FDVmagasinet vår 2018

Page 1

FDVMAGASINET VĂĽr 2018

Et kundemagasin som effektiviserer din FDV-hverdag

Stadig flere velger FamacWeb som sitt nye FDV-system! ... fordi det er 100% webbasert med alt samlet under samme login

Forvaltning, drift og vedlikehold - satt i system

Vi effektiviserer norsk eiendomsforvaltning


LEDER / INNHOLD

2

FDVMAGASINET - VÅR 2018

Hvorfor er FDVdokumentasjon viktig?

Visste du at FamacWeb har en fantastisk tilstandsmodul som er gratis og fullintegrert i systemet? Flere og flere tar denne i bruk og oppdager hvilket fantastisk verktøy dette er for å avdekke alle avvik i bygget! Her kan du utarbeide så mange tilstandsanalyser du ønsker, fra den enkleste tilstandsanalyse som

EIRIK JOHANSSEN Daglig leder, FDVhuset AS

Hovedartikler

Annet innhold På trygg grunn med tilstandsanalyse

04

FDVhusets tilstandsanalyse ble et godt verktøy da Jan Jensen overtok ansvaret for 140 boenheter i Øksnes Boligstiftelse.

Digitalisering som forenkling av arbeidsrutiner

08 10

Teknologier kommer inn i alle ting i dagens verden og det viste seg at internett og datamaskiner er de viktigste elementene i digitaliseringsbølgen.

07 Brukertips Oddbjørn Sørensen gir deg nyttige tips for hvordan du kan effektivisere din FDV-hverdag

15 Ny brannforskrift Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) fastsatte forskrift om brannforebygging 17. desember 2015. Forskriften trådte i kraft 1. januar 2016.

Fleksibel utdanning på nett I en bransje hvor det i praksis er mulig å hente inn folk rett fra gata er det viktig å tilby enkle opplæringsverktøy. Cleaning.no gir medarbeideren og virksomheten et kompetanseløft som monner.

Om FDVhuset AS FDVhuset AS ble etablert i 2001 og har siden da bygd seg opp til å bli en av landets ledende leverandører av FDV-systemer og tjenester. FDVhuset har pr. idag 24 ansatte fordelt på våre 6 kontorer i Sortland, Narvik, Stavanger, Bergen, Fredrikstad og Vadsø. Om FDV Magasinet FDV Magasinet er FDVhusets kundemagasin med fokus på temaer som forenkler hverdagen til våre brukere. Copyright 2018 FDVhuset AS. Alle rettigheter. Med forbehold om endringer/feil.

Utgiver FDVhuset AS Postboks 424 8401 Sortland Telefon: 99 35 00 00 post@fdvhuset.no Redaktør: Eirik Johanssen Grafisk: Promo Norge AS Trykk: Forretningstrykk AS, Bodø Trykket på miljøvennlig papir.

Denne trykksaken oppfyller Svanens miljøkrav. Spar miljøet og legg magasinet til gjenvinning når det er lest ferdig.


OM VÅRE PRODUKTER FDVMAGASINET - VÅR 2018

vaktmester gjennomfører hvert år til den mer fagspesifikke tilstandsanalyse. Med bakgrunn i tilstandsgrad og konsekvensgrad vil man kunne prioritere vedlikehold også på tvers av bygg. Alle avvik i tilstandsmodulen behandles videre i systemet og ender til slutt opp i en handlingsplan/ vedlikeholdsplan for alle bygg. Start opp omgående og opplev hvordan tilstandsanalysen bidrar til bedre bygg og mer tilfredse brukere!

Snakk gjerne med ditt forsikringsselskap om hva dette vil bety for dine vilkår i forsikringen! Lykke til!

FDVhuset - vi effektiviserer norsk eiendomsforvaltning Byggefase

Driftsfase

DirekteInn er en effektiv måte å dokumentere bygget på i byggefasen. Trekk inn alle parter, både prosjekterende og utførende, og la dem gjøre dokumentasjonsjobben selv i et felles system. 100% webbasert.

