Page 1

FDVMAGASINET Et kundemagasin som effektiviserer din FDV-hverdag

Foto: Erik Johansen / NTB scanpix

Foto: Big picture, Martin Losvik

VĂĽr 2017

Stadig flere velger FamacWeb som sitt FDVsystem ... over 1,3 millioner kvadrat lagt inn i første kvartal 2017

Forvaltning, drift og vedlikehold - satt i system

Vi effektiviserer norsk eiendomsforvaltning


LEDER / INNHOLD

2

FDVMAGASINET - VÅR 2017

Hvorfor er FDVdokumentasjon viktig?

Helt fra FDVhusets oppstart i år 2001 har vi hatt som mål å “effektivisere norsk eiendomsforvaltning”. Dette lykkes vi med - hvordan? Først og fremst har vi utviklet FDVsystemer, DirekteInn for byggfase og FamacWeb for driftsfase. Systemene er selvfølgelig 100% webbbasert, er meget intuitive og har lav bruker-

EIRIK JOHANSSEN Daglig leder, FDVhuset AS

Hovedartikler

Annet innhold

04

Flere og flere velger FamacWeb

12 Behind the scenes

Bare siden nyttår har over 20 kunder valgt FamacWeb som sitt FDV-system. Vi har tatt en prat med sist ankomne, Posten Norge, om hvorfor de valgte akkurat FamacWeb.

Hvordan blir egentlig et FDV-system til?

10

Miljøansvar i praksis

14

Styrker kundestøtte-teamet

FDVhuset er offisielt sertifisert som Miljøfyrtårnbedrift. Dette betyr at alle våre kunder skal være trygg på at vi er vårt miljøansvar bevisst.

08 Brukertips Oddbjørn Sørensen gir deg nyttige tips for hvordan du kan effektivisere din FDV-hverdag

Håkon Vangen Iversen er som nyansatt Leder kundestøtte blitt endel av FDVhuset-teamet. Her gir han oss et innblikk i sine tanker på hvordan FDVhuset fortsatt skal være best på kundestøtte.

Om FDVhuset AS FDVhuset AS ble etablert i 2001 og har siden da bygd seg opp til å bli en av landets ledende leverandører av FDV-systemer og -tjenester. FDVhuset har pr. idag 19 ansatte fordelt på våre 5 kontorer i Sortland, Narvik, Stavanger, Bergen og Fredrikstad. Om FDV Magasinet FDV Magasinet er FDVhusets kundemagasin med fokus på temaer som forenkler hverdagen til våre brukere. Copyright 2017 FDVhuset AS. Alle rettigheter. Med forbehold om endringer/feil.

Utgiver FDVhuset AS Postboks 424 8401 Sortland Telefon: 99 35 00 00 post@fdvhuset.no Redaktør: Marius Remen-Hansen Grafisk: Promo Norge AS Trykk: Forretningstrykk AS, Bodø Trykket på miljøvennlig papir.

Denne trykksaken oppfyller Svanens miljøkrav. Spar miljøet og legg magasinet til gjenvinning når det er lest ferdig.


OM VÅRE PRODUKTER FDVMAGASINET - VÅR 2017

terskel, noe som er en forutsetning for å lykkes. Fritt antall brukere og fri support er for oss en selvfølgelighet. Vi etablerer nå FDVhus over hele landet, og skal innen 2020 være representert med 20 avdelinger. Dette for å kunne serve våre kunder enda bedre. FDVhuset er i dag en av landets ledende aktører innen FDV og opplever en kraftig vekst med stor etterspørsel etter våre FDV-systemer og FDV-tjenester. Årets seminar arrangeres på Scandic Flesland Airport i

Bergen den 19. -20. april. Seminaret var tidlig fullbooket med rekordstor deltakelse. Jeg ser frem til å møte dere alle i Bergen hvor meget interessante FDV-temaer skal være med å effektivisere norsk eiendomsforvaltning ytterligere!

