FDV Magasinet - høst 2016

Page 1

FDVMAGASINET Høst 2016

Et kundemagasin som effektiviserer din FDV-hverdag

Bruker FDV som konkurransefortrinn Side 10, 11 og 12

Quality Hotel Edvard Grieg, Bergen

Forvaltning, drift og vedlikehold - satt i system

Vi effektiviserer norsk eiendomsforvaltning


LEDER / INNHOLD

2

FDVMAGASINET - HØST 2016

Hvorfor er FDVdokumentasjon viktig?

Dersom et byggverk skal fungere, må de som skal forvalte, drifte og vedlikeholde bygget ha tilstrekkelig kunnskap om dets egenskaper. Dette sikres ved at byggherre gir føringer for at det skal utarbeides nødvendig FDV-dokumentasjon etter NS 3456 ved anbudsbeskrivelse.

EIRIK JOHANSSEN Daglig leder, FDVhuset AS

Hovedartikler

Annet innhold

04

Kom kjapt i gang med FamacWeb

07 Ny bookingløsning

Intervju med en av våre ferskeste kunder Ånund Lunde Gruppen om hvorfor de valgte akkurat FamacWeb når de gikk til ankaffelse av system til sin virksomhet.

Nå har Booking i FamacWeb fått seg et skikkelig løft.

08 Brukertips FDV som konkurransefortrinn

10 14

HENT AS er en av Norges største entreprenører og har vært med på utviklingen av DirekteInn siden den spede begynnelse. I anledning den nye versjonen av DirekteInn tok vi oss en prat med Aleksander Ekle som er teamleder for DDV-avdelingen i HENT.

FDV-tjenester som gir resultater

Oddbjørn Sørensen gir deg nyttige tips for hvordan du kan effektivisere din FDV-hverdag.

13 DirekteInn i ny drakt Vi har jobbet fram et nytt og forbedret design i DirekteInn som lanseres i oktober.

Høsten 2015 gikk startskuddet for FDVhusets satsning på avdelinger rundt om i landet. Først ut av startblokka var FDVhuset Narvik AS som gikk inn som en del av FDVhuset-kjeden.

Om FDVhuset AS FDVhuset AS ble etablert i 2001 og har siden da bygd seg opp til å bli en av landets ledende leverandører av FDV-systemer og -tjenester. FDVhuset har pr. idag 16 ansatte fordelt på våre 5 kontorer i Sortland, Narvik, Stavanger, Bergen og Fredrikstad. Om FDV Magasinet FDV Magasinet er FDVhusets kundemagasin med fokus på temaer som forenkler hverdagen til våre brukere. Copyright 2016 FDVhuset AS. Alle rettigheter. Med forbehold om endringer/feil.

Utgiver FDVhuset AS Postboks 424 8401 Sortland Telefon: 99 35 00 00 post@fdvhuset.no Redaktør: Marius Remen-Hansen Grafisk: Promo Norge AS Trykk: Forretningstrykk AS, Bodø Trykket på miljøvennlig papir.

Ingen installasjon - 100% web

Denne trykksaken oppfyller Svanens miljøkrav. Spar miljøet og legg magasinet til gjenvinning når det er lest ferdig.


OM VÅRE PRODUKTER

FDVMAGASINET - HØST 2016

Denne dokumentasjonen må være “som bygget”. Ved å sørge for at alle endringer på byggverket nedfelles i FDV-dokumentasjonen, vil risiko for å påføre byggverket utilsiktede skader eller funksjonsforringelse reduseres gjennom byggverkets levetid.

FDVhuset anbefaler at all merking av systemer og komponenter utføres iht. TFM (Tverrfaglig merkesystem). Merking fysisk på bygget skal samsvare med FDVdokumentasjonen som overleveres ved overlevering av byggverket.

FDV-dokumentasjonen skal være i samsvar med inndelingen i NS 3451, Bygningsdelstabellen.

FDVhuset - vi effektiviserer norsk eiendomsforvaltning Byggefase

Driftsfase

DirekteInn er en effektiv måte å dokumentere bygget på i byggefasen. Trekk inn alle parter, både prosjekterende og utførende, og la dem gjøre dokumentasjonsjobben selv i et felles system. 100% webbasert.

