FDV magasinet 01 - 2016

Page 1

FDVMAGASINET VĂĽr 2016

Et kundemagasin som effektiviserer din FDV-hverdag

Stadig flere velger en komplett FDV-løsning

Forvaltning, drift og vedlikehold - satt i system

Vi effektiviserer norsk eiendomsforvaltning


LEDER / INNHOLD

2

FDVMAGASINET - VÅR 2016

Hvorfor mener vi FDV er så viktig?

FDV er viktig først og fremt for å ivareta, og helst øke verdien på bygget i dets livssyklus - fra vugge til grav. I tillegg skal bygget opprettholde sin tekniske standard samt ivareta lover og forskrifter. Alt skal være dokumenterbart.

EIRIK JOHANSSEN Daglig leder, FDVhuset AS

Hovedartikler

Annet innhold

07

FDVhuset lanserer egen mobil-app

04 FamacWeb i praksis

Nå blir FamacWeb enda enklere å bruke for de som er “på farta”. Enkel oversikt over aktiviteter, timeføring og lett tilgjengelig avviksinnmelding er stikkord for den nye appen.

En gjennomgang av hovedtrekkene til FamacWeb.

Etablerer FDVhus rundt om i landet

10

For å komme nært kundene etableres det nå FDVhus rundt om i landet. Allerede er de 4 første på plass i Narvik, Stavanger, Fredrikstad og Bergen. Les om de spennende mulighetene som ligger i denne satsingen.

Deltakerrekord på årets seminar

14

Et fullbooket jubileumsseminar i anledning FDVhusets 15-årsdag ga en minneverdig opplevelse for 60 kunder i FDVhusets hjemby Sortland.

Om FDVhuset AS FDVhuset AS ble etabert i 2001 og har siden da bygd seg opp til å bli en av landets ledende leverandører av FDV-systemer og -tjenester. FDVhuset har pr. idag 14 ansatte fordelt på våre 5 kontorer i Sortland, Narvik, Stavanger, Bergen og Fredrikstad. Om FDV Magasinet FDV Magasinet er FDVhusets kundemagasin med fokus på temaer som forenkler hverdagen til våre brukere. Copyright 2016 FDVhuset AS. Alle rettigheter. Med forbehold om endringer/feil.

Utgiver FDVhuset AS Postboks 424 8401 Sortland Telefon: 99 35 00 00 post@fdvhuset.no Redaktør: Marius Remen-Hansen Grafisk: Promo Norge AS Trykk: Forretningstrykk AS, Bodø Trykket på miljøvennlig papir.

05 RenholdsApp’en Kort om vår RenholdsApp som gir enkel oversikt via nettbrett.

08 Brukertips Oddbjørn Sørensen gir deg nyttige tips for hvordan du kan effektivsere din FDV-hverdag

16 Utleiemodulen Les om hvordan utleiemodulen kan revolusjonere din utleie!

Ingen installasjon - 100% web Denne trykksaken oppfyller Svanens miljøkrav. Spar miljøet og legg magasinet til gjenvinning når det er lest ferdig.


OM VÅRE PRODUKTER

FDVMAGASINET - VÅR 2016

God FDV danner grunnlag for gode og stabile leietakere. Stadig ombygging til nye leietakere er kostbart mht. ombygging og tap av leieinntekter i ombyggingsperioden. Kombinasjonen av byggets gode teknisk standard, høye leieinntekter og lave felleskostnader danner grunnlag for høy verdi på bygningen. For at dette skal bli en realitet er man avhenging av å sette sin FDV i system. Man må etablere sin “instruksjonsbok” for bygget og dets systemer og komponenter - samt rutiner

for drift og vedlikehold. Min mening er at dette gjøres best i et brukervennlig “fullblods“ webbasert FDV-system hvor vaktmestre, leietakere, vaktselskap, eksterne håndtverkere, tilsynsmyndigheter, forsikringsselskap m.fl. har tilgang. Ved å velge et brukervennlig 100% webbasert system med fritt antall brukere vil alle kunne jobbe via systemet. Først da vil et FDV-system fungere i praksis!

FDVhuset - vi effektiviserer norsk eiendomsforvaltning Byggefase

Driftsfase

DirekteInn er en effektiv måte å dokumentere bygget på i byggefasen. Trekk inn alle parter, både prosjekterende og utførende, og la dem gjøre dokumentasjonsjobben selv i et felles system. 100% webbasert.

