FDVmagasinet høst 2019

Page 1

FDVMAGASINET HØST 2019

Et kundemagasin som effektiviserer din FDV-hverdag

Retter blikket mot framtidens renhold Malling & Co Forvaltning AS lager eget verktøy med input fra FAMAC.

4

Sjekk ut programmet for Renholdskongressen i januar.

NYHET

Stoffkartotek er nå på plass i FAMAC.

8

10

Ta i bruk Prosjektmodulen i FAMAC.

14

Forvaltning, drift og vedlikehold - alt i ett system

Vi effektiviserer norsk eiendomsforvaltning


LEDER / INNHOLD

2

FDVMAGASINET - HØST 2019

FDVhuset har siden 2001 hatt som mål å “effektivisere norsk eiendomsforvaltning”. Dette har vi i stor grad lyktes med, da gjennom vårt FDV-system FAMAC. Det var helt fra starten av en selvfølge for oss å gi våre kunder fri support, fritt antall brukere og ubegrenset lagringsplass. Men et godt FDV-system er ikke tilstrekkelig. Derfor har vi bistått våre kunder med etablering av FDV-dokumentasjon, FDV-rutiner og selvfølgelig

Vi øker kompetansen innen FDV-faget

EIRIK JOHANSSEN Daglig leder, FDVhuset AS

Hovedartikler

Annet innhold Lager eget verktøy med input fra FAMAC

04

Eiendomshuset Malling & Co Forvaltning AS har frem til nå benyttet seg av flere forvaltningssystemer, men ønsket seg nå ett felles system med input fra FAMAC.

Retter blikket mot framtidens renhold

06

Med Renholdskongressen i slutten av januar etablerer FDVakademiet en nøytral møteplass der aktørene i renholdsbransjen kan speide inn i glasskula sammen.

Stoffkartotek er nå på plass i FAMAC NYHET

08

Stoffkartoteket skal gjøre det enklere for våre brukere å holde orden på stoffer som benyttes i bedriften, samt at alle raskt kan slå opp å lese om stoffene.

Om FDVhuset AS FDVhuset AS ble etablert i 2001 og har siden da bygd seg opp til å bli en av landets ledende leverandører av FDV-systemer og -tjenester. FDVhuset har i dag 12 ansatte fordelt på våre kontorer i Sortland, Fredrikstad og Bergen. Om FDVmagasinet FDVmagasinet er FDVhusets kundemagasin med fokus på temaer som forenkler hverdagen til kundene. Copyright 2019 FDVhuset AS. Alle rettigheter. Med forbehold om endringer/ feil.

10 Sjekk ut programmet for Renholdskongressen Konferansier Kjell Ove Hveding holder tråden i Renholdskongressen 29.-30. januar. En kongress med fokus på framtidens renhold og et godt arbeidsmiljø!

14 Ta i bruk Prosjektmodulen i FAMAC Prosjektmodulen i FAMAC er ikke bare et prosjektstyringsverktøy. Den gir også en historisk oversikt over alle ombygginger med byggesøknad, ferdigattest, FDV-dokumentasjon, prosjekterende og utførende, byggeregnskap m.m.

Utgiver FDVhuset AS Postboks 424 8401 Sortland Telefon: 99 35 00 00 post@fdvhuset.no Redaktør: Eirik Johanssen Grafisk: Promo Norge AS Trykk: Forretningstrykk AS, Bodø Trykket på miljøvennlig papir.

Denne trykksaken oppfyller Svanens miljøkrav. Spar miljøet og legg magasinet til gjenvinning når det er lest ferdig.


OM VÅRE PRODUKTER FDVMAGASINET - HØST 2019

opplæring i bruk av systemet. Men dette er heller ikke nok! Vi må få opp kompetansen innen FDV-faget og vi må etablere møteplasser. Hvordan skulle vi gjøre dette? Jo, vi tok i 2018 initiativ til etablering av FDVakademiet. FDVakademiet arrangerte historiens

første FDVkongress i april 2019. Dette ble en suksess, med 300 deltakere og 17 utstillere. Deltakere, utstillere og foredragsholdere er helt klar på at slike møteplasser er avgjørende for å “effektivisere norsk eiendomsforvaltning”. FDVakademiet vil årlig arrangere

kongresser med forskjellige temaer, som FDV, renhold, brannvern m.m. Vi ønsker velkommen og inviterer hver og en til å besøke fdvakadmiet.no for informasjon og påmelding. Vel møtt!

