FDVmagasinet 3. kvartal 2021

Page 1

FDVMAGASINET 3. KVARTAL 2021

Et kundemagasin som effektiviserer din FDV-hverdag

Klar for lansering av nye løsninger

Slik kan du skinne i 4 møtet med myndighetene

Selv i det mest oversiktlige system kan informasjonsmengden bli overveldende. Ved bruk av tagger kan du med et enkelt klikk sortere ut akkurat det du trenger.

12

Integrerer elkontrollkomet inn i FAMAC

På kort tid har oppstartsbedriften iDOC tatt elkontrollmarkedet med storm. Nå får brukerne av både iDOC og FAMAC nyte godt av integrasjonen.

Vi effektiviserer norsk eiendomsforvaltning


,,

2

LEDER / INNHOLD FDVMAGASINET - 3. KVARTAL 2021

Noen ting kan ikke nevnes for ofte

Noen ting kan ikke nevnes for ofte, spesielt når utviklingen i FDV-bransjen og utviklingen i FDVsystemene bedrer forutsetningene og mulighetene til å gjøre smarte ting. I dette magasinet setter vi søkelys på mulighetene for “tagging” i FAMAC, som medfører

EIRIK JOHANSSEN Daglig leder, FDVhuset AS

Hovedsaker

Øvrige saker Uten en oppdatert loggbok forringer du byggets verdi

06

Om du ikke fortløpende oppdaterer endringene som gjøres på bygget ditt, risikerer du en dag å møtes med svært omfattende krav fra myndighetene.

Klar for lansering av nye løsninger

08

NYHET

14

Etter å ha jobbet under panseret den siste tida er FDVhuset klar for lansering av flere nye funksjoner.

12 Integrerer elkontroll-komet inn i FAMAC På kort tid har oppstartsbedriften iDOC tatt elkontrollmarkedet med storm.

16 FDVkongress 2022 26. - 27. april 2022 er FDVkongressen i gang igjen. Se vårt fullspekkede program!

- En revolusjon for kommunene nå som Compilo er integrert mot FAMAC

18 Godt å få møtes til FDV-faglig sparring

HMS-området genererer avvik som er rammet inn av lovverk og kjøreregler med tøffe konsekvenser, der man raskt får problemer uten et skikkelig avvikssystem.

FDVhuset jobber godt med alle sine kunder, men enkelte får man et litt nærmere forhold til.

Om FDVhuset AS FDVhuset AS ble etablert i 2001 og har siden da bygd seg opp til å bli en av landets ledende leverandører av FDV-systemer og -tjenester. Vi har kontorer i Sortland, Bergen og Gardermoen. Om FDVmagasinet FDVmagasinet er FDVhusets kundemagasin med fokus på temaer som forenkler hverdagen til kundene. Copyright 2021 FDVhuset AS. Alle rettigheter. Med forbehold om endringer/ feil.

Utgiver FDVhuset AS Kjøpmannsgata 22, 8400 Sortland Telefon: 99 35 00 00 post@fdvhuset.no Redaktør: Eirik Johanssen Produksjon: Promo Norge AS Trykk: Kai Hansen Profilering AS, Stavanger.

Denne trykksaken oppfyller Svanens miljøkrav. Spar miljøet og legg magasinet til gjenvinning når det er lest ferdig.


OM VÅRE PRODUKTER FDVMAGASINET - 3. KVARTAL 2021

at du kan få en egen FAMAC for hvert tema du ønsker å ha dokumentert særskilt for det enkelte bygg. Videre har vi en viktig sak om prosjektmodulen i FAMAC, som du bør lese. Du vil aldri angre på at du tar i bruk denne. Men den største nyheten er nok

at vi etter cirka to år med optimalisering av kode og sikkerhet i systemet, nå har lagt grunnlaget for utvikling av nye fantastiske funksjoner i FAMAC. Allerede til høsten vil du få gleden av vårt nye “dashboard”, kommunikasjonsløsninger, nye tegnings-

visninger, med mere. Det vil også komme nye funksjoner i utleiemodulen. Så må vi selvsagt også fortelle om vår integrasjon mot Compilo og iDOC. God lesning.

FDVhuset - vi effektiviserer norsk eiendomsforvaltning

Byggefase DirekteInn er en effektiv måte å dokumentere bygget på i byggefasen. Trekk inn alle parter, både prosjekterende og utførende, og la dem gjøre dokumentasjonsjobben selv i et felles system - 100% web-basert.

Driftsfase FAMAC er Norges eneste 100% web-baserte system som gir deg en komplett FDV-løsning i ett og samme system:

FAMAC HOVEDMODUL INKLUDERER: ✔ Avviksbehandling

✔ Nøkkeladmin

✔ Romplan

✔ Aktivitetsplanlegging

✔ Tilstandsanalyse

✔ IK-brann, elektro, heis,

✔ System-oversikt

✔ Risikoanalyse

✔ Filarkiv

✔ Avtaleadministrasjon

basseng og lekeplass ✔ Inventar og utstyr

SPESIALMODULER: PROSJEKT LT Trenger du en plass å samle trådene ved større og mindre prosjekter? I Prosjekt LT kan du samle dine prosjektdeltakere, sette milepæler og aktiviteter og dele viktige dokumenter. RENHOLDSAPP Sett opp din renholdsplan og la renholderne effektivt utføre arbeidet via tegninger på sitt nettbrett!

NYHET STOFFKARTOTEK Fullintegrert stoffkartotek med samling av sikkerhetsdatablader for farlige kjemikalier som brukes i virksomheten, hvor alle har tilgang via en “public” del.

BOOKING Effektiv booking av dine møterom, haller, mv. Med avtalegenerering og full kalenderoversikt får du stålkontroll på bookingsituasjonen.