FamacWeb er Norges eneste 100% webbaserte system som gir deg en komplett FDV-løsning i ett og samme system: HOVEDMODUL ✔ Avviksbehandling ✔ Aktivitetsplanlegging ✔ System-oversikt ✔ Filarkiv ✔ Nøkkeladmin ✔ Tilstandsanalyse ✔ Risikoanalyse ✔ Avtaleadministrasjon ✔ Romplan ✔ IK-brann, elektro, heis, basseng og lekeplass ✔ PROSJEKT LT

Trenger du en plass å samle trådene ved større og mindre prosjekter? I Prosjekt LT kan du samle dine prosjektdeltakere, sette milepæler og aktiviteter og dele viktige dokumenter.

✔ RENHOLDSAPP

Sett opp din renholdsplan og la renholderne effektivt utføre arbeidet via tegninger på sitt nettbrett! ✔ UTLEIE

Med bl.a. kontraktsgenerering, automatisk indeksjustering og utsendelse av varselbrev får du full oversikt over utleieadministrasjon din. ✔ BOOKING

Effektiv booking av dine møterom, haller, mv. Med avtalegenerering og full kalenderoversikt får du stålkontroll på booking-situasjonen. ✔ INVENTAR OG UTSTYR

Hold oversikt over hva som befinner seg i byggene dine, når garantitider utløper og hvem som har levert det.

Alle moduler kan kjøpes separat hvis ønskelig

Tjenester

FDVhuset kan bistå med det meste av FDV-tjenester du har behov for i din eiendomsforvaltning. Bl.a. kan følgende nevnes:

✔ Kurs i FamacWeb og DirekteInn ✔ Koordinering av FDV-dokumentasjon på både nybygg og eksisterende bygg. ✔ Oppsett av drifts- og vedlikeholdsrutiner. ✔ Oppmåling av bygg

✔ ✔ ✔ ✔

Tegningstjenester Evakueringsøvelser Renholdsplanlegging Brannvern

3


4

FAMACWEB KUNDECASE FDVMAGASINET - HØST 2016

Kundecase fra Ånund Lunde Gruppen:

Kom kjapt i gang med FamacWeb Det siste året har FDVhuset hatt en stor tilstrøm av kunder på sitt FDV-system FamacWeb. Vi tok oss en prat med en av våre ferskeste kunder Ånund Lunde Gruppen om hvorfor de valgte akkurat FamacWeb når de gikk til ankaffelse av system til sin virksomhet.

V

- Sett fra fugleperspektiv har mitt mål som leder alltid vært å i er i god vekst. Antall boliger er nær doblet på tre år. gjøre bedriften uavhengig av meg og enhver annen enkeltperson. Det samme er antall kvadratmeter næringslokaler. I en Første skritt er å forvalte bedriftens kunnskap, kompetanse og hverdag hvor ambisjonene er å håndtere hele verdikjeden, eiendeler gjennom et system som definerer noen enkle fra utviklingsprosjekter til forvaltning av eiendommer i full drift, standarder. Slik reduserer man sårbarmå vi ha stålkontroll på eiendomsmassen, heten og avhengigheten av enkeltkundene og avtalene våre Vi er ikke mange personer. Jeg mener en ny daglig leder ansatte, men vi løper fort. Og vi trenger et Det har gått veldig bra! skal kunne overta i morgen og ha god system som holder følge, sier daglig leder oversikt i løpet av en ei uke, forklarer Ole Lunde-Borgersen og ler. Vi har fått stor fleksibilitet Lunde-Borgersen. Hvorfor skulle de ha behov for et omkring inngangen i Hvorfor FamacWeb? FDVsystem? - Vi hadde en relativt bred gjennom- Det viktigste argumentet for å investere i systemet, valgt tempo selv, gang av de mest anerkjente løsningene et system, er behovet for kontroll når man grad av egeninnsats, og på markedet, de som var i vår måleforvalter et visst volum. Man vokser raskt stokk. Konklusjonen var at FamacWeb forbi manuelle systemer. Med stadig funnet vår måte å gjøre framsto som det mest funksjonelle og tøffere krav, ikke bare fra myndighetene, fleksible systemet, det til tross for at men like fullt fra kundene, når det gjelder ting på. det ikke skilte seg ut ved første øyekvalitet, oppfølging og internkontroll, kast. FamacWeb var nok minst “polert trenger man støtte fra et godt system, sier på overflaten”. Lunde-Borgersen.

