Page 65

CESGA Informe Anual 2012

Proxectos en Sistemas de Información Xeográfica (SIX)

METEOSIX Geographical Information System for the Management and Distribution of Meteorological and Oceanographic Information of Galicia http://meteosix.cesga.es Socios: MeteoGalicia, Laboratorio de Medio Ambiente de Galicia (LMAG), USC, UDC. Coordinador: LMAG. Investigador Principal: Francisco Landeira Vega. Financiamento: Dirección Xeral de Investigación, Desenvolvemento e Innovación (DXIDI), Xunta de Galicia. Código de Proxecto: 09MDS034522PR. Orzamento CESGA: 35,172.75€. Orzamento Total: 157,430.00€. Período: 30/10/2009 – 31/10/2012. Obxectivo: Este proxecto trata de prover, a través da implantación de compoñentes e servizos web SIX, unha adecuada organización, xestión e diseminación de información meteorolóxica e oceanográfica en Galicia.

_

IDEPATRI Design and Development of a Data Model for an Archaeological SDI of the Iron Age in Galicia http://idepatri.cesga.es Socios: CESGA, USC. Coordinador: CESGA. Investigador Principal: Francisco Landeira Vega. Financiamento: Dirección Xeral de Investigación, Desenvolvemento e Innovación (DXIDI), Xunta de Galicia.. Código de Proxecto: 09SEC002CT. Orzamento CESGA: 61,180.00€. Orzamento Total: 121,762.00€. Período: 30/10/2009 – 31/10/2012. Obxectivo: Esta iniciativa tenta crear un sistema operacional para a xeración e provisión de datos de actividades arqueolóxicas. Os esforzos cordinados de múltiples grupos de investigación deseñarán unha plataforma para o intercambio vía Internet de información arqueolóxica xeoespacial.

_

FAROS Integral Networking of Fishing Sector for Sustainable Exploitation of Marine Resources http://faros.cesga.es Socios: IIM-CSIC, CESGA, APV Puerto Vigo, CETMAR, IEO, INRB-IPIMAR. Coordinador: IIM-CSIC. Investigador Principal: Francisco Landeira Vega. Financiamento: Comisión Europea. Código de Proxecto: LIFE08 ENV/E/000119. Orzamento CESGA: 174,656.00€. Orzamento Total: 1,063,357.00€. Período: 01/01/2010 – 14/04/2013. Obxectivos: O principal obxectivo do proxecto é o desenvolvemento e implantación dunha rede de xestión de descartes de pesca, integral e eficiente que implique a tódolos axentes presentes no sector da pesqueiro (flotas, portos, lonxas, industria, etc.), á fin de minimizar descartes e avalialos para o seu óptimo aproveitamento nas industrias, química, alimentaría ou farmacéutica.

_

ENARDAS Espaços naturais, arquitecturas, arte rupestre e depósitos da pré-história recente na fachada ocidental https://www.cesga.es/en/investigacion/ proyectos/Proyecto?id=257 Socios: Universidade do Minho, CESGA. Coordinador: U Minho. Investigador Principal: Francisco Landeira Vega. Orzamento Total: 114,000.00€. Período: 01/02/2011 - 31/12/2013. Obxectivos: O obxectivo deste proxecto é o estudio interdisciplinar da relevancia simbólica das áreas naturais na configuración das comunidades neolíticas na idade de bronce nas áreas occidentais do norte e centro de Portugal. Esto implica la realización de estudios que relacionan a paisaxe coas evidencias materiais recuperadas destas comunidades humanas. A investigación é abordada desde unha perspectiva de arqueoloxía da paisaxe.

65

Profile for FUNDACIÓN CESGA

Informe Anual Actividade 2012  

Publicación periódica de la Fundación CESGA

Informe Anual Actividade 2012  

Publicación periódica de la Fundación CESGA

Advertisement