FamacWeb er Norges eneste 100% webbaserte system som gir deg en komplett FDV-løsning i ett og samme system: GRUNNMODUL ✔✔ Avviksbehandling ✔✔ Aktivitetsplanlegging ✔✔ System-oversikt ✔✔ Filarkiv ✔✔ Nøkkeladmin ✔✔ Tilstandsanalyse ✔✔ Risikoanalyse ✔✔ Avtaleadministrasjon ✔✔ Romplan ✔✔ IK-brann, elektro, heis, basseng og lekeplass ✔ PROSJEKT LT

Trenger du en plass å samle trådene ved større og mindre prosjekter? I Prosjekt LT kan du samle dine prosjektdeltakere, sette milepæler og aktiviteter og dele viktige dokumenter.

✔ RENHOLDSAPP

Sett opp din renholdsplan og la renholderne effektivt utføre arbeidet via tegninger på sitt nettbrett! ✔ UTLEIE

Med bl.a. kontraktsgenerering, automatisk indeksjustering og utsendelse av varselbrev får du full oversikt over utleieadministrasjon din. ✔ BOOKING

Effektiv booking av dine møterom, haller, mv. Med avtalegenerering og full kalenderoversikt får du stålkontroll på booking-situasjonen. ✔ INVENTAR OG UTSTYR

Hold oversikt over hva som befinner seg i byggene dine, når garantitider utløper og hvem som har levert det.

Alle moduler kan kjøpes separat hvis ønskelig

Tjenester

FDVhuset kan bistå med det meste av FDV-tjenester du har behov for i din eiendomsforvaltning. Bl.a. kan følgende nevnes:

✔✔ Kurs i FamacWeb og DirekteInn ✔✔ Koordinering av FDV-dokumentasjon på både nybygg og eksisterende bygg. ✔✔ Oppsett av drifts- og vedlikeholdsrutiner. ✔✔ Oppmåling av bygg

✔✔ Tegningstjenester ✔✔ Evakueringsøvelser ✔✔ Renholdsplanlegging ✔✔ Brannvern

3


4

OM FAMACWEB

FDVMAGASINET - VÅR 2016

FamacWeb i praksis

Full kontroll på din totale FDV

Siden oppstarten i 2001 har FamacWeb - FDVhusets FDV-system - vokst seg til å bli en komplett løsning for alle typer eiendomsforvaltere. Vår filosofi er å tilby en løsning som til enhver tid er i front på tekniske løsninger, best på brukervennlighet, og med alt tilgjengelig i samme systemet slik at man slipper unødvendige innlogginger. Ved å være 100% webbasert er systemet alltid tilgjengelig på alle plattformer uten noen form for installasjon.

F

amacWeb er et 100% webbasert system for alt som har med forvaltning, drift og vedlikehold å gjøre. Dette gjør at man slipper lokal installasjon og at man har tilgang til alt via én og samme pålogging. Gjennom rollestyringen i FamacWeb kan man som byggeier tildele roller til alle som har en tilknytning til bygget. Dette inkluderer vaktmestere, leietakere, vaktselskap,eksterne håndtverkere, tilsynsmyndigheter, forsikring, m.v. Vår filosofi er at alle skal kvittere ut sine egne aktiviteter og melde avvik selv. På denne måten går driften av byggene “av seg selv” og driftsleder trenger kun kontrollere at aktiviteter blir utført iht. plan, samt motta og behandle innkomne avvik. Som en naturlig konsekvens av vår filosofi har vi derfor fritt antall brukere og fri support slik at alle som har en tilknytning til bygget skal kunne jobbe gjennom FamacWeb. Ett system - flere funksjoner I FamacWeb ligger det en rekke ulike moduler som dekker ulike behov. Siden alt er i samme system fungerer aktiviteter og avvik på tvers av moduler. Derfor kan f.eks. en leietaker melde inn et avvik som går til driftsleder. Det samme gjelder for renhold. Videre kan risikoer avdekket i risikoanalyser enkelt overføres til avvik og aktiviteter, slik at man ser hvilke grep som er tatt for å minimere de risikoene som er identifisert. Glem innlogging på flere systemer, manuell dobbelføring og vanskelig opplæring. I FamacWeb får man alt man trenger til FDV av sitt bygg i ett og samme system. På denne måten oppnår man en helhetlig drift av bygget som effektiviserer og øker kvaliteten.