- Vi forsøker nå å utvikle en kultur der vi digitaliserer alt vi har og dokumenterer alt vi gjør. Vi logger mer eller mindre alt vi driver med, noe som gir oss en relativt komfortabelt situasjon når vi en gang i blant må be en leverandør rydde opp fordi ting ikke virker tilfredsstillende. Vi kan dokumentere alt, forteller Lunde-Borgersen.

Vi kom over systemer som så helt fantastiske ut, men som falt fullstendig gjennom under testkjøring. FamacWeb var motsatt. Referansene ga også en entydig indikasjon på at vår magefølelse stemte godt med erfaringene til virksomhetene som hadde brukt FamacWeb i lengre tid, utdyper Lunde-Borgersen.


FAMACWEB KUNDECASE

FDVMAGASINET - HØST 2016

NYBYGG: Satsningen til Ånund Lunde-gruppen.

Ole Lunde-Borgersen

Ånund Lunde Gruppen har nå benyttet FamacWeb i noen måneder og fått oppleve på kroppen hvordan det er å flytte driften over fra manuelle systemer til webbaserte FamacWeb. Lunde-Borgersen forklarer hvordan han har opplevd å komme igang med FamacWeb:

flere IK-aktiviteter og sparer således en del tid, samtidig som vi har tatt noen strategisk viktige grep med tanke på oppfølging av vedlikehold av boligene. Med et godt system i bakkant, kan vi egentlig løpe så fort vi bare vil i hverdagen - så lenge vi husker på å mate systemet underveis.

- Det har gått veldig bra! Vi har fått stor fleksibilitet omkring inngangen i systemet, valgt tempo selv, grad av egeninnsats, og funnet vår måte å gjøre ting på. Vi har valgt en tidkrevende implementering med stor grad av egeninnsats. Selv om det i perioder har vært i overkant mange sene kvelder, er vi sikre på å få igjen investeringene mange ganger. Vi har tatt valget om å mate systemet selv for å oppnå full kontroll på alle detaljer og samtidig vurdere hva vi kan prioritere bort. Slik har vi samtidig fått full gjennomgang av alle avtaler og alle rutiner, og vi sitter nå med en del oppfølgingslister. Vi ser faktisk allerede nå helt konkrete nye tiltak som er innført etter implementeringen. Vi har klart å samkjøre

Inn i fremtiden med FamacWeb - Vårt inntrykk til nå er at dette er et godt system. Vi har ambisjoner om videre vekst, og er glad for å ha et system som kan vokse sammen med oss. Jeg er ikke i tvil om at investeringen er god – både i kroner og tid. Skal man være attraktive for profesjonelle leietakere, er det et must å ha et godt system. Skal man ut i transaksjonsmarkedet med eiendommene sine, er jeg overbevist om at man får bedre betalt hvis man har system i sakene. Men systemet fylle seg dessverre ikke selv, så i hverdagen er det opp til oss selv. Og slik liker vi å ha det. Da er det bare å løpe, avslutter Lunde-Borgersen.

5


BRUKERERFARINGER FDVMAGASINET - VÅR 2016

6

Vi har tatt i bruk FamacWeb med renhold, booking og utleie. I tillegg har FDVhuset hjulpet oss med viktige tjenester slik at vi nå er på god vei med implementeringen av FamacWeb på vår byggforvaltning. Astri Sletteng Prosjektleder FamacWeb, Byggforvaltningen Narvik kommune


NY BOOKING-LØSNING

FDVMAGASINET - VÅR 2016

Lansert ny Booking-løsning FDVhuset utvikler til stadighet både nye og eksisterende moduler i FamacWeb. Nå er det Booking som har fått seg et skikkelig løft. Booking i FamacWeb brukes til å holde styr på bruk av bl.a. idrettshaller, klasserom, møterom og all annen tilfeldigutleie for kortere tidsrom. Vi så at våre brukere fikk behov for flere funksjoner etterhvert som bookingen ble tatt mer og mer i bruk. Da var det bare å hive seg rundt og lage en utvidet versjon, sier Oddbjørn Sørensen, prosjekt- og kundeansvarlig i FDVhuset.