FDVhuset - vi effektiviserer norsk eiendomsforvaltning

Byggefase DirekteInn er en effektiv måte å dokumentere bygget på i byggefasen. Trekk inn alle parter, både prosjekterende og utførende, og la dem gjøre dokumentasjonsjobben selv i et felles system - 100% webbasert.

Driftsfase FAMAC er Norges eneste 100% webbaserte system som gir deg en komplett FDV-løsning i ett og samme system:

FAMAC HOVEDMODUL INKLUDERER: ✔✔ Avviksbehandling

✔✔ Nøkkeladmin

✔✔ Romplan

✔✔ Aktivitetsplanlegging

✔✔ Tilstandsanalyse

✔✔ IK-brann, elektro, heis,

✔✔ System-oversikt

✔✔ Risikoanalyse

✔✔ Filarkiv

✔✔ Avtaleadministrasjon

basseng og lekeplass

VALGFRIE TILLEGG: PROSJEKT LT Trenger du en plass å samle trådene ved større og mindre prosjekter? I Prosjekt LT kan du samle dine prosjektdeltakere, sette milepæler og aktiviteter og dele viktige dokumenter. RENHOLDSAPP Sett opp din renholdsplan og la renholderne effektivt utføre arbeidet via tegninger på sitt nettbrett!

NYHET STOFFKARTOTEK Fullintegrert stoffkartotek med samling av sikkerhetsdatablader for farlige kjemikalier som brukes i virksomheten, hvor alle har tilgang via en “public” del.

BOOKING Effektiv booking av dine møterom, haller, mv. Med avtalegenerering og full kalenderoversikt får du stålkontroll på bookingsituasjonen.

UTLEIE Med bl.a. kontraktsgenerering, automatisk indeksjustering og utsendelse av varselbrev får du full oversikt over utleieadministrasjon din.

INVENTAR OG UTSTYR Hold oversikt over hva som befinner seg i byggene dine, når garantitider utløper og hvem som har levert det.

Alle tilleggsmoduler kan bestilles separat hvis ønskelig

3


4

LAGER EGET VERKTØY MED INPUT FRA FAMAC FDVMAGASINET - HØST 2019

Lager eget verktøy med input fra FAMAC Noen ganger må man ta det helt fra scratch for å bli fornøyd. Det reiste utfordringer som FDVhuset mer enn gjerne ville bryne seg på. Med forvaltningsansvar for 2,4 millioner kvadratmeter fordelt på 450 eiendommer, eid av 380 ulike gårdeiere behøver man gode systemer. Eiendomshuset Malling & Co Forvaltning AS har frem til nå benyttet seg av flere forvaltningssystemer, men ønsket seg ett felles system som ivaretar både teknisk og økonomisk informasjon, så vel som regnskap og administrasjon av leietakere. - Men vi konkluderte etter en gjennomgang med at et sånt system ikke finnes, så vi bestemte oss da for å bygge vårt eget, sier teknisk direktør i Malling & Co Forvaltning AS, Albregt Moltumyr.

Svarte godt Systemet designes som et toppsystem som får inndata fra ulike undersystemer på API-nivå. Beslutningen om å gå i gang med et eget system ble tatt i august i fjor, og selskapet gikk da ut til mulige leverandører med sine krav til dataleveransen inn i systemet. FDVhusets besvarelse på utfordringen falt i smak hos beslutningstakerne i Malling & Co Forvaltning AS. - Kravspesifikasjonen på drøyt 80 sider var ganske omfattende, og inneholdt en del utfordringer FDVhuset trengte litt tid på å møte, men vi syntes de svarte godt. De sa fra om hva de hadde, hva de kunne

tenke seg å utvikle videre, og hva det ville innebære, sier Moltumyr. Givende Daglig leder i FDVhuset, Eirik Johanssen sier det alltid er inspirerende å møte kunder som gjør at man må strekke seg. - Ja, det vil jeg si. Vi fant mange gode innspill i materialet fra Malling & Co Forvaltning AS. Det er givende å jobbe mot slike kunder, slår han fast. Lettvint Hovedårsaken til valget av FAMAC ligger i brukervennlighet, slår driftssjef


FDVMAGASINET - HØST 2019

fått med seg at det vi nå lager er et bedre system som vil forenkle hverdagen. Vi har byttet mange systemer de siste årene etter å ha dratt med oss et system her og et der, og nå har vi renska ut mange av disse, sier Albregt Moltumyr. Tid er penger - Hva er risikoen ved å velge feil system og leverandører under en slik prosess? - Det er tidkrevende. Velger vi feil må vi starte forfra. Det har vi ikke tid til, for vi skal forvalte eiendom. I tillegg risikerer vi å møte kritikk fra byggeierne, og i verste fall mister vi både kunder og medarbeidere, slår Claus Jacobsen fast.

