Page 62

CESGA Informe Anual 2012

Proxectos de Computación, modelización e simulación

Investigador Principal: José Carlos Mouriño Gallego. Financiamento: Dirección Xeral de Investigación, Desenvolvemento e Innovación (DXIDI), Xunta de Galicia. Código de Proxecto: 09SIN007CT. Orzamento CESGA: 88,428.00€. Orzamento Total: 243,752.85€. Período: 01/12/2009 - 31/10/2012. Obxectivo: O proxecto previo, e-IMRT produciu un novo servizo remoto para a planificación de tratamentos de radioterapia que requiren alta capacidade computacional. Este segundo proxecto desenvolverá novos módulos de cómputo para a planificación, optimización e paralelización dos tratamentos. Utilizaremos infraestrutura de computación Cloud como recurso computacional remoto e a plataforma será validada polo persoal radiofísico dos hopitais.

_

MDCAD A Supercomputing Infrastructure for Medical Imaging Advanced Services: CAD and Storage Socios: Bahia Software, CESGA, USC. Coordinador: Bahia Software. Investigador Principal: César Veiga. Financiamento: Dirección Xeral de Investigación, Desenvolvemento e Innovación (DXIDI), Xunta de Galicia. Código de Proxecto: 10SIN030E. Orzamento CESGA: 89,182.00€. Orzamento Total: 123,217.00€. Período: 01/11/2010 – 30/06/2012. Obxectivo: O obxectivo é investigar os requerimentos técnicos e os detalles de implantación de servizos avanzados de imaxe médica sobre unha infraestrutura de supercomputación como o Diagnóstico Asistido por Ordenador (CAD), o almacenamento e a visualización.

Obxectivos: The stratospheric extratropical circulation during the cold season (i. e. the stratospheric polar vortex) undergoes two extreme processes: sudden stratospheric warmings (SSW, when the zonal winds weaken and even reverse) and periods characterized by a very intense vortex, usually after the SSWs. It has been shown that these extreme processes influence phenomena as important as the stratospheric ozone hole or the variability modes that lead the tropospheric temperature patterns and storm tracks, increasing their predictability. However, the number of studies about these phenomena is small, most of them about individual events, and they are centered around the polar anomalies, instead of following the vortex as it moves. The objectives of this project are understanding the processes that lead to the anomalous behavior of the circulation and studying its direct impacts, both in the polar cap and following the vortex. We will also look for the the keys of the different behaviors of the vortex (major vs. minor, displacement vs. split) and the differences with the final warmings at the end of the cold season, when the stratospheretroposfere dynamical coupling is not more possible. Also, the impacts on the Brewer Dobson circulation, the recovery of the stratospheric polar ozone, the polar tropopause or the polar jet will be studied. Finally, the evolution of the intensity and frequency of these phenomena in several climate change scenarios will be studied..

_

ARTFIBIO Adaptive radiotherapy and prediction of the tumour response based on functional studies of MR and PET/CT in head and neck Cancer

_

Socios: CHUVI, UVIGO

CLIMA Extreme Phenomena in the Stratosphere’s Winter Circulation

Financiamento: Instituto de Salud Carlos III Código de Proxecto: PI11/01683 Orzamento CESGA: 51.243,5 EUR Orzamento Total: 121.243,5 EUR Período: 26/12/2011 -- 30/12/2014

Socios: CESGA, UVIGO. Coordinador: UVIGO. Investigador Principal: Laura de la Torre Ramos, UVIGO. Financiamento: Ministerio de Ciencia e Innovación. Código de Proxecto: CGL2011-24826. Orzamento CESGA: 6,000.00€. Orzamento Total: 139,150.00€. Período: 01/09/2012 – 01/09/2015.

62

Coordinador: CHUVI Investigador Principal: Victor Muñoz Garzón

Obxectivo: O obxectivo deste proxecto é a creación dunha rede de información para desenvolver modelos individualizados predictivos de resposta tumoral á radioterapia en pacientes con cáncer en cabeza e pescozo baseado en datos funcionais in vivo. Con este fin realizanse múltiples estudios MRI e PET/CT e analizanse biopsias. Cuantificase a densidade e oxisenación de densidade celular tumoral utilizando datos de imaxe e tecido

Profile for FUNDACIÓN CESGA

Informe Anual Actividade 2012  

Publicación periódica de la Fundación CESGA

Informe Anual Actividade 2012  

Publicación periódica de la Fundación CESGA

Advertisement