For å være en komplett løsning har den nye Booking-modulen også mulighet for å knytte produkter til det som bookes. Dette gjør at man ved booking av f.eks. en idrettshall også kan velge om man vil leie 50 stoler og renhold i etterkant. I tillegg gir et nytt varslingssenter muligheten for å sette opp automatiske varslinger til ansatte som påvirkes av bookingen. F.eks kan vaktmester få beskjed om at han må klargjøre de 50 stolene til hallen.

Booking i FamacWeb fremstår nå som en fremtidsrettet løsning som hensyntar at booking i større grad skal kunne utføres av brukeren selv, heller enn via en bookingansvarlig. I tillegg er det åpnet for en mer fleksibel struktur for oppbygging av bookingressurser.

Vi har holdt fokus på at løsningen skal gi avanserte muligheter innenfor et brukervennlig grensesnitt, sier David Solheim, utvikler i FDVhuset. Derfor kan de som ønsker det enkelt sette en fast pris, mens de som vil gjøre det mer avansert kan sette egendefinerte priser ut fra hvilket tidspunkt på dagen det bookes. Dette gir mulighet for økt inntjening på sine ressurser.

En idrettshall i 2016 er noe helt annet den idrettshallen man er vant med fra før av. Her er det ulike hallflater som kan benyttes til mange ulike formål - og i et utall av variasjoner. Det gjør at bookingsystemet må kunne henge med i svingene, utdyper Sørensen.

Noe som også er nytt er muligheten for å sette opp ekstern booking. Dette betyr at en kompisgjeng kan gå inn via utleiers hjemmeside for å sjekke når det er ledig tidspunkt for å spille fotball. Finner de et egnet tidspunkt booker de bare direkte på siden og betaler med kort der og da. Enkelt for bruker, enkelt for utleier.

7


8

BRUKERTIPS

FDVMAGASINET - HØST 2016

Brukertips

med Oddbjørn Sørensen Oddbjørn er Bygningsingeniør med praksis fra både privat og offentlig virksomhet. I FDVhuset har Oddbjørn ansvar for prosjekter, support og opplæring.

Daglig rådgir Oddbjørn Sørensen FDVhusets kunder på hvordan de best kan utnytte mulighetene i FamacWeb og DirekteInn til å effektivisere sin eiendomsforvaltning. Her er noen av hans tips. FamacWeb

Masseredigering av aktiviteter

Aktiviteter kan nå redigeres i bulk, noe som kan spare mye tid når det skjer endringer. Det vil for eksempel være mye enklere å flytte aktiviteter fra en person til en annen. Også det å justere startdatoer blir veldig enkelt.

Hjem da du her får aktiviteter for alle bygg samlet i en oversikt. For å få full glede av denne funksjonen anbefaler jeg at man kombinerer valgene i arkfanen Søk med tabellsøket slik at man får filtrert ut de aktiviteter som skal redigeres.

Både i hurtigmeny Hjem, venstremeny Aktiviteter og IK/Aktiviteter kan dere nå redigere mange aktiviteter i en operasjon. Eksempelvis kan du velge alle brannAller enklest gjøres slik masseredigering på aktiviteter ved i arkfanen Søk velge

Kategori Drift og Hovedpunkt Brann, i søkeresultatet kan du detaljere søket ytterligere hvis det er behov for det. Når du er fornøyd med utvalget huker du av for de aktivitetene som skal redigeres og klikker på knappen Behandle valgte og velger Rediger. OBS! De valg du gjør overskriver tilsvarende verdier på alle avhukede aktiviteter. Dette kan ikke angres.


BRUKERTIPS

FDVMAGASINET - HØST 2016

FamacWeb

Masseredigering av Rom og Renholdsplan

På samme måte som man kan redigere aktiviteter i bulk kan man også redigere Rom, Renholdsplan og Arbeidsplan. Eneste forskjell er at i Rom og Renholdsplan er det ikke en egen arkfane for søk.

FamacWeb

Til gjengjeld finner du filtreringsbokser over tabellene.

som skal redigeres og klikk på knappen Behandle valgte.

Kombiner ett eller flere valg i filtreringsbok- OBS! De valg du gjør overskriver sene med tabellsøket for å filtrere tabellen tilsvarende verdier på alle avhukede tabellrader. Dette kan ikke angres. til ønsket utvalg, huk av for de tabellrader

Versjonering av dokumenter

I FamacWeb kan man lagre versjoner av dokumenter. Dette er spesielt kjekt i Filarkiv hvis man ønsker å ta vare på originale tegninger i forbindelse med ombyggingsarbeider og lignende. I stedet for å slette den utgåtte tegningen

legger man heller på en ny versjon av samme tegning.