FDVhuset - vi effektiviserer norsk eiendomsforvaltning Byggefase

Driftsfase

DirekteInn er en effektiv måte å dokumentere bygget på i byggefasen. Trekk inn alle parter, både prosjekterende og utførende, og la dem gjøre dokumentasjonsjobben selv i et felles system. 100% webbasert.

FamacWeb er Norges eneste 100% webbaserte system som gir deg en komplett FDV-løsning i ett og samme system: HOVEDMODUL ✔✔ Avviksbehandling ✔✔ Aktivitetsplanlegging ✔✔ System-oversikt ✔✔ Filarkiv ✔✔ Nøkkeladmin ✔✔ Tilstandsanalyse ✔✔ Risikoanalyse ✔✔ Avtaleadministrasjon ✔✔ Romplan ✔✔ IK-brann, elektro, heis, basseng og lekeplass ✔ PROSJEKT LT

Trenger du en plass å samle trådene ved større og mindre prosjekter? I Prosjekt LT kan du samle dine prosjektdeltakere, sette milepæler og aktiviteter og dele viktige dokumenter.

✔ RENHOLDSAPP

Sett opp din renholdsplan og la renholderne effektivt utføre arbeidet via tegninger på sitt nettbrett! ✔ UTLEIE

Med bl.a. kontraktsgenerering, automatisk indeksjustering og utsendelse av varselbrev får du full oversikt over utleieadministrasjon din. ✔ BOOKING

Effektiv booking av dine møterom, haller, mv. Med avtalegenerering og full kalenderoversikt får du stålkontroll på booking-situasjonen. ✔ INVENTAR OG UTSTYR

Hold oversikt over hva som befinner seg i byggene dine, når garantitider utløper og hvem som har levert det.

Alle moduler kan kjøpes separat hvis ønskelig

Tjenester

FDVhuset kan bistå med det meste av FDV-tjenester du har behov for i din eiendomsforvaltning. Bl.a. kan følgende nevnes:

✔✔ Kurs i FamacWeb og DirekteInn ✔✔ Koordinering av FDV-dokumentasjon på både nybygg og eksisterende bygg. ✔✔ Oppsett av drifts- og vedlikeholdsrutiner. ✔✔ Oppmåling av bygg

✔✔ Tegningstjenester ✔✔ Evakueringsøvelser ✔✔ Renholdsplanlegging ✔✔ Brannvern

3


4

FAMACWEB KUNDECASE FDVMAGASINET - VÅR 2017

Posten Norge valgte FamacWeb som sitt FDV-system 2017 har startet med et brak for FDVhuset. Bare siden nyttår har 20 nye kunder valgt FamacWeb som FDV-system for sine bygg. Totalt representerer disse nesten 1,3 millioner kvadratmeter bygningsmasse. Vi tok en prat med én av disse, Posten Norge, om hvorfor de valgte akkurat FamacWeb.