Salgsleder i FDVhuset Magnus Steffensen er stolt over avtalen der FAMAC brukes som undersystem i Eiendomshuset Malling & Co Forvaltning AS sitt eget forvaltningssystem. Her sammen med teknisk direktør Albregt Moltumyr og driftssjef Claus Jacobsen.

Claus Jacobsen fast. - Vi har testet mange systemer, og fant FAMAC best fordi systemet er lettvint å komme rundt i. Om man må klikke fem, seks - ja kanskje sju ganger for å komme frem dit hvor man skal, så blir det ikke gjort. Det må holde med et par klikk, mener Jacobsen. «Det bare funka» Syretesten besto i å opprette en håndfull bygg i systemet og deretter gi et knippe teknikere brukernavn og passord uten noen som helst opplæring. - De skjønte systemet helt av seg selv. Det var den første bekreftelsen på at vi var på rett veg. Den andre kom da våre utviklere møtte FDVhusets folk og begynte å snakke

stammespråk. Det bare funka, så jeg trakk meg ut med en god følelse og overlot resten til fagfolkene på IT, ler han. Til det bedre Systemskifter er alltid en risikosport, da brukerne ofte har en tendens til å mene at det gamle alltid er best. - Men jeg har en god følelse for dette skiftet. Det innebærer en del jobb å flytte over informasjon fra gammelt til nytt system, men jeg tror de fleste har

Kundefordeler Mallings volum i markedet gir selskapet fordeler de gjerne deler med sine kunder. - Med innkjøp for en milliard kroner i året har vi en viss markedsmakt, og tilbyr våre kunder gode avtaler gjennom vår «Malling-pris» som vi lar våre leietakere handle på. Det handler om alt fra tekniske tjenester til materiell og annet man behøver i eiendomsdriften sin, avslutter de to byggforvalterne.

5


RENHOLDSKONGRESSEN FDVMAGASINET - HØST 2019

Retter blikket mot fremtidens renhold

FDVkongressen i vår la lista høyt, og nå følger FDVakademiet opp med et nytt og større arrangement.

6


RENHOLDSKONGRESSEN FDVMAGASINET - HØST 2019

Med Renholdskongressen i slutten av januar etablerer FDVakademiet en nøytral møteplass der aktørene i renholdsbransjen kan speide inn i glasskula sammen. Inspirert av suksessen med FDVkongres-

og meningsfylt arbeidshverdag. På

Sensorstyring

sen i april, går FDVakademiet nå videre

Renholdskongressen møtes de fremste

Andre eksempler på bruk av teknologi

med en egen og spisset kongress rettet

i bransjen for å fortelle om hva som

som tilfører arbeidshverdagen mening,

mot renholdsbransjen.

kommer, om hva som er nyttig og god

er bruk av sensorteknologi til behovs-

- Renhold utgjør den største delen av

teknologi - og hva vi faktisk kan bruke

styrt renhold, slik INSTA 800 legger opp

FDV-kostnaden innen byggforvaltning,

den til.

til. Heller enn å utføre renholdsplanen

og vi vet at renholdet vil bli ytterligere

slavisk, og ende opp med å gjøre rent

effektivisert og robotisert i årene som

på rene flater, kan innsatsen heller

kommer. Vi ønsker derfor å lage en stor

styres mot stedene som trenger en

og nøytral møteplass der bransjen kan

ekstra innsats, eventuelt at renholderen

samles for å høre siste nytt, sier daglig

utfører andre oppgaver.

leder i FDVhuset, Eirik Johanssen. Uformell møteplass Meningsfylt fremtid Samtidig som mye handler om teknologi, mener han det er viktig å se menneskets plass. - Folk har lett for å tenke bare teknologi om fremtiden, mens det vi bør ha fokus på, er hvordan menneskene skal finne sin plass i den teknologiserte fremtiden. Og ikke minst hvordan vi skal bruke teknologien til bedre helse, miljø og sikkerhet. - Det er mye usikkerhet om følgene av teknologisering. Men heller enn å frykte en fremtid der vi snubler rundt i renholdsroboter overalt, tror jeg renholderne kan se frem til en mer interessant

I tillegg til foredrag fra noen av Økt velvære Johanssen peker på hvordan et jobbstyringsverktøy som Ipaden på vasketralla har revolusjonert kontakten mellom dem som bestiller jobben, de som utfører arbeidet og de som bruker bygget. - Takket være slike verktøy får renholderne klare bestillinger og klare tilbakemeldinger. De kan også gi beskjed andre vegen dersom bestillingen faktisk innebærer en økt leveranse. Dette har utvilsomt bidratt til lavere stress og økt velvære i arbeidshverdagen.

