FDVmagasinet 1. kvartal 2021

Page 1

FDVMAGASINET 1. KVARTAL 2021

Et kundemagasin som effektiviserer din FDV-hverdag

FDV-dokumentasjon

6

Scanning av bygninger kan senke terskelen for å komme i gang med effektiv bruk av BIM i driftsfasen.

18

Plantegninger av dine bygg i FAMAC kun et museklikk unna brukerne. Få en interaktiv og klikkbar tegning av bygget ditt.

Vi effektiviserer norsk eiendomsforvaltning

Foto: Shutterstock.com

- still krav til kvalitet og tilgjengelighet!


,,

2

LEDER / INNHOLD FDVMAGASINET - 1. KVARTAL 2021

Kjære leser. I dette magasinet setter vi fokus på FDVdokumentasjon.

Hvorfor skal vi stille krav til FDV-

EIRIK JOHANSSEN Daglig leder, FDVhuset AS

at den skal være lett tilgjengelig i

dokumentasjonens kvalitet og tilgjengelighet? Et dumt spørsmål, i og med at dette skulle vel være en selvfølge? Alle skjønner at vi må ha en brukerhåndbok til bygget og

Hovedsaker

Øvrige saker

04

Still krav, følg opp – og bli fornøyd

8 FDVkongress 2022

Kjøper du bil tar du det for gitt at det følger med en instruksjonsbok, og at verkstedet vet hvilken del du må skaffe når noe ryker. Men fører du opp et bygg, handler du skreddersøm. Da må du selv sørge for at du får dokumentasjonen du trenger.

Vi har tro på at verden i løpet av 2021 normaliserer seg, og er klar for å starte opp igjen i 2022.

Sjekk alt som er inkludert i FAMAC

12

FAMAC gir deg som byggeier full oversikt og kontroll med dokumentasjon, aktiviteter og avvik for dine bygg. FAMAC har fritt antall brukere, og dermed kan du invitere inn alle dine samarbeidspartnere.

La maskinene løse “verdens kjedeligste jobb“

16

Nå kan vi med hjelp av kunstig intelligens fra FDVhusets nyeste samarbeidspartner, Findable AS, senke terskelen for å komme i gang.

Om FDVhuset AS FDVhuset AS ble etablert i 2001 og har siden da bygd seg opp til å bli en av landets ledende leverandører av FDV-systemer og -tjenester. FDVhuset har i dag 19 ansatte fordelt på våre kontorer i Sortland, Fredrikstad og Bergen. Om FDVmagasinet FDVmagasinet er FDVhusets kundemagasin med fokus på temaer som forenkler hverdagen til kundene. Copyright 2021 FDVhuset AS. Alle rettigheter. Med forbehold om endringer/ feil.

10 Hvordan legge inn FDV-dokumentasjon? Få proff-tips som viser hvor og hvordan du går fram.

14 Du er i godt selskap med FAMAC Sjekk hvem andre som også benytter vårt FDV-system FAMAC for drift av sin eiendomsmasse.

Utgiver FDVhuset AS Kjøpmannsgata 22, 8400 Sortland Telefon: 99 35 00 00 post@fdvhuset.no Redaktør: Eirik Johanssen Produksjon: Promo Norge AS Trykk: Kai Hansen Profilering AS, Stavanger.

Denne trykksaken oppfyller Svanens miljøkrav. Spar miljøet og legg magasinet til gjenvinning når det er lest ferdig.


OM VÅRE PRODUKTER FDVMAGASINET - 1. KVARTAL 2021

byggets driftsfase. Men her syndes

og at denne skal legges inn i et

fasen. Engasjer gjerne rådgiver som

det, og dette må vi bli bedre på.

FDV-system. Hold igjen et relativt

kvalitetssikrer dette, det lønner

Still krav i anbudet om at det skal

stort beløp som du betaler når

seg. Når dokumentasjonen ligger

leveres komplett FDV-dokumen-

komplett dokumentasjon er levert

i et FDV-system blir den også lett

tasjon iht. NS (SN/TS 3456) ved

iht. krav i anbudet. Still også krav til

tilgjengelig for de som skal drifte

overlevering av bygget. Still gjerne

fremdrift på oppbygging/ leveranse

bygget. God lesning!

krav om tilpasset dokumentasjon

av FDV-dokumentasjonen i bygge-

FDVhuset - vi effektiviserer norsk eiendomsforvaltning

Byggefase DirekteInn er en effektiv måte å dokumentere bygget på i byggefasen. Trekk inn alle parter, både prosjekterende og utførende, og la dem gjøre dokumentasjonsjobben selv i et felles system - 100% web-basert.

Driftsfase FAMAC er Norges eneste 100% web-baserte system som gir deg en komplett FDV-løsning i ett og samme system:

FAMAC HOVEDMODUL INKLUDERER: ✔ Avviksbehandling

✔ Nøkkeladmin

✔ Romplan

✔ Aktivitetsplanlegging

✔ Tilstandsanalyse

✔ IK-brann, elektro, heis,

✔ System-oversikt

✔ Risikoanalyse

✔ Filarkiv

✔ Avtaleadministrasjon

basseng og lekeplass ✔ Inventar og utstyr

SPESIALMODULER: PROSJEKT LT Trenger du en plass å samle trådene ved større og mindre prosjekter? I Prosjekt LT kan du samle dine prosjektdeltakere, sette milepæler og aktiviteter og dele viktige dokumenter. RENHOLDSAPP Sett opp din renholdsplan og la renholderne effektivt utføre arbeidet via tegninger på sitt nettbrett!

NYHET STOFFKARTOTEK Fullintegrert stoffkartotek med samling av sikkerhetsdatablader for farlige kjemikalier som brukes i virksomheten, hvor alle har tilgang via en “public” del.

BOOKING Effektiv booking av dine møterom, haller, mv. Med avtalegenerering og full kalenderoversikt får du stålkontroll på bookingsituasjonen.

UTLEIE Med bl.a. kontraktsgenerering, automatisk indeksjustering og utsendelse av varselbrev får du full oversikt over utleieadministrasjon din.