Grensesnitt tilpasset brukeren. FamacWeb er bygget opp etter Norsk Standard og Tverrfaglig Merkesystem (TFM). Dette gjør at systemet er i henhold til gjeldende forskrifter. Samtidig har vi prioritert et brukervennlig og intuitivt grensesnitt som medfører at alle kan bruke FamacWeb. En viktig del av dette er rollestyringen som gjør at man fjerner de funksjoner som ikke er nødvendige for de ulike brukerne, noe som gjør systemet oversiktlig og tilpasset hver enkelt.

Noen fordeler 1 2 3 4

Fritt antall brukere Fri support Alt under én og samme login 100% webbasert

Les mer på fdvhuset.no/famacweb


MODULER I FAMACWEB

FDVMAGASINET - VÅR 2016

5

Foto: Promonorge.no

Jobb effektivt med vår Renholdsapp

10I0RF%RITT

Renhold utgjør i dag den største driftskostnaden på de fleste store bygg. Få full kontroll over renholdskostnadene med vår smarte Renholdsapp for nettbrett.

PAP support • Fri o tis dem •

Gra

Hvorfor velge en papirløs og trådløs renholdsløsning? Interaktive etasjetegninger med ferdig utfylte renholdsplaner: Importér etasjeplaner og du får en renholdsløsning klar til bruk med ferdig utfylte renholdsplaner for alle etasjer/ områder. Du får en effektiv to-veis kommunikasjon med dine renholderne: Med en nettbrettløsning for dine renholdere vil arbeidsflyten forbedres og du sparer masse tid på dokumentasjon da alt skjer automatisk i vår Renholdsapp. Enkel i bruk for renholderne: Hver renholder ser kun de etasjeplaner som er aktuell, og de kan raskt bla og zoome mellom etasjer og områder. Gjør arbeidsdagen enklere og mer morsom!

100% papirfritt: Vi har effektivisert bort alle tidkrevende oppgaver gjennom å gjøre løsningen helt papirløs. Automatisk dokumentasjon: Gjennom Renholds-appen har du en automatisk dokumentasjon av alt som etterhvert utføres av renholderne når de melder inn fullførte oppgaver og evt. avvik. Raskere kommunikasjon: Som renholdsleder kan du raskt sende ut endringer direkte til renholderne. Smart løsning: Det er enkelt å legge inn og lære opp nye ansatte i løsningen, den er enkel og morsom å ta i bruk. Du når raskt ut til alle dine ansatte med oppdatert informasjon.

Works on

iPad Works on

Android Works on

Windows Renholdsapp-en er en del av FamacWeb og er tilrettelagt for alle smarttelefoner, nettbrett og PC/Mac - uansett nettleser.


BRUKERERFARINGER FDVMAGASINET - VÅR 2016

6

Etter vi tok i bruk FamacWeb har vi effektivisert driften vår betydelig, noe som har resultert i en bedre bunnlinje og økt kvalitet for kundene. Vi innfører nå også FamacWeb på våre eiendommer i Canada og UK. Ian Ratcliffe, FDV-ansvarlig Malthus AS, Norge, UK, Canada


FDVHUSET LANSERER APP

FDVMAGASINET - VÅR 2016

Lanserer egen FDV-app FDVhuset lanserer nå en egen FDV-app som gjør det enda enklere for våre kunder å benytte FamacWeb på farta. Fra sommeren av vil det være mulig å administrere aktiviter, føre timer og melde avvik via FDVhusets nye mobil-app for FamacWeb. - Selv om FamacWeb kan betjenes i sin helhet på mobil i dag, så ser vi behovet for å forenkle bruken av de mest daglige funksjonene i FamacWeb, sier Marius Remen-Hansen, leder for forretningsutvikling i FDVhuset. I appen vil driftspersonell ha en oversiktlig og enkel tilgang til sine daglige gjøremål. De kan lese aktivitetsinformasjon, føre timer og ved endt arbeid kvittere ut aktiviteten. Gode filtreringsmuligheter gjør det enkelt å finne ut hvilke aktiviteter man har i ulike perioder og på ulike bygg. Avviksinnmelding vil også bli betraktelig forenklet med den nye appen. Ser du et avvik - ta bilde via appen og send direkte til rette vedkommende. Enklere kan det ikke gjøres. Appen utvikles i samarbeid med det lokale Sortlands-firmaet DHO IT AS som har spisskompetanse på app-utvikling.

- For oss har det vært veldig interessant å få være med på utviklingen av FDVhusets app. Fokuset har vært å lage en så brukervennlig app som overhodet mulig. Derfor har vi fokuset på å bruke knapper og menyer som brukeren kjenner igjen fra sin mobil, sier Ståle Iversen, utvikler i DHO IT AS. - Ved lansering av appen vil vi kunne effektivisere norsk eiendomsforvaltning i enda større grad, avslutter Remen-Hansen.