RENHOLDSKONGRESSEN BLIR LEDET AV MULTIUNDERHOLDEREN FRA SOMMARØYA UTENFOR TROMSØ. Hveding har erfaring blant annet som hotellvert på hjemplassen, og har erfaring med renhold både gjennom egen og andres bruk av moppen. Hveding ser frem til spennende dager på Gardermoen, men ikke minst en spennende fremtid for byggforvaltere

bransjens fremste hoder, vil Renholdskongressen tilby et messeområde med rundt 30 utstillere. Det blir utdeling av den nyinnstiftede «Støv på hjernen»prisen, og det blir ikke minst festmiddag og rikelig mulighet for å ha det trivelig sammen. - Det å møtes uformelt og snakke fag på tvers av bransjen er vel så viktig som det mer organiserte innholdet, mener Johanssen. KONGRESSEN FINNER STED PÅ THON CONGRESS GARDERMOEN 29. OG 30. JANUAR.

og ansatte i renholdsbransjen. - Ny teknologi er spennende, men det virkelig interessante med det som ligger foran oss handler om å bruke teknologien til å skape gode arbeidsmiljøer. Roboter kan gjøre rent, men ikke særlig mye mer. Hvordan kan teknologien også bidra til at vi bygger et godt arbeidsmiljø i hele virksomheten? Det er jo det som er det viktigste vi holder på med, mener Hveding.

7


8

FDVMAGASINET - HØST 2019

Brukertips FAMAC

med Oddbjørn Sørensen Oddbjørn er Bygningsingeniør med praksis fra både privat og offentlig virksomhet. I FDVhuset har Oddbjørn ansvar for prosjekter, support og opplæring.

Stoffkartotek - nyhet!

FDVhuset introduserer Stoffkartotek som er en del av FAMAC. For å gjøre det enklere for våre brukere å holde orden på stoffer som benyttes i bedriften har FDVhuset utarbeidet eget stoffkartotek i FAMAC. Det man trenger å vite om stoffkartotek og kravene som finnes kan man lese hos Arbeidslilsynet: https:// www.arbeidstilsynet.no/tema/kjemikalier/stoffkartotek/ I tillegg til standardinformasjon som Artikkelnummer, Navn, Produsent og Leverandør, kan det lastes opp tre forskjellige dokumenttyper: Sikkerhetsdatablad, Produktdatablad og Brukerinstruks. Denne informasjonen vil være tilgjengelig for alle som får tilgang til en egen link som man vil finne når man tar Stoffkartoteket i bruk. Oppslag fra denne linken krever ikke at vedkommende er registrert bruker av FAMAC. Det betyr at man

for eksempel kan legge linken ut på egen hjemmeside. Stoffkartotek vil ha noen nyttige tilleggsfunksjoner: • Anbefalt alternativ som gir mulighet til å informere om andre stoffer som kan gjøre samme nytte • Spesialavfall som påminner brukeren om at stoffet faktisk må behandles som spesialavfall • Som arbeidsgiver ønsker vi ikke at dette stoffet brukes, man vet eller man mistenker at stoffet finnes i bedriften, da er dette en måte å fortelle brukere at man ikke ønsker at dette stoffet er i bruk, her vil bruker også kunne registrere funn av stoff • Bruker vil også kunne rapportere manglende registreringer i stoffkartoteket • Registrering av uønskede hendelser knyttet til bruken av et stoff • Sist men ikke minst så kan man pr bygg registrere brukstider for det enkelte stoff Stoffkartoteket vil som andre deler av FAMAC være styrt av rettigheter, en rettighet for å betjene alle funksjoner samt en rettighet for å betjene brukstider for hvert enkelt bygg.