EKSTERN AVVIKSMELDER NYHET Med Ekstern avviksmelder kan de som ikke er brukere av FAMAC enkelt melde inn avvik.

Alle spesialmoduler kan bestilles separat hvis ønskelig

3


4

HVORDAN FÅ INN KORREKT FDV-DOKUMENTASJON FDVMAGASINET - 1. KVARTAL 2021

Still krav, følg opp – og bli fornøyd Kjøper du bil tar du det for gitt at det følger med en instruksjonsbok, og at verkstedet vet hvilken del du må skaffe når noe ryker. Men fører du opp et bygg, handler du skreddersøm. Da må du selv sørge for at du får dokumentasjonen du trenger. Byggforvaltere flest vet nok at det finnes en teknisk forskrift og en byggherreforskrift, og at disse stiller krav til at det skal fremskaffes FDV-dokumentasjon. Men spørsmålet melder seg raskt: «Hva i all verden er det vi egentlig skal skaffe til veie?» - Norsk Standard SN/TS 3456 gir svaret. Veiledningen her sier klart hva du skal etterspørre fra entreprenøren når det bygges nytt, sier prosjekt- og kundeansvarlig i FDVhuset, Oddbjørn Sørensen. Vær konkret Uten å gå i detaljer slår Sørensen fast det viktigste du må tenke på for å sikre en FDV-dokumentasjon som fungerer godt i drifta. - Denne dokumentasjonen skal entreprenøren levere. Og er entreprenøren usikker på hva de skal levere, må byggherren sørge for å forplikte leverandøren til at det er denne standarden man bestiller på. Det er nemlig 3456 som gir svarene, og som gjør at man egentlig ikke trenger å lese forskriftene. Vær tidlig ute Sørensen mener det er viktig at man stiller kravene tidlig i byggeprosessen, og gjerne til alle deltakende parter. Før var det ofte

én stor entreprenør som hadde hele prosjektet. I dag kan det være mange ulike former, for eksempel sidestilte entrepriser der byggherren har kontrakt

INTERVJU MED:

ODDBJØRN SØRENSEN Seniorrådgiver FDVhuset AS

med mange ulike fag og firma. - Og da må samme krav stilles i kontraktene. Det er også mange måter man kan stille kravet på. Alt for ofte blir kravet om FDV-dokumentasjon beskrevet i generell tekst i kontrakten. Det blir for svakt, man bør få inn kravet om den konkrete standarden, og man bør få den priset som et separat element, mener Sørensen.

I et slikt tilfelle kan du nemlig holde tilbake oppgjør hvis du ikke har fått leveransen slik den skal være. Vær i tide Det er også viktig å følge opp fremdriften i en byggeprosess. Det er helt normalt at en byggherre oppsøker byggeplassen for å se med egne øyne at vegger står i lodd og at gulv er i vater. - Den type kontroll må gjelde også for FDV-en, slik at man ikke kommer helt på slutten og overleverer bygget uten at dokumentasjonen er laget undervegs. For det som da skjer, er at denne viktige dokumentasjonen snekres sammen helt på slutten av byggeprosessen, og aaah… - sukk mitt hjerte, ler Oddbjørn Sørensen. Vær på Still derfor krav om at dokumentasjonen presenteres som et utkast før bygget er ferdig, slik at du som byggherre har anledning til å kontrollere den undervegs. - Man kan for eksempel etterspørre dokumentasjon på grunnarbeidet når entreprenøren har gått i gang med å reise bygget, og på råbygget i det man går over i innredning. Deretter på el, på rør med mere ettersom bygget blir ferdig. Det er ingen grunn til at man ikke skal starte FDV-dokumentasjonen samtidig som man


HVORDAN FÅ INN KORREKT FDV-DOKUMENTASJON

5

Foto: Promonorge.no

FDVMAGASINET - 1. KVARTAL 2021

graver tomta. Fremdriften på FDVdokumentasjonen bør gå parallelt med aktiviteten på byggeplassen. Og til slutt, selve leveransen: Skal du ha det på en minnepinne eller vil du ha det ferdig i et FDV-system? - Begge deler byr på utfordringer, men det tryggeste er faktisk å få dokumentasjonen på minnepinne, for da tar man kontroll på innholdet selv på tur inn i FDVsystemet. Men da må man også sørge for å stille krav til strukturen på informasjonen, sier Sørensen.

Han sier FDVhuset kan bistå fra A til Å i slike prosesser, og at det da vil være FAMAC som blir FDVhusets måte å ferdigstille FDV-en på. - Vi kan da følge prosessen, og også stille i byggemøter på byggherresiden av bordet for å sikre at kunden får en god FDV. Avanserte bygg Det trengs, for driftsfasen av et moderne bygg er så kompleks i dag at hvis du som byggdrifter ikke har fått ei opplæring på byggets systemer, er du ganske hjelpeløs.

- Folk får gjerne opplæring når de starter, men det er ofte en kompetanseoverføring fra den som er i organisasjonen akkurat da. Men så skifter man ut folk, og hva da? Derfor trengs det ifølge Sørensen systemer og dokumentasjoner som er så gode at de overlapper gjennomtrekk i stillinger, og være så gode at nye byggdriftere på egen hånd kan sette seg inn i hva systemene består av og hvordan de fungerer.