FamacWeb er Norges eneste 100% webbaserte system som gir deg en komplett FDV-løsning i ett og samme system: HOVEDMODUL ✔✔ Avviksbehandling ✔✔ Aktivitetsplanlegging ✔✔ System-oversikt ✔✔ Filarkiv ✔✔ Nøkkeladmin ✔✔ Tilstandsanalyse ✔✔ Risikoanalyse ✔✔ Avtaleadministrasjon ✔✔ Romplan ✔✔ IK-brann, elektro, heis, basseng og lekeplass ✔ PROSJEKT LT

Trenger du en plass å samle trådene ved større og mindre prosjekter? I Prosjekt LT kan du samle dine prosjektdeltakere, sette milepæler og aktiviteter og dele viktige dokumenter.

✔ RENHOLDSAPP

Sett opp din renholdsplan og la renholderne effektivt utføre arbeidet via tegninger på sitt nettbrett! ✔ UTLEIE

Med bl.a. kontraktsgenerering, automatisk indeksjustering og utsendelse av varselbrev får du full oversikt over utleieadministrasjon din. ✔ BOOKING

Effektiv booking av dine møterom, haller, mv. Med avtalegenerering og full kalenderoversikt får du stålkontroll på booking-situasjonen. ✔ INVENTAR OG UTSTYR

Hold oversikt over hva som befinner seg i byggene dine, når garantitider utløper og hvem som har levert det.

Alle moduler kan kjøpes separat hvis ønskelig

Tjenester

FDVhuset kan bistå med det meste av FDV-tjenester du har behov for i din eiendomsforvaltning. Bl.a. kan følgende nevnes:

✔✔ Kurs i FamacWeb og DirekteInn ✔✔ Koordinering av FDV-dokumentasjon på både nybygg og eksisterende bygg. ✔✔ Oppsett av drifts- og vedlikeholdsrutiner. ✔✔ Oppmåling av bygg

✔✔ Tegningstjenester ✔✔ Evakueringsøvelser ✔✔ Renholdsplanlegging ✔✔ Brannvern

3


4

FAMACWEB KUNDECASE FDVMAGASINET - VÅR 2018

På trygg grunn med tilstandsanalyse FDVhusets tilstandsanalyse ble et godt verktøy da Jan Jensen overtok ansvaret for 140 boenheter i Øksnes Boligstiftelse.

J

ensen overtok våren 2016 daglig leder-ansvaret for en virksomhet som sto i lokalmedias flomlys etter flere års lokalpolitisk strid rundt stiftelsens drift. - Det ble derfor ekstra viktig for meg å skaffe en nøytral og troverdig oversikt over hvor stiftelsen sto. Jeg var opptatt av at vi skulle se fremover, og da ble både FDVhusets verktøy for tilstandsanalyse svært nyttig i min kommunikasjon overfor styret, sier Jensen. - Det var også en stor fordel å kunne bruke FDVhusets personell til å gjennomføre analysen, både med tanke på oppdragets størrelse, men også for å sikre en uhildet analyse.

man deretter kan bruke til budsjettering og planlegging, sier Fagerli. Enkel kommunikasjon Tilstandsanalysen gir både en detaljert oversikt rom for rom og en overordnet oversikt over hele bygningsmassen. En fargematrise gjør det enkelt å kommunisere store sammenhenger ved at tilstandene i avvikene graderes fra 1- 3 med fargene grønn, gul og rød. Det samme gjør konsekvensene av et avvik. - Ei lekk takrenne som får kode rød fører jo ikke nødvendigvis ikke til at taket ramler ned med en gang, samtidig som det andre veien kan være små avvik som har større konsekvenser. Dette får vi frem på en god måte når vi kjører oversiktsrapporter, og ut fra det kan jeg overfor styret bruke «de store talls lov» for å anslå hvilke vedlikeholdskostnader vi bør budsjettere med fremover, sier Jan Jensen.

Jeg var opptatt av at vi skulle se fremover, og da ble både FDVhusets verktøy for tilstandsanalyse svært nyttig i min kommunikasjon overfor styret.