Den nye filen vil få samme filnavn som den gamle.

Samtidig som du har tilgang til å hente I dokumentlisten klikker du Handling og velger Ny versjon, velg rett fil og ikke minst: ut alle gamle versjoner (Handling/Se alle versjoner). legg til et notat som sier noe om hvorfor det er lagt på en ny versjon.

9


10

DIREKTEINN SOM FORTRINN FDVMAGASINET - HØST 2016

Satser på FDV som konkurransefortrinn HENT AS er en av Norges største entreprenører og har vært med på utviklingen av DirekteInn siden den spede begynnelse. I anledning den nye versjonen av DirekteInn tok vi oss en prat med Aleksander Ekle som er teamleder for DDV-avdelingen i HENT for å høre hva deres tanker er rundt FDV-innsamling. HENT AS er en landsdekkende entreprenør som gjennomfører alle typer byggeprosjekter. HENT har sitt hovedkontor i Trondheim, med avdelingskontorer i Oslo, Hamar, Ålesund, Bergen, Steinkjer, Bodø og Tromsø. HENT har også prosjekter i Finland og har etablert seg med kontor i Sverige. HENT er eid av det svenske investeringsselskapet Ratos (73 %) og de ansatte (27 %). Omsetning for 2015 var på 5,3 milliarder kroner, hvilket er en økning på 800 millioner kroner fra 2014.

viktig det er for byggherrer at dokumentasjonen er god og at den er strukturert på en brukervennlig måte i et godt system. Vi har et eget DDV-team (Dokumentasjon, drift og vedlikehold) på pt 9 stk som kun jobber med FDV og produktdokumentasjon. Dette mener vi er med på å underbygge at HENT prioriterer denne delen på lik linje som andre deler av våre prosjekter.

DirekteInn er nok en av faktorene som bidrar til å gi HENT et godt konkurransefortrinn i markedet på området, det effektiviserer jobben vår og våre samarbeidspartnere og gjør prosessen bedre og lettere.

I HENT er DDV-koordinator med gjennom hele prosessen fra prosjektering og innkjøp til overlevering og også under evt. prøvedrift og serviceperiode. De har sett god effekt av å starte innsamling av dokumentasjon tidlig, slik at dette blir en kontinuerlig prosess gjennom hele prosjektets faser og dets fremdriftsplaner. Videre er et godt samspill med så vel byggherre, underentreprenører, leverandører og rådgivere som prosjektorganisasjon en suksessfaktor for å kunne levere et godt sluttprodukt.

Vi har levert en rekke store byggeprosjekter til både offentlige og private utbyggere over hele landet. HENT har gjennomført mange store samspillsprosjekter og utviklet en egen gjennomføringsmodell for disse kalt ALEKSANDER LORENTZEN EKLE “HENT Totalverdi”. Gjennom aktiv Teamleder DDV HENT AS deltakelse og integrert prosjektutvikling har HENT i en årrekke deltatt i verdiskapning for sine oppdragsgivere. En komplett deltakelse fra idè til overlevering er et Sammenhengen mellom produktdokumentasjon og FDV er også av HENT sine varemerker, forklarer Ekle. viktig å bemerke seg. HENT har jobbet mye for å koordinere disse to temaene under samme prosess for å ikke gjøre I HENT har vi et sterkt fokus på FDV-dokumentasjon. Vi vet hvor


DIREKTEINN SOM FORTRINN

FDVMAGASINET - HØST 2016

Lerkendal kokngresssenter, Trondheim

Quality Hotel Edvard Grieg, Bergen

11

Statoil Harstad

Skansekaia, Ålesund

lager egne fremdriftsplaner med milepæler etc. for dokumentasjonsjobben. Her er det også viktig å utnytte seg av fagkompetansen i prosjektet, herunder har vi et tett samspill med vår tekniske koordinator for oppfølging på tekniske fag som har stor prioritet. Sjekklister for tekniske fag kan også nevnes som viktige verktøy for våre DDV-koordinatorer for å sikre at all nødvendig dokumentasjon blir ivaretatt, poengterer Ekle. Aleksander Lorentzen Ekle Teamleder DDV, HENT AS dobbeltarbeid, samtidig som man får en bedre kontroll på dokumentasjonsflyten. Det er etablert egne møteserier, verktøy og system for å sikre struktur og kvalitet på prosessen. Det er viktig for oss å sette riktig fokus tidlig. Her har vi egne interne møter rundt tema og