DRIFTSFORDELER MED DIGITAL TVILLING FDVMAGASINET - 1. KVARTAL 2021

Tar BIM over i driftsfasen med digital tvilling Scanning av bygninger kan senke terskelen for å komme i gang med effektiv bruk av BIM i driftsfasen. Har man gjort alt rett under byggingen, og sitter med en drifts-BIM av nybygget ferdig integrert i sitt FDV-system, har man et godt utgangspunkt for effektiv drift. Man vet hva som er inne i veggene, hva de er laget av, og omså hvilke fargekoder man trenger til malinga dersom det skal gjøres reparasjoner. Men virkeligheten fortoner seg ofte annerledes. I de fleste tilfellene må byggforvalteren lage planer for bygg som allerede står der - og som i mange tilfeller har stått der lenge. Komme i gang - 90 prosent av bygningene våre er ikke nybygg som ble bygget ved hjelp av BIM. Da blir scanning og objektifisering en rimelig måte å løfte dem inn på digitalt nivå. Det gir gode muligheter for å komme i gang med BIM i driftsfasen, sier Jürgen Spindler, avdelingsleder for eiendomsforvaltning i Rælingen kommune. Han har de siste årene jobbet mye med tilrettelegging av BIM for FDVformål både for dagens arbeidsgiver, og for kommunene Sørum og Ullensaker. Kommunikasjon Spindler bruker 3D-scanning både som utgangspunkt for å modellere en full BIM, eller i noen tilfeller bare en «BIM light». For noen bygg vil det være

tilstrekkelig å bare lage en punktsky/ indoor-view med markeringer av «point of interest». Det gir muligheter for å lage objekter i en punktsky som kan være informasjonsbærer, som objekter i en modellert BIM. - Det åpner også opp for muligheten til å integrere andre informasjonskilder Foto: NavVis.com

6

- Det NavVis har gjort, er i praksis å lage en innendørs versjon av Google Streetview. Og det skjønner folk. JÜRGEN SPINDLER RÆLINGEN KOMMUNE

som for eksempel sensordata. Man kan legge inn lenker og dokumenter som vi kan knytte til en arbeidsprosess og dermed lage en god kommunikasjonsplattform mellom dem som skal bestille og dem som skal utføre oppgaver, sier Spindler. Verktøyet gjør også at man unngår

mange befaringer og kan kommunisere med kunden og potensielle leverandører via indoor-vieweren. - I en slik dialog kan vi raskt logge oss inn samme sted og kommunisere nøyaktig om hva vi ser. Utvikling BIM har revolusjonert måten man konstruerer bygninger og gjennomfører byggeprosesser. Men foreløpig har eiendomsbransjen ikke tatt ut potensialet som ligger i å bruke metoden i FDV-faget. Spindler mener man står foran en aldri så liten revolusjon. - Vi tester nå verktøy der du kan bruke mobilen til å scanne, og da er man plutselig over i en fase der man kan bruke dette virkelig effektivt i driftsfasen, sier Spindler. Se for eksempel for deg at håndverkeren som setter opp en ny skillevegg i lokalet dokumenterer endringene han har gjort med en mobilscan. Denne bruker man til å oppdatere punktskyen, og deretter kan det gjøres en endring i bygningens BIM. - Det finnes allerede telefoner som gjør dette bra, men dette utstyret blir stadig bedre. Standard Eiendomsforvalteren i Rælingen er opp-


Jürgen Spindler har de siste årene jobbet mye med tilrettelegging av BIM for FDV-formål både for Rællingen kommune, og for kommunene Sørum og Ullensaker. tatt av å få en god standard for måten slike data blir levert. Han deltar derfor aktivt med innspill til arbeidet med NS 8360 BIM standard. Gjennom standardisering sikrer man at filformatene som legges inn i dag også kan brukes av systemer flere år frem i tid og at standardisert data muliggjør samspill mellom ulike systemer. - Jeg er ikke så opptatt av hvem sin viewer vi leser dataene i, men de må håndtere åpne formater. Det sikrer at modellen man lager i dag kan opp-

dateres av for eksempel håndverkeren med mobiltelefon når han om ti år gjør en endring på bygget. Da begynner plutselig runddansen å fungere, og vi trenger ikke å ha en konsulent eller store systemer til å gjøre endringer. Dette skjønner folk Jürgen Spindler er begeistret over hvordan bruk av digital tvilling kommer til å effektivisere kommunikasjonen mellom alle som er involvert i byggdriften.

- Det NavVis har gjort, er i praksis å lage en innendørs versjon av Google Streetview. Og det skjønner folk. Unge mennesker skjønner det i alle fall, for de har spilt dataspill som Minecraft og Counterstrike. For dem er ikke denne teknologien noen terskel, de kan gjerne bevege seg sømløst rundt i modellen. Men vi har mange brukere på 50- 60 år, så det at man i vieweren fra NavVis kan gå steg for steg rundt i bygget gjør at også godt voksne kan forholde seg til modellen.


8

FDVKONGRESSEN 2022 FDVMAGASINET - 1. KVARTAL 2021

STREAMING

GARDERMOEN 2022 26.- 27. APRIL

Foto: Promonorge.no

FDVhuset bygger stadig nye møteplasser for forvaltning, drift og vedlikehold av eiendom. I 2022 smeller vi til med ny FDVkongress - også med mulighet for live-streaming. Programmet er under utvikling følg med på fdvkongressen.no.

Vi sees på FDVkongressen 26. - 27. april 2022, enten fysisk eller på web.

Forhåndsbestilte du til FDVkongressen i fjor som ble avlyst? Da trenger du kun å sende en epost til post@fdvkongressen.no og be om at den flyttes til FDVkongressen i 2022.


FDVKONGRESSEN 2022 FDVMAGASINET - 1. KVARTAL 2021

500+ deltakere

15

foredragsholdere

25

utstillere

9

400+ bedrifter

Vår visjon er å effektivisere norsk eiendomsforvaltning gjennom kommunikasjon. Vi ønsker å være et tilskudd til de møteplasser som allerede finnes, og samle fagpersoner på tvers av foreninger, kunder og eksisterende nettverk.

Vel møtt til interessante fagdager på Thon Congress Gardermoen 26. - 27. april 2022.

GARDERMOEN 202


10

HVORDAN LEGGE INN FDV-DOKUMENTASJON FDVMAGASINET - 1. KVARTAL 2021

Hvordan legge inn FDV-dokumentasjon i FDV-systemet FAMAC Bygninger er bygd for å leve et langt liv. Men et langt liv forutsetter at bygningen driftes og vedlikeholdes på en god måte. Og med stadig mer komplekse tekniske anlegg blir denne jobben tilsvarende stadig mer utfordrende. En grunnleggende

forutsetning for å drifte et bygg på en god måte er at den enkelte byggdrifter har kunnskap og informasjon om hvordan de forskjellige tekniske anlegg er ment å fungere som en samlet enhet, og også i samvirke med eventuelle andre

tekniske anlegg. Til fordel for både byggeier, byggdrifter og bruker av bygget, bør slik informasjon samles og gjøres tilgjengelig på en slik måte at også informasjonen kan vedlikeholdes over tid.