7


8

BRUKERTIPS

FDVMAGASINET - VÅR 2016

Brukertips

med Oddbjørn Sørensen Oddbjørn er Bygningsingeniør med praksis fra både privat og offentlig virksomhet. I FDVhuset har Oddbjørn ansvar for prosjekter, support og opplæring.

Daglig rådgir Oddbjørn Sørensen FDVhusets kunder på hvordan de best kan utnytte mulighetene i FamacWeb og DirekteInn til å effektivisere sin eiendomsforvaltning. Her er noen av hans tips. FamacWeb

Effektiv kategorisering av bygg for økt ressurskontroll

Når man etablerer nye bygg må disse plasseres i en byggruppe. Dette er ikke utelukkende for at man i FamacWeb skal få en bedre oversikt, men også for å plassere bygget på rett plass i ditt regnskap. For (fylkes)kommuner er det naturlig å benytte funksjonsbegrepet i KOSTRA til dette. For private selskaper er dette en effektiv måte å kategorisere byggene etter ulike eier- og

FamacWeb

selskapsstrukturer. Videre kan man også angi ByggID på selve bygget. For (fylkes)kommuner er det naturlig å benytte ansvarsbegrepet i KOSTRA til dette. For private selskaper kan dette benyttes for å se hvor mye ressurser som går til hvert enkelt bygg. Dette er en engangsjobb i FamacWeb, og allerede nå har man en sammenheng mellom regnskap og FamacWeb.

Dette kan utvides ytterligere! Hvis man ønsker å registrere kostnader i FamacWeb kan hver enkelt kunde etablere sine egne kontotyper. For (fylkes)kommu-

ner er det naturlig å benytte artbegrepet i KOSTRA til dette. For private selskaper benyttes den kontotabellen som man benytter i sitt ordinære regnskap.

Bruk timeføring som loggbok!

Ikke alle våre kunder ønsker å benytte FamacWeb for time- og kostnadsregistrering. Det betyr ikke at funksjonen er overflødig! Funskjonen kan også benyttes som “dagbok” på større aktiviteter. Et tenkt scenario kan være et vindu som knuses ved et uhell. Da er det mange arbeidsoperasjoner som må iverksettes. Dagboka kan for eksempel se slik ut: 2016-04-25 Melding om knust vindu mottatt, ryddet opp og

montert plate foran vinduet som purret leverandør som lover levering i morgen. foreløpig sikring. 2016-05-10 Glass fortsatt ikke 2016-04-25 Tatt mål av glass og mottatt, leverandør beklager og lover på nytt levering i morgen bestilt dette hos vår glass2016-05-13 Glass mottatt og leverandør, antatt leveringstid montert, fikk prisavslag på ca 2 uker. leveransen pga sen levering. 2016-05-09 Glass ikke mottatt,

På denne måten er alle informert om hvorfor det står ei plate foran vinduet, og både sjef og den som bruker bygget ser i FamacWeb at det er progresjon i saken og trenger dermed ikke bruke av sin tid for å etterspørre fremdrift.


BRUKERTIPS

FDVMAGASINET - VÅR 2016

FamacWeb

Navngivning av komponenter for raskere informasjonstilgang

Navn på komponenter er egendefinert. Det gir deg mulighet til å legge til mye informasjon allerede i kompontnavnet. Eksempel: I stedet for å gi komponenten navnet Brannslange kan man gi komponenten navnet NOHA MODELL 3-19mm/25m-strålerør for stengt/dusj/samlet stråle Eksempel: I stedet for å gi komponenten navnet Pulverapparat kan man gi komponenten navnet NOHA P6G-6 KG TRYKKLADET PULVERSLOKKER-ABC

DirekteInn

På denne enkle måten forbedrer man brukeropplevelsen ved at detaljinformasjon gis på et så høyt nivå som mulig i FamacWeb. I menyvalget Rapporter kan man ta ut liste med detaljert informasjon om registrerte

komponenter samlet for alle bygg. Det gir noen muligheter, eksempelvis kan man:

• sjekke om man har kompo-

nenter der utløp av garanti er nært forestående og som eventuelt krever oppfølging • velge ut de eldste pulver-

slokkere til bruk ved slokkeøvelser • lage bestillingslister, for eksempel på ventilasjonsfilter • sjekke om vi har den varmtvannsberederen som en produsent har advart om mulig koblingsfeil i.

