Page 72

CESGA Informe Anual 2012

e-LEARNING Obxectivos Executar investigación na área de TIC aplicadas á educación e colaboración en diferentes contornas. Promover e diseminar o uso de TIC aplicadas a procesos de colaboración e ensino-aprendizaxe, así como a promoción das ferramentas deste área en educación e investigación. Proveer servizos e soporte no uso de ferramentas de e-learning e e-colaboración a usuarios CESGA.

e Ferramentas de COLABORACIÓN

Actividade Destacable en 2012 









Recursos Tecnolóxicos e-Learning:



Aula Cesga. Unha plataforma de e-learning e colaboration aberta a tódolos profesores e investigadores en Galicia.



Streaming de audio e video streaming para sesións de formación. Equipamento profesional de videoconferencia para sesións colaborativas.

• • • • •

72



Seminar. Webminar para formación e colaboración en directo. Sala informática totalmente equipada para cursos de formación (multiconferencia IP, Access Grid, videowall, pizarra interactiva, etc.).



Equipamento para múltiples modelos de e-learning (T-learning, M-learning, B-learning). Ferramentas da Web 2.0 para e-learning e e-colaboración (edición colaborativa de documentos en directo, plataforma wiki, etc.).





Décimo Aniversario de Aula Cesga, a maior plataforma en código aberto de e-learning para investigadores e formadores en Galicia, con máis de 34.500 usuarios, e máis de 1.000 espazos activos de e-learning e colaboración. Deseño da solución técnica e soporte á segunda edición do Programa de Máster interuniversitario de Computación de Altas Prestacións, coa USC e a UDC. Sinatura dun convenio coa empresa TIC, Balidea Consulting & Programming, para continuar a investigación sobre cloud computing e escola rural, que permitiu comezar un segundo proxecto: “Escolas na Nube”, coa Xunta de Galicia. Aprobación da proposta do primeiro proxecto europeo liderado e coordinado por CESGA. Aprobación da proposta “ICT-Go-Girls! pola Comisión Europea, baixo o Programa de Lifelong Learning - Accións Multilaterales Centralizadas Comenius. Dous novos proxectos europeos con CESGA como socio tecnolóxico requerindo da experiencia técnica CESGA en e-learning: UnderstAID (Ambient Assisted Living Program) e MoveIT (LLP Leonardo Transfer of Innovation). Participación nunha rede financiada de expertos en e-learning en Galicia: TELGalicia, xunto con investigadores das tres Universidades Galegas. CESGA foi convidado a presentar resultados de proxecto e a organizar unha sesión na maior conferencia sobre e-learning en Europa, Online Educa Berlin 2012. Actividades de consultoría sobre solucións e estratexías e-learning para centros de educación primaria e secundaria, e empresas privadas. Colaboración coa Consellería de Educación para presentar propostas conxuntas de dous proxectos Europeos. Publicación dun artígo internacional sobre o proxecto de investigación “ABC”. Presentación de traballos en 4 conferencias en sectores TIC e Educación, 2 delas internacionais.

Profile for FUNDACIÓN CESGA

Informe Anual Actividade 2012  

Publicación periódica de la Fundación CESGA

Informe Anual Actividade 2012  

Publicación periódica de la Fundación CESGA

Advertisement