I menypunktet Filarkiv er hovedfokus tegninger og prosjekteringsgrunnlag, her ligger alt klart med predefinerte mapper slik at det bare er å dra inn de dokumenter man faktisk har til den valgte mappe.

I FAMAC er det to forskjellige menypunkt som begge omhandler nødvendig informasjon om bygningen og de forskjellige tekniske anlegg. I begge menypunkt kan man enkelt legge inn, komplettere og redigere og til slutt slette informasjon. Dette er viktig da de forskjellige deler av bygningen vil ha ulik levetid og dermed vil bli fjernet og erstattet av noe nytt underveis i bygningens livsløp.

For å imøtekomme behovet for vedlikehold også av informasjon, har Filarkiv og Systemer mulighet for versjonering av det enkelte dokument. Det betyr at man på enklest mulige måte kan ta vare på alle tidligere versjoner av et dokument bare ved å laste opp en ny versjon av samme dokument.


HVORDAN LEGGE INN FDV-DOKUMENTASJON FDVMAGASINET - 1. KVARTAL 2021

Menypunktet Systemer er tilrettelagt for den detaljerte informasjon om de enkelte bygningsdeler og de produkter som er benyttet for å sette sammen en bygningsdel. Man kan med fordel tenke at et system er det samme som en bygningsdel, for eksempel luftbehandling. Men i et bygg

har man gjerne flere luftbehandlingsanlegg. Dermed oppstår behovet for å skille disse fra hverandre. I FAMAC gjøres det ved at den enkelte bygningsdel gis et nummer for å fortelle hvilken bygningsdel det er snakk om og deretter et løpenummer. Da har vi definert et system som

eksempelvis kan være 360.002 Luftbehandling 2. etasje. Til systemet kan man så laste opp dokumenter som er felles for hele systemet. I vårt tilfelle med luftbehandling kan det eksempelvis være innreguleringsprotokoll.

I samme tilfelle med luftbehandling har man benyttet en rekke forskjellige produkter sammensatt til et velfungerende luftbehandlingsanlegg. Også for produkter oppstår det et behov for å holde en viss orden og også registrere tilleggsinformasjon. I FAMAC gis det enkelte produkt et løpenr samtidig som man kan registrere ønsket informasjon om produktet.

løpenummer og tilleggsinformasjon kalles i FAMAC for komponent. FAMAC er også tilrettelagt for bruk av TverrFaglig Merkesystem (TFM). Og til en komponent kan man selvfølgelig laste opp dokumenter, eksempelvis produktdatablad, brukerveiledning, produktsertifikater osv.

bygningens brukerhåndbok. Men vi mangler foreløpig serviceheftet!

Et produkt som er lagt til et system, gitt et

Når FDV-dokumentasjon for bygningen er på plass i menypunktene Filarkiv og Systemer har vi også fått på plass

Her kommer aktiviteter inn. I FAMAC kan aktiviteter knyttes til et system, slik at man ser både brukerhåndboken og serviceheftet i samme skjermbilde. Dette er vist i bildet over - med både kommende aktiviteter, utførte aktiviteter og eventuelle avvik som måtte være knyttet til systemet.

11


12

FAMAC - ET KOMPLETT FDV-SYSTEM FDVMAGASINET - 1. KVARTAL 2021

Alt dette er inkludert i FAMAC hovedmodul:

Ett klikks tilgang til basisinformasjon om bygget

Innrapportering og behandling av alle typer avvik

Rask tilgang til alle dokumenter om bygget

Bygginfo gir enkel tilgang til grunndata for eiendommen og bygningen som for eksempel besøksadresse, postadresse, gårds- og bruksnummer, bidnummer, arealer, byggeår med mere.

Kanskje er det hensiktsmessig å definere et avvik som enhver uønsket tilstand eller hendelse, og ikke nødvendigvis bare et brudd på lov eller forskrift?

Filarkivet i FAMAC er en forhåndsTilstandsanalyse definert mappestruktur basert på NS 3454:2000 Livssykluskostnader for byggverk. Arkivet støtter alle Avtaleadministrasjon filformater. Filnavn kan redigeres, oppdateres eller slettes. Filer kan også låses for å unngå utilsiktet sletting.

Tilstandsanalyse Mer info og demo på fdvhuset.no

Mer info og demo på fdvhuset.no

Mer info og demo på fdvhuset.no

Avtaleadministrasjon Tilstandsanalyse Avtaleadministrasjon Inventar og utstyr

Gir oversikt over hvor alle Tilstandsanalyse nøkler befinner seg I FAMAC kan man administrere Avtaleadministrasjon byggets nøkler, og enkelt holde oversikt over inn- og utleveringer av nøkler. Du får både oversikt over hvor nøklene befinner seg akkurat nå, i tillegg til historikken for hvem som Inventar ognår. utstyr hadde tilgang hvor og Mer info og demo på fdvhuset.no

Organiser din FDV-dokumentasjon Inventar og utstyr

I systemoversikt etableres byggets FDVdokumentasjon på en enkel og oversiktlig måte. Et system kan sammenlignes med en bygningsdel, forskjellen er at man står fritt til selv å velge detaljeringsgrad. Du kan velge første, andre eller tredje Tilstandsanalyse siffer i bygningsdeltabellen, eller gjøre en Mer info og demo på fdvhuset.no

Avtaleadministrasjon

miks av alle tre nivåer. Av dette forstår man at NS 3451:2009 Bygningsdelstabell ligger til grunn for systematiseringen. Man kan selvfølgelig etablere et ubegrenset antall systemer, og hvert system kan splittes i et ubegrenset antall komponenter.