N

det ikke ubetydelig med tid og ressurser som går med til å holde ylig inngikk FDVhuset og Posten Norge AS avtale om styr på alt. At de da velger FDVhuset som sin foretrukne at Postens terminaler skal forvaltes og driftes gjennom leverandør er for oss en stor tillitserklæring. FamacWeb. I tillegg skal FDVhuset bistå med innlegging av dokumentasjon og Posten skal innen 2020 bygge 100.000 oppsett av driftsrutiner. Først ut er det kvadratmeter med nybygg. I den nye logistikksenteret i Trondheim, Bergen Posten gjennomførte en forbindelse er koblingen mellom Postterminal, Bring Drammen og den anbudsrunde hvor leverandørene DirekteInn og FamacWeb av stor verdi. nybygde terminalen i Bjerkvik. DirekteInn sikrer effektiv innsamling ble evaluert på hhv. pris og av FDV-dokumentasjonen i byggeHvorfor FamacWeb? funksjonalitet. I evalueringen kom fasen, for så å kunne overføre denne Posten gjennomførte en anbudsrunde til FamacWeb og driftsfasen. På denne hvor leverandørene ble evaluert på hhv. FDVhuset ut som det systemet måten kommer man kjapt i gang med pris og funksjonalitet. I evalueringen kom som fylte Postens krav best, sam- drift så fort nøkkelen står i døra. FDVhuset ut som det systemet som fylte Postens krav best, samtidig som det var tidig som det var det økonomisk Vi ser frem til å følge Posten Norge det økonomisk mest fordelaktige tilbudet. mest fordelaktige tilbudet. i den prosessen de nå skal inn i med innlegging av dokumentasjon, oppretFDVhusets salgsleder Magnus Steffensen ting av driftsrutiner og dokumentasjon har hatt dialogen med Posten underveis av nye bygg. Dette vil være en stor jobb, men med den kapasiteog har latt seg imponere over proffesionaliteten de har utvist ten og kompetansen vi har i FDVhusene rundt omkring i landet vil både i anbudsprosessen og for de generelle tankene rundt eienvi ta den utfordringen på strak arm, sier daglig leder i FDVhuset, domsforvaltning. Eirik Johanssen. - Fra første kontakt har det vært tydelig at Posten har klare FamacWeb passer for alle retningslinjer for hvordan de ønsker forvalte og drifte sine - Når vi ser Postens valg i lys av de andre kundene som har valgt eiendommer. Med en så stor eiendomsmasse som de besitter er


FAMACWEB KUNDECASE FDVMAGASINET - VÅR 2017

Nye kunder hittil i 2017 Salgsleder Magnus Steffensen i signeringsmøte med Posten Norge AS.

FamacWeb siden årsskiftet, bekrefter dette bare det som har vært vår filosofi gjennom alle år; at FamacWeb skal kunne passe for liten som stor, offentlig som privat, sier salgsleder Magnus Steffensen. Med et brukergrensesnitt som er tilpasset det den enkelte bruker har behov for, sikrer man at uansett data- og eiendomsfaglig nivå har tilgang på den informasjon og de valg man trenger i sin hverdag. Ikke mindre, ikke mer. Dette gjør at de de som ønsker tyne ut det maksimale av programmet kan gjøre det, mens de som kun trenger å melde avvik og kvittere ut aktiviteter kun ser disse valgene. - Anbefaler alle som forvalter eiendom om å ta kontakt med oss for en uforpliktende demonstrasjon. Vi kan garantere at dere vil få se funksjoner som vil forenkle og effektivisere deres eiendomsforvaltning, avslutter Steffensen.

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Bravida Norge AS Vestvågøy Eiendomsdrift AS Berg kommune Caiano Eiendom AS KKP Eiendom AS Kaarbø Eiendom AS (Statoil Harstad) Sortland Boligstiftelse Vennesla kommune Vikna kommune Store Norske Boliger, Svalbard Noramix Drift AS Rakkestad kommune Grieg Gaarden AS Nærøy kommune Odds Ballklubb Hadsel Hallpark AS Sameiet Opsahlsveien 1 Boreal Norge AS Stormen Konserthus, Bodø Posten Norge AS

5


6

Vi bruker FamacWeb til å forvalte alle våre eiendommer rundt om i landet. Her blir også vårt nybygde Scandic Flesland Airport dokumentert og forvaltet. Arild Kallestad Teknisk sjef West Coast Invest og Spar Kjøp


BRUKERTIPS FDVMAGASINET - VÅR 2017

Brukertips

med Oddbjørn Sørensen Oddbjørn er Bygningsingeniør med praksis fra både privat og offentlig virksomhet. I FDVhuset har Oddbjørn ansvar for prosjekter, support og opplæring.

Daglig rådgir Oddbjørn Sørensen FDVhusets kunder på hvordan de best kan utnytte mulighetene i FamacWeb og DirekteInn til å effektivisere sin eiendomsforvaltning. Her er noen av hans tips.

FamacWeb

Knytte eksisterende aktiviteter til Prosjekt LT

I modulen Prosjekt LT er det nå mulig å knytte eksisterende aktiviteter, både aktive og utkvitterte, til et prosjekt. Dette gjøres ved å trykke på handlingsknappen og velge “rediger”. Nederst i neste bilde velger man å knytte aktiviteten til de

prosjekter man har tilgjengelig. Eventuelle kostnader som ligger ført på den aktiviteten knyttes til prosjektet og vil vises i arkfanen Økonomi.