Videre er det viktig for oss å ha tett dialog med byggherre. På de fleste prosjekter kjøres det et eget oppstartsmøte med byggherre hvor FDV er tema. Her kan punkter som system, forventningsavklaring, milepælsfrister, innhold og struktur etc. nevnes. Når dette er på plass kjøres det egne runder med UE på opplæring. Denne vil være prosjektspesifikk fra prosjekt til prosjekt.

Du finner flere nyheter på www.fdvhuset.no/nyheter


12

DIREKTEINN SOM FORTRINN FDVMAGASINET - HØST 2016

forts.

Luhr skole og Framtia barnehage, Lørenskog Økt fokus på FDV HENT erfarer at fokuset fra kunder rundt FDV har økt de siste årene. Noe skyldes innskjerpede forskriftskrav rundt både FDV og produktdokumentasjon, men i hovedsak er det nok fordi kunden selv ser viktigheten av å ha god FDV når bygget skal tas i bruk. Det har blitt mer vanlig at byggherre har innsyn i FDV-progresjonen under hele byggefasen hvor milepælsfrister er satt underveis i prosjektet. De ser at det å kunne bevise at man har gode rutiner og systemer for å ivareta temaet har blitt et konkurransefortrinn i anbudskonkurranser. Det å levere en god FDV av god kvalitet er viktig for HENT. Jo bedre FDV, jo mindre problem for kunden å drifte bygget i etterkant og mindre etterarbeid. Altså en vinn vinn situasjon for begge parter. På spørsmål om hvordan HENT tok i bruk DirekteInn forklarer Ekle at HENT stadig ønsker å ligge foran. I 2013 begynte vi å se etter et godt FDV-system for oss som entreprenør da vi ønsket et bedre system for dette enn hva vi hadde den gang. Både for å effektivisere vår egen jobb, men først og fremst for å kunne tilby våre kunder som ikke har egne FDV-systemer et godt system. Noen av våre kriterier var at det skulle være fleksibelt, ivaretok Tverrfaglig Merkesystem (TFM), funksjonalitet ifbm. vedlikehold/driftsaktiviteter og at det med en fordel var webbasert under byggefasen. Det skulle vise seg at ikke så mange systemleverandører hadde tenkt tanken rundt det å tilby et system for entreprenører. De fleste tilbydde kun systemer for driftsfasen etter overlevering av bygget og alle disse var rettet mot byggeiere. Vi kom etter hvert i kontakt med det som den gangen kaltes Famac. (Nå FDVhuset) Vi hadde tidligere jobbet med deres

Clarion Hotel The Edge, Tromsø

Famacweb på noen av våre prosjekter hvor byggherre hadde dette som driftssystem. Vi gikk inn i et samarbeid og resultatet ble DirekteInn. Dette var en spennende og god prosess hvor vi fikk komme med innspill og hadde jevnlig dialog med løsningsorienterte mennesker. DirekteInn har blitt et godt innarbeidet system for oss og som innehar alle de funksjoner vi først var på utkikk etter og flere til. Det er stadig under utvikling og veien er kort for eventuelle endringer underveis. Denne fleksibiliteten er viktig for oss som totalentreprenør da ingen prosjekter er like og for at vi da skal kunne tilpasse systemet til det optimale for våre kunder. Dette betyr likevel ikke at vi kan lene oss tilbake og hvile på at dette nå er ferdigutviklet. Vi må stadig se fremover og være fremtidsrettet. BIM og FDV er noe vi jobber mot og da er det også viktig å ha med seg en god systemleverandør som ser våre behov. Gode erfaringer med DirekteInn Vi har meget gode erfaringer med DirekteInn. Vi ser at flere av våre UE begynner å kjenne igjen systemet fra prosjekt til prosjekt. Hos oss legger tekniske fag inn dokumentasjonen selv direkte i systemet underveis, mens det for øvrige fag er DDV-koordinator som legger dette inn. DirekteInn er nok en av faktorene som bidrar til å gi HENT et godt konkurransefortrinn i markedet på området, det effektiviserer jobben for oss og våre samarbeidspartnere og gjør prosessen bedre og lettere, avslutter Ekle.