FAMAC - ET KOMPLETT FDV-SYSTEM FDVMAGASINET - 1. KVARTAL 2021

Tilstandsanalyse Tilstandsanalyse Tilstandsanalyse

Avtaleadministrasjon

Avtaleadministrasjon

Gir total oversikt over Avtaleadministrasjon byggenes tilstand

Gir oversikt over alle dine avtaleforpliktelser

Gir oversikt over arealdisponering i byggene

Modulen for tilstandsanalyse er bygget opp i henhold til NS 3424 Tilstandsanalyse. Her kan all nødvendig informasjon om tilstanden på bygget registreres, og man kan komme med utbedringsforslag og anslå kostnader.

I Avtaler får man et enhetlig system for administrasjon og oppfølging av avtaler. Dette gjelder eksempelvis rammeavtaler for innkjøp, forsikringsavtaler, Tilstandsanalyse serviceavtaler, garantier. Alt med varsling av fornyelser/opsjoner.

Rommene kan etableres manuelt, eller Tilstandsanalyse automatisk genereres ved innlasting av tegninger. Rom benyttes i mange moduler, slik som renhold, utleie, Avtaleadministrasjon m.m. I tillegg kan man enkelt legge til komponenter/ bygningsdeler og annen nyttig informasjon til hvert enkelt rom.

Tilstandsanalyse

Mer info og demo på fdvhuset.no

Avtaleadministrasjon

Avtaleadministrasjon

Mer info og demo på fdvhuset.no

Inventar og utstyr

Mer info og demo på fdvhuset.no

Inventar og utstyr

Inventar og utstyr

Utfør lovpålagte risikoanalyser

Alltid oppdatert elektronisk brannbok

Internkontroll av mange omInventar og utstyr råder forbundet med risiko

Opprett Tilstandsanalyse ubegrenset antall risikoanalyser innenfor forhåndsdefinerte områder som blant annet brann, elektro, Avtaleadministrasjon basseng, lekeplass, personell, og utstyr eller velgInventar en egendefinert kategori.

Ferdig utfylt og i aktiv bruk vil Inventar og utstyr Brannboken tilfredsstille dokumentasjonskravene i Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn (FOBTOT). Brannboken henter relevant informasjon fra andre steder i FAMAC.

FAMAC er i tillegg til brannvern spesielt tilrettelagt for internkontroll av: • Elektro • Lekeplass • Heis • Basseng

Mer info og demo på fdvhuset.no

Mer info og demo på fdvhuset.no

Mer info og demo på fdvhuset.no

Økt produktivitet ved styring av alle typer aktiviteter

Inventar og utstyr

Holder oversikt over ditt inventar og øvrig utstyr Her kan du registrere virksomhetens inventar, og kategorisere dette i henhold til egendefinerte inventarkategorier. Også avtaler innen leasing, service med mere kan registreres. Mer info og demo på fdvhuset.no

Aktiviteter er multifunksjonsverktøyet i FAMAC fordi man får mange ting i en innpakning, herunder:

• Rutinebeskrivelser • Arbeidsordrer • Driftsplan og budsjett Mer info og demo på fdvhuset.no

Tilstandsanalyse

• Vedlikeholdsplan og budsjett • Fakturagrunnlag • Timeliste • Forvaltning, drift og vedlikehold • Utskifting og utvikling • Forsyning • Renhold og service

13


14

KUNDER SOM BRUKER FAMAC I DAG FDVMAGASINET - 1. KVARTAL 2021

FAMAC benyttes daglig av små og store aktører. Vi takker for tilliten.

NYE KUNDER I 2021: Arnestedet Eiendom AS Region Nord Hordaland Helsehus IKS Ramton Camping Tian AS Proffrent AS

Kronsteingruppen AS Vatne Property AS Panorama Vekst AS Åfjord kommune Hotell Richard With AS Kirkelig fellesråd i Trondheim

Stall Kubberød AS Værøy kommune Varde Byggadministrasjon AS Andøy boligstiftelse Vest-Telemark Museum Eidsborg

Schlumberger Norge AS Reno-Vest IKS Trysilfjell Utmarkslag SA FET Arena AS TT Byggdrift AS

Øvrige kunder som bruker FAMAC i hverdagen: A A O Grevstad Eiendom AS AB Solutions AS Akershus KollektivTerminaler FKF Alta industribygg AS Alta kommune Andøy boligstiftelse Ankerskogen svømmehall Hamar KF Ansgar Drift og Eiendom AS Arctic drift og vedlikehold AS Arnestedet Eiendom AS AS Med-Lab (Laboratoriebygg AS) AS Pellerin AS THS Angells gt

(Via Tryggvason) Askøy kirkelige fellesråd Aure kommune Aurskog-Høland kommune Agder fylkeskommune Austevoll kommune B B Friele & Sønner AS BalEiendom AS Balsfjord kommune Bankveien 11 & 14 AS Bara Eiendom AS Bardu kommune Bjerch & Krefting AS Bjørn Wirkolasvei 11 AS

Bjørnafjorden kommune Blæstad Eiendom AS Boreal Norge AS Bratsberg Næringseiendom AS Bravida Norge AS Bremanger kommune BRF Strandkusten Buskerud fylkeskommune Bussanlegg AS Byggforvaltning Norge AS Byparken Boligsameie Bø kommunale Eigedomsselskap Bø kommune Bømlo Kulturhus KF

E E. A. Smith AS Eidfjord kommune Eidos Eiendomsutvikling AS Eikeli AS Eimskip Norway AS D Dampsaga Bad og Kulturbygg Elena Holding AS EL-Proffen Danielsen Service AS Eliel AS DNF AS Elite Service Partner AS DNT Telemark En verden av tjenester AS Driv Karriere AS Enaktiva AS Dronningensgate 6 AS Equinor Energy AS Durudveien 37/39 Estate Management AS Dønna kommune Eurest AS (Compass Group Norge) C Caiano Eiendom AS Coop Norge SA Coop Øst SA