7


8

BRUKERTIPS

FDVMAGASINET - VÅR 2017

FamacWeb

Endre startsiden og hurtigmenyer

I FamacWeb har du mulighet til å endre hvilken side du først kommer til når du logger deg inn. Dette valget finner du på “Min Side” øverst til høyre i FamacWeb hvor det står “Hei (ditt navn)”. På denne siden under valget “Startside” kan du, avhengig hvilken rolle du har og hvilke moduler dere har aktivert, velge mellom Hjem-skjermen, bygginfo for siste bygg du var inne på, Renholdsmodulen, Prosjekt LT eller Bookingmodulen. Du kan på samme plass også endre de to siste hurtigmenyvalgene. Her er det også avhengig av hvilke roller du har og hvilke moduler dere har aktivert hva du får lov til å velge.

FamacWeb

Sesongaktiviteter

Det faktum at vi lever og bor i Norge gjør at også eiendomsforvaltningen må kunne justeres etter hvilken del av året vi er i - ja, i noen tilfeller til og med etter hvor i landet man drifter. I FamacWeb har man mulighet til å lage sesongaktiviteter. Dette gjøres ved å bruke start og sluttdato og huke fra for sesongaktivitet. Dette er et valg man får opp når man velger en gjentagelse på aktiviteten. Tidsommet man har lagt inn gjør at aktiviteten oppfører seg som en normal gjentagende aktivitet innenfor dette tidsrommet. Utenfor start- og stopp-datoene vil ikke aktiviteten være aktiv.

Et eksempel kan være sjekking av snølast på tak. For en driftstekniker vil det være ganske upraktisk å måtte kvittere ut en aktivitet sommeren igjen på om snølast er sjekket. Med bruk av sesongaktivitet sier man dermed bare at aktiviteten “sjekk snølast” først skal fremkomme på aktivitetskalenderen den 01. oktober, for deretter forsvinne igjen 01. april. På denne måten kan man bygge gode gjentakende driftsrutiner som hensyntar sesongvariasjoner!


9

Gjennom bruk av Famacweb oppnår vi god kontroll av FDV- dokumentasjonen, pålagte tilsyn, avvik som oppstår og aktiviteter og oppgaver som skal utføres. Ikke minst kan byggeiere kommunisere avvik direkte gjennom systemet, og følge opp oss som leverandør. Dette er et veldig godt verktøy for de som drifter eiendom. Jon Helge Seljeseth Daglig leder, Tryggvason Drift AS


10

MILJØFYRTÅRNSERTIFISERT FDVMAGASINET - VÅR 2017

FDVhuset offisielt Miljøfyrtårn-sertifisert

Tar miljøansvar i praksis Fokuset på miljø- og energisparende tiltak har vært en økende trend i de fleste bransjer de siste årene. For både kunder og leverandører er det derfor nyttig at man kan dokumentere virksomhetenes innsats på området. Miljøfyrtårn-sertifiseringen er Norges mest brukte sertifikat for virksomheter som vil dokumentere sin miljøinnsats og vise samfunnsansvar. For FDVhuset har fokus på miljø- og energivennlige tiltak alltid vært et fokus. Energieffektive bygg er i vinden som aldri før, og da må vi som leverandør av FDV-systemer og -tjenester også kunne dokumentere vår innsats. Miljøfyrtårn-sertifikatet er således en flott måte å gjøre dette på, sier Eirik Johanssen, daglig leder i FDVhuset.