Innleid bistand Fra FDVhuset stilte prosjektleder Tommy Fagerli og en kollega, som gikk fra dør til dør sammen med boligstiftelsens vaktmester. Jobben ble påbegynt i 2016 og God start utført i flere bolker med utendørs JAN JENSEN Daglig leder, Øksnes Boligstiftelse Ved at tilstandsanalysen samkjøres med og innendørs gjennomganger frem andre data i FamacWeb blir den også til våren 2018. en helt konkret arbeidsliste ledelsen kan - Verktøyet er lagt opp slik at kunbruke for å følge opp og dokumentere avvikene. den kan gjøre denne jobben selv, men har man behov for hjelp er - Når man får gjort en tilstandsanalyse er det viktig å være det selvsagt mulig å leie inn bistand fra FDVhuset, sier Fagerli. bevisst på hva man har tenkt å bruke den til. Går den rett i skuffa gjør den liten nytte. For meg var det viktig at vi kom i gang med et - Fordelen ved å bruke tilstandsanalysen er at kunden kan lage digitalisert system som ikke avhenger av hva jeg eller andre en vedlikeholdsplan ut fra avvikene man finner i tilstandsmedarbeidere har notert bak øret eller på gule lapper. analysen. Man velger selv om man sjekker avvikene ut eller om Og her ble tilstandsanalysen en svært god start, man vil kjøre dem videre til aktiviteter som skal utføres. Undersier daglig leder sier Jan Jensen. veis i analysen kan man også gjøre en kostnadsvurdering som


FAMACWEB KUNDECASE FDVMAGASINET - VÅR 2018

Daglig leder i Øksnes Boligstiftelse, Jan Jensen, brukte FDVhusets tilstandsanalyse både til å skaffe oversikt, og for å komme i gang med bruken av FamacWeb.

Tommy Fagerli har vært FDVhusets ansvarlige i arbeidet med Øksnes Boligstiftelses tilstandsanalyse.

Registrering og inspeksjon kan gjøres enten med telefon/ ipad eller med papirskjema og kamera.

5


Sortland

Vadsø

Narvik

Fredrikstad

Stavanger

Bergen

Be om personlig demo på FDVtelefon 99 35 00 00 eller sjekk ut våre nettsider på fdvhuset.no

100% webbaserte FDV-systemer med alt samlet under samme login!

FDVhuset har FDV-systemer som er laget for at du skal kunne effektivisere tiden du bruker på forvaltning, drift og vedlikehold. 12.06.2018 - Promonorge.no

Vi har en komplett pakke hvor du kan velge akkurat det som passer din organisasjon best - for så å bygge på etterhvert.

Ny og priseffektiv RenholdsApp endrer alt! Bli overbevist om vår nye RenholdsApp som løser alle de daglige utfordringene renholdsbransjen møter. • • • •

Bli overbevist - be om demo

Kom raskt i gang - også uten tegninger Fungerer på alle typer nettbrett Vikarfunksjon Og over 100 andre nye funksjoner

- en del av

100% ERT

AS B B E W

ere ll bruk eb a t n a • Fr i t t l a v Fa m a c W e • En d

Works on

iPad Works on

iPhone Works on

Android Works on

Windows


BRUKERTIPS FDVMAGASINET - VÅR 2018

Brukertips

med Oddbjørn Sørensen Oddbjørn er Bygningsingeniør med praksis fra både privat og offentlig virksomhet. I FDVhuset har Oddbjørn ansvar for prosjekter, support og opplæring.

Oddbjørn Sørensen er daglig i kontakt med FDVhusets kunder for å gi råd om hvordan de kan utnytte FamacWeb og DirekteInn til å effektivisere eiendomsforvaltningen. Her er noen av hans tips: FamacWeb

Tilstandsanalyse

Man må tenke på hva man ønsker å oppnå med tilstandsanalysen og hvem som er mottaker. Hvis hensikten er å få gjennomslag for vedlikehold hos et styre som ikke innehar spesiell kompetanse på bygningstekniske forhold, bør man innrette analysen på en annen måte enn hva man ville gjort hvis eiendomssjefen er mottaker. I det første tilfellet mener vi bilder er den viktigste informasjonen og at tekst brukes for å supplere inntrykket bildene gir. I det andre tilfellet er det kanskje motsatt; at teksten er det

FamacWeb

viktigste og bildene supplerer teksten. Uansett er det viktig at man beskriver tilstanden på en oversiktlig og grei måte, mens utbedringsbeskrivelsen holdes på et overordnet nivå. Tilstandsanalysen er ikke ment å være en arbeidsbeskrivelse for hva som må gjøres. En slik utredning må komme når beslutningen om utførelse er tatt. I FamacWeb overføres en tilstand til aktivitet, og i denne har man anledning til å detaljere beskrivelsen av tilstanden hvis man mener det er nødvendig for en forsvarlig utførelse.