KUNDER SOM BRUKER FAMAC I DAG FDVMAGASINET - 1. KVARTAL 2021

J Jon Reidar Wiig ENK JPRD AS

Narvik Vann KF Narvikgården AS Nesseby kommune Nidaros Domkirkes F Restaureringsarbeider FDV-Vaktmestern AS K NKSS FDVservice Kamfjordhjemmet (Sandefjord Noramix Drift AS Finse 1222 AS kommune) Norasondegruppen AS Fitnodatgeaidnu 41 AS Nordgård Holding AS Fjæraskogen Barnehage (Via Karasjok kommune Kautokeino kommune Nordkapp kommune Tryggvason) KB Gruppen Eiendom AS Nordlysbadet KF Flo Brannsikring AS Kinn kommune Nordlysbyen Eiendom AS Florvaag Bruk Holding AS Kirkelig fellesråd i Bærum Nordreisa kommune Fosen Storsenter AS Kirkelig fellesråd i Trondheim Nordvest Næringsbygg AS Fredfoss Kulturpark Kjeldsberg Eiendomsforvalt- Norges idrettshøgskole Frydenbø Eiendomsdrift AS ning AS Norinvest Drift AS Fyresdal Næringshage KKP Eiendom AS Normannseth AS Klemetstadveien 1 AS Norsk Polarinstitutt G Klepp kommune North Property AS Gamvik kommune Kraftmuseet – Norsk vassVesterålen Eiendom AS Gaustabanen AS Gaustablikk Høyfjellshotell AS kraft- og industristadmuseum Nygård Bo- og BehandlingsKragerø kommune senter (Sandefjord kommune) Georg A Ellingsen AS Nyhamn AS GH Gården AS, avd Brattsberg Krebreal Eiendom AS Kronsteingruppen AS Nærøysund kirkelige fellesråd 23. (Tryggvason) Nærøysund kommune GH Gården AS, avd sluppen- Kvinnherad kommune Kvist AS veien 2 (Tryggvason) Kvæfjord Eiendom AS O Gjøvik kommune Kvæfjord kommune Opsahlsveien 1 Gratangen kommune Kværner AS Os kommune Hedmark Grenland Invest AS KWGT AS Grieg Gaarden AS Oseana Kunst- og kultursenter KF Kaarbø Eiendom ANS (Equinor OsloKollega AS (PS:Hotell) Grong kommune ASA) Grottebadet AS OSLOMET – StorbyuniverGrue kommune sitetet L Gunvald Johansen Bygg AS Overhalla kommune Langøen Eiendomsselskap AS Gusten Invest AS Larvik Kulturhus Bølgen KF P Leirfjord kommune H Panorama Vekst AS Liegruppen AS Hadsel Hallpark Drift AS Porsanger kommune Lierne kommune Hamnegata 3 AS Posten Norge AS Lillestrøm kirkelige fellesråd Postnord AS Harstad kommune Lillestrøm Videregående Skole Proffrent AS Hathon Holding AS LKAB Norge AS Hausmannsgate 21 AS LNS Spitsbergen AS Heim kommune Q Longyearbyen Lokalstyre Helgelandsgate 1 AS Qualitas AS Luster kommune Hero Norge AS Lyngdal kommune Herøy kommune i Møre og R Lødingen kommune Romsdal Rakkestad kommune Herøy kommune i Nordland Ramton Camping M Hessengveien 7 AS Randaberg kommune Maid4you AS HHO – Gruppen AS Rasmussen Eiendom AS Mailand videregående skole Rauma kommune Hitra kommune Mallin Eiendom AS Hokksundhallen Refa Brygge AS Malling & Co Forvaltning AS Region Nord Hordaland HelHorten kommune Malthus Uniteam AS Hotell Richard With AS sehuis IKS Markensplassen AS Hurtigruten Svalbard AS Rema Distribusjon Import AS Merkantilbygg AS Hurtigrutens Hus Hadsel KF Rema Distribusjon Norge AS Meråker kommune Hægebostad kommune Rema Distribusjon Norge AS Midt-Telemark kommune Høgskolen i Innlandet Distribunal Stavanger Modum bad Høylandet kommune REN Sjøkabelberedskap AS Moerveien 10 AS Rennesøy kommune I Møre og Romsdal boligbyggelag Reno-Vest IKS Indre Fosen kommune Revheim Eiendom AS Mørkvedhallen SA Indre Østfold kommune Rimfeldt Eiendom AS Målselv kommune Isbjørn Eiendom AS (Sjøgata Rindal kommune 810 AS) Ringerike boligstiftelse N ISS Facility Services AS Romerike avfallsfordeling IKS Namdal Rehabilitering IKS Itv Eiendomsutvikling AS Rossmollgata 86 AS Namsskogan kommune Ivar Lykkes vei 4 AS Rydning Holding AS Narvik kirkelige fellesråd (Tryggvason) Rælingen VGS Narvik kommune Evenes kommune Evje og Hornnes kommune

Røyrvik kommune Rådhusgata 2 Oslo AS S Sameiet Havnagården Sameiet Ingeborgsgate 8 Sameiet Sortland Kontorsenter Samnanger kommune Sandefjord kommune – Sandefjord med.sent. Sandnes kirkelige fellesråd Sandnes kommune Schlumberger Norge AS Sandvoldgruppen AS Senja kommune SFG AS Sinø Management as SIVA Eiendom Holding AS Ski Videregående Skole Skien kommune Snåsa kommune Sola Turn Soly Drift AS Sortland Boligstiftelse Sortland Havn KF Sortland kommune Spar kjøp AS (West Coast Invest AS) Sparebanken Sogn og Fjordane Stavanger kirkelige fellesråd Stavanger kommune Steinkjerbygg KF Steinkjerhallen AS Steinkjer kommune Stiftelsen Bergen Arkitekthøgskole Stiftelsen Betanien Bergen Stiftelsen Nybo Stiftelsen Solås og Steinløkka Stiftelsen Stavanger Ishall Stiftelsen Utleieboliger i Alta Striftelsen Triangelsenteret i Trondheim Stiftinga Hardanger og Voss museum Stjørdal kommune Stokmarknesbygget AS Store Norske Boliger Storfjord kommune Storm Properties Stormen konserthus Stortingets administrasjon Stryn kommune Strømmen videregående skole Sula kommune Sulland Eiendom AS Sunndal kommune Sunnfjord kommune Surnadal kommune Svebjørn Auto AS Svendsengruppen AS Sør-Odal kommune T Tana Bygg AS Tana kommune Tanaveien 10 AS Tian AS