UTLEIE Med bl.a. kontraktsgenerering, automatisk indeksjustering og utsendelse av varselbrev får du full oversikt over utleieadministrasjon din.

EKSTERN AVVIKSMELDER NYHET Med Ekstern avviksmelder kan de som ikke er brukere av FAMAC enkelt melde inn avvik.

Alle spesialmoduler kan bestilles separat hvis ønskelig

3


4

MULIGHETENE RUNDT TAGGING FDVMAGASINET - 3. KVARTAL 2021

Slik kan du skinne i møtet med myndighetene Selv i det mest oversiktlige system kan informasjonsmengden bli overveldende. Ved bruk av tagger kan du med et enkelt klikk sortere ut akkurat det du trenger. FAMAC har de siste to årene benyttet tagger for å sortere ut akkurat den informasjonen du er ute etter.

INTERVJU MED:

- Det fungerer akkurat som i en nettavis. Det temaet du er interessert i får en tagg, og når du trykker på den sorteres utvalget til temaet taggen omfatter. I FAMAC vil bruk av en tagg gjøre at utvalget i venstremenyen tilpasser seg temaet du er interessert i, sier seniorrådgiver i FDVhuset Oddbjørn Sørensen. Velger du for eksempel «Legionella» vil alle menypunkter som ikke er relevant for det temaet være filtrert vekk. På den måten unngår man en overflod av informasjon man ikke har behov for når for eksempel «Legionella» står på dagsorden. - Men dette fordrer selvsagt at brukerne gjør en god jobb i både registreringen av innholdet og i taggingen. Dårlige inndata gir dårlige utdata, påpeker Sørensen. Han anbefaler å bruke systemets predefinerte tagger. Disse er satt opp ut fra hvert regelverk/ hvert tilsyn.

Oddbjørn Sørensen Seniorrådgiver, FDVhuset AS Mobil: 900 17 322 oddbjorn.sorensen@fdvhuset.no

- Så om du har gjort det du skal i FAMAC, og brukt rette taggen på innholdet, kan du med et enkelt klikk vise kontrolløren hvor flink du har vært til å ivareta for eksempel «El-tilsyn». Kort fortalt; har gjort det du skal, kan du enkelt briljere i møtet med offentlige tilsyn. Det er bare de med rollen Byggeieradmin

(systemadministrator) som kan forhåndsdefinere tagger i FAMAC. Når dette er gjort kan alle med tilstrekkelig rollerettighet benytte seg av disse taggene. Det finnes to typer tagger: • IK-tagger for å styre hva som skal vises i de forskjellige IK-bøker. Disse opprettes automatisk hvis det på minst ett bygg er krysset av for IK-moduler. Velg Grunninnstillinger > Bygg > Handlingsknappen > Rediger. Velg så arkfanen Moduler. Eller du kan gjøre samme operasjon for flere bygg samtidig. Velg da Grunninnstillinger > Bygg og kryss av i venstre kolonne for de bygg du ønsker å redigere. Klikk så Behandle valgte og Rediger moduler. •

Egne tagger som Byggeieradmin kan opprette i Grunninnstillinger > Tagger. Klikk knappen “Ny tagg”, skriv inn ditt navn på taggen og klikk lagre-knappen. - Vår anbefaling er at man tenker nøye gjennom hvilke tagger man har


MULIGHETENE RUNDT TAGGING FDVMAGASINET - 3. KVARTAL 2021

5

Slik vises taggen for “IK Elektro“ når den er aktivert i FAMAC.

Slik vises taggen for “IK Lekeplass“ når den er aktivert i FAMAC.

behov for. Spørsmålet man bør stille er: Hvilken informasjon ønsker jeg på enklest mulige måte å finne tilbake til? Et svar kan for eksempel være alt som angår innemiljø fordi vi ofte får spørsmål om hva vi gjør for å skape/ opprettholde et godt innemiljø for våre ansatte/brukere. I så fall oppretter man en tagg som egner seg for å hente opp informasjon om akkurat dette temaet.

Bruk av tagger Tagger er tilgjengelig i følgende menypunkter: • Aktiviteter • Avtaler • Filarkiv (predefinert) • Instrukser • Risikoanalyser • Systemer • Tilsyn Felles for alle menypunkter er at du ved oppretting og redigering kan velge en eller flere tagger. Velger du de forhåndsdefinerte IK-tagger, vil du styre hva som vises i de forskjellige IK-bøker.

Slik vises taggen “IK Brann“ når den er aktivert.

Søk/ filtrér tagger Det er laget en felles måte å søke i tagger. I byggets venstremeny vil man som før se IK Brann, IK Elektro osv. Når man klikker på en av disse, vil byggets venstremeny begrenses til det som angår internkontroll, samtidig som at det enkelte menypunkt er ferdig filtrert til kun å vise forekomster av den valgte taggen. På samme måte kan man fra byggets venstremeny velge en av de egendefinerte tagger for å filtrere venstremenyen slik at man kun ser det som inneholder den valgte taggen.


6

FDVMAGASINET - 3. KVARTAL 2021

- Prosjektmodulen i FAMAC er FDV på sitt beste og den eneste riktige måten å drifte et bygg forskriftsmessig og den beste med hensyn på økonomi.

