE 11 Andre kortsiktige fordringer KONSERN 2008

4 580 10 236 13 222 2 141 30 179

2009

16 993 5 285 295 22 5 658 28 253

Beløp i 1 000 kroner

Tilgode merverdiavgift Akk. mindreinntekt inkl. renter Forskuddsbet. kostnader, periodiseringer mm. Påløpne inntekter Fordring knyttet til tiltakspakken 2009 Sum

LOFOTKRAFT HOLDING AS 2009 2008

106

284 500

58 165

784

27


Å R S B E R E T N I N G

2 0 0 9

NOTE 12 KUNDEFORDRINGER KONSERN 2008

27 397 11 305 -740 37 962

2009

32 097 12 836 -1 126 43 807

LOFOTKRAFT HOLDING AS 2009 2008

Beløp i 1 000 kroner

Fordringer knyttet til omsetning av kraft Øvrige kundefordringer Avsetning til tap på fordringer Sum

NOTE 13 Mer-/mindreinntekt nettvirksomhet (Beløp i 1 000 kroner) Den totale inntektsrammen for selskapets nettvirksomhet er for 2009 fastsatt til 117.347, herav inkludert tillegg for kortvarig KILE og investeringer med henholdsvis 1.484 og 7.808. Med grunnlag i gjeldende forskrifter er det beregnet en merinntekt for 2009 på 31.251 etter korrigering for årets KILE på 19.701. Rente knyttet til akkumulert merinntekt er beregnet til 232.

Akkumulert merinntekt er balanseført som annen kortsiktig gjeld med 26.532, mens akkumulert rente av mindreinntekt er balanseført som annen kortsiktig fordring med 5.285. For regnskapsåret 2008 var også posten akkumulert mindreinntekt balanseført som annen kortsiktig fordring.

NOTE 14 Egenkapital Egenkapital Lofotkraft Holding AS Beløp i 1 000 kroner Egenkapital pr 01.01.09 Årets resultat Utbytte Egenkapital pr 31.12.09

Aksjekapital

Overkursfond

44 000

347 781

44 000

347 781

Annen egenkapital 39 948 5 318 -8 000 37 267

Sum 431 729 5 318 -8 000 429 047

Egenkapital konsernet Lofotkraft Holding AS Beløp i 1 000 kroner Egenkapital pr 01.01.09 Årets resultat Utbytte Egenkapital pr 31.12.09

Aksjekapital 44 000

Overkursfond 347 781

44 000

347 781

Annen egenkapital Minoritetsinteresser 101 159 2 776 13 920 1 488 -8 000 107 079 4 264

Sum 495 716 15 408 -8 000 503 123

NOTE 15 Aksjonærinformasjon Selskapet Lofotkraft Holding AS har følgende aksjonærer pr. 31.12.09. Aksjekapitalen består av 88.000 aksjer til pålydende kr 500, alle i samme aksjeklasse. Vågan kommune Vestvågøy kommune Flakstad kommune Moskenes kommune Værøy kommune Røst kommune Sum

28

Antall aksjer 36 080 36 080 5 720 5 720 2 640 1 760 88 000

Pålydende 500 500 500 500 500 500

Eienandel 41,0 % 41,0 % 6,5 % 6,5 % 3,0 % 2,0 % 100,0 %

Stemmeandel 41,0 % 41,0 % 6,5 % 6,5 % 3,0 % 2,0 % 100,0 %


Å R S B E R E T N I N G

2 0 0 9

NOTE 16 Kortsiktige plasseringer i aksjer og obligasjoner Overskuddslikvidite er aktivt plassert i verdipapirer og vurdert til markedsverdi pr 31.12. Ansk. kost 11 185 57 999 69 184

Markedsbaserte aksjefond Markedsbaserte obligasjonsfond Sum

Markedsverdi 9 852 54 024 63 876

Bokført verdi 9 852 54 024 63 876

Netto urealisert tap -1 333 -3 975 -5 308

NOTE 17 Bundne bankinnskudd, limit kassekreditt m.v. KONSERN 2008

2009

3 131 2 522 5 653

Beløp i 1 000 kroner

LOFOTKRAFT HOLDING AS 2009 2008

3 503 Bankinnskudd bundet for skattetrekk 2 566 Depotkonto terminmarked 6 069 Sum

