Page 63

CESGA Informe Anual 2012

Proxectos de e-Learning e Ferramentas Colaborativas

das biopsias. Functional images were obtained from pre- and post-treatment PET/CT, as is currently done, and from a serial 4 MRI studies (perfusion- and diffusion-weighted), which will assess tumour response and oxygenation. As medicións in vivo de pacientes reais permitirá o desenvolvemento dun modelo predictivo mellor dos hoxe establecidos baseados en datos in vitro e experimentais sobre modelo animal. O proxecto desenvolverá unha plataforma web con múltiples ferramentas: base de datos anonimizada, rexistro non-rixido de múltoples modalidades de imaxe, visualización de densidade celular tumoral segundo é aplicado o tratamento, predición clínica de resposta do tumor, avaliación do tratamento considerando problemas comúns (fallo do equipo, doses non administradas,...) e a diferenza entre a dose administrada e a dose planificada, e a variación entre a densidade celular tumoral predicida e a medida facendo uso de imaxes de control realizadas tres meses despois do tratamento.

System Based on the Semantic Web http://abc.cesga.es Socios: CESGA, UVIGO. Coordinador: CESGA. Investigador Principal: M.J. Rodríguez Malmierca. Financiamento: Dirección Xeral de Investigación, Desenvolvemento e Innovación (DXIDI), Xunta de Galicia. Código de Proxecto: 08SIN004CT. Orzamento CESGA: 96,428.65€. Orzamento Total: 178,494.95€. Período: 01/09/2009 – 31/08/2012. Obxectivos: O proxecto ABC afonda nos resultados do proxecto e-Procura project.

_

RURAL SCHOOLS Rural Schools Virtual Communities for Education in the Cloud http://rural.cesga.es Socios: CRA Boqueixón-Vedra, CESGA. Coordinador: CESGA. Investigador Principal: M. J. Rodríguez Malmierca. Financiamento: HP Labs. Código de Proxecto: N/A. Orzamento CESGA: 40,500.00€. Orzamento Total: 67,000.00€. Período: 01/09/2010 – 31/01/2012. Obxectivos: Rural Schools Virtual Communities for Education in the Cloud” é un proxecto de investigación realizado polo CESGA e financiado por HP Labs in California (USA). O principal obxectivo deste proxecto é testar unha solución baseada en Cloud para prover servizos de e-colaboración e e-learning a redes de escolas rurais dispersas. Este obxectivo xeral pódese dividir nos seguintes especificos: Deseñar e desenvolver unha solución sw/hw baseada en Cloud de código aberto válida para rapaces, docentes e pais en pequenas escolas rurais; Testar esta solución nun entorno real con escolas rurais na nosa rexión; Avaliar a solución desde un punto de vista técnico e desde a visión dos usuarios; Contribuir cos resultados á outras comunidades de usuarios con necesidades similares (pequenas comunidades, dispersión xeográfica, pobre largo de banda). Recoñecementos: Finalista EGANET: na categoría de Educación Dixital enviaronse 91 nominacións e o proxecto foi seleccionado entre catro finalistas. Gañador dos premios Educared, modalidade A, categoría II.

ABC Learning Based on Competences: Intermediation

63

Profile for FUNDACIÓN CESGA

Informe Anual Actividade 2012  

Publicación periódica de la Fundación CESGA

Informe Anual Actividade 2012  

Publicación periódica de la Fundación CESGA

Advertisement