Brukertips IK-brann

Direktoratet for Samfunnssikkerhet og Beredskap (DSB) har gitt ut en serie håndbøker og veiledere som skal bidra til at det blir enklere for de ulike aktørene å øve sammen. Serien retter seg mot aktører både i det offentlige og private, samt frivillige organisasjoner - kort sagt alle beredskapsaktører som har behov for å øve.

Publikasjonsserien består av en grunnbok og flere metodehefter. Serien er ikke laget for byggbrukere men her kan det likevel hentes mye inspirasjon. Se mer på denne nettadressen: https://www.dsb.no/veiledere-handboker-oginformasjonsmateriell/ eller bruk QR-koden under.

7


8

DIGITALISERING

FDVMAGASINET - VÅR 2018

Digitalisering som forenkler arbeidsrutinene Med et godt utbygd bredbåndsnett og en av de høyeste dekningsgradene i verden, er det helt naturlig at nettbasert teknologi har kommet inn i mange av komponentene nordmenn omgir seg med i det daglige. Digitalisering lønner seg, og eiendomsforvaltning er en av bransjene som får størst nytte av effektive og innovative teknologier. Dagens eiendomsforvaltning er avhengig av optimal drift av både nye og gamle bygg, og derfor vinner de som bruker de beste digitale løsningene. Forenkling av arbeidsrutiner FamacWeb er et komplett system for eiendomsforvaltning. Byggetegninger kan tilrettelegges for bruk i digital plattform i henhold til FDVhusets DAK-manual, og blir benyttet i systemets moduler som renholdstegninger og/eller utleietegninger. De kan også åpnes fra bygginfoside til et generelt innsyn.

kontoret hver gang de skal finne frem tegninger eller utføre annet arbeid, gir brukeren et stort produktivitetssprang.

Digitaliseringsprosessen Flere kunder, blant annet Trøgstad, Kautokeino og Gamvik kommuner har gjennom å digitalisere sine tegninger sikret seg bedre kvalitet og kontroll av byggdokumentasjonen sin.

Vi er utrolig godt fornøyd med tegningene! Dette er en revolusjon for oss i Kautokeino kommune.

En digital FDV-tegning viser byggets planløsning og installasjoner slik bygget er konstruert. Det innebærer at alle systemer og komponenter registrert i FamacWeb kan knyttes til relevante rom, og vises på rominfo i tegningsvisning. Dette lar brukeren planlegge renhold, styre utleie eller melde avvik på et spesifikt sted i bygget ved å åpne tegninger i nettleser på datamaskin, nettbrett eller mobiltelefon. IKT-utstyr som gjør at tjenestemennene ikke trenger å dra til

Hvordan? Digitalisering gir anledning til å samle alle eksisterende tegninger, gå gjennom utgåtte versjoner og rydde tegningsarkivet, samt oppdatere tegninger i forbindelse MIKKEL OLE SOKKI Fagansvarlig bygningsdrift, med ombygginger og andre tekniske Kautokeino kommune endringer. Bygningene forandres hyppig, spesielt eldre bygg. Derfor blir det et stort problem å finne frem tegninger som er korrekte. Ofte finnes det ingen grunnlag, eller det finnes papir- eller PDF-tegninger påført diverse kommentarer og manuelle korrigeringer. På tross av at byggeiere har noen digitale tegninger, kan grunnlaget likevel være mangelfullt. Ofte opplever man at hele


DIGITALISERING FDVMAGASINET - VÅR 2018

OM FDVHUSET STAVANGER:

Våre ansatte: Fra venstre: Ineta Trepekune (DAK-ingeniør og tegningsansvarlig i FDVhuset) , Linda Pedersen (daglig leder) og til høyre Kirsten E. Lund (teknisk tegner).

bygningsmassen ikke vises, eller at tegningene inneholder utdaterte planløsninger. Bruk av ukorrekte arealer kan føre til unøyaktige kostnader på renholdet, eller feil grunnlag for inntekter fra utleie. I tillegg kan det ha store konsekvenser for blant annet brannpersonell dersom branntegninger ikke er i henhold til dagens situasjon. Om byggets tekniske systemer oppgraderes, er det ikke tvil om at korrekte plantegninger vil bidra til bedre prosjektgjennomføring og vellykket drift av bygget. Ved å digitalisere bygningsdokumentasjon får eiendomsforvalteren oversikt over alle sine kvadratmetere. Når tegninger og annen dokumentasjon er digitalisert, betyr det at informasjonen kan gjenbrukes og benyttes til det uendelige.