Foto: Shutterstock.com

EIRIK JOHANSSEN, FDVHUSET


PROSJEKT LT FDVMAGASINET - 3. KVARTAL 2021

Uten en oppdatert loggbok forringer du byggets verdi Om du ikke fortløpende oppdaterer endringene som gjøres på bygget ditt, risikerer du en dag å møtes med svært omfattende krav fra myndighetene. Daglig leder i FDVhuset, Eirik Johanssen har inntrykk av at noen tror prosjektmodulen i FAMAC skal brukes til nybygg. - Det skal den ikke. Prosjektmodulen skal dokumentere byggets livsløp “fra vugge til grav”. Å bruke prosjektmodulen aktivt er noe av det viktigste du gjør innen eiendomsforvaltningen, mener Johanssen. Dokumentér skikkelig Hvor mange ganger har du ikke forsøkt å huske når var det egentlig vi bygde om “den eller den delen” av lokalene? Hvem var det som prosjekterte, hvilke entreprenører ble brukt, søkte vi kommunen om tillatelse til ombygging, og i så fall - fikk vi ferdigattest etter ombyggingen? Og ikke for å glemme: Fikk vi inn all FDV-dokumentasjonen på endringene - både endringer i lokalene hvor selve ombyggingen fant sted, og endringer som berørte deler av felles installasjoner for bygget, som ventilasjonsanlegg, kjøleanlegg og varmeanlegg? Ble disse anleggene omprosjekterte og innregulerte? - Ja, dette kan man bare lure på i ettertid, med mindre dette ble dokumentert tilstrekkelig i FAMAC sin prosjektmodul i sin tid, sier Johanssen. Forebygg kaos Han påpeker at det ikke er uvanlig at et næringsbygg har i størrelsesorden 100 små og store ombygginger i en 10-års periode. Da må han generere tilsvarende 100 prosjekter i FAMAC prosjektmodul. - Dersom man ikke reviderer og dokumenterer hver ombygging vil det til slutt

oppstå et kaos. Resultatet av kaos er lik merforbruk av tid, da man ikke har oppdatert FDV-dokumentasjonen på bygget, og ikke har oppdatert byggets “årshjul” med hensyn til drift og vedlikehold.

INTERVJU MED:

ny brannteknisk prosjektering/ oppdatert brannstrategi for bygget. Omfang i forbindelse med ombyggingen kan da i verste tilfelle bety “kroken på døra” for byggeier. Kostnader ved tiltak som etterisolering, sprinkling, brannalarmanlegg, brannseksjonering, rømningsveier vil være for høye for byggeier, og vil trolig i mange tilfeller ikke være teknisk mulig. - Og til syvende og sist vil ombygginger hvor brannvern ikke er prosjektert eller utført i henhold til forskrift i verste fall medføre tap av liv og tap av store verdier, påpeker Johanssen.

Eirik Johanssen Daglig leder, FDVhuset AS Mobil: 917 27 558 eirik.johanssen@fdvhuset.no

I nesten 100% av tilfellene er ikke tegninger oppdatert, og man kan jo bare tenke seg konsekvensene av dette. Unngå kroken på døra Så er det slik at man i enhver ombygging skal ta hensyn til branntekniske forhold og dokumentere disse. Dersom man ikke gjennomfører dette i hvert prosjekt, kan konsekvensene bli at myndighet etter mange udokumenterte ombygginger forlanger at bygget skal oppgraderes til siste tekniske forskrift. Dette medfører

Bruk prosjektmodulen - Prosjektmodulen i FAMAC er som en “loggbok” for eiendommen. Hans klare anbefaling er at det i hvert prosjekt gjennomføres komplett dokumentasjon. Da har man full oversikt i ettertid. Når prosjektet er ferdig, kopieres deler av dokumentasjonen inn i “hoveddokumentasjonen” for bygget (filarkiv og systemer), mens komplett dokumentasjon for selve prosjektet/ ombyggingen ligger på prosjektet. - Prosjektmodulen i FAMAC er FDV på sitt beste og den eneste riktige måten å drifte et bygg forskriftsmessig og den beste med hensyn på økonomi. Og om du har dårlig samvittighet for det du tidligere ikke har dokumentert, er min oppfordring til deg; start i dag! Det vil uansett lønne seg for fremtiden, avslutter daglig leder i FDVhuset, Eirik Johanssen.

7


Klar for lansering av nye løsninger Etter å ha jobbet under panseret den siste tida er FDVhuset klar for lansering av flere nye funksjoner. For å sikre et fremtidsrettet og sikkert datasystem, trengs det dyktige folk. FDVhusets filosofi har vært å bygge et lokalt kompetansemiljø på Sortland, der man er «hands on» med teknikken, og hvor det er kort vei fra idé til handling.

Tett kommunikasjon Det har vært en lang sprint, og det var en tydelig stolt daglig leder Eirik Johanssen som like før sommerferien tok med seg staben ut for å feire at sluttstreken endelig var satt.

Denne nærheten er en viktig del av forklaringen på hvordan FDVhuset har kunnet utvikle et system som treffer kundenes behov slik det gjør.

- Å ha alle utviklere i eget hus betyr alt for oss i FDVhuset. Vi utvikler FAMAC ved hjelp av et rammeverk kalt “Scrum”. I dette rammeverket gjennomføres møte hver dag kl. 09.00, kalt “daily scrum”. Her møter alle utviklere, “scrum master” og “product owner” fysisk rundt samme bord. Man går runden rundt bordet og hver enkelt forteller hva man har gjort siste døgn, og hvilke planer man har for

Men samtidig som man jobber frem raske løsninger er det viktig å sørge for de lange linjene. Utviklerne har de siste to årene derfor arbeidet med å fornye det meste av innholdet i motoren bak FAMAC.

kommende døgn. Utviklerne kan også lansere en problemstilling som kan løses der og da “over bordet” i samråd med de øvrige utviklerne. Fristende kvikkfiks Salgsleder Magnus Steffensen sier utvikling av websystemer er en kontinuerlig og svært interessant jobb. - Det er en jobb som krever at vi som utviklere tenker bredt nok, samtidig som vi skal tenke smalt nok. Vi skal tilfredsstille mange forskjellige kundegrupper og ikke minst skal vi tenke sikkerhet opp i alt dette.