FAMAC

Risikoanalyser

I FAMAC kan du risikoanalysere både det du ønsker og det du må fordi du kan lage et uendelig antall risikoanalyser og hver enkelt risikoanalyse kan inneholde et uendelig antall uønskede hendelser. Så er det jo slik at det ikke er tilstrekkelig å bare registrere en uønsket hendelse med tilhørende sannsynlighet og konsekvens. Det må også lages en handlingsplan. I FAMAC gjøres det ved at man fra den enkelte uønskede hendelse kan lage et ubegrenset antall aktiviteter som ved sin utførelse vil bidra til å redusere en-

ten sannsynlighet eller konsekvens eller begge deler. Etterhvert som man utfører aktiviteter kan man også revidere registrert sannsynlighet og konsekvens slik at risikoanalysen hele tiden fremstår som reell. Det kjekke er at alt som blir gjort er dokumentert gjennom logg av endringer på den uønskede hendelsen og gjennom de aktiviteter som er knyttet til. Hvis du ønsker å lese mer om risikoanalyser anbefaler vi www. arbeidstilsynet.no/hms/risikovurdering/ der vil du finne kort og konkret veiledning til temaet.


BRUKERTIPS FDVMAGASINET - HØST 2019

NYHET

STOFFKARTOTEK

9


GARDERMOEN - 29.-30. JAN. 2020

En kongress med fokus på framtidens renhold og et godt arbeidsmiljø! Konferansier er Kjell Ove Hveding. Han er en gründer som med uslitelig entusiasme, pågangsmot og godt humør har basert sin suksess på sin tro på at alle i en organisasjon gjør en like viktig jobb. Enten man arbeider med service eller mennesker, er fokuset på de som skal motta dine tjenester.

PROGRAM DAG 1 09.00 - 10.15 Registrering/ messebesøk 10.15 - 10.45 Åpning av kongressen - med fokus på framtidens renhold, og et godt arbeidsmiljø! Tidligere statssekretær og nå nærings politisk fagsjef i NHO Viken Oslo, Morten Bakke åpner kongressen. 11.00 - 11.30 Teknologitrender som endrer Facility Management Toma Eiendomsdrift AS v/Georg Schanche 11.30 - 12.30 Lunsj / messebesøk 12.30 - 13.00 Hvorfor renhold - verdien av et godt inneklima Astma- og Allergiforbundet v/ Kai Gustavsen 13.15 - 13.45 Sensorteknologi i renholdsbransjen ISS Facility Services v/ Stig Ronander

13.45 -14.15 Kjennetegn ved ledelse som gir lavere sykefravær. FAFO v/ Lise Lien, forsker 14.15 - 15.00 Hvordan følge opp den sykemeldte? v/ Tor Åge Skagestad Eikerapen, Skagestad + Eikerapen AS 15.00 - 15.30 Kaffe - messebesøk 15.30 - 16.00 Nettbrettet på vasketralla. Samspillet mellom leder, renholder og bruker av bygget. FDVhuset AS v/Magnus Steffensen 16.00 - 16.30 Utdeling av prisen “Støv på hjernen“ 16.30 - 17.30 Messebesøk 19.30 Festmiddag


Spennende foredragsholdere

Konferansier: Kjell Ove Hveding

Georg Schanche

Stig Ronander

Karin Feevag Larsen

Kai Gustavsen

Tommy Harsvik

Sjur Dagestad

Sonja Skinnarland

Magnus Steffensen

Tor Åge Skagestad Eikerapen

Morten Bakke

Erik Rødder

Lise Lien

PROGRAM DAG 2 09.00 - 10.00 Fremtidens medarbeidere og motarbeidere v/Sjur Dagestad 10.00 - 10.30 Kaffe - messebesøk 10.30 - 11.00 Renholdsmetoder - Fra mopp til maskin v/ Tommy Harsvik, Lilleborg 11.00 - 11.30 Hvem blir fremtidens vinnere innen renhold? v/ Erik Rødder, AB Solutions AS 11.30 - 12.30 Lunsj / messebesøk 12.30 - 13.15 Tema: Renholdsbransjen - En mulighet for alle? 1. Tiltaksplasser i renholdsbransjen - til glede eller besvær? 2. Minoriteter og renholdsbransjen - En arena for god lønnsomhet og integrering av minoriteter i renholdsbransjen. v/ Sonja Skinnarland, NAV

13.30 - 14.30 “Endelig mandag” v/ Karin Feevag Larsen 13.30 - 14.00 IoT washroom i et FDV-perspektiv Metsä Tissue v/ Henrik Runshaug 14.30 Vell hjem : )

