Page 61

CESGA Informe Anual 2012

Proxectos de Computación, modelización e simulación

Coordinador: Telefónica I+D Investigador Principal: Carlos Fernández. Financiamento: Avanza I+D Código de Proxecto: TSI-020301-2009-30.

Investigador Principal: Javier López Cacheiro. Financiamento: Dirección Xeral de Investigación, Desenvolvemento e Innovación (DXIDI), Xunta de Galicia. Código de Proxecto: 09TIC001CT.

Orzamento CESGA: 171,638.00€. Orzamento Total: 4,740,614.87.00€. Período: 01/07/2009 – 30/03/2012. Obxectivo: Este proxecto focaliza a investigación na xestión de infraestruturas Cloud orientadas a servizos que integran diferentes provedores e cos que os provedores de servizo poden definir os requerimentos dos entornos virtuais e depregar e xestionar os servizos de xeito transparente. Tamén, prove monitorización automática, escalabilidade, control de custes e xestión remota.

Orzamento CESGA: 58,825.95€. Orzamento Total: 110,000.95€. Período: 02/12/2009 – 31/10/2012. Obxectivo: O proxecto está dedicado á creación dun Cloud baseado nos recursos das aulas de informática das Universidades Galegas para extender a funcionalidade da plataforma FORMIGA xa existente.

_

OPTIMIZA Optimisation of irregular applications on emerging CPU/GPU High Performance Computing systems

_

OCÉANO Production, processing, and distribution of oceanographic multipurpose operational fields using open standards and web services http://oceano.cesga.es Socios: CESGA, Laboratorio de Medio

Socios: CESGA, USC.

Ambiente de Galicia, USC.

Coordinador: CESGA. Investigador Principal: Ignacio López Cabido. Financiamento: Dirección Xeral de Investigación, Desenvolvemento e Innovación (DXIDI), Xunta de Galicia. Código de Proxecto: 09TIC002CT.

Coordinador: CESGA. Investigador Principal: Andrés Gómez-Tato. Financiamento: Dirección Xeral de Investigación, Desenvolvemento e Innovación (DXIDI), Xunta de Galicia. Código de Proxecto: 09MDS009CT.

Orzamento CESGA: 78,890.00€. Orzamento Total: 92,805.00€.

Orzamento CESGA: 74,134.75€. Orzamento Total: 211,522.00€.

Período: 01/01/2010 – 30/12/2012. Obxectivo: O proxecto ofrece avaliación de GPUs como plataformas adecuadas para o desenvolvemento/optimización de aplicacións irregulares con extensión de modelos xerarquícos de memoria previamente desenvolvidos por investigadores para novas arquitecturas híbridas, CPU/GPU. Introduce o desenvolvemento de novas ferramentas para aplicacións irregulares que aproveitan os novos niveis de xerarquía de memoria destes sistemas. Estas ferramentas farán a programación máis sinxela. O coñecemento adquirido sobre os sistemas híbridos durante o proxecto proverá un bo punto de partida para o seguinte superordenador FinisTerrae.

Período: 01/10/2009 - 31/10/2012. Obxectivo: O obxectivo do proxecto é o desenvolvemento e axuste do modelo ROMS (Regional Ocean Model System) a costa galega así como a facelo operativo de modo que MeteoGalicia poida facer uso dos seus resultados. Estes resultados se despregarán utilizando unha arquitectura de procesamento de datos e xerarán produtos de valor engadido comezando cos arquivos de saída seguidos da correcta organización, xestión e procedementos de diseminación. Os métodos satisfarán a directiva europea, INSPIRE, e utilizarán estándares para servizos web propostos polo Open Geospatial Consortium (OGC).

FORMIGA-CLOUD Fostering re-usage of computer labs through their integration in the Cloud http://formigacloud.es

e-IMRT II Advanced Systems for Radiotherapy Planning Using Distributed Computation http://eimrt.cesga.es

Socios: CESGA, USC.

Socios: CESGA, CHUVI, UVIGO, USC. Coordinador: CESGA.

_

Coordinador: CESGA.

_

61

Profile for FUNDACIÓN CESGA

Informe Anual Actividade 2012  

Publicación periódica de la Fundación CESGA

Informe Anual Actividade 2012  

Publicación periódica de la Fundación CESGA

Advertisement