FDVhuset - tegneavdeling Stavanger, er et franchise selskap tilknyttet FDVhuset, som har hovedkontor på Sortland. Vi er 3 ansatte med lang erfaring og bred kompetanse innen teknisk tegning, DAK tegning, oppmåling, tegning og digitalisering av eksisterende bygninger. Vi holder til i Energiveien 10, Tananger, sentralt beliggende i forhold til Stavanger, Sola og omegn.

9


10

NETTPORTAL FOR LÆRING FDVMAGASINET - VÅR 2018

Norwe

S ESR ERTI T I FF IIKKA T AT gian C

Fleksibel utdanning på nett:

leanin

g Con

sultan

ts

Profe sjone lt ren hold Dette sert

FDVhuset har inngått samarbeid med Cleaning.no for opplæring av renholdere ifikat bekref ter at

Mitt Na vn

har fu llført N orweg ian Cle og har aning som a oppnå Consu vslutte dd en ltants t kurse tilfred opplæ sstillen t, båd ring in e i resu de gra nen pro d av k ltaten fesjon ompeta e fra te elt ren oretisk nse i v hold, urderi opplæ ngen ring o g prak tisk arb eidserf aring.

Opplæ

ring i Introd uksjon profes til ren jonelt Renho holdsy renho ldspla rk et ld ner, fr • Ma ekven teriale se r og o r o g • o P • Ren mråde verflate raktisk holdsk r r arbeid jemi steknik • Me • Ren kanisk k og e holdsm e og k rgono etode • Bak jemisk mi • Ma r teriolo e renh skiner gi og h o o ldsme g u • ts Helse, • Kva ygiene tyr toder litet o m iljø og g serv • Fac sikkerh • Kva ice ility se et litetsst rv ic andard es • Ren en NS holdsø Insta 8 konom 00 • Avfa i og org llshån aniseri dterin ng g og m iljø •

I en bransje hvor det i praksis er mulig å hente inn folk rett fra gata er det viktig å tilby enkle opplæringsverktøy. Nå kan FDVhuset i samarbeid med Cleaning.no gi medarbeideren og virksomheten et kompetanseløft som monner.

Cleanin g no er en enh et tilfre et i No dsstille rwegia nde niv minst 8 n Clean å som 0% rikt ing Co gir rett ige svar nsultan til dette . Dette ts A kompet i komb ansebev S, som tilbyr inasjon kurs og is for p med d rofesjo rådgivn okumen nelt ren ing knyt tert min hold, m tet til p imum å man rofesjo 100 tim gjenno nelt re er arbei nhold. mføre dserfar våre te For å n ing fra oretisk å 11.11. profesj e tester o n elt ren 2017 med hold.

Dato den energiske gründeren over til å - Dette kan bli en vinn-vinn situasjon drive opplæring av renholdspersonell. for alle parter. Ikke minst kundene, Norweg ian Cle Som deKfleste spår Trond Husby i opplæringsportaaning C ursledandre konsepter i vår onsulta er nts AS - Knapp enveie tid har også dette glidd over i digitale len Cleaning.no. n8 5151 Be rgen www.c lean løsninger, slik at Husby i dag tilbyr det Hans fleksible opplæringsløsninger ing.no - Fore taksregi steret N O 91hybrid han liker å kalle en opplæringsfor renholdspersonell blir nå koblet 1 578 085 M VA løsning. mot FDVhusets systemer. Dermed - Fortsatt er det jo best å møte hverblir det lettere for kundene å fylle andre ansikt til ansikt, og kjøre praktisk planverkene med faglig innhold. opplæring i en tradisjonell kursform. - FDVhuset tilbyr IT-løsninger som Men det er ikke alltid det passer, og blant annet har innbakt Norsk TROND HUSBY da er nettkursene en fin mulighet. Standard INSTA 800 for måling av Cleaning.no Det aller beste resultatet får vi ved renholdskvalitet. For å få dette til å å kombinere teoretiske nettkurs med fungere best mulig, bør renholderne tradisjonelle kurs. Det ene ha opplæring i både den teoretiske utelukker ikke det andre. og praktiske siden av jobben de skal utføre. Gjennom samarbeidet med oss får man tilgang til kurs som beskriver hvordan Grunnutdanning renholderne skal nå kvalitetsmålene som ligger i standarden, Husby er opptatt av at opplæringssystemene er så fleksible som sier Husby. mulig, og at de treffer medarbeideren på det nivået vedkommende befinner seg. Fullt fagbrev er vel og bra, men Husby mener Nettportalen Cleaning.no er resultatet av Husbys egne erfadet er viktig å lage et tilbud også til dem som ikke går løpet full ringer i bransjen. Etter mange år med eget renholdsfirma gikk

Renhold handler ikke bare om det estetiske og at ting skal se bra ut, det er faktisk en viktig del av vårt forebyggende helsearbeid.