NYE LØSNINGER I FAMAC FDVMAGASINET - 3. KVARTAL 2021

Denne balansegangen krever selvdisiplin. Det er fullt mulig å kaste inn den ene idéen etter den andre til programmererne, og få en kvikk fiks. Men holder man på slik i år etter år uten å gjøre ting skikkelig fra grunnen av, ender man opp med et dårlig og i verste fall usikkert system.

hvert som vi vokser. Dokumentlagring og plass er også håndtert slik at man ikke trenger bekymre seg over mengde og størrelse på filer. Flere lag sikkerhet Å ta sikkerheten på alvor handler om

og lagres på tre ulike geografiske destinasjoner. - Så skulle uhellet være ute er det raskt å ta ned en server og kjøre oss opp på en annen server med maks én time nedetid og ingen risiko for tapt data.

- Og der skal ikke FDVhuset havne, slår Steffensen fast. Noen nei, men ofte ja - FAMAC er gjennom 20 år utviklet sammen med våre kunder og brukere av systemet. Vi har alltid vært tydelig på at vi skal utvikle et system som skal være enkelt i bruk, samtidig som at vi vil dekke alle behov en byggeier eller forvalter møter i sin hverdag. Vi får inn svært mange forslag og ønsker fra kundene, og det er vi glade for. Noen ganger må vi si nei, mens andre ganger kaster vi oss rundt for å få fikset det så fort som mulig. Som kjent kan det vi fikser for en kunde ofte ha verdi for mange flere. Oppgraderer Resultatet av storprosjektet som ble markert med en bedre middag i mai vises ikke veldig godt for kundene. - Vi snakker her om å ivareta skalering og sikkerhet. For å si det slik, så må du gjøre noe med både motor og understell hvis bilen din i utgangspunktet var laget for fem passasjerer, mens du fortsetter å ta på stadig flere. Han viser til at FAMAC nå har passert 20 000 brukere, og dette har medført et behov for å skalere opp både hastighet og lagring. - Vi har fått på plass nye, moderne serverparker med kontinuerlig skalering etter

erkjennelsen av at verden også her har endret seg i et forrykende tempo. - De «gode gamle» bankranerne har nå blitt digitale, og gjør stadig vekk forsøk på å få tak i data og dokumenter. Dette kan vi se og lese om nesten daglig, og er noe vi må ta på høyeste alvor. Vi hadde selvsagt kontroll på dette tidligere, men vi har nå gjennomgått hele systemet på ny, all kode inkludert API-er samt sikring og kryptering av for eksempel passord. For å sikre at løsningene holder har FDVhuset leid inn eksterne sikkerhetsselskaper som jevnlig kjører innbruddsforsøk, såkalte penetrasjonstester inn til systemet og inne i systemet. I dette ligger også nye sikre løsninger for backup som nå speiles

Relevant for fremtiden - I sum handler hele dette prosjektet om å trygge kunden på at vi har et system som er relevant om ti, tjue og førti år. Kundene skal ikke være redde for at vi går ut på dato. Vi skal følge med i utviklingen i bransjen for dem, mens de konsentrerer seg om å drive byggene sine. Og vi skal rigge systemet vårt for å snakke med alle de andre systemene som kommer, sier Magnus Steffensen. Han er svært fornøyd med å kunne dreie mer oppmerksomhet over på utvikling av tjenester igjen. De første lanseringene vil skje i løpet av høsten, og deretter kommer det til å gå slag i slag utover vinteren.

Fortsettelse neste side …

9


10

NYE LØSNINGER I FAMAC FDVMAGASINET - 3. KVARTAL 2021

Q4-21 Kommunikasjon

Mange har spurt etter mer kommunikasjon internt i FAMAC, og det har vi nå gjort noe med, sier salgsleder Magnus Steffensen. Når man har en aktivitet vil man snart kunne kommunisere via en chat med de som er involvert i aktiviteten. Her kan både ansvarlig, utførende og eventuelle andre deltakere ha en chat inne på den aktuelle aktiviteten. I tillegg kan man legge til deltakere i chatten om man ønsker det. Man vil bli varslet i FAMACs helt nye varslingssenter som blir vist i toppmenyen. Her får man en teller med antall varsler man har fått og kan herfra klikke seg rett inn i kommunikasjonen i den aktuelle aktivitet.

Q3-21

Ny avviksbehandling Det aller første i rekken av nye lanseringer er ny logistikk i avviksbehandlingen. - Vi har forbedret en rekke funksjoner, men har beholdt tanken om hvordan man gjør avviksbehandlingen, sier salgsleder Magnus Steffensen. I den nye versjonen skilles det mer mellom avvik og aktiviteter, noe som tidligere var delvis samme sak. Melder man et avvik blir det til et nytt avvik, også når man kvitterer ut en aktivitet med et avvik. Man vil også ha mulighet til å opprette flere aktiviteter fra et avvik med full logg over hvor mange aktive og utkvitterte aktiviteter man har på avviket. Vi har i tillegg fått en skikkelig logg slik at man hele tiden ser hva som har skjedd i saken samt tellere for å få oversikten.

- Vi vet mange gleder seg over dette og vi vet vi kommer til å forenkle hverdagen for mange avviksbehandlere, sier Steffensen, som vil komme med en større “brukerveiledning” med mer detaljer sammen med lanseringen av ny avviksbehandling.

Denne funksjonen vil også komme inn i avvik, der man kan kommunisere med avviksmelder før man starter behandling av avviket om man skulle ha behov for det. - Også denne funksjonen er bygd såpass intuitiv at man skjønner hvordan den fungerer og det vil ikke være behov for opplæring, sier Steffensen.


NYE LØSNINGER I FAMAC FDVMAGASINET - 3. KVARTAL 2021

Q1-22 Næringsutleie

Denne modulen er ennå under utvikling, og salgsleder Magnus Steffensen sier det jobbes med å få enda flere funksjoner inn i utleiemodulen. - Her rydder vi opp og vil blant annet skille mer mellom næringsutleie og privat utleie. Arbeidet med næringsutleiemodulen har startet med en generell rydding i skjermbilder for alle brukere og forenkler begrepsbruken.