Sikre deg plass tidlig på RENHOLDSkongressen.no


12

NYE FDV-KUNDER I ÅR FDVMAGASINET - HØST 2019

Nye FAMAC-kunder hittil i år: •

AS Pellerin

Equinor Energy AS

Mailand videregående skole

Aust-Agder fylkeskommune

Evje og Hornnes kommune

Malling & Co Forvaltning AS

Bara Eiendom AS

Gjøvik kommune

Meråker kommune

Bremanger kommune

Hitra kommune

Namdal Rehabilitering IKS

Byggforvaltning Norge AS

Isbjørn Eiendom AS

Nordkapp kommune

Bø kommunale Eigedomsselskap

Kvæfjord kommune

Nordlysbyen Eiendom AS

Kværner AS

Refa Brygge AS

Dønna kommune

Lille Oslo Eiendom AS

Rema Distribusjon Norge AS

E. A. Smith AS

LNS Spitsbergen AS

Renholdsgruppen Invest AS

Elite Service Partner AS

Maid4you AS

Rydning Holding AS


NYE FDV-KUNDER I ÅR

FDVMAGASINET - HØST 2019

Rælingen VGS

Stavanger kommune

Universitetet i Oslo

SFG AS

Stjørdal kommune

Valnesfjord Helsesportsenter

SIVA Eiendom Holding AS

Varanger Kraft AS

Ski Videregående Skole

Strømmen videregående skole

Voss Eigedom AS

Stiftelsen Bergen Arkitekthøgskole

Sula kommune

Wenaas Kapital AS

Sulland Eiendom AS

Ålesund Kirkelige fellesråd

Stiftinga Hardanger og Voss museum

TKE Drift AS (Klaveness Marine Holding AS)

Vi takker for tilliten!

13


14

PROSJEKT LT-MODULEN FDVMAGASINET - HØST 2019

Ta i bruk Prosjektmodulen i FAMAC! Det er en utfordring å holde styr på alle ombygginger som utføres i byggets livssyklus. Har du ofte lurt på når tid alle ombygginger var utført, hvem var prosjekterende og hvem var utførende? Hva var levert, og av hvem? Var denne ombyggingen søknadspliktig, eller ikke? Prosjektmodulen i FAMAC er ikke bare et prosjektstyringsverktøy. Den gir også en historisk oversikt over alle ombygginger med byggesøknad, ferdigattest, FDV-dokumentasjon, prosjekterende og utførende, byggeregnskap m.m. Og ikke minst skal endringer av branntekniske forhold dokumenteres! Prosjektmodulen er meget brukervennlig. Man kan etablere så mange prosjekter som man måtte ønske. Prosjektmodulen er selvfølgelig fullintegrert med FAMAC og har også fritt antall brukere. Litt om funksjonene i Prosjektmodulen: • Dashboard som gir en total oversikt over prosjektet, med prosjektinformasjon, oppslagstavle (kommunikasjonsløsning), prosjektstatus og oversikt over prosjektdeltakere • Filarkiv, hvor du kan bygge opp strukturen etter eget ønske. Her kan du legge inn alt du ønsker (byggesøknad, ferdigattest, FDV-dokumentasjon, brannstrategi, osv. • Milepæler, framstilt i Gantt diagram • Aktiviteter, framstilt i Gantt diagram. Aktiviteter er fullintegrert i FAMAC. • Økonomisk oversikt med estimerte og faktiske kostnader • Logg

Vær oppmerksom på at dersom brannteknisk strategi ikke er vurdert ved alle ombygginger (og ikke kan dokumenteres), vil man kunne risikere at myndighet pålegger ny brannteknisk prosjektering av hele bygget med resulterende brannstrategi etter nyeste forskrift!

Så min klare anbefaling er: Ta i bruk Prosjektmodulen i FAMAC og dokumenter alle ombygginger løpende! Hilsen Eirik Johanssen

Ta kontakt med FDVhuset for tilbud.


PROSJEKT LT-MODULEN FDVMAGASINET - HØST 2019

15


Avsender: FDVhuset AS Postboks 424 8401 Sortland

Ny og priseffektiv RenholdsApp revolusjonerer hele renholdsbransjen Prøv vår RenholdsApp som løser alle de daglige utfordringene renholdsbransjen møter. • Kom raskt i gang - med eller uten tegninger • Fungerer på alle typer nettbrett • Vikarfunksjon • Fri support • Og over 100 andre nye funksjoner

Be om demo og sjekk prisen Se mer på fdvhuset.no

FDVhuset AS Postboks 424 8401 Sortland

Tlf: 99 35 00 00 post@fdvhuset.no Org.nr: 883 759 702 MVA