NETTPORTAL FOR LÆRING FDVMAGASINET - VÅR 2018

ut, og kan henge fagprøven på veggen. - Det fascinerende med renholdsbransjen er at det ikke finnes noen enighet om hvilken grunnkunnskap en renholder skal ha. Du kan egentlig bare ta en person rett inn fra gata og gi dem ei T-skjorte med logo på. Da mener jeg det er viktig at vi har en slags grunnutdannelse som er felles for alle, og som gir renholdsarbeiderne forståelsen av at jobben de gjør er verdifull. - Statusheving av et yrke starter kanskje med nettopp kompetansebygging? - Absolutt. Gjennom at man gjennomgår en opplæring og avlegger en prøve øker forståelsen av hva jobben innebærer. Renhold handler ikke bare om det estetiske, og at ting skal se bra ut. Det er faktisk en viktig del av vårt forebyggende helsearbeid. Da mener jeg at enhver ansatt i renholdsbransjen bør ha vært gjennom en basisutdannelse som gir en grunnleggende forståelse av for eksempel bakterielle forhold, og om hvordan disse mekanismene virker. Kvalitetsstempel Trond Husby er stolt over å sette stempelet «Offentlig godkjent nettskole» på virksomheten sin. Godkjenningen kom på plass i februar, etter en omfattende prosess opp mot den offentlige godkjenningsordningen Kompetanse Norge, som er underlagt Kunnskapsdepartementet. - Å få den offentlige godkjenningen var stas. Det er et stempel som forteller at vi oppfyller kravene i Lov om voksenopplæring §13, samt lovens krav til å drive nettskoler. Det er selvsagt en fordel for dem som tar utdanningen at den er offentlig godkjent. Det gjør det også lettere for dem som skal kjøre kursene at de forholder seg til en offentlig godkjent kursoperatør. Opplæringstilbudet sikter seg inn mot både renholdere og ledere, og de over 20 ulike opplæringsmodulene er delt i tre hovedkategorier: «Den profesjonelle renholder», «Renholdsfaglig fordypning» og «Ledelse». Enkelt og rimelig Husby har de siste to årene kjørt gjennom nærmere 800 medarbeidere i det nettbaserte undervisningsopplegget, i tillegg til de tradisjonelle kursene. - Og det tallet forventer vi en markert økning i. Vi ser allerede at det har begynt å ta litt av på nett, og vi er ikke i tvil om at denne

Trond Husby. Daglig leder for Cleaning.no typen fleksibel utdanning er fremtiden, sier Husby. Med tanke på at bransjen teller 60- 70.000 ansatte med svært variabel utdanningsbakgrunn er potensialet for produktet hans mildt sagt formidabelt. De mest populære kursoppleggene er grunnopplæringsmoduler som gjennomføres på 5 - 6 timer, til en kostnad mellom to og tre tusen kroner. - Tilbakemeldingen fra markedet er ofte hvordan det kan være så billig? Vårt svar er at vi har gjort dette enkelt og rimelig, slik at vi får flere til å bruke systemet. I tillegg til de store virksomhetskundene har vi en jevn strøm av enkeltpersoner som tar disse kursene for å være en mer attraktiv arbeidssøker. At slik kursing også tilfører virksomheten verdi sier seg selv. Mens noen virksomheter kjemper om å vinne anbudskonkurranser, kjemper andre for å unngå konkurranseutsetting. - Vi ser at det å ha kompetente egne ansatte ofte er et godt argument for ledere i offentlig virksomhet som vil unngå å bli konkurranseutsatt. Det å tilføre egne ansatte kompetanse et godt motsvar mot de som ønsker å sette slik virksomhet ut til private. Vi har flere kunder som har tatt dette på alvor, og løftet kompetansen til de ansatte på en forbilledlig måte, avslutter Husby.