Q4-21

Romlisten blir rettighetsstyrt, i tillegg til at man vil modernisere selve bruken av romlisten generelt i FAMAC.

Dashboard

- Vi har laget et helt nytt dashbord med fokus på å få oversikt over det man ikke har gjort, eller som er nært forestående. Dashboardet vil ifølge salgsleder Magnus Steffensen være det første som møter deg når du logger deg inn i FAMAC. Her får man oversikt over alle bygg man har tilgang på, og kan velge ett eller flere bygg for å få oversikten på de aktuelle byggene. På Dashboardet får man noen “doughnuts” som man kan klikke seg inn på. Disse teller opp forekomster som finnes i FAMAC på tvers av bygg og på de byggene som pålogget bruker har tilgang på. - Det er hovedfokus på aktiviteter, avvik og avtaler i første versjon. Men dette ser vi naturlig nok for oss å utvide i stor skala etter hvert, sier Steffensen. Aktiviteter vil bli vist som “forfalt”, “under utførelse” og aktiviteter som skal gjøres “i dag”. Når man klikker på en av aktivitetene kommer man rett inn i tabellen på det aktuelle valget, og med det bygget eller de

byggene man har valgt. Ut over dette vil systemet fremstå slik man kjenner FAMAC i dag. På avvik viser vi “ubehandlet”, “under behandling” og “på vent”. Altså de som man ikke har gjort noe med på sine bygg. På avtaler viser vi aktive avtaler og forfalte avtaler dersom man har tilgang til avtaler. Alle brukere i FAMAC får sitt eget dashboard med sin oversikt på sitt eller sine bygg. Dashboard blir satt som standard startside for de som i dag har aktivitetstabellen som sin startside. Dette kan naturlig nok endres på under “min profil” dersom man vil ha det annerledes. - Vi gleder oss veldig til å rulle ut dette og ser for oss at våre mange driftsledere, byggeieradmin og eiendomsforvaltere skal få svært mye glede av dette dashbordet.

Det legges også til funksjonalitet i systemet for å beregne fellesarealer på hvert enkelt rom for å få fordelingen av fellesareal på et leieobjekt mer korrekt og dynamisk. I tillegg til alt dette vil det komme flere nye funksjoner til FAMAC. Blant annet på tegninger hvor brukerne snart kan få åpne DWG-filer i FAMAC, samt SSO pålogging som gjør at man kan bruke andre kontoer for pålogging som Google, AD, Facebook med flere. - Det vil komme mer info rundt hver enkelt lansering med mer utfyllende info. Vi ser frem til en spennende høst i FDVhuset og håper at våre nye funksjoner vil bidra til ytterligere forenkling av din byggforvaltning, avslutter salgsleder Magnus Steffensen.

11


12

IDOC INTEGRERT MOT FAMAC FDVMAGASINET - 3. KVARTAL 2021

+

Integrerer elkontrollkomet inn i FAMAC På kort tid har oppstartsbedriften iDOC tatt elkontrollmarkedet med storm. Nå får brukerne av både iDOC og FAMAC nyte godt av en integrasjon som sparer både kontrolløren og byggeieren for mye registreringsarbeid. iDOC kom på markedet i 2018 med et dataverktøy utviklet av gründerne Ove Steinsland og Bernth Torsvik. Sistnevnte har egen erfaring som elkontrollør, og i kombinasjon med tilbakemelding fra brukerne har iDOC blitt et skreddersydd verktøy som forenkler jobben for elkontrollørene.

selve rapportskrivinga går så mye raskere. I tillegg til timer spart for kontrolløren som slipper å laste ut bilder fra et kamera og lime dem inn i et word-dokument for å lage rapporten manuelt, vil byggeieren spare seg for masse kjedelig registreringsarbeid.

INTERVJU MED iDOC: - Vårt fokus ligger på kontrolløren som er ute i felt, folk som tidligere brukte blyant og papir. Nå har de systemet i telefonen, og dokumenterer med mobilkamera. Deretter får man ut en PDF-rapport som sendes til huseier for videre håndtering, forklarer daglig leder Ove Steinsland. Timer spart Så langt alt vel. Om du som privatperson eier ett hus er det en smal sak å håndtere data og arkivere det der du ønsker. Men om du i likhet med FDVhusets kunder har ansvar for flere bygg, sier det seg selv at det vil lønne seg stort å automatisere denne type input. - Våre kunder anslår at de sparer mellom 30 og 50 prosent tid per kontroll fordi

Ove Steinsland CEO iDOC

Bernth Torsvik Salg -support demo, iDOC

Automatisert flyt - I tillegg er det jo også slik at brukere av FAMAC allerede har mye info om byggene sine registrert, blant annet hvor alle

kontrollpunktene befinner seg. Da kan vi importere alle de punkter som skal kontrolleres, så slipper vår kontrollør å gjøre det på nytt, sier Steinsland. Og som i annen integrasjon mot FAMAC, genererer også rapportene fra iDOC automatisk avvik som brukeren kan sende videre til sin leverandør, og få retting utført. Økende markedsandel Med rundt 100 firmaer på kundelista anslår Steinsland at selskapet har rundt 25 prosent av markedet for landets registrerte elkontrollforetak. - Men fordi våre kunder nok er blant de mer aktive i markedet, mistenker jeg at andelen av det faktisk utførte kontrollvolum ligger en del over 25 prosent. Målgruppa for iDOC er per i dag selskapene som jobber med brannforebyggende elkontroll, drevet frem av forsikringsselskapene. Steinsland nevner Gjensidiges fokus på brannforebygging