Time kommune Tinn kommune TIRB Eiendom AS Tjeldsund kommune Tjeldsundbrua Kro & Hotell AS Tjelta Eiendom AS TKE Drift AS (Klaveness Marine Holding AS) Torvet 1 AS Travbaneveien 3 Forus AS Trondhjems Turnforening Tryggvason Drift AS Trysilfjell Utmarkslag SA U Ulvik herad Universitetet i Oslo Urtehagen Stiftelse Utdanningsforbundet V Valnesfjord Helsesportssenter Vang kommune Vanylven kommune Varanger Kraft AS Varde Byggadministrasjon AS Vatne Property AS Veidekke Eiendom AS Vennesla Boligstiftelse Vennesla Boligstiftelse for erverv… Vennesla kommune Vennesla kommune (NAV) Vernebygg AS Vest-Telemark Museum Eidsborg Vestby kommune Vestnes kommune Vestvågøy boligstiftelse – hovedavtale Vestvågøy boligstiftelse – tilleggsavtale W Wenaas Kapital AS www.eiendomsdrift.cc SA Wärtsilä Norway AS Ø Øksnes Boligstiftelse Øksnes kommune Ørland kommune Ørsta/Ulstein/Hareid Østfold fylkeskommune Øvre Slottsgate 15 B AS Øystre Slidre kommune Øyvind Lambesvei 17 AS Øyvind Lambesvei 3 AS Å Åfjord kommune Ålesund Kirkelige fellesråd Ånund Lunde AS Ås Videregående Skole Åsenveien 12 AS Åsnes kommune

15


16

AUTOMATISK SORTERING AV BYGNINGSDOKUMENTASJON FDVMAGASINET - 1. KVARTAL 2021

VISUELL KUNSTIG INTELLIGENS:

Lar maskinene løse «verdens kjedeligste jobb» Sortering og strukturering av store mengder dokumenter kan ta motet fra selv den mest motiverte byggeier. Men ved hjelp av kunstig intelligens kan FDVhusets nyeste samarbeidspartner, Findable AS, senke terskelen for å komme i gang. Enkelt forklart gjør Findable det samme som programmene som hjelper folk å sortere fotoalbum ved hjelp av automatisk ansiktsgjenkjenning. Men Fredrik H. Wisløff og de tre andre medgründerne har spisset inn sin teknologi mot bygningsdokumentasjon. - Vi kom inn på dette sporet fordi vi fikk høre at mangel på dokumentasjon var en av de største utfordringene med ombruk av produkter og bygningsmaterialer. Istedenfor å først gå på bygget og si at de vinduene og de dørene er aktuelle for gjenbruk, og deretter begynne å etterspørre eller lete etter dokumentasjon, kan man snu prosessen på hodet. - Om man starter med dokumentasjonen kan man først lage en liste over hva man faktisk har dokumentasjon på, og deretter gå rundt og vurdere hva som kan gjenbrukes. På samme måte kan man også digitalisere og strukturere store mengder dokumenter beregnet for FDV-formål. - Utfordringen i dag er at mange byggeiere fortsatt har dokumenter liggende i

permer, minnepinner, som scannede PDFer med mere. Tilgang til FDV-dokumentasjonen er avgjørende for å kunne drive

Fredrik om AI:

FREDRIK H. WISLØFF CEO & Co-founder Findable.no

består av i overkant av 300 kategorier, så det blir en del jobb hvis du har mye dokumentasjon. Men der bruker vi kunstig intelligens for å sortere informasjonen automatisk, sier Wisløff. Gjennom FAMAC sitt API kan kundene få dokumentasjonen ferdig sortert rett inn i riktig mappe i FAMAC. Findable sitt system leser flere språk, og fungerer på samme måte som hvordan vi mennesker tilnærmer oss dokumenter: Vi ser hva som er overskriften, eventuelle bilder og tegninger, du vet hva du er ute etter, og du konkluderer raskt med hva dokumentet viser. Og du baserer det du gjør på ting du vet fra før. - Systemet blir bedre og bedre dess mer trening det får. Nøyaktigheten på det vi sorterer er nå oppe i rundt 95 prosent. - Og hva skjer med de siste 5 prosentene? - Det er det alltid noen som spør om, ler Wisløff.

effektiv forvalting. Man kan bruke digitale FDV-systemer som FAMAC, men de krever at man har bygget opp dokumentasjonen etter bygningsdelstabellen (NS 3451). Den

- Det er flere årsaker til at vi ikke treffer på alt. Det er jo slik at dokumenter er i ulik forfatning, enten på grunn av veldig dårlig


AUTOMATISK SORTERING AV BYGNINGSDOKUMENTASJON

17

Foto: Shutterstock.com

FDVMAGASINET - 1. KVARTAL 2021

scanning, at det mangler en side, eller at dokumentasjonen er på et språk systemet ikke er godt nok trent på å gjenkjenne. - Så i noen tilfeller må kunden sortere en liten del manuelt, men det er bedre å sortere 5 prosent manuelt enn å måtte ta alt. Wisløff har snakket med flere byggeiere som ønsker å komme i gang med digitaliseringen av dokumentasjonen, men som i

praksis har gitt opp fordi sorteringsjobben blir for tidkrevende. - Vi får også spørsmål om vi kan kvalitetssikre at byggeier har all dokumentasjonen de burde ha. Det er en type spørsmål vi vil kunne gi bedre og bedre svar på etter hvert som vi får inn flere bygg i vårt system. Vi vil kunne levere mange ulike tjenester etter hvert, vi er egentlig helt i starten.

Findable har nå flere pilotprosjekt på gang, blant annet for Hathon, Stavanger kommune og Malling & Co. - Det er avgjørende for oss å jobbe tett sammen med kunder slik at vi kan treffe behovet best mulig. Om noen sitter med dokumentasjon de gjerne skulle ha digitalisert så er det bare å ta kontakt, sier Fredrik H. Wisløff.