Gjennom flere måneder jobbet en arbeidsgruppe med å analysere på hvilke områder virksomheten påvirket miljøet, hva status på områdene var, samt hvilke tiltak som kunne gjøres for å forbedre seg. Fokuset i sertifiseringsprosessen går både på fysisk påvirkning, f.eks. forbruk av materiell, fly- og bilreiser mv, dokumentasjon av kvalitetssikringsrutiner, samt arbeidsmiljømessige forhold som psykososiale tiltak, HMS-rutiner mm.

fant underveis områder hvor vi kunne forbedre oss. Dette var nyttig både for miljøet og bunnlinjen, utdyper Marius Remen-Hansen, leder for forretningsutvikling i FDVhuset. Sertifiseringen ble godkjent på tidlighøsten 2016, mens det fysiske beviset ble tildelt i Sortland kommunes kommunestyremøte i februar 2017. Her vanket det både blomster og gode ord fra ordfører Tove Mette Bjørkmo

Sortland kommune må være stolt av at man her har en virksomhet som er opptatt av å ta vare på miljøet i ulike sammenhenger

Sertifiseringsprosessen ble for oss en veldig fin måte å dokumentere forbruk og innsats på mange områder av driften. Vi hadde fra før av en god kontroll på de fleste områder, men

TOVE METTE BJØRKMO Ordfører, Sortland kommune

- Som ordfører er det godt å se at en lokal bedrift har vokst jevnt og trutt fra oppstarten siden 2001, og nå har over 20 ansatte fordelt rundt om i Norge og Sri Lanka. Sortland må være spesielt stolt over at man her har en virksomhet som er opptatt av å ta vare på miljøet i ulike sammenhenger.

FDVhuset ble firma nummer ti i Sortland kommune som tildeles sertifikatet. Totalt i landet er det nå over 5000 firma som kan skilte med å være Miljøfyrtårn-sertifisert. Samtidig som FDVhuset mottok sitt sertifikat fikk også Berg-Hansen Reisebyrå AS tildelt sitt sertifikat.


MILJØFYRTÅRNSERTIFISERT

FDVMAGASINET - VÅR 2017

FAKTA OM MILJØFYRTÅRN:

Daglig leder Eirik Johanssen med beviset på at FDVhuset AS nå er Miljøfyrtårn-sertifisert.

Miljøfyrtårn er Norges mest brukte sertifikat for virksomheter som vil dokumentere sin miljøinnsats og vise samfunnsansvar. Over 5000 virksomheter er sertifisert Miljøfyrtårn. Å være Miljøfyrtårn innebærer systematisk arbeid med miljøtiltak i hverdagen. Virksomhetene oppfyller kriterier og gjennomfører tiltak for en mer miljøvennlig drift og godt arbeidsmiljø.

Marius Remen-Hansen i FDVhuset og Olav Ellingsen og Lillian Svartsund i Berg-Hansen Nord-Norge as avdeling Sortland mottok de synlige bevisene fra ordfører Tove M. Bjørkmo. (Foto: Morten Berg-Hansen, Bladet Vesterålen)

Dette var et veldig passende sammentreff, siden vi nylig signerte avtale med Berg-Hansen på all vår reisevirksomhet. Som Miljøfyrtårn-sertifisert har vi nemlig et ansvar for å stille krav til våre leverandører om at de også skal dokumentere sin miljøinnsats. På samme måte kan nå FDVhusets kunder vite at vi gjør vårt på området!, avslutter Remen-Hansen.

Miljøfyrtårn har tilpassede kriterier for ulike bransjer og sertifikatet tildeles etter en uavhengig vurdering. Det leveres en årlig klima- og miljørapport og hvert tredje år blir virksomheten resertifisert. Sertifikatet er anerkjent av myndighetene ved offentlige innkjøp.