IDOC INTEGRERT MOT FAMAC

13

Foto: Shutterstock.com

FDVMAGASINET - 3. KVARTAL 2021

Gjennom integrasjon slipper nu både kontrollør og byggeier å foreta manuell registrering av kontrollresultater. i landbruket som en av kampanjene med helt konkret effekt. - Gjensidige har i løpet av en femårsperiode halvert brannutbetalingene til landbruket gjennom systematisk forebygging. Samarbeid Han er ikke i tvil om at det er mye å hente på en fortsatt forenkling og systematisering av kontrolldata. Samarbeidet med FDVhuset er i så måte et viktig steg i riktig retning. - FDVhuset har samme filosofi som oss: Konsentrer deg om det du kan, og integrer deg mot andre. Vi har ikke kunnskap om

å lage et FDV-system, men vi kan lage et godt system mot den som jobber ute i felt. Jeg tror vi og FDVhuset er enige om at det å lage integrasjoner mellom gode systemer er en bedre strategi enn å lage store, altomfattende systemer som aldri blir bra. - Skomaker bli ved din lest? - Ja, vi ser at integreringen med FAMAC blir veldig bra. FDVhuset er helt på linje med oss om at integrasjon er vegen å gå. Dette kan få flere kontrollører til å bruke vårt system, og våre kontrollører kan også anbefale FAMAC til sine kunder. Vi kan løfte hverandre, sier Steinsland.

Eksempel på hvordan et avvik vises i iDOC.


14

FDVHUSET OG COMPILO SAMKJØRER AVVIKSHÅNDTERING FDVMAGASINET - 3. KVARTAL 2021

+

COMPILO INTEGRERT MOT FAMAC

- En revolusjon for kommunene Avvikshåndtering handler om langt mer enn løse takrenner og mangelfullt brannvern. Også HMS-området genererer avvik som er rammet inn av lovverk og kjøreregler med tøffe konsekvenser, der man raskt får problemer uten et skikkelig avvikssystem. Et slikt system har selskapet Compilo AS i drift hos 260 kommuner, i tillegg til fylkeskommuner, statsforvaltere og direktorater. Over 300 000 ansatte bruker systemet til å melde fra om alt fra feilmedisinering av pasienter til arbeidsuhell og mobbesaker. Følges opp Compilos system sørger for automatisk flyt til den ansvarlige lederen, med innebygde frister for oppfølging, slik at meldinger om avvik ikke stanser opp. Dersom saken ikke følges opp innen lovens frister, går saken videre til neste ledd, om så helt til kommunalsjefen eller ordførerens bord. Blir saken løst, gir systemet beskjed til både melderen og lederen, uten behov for eposter og telefoner. Én innlogging Selskapets programvare har også mulighet for innmelding av byggtekniske forhold, men denne har ikke hatt den samme automatiserte flyten eller lave terskelen som HMS-systemet. Her kom FDVhuset inn som en naturlig samarbeidspartner, og gjennom integrasjon mot Compilo får nå brukeren én innlogging og den samme lave terskelen for rapportering av alle typer avvik. Rett beskjed til rett instans Daglig leder i Compilo AS, John Tonheim

beskriver samarbeidet som en aldri så liten revolusjon for kundene. - Koblingen mot FDVhuset er veldig interessant, for nå slipper brukerne å tenke på om avviket de melder inn skal til vaktmesteren, virksomhetslederen eller noen andre. Nå kan de melde direkte i kvalitetssystemet, og så sorteres det deretter til

INTERVJU MED:

John Tonheim Daglig leder

rette vedkommende. Alt går i rett linje, og det er lederen som tar stilling til om problemstillingen sorterer under byggteknisk, HMS eller kanskje begge deler. Se sammenhengene Ofte henger ting sammen, så når organisasjonen nå kan samkjøre statistikk vil man på overordnet nivå lettere se sammenhengene mellom byggteknikk og mennesker. - Gjennom statistikk får lederne se hva man har hatt av avvik på det og det bygget, og hvordan de må budsjettere for å ta

vare på det. Men nå kan de samtidig se at det kanskje er masse HMS-avvik på det samme bygget. Nå kan de planlegge og se sammenhenger mellom ulike faktorer på en ny måte, sier Tonheim. En ny vår - Man kan for eksempel koble inn vernerunder, og gi dem en systematisk oppfølging som ivaretar dataene på en bedre måte. Slike runder går ofte på fysiske ting som branndører, rømningsveier og andre bygningsmessige forhold. Men nå kan kommunene begynne å se den sammenhengen mellom bygg og mennesker de har etterspurt tidligere. Han sier FDVhusets system FAMAC senker brukernes terskel for å melde inn data, slik at dataflyten blir en del av organisasjonens naturlige «økosystem». - Nå får vi til det samme på kommunalteknikk som vi får på helse. Så dette blir en ny vår for kommunene som bruker vårt system, sier Tonheim entusiastisk. På høy tid - Det er i grunnen rart at verden måtte komme til år 2021 før dette ble mulig? Dere sparker inn åpne dører her? - Ja, vi sparker absolutt inn åpne dører, for dette har kommunene ønsket seg lenge. Utfordringen er at de har sittet med


FDVMAGASINET - 3. KVARTAL 2021

BANEBRYTENDE NYHET

John Tonheim i Compilo er svært fornøyd med erfaringene de har gjort med FDVhuset.

styringsdata fra ulike systemer, men manglet løsningen for å sette det sammen, sier Tonheim. Modning Han mener dette fremstår som et godt eksempel på leverandørdrevet innovasjon. - Sammen med FDVhuset kan vi gjøre håndteringen av data strømlinjeformet til en mye lavere kostnad enn om kommunene skulle laget egne løsninger.

Den tekniske utviklingen, med enklere integrasjon mellom ulike tjenester er også en del av forklaringen på hvorfor det har blitt naturlig for leverandørene å ta initiativ for å møte kundenes behov.