Du finner flere nyheter på www.fdvhuset.no/nyheter


NY VERSJON AV DIREKTE INN

FDVMAGASINET - HØST 2016

DirekteInn i ny og forbedret drakt DirekteInn har siden 2013 vært et mye brukt verktøy for innsamling av FDV-dokumentasjon på ny- og ombygginger. Flere store og små entreprenører har brukt systemet som navet i FDV-innsamlingen. I oktober slippes DirekteInn i ny og forbedret drakt. For at et bygg skal driftes så effektivt som overhodet mulig er man avhengig av å motta en god FDV-dokumentasjon sammen med bygget. En kvalitetsmessig dårlig og ikke komplett dokumentasjon kan føre til at mye av tiden de første driftsårene går bort i å lære og feile. Dette innser fler og fler byggherrer, noe som har ført til et økt fokus på FDV-dokumentasjon av god kvalitet. Vi ser i dag at mange holder igjen betaling hvis ikke FDV-dokumentasjonen er god nok på overleveringstidspunkt.

Nå vil man kunne lage sin egne standardbeskrivelser på de mest brukte systemene, slik at opprettelsen av systemer går så fort som overhodet mulig. Videre vil man kunne opprette sin egen produktbank hvor man definerer de produktene man gjerne benytter i alle prosjekter. Til disse produktene kan man også tilknytte faste aktiviteter fra den nye aktivitetsbanken. Til sammen gir disse 3 nivåene muligheten til å ha komplette systemer ferdig dokumenter med kun et par trykk.

DirekteInn fra FDVhuset er et webbasert system for å samle inn FDV i byggeperioden. Alle parter av prosjektet får tilgang til å logge seg inn for å dokumentere det arbeidet som er utført. På samme måte som i FamacWeb benyttes systemer basert på NS 3451-2009 Bygningsdelstabell. Dette gir effektiv og enkel gjenkjenningseffekt for entreprenørene.

Vi har laget en veiviser som kan benyttes ved opprettelse av nye prosjekter, utdyper Pedersen. Det betyr at man blir tatt gjennom en guide hvor man huker av for de systemene man vet man vil måtte dokumentere i løpet av byggeperioden. Har man da knyttet til produkter og aktiviteter vil dokumentasjonen av bygget være langt på vei allerede ved oppstart!

DirekteInn fungerer godt i nåværende versjon, men som med alt annet ønsker vi å strekke oss enda lengre. Derfor har vi nå utviklet en ny versjon av DirekteInn som vi mener skal kunne gjøre FDV-innsamlingen enda mer effektiv, sier daglig leder i FDVhuset, Eirik Johanssen. Den nye versjonen vil i hovedsak skille seg fra dagens versjon på to områder; brukergrensesnitt og muligheten for å lagre maler for FDV-dokumentasjon som brukes på mange prosjekter. Brukerne skal slippe å lete etter hvor dokumentasjon skal legges, og ei heller måtte bruke tid på å finne dokumentasjon de allerede har lastet opp. Derfor har vi fokusert på et ekstremt oversiktlig grensesnitt og gode søkefunksjoner, sier systemutvikler Stein-Magne Pedersen i FDVhuset.

Fakta om DirekteInn: Direkteinn.no er en webbasert løsning med fritt antall brukere for etablering av FDV-dokumentasjon. Det betyr at både prosjekterende og utførende kan levere sin del av dokumentasjonen i et felles system hvor den ansvarlige kan overvåke og kontrollere arbeidet som blir gjort. Direkteinn.no gir deg mulighet for enkel eksport av alle data, både til ekstern lagringsenhet og papir. Resultatet vil være best mulig dokumentasjon og rask levering!

13


14

FDVHUSET ETABLERT I NARVIK FDVMAGASINET - HØST 2016

FDV-TJENESTER SOM GIR RESULTATER Høsten 2015 gikk startskuddet for FDVhusets satsning på avdelinger rundt om i landet. Først ut av startblokka var FDVhuset Narvik AS som gikk inn som en del av FDVhuset-kjeden. I dag er de etablert med 3 ansatte som leverer FDV-koordinering til kunder både i sitt lokalområde og på landsbasis.