Du finner flere nyheter på www.fdvhuset.no/nyheter

11


12

BEHIND THE SCENES FDVMAGASINET - VÅR 2017

} #

BEHIND THE SCENES;

Hva ligger egentlig bak et FDV-system? I FDVhuset har vi byggingeniører som i tett samarbeid med våre kunder kommer frem til nye og forbedrede funksjoner i systemene. Men hva må til for at disse tankene skal omgjøres til en velfungerende og brukervennlig løsning? Systemutvikler Stein-Magne Pedersen forteller om en kontinuerlig utviklingsprosess som har vart helt siden FDVhusets oppstart i 2001. Fra å være et lite oppstartsselskap hvor det meste ble produsert av én person er vi nå et team på totalt 6 programmerere. Dette har gjort at vi har måttet utvikle og forbedre oss på både hvordan vi jobber, samt hvilke tekniske løsninger vi legger til grunn for programvaren. Pedersen leder i dag et team med folk både på hovedkontoret på Sortland og på FDVhusets Extended Office i Sri Lanka. I tillegg leies det inn ressurser for å utvikle mobilapp’en. Disse utviklerne skal igjen kobles opp mot de innspillene som FDVhusets ingeniører og kunder kommer med, uten at dette virker være en utfordring for Pedersen: Vi benytter oss av en metodikk som heter SCRUM. Denne gir en flott plattform for å samhandle på tvers av landegrenser og fagfelt. Metoden stiller en del krav til hvordan ting skal beskrives, som igjen fører til færre misforståelser og unødig dobbeltarbeid. Kombinasjon av norske og utenlandske utviklere Siden 2014 har FDVhuset hatt et Extended Office på Sri Lanka, i samarbeid med det norske selskapet Embla Software Innovation AS. Gjennom denne avdelingen får FDVhuset kjapt tilgang på kompetente utviklere som har den rette utdanningen og erfaringen for utfordringene som skal løses.

Uten avdelingen på Sri Lanka tror jeg ikke vi hadde klart å være så fleksible og omstillingsdyktige, sier leder for forretningsutvikling i FDVhuset, Marius Remen-Hansen. Vi ser at verden går fort fremover i denne bransjen, og da må man kunne hive seg rundt og utvikle det markedet har behov for. Skulle man kun ansatt lokalt ville det tatt tid å finne de med nødvendig kompetanse, utdyper Remen-Hansen. FDVhusets teamleder på Sri Lanka-avdelingen har jobbet i FDVhuset i snart 3 år og har ansvar bl.a. for utviklingen av RenholdsApp-en og BIM-satsingen. Etter så mange år i selskapet begynner han nå bli godt kjent med norske forhold. I starten var det krevende å forstå hvorfor vi skulle utvikle de ulike funksjonene. For eksempel var norsk standard for renhold, INSTA-800, et totalt fremmed fenomen for oss. Men etter å ha satt oss inn det og fått god guiding fra Stein-Magne Pedersen har vi nå en forståelse av hvorfor kundene skal ha de ulike funksjonene. Det gjør at vi også kan foreslå og utvikle enda bedre løsninger, sier Tharsan Sivakumar. Utviklerne på hovedkontoret på Sortland vil alltid være essensielle, all den tid vi trenger dyktige folk in house som har en dypere forståelse av hvordan norsk byggdrift fungerer. Det er de som tar seg av de viktigste utviklingsløpene og som trår til når krav og forskrifter må gjøres om til praktiske løsninger i systemene. Uansett skal kunden alltid være trygg på at vi har den nødvendige kompetansen tilgjengelig, avslutter Stein-Magne Pedersen.

Du finner flere nyheter på www.fdvhuset.no/nyheter


BEHIND THE SCENES

FDVMAGASINET - VÅR 2017

Programmerere på Sortland. Fra venstre David Solheim, Stein-Magne Pedersen og Markus Igeland.

Programmerere avd. Sri Lanka: Fra venstre Damitha Pathmaperuma, Tharsan Sivakumar og Chathuri Udeshika.

13


14

STYRKER KUNDESTØTTE-TEAMET FDVMAGASINET - VÅR 2017

STYRKER KUNDESTØTTETEAMET FDVhuset har opplevd en enorm vekst de siste årene. Eksisterende kunder har vokst med flere bygg og nye moduler, samtidig som nye kunder har kommet til. For å møte den store mengden nye kunder, samt ivareta gamle kunder ble Håkon Vangen Iversen ansatt som Leder kundestøtte 1. februar 2017.