Han er svært fornøyd med erfaringene de har gjort med FDVhuset. - Vi har samarbeidet med mange ulike leverandører på ulike fagområder, og har svært gode erfaringer med FDVhuset.

- Det har vært en modning blant oss leverandører der vi har kommet til at vi skal være gode på det vi er gode på, og spisse kompetansen der istedenfor å konkurrere.

De er veldig foroverlente og løsningsorienterte, så jeg tror vi har en spennende fremtid foran oss. Kommunene kan se frem til dette, lover John Tonheim i Compilo AS.

15


GARDER

Sett av dagene 26. og 27. april 2022 for spennende FDV-dager på Thon Congress Gardermoen sammen med hele “FDV-Norge” FDVkongressen vil være en møtearena for alle som arbeider med forvaltning, drift og vedlikehold (FDV) av eiendom. Bakgrunnen er at sentrale aktører i fagfeltet mener at tiden er moden for å effektivisere måten vi tilnærmer oss eiendomsforvaltningen på. Alt for mye ressurser sløses, i både offentlig og privat forvaltning, fordi man ikke tar i bruk de muligheter som finnes.

PROGRAM DAG 1 09.00 - 10.00 10.00 - 10.10 10.10 - 10.30 10.30 - 11.00 11.00 - 11.30 11.30 - 12.30 12.30 - 13.00 13.00 - 13.30 13.30 - 14.00 14.00 -14.30

Vi tar forbehold om mindre endringer i programmet.

Registrering / messebesøk. Velkommen til FDVkongressen 2022. Åpning av kongressen Malling & Co, v/ Albregt Moltumyr Tar BIM over i driftsfasen med digital tvilling. Rælingen kommune v/ Jürgen Spindler Presentasjon av standholdere. Lunsj / messebesøk. Øk energieffektiviteten med EPC - energisparekontrakt med garanti. Caverion Norge v/ Ragne Hellum Energiledelse - muligheter og suksessfaktorer. Enøk Total v/ Rune Rosseland Pause - messebesøk. Norske standarder som er viktig for eiendomsbransjen både ved prosjektering, drift,

overlevering og digitalisering. Oslobygg KF v/ Gunnar Slinning Østad 14.30 - 15.00 Hvordan oppnå en sømløs overgang fra byggets prosjekteringsfase til byggets driftsfase - og videre ha tilgang på siste teknologi innen brannøvelser? Real Training/Sweco v/ Arve Aasmundseth 15.00 - 15.30 Pause - messebesøk. 15.30 - 16.00 Få kontroll på FDV-dokumentasjon med kunstig intelligens. Findable v/ Fredrik Halmøy Wisløff 16.00 - 16.30 #jegbryrmeg som en av pilarene i forretningsstrategien. Coor v/ Nikolai Utheim 16.30 - 16.40 Avslutning for dagen. 19.00 Middag med underholdning.


Albregt Moltumyr

Jürgen Spindler

Ragne Hellum

Rune Rosseland

Gunnar S. Østad

Arve Aasmundseth

Fredrik H. Wisløff

Nikolai Utheim

Lise M. Nergaard

Simen H. Bakken

Tahani S. Berge

Magnus Steffensen

Konfransiér: Kjell Ove Hveding

NYHET

Delta fysisk eller digitalt

STREAMING

PROGRAM DAG 2 08.50 - 09.00 09.00 - 09.30 09.30 - 10.00 10.00 - 10.30 10.30 - 11.00 11.00 - 12.00 12.00 - 12.30 12.30 - 13.00

Velkommen til dag 2. Unngå byggdrifterens største mareritt med trygg vannbehandling. Apurgo v/ Lise Marie Nergaard Really! - En heldigital eiendomstjeneste. Really! v/ Dagfinn Edvardsen Pause - messebesøk Den teknologiske utviklingen fører med seg problemer i form av mange systemer og komplisert drift. Entra v/ Ingebjørg Foss Daae Lunsj / mingling / messebesøk Kamera som sensor for innsikt i bruk av bygg og eiendom. AVA Security v/ Karl Erik Nærum Smartbriller og Augmented Reality. Fremtidens arbeidsdag har ankommet. PanopticXR v/ Simen Holm Bakken

13.00 - 13.30 13.30 - 14.00 14.00 - 14.30 14.30 - 15.00

Pause - messebesøk Digitalisering av ettersyn sprinkler, kontroll og vedlikehold – Er fremtiden her nå? Firemesh v/ Tahani Siddik Berge FDVsystemer - det beste FDVsystemet er ennå ikke utviklet. FDVhuset v/ Magnus Steffensen Avslutning og oppsummering.

Påmelding og informasjon på FDVkongressen.no

GARDE


18

MALLING & CO SAMARBEIDER MED FDVHUSET FDVMAGASINET - 3. KVARTAL 2021

- GODT Å FÅ MØTES TIL FDV-FAGLIG SPARRING FDVhuset jobber godt med alle sine kunder, men enkelte får man et litt nærmere forhold til. Eiendomshuset Malling & Co tok i bruk FAMAC i 2019 etter at de hadde konkludert med at det perfekte forvaltningssystem ikke fantes, og at de ønsket å bygge sitt eget. Som del av denne prosessen ble FAMAC fra FDVhuset valgt til å håndtere den tekniske forvaltningen av eiendommen, og det gikk ikke lang tid før Malling og FDVhuset omtalte hverandre som samarbeidspartnere. Jevn strøm av idéer FDVhusets produkt FAMAC hadde løsninger som tiltalte Malling, mens FDVhuset raskt så at Malling hadde krav og idéer som løftet utviklingen av FAMAC videre. Og utviklingen stanset selvsagt ikke der. Driftssjef Claus Jacobsen og koordinator Anita Kirkeby kan trygt sies å være over snittet interessert i FDV-faget, og genererer fra sine ståsteder en jevn strøm av utviklingsideer og utbedringsønsker. Det siste halvannet året har denne dialogen måttet skje via telefon og PC-skjerm, men i slutten av august var det endelig på tide å møtes igjen over bordet. Noen å strekke seg etter Salgsleder Magnus Steffensen setter pris på god dialog med alle kunder, men er glad for å ha et knippe fortrolige «superkunder» man kan sette ut ting i test

med og som ikke kapper hodet av leverandøren hvis ikke alt fungerer fra dag én.