Du finner flere nyheter på www.fdvhuset.no/nyheter

11


Prøv vår nye RenholdsApp som løser alle de daglige utfordringene renholdsbransjen møter. WEB-Btall brukere

- en del av

t an • Fr i t r i s u p p o r t •F

Ny og priseffektiv RenholdsApp revolusjonerer hele renholdsbransjen FDVhuset har det siste året samarbeidet tett med renholdsbransjen rundt om i landet, for å lage markedets beste renholdsløsning - og mottakelsen har ikke uteblitt. Vi har allerede nå fått masse positive tilbakemeldinger fra renholdsbransjen. Alt er basert på standarden NS INSTA 800. Kom i gang samme dag du starter. Nå trenger du ikke tegninger for å komme i gang!

• • • • •

Kom raskt i gang - også uten tegninger Fungerer på alle typer nettbrett Vikarfunksjon Fri support Og over 100 andre nye funksjoner

Be om demo og sjekk prisen! 100% webbaserte FDV-systemer med alt samlet under samme login!

14.02.2018 - Promonorge.no

100% ASERT


NYE FDV-KUNDER I ÅR FDVMAGASINET - VÅR 2018

Nye FDV-kunder hittil i år • Den Norske Turistforening

• Harstad Skipsindustri AS

• Sauherad kommune

• Vindafjord kommune

• Strand kommune

• Gusten Invest AS

• Vik kommune

• Langøen

• Bratsberg

• KB Gruppen Eiendom AS

Eiendomsselskap AS

Næringseiendom AS

• Indre Fosen kommune

• B Friele & Sønner AS

• Norges Idrettshøgskole

• Vanylven kommune

• Aurskog-Høland kommune

• Vågsøy kommune

• Ås Videregående Skole

• Sunndal kommune

• Ørland kommune

• Lyngdal kommune

• Tjelta Eiendom AS

• Rimfeldt Eiendom AS

• SOLY

• Høgskolen i Innlandet

• Østfold fylkeskommune

• Compass/Eurest Group

• Eikeli AS

• Frydenbø Eiendomsdrift AS

• Made4You

• Sortland Havn KF

• Bømlo Kulturhus KF

• Wärtsilä

• OsloMET -

• Eidos Eiendoms-

• Luster kommune

Storbyuniversitetet

Vi takker for tilliten!

utvikling AS

• Lillestrøm

Videregående Skole

13


14

FDV-DOKUMENTASJON FDVMAGASINET - VÅR 2018

FDVHUSET NARVIK AS: I dag består FDVhuset Narvik av Rolf Ivar Normann, Leif Erik Nordberg, Tone Hågensen, Christina Normann og Gaute Ytterstad. Sistnevnte kom med på laget i mars, og stor pågang av oppdrag gjør at ytterligere en medarbeider Karianne Hagen Liland er ansatt og i gang nå fra juni.

Lag en FDV du faktisk har bruk for Tone Hågensen og kollegene på kontoret i Narvik sørger for at den lovpålagte dokumentasjonen som følger et nybygg blir et nyttig verktøy til byggeiere i driftsfasen. Vi strukturerer, systematiserer og kvalitetssikrer den mottatte dokumentasjonen slik at det gir byggherre et godt utgangspunkt for fremtidig drift, vedlikehold og utvikling av bygget. Når et bygg skal overleveres med dokumentasjon på alle funksjoner og systemer stiller Norsk Standard 3456 klare krav til hva som skal med. Det kan være en krevende prosess, men heldigvis finnes det gode hjelpere. - Vi bidrar med alt fra veiledning til bruk av programmet DirekteInn, eller vi går inn i store og små prosjekter og tar rollen som FDV koordinatorer for innsamling av FDVen, sier FDV-koordinator Tone Hågensen. Hovedtyngden av oppdrag er på nybygg og totalrenoveringer, der ingen henvendelser er for små eller store.

- Noen trenger bare litt veiledning i bruk av systemet, mens andre har behov for at vi bidrar gjennom hele prosjektet. Relevant Hun opplever at det er mange ulike oppfatninger av hva en FDV skal inneholde. - Da blir vår rolle å jobbe tett opp mot standarden og komme med råd og veiledninger om hva som skal med. - Hvor anbefaler du å legge lista? - At alle systemer man skal ha vedlikehold på dokumenteres og beskrives, slik at det er enkelt å forstå hvordan systemet virker. Og da må dokumentasjonen faktisk foreligge, det nytter ikke å bare lime inn lenker til informasjon på nett. Man må sørge for at FDV-en inneholder relevant informasjon, og at ikke innholdet går ut på dato eller forsvinner.