E

tter over 10 år i shippingbransjen var jeg klar for å prøve noe nytt. Måten jeg fikk øynene opp for FDVhuset var at Magnus Steffensen, salgssjef i FDVhuset, var innom min tidligere jobb og hadde demo for oss om FamacWeb.. Ikke mange ukene etter demoen ble stillingen utlyst og jeg ringte stort sett like etter den var lagt på nett. Jeg har fungert som de facto kundestøtte for familie, venner og til dels kollegaer i 20 år så stillingen passet meg i så måte perfekt. I tillegg er det utrolig spennende å få være med å bygge opp et såpass interessant konsept. På spørsmål om hvordan det var å begynne i FDVhuset og hvilke tanker han har gjort seg om fremtiden i selskapet sier Vangen Iversen at de første ukene gikk med til opplæring i FamacWeb og de interne systemene, samt å bli kjent med

nye kollegaer. -Jeg har blitt svært godt tatt imot av både kollegaer og kunder noe som motiverer skikkelig på veien videre! Planen min for tiden fremover er å kontinuerlig forbedre de gode rutiner FDVhuset har på oppfølging av kunder. Både når det gjelder implementering og igangkjøring av nye kunder, men også ivareta og være lydhør for behovene til eksisterende kunder. I takt med at kundemassen vokser øker behovet for systematisering av kundestøtten slik at ingen blir avglemt. Etter Håkon kom inn har FDVhuset tenkt å legge om måten man kjører i gang nye kunder. Prosessen skjer nå trinnvis hvor første trinn, og muligens det aller viktigste trinnet, er et webmøte hvor man har en innledende gjennomgang med kunden for å kartlegge hvordan dens organisasjon er bygd opp og på bakgrunn av dette ta en

beslutning om hvordan byggene skal organiseres. Ved å gjennomføre dette møtet får man et felles utgangspunkt for veien videre og kunden treffer hoppkanten på første forsøk. VIdere fra første møte har vi ved behov oppfølgingsmøter før startkurset holdes. I etterkant av startkurset får kunden regelmessig oppfølging. I samarbeid med Cerpus, en av Norges ledende aktører på E-læring, er FDVhuset


STYRKER KUNDESTØTTE-TEAMET

FOTOMONTASJE: PROMO NORGE

FDVMAGASINET - VÅR 2017

Ny mann på laget: Håkon Vangen Iversen skal bl.a. jobbe med å styrke FDVhusets kundesenter.

i ferd med å bygge opp et e-læringsbibliotek for alle funksjoner i FamacWeb. E-læringen fungerer både som opplæring i oppstartssammenheng, så vel som støttefunksjon for eksisterende kunder. Generell kundestøtte skjer på samme måte som før med de samme systemer vi alltid har hatt. Vi kan nås både per telefon på 99 35 00 00 og via epost på support@ fdvhuset.no. Vi kan også nås enkelt direkte via Kundeservice-knappen nederst til høyre

i FamacWeb. Dette har samme funksjonalitet som om man sendte epost til support@fdvhuset.no. Henvendelser via mail samt Kundeserviceknappen i FamacWeb blir sluset inn i vår kundestøtteløsning Zendesk. Via dette logges henvendelsene og hver enkelt bruker kan logge inn og se status på sine henvendelser. Via Zendesk har vi kobling mot systemet som utviklerne våre jobber i. Når et utviklingsønske eller feilrapporter

innfridd blir kundestøttesystemet automatisk varslet og en av kundebehandlerne kan gi direkte tilbakemelding til kunden. Vi jobber knallhardt for at kundene skal få kjappe, gode svar på ting de lurer på - uansett hvordan de tar kontakt. Med fri support for alle kunder skal det derfor ikke være noe grunn til du som kunde skal sitte og lure på noe, avslutter Vangen Iversen.

15


Returadresse: FDVhuset AS, Postboks 424, 8401 Sortland

fdvhuset.no

Forvaltning, drift og vedlikehold - satt i system

FDVhuset AS Postboks 424 8401 Sortland

Tlf: 99 35 00 00 post@fdvhuset.no Org.nr: 883 759 702 MVA