Page 60

CESGA Informe Anual 2012

Proxectos de Computación, modelización e simulación

Período: 01/09/2011 - 31/06/2012. Obxectivo: VENUS-C (Virtual Multidisciplinary Environments Using Cloud Infrastructures) é un proxecto financiado baixo o 7º Programa Cadro da Comisión Europea que toma forza da cooperación conxunta entre provedores de servizos de computación e comunidades de usuarios científicos para desenvolver, testar e despregar unha gran infraestrutura de cómputo Cloud para ciencia e PEME en Europa. CESGA presentou a plataforma eIMRT e foi seleccionada como un dos pilotos que pasaría a chamarse CloudERT. A plataforma eIMRT consiste nun conxunto de ferramentas remotas para axudar aos físicos médicos na definición de planos de tratamento e verificación utilizando simulacións Monte Carlo.

_

CLOUDPYME Cloud for Simulation and CAD/CAE in Manufacturing SME www.cloudpyme.es Socios: CESGA, AIMEN, CATIM, AIMMAP. Coordinador: CESGA. Investigador Principal: Andrés Gómez Tato. Financiamento: POCTEP. Código de Proxecto: 0448-CloudPyme_1_E. Orzamento CESGA: 164,020.00€. Orzamento Total: 417,280.00€.

University Putra Malaysia, e a National University of Singapore. Coordinador: EGI.eu. Investigador Principal: Carlos Fernández. Financiamento: Comisión Europea. Código de Proxecto: INFSO-RI-261323. Orzamento CESGA: 1,352,784.00€. Orzamento Total: 334,600,000.00€. Período: 01/05/2010 – 30/04/2014. Obxectivo: O proxecto EGI-InSPIRE da soporte a transición dun sistema baseado nun proxecto a unha infraestrutura paneuropea sostible sobre a que están instalados recursos en ‘GRID’ para computación de altas prestacións (HPC) e para computación de alta productividade (HTC). EGIInSPIRE idealmente tamén integrará novas infraestruturas de cómputo distribuido (DCIs) como Clouds, redes de supercomputación, e desktop GRIDs para beneficio das comunidades de usuarios n Espazo Europeo de Investigación.

_

EMI European Middleware Initiative http://www.eu-emi.eu Socios: Máis de 20 institucións internacionais e europeas incluindo: CSIC, STFC, FZJ Juelich, DESY, GRNET, TCD, CERN, CESNET, e CINECA.

Período: 01/03/2011 - 30/04/2013. Obxectivo: CLOUDPYME - Promoción do uso de Software de Código Aberto (OSS) en pequenas e medianas empresas (PEME) manufactureiras, para a simulación numérica e CAD/CAE a travéd da realización de pilotos de evaluación en infraestruturas de cómputo Cloud, a sua demostración e evaluación. O obxectivo do proxecto e deseñar, instalar e probar unha infraestrutura sostible para dar soporte as manufactureiras pequenas e medianas para a mellora da sua competitividade internacional. Pretendese mellorar a capacidade destas empresas nos seus procesos industriais e de deseño de produtos. Este proxecto está cofinanciado con fondos FEDER a través da segunda edición do Programa Operativo de Cooperación Transfronteiriza España-Portugal, 2007-2013 POCTEP (0448_CLOUDPYME_1_E).

Coordinador: CERN. Investigador Principal: Carlos Fernández. Financiamento: Avanza I+D. Código de Proxecto: INFSO-RI-261611.

EGI-INSPIRE http://www.egi.eu

NUBA Normalized usage of business-oriented architectures

Socios: Máis de 50 institucións internacionais e europeas incluindo: CSIC, CESNET, CSC, CNRS, GRNET, NORDUNET, TCD, CERN, LIP,

Socios: Telefónica I+D, Atos Origin, BSC, CESGA, UCM, Catón Sistemas Alternativos, Digital Bubble S.L., Xeridia SL.

_

60

Orzamento CESGA: 90,000.00€. OrzamentoTotal: 24,163,454.00€. Período: 01/05/2010 – 30/04/2013. Obxectivo: A Iniciativa Europea de Middleware é a colaboración dos tres maiores provedores de middleware en Europa (ARC, gLite e UNICORE), con outros consorcios. EMI tenta producir e consolidar unha serie de compoñentes middleware para o seu despregamento en EGI, PRACE e outras DCIs; a fin de extender a interoperabilidade entre GRIDs e outras infraestruturas de computación; para reforzar a fiabilidade dos servizos; e para establecer un modelo sostible que satisfaga os requirimentos das comunidades de usuarios.

_

Profile for FUNDACIÓN CESGA

Informe Anual Actividade 2012  

Publicación periódica de la Fundación CESGA

Informe Anual Actividade 2012  

Publicación periódica de la Fundación CESGA

Advertisement