V

i er i vårt første driftsår, men er kommet godt i gang med å bygge opp en spennende portefølje der vi tilbyr våre kunder kompetanse innen FDV-programvarer og kvalitetsdokumentasjon, sier Christina Normann, FDV-koordinator hos FDVhuset Narvik. I dag består avdelingen av daglig leder Leif Erik Nordberg, FDV-koordinator Tone Hågensen, samt nevnte Normann. Sammen besitter vi bred kompetanse innen ingeniørfag, økonomi og administrasjon.I tillegg til spesifikk kompetanse i bruk av FDV-programvare, kommer det godt med at vi også har praksis og erfaring i bruk av andre kvalitetssystemer innen fly-, olje- og gassindustrien. På spørsmål om hvorfor man så FDV som et marked å gå inn på sier daglig leder

Nordberg at det i næringslivet de siste årene blitt en større fokus på kvalitetssystemer og dokumentasjon. Offentlig forvaltning har også slik fokus, og det foreligger formalkrav i en rekke lover og forskrifter. Vi har erfart at det foreligger et behov for tilbydere av programvare innen FDV-dokumentasjon og tilhørende FDV-tjenester. Dette gjelder både innen bygg og anlegg, samt privat og offentlig eiendomsforvaltning. DirekteInn og FamcWeb er nettbaserte systemer som er meget godt egnet i så måte. FDVhuset Narviks erfaringer viser at FDV-dokumentasjonen blir mindre prioritert i startfasen og kan bli krevende å få satt i system på slutten av et prosjekt. Byggeprosjekter kan være uforutsigbare og langvarig. Det meste av dokumentasjon kommer mot slutten av byggeprosjektet ofte helt opp mot ferdigstillelse. Dette er

en vært travel fase for prosjektledere og anleggsledere opp mot ferdigstillelse. Det er nettopp her vi ønsker å komme inn med vår kompetanse og system. Gjerne på et så tidlig tidspunkt som mulig, slik at vi kan gi veiledning og oppfølging underveis i prosjektet for hvordan dokumentasjon skal leveres og ferdigstilles, utdyper Normann. En av Narvik-kontorets spesialiteter har blitt å bistå innen koordinering og strukturering av FDV-dokumentasjon, hvor de kan stå for hele prosessen med innsamling, strukturering og sammenstilling av FDV-


FDVHUSET ETABLERT I NARVIK

FOTO: RUNE DAHL

FDVMAGASINET - HØST 2016

FDVHUSET NARVIK AS: F.v: FDV-koordinator Tone Hågensen, Daglig leder Leif Erik Nordberg og FDV-koordinator Christina Normann.

dokumentasjon på nybyggprosjekter. Her benyttes DirekteInn for å samle inn dokumentasjonen. Entreprenørene kan også selv levere via DirekteInn, der FDVhuset godkjenner materialet.

bør inneholde. Det vesentlige er at FDVdokumentasjon er strukturert, satt i system og er lett tilgjengelig for de som skal drifte og vedlikeholde bygget i årene framover, poengterer Nordberg.

Når det gjelder kunnskapen rundt FDVdokumentasjon så er det noe varierende. Enkelte har god kontroll på hva som forventes ved en leveranse, mens andre har en vei å gå. Det viser seg ofte at det er ulik oppfatning om hva en god FDV faktisk

Ved å benytte FDVhuset som FDV-koordinator på byggeprosjektet vil kunden få en effektiv og profesjonell partner som gir kunden som hovedentreprenør, underentreprenør og byggeier en god opplevelse av FDV-innsamlingen.

Vi kan programvarene, vi er oppdatert med norske standarder og hvilke krav som gjelder for FDV dokumentasjon, og utfører derav en kvalitetskontroll av dokumentasjon. Våre kunder innen bygg og anlegg får en kvalitetsmessig god dokumentasjon som de kan overlevere byggherre. Byggherre mottar ikke bare lovpålagt dokumentasjon, men en brukervennlig programvare som kan danne grunnlaget for kostnadseffektiv forvaltning av bygget i hele dets levetid, avslutter Normann.

15


Returadresse: FDVhuset AS, Postboks 424, 8401 Sortland

fdvhuset.no

Forvaltning, drift og vedlikehold - satt i system

FDVhuset AS Postboks 424 8401 Sortland

Tlf: 99 35 00 00 post@fdvhuset.no Org.nr: 883 759 702 MVA