INTERVJU MED:

Claus Jacobsen Driftsleder, Malling & Co

Anita Kirkeby Koordinator, Malling & Co

- Vi har flere slike kunder, og Malling er en av dem som har bidratt med krav og gode idéer. De er en kunde vi i FDVhuset ønsker å strekke oss etter, for å lage et enda bedre system å tilby alle våre kunder. «Kjekt å ha» På den andre siden av bordet ser også driftssjef Claus Jacobsen stor verdi i få bidra. - Vi har support for våre 18 driftssjefer og 50 vaktmestre, og får stadig høre om ting

som fungerer bra og dårlig. Det vi ikke kan løse selv, eller der vi oppdager at ting kunne vært bedre, sender vi det videre til FDVhuset. Jeg tenker nok på oss selv som en del av FAMAC, og når jeg løser noe for oss, så løser jeg det samtidig for noen av FDVhusets andre kunder, sier Jacobsen. - Vi sitter med dette hele dagen og ser forbedringsmulighetene, og tenker ganske raskt at «åh, hadde ikke den eller den funksjonen vært kjekt å ha». Da er det godt å kunne komme hit og ta det over bordet, og vite at det vi ønsker oss faktisk vil være i orden om et par uker, sier Anita Kirkeby. Kort veg til beslutning Claus Jacobsen er glad for å ha tatt del i den vekst og utvikling som har funnet sted i FDVhuset den siste tiden. - Jeg liker måten de jobber på, blant annet at de gjør mye for at min sikkerhet overfor mine kunder blir ivaretatt på en enda bedre måte. At de setter datasikkerheten høyt, det er svært viktig for oss. Jacobsen setter også pris på dynamikken i utviklingsarbeidet. - At de har utviklerne på huset er viktig. De har kort veg fra idé til beslutning, og det kan man ikke gjøre når slikt settes


FDVMAGASINET - 3. KVARTAL 2021

Claus Jacobsen (t.v.) og Anita Kirkeby fra Malling & Co i møte med Magnus Steffensen (t.h.) er glad for å ha tatt del i den vekst og utvikling som har funnet sted i FDVhuset den siste tiden. Fotos: Erik Jenssen

bort til eksterne leverandører. Jeg må også nevne en god supportavdeling. Ofte har jeg svar innen 10- 15 minutter, det er utrolig bra. Egentlig langt bedre enn man kan forvente, mener Jacobsen. - Så at de har blitt større og har fått flere kunder har ikke gått ut over kvaliteten på servicen? - Nei, tvert imot, jeg synes de har blitt flinkere. Jeg føler at de lærer av alle sine kunder, og at det også kommer oss til gode.

- Er det noen bedre FDVsystemer der ute nå? - Nei, ikke i mine øyne. Vi har hatt to ulike systemer før, og da vi skiftet til FAMAC var det aldri noen veg tilbake. Og det handler om at FDVhuset er lydhøre for våre forslag, det har ingen av de andre vært i tilsvarende grad, sier Claus Jacobsen.

Foretrukket De to presiserer samtidig at når kunder foretrekker et annet system, så bruker de selvsagt det.

- FAMAC er lett forståelig. Det er mange andre gode systemer der ute, men for oss handler det om brukervennlighet, sier Anita Kirkeby.

Selskapet forvalter nærmere 2,5 millioner kvadratmeter på vegne av nær 400 kunder.

Men når kunden kommer inn med blanke ark, er det FAMAC som gjelder. Malling tilbyr FAMAC som standardløsning overfor alle sine nye kunder.

19


Vi takker for tilliten fra våre nye kunder hittil i år: Arnestedet Eiendom AS Region Nord Hordaland Helsehus IKS Ramton Camping Tian AS Proffrent AS Kronsteingruppen AS Vatne Property AS Panorama Vekst AS Åfjord kommune Hotell Richard With AS Kirkelig fellesråd i Trondheim Kubberød Gård Værøy kommune Varde Byggadministrasjon AS Andøy boligstiftelse Vest-Telemark Museum Eidsborg Schlumberger Norge AS Reno-Vest IKS

Trysilfjell Utmarkslag SA Nygård AS TT Byggdrift AS Fet Arena AS Solo Næring AS / Solo Eiendom AS Scandinaviegaarden AS Norsk Drift og Vedlikehold AS BO-Partner Drift AS Ulsmo Eiendom AS Trosvik Eiendom AS Solinvest AS Anno Museum AS Søa Eiendom AS Backer AS Osen kommune Plesner Gruppen AS St. Sunniva Skole Kvist AS

FDVhuset AS Kjøpmannsgata 22 8400 Sortland

Tlf: 99 35 00 00 post@fdvhuset.no Org.nr: 883 759 702 MVA

Byggdrift Nord AS Måsøy kommune Ryfylkemuseet Fjellhamar Bruk Eiendom As Realkapitalutvikling AS Åmot kommune Stamsund Boligstiftelse Christiania Torv AS Lunner Kirkelige Fellesråd NLM Eiendom AS Sunnhordaland Eiendomsinvest AS Conceptor Forvaltning AS Front Forvaltning AS Waagen Holding AS Gausdal kommune Kaldvell Eiendom AS

fdvhuset.no