Effektiv etablering av FDV

Det å dokumentere et bygg kan synes å være en stor jobb. Men den kan effektiviseres betydelig ved anbefalt bruk av DirekteInn. Når bygg og brukere er registrert i DirekteInn anbefales følgende rutine: 1. Registrer alle Utførende (også underentreprenører) i firmaregisteret 2. Registrer alle aktuelle systemer, bruk “masseproduksjonsfunksjonen” i DirekteInn (Ny etter lagring/Kopier denne)

3. Åpne hvert enkelt system og bruk “masseproduksjonsfunksjonen” i DirekteInn (Ny etter lagring/Kopier denne) for å etablere alle aktuelle komponenter.

4. Samle alle dokumenter som skal lastes opp i DirekteInn i Utforsker på din datamaskin, her redigerer du filnavn og foretar eventuelle andre rettinger i dokumentet.

5. Nå er du klar til å starte opplasting av dokumetner i DirekteInn.

9


10

NYSATSNINGER

FDVMAGASINET - VÅR 2016

Etablerer seg på landsbasis

Første 4 avdelinger allerede på plass.

FDVhuset skal gjøre hverdagen enklere for landets eiendomseiere og –forvaltere. For å kunne være nært kundene etablerer de seg nå med avdelinger over hele landet og styrker kontoret på Sortland.

S

iden oppstarten i 2001 har FDVhuset etablert seg som en ledende aktør på markedet med sine skybaserte systemer. Nå satses det videre på å kunne være en lokal ressurs for både eksisterende og nye kunder.

Etablerer seg nært kundene - Det vi opplever er at mange har mangler på bl.a. tegninger, dokumentasjon, vedlikeholdsrutiner og brannvern. Derfor tilbyr vi også et bredt spekter av tjenester slik som oppmåling, tegning, tilstandsanalyser og utarbeiding av brann- og vedlikeholdsplaner, som gjør at våre kunder har det de trenger for å utnytte potensialet i FDV-systemene fullt ut. For å kunne være lett tilgjengelig for kundene etablerer FDVhuset nå franchisetakere rundt om i hele landet. - Ved å være lokalt tilgjengelig kan vi effektivt dekke de aller

fleste behov innen FDV-programvare og –tjenester til landets eiendomseiere og –forvaltere, sier Eirik Johanssen, daglig leder i FDVhuset. Allerede i gang Fredrikstad er sammen med Stavanger, Narvik og Bergen første kontorer utenfor hovedkontoret på Sortland. Fra flotte lokaler i Værstetorvet skal Dag Rune Myrvold være tilgjengelig for kunder som ønsker enten systemer eller tjenester til sin eiendomsforvaltning. - Jeg ser virkelig fram til å kunne demonstrere for kundene i området hvilke muligheter som ligger FDVhusets portefølje. Det viser seg at å sette eiendomsforvaltningen i system gjør at


NYSATSNINGER

FDVMAGASINET - VÅR 2016

man får en mer effektiv drift og en mer oversiktlig hverdag.”, sier Myrvold som foreløpig er eneste mann på Fredrikstad-kontoret. Planen er imidlertid å utvide med flere ansatte så fort det lar seg gjøre.

avhenger av tilgjengelig kompetanse i de aktuelle områdene. - Kommer vi i kontakt med det vi mener er den rette personen til å utvikle et lokalt FDVhus så er vi klar til å starte opp på kort varsel.

Jakter de kloke hodene FDVhuset har identifisert et 30-talls områder hvor det er aktuelt å etablere lokale FDVhus. Når disse FDVhusene vil bli etablert

Vi oppfordrer kloke hoder som kan tenke seg å bidra med å effektivisere norsk eiendomsforvaltning gjennom og bli franchisetaker i FDVhuset til å ta kontakt, avslutter Johanssen.

Du finner flere nyheter på www.fdvhuset.no/nyheter

11


BRUKERERFARINGER FDVMAGASINET - VÅR 2016

12

For oss er FamacWeb navet i eiendomsforvaltningen. Det å ha drift, vedlikehold, utleie og renhold i samme system er for oss en stor fordel. Robert Myklebust, Eigedomsleiar Herøy kommune


MODULER I FAMACWEB

FDVMAGASINET - VÅR 2016

Utleie i FamacWeb Ønsker du å effektivisere utleieadministrasjonen din? Da er Utleie i FamacWeb tingen for deg! Her har du full kontroll over alle leieobjektene og leietakerne dine. Du genererer kjapt ferdig utfylte avtaler klar for signering. Den automatiske indeksreguleringen varsler deg når det er tid for regulering, beregner ny leie og genererer nødvendige varselbrev som kan sendes ut. All historikk lagres og samtaler med leietakere kan logges slik at du alltid har oversikt hvis det kommer spørsmål som må avklares. Alt dette i det samme brukervennlige grensesnittet som kjennetegner FamacWeb.