Uavhengig Byggeierne opplever en hverdag der systemene blir mer og mer kompliserte, i tillegg til økende myndighetskrav til sikkerhetssystemer. - Hva vil du si til dem som føler at det «brenner i krokene» - Få dere et system og få orden i sysakene, ler Tone hjertelig. - Og jeg vil anbefale DirekteInn som et nyttig verktøy, helt uavhengig av om kunden som skal ha FDV-en er tilknyttet FamacWeb eller ikke. Vårt salgsargument er at vi benytter et system som møter norsk standard, og at dette kan brukes helt uavhengig av hvordan det skal håndteres videre.


NY BRANNFORSKRIFT FDVMAGASINET - VÅR 2018

IK Brann:

Ny brannforskrift Direktoratet for Samfunnssikkerhet og Beredskap (DSB) fastsatte forskrift om brannforebygging 17. desember 2015. Forskriften trådte i kraft 1. januar 2016. I den nye forskriften er begrepet Brannvernleder fjernet. Nå er ansvarsfordelingen entydig fordelt mellom byggets eier og byggets brukere. Grovt inndelt er det slik at byggets eier har ansvar for at bygget tilfredsstiller de tekniske krav, mens byggets brukere har ansvar for sitt eget organisatoriske brannforebyggende arbeid. Merk spesielt at byggeier har et samordningsansvar hvis det er mer enn én bruker i bygget. I FamacWeb er det da et poeng at alle aktiviteter har Ansvarlig i henhold til dette. Videre heter det at “Eieren skal gjøre den som har rett til å bruke byggverket kjent med kravene som gjelder for bruken av byggverket, og med alle egenskapene ved byggverket som har betydning for brannsikkerheten.”

Dette løses enklest ved at relevant informasjon faktisk lastes opp i FamacWeb i punktene Filarkiv (tegninger) og Systemer (detaljer om de forskjellige bygningsdeler). For å få en bekreftelse på at informasjon er mottatt kan man lage en aktivitet med bruker som Utførende, hvor utkvittering bekrefter og dokumenterer at informasjon er gitt og mottatt. I FamacWeb er rollen Brannvernleder gitt navn Brannvernkoordinator, uten at rettighetene er endret. Dette gir de som har behov for det, mulighet til å informere branntilsynet om kontaktperson på det enkelte bygg hvis denne avviker fra byggets eiendomsforvalter.

Oddbjørn Sørensen Bygningsingeniør med praksis fra både privat og offentlig virksomhet. I FDVhuset har Oddbjørn ansvar for prosjekter, support og opplæring. Som byggeier bør man også legge merke til følgende formulering som er en presisering i forhold til FOBTOT: “Eieren av et byggverk skal sørge for å oppgradere sikkerhetsnivået i byggverket slik at det minst tilsvarer nivået som fremkommer av de samlede kravene gitt i byggeforskrift 15. november 1984 nr. 1892 eller senere byggeregler. Oppgraderingen kan skje ved bygningstekniske tiltak, andre risikoreduserende tiltak eller ved en kombinasjon av slike. Oppgraderingsplikten gjelder så langt den kan gjennomføres innenfor en praktisk og økonomisk forsvarlig ramme.”

15


Returadresse: FDVhuset AS, Postboks 424, 8401 Sortland

Kontaktpersoner i FDVhuset.no FDVhuset Sortland

FDVhuset Narvik

FDVhuset Fredrikstad

Magnus Steffensen Tlf: 902 14 232 magnus.steffensen@fdvhuset.no

Tone HĂĽgensen Tlf: 982 97 615 tone.haagensen@fdvhuset.no

Dag Rune Myrvold Tlf: 908 26 067 dag.rune.myrvold@fdvhuset.no

FDVhuset Stavanger

FDVhuset Bergen

FDVhuset Varanger

Linda Pedersen Tlf: 957 39 888 linda.pedersen@fdvhuset.no

Eivind Pedersen Tlf: 451 81 956 eivind.pedersen@fdvhuset.no

Rune Harlia Tlf: 407 27 342 rune.harila@fdvhuset.no

Forvaltning, drift og vedlikehold - satt i system FDVhuset AS Postboks 424 8401 Sortland

Tlf: 99 35 00 00 post@fdvhuset.no Org.nr: 883 759 702 MVA