18

FDV-DOKUMENTASJON FDVMAGASINET - 1. KVARTAL 2021

ALT I ETT SYSTEM

FDV-dokumentasjon - bruk samme tegninger til drift, renhold og utleie Plantegninger av dine bygg i FAMAC - kun et museklikk unna brukerne. FAMAC tar gjenbruk på alvor. Sett av noen kroner til å få gjort en tegning av bygget ditt såkalt interaktivt og klikkbart - uten å ha ekstra programvare - for brukerne i ulike deler av FAMAC. Da ligger samme tegning til grunn for både drift- og vedlikehold, utleie- og renholdsfunksjonene i FAMAC. I mange tilfeller befinner gullet (tegningene) seg dypt nede i f.eks. filarkivet. Det er kun de innvidde som vet å finne disse. Dermed blir informasjonen ofte vanskelig tilgjengelig for en vanlig bruker som trenger opplysninger som befinner seg i tegningen. Ved å legge tegningen som en klikkbar link på Bygginfo-siden i FAMAC, kan brukerne være selvbetjent. Færre flaskehalser, med andre ord. Ved ombygging og endringer av bygget er det kun én tegning som må oppdateres, og dermed stemmer kartet med terrenget for brukeren som jobber via tegningen. F.eks. i renhold er dette en stor fordel. Da er det mulig å kjenne seg igjen - også for en vikar. Det samme er svært viktig når vi snakker om utleie. Altså at tegningen og arealet på det som leies ut, er i samsvar med hva

utleieobjektet faktisk omfatter. Dette er enkelt å se via en korrekt og oppdatert tegning. En annen fordel i utleie er at du kan presentere tegningen av hvordan bygget ser ut for en potensiell leietaker og sammen med denne sette sammen leieobjektet direkte fra nettbrettet og utleiemodulen i FAMAC. Slå den!

Skrevet av:

DAG RUNE MYRVOLD Salg / KAM FDVhuset AS

Når en renholder skal dokumentere renholdet ved hjelp av FAMAC Renhold, er det enkelt å gjøre dette via en plantegning

som vises på nettbrettet. Dette er altså den samme tegningen som brukes både i utleie og drift/ vedlikehold. Ved å ta i bruk interaktive tegninger i FAMAC oppnår vi Kinderegg-effekten også i FAMAC. Ytterligere nytteeffekt av å ha sikret at tegningen av bygget er oppdatert, korrekt og lagret på trygg og sikker måte i riktig mappe i Filarkivet i FAMAC, er at du så kan lage branntegninger ut fra denne. Ved ombygginger sørger du å få oppdatert tegningen og enkelt tar ut nye, korrekte branntegninger. For å få en tradisjonell 2D-tegning til å fungere på denne måten i FAMAC, må det en liten teknisk tegner-jobb til. Vi har en detaljert brukerveiledning på dette som en teknisk tegner forstår, og som er tilgjengelig via brukermanualen i FAMAC. Har du ikke tilgang på slik kompetanse, gjør vi mer enn gjerne denne jobben for deg. Ta kontakt med oss, så får du et prisoverslag på arbeidet. Ble du nysgjerrig på dette? Ta kontakt for å få oppgitt referanser som bruker tegninger på denne måten i FAMAC.


FDV-DOKUMENTASJON

19

Foto: Promonorge.no

FDVMAGASINET - 1. KVARTAL 2021

NYHET

Lytt til FDV-bransjens eneste podkast her! .no - et pr odukt f r a FD Vhuset


Ny og priseffektiv RenholdsApp revolusjonerer hele renholdsbransjen Få full kontroll over kostnadene med vår smarte RenholdsApp. Appen er integrert i FDV-løsningen FAMAC, som benyttes til drift av eksisterende bygningsmasse for kontroll av dokumentasjon, vikarer, aktiviteter og avvik. 100% Web-basert:

Kom raskt i gang - også uten tegninger Nå trenger du ikke lenger å ha tegningene til bygget for å komme i gang. Vår løsning gjør at utført renhold kan kvitteres ut både fra romliste og ved bruk av 2D tegninger.

Vikarfunksjon Her kan dere kjapt sette inn vikarer fra en egen liste slik at kontinuiteten opprettholdes også ved sykefravær.

Enkel i bruk for renholderne Hver renholder ser kun de etasjeplaner som er aktuelle, og de kan raskt bla og zoome mellom etasjer og områder. Gjør arbeidsdagen enklere og mer morsom!

Sjekk prisen!

Automatisk dokumentasjon Gjennom RenholdsAppen har du en automatisk dokumentasjon av alt som etterhvert utføres av renholderne når de melder inn fullførte oppgaver og eventuelle avvik.

Alternative renholdsplaner Det kan legges opp til alternative renholdsplaner for sesongvariasjoner, etc.

Interaktive etasjetegninger med ferdig utfylte renholdsplaner

Fungerer på alle typer nettbrett

Importér etasjeplaner og du får en renholdsløsning klar til bruk med ferdig utfylte renholdsplaner for alle områder.

Økonomi og ressursbehov

Raskere kommunikasjon

Vår nye RenholdsApp er 100% web-basert. Det betyr at løsningen er tilrettelagt alle typer smarttelefoner, nettbrett og PC/Mac – uansett nettleser.

Gir deg en oversikt over hvor mye planlagt renhold koster og viser raskt hvordan endringer påvirker det økonomiske. Du får rask oversikt over hvilke ressurser det til enhver tid er behov for.

Som renholdsleder kan du raskt sende ut endringer direkte til renholderne.

En del av FAMAC

Renometer Få sanntidsdata tilbake fra nettbrettene for å se hvordan status er til en hver tid ute på byggene. Viser hva som er ferdig og hva som gjenstår.

Kom raskt i gang med vår digitale trådløse renholdsløsning. Ta kontakt med: MAGNUS STEFFENSEN Salgsleder - Mobil: 902 14 232 magnus.steffensen@fdvhuset.no

- en produkt fra

fdvhuset.no/famac/renholdsapp