NOTE 18 PanTstillelser Konsernet har en kredittramme på 225 mill. Pr 31.12.09 er det trukket kr 150 mill av kredittrammen. Det er stillt en garantiramme på totalt 20 mill. som sikkerhet for handel på Nord Pool, hvorav det pr 31.12. er trukket 10 mill. I tillegg er det stillt garanti på 250 tusen ovenfor Vestvågøy Kommune. Som sikkerhet er følgende eiendeler pantsatt. KONSERN 2008

2009

Beløp i 1 000 kroner

37 962 9 213 28 764 22 477 42 817 19 839 73 657 59 663 144 128 438 520

43 807 11 052 29 508 23 315 44 020 19 663 69 331 61 542 215 197 517 435

Kundefordringer Markedsbaserte aksjer Markedsbaserte obligasjoner Andre markedsbaserte finansielle instrumenter Kraftstasjoner Bygninger Hovedfordelingsanlegg Lavspendt fordelingnett Høyspent fordelingsnett Sum

LOFOTKRAFT HOLDING AS 2009 2008

0 11 052 29 508 23 315

0 9 213 28 764 22 477

63 875

60 454

NOTE 19 LEASINGAVTALER Årlig leie av ikke balanseførte driftsmidler: KONSERN 2008

1 571

2009

Beløp i 1 000 kroner

1 801 Transportmidler

LOFOTKRAFT HOLDING AS 2009 2008

0

0

29


Å R S B E R E T N I N G

2 0 0 9

Kontantstrømoppstilling for konsernet Lofotkraft Holding AS KONSERN 2008

30

2009

Beløp i 1 000 kroner

KONTANTSTRØMMER FRA OPERASJONELLE AKTIVITETER Resultat før skattekostnad Resultat av investering i TS Periodens betalte skatt Ordinære avskrivninger Endring i varelager Endring i kundefordringer Endring i leverandørgjeld Endring i netto pensjonsmidler Endring i øvrige kortsiktige fordringer og gjeld Endringer i kortsiktige plasseringer NETTO KONTANTSTRØM FRA OPERASJONELLE AKTIVITETER (A) KONTANTSTRØMMER FRA INVESTERINGSAKTIVITETER Utbetalinger knyttet til kjøp av varige driftsmidler Utbetalinger knyttet til kjøp av aksjer i andre foretak Utbetalinger knyttet til langsitige lån til datterselskap Innbetalinger knyttet til langsiktige utlån Mottatt utbytte fra inv i TS NETTO KONTANTSTRØM FRA INVESTERINGSAKTIVITETENE (B) KONTANTSTRØM FRA FINANSIERINGSAKTIVITETER Innbetalinger fra trekkrettigheter Nedbetaling av langsiktig gjeld Utbetaling av utbytte NETTO KONTANTSTRØM FRA FINANSIERINGSAKTIVITETENE (C) SUM NETTO ØKNING(+)/REDUKSJON(-) I KONTANTER: A+B+C LIKVIDBEHOLDNING PR. 01.01

7 958 1 977 -12 785 32 428 -1 380 3 143 17 206 -763 16 275 38 462

19 461 -2 701 -2 767 35 361 313 -5 845 -2 718 -3 236 20 340 -3 422

102 521

54 786

-88 250 -6 904

-159 900 -1 491

62 2 750

112 2 500

-92 342

-158 779

-19 228 -16 700

103 690 -19 241 -650

-35 928

83 799

-25 749 77 663

-20 194 51 914

51 914

31 720 LIKVIDBEHOLDNING PR. 31.12.

LOFOTKRAFT HOLDING AS 2009 2008

5 290

-9 044

387

-2 575

-1 376 -3 422

-12 891 38 462

879

13 952

-1 298 -83 122

-6 902 478

-84 420

-6 424

103 690 -19 179 -650

-19 166

83 861

-19 166

320 84

-11 638 11 723

404

84


Ă… R S B E R E T N I N G

2 0 0 9

Revisjonsberetning 2009

31


www.lofotkraft.no

Fotos: Promonorge.no - Design og produksjon: Promo Norge Reklamebyrå, Svolvær Trykket på miljøvennlig papir: Forretningstrykk AS, Bodø

Lofotkraft AS Postboks 800, 8035 Svolvær Tel.: 76 06 76 06 Fax: 76 06 76 07 firmapost@lofotkraft.no

Arsrapport 2009 for Lofotkraft  

Arsrapport 2009 for Lofotkraft

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you