Utleiemodulen har bl.a. følgende fordeler: 1. Full oversikt over dine leieobjekter. 2. Komplett leietakeradministrasjon. 3. Enkel generering av avtaler 4. Automatisk indeksregulering med generering av varselbrev. 5. Tilfredsstiller alle krav og muligheter i Husleieloven. 6. Utleie kan visualiseres i tegninger som gir god oversikt over ledige og utleide arealer, samt fellesområder.

Siden Utleie er en integrert del av FamacWeb kan du hvis du ønsker det la leietakerne dine melde avvik direkte til driftsleder, slik at kvalitet og service alltid er på så høyt nivå som mulig. (PS: Utleie kan også kjøpes som selvstendig modul hvis man ønsker det.)

I ett og samme skjermbilde har man full oversikt over hvilke leieobjekt som er ledige, blir ledige, blir utleid, er reservert eller er under oppussing osv. Med Utleie effektiviserer du garantert din utleieadministrasjon!

13


14

FDV-SEMINAR

FDVMAGASINET - VÅR 2016

Fullsatt FDV-seminar Deltakerrekord på FDVhusets jubileumsfeiring I anledning FDVhusets 15års-jubileum var alle kunder invitert “hjem” til FDVhuset på Sortland for det årlige seminaret. Stor interesse gjorde at Sortland Hotell ble omgjort til et ekte FDVhus 1. og 2. mars 2016.

T

ett kontakt med kundene har i alle år vært et av FDVhusets kjennemerker. Tett involvering av brukerne i utviklingen har vært en stor bidragsyter til at systemene er så brukervennlige som de er den dag i dag. I den forbindelse er gjennomføringen av det årlige FDVhusetseminaret en viktig del av denne kundekontakten. Deltakerrekord i “distriktet” Til vanlig arrangeres seminaret på logistikkvennlige Gardermoen for å gi deltakerne enkel og rimelig reisevei. 2016 er dog ikke et ordinært år for FDVhuset, den tid det er 15 år siden selskapet ble etablert. - Vi ønsket å sette en ekstra spiss på seminaret ved å invitere kundene “hjem” til oss i anledning jubileumet, sier Eirik Johanssen, daglig leder i FDVhuset.

Ekstra reisevei la ingen demper på interessen. Faktisk var engasjementet så stort at arrangementet var fullbooket allerede første uken etter påmeldingsstart. Ekstra senger ble rekvirert i all hast, slik at man til slutt endte opp med et rekordantall på 60 deltakende kunder. - Vi blir såklart stolte av å se slikt engasjement hos kundene. Det sier meg at vi gjør mye riktig og bidrar til å effektivisere hverdagen til folk, supplerer Johanssen. Deltakerne fikk i løpet av de to dagene delta på et rikholdig program bestående av både faglig og sosialt innhold. Oppdeling av egne grupper for drift, utleie og renhold gjorde at deltakerne fikk diskutert problemstillinger innen sitt spesialfelt. Gjennom foredrag, case og diskusjoner fikk brukerne gode tips til hvordan de kan benytte FDVhusets verktøykasse optimalt.

- For oss var det av stor verdi å høre hvordan andre drifter sine eiendommer, samt lære mer om mulighetene som ligger i FamacWeb, sier Victor A. Malmqvist, Teknisk Direktør i Hero Norge AS. Nærkontakt med rein og samisk kultur hos Inga Sami Siidan etterfulgt av deilig middag med lokale råvarer på Sortland Mat & Vinhus satte prikken over i-en for jubileumsutgaven av FDVhuset-seminaret.


FDV-SEMINAR

FDVMAGASINET - VÅR 2016

Følg med på våre nettsider for neste seminar www.fdvhuset.no/nyheter

15


Returadresse: FDVhuset AS, Postboks 424, 8401 Sortland

fdvhuset.no

Forvaltning, drift og vedlikehold - satt i system

FDVhuset AS Postboks 424 8401 Sortland

Tlf: 99 35 00 00 post@fdvhuset.no Org.nr: 883 759 702 MVA